ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Основні проблеми культури мови у ЗМІ
       

   

  Культурологія

  МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Гуманітарна Академія

  Курсова робота

  з російської мови

  Тема: "Основні проблеми культури мовлення в ЗМІ "

  Виконала: студентка II курсу факультету журналістики

  Петрушова А.Ю.

  2 група

  Викладачі: Скороходова Е.Ю .

  Москва 2002

  Зміст

  I. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 3
  II. Основна частина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... стор 4
  1. Мова ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 4
  2. Культура мови ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... стор 5
  3. Правильність мови ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 7
  4. Помилки слововживання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор.10
  5. Мовні помилки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор.11

  А) лексичні помилки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.13

  Б) фонетичні помилки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.14

  В) синтаксичні помилки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... стор.15
  6. Риторичне стиль ЗМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор 16
  7. Де повчитися ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор 21
  III. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор.23
  IV. Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Стор.25

  I. Введення.

  Сучасні русисти, зокрема, фахівці з культури мовлення
  (Є. М. Ширяєв, Л. К. Граудіна, О. Л. Дмитрієва, Н. В. Новікова та інші)але не таке, яке можна покласти в скриню і любуватися ним час відчасу: відбиваючи наші національні гідності, язик не менш яскравопоказує і всі наші біди. Практично всі вчені-лінгвісти,літературознавці, культурологи, філософи стурбовані станом і долеюросійської мови. Російська мова в сучасному російському суспільстві знаходиться вположенні зненавидженої падчерки.

  Мова будь-якого народу - це його історична пам'ять, втілена у слові.
  Тисячолітня духовна культура, життя російського народу своєрідно інеповторно відбилися в російській мові, в його усній і письмовій формах, упам'ятках різних жанрів - від давньоруських літописів і билин дотворів сучасної художньої літератури. І, значить, культурамовам культура слова постає як нерозривний зв'язок багатьох і багатьохпоколінь.

  За письмовим пам'ятників ми можемо простежити розвиток нашої мови затисячі років. За цей час сталося багато змін із семи типіввідхилення (та ще з багатьма варіантами) утворилося три, замість трьохчисел (єдине, подвійне і множинне) нам відомо теперзакінчення, у множині майже перестали відрізнятисяіменники чоловічого, середнього та жіночого роду. І так далі донескінченності. Сотні і сотні замін, підстановок, різних, іноді незазначених у пам'ятниках змін Сучасний же мову вибираєсуворе і зручне, двійкове протиставлення. Спрощується також системавідмінків і часів. Мова кожного разу повертається своїми гранями такимчином, як потрібно саме цієї епохи. З нескінченної практики мовленнянароджується оновлений мову.

  Мова - це не щось застигле і незмінне. Він знаходиться у вічномурусі, тому що на що говорять людей постійно діє безліч самихрізних чинників - і зовнішніх, як кажуть, екстралінгвістичні, івнутрішніх, власне мовних. Російський мовознавець І.А. Бодуен в одній зсвоїх статей дивувався тому, що, незважаючи на таку кількість самихрізноманітних обставин, що обумовлюють зміни в мові, мовазмінюється все-таки не дуже сильно і зберігає свою єдність. Але нічогоособливо дивного в цьому немає. Адже мова - це найважливіший засібвзаєморозуміння людей. І якщо б мова не зберігав свою єдність, то він неміг би виконувати цю важливу функцію.

  II. Основна частина.

  Мова.

  Мова - це форма існування мови, її втілення, реалізація. Підмовленням розуміють використання людиною мовних багатств у життєвихситуаціях, результат процесу формулювання та передачі думки засобамимови. Мова окремого мовця має особливостями вимови,лексики, структури речень. Таким чином, мова конкретна ііндивідуальна.

  Письмова

  Усна

  монологічного

  Діалогічна

  Виділяють наступні види мови:

  Зовнішня

  Внутрішня

  Думка починає формуватися у внутрішній мові. Її механізм бувдосліджений на початку XX століття психологом Л. С. Виготським. Ця промова беззвучно,невимовні, включає образи, відрізняється від зовнішньої ступенем мовноїсформованості: опускається більшість другорядних членів пропозиції,в словах російської мови випадають голосні, що не несуть смислового навантаження.
  Вся духовне життя людини - його міркування, плани, суперечки із самим собою,переробка побаченого і почутого протікають в прихованій формі, нарозумовому рівні. Внутрішня мова «працює» завжди, виключаючи лишеглибокий сон. Переклад внутрішнього мовлення в зовнішнє часто пов'язаний зтруднощами. Саме про це етапі породження висловлення говорять: «Наязиці крутиться, а сказати не можу ».

  Зовнішня мова існує в усній і письмовій формах. Відмінності міжними визначаються:

  1. Способами кодування. Усне мовлення - вимовна, яка звучить,сльішима - виражена звуками (акустичним кодом), а писемна - видима,написана - буквами (графічним кодом).

  2. Механізмами породження. Письмовий текст, як правило, --підготовлений, - записується на чернетках, піддається редагуванню,вдосконалення. Усне мовлення не має таких можливостей, воно спонтанне,тобто створюється у момент говоріння, тому вимагає величезного тренування,швидкості вибору слів, автоматизму синтаксичного конструювання.

  3. Механізмами сприйняття. Усне мовлення повинне сприйматися відразу,писемне осмислюється при багаторазовому читанні.

  4. Граматичними і лексичними особливостями. У письмовій мовічіткіше добираються слова, переважає книжна лексика, складні розгорнутіречення, пасивні конструкції. В усній спостерігаються повтори,неповні, прості речення. Відома межа, що обмежує кількістьслів усної мови: від п'яти до дев'яти.

  5. Видами норм. Тільки до усного мовлення ставляться орфоепічнівимоги, і тільки до писемного - орфографічні, пунктуаційні ікаліграфічні.

  6. Виразними можливостями. Усне мовлення має засобизвукової виразності, відрізняється багатством інтонацій, паузами,логічними наголосами, а також супроводжується жестами та мімікою. Знакизнаки, лапки, шрифтові виділення компенсують менші можливостіекспресивності писемного тексту.

  7. Характером адресата. Усне мовлення залежить від того, як їїсприймають, тому що, як правило, комуніканти не тільки чують, але йбачать один одного. Письмова мова звичайно звернена до відсутніх.

  Усне мовлення може бути записана, а писемна - виголошена. Наприклад,письмовий текст при «озвучуванні» придбає деякі особливості усногомовлення (інтонаційне забарвлення, ритм), але буде характеризуватися якписемна мова в усній формі.

  При підготовці й у процесі публічного виступу виникаєпротиріччя між писемною мовою й усним її виконанням. А. М.
  письмової мови під усну ». Мовцю перед аудиторією варто доречнопоєднувати два види, дві «стихії». Якщо одна з них переможе, виступбуде звучати занадто суворо, сухо, або занадто вільно, розкуто.

  У житті звичайно переважає усне мовлення, тому його вважають первиннимведучої. За словами В. Г. Костомарова, усне мовлення «набулоперед писемним важливої переваги - моментальність, що вкрай важливо длястрімких темпів і ритмів XX століття. А також ... інша якість:здатність фіксуватися, консервуватися, зберігатися івідтворюватися ». Серед джерел збереження вербальної інформаціїдомінують аудитивні, аудіовізуальні: радіо, телебачення, телефоннийзв'язок. Таким чином, усне мовлення сьогодні існує у зовсім новихрізновидах.

  Культура мови.

  Культура мови - порівняно молода галузь науки про мову,що виникла в кінці 20-х - 30-ті роки зусиллями чудових мовознавців
  Г. О. Винокура, Д. Н. Ушакова, Л. В. Щерби і розроблялася згодом упрацях С. І. Ожегова, В. В. Виноградова, О. С. Ахманова, В. Г. Костомарова,
  А. А. Леонтьєва та багато інших. ін

  Як самостійний розділ цієї науки вона сформувалася під впливомкорінних соціальних зміни, що відбулися в нашій країні. Залученняшироких народних мас до активної громадської діяльності зажадалопосиленої уваги до підвищення рівня їх мовної культури.

  Центральним поняттям в культурі мови стало поняття норми івимога до використання мовних засобів. Проте поняттям норми невичерпуються вимоги до організації переконливої й ефективної промови.

  Відомий лінгвіст Є. М. Ширяєв так визначає поняття «культура мови»:
  «Культура мови - це такий вибір і така організація мовних засобів,які в тій чи іншій ситуації спілкування при дотриманні сучасних мовнихнорм і етики спілкування дозволяють забезпечити найбільший ефект у досягненніпоставлених комунікативних завдань. Наука, що займається проблемаминормалізації мови, що розробляє рекомендації з вмілому користуваннюмовою, також називається культура мови. Вона містить у собі трискладових компоненти: нормативний, комунікативний, етичний.
  Якісна оцінка висловлення з погляду культури мови припускаєвідповіді на питання:

  1.Является чи мова правильною, чи побудована за літературними нормам?

  2.Является чи мова «гарною», доречною у визначеній ситуації,дієвої, вправної?

  3.Соответствует чи йдеться правилам етики спілкування (мовному етикету)?

  Культура мови - частина більш широкого поняття - мовної культури,яка, в свою чергу, входить у культуру мовної діяльності, спілкування, взагальну гуманітарну культуру.

  На думку В. Е. Гольдіна і О. Б. Сиротинін, мовна культура
  «Містить у собі мову, форми втілення мови, сукупність загальнозначимихмовних творів цією мовою, звичаї і правила спілкування, співвідношеннясловесних і несловесних компонентів комунікації, закріплення в мовікартини світу, способи передачі, збереження і відновлення мовних традицій,мовна свідомість народу в побутових і професійних формах, науку промовою ».

  Існує 4 типи мовної культури носіїв літературної мови.

  Елітарна - еталонна мовна культура, що означає вільне володіннявсіма можливостями мови, включаючи його творче використання. Їй притаманнесуворе дотримання всіх норм, безумовна заборона грубих виразів.

  Среднелітературная характеризується неповним дотриманням норм,надмірним насиченням мовлення книжними або розмовними словами. Носіямицієї мовної культури є більшість освічених городян;проникнення її у деякі сучасні засоби масової інформації,художні твори сприяє широкому поширенню.

  Літературно - розмовний і фамільярно - розмовний тип поєднує тихкомунікантів, які володіють тільки розмовною стилем. Фамільярно --розмовний відрізняється загальною стилістичною зниження і огрубленомови, що зближує його з просторіччям. Використовується «ти - звертання» позазалежно від віку співрозмовника і ступеня знайомства з ним.

  Риторика у своїх ціннісних рекомендаціях завжди спиралася на елітарнукультуру. До оволодіння нею повинні прагнути учасники сучасного діловогоспілкування.

  Правильність мови

  Правильність мови - це дотримання діючих норм російськоголітературної мови.

  Говорящий повинен володіти літературною вимовою і наголосом, тоє знати орфоепічні правила. Розглянемо деякі труднощізвукоупотребленія і наголосу.

  1.Следует звернути увагу на слова, в яких голосний [о],позначений літерою «е», іноді помилково підміняють ударним [е], абонавпаки.
  | Вимовляється [е] | Вимовляється [про] |
  | Афера | білястий |
  | Буття | Жовч |
  | Гренадер | Заворожений |
  | Минулий | Заселений |
  | Опіка | Маневри |
  | Осілий | Новонароджений |

  2.В зв'язку з тим, що в російській мові діє тенденція допристосовності звукового вигляду запозичених слів з «е» після твердогозгодного, багато такі слова «обрусіли» і вимовляються тепер з м'якимзгодним перед «е». Інші зберігають твердий приголосний.
  | Тверде вимова | М'яке вимова |
  | Альтернатива | Брюнетка |
  | Антена | Бенефіс |
  | Бізнес | Бухгалтерія |
  | Бестселер | Герцог |
  | Генетичний | Деканат |
  | Деміург | Декада |
  | Диспансер | Дезінфекція |
  | Індексація | Депеша |
  | Комп'ютер | Камердинер |
  | Кодекс | Компетенція |
  | Кредо | Прогрес |
  | Менеджер | Претензія |
  | Модель | Преса |
  | Продюсер | Термін |
  | Рейтинг | Термінал |
  | Сервіс | Техас |
  | Стрес | Текст |
  | Тест | Експрес |
  | Тенденція | Юриспруденція |

  3.Звонкіе приголосні в абсолютному кінці слова оглушають: акциз [с],лізинг [к], кіборг [к], деміург [к].

  4.Проізношеніе поєднання чн як [шн] потрібно в жіночих по батькові на --ічна: Іллівна, Микитівна, Кузьмівна та інших, а також в словах:звичайно, нудно, яєчня, навмисне, шпаківня, пустячний, окулярник.

  5.Сочетаніе «жд» в слові «дощ» і виробничих від нього може бутидвояким: [жд '] або [шт'].

  6.Не помиляйтеся в наголосах! Аудит, серпневий, агент, алфавіт,апостроф, асиметрія, балувати, блокувати, бомбардувати, бюрократія,віросповідання, гастрономія, генезис, газопровід, грейпфрут, видобуток,договір, більше нема куди, дрімота, духівник, єретик, житіє, завсідник, змова,закупорити, дзвонити, розпещений, сповідання, поволі, вичерпати,іконопис, камбала, каталог, коледж, квартал, квашення, комора, клала,красивіше, кухонний, кета, кулінарія, лубочні, маркетинг, маркувати,майстерно, менеджмент, мізерний, поневіряння, намір, некролог,нормувати, нафтопровід, забезпечення, обітований, полегшити, оптовий,відкоркувати, парфум, пасквіль, піцерія, підлітковий, вранці,передбачити, преміювання, пломбувати, примусити, раджа, рекетир,буряк, зосередження, засіб, столяр, митниця, сир, дещиця, тяганина,тефтелі, поглибити, український, який помер, статутний (фонд), феномен,клопотатися, пещений, християнин, цемент, щавель, екзальтований,мовної (що відноситься до словесного вираження думок).

  Часто мовні помилки пов'язані з порушенням граматичних норм:морфологічні вимагають правильного утворення граматичних форм сліврізних частин мови, синтаксичні наказують нормативне побудовасловосполучень і пропозицій. Звернемося до ряду складних випадків:

  1.Обозначенія осіб по професії, посади, вченого чи військовим званнямзберігають форму чоловічого роду й у тому випадку, якщо відносяться до жінки.
  Наприклад: доцент Іванова, директор Петрова, завідувач кафедрою Вербицька
  ...

  2.При виборі варіантного закінчення іменників називноговідмінка множини варто знати, що закінчення и (і) - книжкове:бухгалтери, договори, шофери, лектори, інспектори, слюсарі, але професора,директора (ці слова втратили відтінок книжності).

  3.Кращими є такі форми імен іменниківродового відмінка множини: балкар, бурят, грузин, лезгін,калмиків, киргизів, монголів; гусар, драгунів, партизанів, мінерів, санітарів;черевик, ботфортів, валянок, чобіт, чумек, погонів, шкарпеток, гольфу, кліпсів;ват, вольт, гектарів, грамів, кулонів, футів; абрикос, апельсинів,мандаринів, помідорів, печериць.

  4.Прислівники «завдяки», «всупереч», «згідно» вимагають після себе іменііменника чи займенника в давальному відмінку. Наприклад, всуперечвказівок, згідно з наказом.

  5.Якщо підмет має в складі іменник з кількіснимзначенням (більшість, частина), то присудок може стояти воднині і в множині. Остання форма переважно,то головні члени речення відірвані один від одного, якщо підкреслюєтьсяактивність і роздільність дії кожної особи.

  Наприклад: Ряд бізнесменів виїхали за кордон. Більшість співробітниківвідділу заявили, що вони не згодні з позицією адміністрації.

  6.Якщо в ролі підмета виступає кількісно - іменну поєднання,то форма однини присудка вказує на спільну дію, аформа множини --на роздільне здійснення дії. Наприклад:
  П'ять менеджерів відправилося у поїздку (групою). П'ять менеджеріввідправилися в поїздку (кожен із самостійним завданням).

  Лексичні норми, чи норми слововживання - це правильністьвибору слова з ряду одиниць, близьких йому за значенням чи за формою;уживання його у тих значеннях, що воно має в мові; доречність йоговикористання в тій чи іншій комунікативній ситуації в загальноприйнятих умові сполученнях.

  Помилки слововживання

  Слід уникати типових помилок слововживання.

  1.Неразліченіе паронімів.

  Пароніми - це слова, подібні за звучанням, але мають різне значення.
  Правильно вживайте пароніми!

  Абонемент - документ, який представляє право на користування чим - небудь,на яке - або обслуговування, а також саме це право.

  Абонент - той, хто користується абонементом, а також клієнт деякихкомунальних служб.

  Виплата - видача плати за що - або сплата боргу частинами абоповністю.

  Оплата - видача, внесення грошей за що - або відшкодування чого --небудь; що сплачуються за що - або гроші.

  Плата - розрахунок за що - або, сплата; винагороду за працю по найму;грошове відшкодування за користування чим - або за послуги; винагороду
  (переносне).

  2.Недоречне вживання іноземних слів унаслідок незнання їхньогозначення. Приведемо тлумачення ряду розповсюджених запозичень (з
  «Тлумачного словника іншомовних слів Л. П. Крысина (М., 1998).

  Автаркія - економічне відокремлення країни, спрямоване на створеннязамкненого національного господарства, здатного обходитися без ввезення товарівз-за кордону.

  Брокер - посередник при укладанні угод на біржі.

  Депозит - грошові кошти або цінні папери, що поміщаються в кредитніустанови.

  Дебітор - боржник.

  Дилер - особа чи організація - торговий представник підприємства,фірми; біржовий посередник, що займається купівлею і продажем цінних паперів.

  Дилема - положення, при якому вибір одного з двох протилежнихрішень однаково скрутний.

  Дистриб'ютор - особа чи організація, зайнята розміщенням на ринку збутутоварів, вироблених людиною - або підприємством.

  інсинуації - наклепницькі вигадки.

  Істеблішмент - правлячі і привілейовані групи суспільства, а такожвся система влади і управління, за допомогою якої вони здійснюють своюпанування.

  Моніторинг - систематичне спостереження за яким-небудь процесом зметою фіксувати відповідність результатів цього процесу первіснимприпущеннями.

  Нувориш - багатій - вискочка, людина, що розбагатіла на спекуляціях.

  Реноме - встановилося (звичайно сприятливе) думка про що - небудь.

  Пабліситі -- популярність у суспільстві, популярність, слова; реклама,рекламування кого-небудь.

  Сервер [се] - обслуговуючий пристрій у системах автоматичноїобробки інформації.

  Фіаско - неуспіх, повна невдача.

  Мовні помилки

  Помилки пояснюються порушеннями правил освіти різних формслова. Найбільша кількість мовних похибок зустрічається привживанні імені числівників. У наведених далі прикладах помилкипояснюються саме незнанням особливостей відмінювання слів цієї частини мови.
  Розглянемо кілька прикладів.

  «Вчора ще тут (у Сєвероморську) було близько чотириста камер»
  (правильно: «близько чотирьохсот»). «Операції будуть проводитися п'ятдесятувідсотками акцій холдингу »(правильно:« з п'ятдесятьма відсотками »).
  «Понад вісімсот тисяч пенсіонерів можуть жити тепер гідно» (правильно:
  «Більше восьмисот тисяч пенсіонерів»).

  Несклоненіе або неповне відмінювання складних і складених числівниківє порушенням літературної норми. Рідко схиляють журналістичислівник «півтора». Протягом півтори доби місто спорожнів »(правильно:
  «Півтори доби»).
  Нерідкі помилки і у виборі відмінкових форм складеного числівники,закінчуються на «два», «три», «чотири» у поєднанні з одухотвориннимиіменником. У таких конструкціях незалежно від категоріїнатхненність знахідний відмінок зберігає форму називного, наприклад:
  «Всього за цей місяць у госпіталь доставили тридцять два поранених» (а не
  «Тридцять двох поранених»).
  Не відповідає літературній нормі і така пропозиція: «Будівництвокомплексу повинно бути завершено до двох тисяч третьому році »(правильно:
  «... до дві тисячі третьому році »), тому що в складеному порядковомучислівник відмінюється тільки останнє слово).
  Зустрічаються помилки і такого роду: «Уряд обіцяє виплатити пенсії додесятого вересня »(правильно:« ... до десятого вересня »).

  Як і раніше, нерідкі похибки і при вживанні збірнихчислівників. Їх використання в поєднанні з іменниками, що відносятьсядо офіційно-ділової лексики, в літературній мові не рекомендується (тимбільше в інформаційних програмах). Наприклад: «Не випадково опинилися в цьомурегіоні одразу двоє сенаторів »(правильно:« ... два сенатори ...»).

  Не завжди вірно вживаються і числівники «обидва» (чол. р.) і
  «Обидві» (жін. р.), Наприклад: «Введення іншої валюти (крім рубля) згубнодля обох країн »(правильно:« ... для обох країн »).

  Мовний помилкою вважається освіта іменників форм чоловічогороду в називному відмінку в множині: інспектора (замість інспектори) почерку (замість почерки) слюсаря (замість слюсарі) снайпера (замість снайпери) фельдшера (замість фельдшери)
  Трапляються помилки в ефірі і при утворенні родового відмінкаіменників множини. Нормативними вважаються такіосвіти: баржі - барж (не «баржею») будні - буднів (не «буден») дині - динь (не «динею») плечі - плечей (не «плечей») рушники - рушників простирадла - простирадло (не «простирадлом») сутінки - сутінків ясла - ясел
  Нагадуємо, що форма однини слова «туфлі» - «туфля» (а не
  «Туфель»), а слова «тапки» - «тапки» (а не «тапок »).

  Помиляються журналісти при відміні іменників, що позначаютьназви деяких національностей. Зокрема, непоодинокими є помилки привживанні форм родового відмінка множини, наприклад: башкири - башкирів (не «Башкирія»), буряти - бурят (не «бурятів»), туркмени - туркменів (не «туркменів»), якути - якутів (не «якут»).


  А) лексичні помилки


  Лексичні помилки пов'язані з незнанням значень слів і стійких виразіві обумовленим цим незнанням їх неправильним вживанням в мові.
  Наведемо кілька прикладів.
  Дуже живучою помилкою виявилося вживання слова «назад» замість
  «Знову», «знову»: «Габардин прийшов до нас назад», «Ризький вокзал требаперейменувати назад ...», «Згодом Баланчин дав їй (балерині) цюпартію назад ».
  Нерідко журналісти починають пропозицію зі слів «у зв'язку з цим» ( «У ційзв'язку хочеться згадати і про недавні події »).
  Найчастіше це словосполучення вживається, коли в тексті не вказано ніна який зв'язок попереднього з наступним. Правильно: «У зв'язку з цим ...».
  Завдяки такому поєднанню слів і встановлюється зв'язок між вже сказанимі тим, про що йтиметься надалі.

  Поширеною помилкою є вживання слів «розпис»замість «підпис» і «число» замість «дата». (Кореспондент: "Ось такий листми отримали, а в кінці його розпис і число ». ) Підпис-це живопис настінах, стелі і на предметах побуту (хохломських, Городоцька розпис). Чи неслід плутати зі словом «розписка», наприклад, розписка в отриманні грошей.
  Підпис - це власноруч написана прізвище під документом,що підтверджує авторство підписала або його згоду з викладеним. Щостосується слів «дата» та «кількість», вони також не є синонімами,отже, взаємозамінність в тексті не виправдана. У поняття «дата»
  (посліду, що вказує час) входить і число, і місяць, і рік, а число - целише день календарного місяця. (Наприклад: «Прем'єра фільму відбудетьсяшістнадцятого числа »). Складаючи документ, ми фіксуємо саме дату, тоє число, місяць і рік його оформлення.

  До лексико-стилістичним похибок відноситься і незнанняособливостей лексичної сполучуваності слів в українській мові. Наприклад:
  «Погіршується рівень життя народу» (правильно: «Знижується рівень життянароду »). Невірно складено та пропозиція: «Щоб покращити криміногеннуобстановку в місті, правоохоронні органи працюють в посиленому режимі »
  . «Криміногенний - сприяє вчинення злочину». Правильно:
  «Щоб змінити криміногенну обстановку в місті ...» або «Щоб поліпшитизагальну обстановку в місті ... ».

  Непоодинокі випадки невірного вживання слів« головний »та« заголовний ».
  Так, в пропозиції «У фільмі« Летять журавлі »Тетяна Самойлова зігралаголовну роль »слово« заголовний »було вжито в значенні« головний »,що невірно, оскільки «заголовний» означає «винесене в заголовок, чого внашому прикладі не було (і не малося на увазі). А головну роль актрисазіграла у фільмі «Анна Кареніна», названому на ім'я героїні.

  Типовими для телерадіоефіру є похибки наступного роду:
  «Пожежа виникла на дуже високій висоті», «Репортер проводив репортерськоїдослідження »,« Відрізнилися в цій операції нагороджені державниминагородами »,« Говорячи про розмову з Степашиним, депутат відзначив ... »Цей рядможна продовжувати довго. Явища такого порядку в лінгвістиці прийнятоназивати тавтологією.

  Безсумнівно, розмовні елементи, просторічні вкраплення (самевкраплення) мають право на життя в публіцистиці. Однак почуття міри ввикористанні засобів розмовного стилю у журналістів нерідко відсутня,наприклад: «Відвідувачі музею суцільно емведешнікі, музейники постаралися дляних на славу ».

  Слід зауважити, що розмовна тональність у інформаційно -аналітичних програмах нерідко тяжіє до грубувато-просторічні, а то йзовсім підміняється нею. Свідчення тому - відверто нецензурна лексика:хавать, халява, козли, облажался, лізти в штани і ін

  Що стосується іноземних слів, то необхідність деяких з нихбезперечна, але навіщо нам «конфронтація», «раунд», «саміт», «консенсус»,
  «Тінейджер», «шоу», «мімікрія», «брейн-ринг» і сотні інших! Сучаснімасштаби запозичення згубні для російської літературної мови.


  Б) фонетичні помилки

  Фонетичні помилки складають саму численну групупохибок, пов'язану з порушеннями норм наголосу. Найчастіше помилкизустрічаються в наступних словоформах (довідка дається по "Словника наголосівросійської мови "Агеенко Ф. Л., Зарва М. В., М., 2000); нижче наводятьсяправильні варіанти: бармен - барменом

  бочкове (пиво)

  версти, верст (але: за десять верст)

  віку (люди різного віку)

  вручимо (нагороди)

  (в) госпіталях

  Дівоче поле (але: дівоча пам'ять)

  диспансер

  договірні ціни - за договорами

  завидно

  укладемо (угода)

  зайнявся

  запломбований

  здалеку (прислівник)

  виданий, видана

  козирною (не козирний)

  красивіше,

  хресний хід (не хресний)

  ліфти

  (від) масажу

  майстерно (написано)

  майстерня (гра)

  менеджмент

  наносне

  виявлення

  опіка (не опіка)

  оцінений (не оцінений)

  переключимо

  пережив ( одного на п'ять років)

  поліграфія

  (ви) рацію

  поклонимося

  (в) мережі (Інтернет, телефонного і т. п.)

  столяр

  сторони (але: дві сторони, обидві сторони)

  договірні сторони, на всі чотири сторони)

  В) синтаксичні помилки

  Найпоширенішою синтаксичною помилкою є порушеннянорм управління, наприклад:зважив про те ...закон передбачає про те ...стверджує про те ...розуміє про те ...показуючи в декількох словах про те ...ми вже обговорювали про це ... і т. д.
  Правильно слід говорити:зважив (що?) всі "за" і "проти" ...стверджує, що ...розуміє, що потрібно людям ...показуючи, як це відбувалося ...ми вже обговорювали (що?) цю тему ... і т. д.

  поширену помилку допускають журналісти, вживаючиіменник у родовому відмінку з приводами "відповідно" і "завдяки":згідно наказу, згідно договору, завдяки гарної погоди. Правильно:згідно з наказом, згідно з договором, а завдяки гарній погоді. Назваіменник у поєднанні з приводами "завдяки" і "відповідно"вживається в давальному відмінку.

  Риторичне стиль ЗМІ

  Кілька слів про риторичному стилі сучасних ЗМІ, оскількисаме промовою ЗМІ багато в чому створюється сучасний суспільний настрій,сучасна мовна культура і ставлення до самої мови.

  вся оцінка залежить від стану або відношення самогооцінює до предмета своєї оцінки. Риторика ЗМІ керуєтьсяінтересами "чистогану": щоб тебе слухали або читали (інакше кажучи,
  "купили"), треба привести більше скандалів, вбивств, катастроф, показатищось "приголомшливе" (метою красномовства завжди було "потрясти душі", томукрасномовство завжди поділялося на "істинне і хибне ").

  Відсутність філологічної культури (це і є культура мови вширокому сенсі), відповідальність за сказане слово, бачення тількимиттєвого і небажання передбачати наслідки своїх слів (всякий гріхобертається проти людини, яка здійснила цей гріх) - народжуютьсучасне суспільний настрій упаднічества, ернічества, критики,іронії над всім і вся. У наших ЗМІ немає відчуття того, що своїми текстамивони формують масове суспільну свідомість. Звідси падіння смаку,низовина змісту мови при спробах створення такого собі "стильовоговінегрету ", де зощенковско-щукарскій гумор з'єднує арготіческіе іпросторічні знахідки з наявними у вульгарному свідомості розхожимицерковнослов'янізми на кшталт "градів і сіл".

  Очевидно, що кінець ХХ століття породив безліч оригінальних
  "газетних" стилістів, які мають не тільки багатий словесний запас, а йускладненою-прикрашений синтаксис мови. Усе це є тим же класичнимзасобів переконання - інша справа, що ці новатори мови, не зважаючи нанормами етики та культурноречевимі традиціями, "ламають" мову на догоду новомустилю життя.

  Прості приклади: сучасні політики у своїх публічнихвиступах нерідко вдаються до жаргону кримінальних угруповань, найбільштиражна московська газета "МК" вважає за можливе виносити в шапку напершій шпальті слова, пов'язані з примітивним лайок, а пам'ятник
  "Сонця російської поезії" А. С. Пушкіну в Москві буквально задавлений з усіхсторін кричущої іншомовної рекламою іноземних товарів ...

  Тепер дорога "матізмам" відкрита не тільки в художнійлітературу, а також в газеті, в кіно та на телеекрані.

  Всі ці вислови належать або представникам класу такзваних "нових росіян", або працівникам електронних засобів масовоїінформації. Про мовній культурі перших ходять анекдоти, та й другакатегорія, на жаль, вишуканістю складу нас в останні роки не балує.

  Наведу справедливе судження Костянтина Паустовського, прекрасногоросійського письменника, істинного цінителя російської мови і його ревногозахисника. Воно взято мною зі статті "Поезія прози": "По відношенню кожноголюдини до своєї мови можна абсолютно точно судити не тільки про йогокультурному рівні, а й про його громадянської цінності. Справжня любов до своєїкраїні немислима без любові до своєї мови. Людина, байдужий до рідногомови, - дикун. Він шкідливий за самою своєю суттю, тому, що йогобайдужість до мови пояснюється цілковитою байдужістю до минулого,теперішнього і майбутнього свого народу ".

  Газета" Московский комсомолец "
  "Ірина Понаровская займеться рекламою Панчохи" (норма вимагає: панчіх)
  "Московський комсомолець", 14 березня, заголовок (!) Редакційної поради (не авторською)

  Отар Кушанашвілі,

  тележурналіст
  "... Весь істеблішмент представлений тут ..." (неправильний наголос)

  ТВ-6, "Партійна зона", ніч з 23 на 24 березня
  Євген КИСЕЛЬОВ,

  ведучий програми "Підсумки"
  "... Відомі приклади більш масштабної корупції: створювалися мільйонністани, що витікає за кордон, але все це ЗАЛИШИЛОСЯ марно "дідове" вТуні "використано без урахування його семантики і сполучуваності)

  НТВ," Підсумки ", 27 квітня

  Газета" ИЗВЕСТИЯ, "

  Коректорська служба
  "... Юрій Фокін скоро змінить Анатолія Адамішина на чолі посольства в ВЕЛКОМ-
  КОБРІТАНІІ "(орфографічна помилка)
  " Известия ", замітка Костянтина Еггерта" дипслужбу втрачає престиж навіть для відставників ", 29 березня

  НТВ," СЬОГОДНІ ",

  редактори програми < br>"... Президент сьогодні звернувся з радіозверненням з нагоди свята ..."< br>(тавтологія; варіант: виступив)

  НТВ, "Сегодня", 8 березня

  Павло ГУСЄВ,

  головнийредактор газети "Московський комсомолець"
  "... Сьогодні привітати всіх жінок з Восьмим березня (грубе порушеннялітературної норми; поширене в просторіччі, треба: з Восьмим березня)

  МТК, програма "На вогник", 8 березня

  Борис НОТКІН,

  телеведучий
  "... Я цитую" Московські новини ", яке дало ..." (неправильнеузгодження)

  МТК, програма "Обличчям до міста", 4 березня

  Альберт ПЛУТНІК,

  оглядач
  "... Наукову біографію ... Бердяєва, російського філософа, ... що став навесні
  1947 доктором теології ГОНОЗІС КАЗАВ Кембриджського університету "
  (замість правильного - гоноріс Кауза)

  "Известия", нарис "Сигнал", 24 квітня
  Олександр Ковпака,

  тележурналіст
  "... Відразу по приїзді Чубайс сказав ..." (форма, близька до просторіччя; втеле-та радіоновин не рекомендується, треба: по приїзді)

  НТВ, "Підсумки", 23 березня
  Яків Гордин, письменник
  "... Російська совісний людина ..." (неправильний наголос)

  Радіо "Санкт-Петербург", 25 березня
  Юрій ЛУЖКОВ, мер Москви
  "... Зараз перебуваю у режимі очікування, як він (Чубайс) сприйме моєзаяву "(стилістична неохайність);
  "... У тому темпі ЗА оплачувати послуги, які держава надаєнаселення ... "(грубе порушення норми; неправильне управління; треба:оплачувати послуги)

  НТВ, "Сегодня", 10 березня;

  НТВ, "Сегодня" (з виступу в Кремлі), 25 квітня
  Лідія ЧУМАЧЕНКО, заст. директора музею екслібриса
  "Наш музей ВИКОНУЄ всі ті ОСОБЛИВОСТІ, що й інші музеї ..."< br>(неправильна сполучуваність)

  Радіо "Москва", 13 березня

  Володимир КОЛЕСНИКОВ, заст. Міністра МВС
  "КРИТЕРІЙ оцінки діяльності наших підрозділів є розкриваністьзлочинів ... "(граматична помилка, треба: критерієм);" ... На чому
  ЖІЖДЕТСЯ мафія ... "(просторіччя; треба: грунтується)
  1 канал ТБ: ОРТ + НТВ + РТР, програма" Злочин без покарання ", 1 березня
  Станіслав ГОВОРУХІН, голова Комітету з культури Держав. Думи
  "Народу вселяючи думку: КОЙ А НА ХРЕН цей парламент?" (Порушення стильовихнорм; використання грубопросторечного слова у виступі в парламентінеприпустимо)

  РТР, "Вести", репортаж про засідання Держдуми, 5 березня
  Геннадій Зюганов, лідер КПРФ
  "Ми сподівалися отримати відповідь на ці небезпеки" (не врахована семантика слова;варіант: на ці загрози)

  МТК, "Новини тижня", 7 березня
  | [| |
  | p | |
  | i | |
  | c | |
  |] | |

  | |


  Катерина Стриженова,

  телеведуча ОРТ
  "Всупереч сформованій ситуації, яка склалася зараз в Росії"
  (невмотивована тавтологія)

  ОРТ, "Доброго ранку", 23 вересня
  Наталя ДАРЬЯЛОВА,

  телеведуча
  "Нещодавно на відкритті пам'ятника Висоцькому я сумувала ..." (мовнанедбалість)

  РТР, програма "Моя сім'я", 12 вересня
  Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ,

  Адмін. секретар СНД
  "Я хочу теж тут прояснити, щоб це не викликало НІБИ сумнівів ...";< br>"Звичайно, це ЯК БИ більшою мірою жарт ....";" І тому ЯК БИ я нехочу сьогодні лицемірити ... "(некоректне використання порівняльногосоюзу ЯК з часткою Б, не враховується семантика цього мовного обігу;з

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !