ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Культура епохи Відродження і Реформації
       

   

  Культурологія

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Армавірський лінгвістичний університет

  Анапської філія

  Факультет «Лінгвістика»

  РЕФЕРАТ < p> За світової художньої культури

  На тему: «Культура епохи Відродження та Реформації»

  Студента 1 курсу 102 групи

  Голикова Ігоря Геннадійовича < p> Викладач Суміна

  Анапа

  2000

  План.

  Вступ 3
  1. Культура Відродження. 4
  2. Діячі Ренесансу. 7
  3. Реформація. 8
  Висновок. 11
  Список літератури. 13

  Введення

  Культура Ренесансу зародилася в другій половині ХIV ст. І продовжуваларозвиватися протягом ХV і ХVI ст., поступово охоплюючиУсі країни Європи. Виникнення культури Відродження було підготовленозагальноєвропейськими і локальними історичними умовами.

  У XIV - XV ст. зароджувалися ранньокапіталістичні, товарно - грошовівідносини. Однією з перших вступила на цей шлях Італія, чому в чималомуступені сприяли: високий рівень урбанізації, підпорядкування селамісту, широкий розмах ремісничого виробництва, фінансової справи,орієнтованих не тільки на внутрішній, але і на зовнішній ринок.

  Складання нової культури було підготовлено і суспільною свідомістю,змінами в настроях різноманітних соціальних прошарків ранньої буржуазії.
  Аскетизм церковної моралі в епоху активного торгово-промислового іфінансового підприємництва серйозно розходився з реальною життєвоюпрактикою цих соціальних прошарків із їхнім прагненням до мирських благ,накопиченню, тягою до багатства. У психології купецтва, ремісничоїверхівки чітко проступали риси раціоналізму, обачності, сміливостів ділових починаннях, усвідомлення особистих спроможностей і широкихможливостей. Складалася мораль, що виправдує "чесне збагачення",радості мирського життя, вінцем успіху якої рахувалися престиж сім'ї,повага співгромадян, слава в пам'яті нащадків.

  Термін "Відродження" (Ренесанс) з'явився в XVI столітті. Розглядаючи епоху
  Середньовіччя як простий перерву у розвитку культ. Ще Джордано Вазарі --живописець і перший історіограф італійського мистецтва, автор прославлених
  "Життєписів" найбільш знаменитих живописців, скульпторів і архітекторів (1550р.) писав про "відродження" мистецтва Італіі1. Це поняття виникло наоснові широко розповсюдженої в той час історичної концепції,згідно з якою Епоха Середньовіччя являла собою періодбезпросвітного варварства і невігластва, що пішов за загибеллю блискучоюцивілізації класичної Урів, історики того часу вважали, щомистецтво колись процвітало в античному світі, уперше відродилося в їхчас до нового життя. Термін "Відродження" означав спочатку не стількиназва всієї епохи, скільки самий момент виникнення нового мистецтва,який приурочується зазвичай до початку XVI століття. Лише пізніше це поняттяотримало більш широкий зміст і стало означати епоху, коли в Італії, апотім і в інших країнах сформувалася і розцвіла опозиційнафеодалізму культура. Енгельс охарактеризував Відродження як "найбільшийпрогресивний переворот з усіх, пережитих до того часу людством ".

  1. Культура Відродження.

  XIII - XVI сторіччя були часом великих змін в економіці,політичного та культурного життя європейських країн. Бурхливе зростання міст ірозвиток ремесел, а пізніше і зародження мануфактурного виробництва,підйом світової торгівлі, що залучає в свою орбіту всі більш віддаленірайони поступове розміщення головних торгових шляхів із Середземномор'я допівніч, що завершилося після падіння Візантії та великих географічнихвідкриттів кінця XV і початку XVI століття, змінили вигляд середньовічної
  Европи.2 Майже повсюдно тепер висуваються на перший план міста.
  Колись могутньої сили середньовічного світу - імперія і папство --переживав глибоку кризу. У XVI столітті розпадається Священна Римська імперія німецької нації стала ареною двох перших антифеодальнихреволюцій - Великої селянської війни в Німеччині і Нідерландськогоповстання. Перехідний характер епохи, що відбувається в усіх галузях життяпроцес звільнення від середньовічних пут і разом з тим ще нерозвиненістьстають капіталістичних відносин не могли не позначитися наособливості художньої культури та естетичної думки того часу.

  Всі зміни в житті суспільства супроводжувалися широким оновленнямкультури - розквітом природничих та точних наук, літератури нанаціональними мовами і, особливо, образотворчого мистецтва.
  Зародившись в містах Італії це оновлення захопило потім і іншієвропейські країни. Поява друкарства відкрило небачені можливостідля розповсюдження літературних і наукових творів, а більшрегулярне та тісне спілкування між країнами сприяло повсюдногопроникненню нових художніх течій.

  Це не означає, що середньовіччя відступило перед новими віяннями: умасовій свідомості традиційні уявлення зберігалися. Протистоялановим ідеям і церква, використовуючи середньовічний засіб - інквізицію. Ідеясвободи людської особистості продовжувала існувати в суспільстві,розділеному на класи. Не зникала до кінця феодальна форма залежностіселян, а в деяких країнах (Німеччина, Центральна Європа) відбулосяповернення до кріпосництва. Феодальна система виявляла достатньо великужиттєстійкість. Кожна європейська країна переживала її по-своєму й у своїххронологічних рамках. Капіталізм довгий час існував як устрій,охоплюючи лише частину виробництва у місті, і в селі. Тим не меншепатріархальна середньовічна млявість стала відступати в минуле.

  Величезну роль у цьому прориві зіграли Великі географічні відкриття. У
  1456 році португальські кораблі досягли Зеленого мису, а в 1486 р.експедиція Б. Діаса обігнула Африканський континент з півдня, минувши мис
  Доброї Надії. Освоюючи узбережжя Африки, португальці одночаснопосилали кораблі у відкритий океан, на захід і південний захід. У результаті накартах з'явилися невідомі раніше Азорські острови й острови Мадейра. У
  1492 р. здійснилася велика подія - Х. Колумб, італієць, що переїхав в
  Іспанію, у пошуках шляху в Індію перетнув Атлантичний океан і висадився у
  Багамських островів, відкрив новий континент - Америку. У 1498 р. іспанськиймандрівник Васко да Гама, обігнувши Африку, успішно провів свої кораблі доберегів Індії. З XVI ст. європейці проникають у Китай і Японію, про якіраніше в Європі мали дуже туманне уявлення. З 1510 р. починаєтьсязавоювання Америки. У XVII ст. була відкрита Австралія.3

  Змінилося уявлення про форму землі: кругосвітню подорожпортугальця Ф. Магеллана (1519-1522) підтвердила думку про те, що вонамає форму кулі.

  Аналіз пам'яток культури Відродження свідчить про відхід від багатьохнайважливіших принципів феодального світогляду. Середньовічний аскетизм іпрезирство до всього земного змінюються тепер жадібним інтересом до реальногосвіту, до людини, до усвідомлення краси і величі природи. Незаперечні всередні століття першість богослов'я над наукою розхитані вірою внеобмежені можливості людського розуму, який стає вищиммірилом істини. Підкреслюючи інтерес до людського на противагубожественного, представники нової світської інтелігенції називали себегуманістами, роблячи це слово від висхідного до Цицерону поняття "studiahumanitanis ", що означало вивчення всього, що пов'язане з природою людини ійого духовним світом. За всієї складності й неоднозначності естетикивідродження у її якості одного з основних принципів можна виділитиабсолютизації людської особистості в її цілісності. Для естетичнихтрактатів і творів мистецтва Відродження характерно ідеалізованеуявлення про людину як про єдність розумного і чуттєвого, як провільному істоту з безмежними творчими можливостями. Зантропоцентризм пов'язано в естетиці Відродження і розуміння прекрасного,піднесеного, героїчного. Принцип прекрасної артистично - творчоїлюдської особистості поєднувався у теоретиків Відродження з намаганнямматематичного обчислення всякого роду пропорцій симетрії перспективи.
  Естетичне і художнє мислення цієї епохи вперше спирається налюдське сприйняття як таке і на чуттєво реальну картинусвіту. Тут впадає в око також суб'єктивістським
  -індивідуалістична спрага життєвих відчуттів, незалежно від їхрелігійного і морального різдва, хоча останнє, в принципі, незаперечується. Естетика Відродження орієнтує мистецтво на наслідуванняприроді. Однак на першому місці тут не стільки природа, скількихудожник, який у своїй творчій діяльності уподібнюється Богу. Упоступово звільняється від церковної ідеології творця творумистецтва найбільше цінується гострий художній погляд на речі,професійна самостійність, спеціальні навички, а його створенняздобувають уже самодостатній, а не священний характер. Одним з найважливішихпринципів сприйняття творів мистецтва стає насолоду, щосвідчить про значну демократичної тенденції на противагуморалізаторства і схоластичної "вченості" попередніх естетичнихтеорій. Естетична думка Відродження містить не тільки ідеюабсолютизації людського індивіда на противагу надміровойбожественної особистості в середні віки, але й певне усвідомленняобмеженості такого індивідуалізму, заснованого на абсолютномусамоствердженні особистості. Звідси мотиви трагізму, що виявляються втворчості У. Шекспіра, М. Сервантеса, Мікеланджело та ін У цьомусуперечливість культури, тими, що сходять від антично - середньовічних абсолютів,але в силу історичних обставин ще не знайшли нових надійних підвалин.

  Зв'язок мистецтва і науки становить одну з характерних особливостейкультури Відродження. Правдиве зображення світу і людини повинно було спиратися на їх пізнання, тому пізнавальне начало грало вмистецтві цієї пори особливо важливу роль. Природно, що художникишукали опору в науках, нерідко стимулюючи їх розвиток. Епоха Відродженнявідзначена появою цілої плеяди митців-науковців, серед яких першиймісце належить Леонардо да Вінчі.

  Осягнення людиною світу, наповненого божественною красою,стає однією з світоглядних завдань відродженцями. Світ тягнелюдини, оскільки він натхненне Богом. Але в епоху Відродженняіснувала й інша тенденція - відчуття людиною трагічності свогоіснування. 4

  Російський філософ М. Бердяєв вважав, що в епоху Відродження здійснилосянебувале зіткнення язичеських і християнських почав людської природи.
  Саме це послужило причиною глибокого роздвоєння человека.5

  2. Діячі Ренесансу.

  Ранні гуманісти: поет філософ Ф. Петрарка (1304 (1374), письменник Дж.
  Боккаччо (1313 (1375) (хотіли створити прекрасну людську особистість,вільну від забобонів середньовіччя, і тому насамперед намагалисязмінити систему освіти: ввести в неї гуманітарні науки, зробившиакцент на вивченні античної літератури і філософії. При цьому гуманістиаж ніяк не заперечували релігії, хоча сама по собі церква і її служителібули об'єктами глузувань. Скоріше, вони прагнули сполучити дві шкалицінностей.

  У своїй "Сповіді" Петрарка писав, що аскетична мораль християнстваочищає душу, але не менше важливе й усвідомлення цінності земного буття,успадковане від греків і римлян. Таким чином усувалося середньовічнепротиставлення плоті і духу. Реабілітація земного виявлялася в туепоху насамперед в апології красоти світу і людського тіла, тілесноїлюбові.

  Художники стали бачити світ інакше: площинні, ніби безтілеснізображення середньовічного мистецтва поступилися місцем тривимірному,рельєфному, опуклому простору. Рафаель Санті (1483 (1520), Леонардо да
  Вінчі (1452 (1519), Мікеланджело Буонаротті (1475 (1564) оспівували своєютворчістю досконалу особистість, у якої фізична і духовна красотазливаються воєдино відповідно до вимог античної естетікі.6

  Людина з її земними пристрастями і бажаннями з'явилася й у літературі.
  Заборонена колись тема тілесної любові, натуралістичного її описуотримали право на існування. Однак плотське не придушував духовного.
  Як і філософи, письменники намагалися створити гармонію двох начал, або, заПринаймні, так би мовити. У знаменитому "Декамерон" Бокаччо пустотливіфривольні новели про сластолюбців чергуються з трагічними розповідями просамовіддану любов. У сонетах Петрарки, присвяченихпрекрасній Лаурі, небесній любові додані земні риси, але і земні почуттяпідняті до небесної гармонії.

  Малюючи ідеал людської особистості, діячі Відродження підкреслювали їїдоброту, силу, героїзм, спроможність творити і створювати навколо себе новийсвіт. Неодмінною умовою для цього італійські гуманісти Лоренцо Білга
  (1407 (1457) і Л. Альберти (1404 (1472) вважали накопичені знання, щодопомагають людині зробити вибір між добром і злом. Високе уявленняпро людину було нерозривно пов'язано з ідеєю свободи її волі: особистість самаобирає свій життєвий шлях і сама відповідає за свою долю. Цінністьлюдини стала визначатися її особистими достоїнствами, а не положенням усуспільстві: "Благородство (немов якесь сяйво, що виходить від чесноти йопроміняє її володарів, якого б походження вони не були. "Наставалаепоха стихійного і буйного самоствердження людської особистості,звільняється від середньовічної корпоративності і моралі, що підкоряєіндивідума цілому. Це був час титанізму, що проявився й у мистецтві,і в житті. Достатньо пригадати героїчні образи, створені Мікеланджело,і самого їхнього творця (поета, художника, скульптора. Люди, подібні
  Мікеланджело чи Леонардо да Вінчі, являли собою реальні зразкибезмежних можливостей людини.

  3. Реформація.

  Батьківщиною Реформації стала Німеччина. Її початком вважають події 1517г.,коли доктор богослов'я Мартін Лютер (1483 (1546) виступив зі своїми 95тезами проти продажу індульгенцій. З цього моменту почався йогоІталійські з католицькою церквою. "Алепоширилася в Швейцарії, Нідерландах, Франції, Англії, Італії. У
  Німеччині Реформація супроводжувалась Селянської війною, яка йшла з такимрозмахом, що з нею не може зрівнятися жоден соціальний рухсередньовіччя. Своїх нових теоретиків Реформація знайшла у Швейцарії, девиник другий після Німеччини найбільший її центр. Там остаточно оформивреформаційних думка Жан Кальвін (1509 (1564), якого прозвали "женевськимтатом ".

  Зрештою Реформація породила новий напрямок у християнстві,яке стало духовною основою західної цивілізації - протестантизм. Відкатолицтва відійшла частина населення Європи: Англія, Шотландія, Данія,
  Швеція, Норвегія, Голландія, Фінляндія, Швейцарія, частина Німеччини, Чехії тат. д. Та й у самому католицтво відбувалися істотні зміни. 7

  Протестантизм звільнив людей від тиску релігії в практичному житті.
  Релігія стала особистою справою людини. Релігійна свідомість змінилосясвітським світоглядом. Релігійна обрядовість спростилася. Але головнедосягнення Реформації було в тій особливій ролі, яка надавалася особистостів її індивідуальному спілкуванні з Богом. Позбавлений посередництва церкви людинатепер сам повинен був відповідати за свої вчинки, тобто на нього покладаласянабагато більша відповідальність. Відроджені на античній основі мирськоїжиття і діяльності, проповідуючи можливість спілкування з Богом черезвлаштоване відповідним чином суспільство.

  Кальвін вчив, що знак Божественного благовоління до людинирозкривається в його практичної діяльності: успіх або неуспіх - критерій,дозволяє зрозуміти, прокляття стало вчення про людину. Трудоваетика проблему земного призначення людини, що булонайбільш щастя його власними зусиллями. "Результатом реформації ... булоперш за все те, що на противагу католицької точці зору моральнезначення мирського творчих здібностей і волі відплата за ньогонадзвичайно зросли ".

  Різними істориками питання співвідношення Відродження і Реформації вирішуєтьсяпо-різному. І Реформація і Ренесанс поставили в центр людськуособистість, енергійну, спрямовану на перетворення світу, з яскравовираженим вольовим началом. Але Реформація при цьому мала більшдисциплінуючим вплив: вона заохочувала індивідуалізм, але вводила його всуворі рамки моралі, заснованої на релігійних цінностях.

  Є й інші відмінності. Так С. Б. Сказкина вважає, що гуманізм і
  Відродження висловлюють життя у всьому її різноманітті, тому що спричинив сильнийгуманістичної інтелігенції різна. Більш того, гуманізм далеко незавжди ворожий церкви (знамените Еразмовское: Сократ, молися за нас!) .8
  Реформація ж у своїй основі - буржуазне явище. Вона викликана появою ірозвитком буржуазії, яка виступає проти феодалізму і його освітленняцерквою. Буржуазія на цьому етапі свого розвитку ще занадто слабка, щобсамостійно виступати або організовувати рух всього "третьогостану ". Вона бореться лише проти специфічної форми феодальноїексплуатації, але не проти феодальної експлуатації взагалі. Феодально -абсолютіческое держава для неї ще не пройдена щабель, а, навпаки,прогресивна форма політичної організації. Пройденої ступенем для неїє лише феодальна форма релігії у вигляді католицької церкви, і лишепроти католицької релігійності і католицької релігійної організаціївона виступає революційно.

  С. М. Стам стверджує протилежність двох ідейних систем з дещоінших позицій. Він не заперечує того очевидного факту, що і ті й інші булисупротивниками середньовічної схоластики і духовної диктатури католицькоїцеркви. Лютер і Кальвін визнавали відому цінність земного життя іпрактичної діяльності, корисність деякого світського знання.
  Неможливо заперечувати індивідуалістичну тенденцію: визнання прававласного рішення, а значить - розуму і волі людини (кальвіністськаідея божественного вибраності та обов'язки кожного проявити максимуменергії у своєму "покликання") .9

  На цьому схожість закінчується, і починаються протилежності:християнство прагнуло обмежити людську допитливість, тоді якгуманізм всіляко намагався її розвинути. Гуманісти були переконані увсемогутність людського розуму, навпаки, реформатори надихалисяідеєю всемогутності віри. "Нехай ніхто не думає, - писав Лютер, - що вінможе осягнути розумом віру .... Те, що говорить Христос, - істина, незалежновід того, чи можу я чи будь-якої іншої людина зрозуміти це ".

  гуманістів був ненависний аскетизм, що становить стрижень релігійноїморалі. Людина може досягти досконалості не в силу спокути й особливоїБожого Милосердя, а власним розумом і волею, спрямованої намаксимальне розкриття всіх своїх природних здібностей.

  Навпаки, Лютер виходив з "корінний та загальної зіпсованість людськоїприроди ". Здобути божу благодать людина може тільки покаянням,самознищення і самопопраніем перед богом, придушенням власнихбажань і прагнень.

  Нарешті, домінантою ренесансного гуманізму була ідея людини, чиєвисоку гідність визначався не знатністю походження, не званнямиабо багатством, але тільки особистою доблестю, благородством у справах іпомислах. Нове розуміння людини об'єктивно протистояла феодально -станової дискримінації як програма людського рівності. Звідси,гуманізм Відродження - ідеологія раннебуржуазная, тобто антифеодальна,народна. Навпаки близькість церковно-реформаційної ідеології до мас ітим більше її революційність представляються С. М. Стам вельмивідносними. Говорячи про свободу християнина, Лютер має на увазі тількидуховну, а аж ніяк не мирську свободу.

  Висновок.

  Ідеї гуманізму - духовна основа розквіту мистецтва епохи Відродження.
  Мистецтво Відродження пройнята ідеалами гуманізму, воно створило образпрекрасного, гармонійно розвиненої людини. Італійські гуманістивимагали свободи для людини. "Але свобода в розумінні італійського
  Ренесансу, - писав його знавець А. К. Джівелегов, - мала на увазі окремуособистість. Гуманізм доводив, що людина у своїх почуттях, у своїхдумках, у своїх віруваннях не підлягає ніякій опіці, що над ним неповинно бути силою волі, що заважає йому відчувати і думати як хочеться ". У сучасній науці немає однозначного розуміння характеру, структури іхронологічних рамок ренессанского гуманізму. Але безумовно, гуманізмслід розглядати як головний ідейний зміст культури Відродження,невіддільної від усього ходу історичного розвитку Італії в епоху розпаду феодальних і зародження капіталістичних відносин. Гуманізмбув прогресивним ідейним рухом, що сприяло утвердженнюкошти культури, спираючись насамперед на античну спадщину.
  Італійський гуманізм пережив ряд етапів: становлення в XIV столітті, яскравийрозквіт наступного сторіччя, внутрішню перебудову і поступові упаду в
  XVI столітті. Еволюція італійського Відродження була тісно пов'язана з розвиткомфілософії, політичної ідеології, науки, інших форм громадськогосвідомості і, у свою чергу, зробила потужний вплив на художнюкультуру Ренесансу.

  Відроджені на античній основі гуманітарні знання, що включалиетику, риторику, філологію, історію, виявилися головною сферою вформуванні і розвитку гуманізму, ідейним стрижнем якого стало вчення пролюдину, її місце і роль в природі і суспільстві. Це вчення складалосяпереважно в етиці і збагачувалося в самих різних областях ренессанскойкультури. Гуманістична етика висунула на перший план проблемуземного призначення людини, досягнення щастя його власнимизусиллями. Гуманісти по-новому підійшли до питань соціальної етики, врішенні яких вони спиралися на уявлення про потужність творчихздібностей і волі людини, про її широкі можливості побудовищастя на землі. Важливою передумовою успіху вони вважали гармоніюінтересів індивіда і суспільства, висували ідеал вільного розвиткуособистості і нерозривно пов'язаного з ним удосконалювання соціальногоорганізму і політичних порядків. Це надавало багатьом етичним ідеям інавчань італійських гуманістів яскраво виражений характер.

  Багато проблем, що розроблялися в гуманістичній етиці, знаходятьновий зміст і особливу актуальність у нашу епоху, коли моральні стимулилюдської діяльності виконують усе більш важливу соціальну функцію.

  Гуманістичний світогляд стало одним з найбільших прогресивнихзавоювань епохи Відродження, що зробив сильний вплив на весь наступнийрозвиток європейської культури.

  Реформація зіграла важливу роль в становленні світової цивілізації. Чи непроголошуючи ніякого певного соціально-політичного ідеалу, невимагаючи переробки суспільства в ту чи іншу сторону, не роблячи ніякихнаукових відкриттів або досягнень на художньо-естетичному терені,
  Реформація змінила свідомість людини, відкрила перед нею нові духовнігоризонти. Людина одержала волю самостійно мислити, звільнився відопіки церкви, одержала саму вищу для неї санкцію - релігійну на те,щоб тільки власний розум і совість диктували їй, як варто жити.

  Реформація сприяла появі людей буржуазного суспільства --незалежного автономного індивіда з волею морального вибору,самостійної і відповідальної в своїх судженнях і вчинках.

  Список літератури.

  1. Бердяєв Н.А. Філософія свободи. Сенс творчості. М., 1989.

  2. Л. М. Брагіна "Соціально - етичні погляди італійських гуманістів"

  (II половина XV століття) Видавництво МГУ, 1983

  3. З історії культури Середніх віків та Відродження.

  Видавництво "Наука", М 1976

  4. З історії культури Середніх віків та Відродження.

  Видавництво "Наука", М 1976

  5. 50 біографій майстрів західно - європейського мистецтва.

  Видавництво "Радянський художник", Ленінград 1965

  6. Навчальний курс з культурології. Ростов-н/д.; Видавництво «Фенікс»,
  1999

  7. Навчальний курс з культурології. Ростов-н/д.; Видавництво «Фенікс»,
  2000

  8. 1. Естетика. Словник. Политиздат, М 1989

  1 50 біографій майстрів західно - європейського мистецтва.

  Видавництво "Радянський художник", Ленінград 1965

  2 Навчальний курс з культурології. Ростов-н/д.; Видавництво «Фенікс», 1999 р.


  3 З історії культури Середніх віків та Відродження.

  Видавництво "Наука
  4 Навчальний курс з культурології. Ростов-н/д.; Видавництво «Фенікс», 2000 р.

  5 Бердяєв Н.А. Філософія свободи. Сенс творчості. М., 1989.

  6 Навчальний курс з культурології. Ростов-н/д.; Видавництво «Фенікс», 2000 р.


  7 Навчальний курс з культурології. Ростов-н/д.; Видавництво «Фенікс», 1999 р.

  8 З історії культури Середніх віків та Відродження. Видавництво
  "Наука", М 1976
  9 З історії культури Середніх віків та Відродження.

  Видавництво "Наука", М 1976


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !