ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Хто робить історію: окремі особистості або народ ?
       

   

  Культурологія

  Хто робить історію: окремі особистості або народ?

  Філософія історії має своїм предметом всесвітньо-історичний рухнародів світу в їх єдиному цілому, то є принципи і закони, які лежать впідставі цього руху, вирішальні причини, що визначають соціальне буття,такі як: революції, війни і т. д.

  Перш ніж дізнатися відповідь на запитання: «Хто робить історію: окреміособистості чи народ? »- потрібно точно визначити ці два поняття.

  Часом філософи й історики перебільшують роль особистості в створенніісторії. Роль особистості велика в силу особливого місця і особливої функції,яку вона покликана виконувати. Філософія історії ставить історичнуособистість на належне їй місце в системі соціальної дійсності,вказуючи на реальні суспільні сили, які висувають її на історичну,сцену і показує, що вона може робити в історії, а що й не в силах.

  У загальній формі історичні особистості визначаються так: це особи,піднесені силою обставин і особистими якостями на п'єдестал історії.
  Вони є не тільки практичними та політичними діячами, але ймислячими людьми, духовними керівниками, що розуміють, що потрібно і щовчасно, і ведуть за собою інших, масу. Ці люди відчувають іберуть історичну необхідність і начебто, повинні бути вільними всвоїх діях і вчинках. Але справа в тому, що вони не належать самісебе.

  Ставши на чолі держави, армії або народного руху, особа можепозитивний, або негативний вплив на хід і результатісторичних подій. Тому суспільство зобов'язане знати в чиїх рукахзосереджена адміністративна влада.

  У процесі історичної діяльності виявляються сильні та слабкісторони особистості. І те й інше набуває часом величезний соціальний змісті впливає на долі нації, народу і навіть людства.

  Вождь повинен вміти узагальнювати внутрішню і міжнародну обстановку,зберігати простоту і ясність думки в неймовірно складних ситуаціях,виконувати призначені плани, програму, вчасно помітити зміни і знайтиякий шлях обрати, як історичну можливість перетворити вдійсність. Велике значення має, коли на чолі держави стоїтьгеній, людина, яка володіє потужним розумом, величезною волею, завзятістю вдосягненні своїх цілей, який збагачує суспільство новими відкриттями,ідеями, винаходами. Від глави держави залежить доля країни. Можналише сказати: який народ, така обрана ним особу.

  Щоб розкрити роль народу як творця історії, необхідно, перш заза все, встановити, що таке народ, народні маси.

  Народ не є чимось незмінним, позаісторичного, раз іназавжди дане. Він не є також сіра, безладна «юрба», «чернь»,ворожа будь-якої цивілізації і прогресу, як це намагаються представитиідеологи експлуататорських класів.

  Народ - це насамперед трудящі, а в класово-антагоністичномусуспільстві - експлуатовані маси.

  Вирішальне значення народних мас в історичному процесі випливає звизначальну роль способу виробництва матеріальних благ у розвиткусуспільства. Матеріальне виробництво є основою суспільного життя, аголовну виробничу силу становлять трудящі, народні маси.
  Отже, народ, трудящі є вирішальною силою суспільногорозвитку, справжнім творцем історії.

  Трудящі маси творять історію, перш за все, своїм продуктивнимпрацею. Їх руками створюються всі матеріальні цінності міста і села, заводиі фабрики, дороги і мости, верстати і машини і т.д. без чого неможливеіснування людини.

  Народ творить історію, але творить її не по своїй волі, а взалежності від суспільних умов і, перш за все, від історичнопевного способу виробництва матеріальних благ.

  Маркс і Енгельс відкидали абстрактний підхід до людини. Вони показали,що людина завжди конкретний, завжди належить до історично визначенійсуспільної формації, класу, нації, трудовому колективу і т. д.

  Узагальнюючи ці два поняття, я можу зробити висновок: народ потребує мудроговождя, без лідера народ ніколи не досягне своїх цілей. Отжевождь - вирішальна сила. Але в той же час і народ не менш вирішальна силаісторії: так як він створює всі матеріальні і значну частину духовнихблаг, забезпечуючи ці вирішальні умови існування суспільства; він розвиваєвиробництво, що веде до зміни і розвитку всієї соціального життя; вінздійснює революції, завдяки чому має місце суспільний прогрес.
  Таким чином, і народ є справжнім творцем історії.

  Значить, народ і особистість, окремо один від одного не можуть робитиісторії. На хід історичних подій впливають і народ і окремі особистості,так як в історії ці два поняття нерозривно пов'язані. Тому я впевнена,що історію робить народ, бо він - головна, вирішальна сила історії.

  Хто робить історію окремі особистості чи народ?

  Щоб відповісти на це питання, необхідно, перш за все, встановити,що таке народ і що таке особистість.

  1) Народ - це справжній суб'єкт історії, його діяльність створюєнаступність у поступальному розвитку суспільства. Місце і роль народу вісторії вперше розкрив марксизм-ленінізм, усунув один з головнихвад ідеалістичної соціології, яка ігнорувала вирішальну рольнароду в суспільному розвитку, приписуючи її видатним особистостям.
  Марксизм-ленінізм досліджував соціальний зміст поняття «народ» івстановив, що характер народу, його класовий склад змінюються на різнихщаблях історії. Для первісного ладу, коли не було класового розподілусуспільства, терміни «населення» і «народ» не розрізняються. В антагоністичнихформаціях до складу народу не входять пануючі експлуататорські групи,провідні антинародну реакційну політику. Тільки з ліквідацієюексплуататорських класів при соціалізмі поняття «народ» охоплює всісоціальні групи суспільства.

  Марксизм-ленінізм з'ясовує об'єктивне розходження в становищі окремихкласів, шарів і груп населення і на основі врахування їх класових інтересівприходить до висновку про склад народу. На всіх щаблях суспільного розвиткуосновою народу, його більшістю є трудящі маси - головнапродуктивна сила суспільства. У сучасному суспільстві народ може включати досебе верстви населення з дуже різними і навіть протилежними інтересами.
  До народу належить, наприклад, буржуазія, яка боролася проти феодалізму вбуржуазних революцій, що бере участь у національно визвольній боротьбіпроти імперіалізму і колоніалізму. «Вживаючи слово« народ »- писав В.І.
  Ленін, - Маркс не затушовував цим словом розходження класів, а об'єднувавпевні елементи, здатні довести до кінця революцію ».

  Марксизм-ленінізм відрізняє революційний народ, згуртований ідейно іорганізаційно і здатний вести боротьбу за вирішення назрілих завданьсуспільного прогресу, від тих мас, які за своїм становищемзацікавлені в соціальних перетвореннях, але не беруть участі вактивної політичної боротьби. У політичному спонуканні та організаціїнароду головну роль грає його авангард, робочий клас, очолюванийпартією. Конкретно-історичний підхід до народу дає можливістькомуністичним партіям проводити гнучку політику, що враховує зміни впозиціях різних класів, що дозволяє виковували широкий народнийфронт, що об'єднує всі прогресивні елементи населення, здатні вестиборотьбу за мир, національну незалежність, демократію і соціалізм.

  Опора на народ, вивчення його досвіду, запитів і прагнень --характерна риса діяльності комуністичної партії. «... Ми можемозадовольняти, - писав В.І. Ленін, - тільки тоді, коли правильно висловлюємоте, що народ створює ». Розвиток суспільства готує матеріальні тадуховні передумови для все більш широкого та активної участі народу якв руйнуванні старого, так і в створенні нового суспільного ладу.
  Творча діяльність і активність народу є вирішальним чинником убудівництві соціалізму і комунізму.

  2) Особистість - це якості та рівень розвитку людини поєднані уєдиний образ і створюваний у процесі виховання, освіти людини, тоє його залучення до громадської культури.

  Індивідуальні якості розкривають особистість з самих різних її сторін --кваліфікації, ступеня культури, освіти і т. д.

  Під впливом суспільних відносин формуються різноманітніпрояви життя, якості особистості. Конкретне суспільне виробництво,економічні відносини породжують такі соціальні типи особистості, як рабабо рабовласник, селянин чи феодал, робочий або капіталіст і т.д.

  Притаманні суспільству соціальні відносини - класові, національні таінші - через носіїв цих відносин (клас, націю і ін) породжуютькласові, національні та інші риси особистості, які суть прояви йогосоціального життя. Скажімо, робітничий клас формує в що належить йомуособистості такі якості, як організованість, дисциплінованість,принциповість, непримиренність до приватної власності, революційність іт.д.

  У своїй єдності якості особистості, тобто її різноманітні життєвіпрояви - економічні, соціальні, духовні, являють собоюпродукт і вираз сукупності всього різноманіття суспільних відносин.

  Будучи продуктом соціального середовища, особистість не розчиняється в суспільстві.
  Вона не безвольний гвинтик соціального механізму. У тій же мірі в якійособистість формується соціальними обставинами, вона формує й самесуспільство. Не можна забувати, писав Маркс, «що обставини змінюютьсясаме людьми ».

  Найбільш видатними історичними особистостями, які залишили глибокий слідв історії, є найбільші вожді пролетаріату і всіх трудящих К.
  Маркс, Ф Енгельс, В.І. Ленін. Вони були тісно пов'язані з народними масами,навчали їх і самі вчилися у мас, узагальнюючи їх багатий революційний досвід.
  Маркс, Енгельс, Ленін завжди були противниками культу особи і постійновиступали проти надмірного перебільшення ролі окремих керівників,благословення та лестощів на їхню адресу. Основоположники марксизму-ленінізмувважали, що тільки метод колективного керівництва забезпечує успіхреволюційного руху.

  Висновок: З вищесказаного випливає, що, як би не була велика окрема особистість, вона не в змозі визначити хід історії. Справжнім творцем історії, творцем всіх духовних і матеріальних цінностей є народ, трудящі маси.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !