ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Технічне обслуговування та ремонт фундаментів
       

   

  Архітектура

  Міністерство освіти і науки Російської Федерації

  Південно-Уральський Державний Університет

  Архітектурно-будівельний факультет

  Кафедра містобудування

  РЕФЕРАТ

  за курсом: «введення в спеціальність» для спеціальності 290503 на тему: «технічне обслуговування та ремонт фундаментів»

  Виконав: студент

  групи АС-107

  Надточий Денис

  Перевірив: зав. Кафедри

  «Містобудування»

  Кутін Ю. Ф.

  Челябінськ

  2004

  ЗМІСТ

  1. ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

  2. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ФУНДАМЕНТУ ... ... 6

  3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 10

  1. ВСТУП

  Будинки й споруди відіграють важливу роль у житті сучасного суспільства.
  Можна стверджувати, що рівень цивілізації, розвиток науки, культури івиробництва значною мірою визначаються кількістю та якістюпобудованих будівель і споруд.

  Життя і побут радянських людей обумовлюються наявністю необхідних будівель іспоруд, їх відповідність своєму призначенню, технічним станом.

  Комуністична партія і Радянський уряд приділяють постійнеувагу будівництву, реалізуючи таким чином свою головну турботу пропідвищення матеріального і духовного рівня життя радянських людей.

  Будівництво в нашій країні ведеться в дуже великих масштабах. Тількижитлових будинків в Радянському Союзі зводиться більше, ніж у всіх країнах
  Західної Європи разом узятих. Щорічно у нас здається в експлуатацію 2,1млн. квартир і більше 10 млн. радянських громадян поліпшують свої житловіумови, на карті нашої Батьківщини з'являються десятки нових міст. Саметому будівництво в нашій країні є третім за масштабами післяпромисловості і сільського господарства галуззю народного господарства.

  За роки Радянської влади в СРСР побудовано понад 1200 міст і введено вексплуатацію понад 3,8 млрд. м2 житлової площі. В даний час вексплуатації знаходиться близько 65 млн. квартир, причому більше 80% сімейпроживають в окремих квартирах. Настільки широкі масштаби будівництває характерною рисою розвинутого соціалістичного суспільства.

  Складові частини будівництва як галузі народного господарства, його мету,база, критерії оцінки якості і завдання будівельної науки в узагальненомувигляді сформульовані в табл. В.1.

  Кожна будівля або споруда являє собою складний і дорогийоб'єкт, що складається з багатьох конструктивних елементів, систем інженерногообладнання, що виконують цілком визначені функції і володіютьвстановленими експлуатаційними якостями.

  Будівництво в нашій країні характеризується не тільки високимикількісними показниками, але змінюється і якісно, структурно:покращується планування квартир, удосконалюються будівельні конструкції,системи інженерного устаткування, підвищується комфортність житлового фонду.
  Досить сказати, що на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачанняміст витрачається '/ б всіх видів паливно-енергетичних ресурсів.
  Економія тільки 1% цих ресурсів збереже щорічно близько 2 млрд. руб.експлуатаційних витрат і капітальних вкладень. Практика експлуатаціїбудівель показує, що автоматичні методи регулювання витраттепла дозволяють довести економію до 10%.

  Слід також враховувати, що будівлі, що будуються в даний час, будутьслужити в XXI столітті, коли рівень комфорту стане ще вище.

  проектуються і зводяться будівлі, згідно з визначальним експлуатаційнимвимогам, повинні: мати високу надійність, тобто виконувати задані їм функції впевних умов експлуатації протягом певного часу, призбереженні значень своїх основних пара мстроп у встановлених межах; бути зручними і безпечними в експлуатації, що досягається раціональнимиплануванням приміщень і розташуванням входів, сходів, ліфтів, засобівпожежогасіння, причому для ремонту та заміни великогабаритноготехнологічного устаткування в будівлях повинні бути передбачені люки,отвори і кріплення; бути зручними і простими в технічному обслуговуванні і ремонті, тобтодозволяти здійснювати його на якомога більшій кількості дільниць, матизручні підходи до конструкцій, вводам інженерних мереж без демонтажу ірозбирання для оглядів та обслуговування з гранично низькими витратами надопоміжні операції, повинні дозволяти застосовувати передові методипраці, сучасні засоби механізації та автоматизації, збірно-розбірніпристрої для обслуговування важкодоступних конструкцій, а також матипристосування для кріплення колисок, джерела струму і ін; бути ремонтопридатності, тобто їх конструкції повинні бути пристосовані довиконання усіх видів технічного обслуговування і ремонту без руйнуваннясуміжних елементів і з мінімальними затратами праці, часу, матеріалів; мати максимально можливий і близький еквівалентний для всіх конструкцій міжремонтний термін служби; бути економічними в процесі експлуатації, що досягається застосуванням матеріалів і конструкцій з підвищеним терміном служби, а також мінімальними витратами на опалення, вентиляцію , кондиціювання, освітлення і водопостачання; мати зовнішній архітектурний вигляд, що відповідає їх призначенню, розташуванню в забудові, а також приємний для огляду, причому внутрішня фарбування будівель не повинна втомлювати людей, по можливості не забруднюватися і легко піддаватися очищенню, відновленню.

  У залежності від призначення будівлі в його проекті відповідно до норм передбачають необхідні розміри, міцність, герметичність, теплозахисні та інші експлуатаційні якості, які потім матеріалізують в ході будівництва і підтримують в процесі експлуатації.

  Використання будинків по їх призначенням прийнято називати технологічної експлуатацією. Щоб будівлі можна було ефективно використовувати, вони повинні перебувати в справному стані, тобто стіни, покриття та інші елементи разом із системами опалення, вентиляції та іншими системами повинні дозволяти підтримувати в приміщеннях необхідний температурно-вологісний режим, а системи водопостачання і каналізації, освітлення і кондиціонування - забезпечувати задану комфортність. Процеси, пов'язані з підтриманням будівель у справному стані, називаються технічним обслуговуванням і ремонтом або технічною експлуатацією; вони то і є предметом нашого розгляду.

  Побудовані та прийняті в експлуатацію будівлі піддаються різнимзовнішнім (головним чином природним) і внутрішнім (технологічних абофункціональним) впливів. Конструкції зношуються, старіють,руйнуються, внаслідок чого експлуатаційні якості будівель погіршуються, із часом вони перестають відповідати своєму призначенню. Однакпередчасний знос неприпустимий, бо порушує умови праці та побуту людей,використовують ці будівлі. Крім того, будівлі являють собою великуматеріальну цінність, яку необхідно всіляко берегти.

  Технічне обслуговування та ремонт (технічна експлуатація) будівельявляють собою безперервний динамічний процес, реалізацію певногокомплексу організаційних і технічних заходів з нагляду, догляду та всіма видамиремонту для підтримання їх в справному, придатному для використання запризначенням стані протягом заданого терміну служби.

  За характером завдань і методів їх вирішення технічне обслуговування таремонт істотно відрізняються від проектування і зведення, хоча і входятьдо складу будівельної галузі, так як вони: здійснюються досить тривалий час у порівнянні з тривалістюпроектування та зведення - десятки, сотні років, що вимагає чіткогопередбачення перспективи та спадкоємність у діяльності експлуатаційноїслужби; мають циклічний характер з періодичністю різних заходів від одногороку до трьох років для поточного ремонту і від шести до тридцяти років длякапітального, що ускладнює планування і проведення робіт; носять (зокрема, ремонт) багато в чому випадковий, імовірнісний характерза місцем, обсягу та часу виконання робіт, що ускладнює їхпланування, вимагає від керівників і виконавців оперативності прикоригування планів під час їх виробництва; зачіпають інтереси всього населення і кожної людини окремо усебе вдома і на службі, вимагають їх участі в ремонті (всередині квартир), тобтоносять соціальний характер, впливають на настрій людей; пов'язані звеликими витратами сил і засобів, що збільшуються з плином часу, щообумовлено, з одного боку, старінням будівельного фонду та всізростаючими витратами на ремонт, а з іншого - щорічним його поповненням,що вимагає залучення нових сил і засобів для його технічногообслуговування та ремонту; для особливо відповідальних будівель, споруд (наприклад, Ермітаж в
  Ленінграді) відрізняються жорсткою системою профілактики зносу, що виключаєвихід їх з ладу у встановлений період, що пов'язано з уміннямрозраховувати знос і планувати профілактичні роботи за місцем, обсягом ічасу, забезпечуючи їх виробництво матеріалами, механізмами і трудовимиресурсами.

  Все це підтверджує важливість і складність завдань технічного обслуговуванняі ремонту будівель і споруд.

  Експлуатація будівель в масштабі країни регламентована Положеннями просистемах планово-попереджувального ремонту [4 і 5], готується новаредакція Положення про технічне обслуговування і ремонт будівель. У нихвизначені принципи організації експлуатації основних типів будівель іспоруд, всі вони класифіковані за групами і для них встановленісередні терміни служби, види, періодичність оглядів і ремонтів, а такожроботи, що належать до поточного і капітального ремонтів.

  Першорядне значення в експлуатації будівель має своєчаснийконтроль їх технічного стану, перевірка справності будівельнихконструкцій та інженерного обладнання. Такий регулярний, причому не тількивізуальний, але (при необхідності) та інструментальний контрользапобігає передчасний вихід будівель з ладу, дозволяє обгрунтованопланувати і проводити профілактичні заходи щодо їх збереження.

  Кожне будівлю або споруду проектується і зводиться для здійсненняв ньому певного процесу і тому повинно володіти заданимиексплуатаційними якостями. Саме конкретні експлуатаційні якостівідрізняють житловий будинок від їдальні, механічних майстерень, клубу, гаража і т.п.

  Широке поняття «будівництво будинків» включає їх проектування,зведення і технічну експлуатацію. Кожному з цих трьох етапів властивийсвоє коло завдань, але всі вони мають спільну мету - забезпечення експлуатаційнихякостей конкретного будинку. Рішення завдань на кожному етапі взаємопов'язане --як запроектовано і побудований будинок, такі умови і проблеми йогоексплуатації. У свою чергу досвід використання та утримання побудованихбудівель, тобто досвід їх експлуатації, повинен бути обов'язково вивчений длявдосконалення проектування і будівництва нових будинків.

  Відзначимо ще одну важливу особливість сучасного будівництва іексплуатації будівель: новизна завдань і проблем, з якими зустрічаютьсябудівельники і експлуатаційники у зв'язку з науково-технічним прогресом,освоєнням маловивчених в будівельному відношенні північних, східних іінших районів країни з особливими кліматичними і гідрогеологічнимиумовами, сильний вплив на характер зведення і експлуатації будівель.

  На рис. В.2, б графічно відображено співвідношення між витратами ічасом із зазначених трьох етапах будівництва - між проектуванням,зведенням і експлуатацією. Проектування в сучасних умовах триваєЗалежно від складності об'єкта місяць (або місяці) і складає повитрат приблизно 1-2% від вартості спорудження; будівництво будинку взалежно від його складності триває зазвичай місяці (іноді роки);експлуатація, тобто підтримання будівлі в справному стані, триваєдесятки, а то й сотні років, причому за витратами вона щорічно складає 2-3%від відновної вартості на будівельну частину і 4-5% - назміст інженерного обладнання. З цього випливає, що приблизно черезкожні 12-13 років витрати на експлуатацію будівель прирівнюються витратам наїх зведення. Тому важливо, щоб експлуатаційні витрати були можливоменшими.

  Суттєвим моментом у підвищенні ефективності технічного обслуговуванняі ремонту будівель є переведення їх на проектну основу: тепер їх вирішуютьна стадії проектування у спеціальному розділі проекту та кошторису.

  Проектування, зведення та експлуатацію кожної будівлі об'єднуєзастосування єдиних параметрів експлуатаційних якостей; вони єстрижнем, навколо якого ведеться вся наукова та практична робота вгалузі будівництва будівель та споруд.

  При проектуванні будинку експлуатаційні якості визначаються виборомматеріалів, конструкцій розрахунком, об'ємно-планувальним рішенням,інженерним обладнанням відповідно до призначення будівлі, Будівельниминормами і правилами (СНіП) і виділеними асигнуваннями.

  При зведенні будинків прийняті в проекті значення параметрівексплуатаційних якостей матеріалізуються, їх достовірність перевіряєтьсяприладами і за їх числовим значенням будівлі приймаються в експлуатацію.
  Саме таким шляхом можна підтвердити, що побудована будівля відповідаєзадуманого у проекті.

  При експлуатації будівель головне завдання полягає в підтримціпередбачених проектом і матеріалізованих при будівництвіексплуатаційних якостей на заданому рівні. Вони повинні повністювідповідати призначенню будівлі (наприклад, в механічних майстереньтемпература повітря повинна бути 12 ° С, а в приміщенні дитячого садка - 20 - 22
  ° С), що забезпечується певними будівельними конструкціями іінженерним обладнанням.

  Таким чином, встановленням значень параметрів експлуатаційних якостей
  (ПЕК) і розробкою інструкції з технічної експлуатації завершуєтьсяпроектування будівель, за допомогою вироблених в проекті ВЕК контролюєтьсяїх зведення; щодо відповідності фактичних значень ВЕК проектним будівліприймаються в експлуатацію і шляхом підтримання ВЕК на заданому рівніздійснюється технічна їх експлуатація протягом встановленого термінуслужби.

  Якщо всі роботи в ході експлуатації ведуться на базі порівняння фактичнихзначень ВЕК з нормативними або розрахунковими, то така експлуатація науковообгрунтована. На жаль, найчастіше ще здійснюється суб'єктивний (тількивізуальний) контроль технічного стану споруд і, виходячи з цього,визначається час, місце і обсяг робіт з підтримання будівель у справномустані. Природно, в таких випадках обсяги робіт приймаються з великимзапасом, що виключає можливість ведення чергових робіт на іншихоб'єктах, так як наявні сили й кошти вже витрачено.

  На кожному етапі будівництва повинна приділятися велика увага допараметрами експлуатаційних якостей даної будівлі, що забезпечитьузгоджені дії між проектувальниками, будівельниками таексплуатаційникам на основі числових значень ВЕК, тобто дозволитьорганізувати все будівництво на науковій основі.

  Ефективність експлуатації і її економічність залежать від багатьох факторів,зокрема в значній мірі від професійної підготовки осіб, їїздійснюють, від їхнього вміння побудувати експлуатацію на науковій основі.

  Зі зростанням міст, зведенням багатоповерхових і підвищеної поверховості будинківускладнилося їх інженерне обладнання, зросли витрати на його утримання,змінилася вся структура експлуатації житлового фонду. Знадобилосяоб'єднати і забезпечити автоматизоване керування ліфтами, освітленнямсходових клітин, встановити контроль за температурою води в системахцентрального опалення, гарячого водопостачання, за загазованістьпідвалів, за входами в підвали, на горища, інші нежилі приміщення іт. п.

  Потім все управління експлуатацією будівель звели в об'єднанідиспетчерські пункти (ВДП), в об'єднану диспетчерську службу (ОДС) вмасштабі мікрорайону або комплексну диспетчерську службу (КДС) мікрорайонув залежності від кількості апаратури, встановленої в цих пунктах. Вжевпроваджені типові об'єкти диспетчеризації житлових масивів, що дозволяютьотримувати інформацію про роботу ліфтів, температури й тиску в системахгарячого та холодного водопостачання, опалення, пожежогасіння, про напругиниина електричних вводах, про освітлення під'їздів, тривожні сигнали пророзтині підвалів і інших нежилих приміщень. У під'їздах встановленатакож гучномовний зв'язок з диспетчером для термінового виклику фахівцівдля усунення несправностей, у тому числі і на будівельних конструкціях,наприклад про протіканнях покрівлі та ін На ОДС є і телефонний зв'язок.

  У багатьох містах створено житлово-експлуатаційні трести експлуатаційно -ремонтні управління, які здійснюють плановий ремонт будівель. До їх складувходить диспетчерська служба з оперативними бригадами для усуненняаварійних ситуацій. Однак більша частина існуючої забудови - багатожитлові, всі службові та виробничі будівлі - експлуатуютьсясамостійними бригадами; це багатомільйонна армія фахівців,забезпечує справний технічний стан будівель і споруд.

  Технічне обслуговування і особливо ремонт будівлі, хоча і відносяться доширокої галузі будівництва, мають специфічні риси. Особливоскладний комплексний капітальний ремонт, що відрізняється перш за всетехнологією робіт-нове будівництво починається з нульового циклу і зазвичайведеться знизу вгору шляхом монтажу готових конструкцій, а ремонтні роботивиробляються в обмежених умовах існуючої забудови, коли важкомати підсобні підприємства, крани, склади матеріалів. Прагненняповніше використовувати при ремонті старі матеріали і конструкції, пов'язане зтрудомісткою оцінкою їх технічного стану, тому що в різних частинах знос їхрізний. Планувати такий ремонт досить складно, тому що невідомі підсумкирозбирання споруди, корисний вихід матеріалів і пр.

  Особи, зайняті експлуатацією і ремонтом будівель, повинні добре знати їх будову, умови роботи конструкцій, технічні нормативи на матеріали і конструкції, необхідні для ремонту. Вони за допомогою приладів, а також за зовнішнім виглядом та ознакам повинні вміти хоча б наближено оцінювати технічний стан будівлі та окремих його конструкцій, вміти виявляти вразливі місця, з яких може початися його руйнування, вибирати найбільш ефективні способи і засоби його попередження та усунення, не порушуючи по можливості, використання будівлі за призначенням.

  Вирішенню такого великого і складного комплексу питань покликана сприяти теорія експлуатації будинків. Саме вона науково обгрунтовує необхідність і терміни експлуатаційних заходів, тому що базується на: знанні значень параметрів експлуатаційних якостей (ПЕК), якіпотрібно підтримувати на заданому рівні; встановлення закономірностейвпливу зовнішніх і внутрішніх факторів, виявленні характерних дефектів,ушкоджень і призначення способів їх усунення; виборі способів контролю ПЕК і методів відшукання дефектів, пошкоджень і несправностей; визначенні способів та порядку найбільш раціонального відновлення
  ВЕК будівель; призначення періодичності ремонтів та обсягів робіт; раціональне вирішенні питань штатної структури, чисельності та кваліфікації експлуатаційного персоналу.

  Сучасні складні будівлі і споруди можуть добре і ефективноексплуатувати тільки професійно теоретично і практичнопідготовлені спеціалісти; таким фахівцям потрібні знання в трьохосновних галузях: знання пристрої експлуатованих будівель і їхніх конструкцій, умов їхроботи, експлуатаційних вимог до них, їх конструкцій відповіднодо їх призначення, а також призначенням і розмірами будівлі; вміння знаходитивразливі місця, в яких може початися руйнування конструкцій; розуміння механізму зносу, корозії і руйнування будівельнихконструкцій під впливом різних факторів і на цій основіефективне використання методів та засобів раціональної їх захисту: володіння практичними прийомами та навичками використання різнихматеріалів і пристроїв, що дозволяють успішно вирішувати щоденні завдання зутриманню в справному стані експлуатованих будівель.

  Виходячи з цього книга ділиться на три розділи, що відповідають згаданим трьомобластям необхідних знань: розділ перший - опис особливостей пристрою трьох основних типівбудівель та споруд: житлових та громадських, виробничих і спеціальних --заглиблених, їх конструкцій, що пред'являються до них експлуатаційнихвимог; визначення цілей, завдань, наукових основ і змістуексплуатації; розділ другий - виклад теоретичних основ механізму руйнування іметодів захисту будівельних конструкцій в типових умовах, тобто безакценту на специфічність що відбуваються в будівлях процесів (так як їхнадзвичайно багато), як основи для вирішення практичних завдань експлуатаціїі ремонту будівель або споруд; розділ третій - розгляд прикладів відновлення експлуатаційних якостей трьох основних типів будівель і споруд: цивільних, виробничих та спеціальних заглиблених з метою накопичення знань та прищеплення навичок вирішення практичних завдань їх технічного обслуговування і ремонту.

  У книзі невеликого обсягу неможливо описати все різноманіття експлуатованих будівель і споруд, розкрити всі особливості впливають на них факторів, всі пошкодження і способи відновлення експлуатаційних якостей. Тому, зрозуміло, в кожному розділі викладені основи, найбільш важливі відомості, опанувавши якими можна практично вирішувати завдання експлуатації будівель, користуючись (при необхідності) також літературою, наведеною в кінці книги.

  2. Технічне обслуговування та ремонт фундаментів

  Для ефективного утримання фундаментів фахівцям потрібно знатинормативні експлуатаційні вимоги до них, зазначені в СНиП, іможливі конструктивні їх вирішення (за підручниками), а також характеристикуфундаментів будівлі згідно з його проектом. Всі ці відомості можна звести вкілька груп: про реальні впливи на фундаменти - про величину і характер навантажень,про структуру, міцності і вологості підстав, про атмосферних опадах ігрунтових водах, їх глибині залягання і агресивності, про небезпеку обдиманнягрунтів, а також про вимоги до глибини закладення фундаментів; про особливості конкретних варіантів рішень фундаментів-стрічкових,стовпчастих, суцільних, пальових та ін стосовно до данихгідрогеологічним і кліматичних умов; про експлуатаційні вимоги до фундаментам - їх міцності,стійкості, глибині закладення з урахуванням навантажень, несучої здатностігрунтів, рівень грунтових вод і глибини промерзання, а також про заходи захистуфундаментів від атмосферних опадів і грунтових вод, особливо якщо вониагресивні, від морозного обдимання; про елементи фундаментів, що задовольняють що пред'являються до нихексплуатаційним вимогам, - про що несе елемент, який повинен бутизаглиблений з урахуванням міцності грунтів, величини навантажень, наявності грунтовихвод і глибини промерзання, а також про наявність гідроізоляції, вимощення та ін

  Необхідно вміти в результаті побудувати структурну схему фундаменту в загальномувигляді (див. рис. 1) з позначенням на ній всіх впливають факторів іпоєднанням конструктивних елементів.

  Рис. 1. Структурна схема фундаменту

  Впливу на фундаменти: 1 - грунту та грунтових вод; 2 - промерзання і обдимання; 3 - атмосферних опадів; 4 - навантажень

  Конструктивні елементи фундаментів:/- горизонтальна гідроізоляція ;//
  - Несучі елементи; III - вертикальна гідроізоляція та її захист; IV --горизонтальна гідроізоляція в підлозі та фундаменті; V - дренаж; VI --підстава (природне або штучне)

  Потрібно також вивчити характеристику грунтів і конструктивне рішенняфундаменту експлуатується будівлі з урахуванням гідрогеологічних,кліматичних та інших особливостей. Користуючись перерахованими відомостями профундаментах, відповідальний за експлуатацію будівлі виробляєкваліфіковану експертизу і надає технічну оцінку «своєму» фундаменту.
  Він повинен виявити, наскільки останній відповідає своєму призначенню, в якіймірою в проекті і при будівництві правильно і всебічно врахованопред'явлені до фундаментам експлуатаційні вимоги і як вониреалізовані: наскільки раціонально вибрати тип фундаменту, його матеріал,розміри, заглиблення, а також наскільки ефективно вирішена захист його відатмосферних опадів і грунтових вод.

  Якщо результати такого аналізу є позитивними - значить, фундамент спроектований і побудований з урахуванням всіх пред'явлених до нього вимог та місцевих умов і знаходиться в справному стані. Якщо ж будуть виявлені недоліки і помилки, допущені у проекті, або при будівництві будинку, то їх треба ретельно вивчити, щоб своєчасно усунути або запобігти їх розвиток.

  У ході експлуатації потрібно здійснювати постійний догляд за фундаментами: не допускати зрізання або підсипання грунту навколо будівлі; зберігати в справному стані отмостку; виключати скупчення води біля будинку, а тим більше підтоплення фундаменту; проводити інші заходи, передбачені інструкцією з експлуатації. Особливо небезпечний рясний полив зелених насаджень поблизу будинків (без організованого відведення води), тому що нерідко це призводить до підвищення рівня грунтових вод і зміни умов роботи підстави, а слідом за ним і фундаменту.

  Повинна бути забезпечена схоронність фундаментів, якщо поруч із ними ведуться земляні роботи, при будівлі поруч нової будівлі або пристрої котлованів для інших цілей. Щоб виключити одностороннє бічний тиск грунту на фундамент і його руйнування, треба його захистити, наприклад шпунтової стінкою. З тієї ж причини не можна допускати складування біля стін будівлі важкого устаткування і матеріалів.

  При розкритті споруди у зв'язку з ремонтними роботами, якщо під фундаментами залягають пучинистих грунти, потрібно запобігти їх промерзання і пучение, тимчасово утеплимо фундаменти. Досвід показує, що порушення умов збереження фундаментів призводить до руйнування будівель після багатьох років нормальної їх служби.

  При необхідності треба провести поточний ремонт для захисту фундаментів від руйнування або поставити будинок на капітальний ремонт для їх посилення.

  Нерідко причиною деформацій фундаментів і верхніх частин будівлі є сили морозного обдимання, які можуть виникнути за певних умов як у період будівництва, так і через багато років після здачі будинків в експлуатацію. Ці умови можна і потрібно виключити: зрізання грунту навколо будівель, заміну його легкопромерзающім, наприклад кам'яним матеріалом, бетоном, зволоження грунтів навколо будівель і під фундаментами.

  Сили морозного обдимання підрозділяються на дотичні, що виникають при змерзання пучинистого грунту з стінками фундаменту, і нормальні, що виникають при замерзанні пучинистого грунту під підошвою фундаменту і діють на нього знизу вгору; вони обумовлені силами кристалізації льоду під час переходу води в лід. Збільшуються в обсязі тільки вологі грунти, а вологу, як відомо, утримують та пило-ватие грунти.

  Отже, під морозним пучение грунтів розуміється їх властивість (при певному поєднанні гідрогеологічних умов у межах шару сезонного промерзання) збільшуватися в обсязі під дією сил кристалізації льоду при фазових перетвореннях що міститься в грунті і додатково підсмоктується води до кристалів льоду. Виявляється це властивість в нерівномірному підняття грунту і фундаментів через утворення льодових включень. Випучіваніе фундаментів будівель в період їх експлуатації пояснюється наступними факторами: вмістом в грунті, в зоні сезонного промерзання, більше 30% (по масі) пилуватих частинок діаметром від 0,5 до 0,005 мм; промерзанням грунтів у зоні підстави фундаментів; наявністю вологи в грунті; перевищенням сил обдимання над тиском верхніх частин будівлі; неправильною конструкцією фундаменту - невиконанням в ході будівництва протівопучінних заходів (безанкерная конструкція фундаменту, відсутність обмазки, що виключає змерзання грунту із стінками фундаменту, та ін.)

  При промерзанні грунту можна виділити три шари: зверху - замерзаєгрунт, знизу - талий і між ними - перехідний, динамічний шар. Цясистема в холодну пору року знаходиться в русі і змінюється взалежно від припливу холоду зверху. У другому - перехідному - шаріпротікають фазові зміни води і виникають сили морозного обдимання,небезпечні для фундаментів. Ще більш небезпечно опускання зони промерзання нижчепідошви фундаменту, тому що навантаження на підошву фундаменту з промерзлійзони визначають за площею, обмеженої лініями під 45 °.

  Нормальна сила обдимання NH, яка діє на підошву фундаменту,визначається за формулою

  Na = nRfhu де п - коефіцієнт перевантаження нормальних сил обдимання, рівний 1,1; R --емпіричний коефіцієнт, що приймається для сільнопучіністих грунтів рівним
  0,006-10 Н/см3, це кількісний показник випучіванія фундаментупитомої нормальної силою на 1 см2 підошви при збільшенні товщини шарупромерзання на 1 см; f - площа підошви фундаменту, см2; hi - висотамерзлого шару грунту, см.

  Приклад. Визначити нормальну силу морозного обдимання Na на фундамент площею 240-240 = 57 600 см2 при глибині промерзання 30 см, коефіцієнті перевантаження «= 1,1, емпіричному коефіцієнті R = 0,006 * 10 Н/см3 і навантаженні на черевик (фундаментну плиту), що дорівнює 80 - 10 кН.

  NH = 1,1 * 0,006 * 57 * 600 * 30 = 114 * 10 кН.

  Несуча здатність колони (фундаментної стійки), що сприймає нормальні сили морозного обдимання фундаменту, при міцності бетону 10,8
  МПа і перетині стійки 30х30 см складає:

  30 * 30 * 108 = 97,2 * 10 кН, що більше навантаження на неї - 80 * 10 кН , отже, стійка виявиться піднятою силами морозного обдимання, що перевищують несучу здатність фундаментної стійки і навантаження на неї:

  80 <97,2 <114 * 10 кН.

  протівопучінним Важливим заходом є захист підстав і навколишнього фундамент грунту від надлишкового зволоження і промерзання: не можна допускати підвищення вологості грунту в зоні 5 м навколо будівлі, а також створювати умови (наприклад, зрізати грунт навколо будівлі), що сприяють промерзання підстави. Працівникам експлуатаційної служби необхідно, особливо в осінній та зимовий періоди, стежити за справністю водовідвідних пристроїв, не допускати застою води поблизу фундаментів і течі її з інженерних систем, особливо перед замерзанням грунтів і т. п.
  які точаться поблизу будівель ремонтні роботи не повинні перешкоджати стоку атмосферних і талих вод і впливати на глибину промерзання грунтів. Повинні бути завжди справні вимощення, теплоізоляційні шлакові подушки, що захищають грунт навколо будівлі від промерзання.
  Пошкодження фундаментів може бути викликано рядом причин: деформацією підстави і нерівномірними опадами фундаменту; перевантаженням фундаменту; помилками в конструюванні фундаменту і при виборі для нього матеріалів; впливом агресивного середовища на матеріал фундаменту.

  Посилення фундаментів може бути здійснено шляхом зміцнення їх кладки, збільшенням розмірів - ширини і глибини залягання, а також передачею навантаження на нижележащие шари грунту (рис. 2). Приклади пошкоджень і відновлення цоколів, відмосток і вхідних майданчиків наведено на рис. 3.

  Згадані способи посилення фундаментів нерівноцінні і кожен з них може бути застосований в певних умовах. Слід мати на увазі, що роботи з підсилення фундаментів не тільки складні і трудомісткі, але і дуже відповідальні. Їх мають виконувати спеціалізовані бригади дуже обережно, захватками (звичайно не більше 2 м), щоб не пошкодити суміжні ділянки

  Рис. 2. Способи підсилення фундаментів а - облицюванням при пошкодженні фундаменту агресивними водами; б --нагнітанням розчину в розрив при морозному обдиманні; в - шляхом підведенняпаль; г, д, е, ж, з, і - розширенням підошви за допомогою залізобетонних припливіві сталевих тяжів; к, л, м - під-

  1 торкрет-бетон; 2 - ізоляція, 3 і 4 .- захисна стінка; 5 - розривфундаменту 6 - ін'єктор; 7 - ущільнений грунт; 8 і 9-балки; 10 - палі; 11 --залізобетонні припливи; 12-сталевий тяж, 13 - поперечна балка, 14 і 15 --поздовжні балки; 16 - палі; 17-додатковий фундамент; 18 - підставапід балки

  і вищерозміщені частини будівлі. Для виконання таких робіт складаютьсяпроекти, розробляються технологічні карти.

  У деяких випадках, зокрема при наявності тріщин у стінах, у підсумкутехнічного обстеження і техніко-економічного обгрунтування можевиявитися доцільним більш

  Рис. 3. Приклади пошкодження та відновлення цоколя (а, б,в), вимощення (г, д) і вхідний майданчики (е, ж, з)

  просте посилення не підстави або фундаменту, а стін шляхом уста?? овкі нарівні перекриттів з зовнішньої сторони будівлі металевих тяжів зпопередніми напругою, кільцевими захватками по внутрішніхкапітальних стін. При цьому завдяки попередньому напруження тяжів,встановлених по довжині і висоті будинку, всієї його коробці надається високажорсткість, що виключає місцеві деформації підстав або фундаментів. Досвід
  Мосжілніі-проекту щодо посилення таким способом будівель (докладніше дивнаступний параграф) підтверджує його економічну ефективність припевних умов.

  Список літератури

  1. Бойко М. Д.

  Технічне обслуговування та ремонт будівель і споруд. Навчальний посібник для вузів. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1986.-256 с.

  2. Поривай Г. А.

  Технічна експлуатація будівель. М.: Стройиздат, 1982

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !