ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Первісна культура
       

   

  Культура і мистецтво

  Первісна культура

  У вітчизняній філософії людина розглядається як єдиний суб'єкт культури, що створює життєве середовище для себе й формується під його впливом. Це означає, що становлення світу культури є результатом тривалого процесу взаємовпливу біологічної та соціальної еволюції. Тут можна виокремити наступні принципові моменти: 1) здатність суспільної людини продукувати культуру є підсумком взаємодії біологічної та соціальної еволюції, що включає в себе еволюцію знаряддя праці, внаслідок чого людина не лише творець культури, а й сам формується на основі праці та культури; 2) перехід від дочелове-чеський стадії до людської відбувався поступово і прогресуючим чином протягом тривалого часу. Іншими словами, не тільки історія розвитку культури є історія об'ектівірованія духовних здібностей, але й історія розвитку духовних здібностей людини є історія перетворення культури в «інгредієнт» цих здібностей.

  Світ культури тісно пов'язаний з процесом гомінізаціі, з процесом переходу від тварини до людині, одним з аспектів якого є перехід від певних інстинктивних, рефлекторних реакцій тварини на світ на невизначеності людського знання. Дійсно, тварина володіє інстинктами, пов'язаними з навчання, що регулюють його поведінку в кожний момент життя. Дослідження в області етології показують, що поведінка одних тварин, що живуть в відносно стабільною і незмінною середовищі, в основному наперед запрограмовано і слід суворого канону, тоді як поведінка інших тварин в умовах мінливого оточення вимагає відхилення від стандарту і вибору з декількох поведінкових альтернатив. Можна сказати, що у тварини світ сприйняття й світ дії (поведінки) поєднані. У людини ж ці два світи опосередковані світом соціальної історії і в зв'язку з цим тільки людина може потрапити в ситуацію, коли він дійсно не знає, що повинен робити.

  Таким чином, у людини виникла потреба в прийнятті надійного рішення та визначення міри цієї надійності. Саме ця потреба і лежить в основі генезису культури (міфології, релігії, мистецтва тощо) з її різноманітним арсеналом фізичних та духовних технік. Лише культура дає можливість людині будувати своє поведінка на основі пророкування майбутніх, ще не існуючих подій при допомогою різних стратегій. Однією з трьох таких стратегій у первісних, архаїчних культурах є стратегія наслідування, коли передбачення майбутнього виходить з наслідування сприйманим властивостям тих чи інших явищ навколишнього світу. З цією стратегією органічно пов'язані процедури магії та чаклунства, коли майбутнє не стільки передбачається, скільки змушується: жертва умиротворяє гнівних богів і змушує їх виконати ту чи іншу прохання людини або племені. У цьому плані істотно те, що ця стратегія створює у людини релігійну віру, знімаючи тим самим невизначеність ситуації прийняття рішення. Загалом виявляється, що невизначеність знання знімається визначеністю віри. Такого роду стратегія забезпечує надійність поведінкових рішень у тих ситуаціях, де з раціональної точки зору можна було б очікувати від індивіда повної безпорадності.

  Інший стратегією є індивідуальне систематичне спостереження просторово-часових зв'язків і залежностей. Один з багатьох прикладів такого типу міститься в повідомленнях про індійців племені «чорна стопа»: вони завчасно пророкували прихід весни за ступенем розвитку плоду в утробі забитої самки бізона. Такий прогноз, як правило, виявляється досить точним. Візьмемо другий приклад: заклинання ОСАЦВ (одне з індіанських племен) пов'язує воєдино одну дику рослину, кукурудзу і бізонів. Пояснюється це переплетення наступним чином: влітку осаго полюють на бізонів до тих пір, поки в прерії квітне вказане рослина. Вони знають, що маїс дозріває незабаром після закінчення цвітіння цієї рослини. А це означає, що треба повертатися до Пуебла до збирання врожаю маїсу.

  Третя стратегія - Умовивід за пнлчогіі на основі виділення подібних ознак анімістичним мисленням, яке заселяє природу божествами, демонами і духами. Приклади, що ілюструють цю стратегію, досить численні. Так, відомо, що в одному племені пігмеїв ріжки, що має форму зуба, застосовується як протиотруту при гадючому укусі. Або оволодіння вогнем в епоху палеоліту, яке відіграло колосальну роль в культурній еволюції людства. У переказах усіх народів вогонь - символ вічності. Тому вогонь в легендах не створений, а вкрадений у богів і відданий людям (саме так, наприклад, описує цю подію давньогрецький драматург Есхіл). Істотно тут те, що вогонь необхідно підтримувати, «підгодовувати» як тварина, а це породило традицію збереження його жрицею вогню - весталкою. З факелом у руках людина нарешті став паном найсильніших і найшвидших тварин, використання вогню призвело до появи різного роду технічних пристроїв, що вплинуло на розвиток суспільства.

  Вже початкове знайомство з різним характером цих трьох стратегій показує, що всі вони содержатраціональние моменти, але різною мірою придатні для відображення властивостей реальності та для екстраполяції майбутнього. У плані нашого викладу істотно те, що саме культура дозволяє виробляти різні стратегії, що усувають невизначеність прийнятих людиною або групою людей рішень і тим самим знімати страх перед майбутнім. Таким чином, у основі походження та функціонування культури лежить ця потреба, органічно притаманна природі людини.

  Необхідно враховувати складний характер людської природи, яка має космічний, біологічний, психічний, соціальний і культурний аспекти. Разом з тим людську природу, як би вона не була визначена, слід розглядати як якесь ціле, чиєю функцією є культура. Тому можна вважати, що людська культура в основному функціонує однаково в минулому і сьогоденні. У зв'язку з цим становить інтерес первісна культура - культура збирання та полювання, що має досить довгу історію і, що є у відомому сенсі культурою вихідної, базової, з усіма наслідками, що випливають звідси особливостями.

  Однією з особливостей первісної культури є її гомо-генность (однорідність). У сучасної культурології виділяється три типи соціокультурних систем: гетерогенні (неоднорідні), гомогенні та гомеостатичні. Першим притаманні: 1) аксіологічний (ціннісний) плюралізм і 2) існування безлічі соціальних груп з диференційованими, часто антагоністичними інтересами. Ці системи, типові для європейського кола культур, є гетерогенними в подвійному розумінні: культурному та соціальному.

  Більш того, ці гетерогенні структури взаємно підсилюють одна одну, динамізує цілісну соціокультурну систему, сприяючи, з одного боку, поширення нових культурних цінностей, з іншого ж - стимулюючи еволюцію групових інтересів.

  Є соціокультурні системи, які перебувають в ізоляції і постійно відтворюють своє первинне пристрій. Це гомогенні системи, тобто такі, де немає аксіологічного плюралізму (культурна гомогенність) і немає соціальних груп з різними інтересами (соціальна гомогенність). У цих системах недиференційовані інтереси виключають плюралізм цінностей, а відсутність цього плюралізму блокує формування нових інтересів. Такий процес консервує цілісну соціокультурну систему.

  Між гетерогенної системою, характерною для європейського кола культур, і гомогенної системою, типовою для первісних культур, знаходиться велика група проміжних соціокультурних систем, ілюстрацією яких є стародавня Греція та імператорський Китай. З першою системою їх єднає диференціація інтересів окремих соціальних груп, які переходять в певних випадках у відкритий антагонізм, з іншого - існування монолітної, повсюдно прийнятою сукупності основних цінностей. Про проміжних соціокультурних системах можна сказати, що вони гомогенних культурно, але гетерогенних соціально, і тому соціальний плюралізм доповнюється культурної однорідністю. і Первісна соціокультурна система володіє своєю динамікою розвитку, яка зводиться до відтворенню існуючої системної структури. Ця система при відсутності дії зовнішніх факторів не піддається ніяким істотним змінам, повторюючи періодично ритуали оновлення, дозволяють усунути накопичуються напруги, і регенеріруя свій соціальний склад за допомогою церемоній ініціації. Описи та аналіз первісної культури показують, що в поведінці людини добування їжі, розмноження та самозахист нерозривно пов'язані. Життя збирача й мисливця було примусовою грою з жорстоким правилам, регульованою цими трьома основними функціями людської поведінки.

  Соціальні відмінності викликають культурні відмінності майже неминуче. Один з показових прикладів - «розщеплення» спочатку єдиної Афродіти до часів Платона ( «Бенкет») на Афродіту Пандемос, «простонародну», і Афродіту Уранія, «небесну». Якщо ж такого розщеплення не відбувається і культура залишається єдиною в умовах соціальних відмінностей, це не самоочевидною факт, а предмет для осмислення. «... Біографії богів Олімпу відображають у відомому сенсі зміна суспільних відносин »(Лукаш І. Шляхи богів. М., 1984. С. 136).

  Інший особливістю первісної культури є її синкретичність, яка знайшла втілення в тотемізмі. Дійсно, фундаментальна риса цієї культури -- ідентифікація громади та її членів з твариною, що йде в їжу, з тотемним твариною. Такого роду ідентифікація є вираженням факту нездатності первісних людей за допомогою раціональних засобів праці подолати ірраціональне поведінку об'єкта праці - тварин, тому вони намагалися це компенсувати ілюзорно-магічними засобами. Необхідно разом з цим підкреслити, що на основі концепції Дж. Фрезера про спорідненість магії з наукою можна прийти до висновку, що спочатку магічний тотемізм представляв собою єдину недиференційовані сферу культури. Він імпліцитно містив в собі не тільки науку, а й мораль, мистецтво слова, а також магію зображення, що існує завдяки естетичному, потім відбувається його перетворення в ряд відносно самостійних сфер повсякденного та спеціалізованої культури.

  Третя особливість первісної культури полягає в тому, що вона являє собою культуру табу (заборон). Звичай табуювання виник разом з тотемізмом, він в тих умовах виступає у вигляді найважливішого механізму контролю та регулювання соціальних відносин. Так, половозрастной табу регулювало статеві зв'язки в колективі, харчове табу визначало характер їжі, призначеної вождю, воїнам, жінкам, дітям та ін Ряд інших табу був пов'язаний з недоторканністю житла або вогнища, з правами та обов'язками окремих категорій членів племені. Деякі речі, в тому числі й їжа, що належали вождю, також були табуйовані. Дослідники (Дж. Фрезер, Л. С. Васильєв та ін) призводять численні приклади того, що порушення табу призводили до смерті порушника. Наприклад, один з новозеландських вождів високого рангу й великої святості залишив на узбіччі дороги залишки обіду, які підібрав і з'їв його одноплемінник. Коли йому повідомили, що він використав в їжу залишки трапези вождя, він помер у болісних стражданнях.

  До цього слід додати, що у первісних народів діє ще одне табу крім вищезазначених, а саме: табу на прогрес, на новації будь-якого роду. На останній момент потрібно звернути особливу увагу, бо з ним пов'язані явища альтернативності та багатоваріантності у світовій історії та різноманіття культур. Подібно до того, як у випадку з табу блокується навіть найсильніший інстинкт самозбереження, тут паралізується потреба новацій у соціально-економічній сфері; детермінація прогресивного розвитку, імпульси якої йдуть з цієї сфери, припиняється в випадку, якщо протилежні даної детермінації норми поведінки стають внутрішніми спонукальними стимулами життєдіяльності людей, перетворюються на стереотипи поведінки. Цей феномен з найбільшою, «класичною» ясністю проявляється на стадії первісного розвитку людства, коли особливу роль грають різного роду ритуали.

  Альфою і омегою міфолого-сакрального світогляду, властивого первісним, архаїчним суспільствам, виступає ритуал. Крізь його призму розглядаються природа та соціальне буття, дається оцінка вчинків та дій людей, а також різноманітних явищ навколишнього світу. Адже ритуал переживається як безпосередня даність, він актуалізує глибинні смисли людського існування. Ритуал - основний засіб оновлення світу, щоб забезпечити безперервність його існування і тим самим гарантувати виживання колективу в екстремальних умовах. Головне тут у тому, що в основі ритуальної людської діяльності лежить принцип наслідування явищам природи - вони відтворювалися шляхом відповідних ритуальних символічних еквівалентів. Ритуал виступав у первісну епоху основною формою суспільного буття людини й головним втіленням людської здібності до діяльності. З нього згодом розвинулися виробничо-економічна, духовно-релігійна та громадська діяльність.

  Суттєво те, що ритуал несе інформацію про закономірності природи, отриману під час спостереження за біокосміческімі ритмами. Завдяки ритуалу людина архаїчного і традиційного суспільства відчуває себе нерозривно пов'язаний з космосом і космічними ритмами. В епоху архаїки людина «схоплював» безмежну діалектику, логіку розвитку космосу в силу узагальнення досвіду практики і соціального життя як вищої форми прояву закономірностей космосу. У архаїчному ритуалі тісно переплелися молитва, спів і танець. У танці чоловік наслідував різних явищ природи, щоб викликати дощ, ріст рослини, з'єднатися з божеством. Постійне психічне напруження, викликане невизначеністю долі, ставлення до ворога чи божества, призводила до специфічного руховому бажанням, яке і знаходило вихід в танці. Танцюючі учасники ритуалу були натхненні усвідомленням своїх задач і цілей, наприклад, танок шамана повинен був забезпечити контакт з духом хвороби, танок на честь тотемів повинен був принести роду благополуччя, військовий танець мав підсилити почуття сили і солідарності членів племені.

  Загалом важливо те, що в ритуалі брали участь усі члени колективу, він активізував всі знаходяться в розпорядженні людини засоби сприйняття і переживання світу - зір, слух, нюх, дотик, смак і пр. У ритуалі відбувається соціалізація почуттів і розумових можливостей індивіда завдяки внутрірітуальним дій і відповідним їм знаковим протосістемам, з яких пізніше виникають мистецтво, філософія і наука як інстітуціалізі-рова умогляд.

  Відомо, що зміст культури являє собою продукт творчої діяльності людини у своїх різних проявах, що всякого роду діяльність формує систему поведінки і разом з тим організується цією системою. Отже, культура в цілому може бути описана і в термінах етології ^. Різноманітна система поведінки людини своєю парадоксальністю виділила його з навколишнього світу, дозволила йому вийти зі стану повної підпорядкованості природі і створити універсальний динамічний канон свого буття, що враховує його біологічний, соціальний та ідеологічний аспекти. З праць по етології тварин і людини відомо, яку важливу роль відіграє поведінка у формуванні та розвитку ритуалів.

  Сама система ритуалів у значній мірі відтворює в модифікованої формі на певною мовою систему поведінки. Ця етологічної система породжує систему міфу як певну універсальну систему, що визначає орієнтацію людини в природі і суспільстві. В системі міфу закріплюються і регламентуються уявлення людини про навколишній світ, порушуються фундаментальні проблеми світобудови. Вітчизняні дослідники С. Т?? Карєв і В. Мелетинский пишуть у «міфах народів світу» наступне про міф: «нездатність провести відмінність між природним і надприродним, байдужість до протиріччя, слабке розвиток абстрактних понять, чуттєво-конкретний характер, метафоричність, емоційність - ці та інші особливості первісного мислення перетворюють міф в дуже своєрідну символічну (знакову) систему, в термінах якої сприймався і описувався весь світ ». Вказані особливості архаїчного мислення пов'язані з тим, що саме мислення здійснюється завдяки використання зафіксованого в пам'яті людини знання, яке невід'ємне від міфотворческого сприйняття простору) часу, причинності з його злитості суб'єкта та об'єкта.

  Накопичені знання про первісної і традиційної культури свідчать про важливу роль міфу в житті людини прадавньої епохи. В образотворчому творчості людини кам'яного віку наиб-

  Але чи буде такий опис вичерпним? У біології, скажімо, багато вчених відмовилися від близького за змістом твердження, що функціонування живої істоти може бути описано в термінах фізики та хімії.

  Дві головні функції давнього міфу - освоєння простору і часу. Це означає, що з самого початку існування культури її зміст визначається міфом, який органічно пов'язаний з фундаментальним устремлінням людської творчості на оволодіння простором і часом і їх подолання. Адже не випадково уявлення про простір і час вперше виражені в сюжетах міфів, тісно пов'язаних з ритуалами. Коли давня людина покривав стіни печери або поверхня скелі різного роду зображеннями, він у своєму міфологічному свідомості освоював простір і час.

  В даний час виявляється великий інтерес до первісної міфології, магії і шаманізм. Не випадково у фокусі філософських досліджень на Заході сьогодні знаходяться ненаукові форми знання й свідомості. Це пов'язано з ростом негативного ставлення до сцієнтизм і пошуком альтернативних світоглядних орієнтацій. Епістеми-логи і релігієзнавці піддають аналізу шаманізм та магію, причому перші звертаються до них, щоб надати науці «людського обличчя» шляхом виявлення в ній рис ненаукового мислення та слідів людських інтересів і цінностей, а другі розглядають магію як своєрідний тип раціональності; про це свідчить, Зокрема, розвиток псіхотронікі.

  У новітній західної філософії є релятивістська тенденція до зближення науки і ненаукових форм світогляду. Так, у книзі англійського вченого У. Резерфорда «Шаманізм. Підстави магії »описуються дії шамана, його магічні танці, екстаз і транс. Ті, що зібралися навколо вогнища одноплемінники «спостерігають», як душа шамана начебто покидає тіло, відправляючись подорожувати до захмарних понад хмари. Цю картину і зараз можна побачити в ряді африканських та північних племен. Магія залишила свій слід в культурі месопотамської цивілізації, даосизмі, зороастризм, ісландських сагах, давньогрецьких міфах, в полінезійських повір'ях, на всьому просторі від Арктики до Австралії. Магічне «мистецтво» шамана, його лікарі зілля і весь досвід залежить від локальних етнічних та географічних умов. Етимологічно термін «шаман» походить від поняття «Знання» в індоєвропейських мовах: шаман - це «той, хто знає». Антропологи підкреслюють, що шаман означає «володар духів», релігієзнавці пов'язують шаманізм з ідеєю надприродного, з анімізмом і тотемізмом.

  Світогляд шамана спочиває на метафоричному представленні природи як людського тіла, живої істоти, функціонування якого є похідним від дії кожної його частини. Такого роду подання проглядається в індуїстському понятті дхарми, в даосизмі, у «космосі» стародавніх греків. Віссю світогляду шамана є уявлення про Всесвіт як про космос. Космос же, як упорядковане і збалансоване ціле передбачає джерело організації - так виникає ідея «великого духу », перший крок на шляху до монотеїзму. Для досягнення обителі «Великого духа» шамана необхідно ланка, що з'єднує світ людей і небесні понад хмари. Їм виступає священна гора (Синай, Олімп, месопотамські зіккурати, давньоєгипетські піраміди, ацтекського храму Сонця) або Світове дерево (Іггдразіль у скандинавів та ін.)

  Для розуміння структури магічного універсуму важливе значення мають магічні числа, наприклад, число «сім», чи стосується це зірок, смертних гріхів, небесних сфер або чудес світу. Йогічна космологія передбачає і розділеність світу людей і потойбічного світу - цьому звичайно є річка (типу Стіксу у стародавніх греків), через яку прокладено шлях, часто у вигляді вузького мосту, подібного вістря меча. Переправа за таким мостом - випробування віри. І нарешті, співвідношення тіла, духу й душі, здатність до перевтілення та переселення душ (метемпсіхоз або реінкарнація) характеризують розуміння природи в шаманізм.

  Особливу роль у діяльності шамана відіграє методика магічного трансу, традиційно це психічний стан розуміли як форму одержимості демоном, який підпорядкував шамана своїй волі. Транс - це спосіб «подорожі душі» шамана у потойбічний світ, і в ньому неправомірно вбачати лише замаскований обман і неуцтво. В даний час з'явилися свідчення, що дозволяють зрозуміти магічний транс як своєрідну форму людського існування. По-перше, учні М. Харнера, який організував у США школу шаманів, стверджують, що під час трансу вони переживали зв'язкові і барвисті картини «іншого світу», в якому душа нібито «Вільно витала». По-друге, є повідомлення ряду людей про те, що вони переживали (під час хвороби, під дією ліків, музики чи танцю) перехід в «інші стани свідомості». І по-третє, є звіти дослідників про так званих паранормальних феномени, які говорять про здатність деяких людей до телепатії, ясновидіння, біолокації і т.д. ^ В рамках цих концепцій прийнято вважати, що шаман здатний до екстрасенсорне сприйняття, його здібності розвинуті до незвичайних меж.

  У ході спеціального навчання шаман набуває містичний досвід, що дозволяє йому здійснювати екстатичні «подорожі» з Землі на Небо або з Землі в Пекло. Йому відома таємниця прориву рівнів реальності, що розкривається у архаїчному свідомості триповерхової - Небо, Земля і Шеол. Ці три космічні зони з'єднані між собою центральною віссю (її образами є Мі-ророй стовп, Небесна колона, Світове дерево, Міст, Сходи тощо). Тільки шаман може духовно «мандрувати» за всім цим космічним зонах, вести боротьбу зі злими духами й демонами у пеклі і передавати небесним богам прохання й жертви своїх одноплемінників.

  , Головне тут в тому, що шаман освоює космологію, міфологію та магію свого племені, щоб використовувати їх в якості своєрідних карт для містичного «подорожі» в «Інші» світи. Результати цього знаходять практичне застосування в життєдіяльності племені, дають можливість вирішувати різні реальні проблеми, що мають значення для існування племені. Є задовільне пояснення, згідно з яким шаман ефективно вирішує ці проблеми не за допомогою оперування поняттями й словами, а за допомогою маніпулювання образами пам'яті. Скажімо, він повинен відповісти на питання, куди поділися стада диких оленів, на яких полює плем'я. На цей факт у реальності впливає безліч факторів: стан трав на пасовищах, напрям і сила вітру, температура і т.д. Тут занадто багато невідомих причин, щоб звичайна людина могла відповісти на це питання. До того ж не всі «змінні» можна навіть зафіксувати, в той же час всі вони утримуються на рівні підсвідомості у вигляді образів. Адепти містицизму вважають, що лише шаман може у своєму «подорожі» в глиб підсвідомості досягти цих образів. Під час камлання їх селекція, асоціація здійснюється моментально - так як це образна, а не вербальна пам'ять. У підсумку камлання шаман може зробити, скажімо, такий інтуїтивний висновок: «Бачу оленів у долині на сході ».

  Необхідно враховувати, що шаман у своїй ритуальної діяльності синтезує цілісну модель світу, сформовану в рамках архаїчних культур, і дає можливість древнім колективам орієнтуватися в навколишньому світі і вирішувати свої нагальні проблеми ^. Найчастіше шаман є охоронцем всієї колективної пам'яті, тобто Міфології та епосу, винахідником музичних інструментів, знахарем, художником і співаком. Він же слідкує за календарем і фіксує

  Щоб зробити чудо, надприродні здібності не обов'язкові. Ось Фіней говорить аргонавтами: «... Цих людей премінув н біля острова з берегом гладким/Кинувши якір, птахів ви Відженіть хитрістю різної/нахабний, що в нескінченному дісле відвідують зазвичай/Острів порожній ... »(Аполлоній Родоський. Аргонавтіка, II, 1182 -- 385). Аргонавти припливають у вказані місця, і все саме так там бачать, ^ про те, що для Фінея було знанням (досвідченим або зібраним ло крупицях з розповідей мандрівників, - в цьому випадку не важливо), для них (аргонавтів) стає проріканням, ясновидінням, передбаченням майбутнього, якщо хочете - дивом. У рядку 391 Фіней і сам називає свою розповідь «проріканням» ...

  Особлива зв'язок існує між шаманізмом, культом вогню та обробкою металів, в якій здавна вбачали магічні елементи. Гіпнотичний мистецтво в шамана доповнення до виконуваних їм функцій забезпечують йому високий авторитет, що дає можливість часом поєднувати в собі владу шамана й вождя.

  В цілому можна сказати, що шаманізм являє собою суміш реальних знань та умінь, фантазії, некритичної віри, спонтанних реакцій, примітивних помилок, ілюзіоністського та гіпнотичного мистецтва й багато чого іншого. І немає нічого дивного, що шаманізм увійшов в якості одного з фундаментальних елементів в багато культури світу, що є різноманітні зв'язки між шаманізмом та ісламом, християнством, іудаїзмом, індуїзмом, буддизмом і даосизмом. Саме шаманізм як архаїчна система вірування виконує в первісних, архаїчних культурах цілком певні соціальні функції, обумовлені умовами буття первісної людини. Адже оточуючий людину світ в процесі його предметно-чуттєвого освоєння опосередкований «світом» символів, символічною діяльністю, які на ранніх етапах розвитку суспільства проявляються у формах тотемізму, анімізму, магії, шаманізму і релігії в силу низького рівня продуктивних сил і нерозвиненості суспільних відносин.

  Цілком зрозумілий висновок сучасної психології, що в первісної людини не була розвинена здатність до рефлексії. Під останньою розуміється висока форма теоретичної думки, самопізнання, осягнення божественності буття, які були вироблені в давньогрецької філософії (від Сократа, Платона та Арістотеля до Гребля і неплатників). Поняття рефлекс не застосовні до мислення людини кам'яного століття. Однак це мислення створило образотворче творчість - механізм, регулює не лише поведінку людини, а й розвиває здатність до зв'язного мовлення, графічної діяльності, узагальнення та образно-символічного відображення світу. Завдяки цьому людина усвідомлює свою причетність навколишнього світу і знаходить своє місце в ньому. Образотворче творчість -- вершина первісної синтетичної діяльності людини, «схоплювати» закони навколишнього світу.

  Ця образотворча діяльність являє собою досить складну і глибоко специфічну форму «подвоєння» світу в умовах давньокам'яного століття, коли навколишнє середовище осягала за допомогою символічного використання об'єму, лінії та кольору. Потрібно відзначити, що наукою до цих пір не вирішено остаточно питання про походження образотворчої діяльності людини, про шляхи її виникнення. Є досить цікава і заслуговує на увагу гіпотеза, заснована на аналізі так званих «ведмежих печер», де знаходилися залишені неандертальцями черепи та кінцівки ведмедя, що вказує на образотворчу природу, на символічний характер цих комплексів. Розвиток образотворчої діяльності в цьому випадку йде за схемою: від натурального макета тварини через скульптуру, що передається образ звіра, до площинним ри-Рунко на глині, що відповідають образно-абстрактному аспекту первісного мислення. У цьому випадку простежується зв'язок образотворчої діяльності з ритуалом, з його первинною формою - похоронним обрядом.

  Результати аналізу прадавньої образотворчої діяльності дозволили радянському вченому А.Д. Столяру зробити висновок, що «між онкретно-образним та абстрактним типами мислення як би самі собою виникають перші контури образно-абстрактного типу мислення, перехідного за своїм характером, виправданого як логікою розвитку, так і фактами ». Істотно те, що образотворча діяльність дала можливість здійснити перехід від конкретно-образного до абстрактного типу мислення. Не менш важливо й те, що в основі цього переходу лежить принцип пропорції, принцип рівного зміни та геометричного подібності, який є одночасно і принципом природи, і принципом пізнання й творчості. Адже принцип пропорції у формі золотого перетину або принцип золотої пропорції відіграє чималу роль у науці, мистецтві та архітектурі.

  Питання про походження мистецтва до цих пір вирішується неоднозначно. Так, є магічна концепція походження мистецтва, згідно з якою витоком мистецтва є магічні вірування та обряди. На наш погляд, викладений вище матеріал дозволяє зробити висновок на користь наступної концепції, наведеної вітчизняним вченим Д. Угриновича в його книзі «Мистецтво та релігія»: «Хоча мистецтво і релігія породжені принципово різними соціальними потреб-.ностямі, виникли вони одночасно і реалізувалися спочатку в "Єдиної нерозчленованої системі духовно-практичної діяльності, яку являв собою первісний міфологічний обрядовий комплекс ». Істотно те, що джерелом естетичного відношення до. світу, який сконцентровано в образотворчої діяльності, танцях, музиці та інших видах мистецтва, служить трудова діяльність. Однак • виникнення мистецтва пов'язане не тільки з трудовою діяльністю, але й з розвитком спілкування індивідів. Членоподільна звукова мова - форма висловлення логічного понятійного мислення, але спілкування може здійснюватися за допомогою малюнка, жесту та співу, часто виступаючих елементами ритуалу. До того ж слід враховувати той важливий емпіричний факт, що мистецтво є сугестивна форму існування соціально значущою і циркулює в суспільстві інформації, систему естетичних цінностей. Цей факт відігравав колосальну роль у життєдіяльності первісного колективу: інформація, виражена в системі естетичних кодів, була необхідна для здійснення практичних колективних дій, що забезпечують, в кінцевому рахунку, існування племені.

  Слід враховувати і психофізіологічну сторону становлення мистецтва, на значимість якій звертає увагу в своїх працях вітчизняний антрополог Я.Я. Рогінський. Виявляється, на відміну від інших органів людського організму, які функціонують ритмічно, мозок може здійснювати свої вищі функції, виходячи за межі ритмів організму. Для глибокого осягнення світу, для вироблення абстракцій мозок націлений не на фізіологічні ритми, а на динаміку відображення навколишнього світу. Виникає аритмія, що викликає втому у людини. Щоб її зняти, необхідний відпочинок, перерва в розумовій діяльності, тобто необхідно повернення до порушених ритмів організму. Аналогічно відбувається на останній стадії антропогенезу, з моменту появи «людини розумної». «Під впливом навантажень та перевантажень найпотужніший, досконалий орган думки, -- пише Я.Я. Рогінський, - не міг би впоратися з небувалими досі за складністю задачами абстрактного мислення, якби воно не підкріплювалося мистецтвом. Універсальний, чисто людський світ ритмів - ритми танців, звуків, ліній, фарб, форм, візерунків у прадавньому мистецтві - оберігав від перенапруг і зривів мислячий мозок ».

  Традиційне родо-племінне мистецтво в силу своєї сінкретіч-ності (воно переплітається з усіма іншими аспектами культури - міфологією, релігією, обрядом і пр.) є полі?? ункціональним. Перш за все воно, поряд з іншими формами (або сферами) культури, являє собою втілення і вираз загальних, усталених уявлень даного суспільства, тобто виконує ідеологічну функцію.

  В основі творів мистецтва дописемного а найбільш перед-писемної епохи лежить пластична ідеограма. Саме завдяки цій якості первісне і традиційне мистецтво ефективно виконує різні соціальні функції. Ритуальні маски, статуетки, натільні та наскельні малюнки й інші образотворчі форми та художні предмети, що використовуються при здійсненні обрядів ініціації, так само як ігри, танці, театралізовані вистави, складають «один із зв'язків, що з'єднують різні покоління і службовців саме для передачі культурних надбань з роду в рід »(Г. В. Плеханов). Символічний характер первісного та традиційного мистецтва, його умовний образотворчий мову, ідео-пластичні форми покликані висловлювати складні ідеї і поняття, які неможливо відтворити натурально.

  У первісному та традиційному мистецтві соціальні функції тісно переплітаються з Магік-релігійними: статуетки - вмістища душ померлих, призначені для культу предків, відіграють певну соціальну роль. Адже вони відображають реально існуючу структуру суспільства, бо ієрархія в царстві духів відповідає зем-Яой. Синкретизм цього мистецтва, нерозчленованість його Магік-релі-гіозних, соціально-політичних та інших функцій відбиває нерас-<1лененность цих аспектів у реальному житті архаїчних суспільств. Не можна провести чітку межу між статуями предків, різними фетишами, масками, тому що і ті й інші наділені надприродною силою, здатні втручатися в життя людей, слугують предме-• йж поклоніння.

  1 Первісна і традиційний релігійно-художній комплекс можна розглядати як гіпотетичну картину світобудови, що задовольняє людину своєю закінченістю і повнотою, тобто мова йде про його пізнавальної функції. Різного роду магія має на меті вплив на певний об'єкт, у випадку мисливської магії - оволодіння твариною. В процесі магічних дій людина відтворює образ, майбутній його уявного вйЙру, що саме по собі є актом абстрагування. Рука допомагає думці, образ фіксується, стає доступним сприйняттю, дослідженню в образотворчому мистецтві. Зображення дає мож-»Й) жность групувати предмети, акцентувати деталі, виявляючи призначення, сутність того чи іншого предмету. Це - особлива форма пізнання, що відрізняється від власне наукового пізнання вже тим, що «істини від мистецтва» дані нам у безпосередньому вйспріятіі, пов'язані з афективними актами людського духу. ^ Завершуючи дану лекцію, необхідно відзначити наступне. У первісному суспільстві функціонує тріада - родовий устрій, міф та образотворча діяльність. З розкладом первісного суспільства і появою класового суспільства на зміну цій тріаді приходить нова: держава, релігія та пі

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !