ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Шекспір і шекспірізми: до питання про взаємовідносини логосу і міфу
       

   

  Культура і мистецтво

  Шекспір і шекспірізми: до питання про взаємовідносини логосу і міфу

  Є.Ю. Куніцина

  Взаємовідносини логосу та міфу - один з найбільш цікавих і важливих аспектів дослідження творчості Вільяма Шекспіра. Тісний зв'язок логосу і міфу виявляється, в Зокрема, у дихотомії шекспірізми/псевдошекспірізми. Під шекспірізмамі звичайно розуміють створені поетом фразеологічні одиниці (ФЕ), наприклад: be all eyes, cakes and ale, triton of the minnows і багато інших, а під псевдошекспірізмамі - вирази, їм популяризована (див.: Свиридова Л.Ф. Збагачення англійської фразеології шекспірізмамі: Дисс. канд. філол. наук. М., 1968). Проведене нами дослідження виявило дуже цікаві факти.

  Постачальники особистість Шекспіра значно впливає на спостерігача, а саме на укладачів фразеологічних словників, і результати спостереження (контекстна атрибуція ФЕ). Той факт, що склав-ки словників також являють собою мовні особистості, пояснює до деякої міри, чому різні лексикограф по-різному оцінюють лінгвістичний статус ФЕ. При складанні словників їх автори виступають у ролі спостерігачів, які, орієнтуючись в значній мірі на іллокуцію, вважають, в одних випадках, що ці ФЕ створив сам Шекспір, а в інших - Що він їх тільки популяризував. Примітно, що автори словника англійських ідіом Кенкуша (v.: Ichikawa S., Mine T., Inui R., Kihara К., Takaha S. The Kenkyusha Dictionary of Current English Idioms. Tokyo, 1969) пріоритет віддають «Істинного популяризаторові», а не передбачуваному автору. Тут слід підкреслити, що своєрідність Шекспіра як мовної особистості дозволяє приписувати йому не тільки популяризацію, а й створення окремих потенційних ФЕ. Як приклад наведемо ФЕ give the devil his due, яку А.В. Кунин позначає як шекспірівське вираз (див.: Кунин А. В. Англо-російський фразеологічний словник. М., 1984). В американському культурологічному словнику (v.: Hirsh EDJr., Kett JF, Trefil J. The Dictionary of Cultural Literacy: What Every American Needs to Know. Boston, 1988) цей вираз відмічено як висхідний до роману «Хитромудрий ідальго Дон Кіхот Ламанчський» М. де Сервантеса. Цей факт тим більше цікавий, що обидва автори жили і творили практично в один і той же час. Отже, встановити, кому належить пальма першості, навряд чи можливо. Отже, те, що «створили» два майстри, існувало раніше. Виходить, що Шекспір і Сервантес створили вже створене. У цьому, зауважимо, вбачається серйозний аргумент проти положення, висунутого Н. Хомського, щодо нескінченної здатності людини породжувати пропозиції (див.: Хомський Н. Аспекти теорії синтаксису. М., 1972). І тим не менше не можна заперечувати ролі мовної особистості у створенні або відтворення того чи іншого слова, вирази.

  Постачальники особистість Шекспіра виявляється те саме що архетипу великого прачеловека К. Юнга. Тому навіть у фахівців виникає бажання приписати великої мовної особистості заслуги, яких у неї, можливо, і зовсім не було. Таке приписування характерно для міфологічного мислення, що значною мірою пояснюється міфологічностью самого об'єкта дослідження (на міфологічность об'єкта дослідження і пов'язані з цим особливості його вивчення вказували багато вчені. Наведемо імена лише деяких з них: Анікст А.А. Шекспір і художні напрями його часу// Шекспірівські читання - 1984. М., 1986. С. 37-66; Успенський Б.А. Вибрані праці. М., 1994. Том II. С. 246-272; Harbage A. Conceptions of Shakespeare. Cambridge-Mass., 1966). Спостереження показують, що використання певних мовних засобів в речестратегіческіх цілях завжди більш ефективно, якщо прототіпіческое значення таких одиниць зв'язується з потужною мовної особистістю (в даному випадку, з Шекспіром). Логос, таким чином, поступається місцем міфу, раціональне -- ірраціонального.

  Взаємовідносини логосу і міфу знаходить своє яскраве втілення в жанрової (у традиційному розумінні) приналежності шекспірізмов - носіїв ірраціонального. Ірраціональне пронизує всю творчість Шекспіра (v.: Frye N. A Natural Perspective: The Development of Shakespearean Comedy and Romance. New-York-London, 1965), але з осо-бой силою воно виявляється у трагедії, до яких сягає близько 60 відсотків усіх ФЕ, створених поетом. Однією з найвидатніших в цьому відношенні представляється трагедія «Гамлет». До цього твору сягає більше 40 відсотків від числа ФЕ, породжених у трагедіях, і приблизно 25 відсотків від загальної кількості шекспірізмов. Домінанта ірраціонального в трагедіях обумовлює неоднозначність їх тлумачень.

  З відмінністю логосу і міфу пов'язаний ще один важливий момент у дослідженні шекспірізмов. Розгортається персонажем дискурс - це спосіб маніфестації його мовної особистості. Мовна особистість автора «мультіпліцірована» (Ю. М. Караулов) в мовних особистостей його героїв.

  Героями, в уста яких Шекспір вкладає потенційні ФЕ, є не тільки чоловіки: to gild refined gold, to paint the lily (Salisbury - King John), flesh is heir to (Hamlet), hit the mark (Mercutio - Romeo and Juliet), a Daniel come to judgment (Shylock - The Merchant of Venice), fetch and carry (Launce - Two Gentlemen of Verona), carry authority (Henry VIII), breathe one's last (Somerset - King Henry VI), thrust smth. down smb's throat (Demetrius - Titus Andronicus), the world's mine oyster (Pistol - Merry Wives of Windsor), the wheel is come full circle (Edmund - King Lear), a foregone conclusion (Othello), а й жінки: the seamy side (Emily - Othello), the primrose path of dalliance (Ophelia - Hamlet), (not) to have a word to throw at a dog (Rosalind - As You Like It), like patience on a monument (Viola - The Twelfth Night), enough to make the angels weep (Isabella - Measure for Measure).

  Примітна точка зору Л. Бембер, яка підходить до дослідження творчості Шекспіра з позицій статевих і жанрових відмінностей (v.: Bamber L. Comic Women, Tragic Men: A Study of Gender and Genre in Shakespeare. Stanford, 1982). Дослідниця вважає, що найбільшого контрасту досягають відмінності між комедією і трагедією. За нашими спостереженнями, до героїням комедій сходить більше ФЕ, ніж до героїням трагедій. У комедіях жінки більш дотепні, ніж чоловіки, краще усвідомлюють себе і навколишній світ, вони більш здравомислящі, життєрадісні, веселі. Круг інтерпретації дозволяє визначити інтенціональних горизонт героя-чоловіка як горизонт пошуку (справедливості, відплати), роздумів про себе, своє місце в світі, як горизонт боротьби зі світом, з самим собою. Такими постають можливі світи Ліра (more sinned against than sinning; (ay), every inch a king), Отелло (pride, pomp and circumstance; Othello's occupation gone), Макбета (golden opinions, sound and fury, signifying nothing), Гамлета (look before and after; the country from whose bourn no traveller returns; (not) to set one's life at a pin's fee).

  Проблема «Себе» для трагічного героя існує в тій же мірі, в якій вона не існує для жіночих персонажів трагедій. Зрозуміло, героїні трагедій також замислюються про навколишній їхній світ, людей, але вони не можуть розпізнати в цьому самих себе. Їх горизонт занадто вузьке. Цікаво, що компоненти потенційних ФЕ, вкладених в уста героїнь трагедій, «окреслюють» межі їхнього світу: sweets to the sweet, protest too much (Gertrude), a glass of fashion, the primrose path of dalliance (Ophelia). Інтерес викликають леді Макбет, що веде інтенцією якої є жорстока воля, зло (too full про 'the milk of human kindness; screw one's courage to the sticking place), і Клеопатра (salad days), здатна аналізувати минуле і робити висновки.

  герменевтична прочитання шекспірізмов виявляє створену Шекспіром у трагедіях асиметрію між міфом і логосом, ірраціональним і раціональним, жіночим та чоловічим початками. У шекспірівських трагедії жінка - втілення гріха і зла, вона нездатна глибоко і тонко відчувати, а тому нездатна виразити це в мові. Чоловік (як правило, головний герой), навпаки, - істота справді трагічне, здатне переживати, усвідомлювати дійсність не лише розумом, але й серцем (див.: Анікст А. А. Шекспір: Ремесло драматурга. М., 1974). Здатність «Мислити серцем» і є те ірраціональне, що в кінцевому підсумку знаходить своє яскраве відображення в потенційних ФЕ, вимовних героями. Таке ірраціональне, поетичне, міфологічное осмислення героями дійсності дозволяє зробити висновок, що дискурс шекспірівського героя переважно «жіночий» однак, це аж ніяк не применшує і не принижує його мужності. Навпаки, «жіноче», тобто ірраціональне, в дискурсі чоловіка робить його, при всій суперечливості, гармонійною і цілісною натурою.

  В закінчення слід підкреслити, що міф задає досить жорсткий коло інтерпретації. Інтерпретатору доцільніше ввести в даний коло нові предмети (ввести в шекспірівський міф нові одиниці ідентифікації), ніж займатися пошуками незалежного пояснення.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://filosof.historic.ru

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !