ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  маргінальна культура в середньовічній Європі
       

   

  Культурологія

  САМАРСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

  Міністерство Юстиції Російської Федерації

  Факультет заочної освіти

  Кафедра соціальних дисциплін.

  Контрольна робота з культурології.

  Тема: "маргінальна культура в середньовічній Європі"

  Слухач: Севастьянов Андрій

  Володимирович

  Курс № 4, взвод № 3

  залікова книжка № 4

  ЗМІСТ

  1.Вступ 3

  2.ЦІВІЛІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ
  4

  3.1.Рожденіе європейської цивілізації середньовіччя

  7

  3.2.Становленіе середньовічної європейської цивілізації

  8


  3.3.Расцвет середньовічної Європи

  9

  3.4.Крізіс християнського світу та середньовічної цивілізації Європи 11

  4.СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 12


  4.1.Ересі 21


  4.2.Алхімія та астрологія 23

  4.3.Бродячіе артисти 24

  4.4.Колдовство 26


  5.ЗАКЛЮЧЕНІЕ 30

  1.Вступ

  Досвід, накопичений людством у ході його соціокультурної історії,надає неоціненну допомогу в розв'язанні проблем культури на сучасному етапіперетворення нашого суспільства на основі принципів гуманізму і демократії вумовах бурхливого науково-технічного прогресу. Необхідно відзначити, щопроблеми культури набувають сьогодні першорядного, по суті, ключовезначення, бо культура виступає потужним фактором соціального розвитку. Аджевона пронизує всі аспекти людської життєдіяльності - від основматеріального виробництва і людських потреб до найбільшихпроявів людського духу. Культура відіграє все більшу роль у вирішеннідовгострокових програмних цілей демократичного руху: формування тазміцнення громадянського суспільства, розкриття творчих здібностейлюдини, поглиблення демократії, побудова правової держави. Культуравпливає на всі сфери суспільної та індивідуальної життєдіяльності --працю, побут, дозвілля, область мислення і т.д., на спосіб життя суспільства іособистості. Значення її у формуванні та розвитку способу життя людинипроявляється через дію індивідуально-суб'єктивних чинників (установкисвідомості, духовні потреби, цінності та ін), що впливають на характерповедінки, форми та стиль спілкування людей, цінності, зразки, норми поведінки.

  Соціальне вплив культура набуває насамперед у якостінеобхідного аспекту діяльності суспільної людини, яка в силусвого характеру передбачає організацію спільної діяльності людей, аотже, її регулювання певними правилами, акумульованимив знакових та символічних системах, традиціях і т.д. Сам хід реформ, метоюякої є досягнення якісно оновленого суспільства, вимагаєзвернення до колосального культурного потенціалу, накопиченоголюдством за час його існування. Освоєння духовних скарбівнародів світу, дбайливе і, разом з тим, що відповідає сучасним завданнямповодження з культурним багатством попередніх поколінь дозволяєзбагнути сенс забутих уроків історії, дає можливість виявити живі,що розвиваються культурні цінності, без яких неможливий ні соціальнийпрогрес, ні саме вдосконалення особистості.

  Так як центром культури є людина з усіма її потребами йтурботами, то особливе місце в соціальному житті займають і питання освоєння їмкультурного середовища, і проблеми, пов'язані з досягненням ним високої якостів процесі створення і сприйняття культурних цінностей. Освоєння культурнихбагатств минулого виконує інтегруючу функцію в життєдіяльностікожного суспільства, гармонізує буття людей, пробуджує у них потребу восягнення світу як єдиного цілого.

  2.ЦІВІЛІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

  Еволюція цивілізації середньовічної Європи охоплюєтривалу історію з Y з XY ст. і може бути умовно поділена на кількаперіодів: Y-YII ст. - Поява середньовічного Заходу, виникненняварварських королівств, народжених з синтезу двох культур, варварської іримської;

  YIII - Х ст. - Спроба германців створити нову організацію --каролінзький світ, скоростигла спроба об'єднання Європи;

  X-XIII ст. - Формування єдиної і різноманітною християнської Європи

  - період внутрішнього і зовнішнього підйому цивілізації, становленнясучасних держав;
  XIY - XY ст. - Криза, що характеризується мутацією і трансформацієюсередньовічної європейської цивілізації.

  До завоювання римлянами, Західна Європа являла собою ареалжиттєдіяльності природних спільнот з усіма необхідними атрибутамитакого типу цивілізації: відсутність держави, соціальна організація ввигляді родової громади, принцип прямої демократії всередині племені, громадськавласність на землю, раби-чужинці, язичництво і значна рольжрецтва.

  Великий Рим зробив сильний вплив на життя народів Європи,які піддавалися істотною «романізації». Римські завоювання в
  Європі і вторгнення європейців до Римської імперії вели до потужного переносуцивілізаційних цінностей.

  3.1.Рожденіе європейської цивілізації середньовіччя

  Варвари, що розселилися у V столітті по Римської імперії (епоха «Великогопереселення народів ») були аж ніяк не дикими племенами, тільки що вийшлизі своїх лісів і степів. До V століття вони пройшли довгий шлях еволюції, багатобачили й чимало засвоїли. У своїх мандрівках вони вступали в контакти зрізними культурами та цивілізаціями, від яких сприймали звичаї,мистецтва та ремесла. Прямо чи опосередковано більшість європейських народівзазнало вплив азіатських культур, іранського світу, а також і греко -римського, особливо його східних, візантійських провінцій. У IV-V ст. середготів, вандалів, бургундів, лангобардів, франків та ін племенпоширилося християнство. Вже на початку V століття в Європі були створеніперші ранні держави. Острів Британія був завойований германськимиплеменами англів, саксів і ютів, які створили там кілька держав;на території Галлії, Німеччини і Бургундії було створено Хлодвіг Франкськекоролівство (486 р.); на Піренейському півострові розташовувалися королівствавести і свеви (418 р.); в Італії в 493 р. виникло остготских королівство
  Теодоріха і т.д. Спочатку для європейських держав були характернізмішані, західні і східні, риси розвитку. Держава будувалося напринципах жорсткої ієрархії. Король мав вищої військової, законодавчої,адміністративної та судовою владою, домагався визнання релігійного,сакрального характеру своєї влади. Величезну роль у всіх сферах життясуспільства грала католицька церква (католицизм - західна гілкахристиянства). Між тим, в економіці і питаннях власності, в V-VII ст.очевидним було вплив римських традицій. За законами вестготського,
  Остготских і Франкської королівств земля, інше рухоме і нерухомемайно продавали, купували, дарували і заповідали. Таким чином, приватнавласність існувала і вільно розвивалася.

  3.2.Становленіе середньовічної європейської цивілізації

  У VIII - X ст. середньовічна європейська цивілізація набуваєнаступний період розвитку. У 800 р. папа Лев III коронував короля франків
  Карла Великого імператорською короною. Імператор ставав символомєдності німецьких традицій, римського імператорського минулого іхристиянських начал. Ідеї об'єднання християнського світу стали визначальнимидля декількох поколінь європейців. Карл Великий створив величезну державу,куди крім Галлії входили Іспанська марка, Північна і Центральна Італія,території Баварії і Саксонії, Паннонія (Угорщина). Час існування
  Каролінгської держави (середина VIII - початок Х ст.) Було часомоформлення цілого ряду громадських інститутів і основних рис культурно -історичного типу, властивого середньовічної європейської цивілізації.

  Земельні наділи вільних общинників і монастирів поступово, врезультаті прямих захоплень, насильства, купівлі і т.д. переходять в руки знаті.
  Поступово формується феодальна форма землекористування. Феод або льон --особлива спадкова форма землеволодіння, пов'язана з обов'язковимнесенням військової або цивільної служби. Особливістю феодальної земельноївласності є її умовний характер.

  Власність феодала не була приватною і залежала від системиособистого підданства, що має ієрархічний характер. Право власностіфеодала на землю і залежність від нього селян виражалася у феодальнійренту (панщина, данина, продуктовий або грошовий оброк). Приватнавласність була представлена вузьким колом великих землевласників
  (князі, герцоги, графи, барони), з якими держави (король) велопостійну боротьбу, прагнучи поставити їх під контроль і обмежити їхнезалежність.

  Громадське система середньовічної цивілізації грунтувалася напринципах васалітету. Вільний сеньйор на образу з боку короля мавправо відповісти оголошенням війни. Васальні відносини передбачалинаявність взаємних прав і обов'язків. Васал припускав деякудецентралізацію влади за рахунок передачі, делегування ряду повноваженьсиньйора васалів. Сукупність певних прав васалів і територій, наяких ці права були дійсні, називалася «імунітетом». Васальнівідносини і властивий їм імунітет є особливістю середньовічноїєвропейської цивілізації.

  Центром економічного і соціального життя було село. Землявважалася головною цінністю, а селяни були носіями основних духовнихі культурних традицій. Середньовічна Європа відрізнялася общинно -корпоративним пристроєм: цехи, гільдії, лицарські ордени, церковні тасільські громади. Корпорації одного рівня об'єднувалися в стан.

  Населення Європи складалася з багатьох племен, які говорили нарізними мовами, мали свої звичаї і традиції. Єдність європейськоїцивілізації забезпечувала католицька церква. Весь спосіб життя, звичаї,мислення середньовічної людини визначалися християнською релігією. Умистецтві та літературі переважав образ Бога, який майже повністюзатулив образ людини. Індивід як би не існував як самоцінність.
  Поняття свободи трансформувалося. «Вільна людина - це той, у когоє могутній покровитель »

  VIII-X ст. стали періодом відображення європейцями натиску вікінгів,скандинавських воїнів-мореплавців, і кочівників (аварів, тюркських болгар,угорців, печенігів, половців). На півночі Франції вікінгами було створенофактично незалежне герцогство Нормандія. Вихідці з цього герцогства в
  1066 завойовують англосаксонську Англію. Кочівники захоплюють південно -західні території Європи, засновують Болгарське і Угорськедержави. Особливістю таких завоювань було асимілювання загарбниківз корінними народами і по суті «розчинення» їх у спільному європейському котлінародів.

  У середині Х століття Оттон I Великий зробив спробу відтворити єдинемогутню державу в Європі. У 962 р. він захопив Італію іоголосив себе імператором «Священної Римської імперії». На деякий час в
  Європі встановився світ.

  3.3.Расцвет середньовічної Європи

  Третій період розвитку середньовічної цивілізації Європи, X -
  XIII ст., Був насичений дуже важливими і внутрішньо суперечливими подіями.
  Виділимо кілька найбільш важливих факторів розвитку цивілізації в цечас.

  Аграрна революція і демографічний підйом. Наступив після довгогоперіоду завойовницьких походів, світ призвів до осідання знаті на землю ізаохочення сільськогосподарського виробництва.

  Поширенню трипільної сівозміни дозволило збільшуватизасіваємо площі, змінювати культури. Використання асиметричного колісногоплуга з відвалом, залізних знарядь праці забезпечувало більш глибоку оранку.
  Підвищення врожайності, виробництво різноманітної продукції поліпшилихарчування і сприяли збільшенню народонаселення. У період між X і XIVст. згідно з даними Дж. К. Рассела, населення Західної Європи збільшиласябільше, ніж вдвічі (з 22,5 млн. до 950 р. до 54,4 млн. до середини XIV ст .).

  Демографічний підйом мав вирішальне значення для експансіїхристиянського світу. Феодальний спосіб виробництва, заснований наекстенсивних методах, вимагав для задоволення зростаючих потребнаселення розширення площ. Внутрішня експансія полягала в освоєннінових європейських цілинних земель і осушення боліт. Паралельно звнутрішньої експансією християнський світ вдався і до зовнішнього. До XI - XIII ст.стали періодом завойовницьких хрестових походів у мусульманські країни
  Сходу і язичницькі європейські держави. Батьки римської католицькоїцеркви хотіли таким шляхом очистити християнський світ від скандальних битвміж одновірцями, дати пристрасної войовничості феодального суспільствапохвальний вихід, вказавши велику мету - звільнення з рук мусульман Гробу
  Господня. Зрозуміло, церква і папство розраховували завдяки хрестовимпоходам отримати засіб панування на самому Заході і далеко за йогомежами.

  У римському світі міста були насамперед політичними,адміністративними і військовими центрами і тільки потім - економічними.
  Європейські середньовічні міста були породжені прокинулася, торгівлею,піднесенням сільського господарства на Заході, яке стало краще забезпечуватиміські центри припасами і людьми. Міграція з сільської місцевості вміста між X і XIV ст. була одним із найважливіших чинників розвиткухристиянського світу.

  Саме місто, що складався з різноманітних соціальних елементів,створював нову спільноту. і хоча він як і раніше було феодальним, в йогонадрах зароджувалися насіння майбутнього - товарно-грошові відносини, поділпраці, спеціалізація ремесла. У X - XIII ст. міста перетворюються на центрикультури. Тут активно розвивається архітектура, а міські школирішуче випереджають монастирські. Свідченням зростання політичної таекономічного впливу міст в середньовічній Європі сталопоява в XI - XIII ст. комунального руху, в результаті якогогородяни здобули свободу і права самоврядування.

  Найважливішим елементом цивілізаційного розвитку Європи в X XIII ст.стало формування сучасних держав. На шляху до формування єдинихнаціональних держав лежав період роздробленості. Серед причинфеодальної роздробленості можна виділити наступні: відносний зовнішнійсвіт; панування натурального господарства; розширення великого землеволодіння івасального імунітету; внутрішня згуртованість і зовнішня відособленістьфеодальної знаті, яка живе за принципом: «Васал мого васала - не мійвасал »; зростання міст та їх політичного впливу.

  Всі ці фактори сприяли послаблення центральної королівськоївлади. Процес роздробленості всюди мав свої особливості. У Франціїголовну роль у роздробленні держави зіграли сепаратистські настроївеликої земельної знаті та городян. У Німеччині - розширення княжого іцерковного імунітету позбавило імператорську владу колишньої могутності. У
  Іспанії на формуванні і затягнути процес роздробленості позначилисяполітика папства, етнічна неоднорідність, економічна незалежністьміст. В Англії почався процес дроблення був насильно зупиненийполітикою Вільгельма Завойовника. Так в Англії в 1215 році була прийнятаперша конституція - Велика хартія вольностей, а в 1265 р. - з'явивсяпарламент. У Франції при Філіпа Красивого (1285 - 1314 рр..) Були впершескликані Генеральні штати, наділені законодавчим функціями, в
  Німеччині при Максиміліана I в XV ст. був створений Імперський сейм - рейхстаг.

  3.4.Крізіс християнського світу та середньовічної цивілізації Європи.

  У XIV - XV століттях середньовічна Європа вступила в останнійперіод свого існування, який означав криза християнського світу,мутацію і трансформацію основ цивілізації. Уже до кінця XIII століття внутрішняі зовнішня експансія європейських народів закінчилася. Припинилися оранкиі освоєння нової землі, а навіть окраїнні землі, обробляється підтиском зростання населення і в запалі експансії, тепер були занедбаніоскільки були малоприбуткових. Хрестові походи до кінця XIII століттяпрактично припинилися, а в 1291 р. відбулося падіння Акри - останньогооплоту хрестоносців на Сході, історія християнських держав у Палестинізавершилася. З іншого боку, припинилися і навали кочівників.
  Вторгнення монголів 1241 - 1243 рр.. залишили в Польщі та Угорщині страшнісліди, але вони були останніми. Поряд з цими великими явищами загальногохарактеру, у XIV - XV ст. відбуваються інші події, яскравосвідчили про початок кризі. По-перше, практично всюди в
  Європі на?? алась девальвація монети, її псування. Особливо важку кризупереживала на початку XIV ст. Франція, збанкрутували багато італійські банки.
  Європейські монархи залізли в борги, які не здатні були повернути.
  Бездумна карбування золотої монети підірвала багато галузей виробництва.

  По-друге, ціла серія виступів, міських бунтів, повстаньпроти феодальної і міської знати вразила Європу (в Руані, Орлеані,
  Провансі в 1280-му році, в Тулузі в 1288г., Реймсі в 1292 р., Парижі в 1306р., Бельгії в 1302 р.). По-третє, в 1315 - 1317 рр.. погана погодаспричинила за собою погані врожаї, зростання цін, голод. По-четверте, зниженняфізичної опірності людського організму внаслідок постійногонедоїдання відіграло свою роль у тих спустошення, які виробила Великачума з 1348 По-п'яте, вражений кризою феодалізм вдався до війни якзасобу полегшення становища панівних класів.

  Найбільш знаменною тому прикладом є Столітня війна 1337 -
  1453 рр.. між Францією і Англією через графства Фландрії і претензійанглійців на французький престол. Тим часом, війни не дозволили проблемфеодального суспільства, але створили нові. Союз короля з містами дозволивстворити та утримувати постійну найману армію, потреба в служилимлицарство відпала. А з появою вогнепальної зброї і артилерії,лицарство втрачає монополію на військову справу. Події Столітньої війнипродемонстрували переваги найманих військ, що підірвало авторитет усієїстанової системи.

  Протягом XIV століття практично всі селяни Франції, Англії, Західній
  Німеччини отримали особисту свободу. При цьому, в багатьох країнах звільненняселян передували потужні повстання. Наприклад, Жакерія у Франції в
  1358, повстання Уота Тайлера в Англії в 1381 р. та ін

  Невдачі французів на першому етапі Столітньої війни сприялипіднесенню національної самосвідомості, а перемога стала потужним стимулом дорозвитку процесу централізації Французького держави при Карлі VII і
  Людовіку XI. Криза в Англії, викликаний поразкою у війні з Францією,привів до боротьби сил старої та нової аристократії (війна Червоної та Білої троянд
  1455 - 1485 р.). У результаті перемоги Генріх VII Ланкастер зміцнився напрестолі, і продовжив централізацію державної влади.

  Процеси централізації проходили і в інших країнах Європи. У
  Іспанії та Португалії королівська влада зміцнювалася в боротьбі з арабами.
  Тим часом, середньовічна Європа дала і приклади поліцентризм --італійські держави, автономія яких була чинником їхекономічного процвітання, і німецькі князівства, формально входили доскладу Священної Римської імперії, але по суті цілком самостійні.

  Підводячи підсумки, відзначимо: середньовічне суспільство Європи булотрадиційним, тому що переважав аграрний сектор в економіці, всюдивикористовувався ручна праця, спостерігалося суворе дотримання традиції тахристиянським заповідям, у суспільстві спостерігалося прагнення до внутрішньогоєдності і зовнішньої відособленість, корпоративність.

  4.СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

  Глибока криза пізньоантичного суспільства сприяв посиленню роліхристиянства, що в IV ст. стало державною релігією і чиниловеличезний вплив на ідейне життя суспільства. Протягом усього періодурозвитку європейської культури християнство пронизує всі сфери суспільства,перш за все його духовне життя. У цих умовах, природно, головноюрисою культури є її релігійність. Християнство не просто релігія,воно виступає як фундамент, основою світоглядної свідомості, всього життялюдини і суспільства, всієї середньовічної культури.1 Занепад культури в періодраннього середньовіччя пояснюється в дуже великій мірі тієї церковно -феодальної ідеологією, яка вносилася в життя нового суспільствакатолицькою церквою. Люди виховувалися в дусі релігійно-аскетичногосвітогляду, кожен віруючий повинен був у своєму земному житті готуватися доперебування у вічному загробному світі, для цього церква рекомендувала пости,молитви, покаяння. Людське тіло розглядалося як в'язниця душі,яку потрібно було звільнити для вищого блаженства.

  Аскетизм став офіційною ідеологією, проповідуваної з церковних кафедрі пропагував в такій спеціальній літературі того часу, як «житіясвятих ». Релігійний світогляд легко зайняло пануючі позиції,коли недостатньо розвинуті були точні науки, і сили природи здавалисягрізним і незрозумілим явищем; на цій базі виникали забобони, а важкажиття народних мас вселяла віру і надію в те, що за всі стражданнялюдина буде нагороджений у потойбічному світі. Можна сказати, що длясередньовічної культури характерні ірраціоналістіческіе тенденції, однак, уній пробивалися і світські, раціоналістичні тенденції. Дослідженняпоказують, що в середньовічній культурі існували дві фундаментальнітенденції - тенденція Касіодор Сенатора (бл. 487-578), що об'єдналахристиянську традицію і світське знання, і тенденція Бенедикта Нурсійського,що жив приблизно в той же час. Протягом століть вони співіснують івзаємодіють. Традиція святого Бенедикта відображала позицію неприйняттякультури «віку цього» певною частиною ідеологів початковогохристиянства і привела до духовного диктату церкви в середні віки, атрадиція Касіодор - до становлення світської культури.

  Надалі, однак, активну політику в галузі культури починаютьпроводити римські папи, підпорядковуючи її вирішення ідеологічних і соціальнихзавдань. Найбільш яскраво сенс культурної діяльності римських пап проявився підчас правління папи Григорія 1 (590 - 604). На відміну від Касіодор, цього
  «Останнього римлянина», який заснував першу середньовічну майстерню листаі що з'єднав в її діяльності античніі християнські культурні традиції, Григорій 1 вважає абсолютнонеприйнятним доктрину мирного співіснування різних ідеологій.

  Такого роду нетерпимість в галузі культури, суттєвим елементомякої є релігія Христа, сприяла зростанню нетерпимості доінакомислячих одновірців і згодом стала одним з культурнихпідстав для створення священної інквізиції. У середні віки зростали доходи іволодіння церкви, посилювалося її могутність. На Заході в умовах відсутностістабільної централізованої влади вона накопичила значні багатства,які залишені їй були королями варварських держав, що виникли натериторії Західної Римської імперії. Значимість католицької церквиобумовлена була винятковим значенням релігії в середні віки - вонапредставляла собою ідеологічну форму позаекономічного примусу,складав суттєву рису класових відносин у феодальному суспільстві.
  Релігійна ідеологія була поставлена на службу ідеї бога, що гарантувавнепорушність існуючого соціального порядку, що представляє собою частинукосмічного, природного порядку.

  Необхідно враховувати і той момент, що в середньовічній культурііснує чітке розходження між "вченою вірою» і «вірою народу». Переднами своєрідний парадокс середньовічної культури - парадокс, породженийзустріччю, перетином народної культури з культурою "вчених", освіченихлюдей, книжковою культурою, взаємодією фольклорних традицій зофіційною церковною доктриною. У зв'язку з цим виникає питання про те,у який спосіб здійснювався зв'язок між цими «вірами», що зумовлювалоїх «перетинання», взаємодія. Дослідження показують, що тутслід говорити про трьох рисах: легітимність, аграрного і нетерпимість.

  Дійсно, римський народ після 382 р., а також німецькі іслов'янські племена сприймали християнську віру шляхом хрещення їхніх вождіві дружин. У цей момент вожді брали на себе зобов'язання підкорятися папів області духовного життя і в області деяких тодішніх справ.
  Християнізація вождів була тотожна християнізації племен і народів уВідповідно до принципу «народ сповідує віру короля». У силу цьогоправового принципу християнином ставали кожен член племені чи народу,чий владика прийняв християнство. Оскільки християнство булодержавною релігією, остільки покору світському і духовномувладиці спричиняло легітимізацію християнства. Таким чином,легітимність є першою із зазначених вище рис.

  Християнська теологія являє собою цілісну системууявлень про всесвіт, про природу. Відповідно до її принципами богстворив всесвіт, виступає гарантом її існування і кінця, за йоговолі ангели переміщують тіла на небі, він служить причиною всіхнадзвичайних явищ. Бог уявлявся грандіозною космічною силою,що несе відповідальність за сталість звернення небесних сфер і ситуації,порушують їх рух. У народній уяві Бог був тією силою, якапосилала дощі або засуху, мороз чи тепло, морової пошесті й гуркіт таблискавки. Мовами вчених теологів і простих людей виражаються одні й ті жриси, в обох випадках бог виступає богом природи - космічною силою, відякої залежить благополуччя або голод, дивлячись який врожай. Томуаграрно - друга риса.

  Релігійна універсальність, заснована на юридичному та аграрномухарактері індивідуальної релігійності, в регіоні свого існування немогла бути терпимою ні до релігійної індиферентності, ні до інаковерію.
  Згідно з тодішніми уявленнями, неконформістское поведінка порушувалопорядок природи - загрожувала розладом суспільної стабільності іпорушенням ритмів природи, тобто тягло за собою катастрофічнінаслідки. Якщо хтось не приймав віру, той «не вміщався» в існуючомусуспільному устрої. Натовп влаштовувала над ним самосуд; влади, захищаючийого перед самочинство погано стримуваної натовпу, віддавали під суд. Сильназв'язок, що існувала між церквою, державою і суспільством, приводила дотому, що кожен, хто хотів жити в суспільстві, повинен був бути одночасно іхристиянином.

  При всіх недоліках знання доктрини християнства і стандартнихзасобів вираження цієї віри нетерпимість (релігійний фанатизм), що доходитьдо фізичного знищення адептів інших релігійних переконань,представляла собою найсильнішу зв'язок ототожнення індивіда з церквою. Утакій ситуації індивід не міг вийти з католицької церкви, з часом віднеї відколювалися цілі держави. Можна згадати розкол християнства насхідне (православ'я) і західне (католицтво) частини, під час
  Реформації з Римом поривають князі та єпископи, а разом з ними і цілінароди. Ось чому третя рисою є нетерпимість.

  Християнство у феодальному суспільстві Західної Європи виконувало функціюідеологічного інтегратора, що призвело до консолідації його організації --римсько-католицької церкви, що представляє собою строго ієрархічноцентралізовану систему на чолі з римським папою і прагне доверховенства в «християнської» світі. Вікові споруда папської теократіїзасноване на двох взаємовиключних принципах - принципі аскетизму
  (зречення від світу) і принципі всесвітньої влади (панування над світом).
  Історія середніх віків Західної Європи свідчить про взаємозв'язок цихдвох принципів. Аскетизм, зречення від світу і віра в бога служилиістотним інструментом у руках католицької церкви для досягнення їїцілей.

  Багато що в цьому плані християнством було взято з попередніх епох ікультур і трансформовано відповідно до потреб папської влади.
  Релігія та філософія Стародавнього світу проповідують аскетизм і відречення від світу,християнство ж проголошує, що царство боже не від світу цього; аскетизмлежить в основі маніхейства, що виник на Сході; аскетизмом завершуєтьсядавньогрецька філософія в неоплатонізмі. Августин Блаженний звернувся доцих трьох джерел при написанні своїх праць, до того ж він самкультивував аскетизм, він надав аскетизму високий статус своїм вченням пропервородний гріх, досконалим Адамом і передаються у спадок.
  Августин Блаженний вважав, що наслідком цього гріха є хіть,тому зречення від похоті, боротьба з нею є ніби поверненням допервісної, райське чистоті. У цьому плані чернецтво - це вже неособливий спосіб життя, а високе покликання людини.

  Контраст між аскетичним настроєм середньовічного суспільства
  Західної Європи та завойовними прагненнями римсько-католицької церквиє характерною рисою історії середніх віків (хоча в кінцевому рахунку ніта, ні інша мета не були досягнуті). Поборники аскетизму та церковноїієрархії ведуть запеклу боротьбу, щоб встановити у світі панування теократіїі підпорядкувати середньовічному світогляду всі сфери людськоїжиттєдіяльності - держава, суспільний лад, економіку, право,літературу і науку. Можна сказати, що прагнення до зречення від світу іпрагнення до панування над світом, по суті, єдині; що перехід відаскетичного християнства до завойовницької політиці папства має своюлогіку; що домагання середньовічної церковної ієрархії на владу малисвої підстави не у сваволі окремих осіб, а в самій логіцірозвитку релігійної системи католицизму. Релігійний фанатизм служив одниміз засобів в прагненні римсько-католицької церкви встановити тоталітарнууправління над західним суспільством. Більш того, римсько-католицька церквавід імені бога намагалася домогтися також «інтернаціоналізації» своєї влади --пробитися на Схід, хоча і зазнала в цьому поразки. В іншому жкатолицька церква продемонструвала незвичайну живучість. Вонауспішно знаходила вихід із ситуації, які, здавалося, загрожували її загибеллю.
  Досить згадати про численні секти, що мають свої витоки та опору вмасових громадських рухах, - катарах, вальденсів, флагеллантах,німецьких і фландрські містика XIV ст., гуситів та інших «єретиків»,нарешті, про рух епохи Реформації. І одним з ефективних знарядьвирішення такого роду завдань виступала священна інквізиція, вигодувана ватмосфері релігійного фанатизму і сама представляє собою фанатичнеустанова.

  Ця дивна і розгалужена організація практично контролювалавсі сфери діяльності мільйонів людей, використовуючи різні методисоціотехніческого, у тому числі і таємного, управління суспільством, а такожтонкі способи проникнення в самі приховані куточки людської душі. Вонавиникла в XII-XIII ст. і закінчила своє існування в першій половині
  XIX ст. Слід зазначити, що докінця XIII в. Західна Європа, що знаходиться під впливом католицькоїцеркви, була покрита мережею інквізиційний трибуналів. Їх діяльність буланеперервна, подібно до дії законів природи, що позбавляло єретиків надіївиграти час і сховатися в одній з європейських країн. У ту епохусвященна інквізиція виступала в якості міжнародної поліції, бо в неїбули довгі руки і добра пам'ять. Вона вселяла містичний жах в силутаємничості її діяльності та її надприродною пильності.
  Діяльності інквізиції були притаманні різноманітні методи і форми - відкатувань у катівнях і автодафе в середні століття до анафем, відлучень і Індексузаборонених книг в Новий і Новітній час.

  Однак діяльність священної інквізиції не змогла запобігти
  Реформації, і падіння римсько-католицької церкви здавалося неминучим. Цетрапилося в той момент, коли Європу з усіма її мирянами, духовенством ічернечими орденами охопили сумніви в істинності доктрин римсько -католицької церкви. Вибухи подібного роду сумнівів органічно пов'язані зтим, що її нетерпимість переплітається з невизначеністю багатьох догмхристиянства. Тому для боротьби з «Христовими ворогами» і відступниками бувстворений в середині XVI ст. орден єзуїтів, на чолі якого став Ігнатій
  Лойла, засновник цієї напіввійськової-полумонашеской організації. Саме цьомуфанатичному ордену вдалося потіснити безліч інших католицьких орденів
  (домініканців, францисканців та ін) та здійснити тотальний контроль наддумками, духовним життям багатьох людей у світі.

  Орден єзуїтів повністю виправдав сподівання римської курії: він став вельмиефективним знаряддям у руках римської церкви у боротьбі з єрессю івільнодумством, сприяв збереженню впливу католицької церкви. Орденєзуїтів протягом тривалого часу був головним знаряддям феодальноїкатолицької реакції, основним засобом політичної і ідеологіч?? ськоїекспансії Ватикану. Достатньо навести слова генерала ордену єзуїтів
  Тамбуріані (1706 - 1730), сказані маршала Франції герцога де Бріссак: "
  ... З цієї кімнати я керую не тільки Парижем, а й цілим світом, і ніхто незнає, як це робиться ". І нині орден єзуїтів займає особливе місце середкатолицьких церковних орденів і виконує певні функції.

  Римсько-католицька церква з самого початку встановила монополію наінтелектуальне освіту, вона використовувала деякі знання античностіпри організації єпископських та монастирських шкіл, необхідних для навчаннякліриків. У них Боеція і Касіодор було введено (VI ст.) Поділ «семивільних мистецтв »на дві частини: тривіум (три шляхи знання: граматика,риторика і діалектика) і квадріум (чотири шляхи знання: геометрія,арифметика, астрономія і музика). У XII і XIII ст. з них іноді виникалиуніверситети (у тому випадку, якщо в школах були великі професорабогослов'я, філософії, медицини і римського права). У 1200 р. у Франції бувзасновано Паризький університет, в Італії були такі відомі школи,як Болонська юридична та Салернская медична школи.

  У XIII ст. з'явилися й інші університети: Оксфордський і Кембриджськийв Англії, Саламанкской в Іспанії, Неаполітанський в Італії; в XIV ст. булизасновані Празький, Краківський, Гейдельберзький, Кельнський і Ерфуртськоюуніверситети. В кінці XV ст. в Західній Європі налічувалося вже 65університетів. Заняття в університетах зазвичай проходили у формі лекцій:професори та магістри читали і коментували праці авторитетних церковнихі античних авторів. Влаштовувалися публічні диспути на теми богословського тафілософського характеру, в яких брали участь професори, нерідко на нихвиступали студенти. Викладання, в середньовічних університетах здійснювалосялатинською мовою.

  Середньовічна університетська наука отримала назву схоластики,найбільш яскраво схоластика відбилася в середньовічному богослов'ї. Потрібно незабувати, що на духовне життя середньовіччя наклали свою печатькатолицька церква і місто. Цьому нового етапу духовної культури Західної
  Європи відповідає «схоластична логіка», в рамках якої великоївнесок у розвиток логічних ідей внесли номіналіста (середньовічніматеріалісти). Досить нагадати про пошуки геометричних інтерпретаційлогічних залежностей (Шервуд, Оккам. Схоластика в області логіки аж ніякне була прямим продовженням античної класики або її заломленням черезпризму релігійної «духовності». Вона виникла на основі логічногоспадщини, обробленого арабської класичної думкою і сприйнятогосередньовічної культурою; вона підготувала грунт для нового підходу допроблем можливого і дійсного, до нескінченності, що дозволилопотім безболісно оперувати нескінченності в математиці. Самерецепція античного логічного спадщини в середні століття була однією зоснов для подальшого розвитку математики і виникнення європейськоїекспериментальної науки.

  З XI ст. в результаті хрестових

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !