ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Культура Візантії
       

   

  Культурологія


  Культура Візантії (IV-XIV століть).

  У своєму рефераті я хотіла б розповісти про культуру Візантії, одній з держав, яка внесла великий внесок у розвиток культури в Європі Середніх століть. В історії світової культури
  Візантії належить особливе, видатне місце. У художній творчості Візантія дала середньовічному світу високі образи літератури і мистецтва, що відрізнялися шляхетною витонченістю форм, образним баченням думки, витонченістю естетичного мислення, глибиною філософської думки. По силі виразності і глибокої натхненності Візантія багато сторіч стояла перед усіх країн середньовічної Європи. Пряма спадкоємиця греко-римського світу й елліністичного Сходу, Візантія завжди залишалася центром своєрідної і воістину блискучої культури. Якщо намагатися відокремити візантійську культуру від культури Європи, Переднього та Близького

  Сходу, то найбільш важливими будуть наступні фактори:

  1. У Візантії була мовна спільність (основною мовою була грецька);

  2. У Візантії була релігійна спільність (основною релігією було християнство у формі православ'я);

  3. У Візантії при всій багатоетнічності існувало етнічне ядро, що складається з греків.

  4. Візантійську імперію завжди відрізняли стійка державність і централізоване управління.

  Це все, звичайно, не виключає того, що візантійська культура, впливаючи на багато сусідніх країн, сама підпадала під культурний вплив з боку як племен і народів, що населяли її , так і суміжних їй держав. Протягом свого тисячолітнього існування Візантія стикалася з могутніми зовнішніми культурними впливами, що виходили з країн, що знаходилися на близькій їй стадії розвитку, - з Ірану, Єгипту, Сирії, Закавказзя, а пізніше латинського
  Заходу і Древньої Русі. З іншого боку, Візантії приходилося вступати в різноманітні культурні контакти з народами, що стояли на на значно більш низькій стадії розвитку (візантійці називали їх "варварами").

  Процес розвитку Візантії був не прямолінійним. У ньому були епохи підйому й занепаду, періоди торжества прогресивних ідей і похмурі роки панування реакційних. Але паростки нового, живого, передового проростали рано чи пізно у всіх сферах життя, у всі часи.
  Невичерпним джерелом культури була народна творчість. Під покривом традицій і стереотипів жив, діяв і пробивав собі дорогу новий, творчий початок.

  Усю тисячолітню історію Візантії можна умовно розділити на три періоди: 1.сер.IV-пер.пол.VII ст. - Період розкладання рабовласницького ладу і становлення середньовічного суспільства.

  2.сер.VII-нач.XIII ст. - Поява і розвиток феодалізму в
  Візантії.

  3.XII-сер.XV ст. - Останній період, що характеризується подальшим розвитком феодалізму і початком його розкладання.

  Перші сторіччя існування Візантійської держави можна розглядати як найважливіший етап у формуванні світогляду візантійського суспільства, що спиралося на традиції язичницького еллінізму і принципи християнства. У ранній Візантії новий розквіт переживає філософія неоплатонізму. З'являється ряд філософів-неплатників -
  Прокл, Діадох, Плотін, Псевдо-Діонісій Ареопагіт. Неоплатонізм безпосередньо примикав і співіснував з ранньовізантійської філософською думкою. Але неоплатонізм жадав від своїх прихильників спеціальної філософської підготовки, особливого мислення, повороту мозків.
  Він був елітарен, тобто недоступний широким масам, у чому і позначилася його історична приреченість.

  Формування християнства як філософсько-релігійної системи було складним і тривалим процесом. Християнство впоітало в себе багато філософських і релігійних вчень того часу. Християнська догматика склалася під сильним впливом не тільки близькосхідних релігійних навчань, іудаїзму, маніхейства, а й неоплатонізма.Догмат про троїчності божества, одна з центральних догматів християнського віровчення, - це, по суті переосмислена тріада неплатників. Однак християнство, незважаючи на наявність загальних з манихейством і неоплатонізму рис, принципово відмінно від манихейського дуалізму і неоплатоновского монізму. Саме християнство було не тільки синкретичним релігійним навчанням, але і синтетичною філолофсько-релігійною системою, важливим компонентом якої були античні філософські навчання. Це, може бути, пояснює до деякої міри і те, що християнство не тільки боролося з античною філософією, але і використовувала її в своїх цілях. На зміну непримиренності християнства з усім що несло клемой язичества приходить компроміс між християнським і античним світоглядом. У самому неоплатонізмі утворилося дві течії: одне - радикальне, налаштована проти християнства, інше - більш помірне. Поступово беруть верх прихильники компромісу з християнством. Відбувається процес відштовхування, відокремлення й одночасно зближення, злиття неоплатонічекой філософії і християнського богослов'я, що завершується поглинанням неоплатонізму християнством.
  Найбільш освічені і далекоглядні християнськи богослови зрозуміли необхідність оволодіння всім арсеналом язичницької культури для використання її в створенні філософських концепцій. У працях Василя
  Кесарійського, Григорія Нісського і Григорія Назіанзин, в промовах Іоанна Златоуста
  можна побачити поєднання ідей раннього християнства з неоплатонічної філософією, часом парадоксальне переплетення риторичних ідей з новим ідейним змістом. Такі мислителі, як
  Василь Кесарійський, Григорій Ніський та Григорій Назіанзин, закладають власне фундамент візантійської філософії. їх філософські побудови ідуть глибокими коренями в історію еллінського мислення. У центрі їхньої філософії знаходиться розуміння буття як досконалості, що веде до своєрідного виправдання космосу, а отже, світу і людини. У Григорія Нісського ця концепція часом наближається до пантеїзму.

  У перехідну епоху загибелі рабовласницького ладу і становлення феодального суспільства корінні зрушення відбуваються у всіх сферах духовного життя Візантії. Народжується нова естетика, нова система духовних і моральних цінностей, більш відповідна складу мислення й емоційних запитів середньовічної людини.
  Патріотична література, біблійна космографія, літургійна поезія, чернече повість, всесвітня хроніка, християнська Агіографія, пронизані релігійним світоглядом, помалу опановують умами візантійського суспільства і приходять на зміну античній культурі.

  Змінюється і сама людина тієї епохи, його бачення світу, йогоставлення до всесвіту, природи, суспільства. Створюється новий у порівнянні з античністю "образ світу", втілений в особливу знакову систему символів. На зміну античному представленню про героїчну особистість, античному розумінню світу, як світу богів, що сміються і бессташно що йдуть на смерть героїв, де вище благо - нічого не боятися і ні на що не сподіватися (дуже симпатична філософія), приходить світ стражденної, що роздирається протиріччями, маленької , гріховного людини. Він нескінченно принижений і слабкий, але він вірить у свій порятунок в іншому житті і в цьому намагається знайти розраду. Хрістіансво з небувалою інтенсивністю виявляє болісне роздвоєння усередині людської особистості. Міняється і представлення людини про космос, про час, про простір, про хід історії: на зміну замкнутим історичним циклам античних письменників, обумовлений волею Бога, біблійне бачення поступального руху історії ранньовізантійських істориків і хроністів.

  У ранній Візантії кристалізується одна з фундаментальних ідей середньовіччя - ідея союзу християнської церкви і "християнської імперії".

  Духовне життя тодішнього суспільства відрізняєтьсядраматичною напруженістю; у всіх сферах знання, літературі мистецтві спостерігається дивне змішання язичеських і християнських ідей, образів, уявлень, колоритне з'єднання язичницької міфології з християнською містикою. Епоха становлення нової, середньовічної культури народжує талановитих, часом відзначених печаткою геніальності мислителів, письменників, поетів. Індивідуальність художника ще не розчинилася в церковно-догматичному мисленні.

  Корінні зміни відбуваються в сфері образотворчогомистецтва і естетичних поглядів візантійського суспільства. Візантійська естетика розвивалася на основі всієї духовної культури Візантії. Вона багато в чому спиралася на античні погляди про суть прекрасного, однак синтезувала і переосмислювала їх у дусі християнської ідеології.
  Відмітною рисою візантійської естетики був її глибокий спіритуалізм. Віддаючи перевагу духу перед тілом, вона разом з тим намагалася зняти дуалізм земного і небесного, божественного і людського, духу і плоті. Не заперечуючи тілесної краси візантійські мислителі красу душі, чеснота, моральна досконалість ставили багато вище. Велике значення для встановлення візантійського естетичного свідомості мало ранньохристиянської осмислення світу як прекрасного витвору божественного художника. Саме тому краса природна цінувалася вище, ніж краса, створена руками людини, як би "вторинна" за своїм походженням.

  Візантійський мистецтво генетично сходило до елліністичногоі східно-художнього мистецтва. У ранній період у візантійському мистецтві як би злилися рафінрованная платонічность і трепетна чуттєвість пізньоантичного імпрессіонізмас наївною, часом грубуватою експресивністю народного мистецтва Сходу. Еллінізм довгий час залишався головним, але не єдиним, джерелом, відкіля візантійські майстри черпали витонченість форм, правильність пропорцій, чарівну прозорість колористичною гами, технічна досконалість своїх творів. Але еллінізм не міг повною мірою протистояти могутньому потоку східних впливів, що навалилися на Візантію в перші сторіччя її існування. У Цей час відчувається вплив на візантійське мистецтво єгипетських, сірійських, малазійських, іранських художніх традицій.

  У IV-V ст. у мистецтві Візантії були ще сильні пізні античні

  традиції. Якщо класичне античне мистецтво відрізнялося умиротвореним монізмом, якщо воно не знало боротьби духу і тіла, а його естетичний ідеал втілював гармонійну єдність тілесної і духовної краси, то вже в пізньоантичному художній творчості намічається трагічний конфлікт духу і плоті. Моністичний гармонія змінюється зіткненням протівополжних почав, "дух як би намагається скинути окови тілесної оболонки". Надалі візантійське мистецтво подолало конфлікт духу і тіла, його змінила спокійна споглядальність, покликана повести людини від бур земного життя в надчуттєвий світ чистого духу. Це "умиротворення" відбувається в результаті визнання переваги духовного початку над тілесним, перемоги духу над плоттю. Основною естетичною задачею візантійського мистецтва відтепер стає прагнення художника втілити в художньому образі трансцендентну ідею.

  У VI-VII ст. візантійські художники зуміли не тільки перейнятисяці різноманітні впливи, але і, подолавши їх, створити свій власний стиль у мистецтві. З цього часу Константинополь перетворюється на прославлений художній центр середньовічного світу, в "палладіум наук і мистецтв". За ним слідують Равенна, Рим, Нікея, Салоніки, які також стали осередком візантійського художнього стилю.

  Розквіт візантійського мистецтва раннього періоду пов'язаний з

  зміцненням могутності імперії при Юстиніані. У Константинополі в цей час споруджуються прекрасні палаци і храми. Неперевершеним шедевром візантійської творчості став побудований в 30-х роках VI ст. храм св. Софії. Вперше в ньому була втілена ідея грандіозного центричного храму, увінчаного куполом. Блиск різнокольорових мармурів, мерехтіння золота і коштовних речей, сяйво безлічі лампад створювали ілюзію безмежності простору собору, перетворювали його в подобу макрокосмосу, символічно наближали до образа Всесвіту. Недарма він завжди залишався головною святинею Візантії.

  Інший шедевр візантійської архітектури - церква св. Віталіяв
  Равенні - вражає вишуканістю і елегантністю архітектурних форм.
  Особливу славу цьому храму принесли його знамениті мозаїки не тільки церковного, але і світського характеру, зокрема зображення імператора Юстиніана і імператриці Феодори та їхні почти. Особи Юстиніана і Феодори наділені портретними рисами, колірна гамма мозаїк відрізняється повнокровним яскравістю, теплотою і свіжістю.

  У живописі VI-VII ст. кристалізується специфічно візантійський

  образ, очищений від сторонніх впливів. В основі його лежить досвід майстрів Сходу і Заходу, що прийшли незалежно один від одного до створення нового мистецтва, відповідного спіритуалістичним ідеалам середньовічного суспільства. У цьому мистецтві з'являються вже різні напрями і школи. Столична школа, наприклад, відрізнялася чудовою якістю виконання, витонченим артистизмом, мальовничістю і барвистим розмаїттям, трепетне й переливчасто квітів. Одним з найдосконаліших творів цієї школи були мозаїки в куполі церкви Успіння в Нікеї.

  Інші напрямки в мистецтві ранньої Візантії, що втілилися в

  мозаїках Равенни, Синая, Салоніки, Кіпру, Паренцо, знаменують відмову візантійських майстрів від античних ремінісценцій. Образи стають більш аскетичними, не тільки чуттєвого, але і емоційному моменту в такому мистецтві вже немає місця, зате духовність досягає надзвичайної сили.

  Церковне богослужіння перетворилося у Візантії в свого роду

  пишну містерію . У напівтемряві зведень візантійських храмів сутінковому сяяло безліч свічок і лампад, що осявали таємничими відблисками золото мозаїк, темні лики ікон, багатобарвні мармурові колонада, чудову дорогоцінне начиння. Все це повинно було, за задумом церкви, затьмарити в душі людини емоційну піднесеність античної трагедії, здорове веселощі мімів, суєтні хвилювання циркових ристання і дарувати йому відраду в повсякденності реального життя.

  У прикладному мистецтві Візантії в меншій мірі, ніж уархітектурі та живописі, визначилася провідна лінія розвитку візантійського мистецтва, що відображає становлення середньовічного світобачення.
  Живучість античних традицій тут виявлялася як в образах, так і у формах художнього вираження. Разом з тим і сюди проникали поступово художні традиції народів Сходу. Тут, хоч і в меншій мірі, ніж в Західній Європі, зіграло свою роль вплив ваварского світу.

  Музика займала особливе місце у візантійській цивілізації.

  Своєрідне поєднання авторитарності і демократизму не могло не позначитися на і на характері музичної культури, яка представляла складне і багатолике явленіедуховной життя епохи. У V-VII ст. поісходіло становлення християнської літургії, розвивалися нові жанри вокального мистецтва. Музика знаходить особливий цивільний статус, включається до сиситему репрезентації державної влади. Особливий колорит зберігала музика міських вулиць, театральних та циркових вистав і народних Праздненства, отразішая багатющу пісенно-музичну практику багатьох народів, що населяли імперію. Кожен з цих видів музики мав свій власний естетичний і соціальний зміст і в той же час, взаємодіючи, вони зливалися в єдине і неповторне ціле. Християнство дуже рано оцінило особливі можливості музики як мистецтва універсального і вто же час володіє силою масового й індивідуального психологічного воздейсвія, і включив її в свій культовий ритуал. Саме культовій музиці було призначено зайняти домінуюче положення в середньовічній Візантії.

  У житті широких народних мас як і раніше величезну рольграли масові видовища. Правда, античний театр починає хилитися до упадку - античні трагедії і комедії все частіше замінюються виступами мімів, жонглерів, танцівників, гімнастів, приборкувачів диких тварин. Місце театру займає нині цирк (іподром) з його кінними ристання, які користуються величезною популярністю.

  Якщо підвести підсумок по першому періоду існування Візантії,то можна сказати, що в цей період сформувалися основні особливості візантійської культури. Насамперед до них слід віднести те, що візантійська культура була відкрита други культурним впливам одержуваних ззовні. Але поступово вже в ранні?? період вони сінті-зіровалісь головною, провідною греко-римської культурою.

  Культура ранньої Візантії була міською культурою. Великіміста імперії, і в першу чергу Константинополь, були не тільки центрами ремесла і торгівлі, але і вогнищами найвищої культури і освіченості, де зберігалася багата спадщина античності.

  Боротьба світської і церковної культур особливо характернадля першого періоду історії Візантії. В історії Візантійської культури перші століття існування Візантії були часом гострої ідеологічної боротьби, зіткнення суперечливих тенденцій, складних ідейних колізій, але часом плідних шукань, інтенсивної духовної творчості, позитивного розвитку науки і мистецтва. Це були століття, коли в муках боротьби старого з новим народжувалася культура майбутнього середньовічного суспільства.

  На другому етапі розвитку культури, який припав на

  час з другої половини VII ст. до XII в., виділяють час іконоборства (друга чверть VIII - 40-і роки IXв., час правління імператорів Македонської династії (так зване "Македонське відродження": 867-1056гг., і час царювання Комнінів
  ( "Комніновське відродження": 1081-1185 рр. .).

  Визначальною рисою духовного життя імперії до середини
  VII сторіччя стало неподільне панування християнського світогляду.
  Глибоку релігійність симулювали тепер не стільки догматичні спори, скільки наступ ісламу, який вели араби, надихаючись
  "священною війною" і боротьбою з язичниками - слов'янами і проболгарами.
  Ще більше зросла роль церкви. Нестабільність життєвих засад, господарська і побутова невлаштованість мас населення, убогість і постійна небезпека з боку зовнішнього ворога загострили релігійні почуття підданих імперії: затверджувалися дух смиренності перед мінливістю "світу цього", покірливого підпорядкування "духовним пастирям", безмежна віра в чудеса і знамення, в спасіння через самозречення і молитву. Стрімко збільшувався стан ченців, множилося число монастирів. Як ніколи раніше, розцвів культ святих, особливо поклоніння відомим лише в даній місцевості, окрузі, місті; на них як на "власних" небесних заступників покладалися всі надії.

  Широке поширення забобонів допомагало церкви пануватинад розумом прихожан, множити свої багатства і зміцнювати своє положення.
  Цьому сприяло і зниження рівня грамотності населення, крайнє звуження світського знання.

  Проте торжество теології, затвердження її панування за допомогою

  насильства таїли серйозну небезпеку - богослів'я могло виявитися безсилим перед критикою іновірців і єретиків. Як будь-яка ідеологічна система християнство потребувало розвитку.
  Необхідність цього назрівало у вузьких колах церковної еліти, що зберегла традиції високої релігійної і світської освіченості.
  Систематизація богослів'я ставала найпершим завданням, а для цього належало знову прбегнуть до духовних скарбів античності - без її ідеалістичних теорій і формальної логіки нові задачі теологів були нездійсненні.

  Пошуки оригінальних філософських і богословських рішень

  робилися вже в другій половині VII ст., хоча найбільш видатні праці в цій сфері були створені в наступному столітті.

  Характерний в даному зв'язку той факт, що на загальному тлізанепаду культури в середині VII ст., по суті лише теологія випробовувала певний підйом: цього вимагали насущні інтереси правлячої еліти, що видаються за гостру потребу найширших верств суспільства.
  Незалежно від того, що Максима Сповідника піддав гонінням сам імператор Констант II, теоретичні шукання цього теолога відповідали потребам пануючого класу; без них, до речі кажучи, було б неможливо прояв і "Джерела знання" Дамаскіна.

  Основою богословських побудов Максима складає ідея

  возз'єднання людини з богом ( через подолання прірви між духовним і тілесним) як возз'єднання першопричини всього сущого, цілого з його частиною. У сходженні до духовного активну роль Максим відводив самій людині, його вільної волі.

  Іоанн Дамаскін поставив перед собою і виконав двіосновні завдання: він піддав гострій критиці ворогів правовірності (несторіан, маніхеїв, іконоборців) і сітематізіровал богослов'я як світогляд, як особливу систему ідей про бога, створення світу і людину, визначивши його місце в поцейбічний і потойбічному світах.
  Компіляція (відповідно з девізом Дамаскіна "Не люблю нічого свого") на основі арістотелівської логіки представляла основний метод його роботи. Він використовував і природничо-наукові уявлення давніх, але ретельно відібрав з них, як і з догматів своїх попередників-богословів, лише те, що ні ву якій мірі не суперечило канонам всесвітніх соборів.

  По суті творчість Дамаскіна навіть за середньовічними мірками

  позбавлене оригінальності. Його праці відіграли велику роль в ідейній боротьбі з іконоборством, але не тому, що містили нові доводи на захист традиційних уявлень і релігійних обрядів, а завдяки усуненню з церковних догматів протиріч, приведенню їх у струнку систему.

  Значний крок вперед у розвитку богословської науки, в

  розробці нових ідей, що стосуються проблем співвідношення духу і матерії, вираження думки та її сприйняття, стосунки бога і людини, був зроблений під час запеклих суперечок між іконоборцями і іконошанувальників.
  Але в цілому аж до середини IX ст. філософи та богослови залишалися в колі традиційних ідей пізньоантичного християнства.

  Ідейна боротьба епохи іконоборства, яка прийняла гостру

  політичну форму, поширення павліканской єресі зробили абсолютно очевидною необхідність підвищення освіченості духівництва і представників вищих верств суспільства . В обстановці загального підйому духовної культури новий напрямок у науковій і філософській думці Візантії позначився у творчості патріарха Фотія, який зробив більше, ніж будь-хто інший до нього, для відродження і розвитку наук в імперії. Фотій зробив нову оцінку і добір наукових і літературних праць попередньої епохи і сучасності, грунтуючись при цьому не тільки на церковному віровчення, але й на розуміннях раціоналізму і практичної користі і намагаючись за допомогою природничо-наукових знань пояснити причини природних явищ. Підйом раціоналістичної думки в епоху Фотія, що супроводжується новим наростанням інтересу до античності, став ще більш відчутним в XI-XIIвв.
  Примітно, однак, одночасно з цією тенденцією, як це дуже часто бувало у Візантії, розроблялися і заглиблювалися суто містичні богословські теорії . Однією з таких теорій, створеної на рубежі X-XI ст. і не отримала широкого визнання в XI-XII ст., була визначена велика ідейна і політична роль у подальшому: вона лягла в основу могутнього течії в православної церкви в
  XIV-XVI ст. - Ісихазму. Мова йде про містику Симеона Нового Богослова, розгорнути тезу про можливість для людини реального єднання з божеством, з'єднання почуттєвого і розумового (духовного) світу шляхом містичного самоспоглядання, глибокої смиренності і "розумної молитви".

  Ще в часи Фотія ясно виявилися протиріччя в

  інтерпретації ідеалістичних концепцій античності між прихильниками
  Аристотеля і Платона. Після епохи тривалої переваги,віддавав візантійськими теологами вчення Арістотеля, з XI ст. врозвитку філософської думки намітився поворот до платонізму танеоплатонізму. Яскравим представником саме цього напрямку був
  Михайло Псьол. При всьому своєму поклонінні перед античними мислителями і при всій своїй залежності від цитованих ним положень класиків стародавності Пселл залишався тим не менше досить самобутнім
  ( "артистичним") філософом, вміючи, як ніхто інший, поєднувати і примиряти тези античної філософії і християнського спіритуалізму , підпорядковувати ортодоксальної догматики навіть таємничі прорікання окультних наук.

  Однак, як ні обережні і майстерні були спробиінтелектуальної візантійської еліти уберегти і культивувати раціоналістичні елементи античної науки, гостре зіткнення виявилося неминучим: приклад тому - відлучення від церкви й осуд учня Пселл філософа Іоанна
  Італа. Ідеї Платона були загнані у жорсткі рамки теології.
  Раціоналістичні тенденції у візантійській філософії воскреснуть тепер не скоро, лише в обстановці наростаючої кризи XIII-XV ст., Особливо в умовах запеклої боротьби з містиками-ісихастів.

  Загальний занепад творчої активності в "темні століття" з особливоюсилою відбився на стані візантійської літератури. Вульгаризація, відсутність літературного смаку, "темний" стиль, шаблонні характеристики і ситуації - все це утвердилося надовго як пануючі риси творів літератури, створених у другій половині VII-першій половині IX століття. Наслідування античним зразкам вже не знаходило відгуку в суспільстві. Головним замовником і поціновувачем літературної праці стало чорне духівництво. Ченці були часто-густо й авторами житій. Агіографія і літургійна поезія вийшли на передній план. Проповідь аскетизму, смиренності, надій на чудо і потойбічне заплату, оспівування релігійного подвигу - головний ідейний зміст літератури цього роду.

  Особливих висот візантійська Агіографія досягла в IX столітті. В

  середині X ст. близько півтора сотень найбільш популярних житій були оброблені і переписані видним хроністом Симеоном Метафраста
  (Логофет). Занепад жанру позначився в наступному, XI ст.: Замість наївних, але живих описів стали панувати суха схема, шаблонні образи, трафаретні сцени життя святих.

  Разом з тим Житин жанр, що незмінно мав найширшої < p> популярністю серед народних мас, надавав помітний вплив на розвиток візантійської літератури й у X і в XI ст. Вульгаризація нерідко поєднувалася з яскравою образністю, реалістичність описів, життєвістю деталей, динамізмом сюжету. Серед героїв житій нерідко виявлялися незаможні і скривджені, які здійснюючи мученицький подвиг у славу бога, сміливо вступали в боротьбу з сильними і багатими, з несправедливістю, неправдою і злом. Нота гуманізму і милосердя - невід'ємний елемент безлічі візантійських житій.

  Релігійна тематика домінувала в цю епоху і в поетичних

  творах. Частину їх безпосередньо відносилася до літургійної поезії (церковні пісні, гімни), частина присвячувалася, як і Агіографія, прославлянню релігійного подвигу. Так, Федір Студит прагнув опоетизувати чернечі ідеали і самий розпорядок монастирського життя.

  Відродження літературної традиції, що полягали в орієнтаціїна шедеври античності й у їх переосмисленні, особливо помітним стало в
  XI-XII ст., що позначилося на виборі та сюжетів, і жанрів, і художніх форм. Як за часів античності, епістолографія, насиченим ремінісценціями з давньої греко-римської міфології, стала средтвом яскраво емоційного оповідання, самовираження автора, піднімаючись до рівня вишуканої прози. Сміливо запозичуються в цей період сюжети і форми і східної і західної літератури.
  Здійснюються переклади і переробки з арабської і латині. З'являються досвіди поетичних творів на народній, розмовній мові. Вперше за всю історію Візантії починаючи з IV ст. оформився і став поступово розширюватися з XII ст. цикл народоязичной літератури. Збагачення ідейного і художнього змісту літератури за рахунок посилення народної фольклорної традиції, героїчного епосу найбільш наочно з'являється в епічної поеми про Дігенісе Акріте, створеної на основі циклу народних пісень у X-XI ст. Фольклорні мотиви проникають і в було відновлено в ту пору елліністичний любовно-пригодницький роман.

  На другий період приходиться також і розквіт візантійської

  естетики. Розвиток естетичної думки в VIII-IX ст. було стимульовано боротьбою навколо культових зображень. Іконошанувальників довелося підсумувати головні християнські концепції образа і на їх основі розробити терію співвідношення образа й архетипу, насамперед стосовно до образотворчого мистецтва. Були вивчені функції образа в духовній культурі минулого, здійснений порівняльний аналіз образів символічних і міметичної (наслідувальних), - по-новому осмислене відношення образа до слова, поставлено проблему пріоритету живопису в релігійній культурі.

  Найбільш повний розвиток одержало в ту епохуантікізіруещее напрямок естетики, що орієнтувалося на античні критерії прекрасного. Відроджувався інтерес до фізичної (тілесної) красі людини; одержувала нове життя працюється релігійними ригорист естетика еротизму; знову користувалося особливою увагою світське мистецтво. Нові імпульси знайшла також теорія символізму, особливо концепція алегорії; стало цінуватися садово-паркове мистецтво; відродження торкнулося і драматичного мистецтва, омисленію якого присвячувалися спеціальні праці.

  У цілому естетична думка у Візантії в VIII-XII ст. досягла,

  мабуть, вищої точки свого розвитку, надаючи сильної вплив на художню практику ряду інших країн Європи та Азії.

  Кризові явища перехідної епохи у візантійській культурі були

  особливо затяжними у сфері образотворчого мистецтва VII-IX ст., на долях якого сильніше, ніж в інших галузях, позначилося іконоборство. Розвиток найбільш масових, релігійних видів образотворчого мистецтва (іконопису і фрескового живопису) відновилося лише після 843 р., тобто після перемоги іконопочитання.
  Особливість нового етапу полягала в тому, що, з одного боку, помітно зріс вплив античної традиції, а з іншого - все більш стійкі рамки здобував виробляються в ту епоху іконографічний канон з його стійкими нормами, що стосувалися вибору сюжету, співвідношення фігур, самих їх поз, підбора фарб, розподілу світлотіней і т.п. Цьому канону в наступному будуть суворо слідувати візантійські художники. Створення мальовничого трафарету супроводжувалося посиленням стилізації, покликаної слугувати цілям передачі через зоровий образ не стільки людського лику, скільки укладеної в цьому образі релігійної ідеї.

  Досягає в той період нового розквіту мистецтвокольорового мозаїчного зображення. У IX-XI ст. реставрувалися і старі пам'ятники. Поновлювалися мозаїки й у храмі св. Софії. З'явилися нові сюжети, в яких знаходила відображення ідея союзу церкви з державою.

  У IX-X ст. істотно збагатився й ускладнився декор рукописів,

  багатше і різноманітніше стали книжкові мініатюри й орнамент. Однак справді новий період у розвитку книжкової мініатюри приходиться на
  XI-XII ст., Коли переживала розквіт константинопольська школа майстрів у цієї галузі мистецтва. У ту епоху взагалі провідну роль в живописі в цілому (в іконописі, мініатюрі, фресці) придбали столичні школи, відзначені печаткою особливої досконалості смаку і техніки.

  У VII-VIII ст. в храмовому строітельтве Візантії та країн

  візантійського культурного кола панувала та ж хрестово-купольна композиція, яка виникла в VI ст. і характеризувалася слабко вираженим зовнішнім декоративним оформленням. Велике значення декор фасаду придбав у IX-X ст., Коли виник і одержав поширення новий архітектурний стиль. Поява нового стилю була пов'язана з розквітом міст, посиленням суспільної ролі церкви, зміною соціального змісту самої концепції сакральної архітектури в цілому і храмового будівництва зокрема (храм як образ світу). Зводилось багато нових храмів, будувалося велике число монастирів, хоча вони були, як правило, невеликі за розміром.

  Крім змін у декоративному оформленні будинків, мінялисята архітектурні форми, сама композиція будівель. Збільшувалося значення вертикальних ліній і членувань фасаду, що змінило і силует храму.
  Будівельники все частіше вдавалися до використання узорной цегляної кладки.
  Риси нового архітектурного стилю проявилися й у ряді локальних шкіл.
  Наприклад в Греції X-XII ст. властиве збереження деякої архаїчності архітектурних форм (не розчленованість площини фасаду, традиційні форми невеликих храмів) - з подальшим розвитком і зростанням впливу нового стилю - тут також все ширше використовувалися узорний цегельний декор і поліхромна пластику.

  У VIII-XII ст. оформилося спеціальне музично -поетичне церковне мистецтво. Завдяки його високим художнім Позитивні послабився вплив на церковну музику музики фольклорної, мелодіїі якої раніше проникали раніше навіть у літургію. З метою ще більшої ізоляції музичних основ богослужіння від зовнішніх впливів була проведена канонізація лаотональной системи - "октоіха"
  (восьмігласія). Іхоси являли собою деякі мелодійні формули.
  Однак музично-теоретичні пам'ятники дозволяють зробити висновок, що система іхосов не виключала звукорядного розуміння. Найбільш популярними жанрами церковної музики стали канон (музично-поетична композиція під час церковної служби) і тропар (чи не основний осередок візантійської гімнографії). Амінь складалися до всіх свят, всім урочистим подіям і пам'ятним датам.

  Прогрес музичного мистецтва привів до створення нотноголиста
  (нотації), а також літургійних рукописних збірок, в яких фіксувалися пісні (або тільки текст, або тексту з нотацією).

  Громадське життя також не обходилася без музики. У книзі
  "Про церемонії візантійського двору" повідомляється про майже 400 співах.
  Це і пісні-ходу, і пісні під час кінних процесій, і пісні при імператорському застілля, і пісні-аккламацією, і т.п.

  З IX ст. у колах інтелектуальної еліти наростав інтерес до

  античної музичної культури, хоча цей інтерес і мав переважно теоретичний характер: увагу залучала не стільки сама музика, скільки твори давньогрецьких музичних теоретиків.

  Як підсумок до другого періоду я хотів би сказати, що Візантія в

  цей час досягла найвищої могутності та найвищої точки розвитку культури. В суспільному розвитку і в еволюції культури Візантії очевидні суперечливі тенденції, обумовлені її серединним положенням між Сходом і Заходом.

  Третій же період (XII-XIV ст.) Можна коротко охарактеризувати,як найвищу точку розвитку феодалізму і розвал Візантійської імперії.
  Через брак матеріалу з даного періоду скажу лише, що, незважаючи на те, що Візантія проіснувала на 1000 років довше
  Великої Римської імперії, вона була завойована таки в XIV ст. турками-сельджуками. Але, незважаючи на це, Візантія внесла величезний внесок у розвиток світової культури. Її основні принципи і напрямки культури перейшли до сусідніх держав. Практично увесь час середньовічна Європа розвивалася на основі досягнень візантійської культури. Візантію можна назвати "другим Римом", тому що її внесок у розвиток Європи й усього світу нічим не поступається Римської імперії.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !