ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Французька мова у творах О. С. Пушкіна
       

   

  Література і російська мова
  Французька мова у творах О. С. Пушкіна Зміст

  ВСТУП

  Глава I. Французька мова в житті О. С. Пушкіна

  1.1.А.С.Пушкін і французька мова

  1.2.Вліяніе французької літератури

  Глава IIФранцузскій мову в творах О. С. Пушкіна

  2.1.Первие твори французькою мовою

  2.2.Переводи А.С. Пушкіна

  Глава IIIФранцузскіе вкраплення у творах О. С. Пушкіна

  3.1.Французская нетранслітерірованная лексика і азеологія в мові Пушкіна.

  3.2.Прінадлежность французьких вкраплень до різних мовних стилів.

  3.3.Жанровое функціонування французьких нетранслітерірованних елементів у мові Пушкіна

  3.4.Номінатівние функції французьких нетраслітерірованних вкраплень.

  3.5.Французскій мова та образ Тетяни Ларіної в романі А.С. Пушкіна "Євгеній Онєгін"

  ВИСНОВОК

  ЛІТЕРАТУРА ВСТУП . Білінгвізм в російському суспільстві кінця XVIII початку XIX століття.

  Білінгвізм є предметом вивчення лінгвістів, соціолінгвістів, психологів, педагогів. Коло проблем, досліджуваних і не вирішених ще вченими, черезвучайно широкий: які види та типи білінгвізму, кого вважати білінгвами, відносити чи до білінгвізму тільки природний білінгвізм або включати в це поняття і штучне двомовність, чи вважати білінгвізму тільки вільну або будь-яку ступінь володіння мовою. Сам термін "білінгвізм" трактується різними вченими по-різному, вживаючись "іноді ... по відношенню до даного суспільству або країні в цілому, а іноді ... по відношенню до індивіда, що володіє одним, двома або кількома мовами" 1. Відсутність єдності думок у тлумаченні термінів ускладнює вивчення даної проблеми.

  Русское утворене товариство другої половини XVIII - початку ХIXв. було двомовним. Розвиток міжмовних зв'язків в ту епоху йшло різними шляхами. У екстралінгвістичні плані воно виявлялося в інтенсифікації навчання дворянської молоді іноземним мовам, древнім і живим, розвиток перекладної словесності, поширення друкованої продукції на багатьох іноземних мовах. Одним з всередині лінгвістичних результатів цих контактів стало збільшення запозичень з різних язиков.2

  Французька мова з початку XVIII ст. належав до найбільш вживаною, а до кінця сторіччя, успішно змагався з німецьким, він вийшов на перше місце за ступенем поширеності в російському суспільстві, впливу на формування російської літературної мови. Розглядаючи наслідки європеїзації російського побуту в XVIIIв.

  ____________________________________

  1.Швейцер А.Д. Сучасна соціолінгвістика. М., 1976, с.114.

  2.См. : Биржаков Є.Е., Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Нариси з історичної лексикології російської мови XVIII ст. Л., 1972.

  В.В. Виноградов розрізняє два явища: 1. широке поширення французької мови в суспільстві; 2. освіта розмовно-побутових і літературних стилів російської мови з яскравим відбитком французької мовної культури. Об'єктивна причина подібної мовної ситуації за Виноградову - необхідність пристосування російської літературної мови до вираження західноєвропейських понятій3.

  Росія виходила на європейську політичну арену. Це спричинило за собою бурхливий розвиток науки і культури. "Справа йде не стільки про приватний запозичення слів і понять,-писав В. В. Виноградов, оцінюючи стан російської літературної мови в другій половині XVIIв., - Скільки про загальний зближення семантичної системи російської літературної мови зі смисловим ладом західноєвропейських мов" 4.

  У змішуванні російської мови з французьким дослідник розрізняє такі явища:

  1.При засвоєнні західноєвропейських понять, при перекладі їх на російську мову відбувалося семантичне пристосування російських слів до відповідних французьким. Це вело до злиття значень російського слова зі сферою значень французької.

  2.Соответствія і подоби іноземним словами складалися за допомогою калькування "европеїзмом". Украинские морфеми були буквальним перекладом морфологічних елементів іншомовного слова. Відбувалася як би точна зйомка морфеми за морфеми.

  3.Вместе з лексичними кальками виникали кальки фразеологічні.

  4.Воздействіе французької мови змінило синтаксичні форми управління. Відбувалося руйнування зв'язків між етимологічним строєм слів і їх синтаксичними властивостями.

  5.У області синтаксису відбувалося руйнування складної періодичної речі.5

  _______________________________________

  3.См. : Виноградов В.В. Нариси ...., с.170.

  4.Там ж, с.166

  5.См. : Там же, с.178-191.

  Процеси, що протікали в XVII столітті, отримали своє завершення в першій чверті XIX століття: "Французька мова стає офіційною мовою придворно-аристократичних кіл, мовою світських дворянських салонов.Борьба за національні основи російської літературної мови неминуче висувала завдання створення" світських "стилів російської літературної мови ".6

  Аналізуючи стан російської літературної мови в пушкінську епоху, більшість дослідників неминуче стосуються питання про становище в літературній мові першої половини XIX ст. іноземних елементів і ставлення до них. І тут нетранслітерірованние французькі елементи стоять на першому місці за частотою вживання.

  Так, Л.А. Булаховський у фундаментальній праці, присвяченій літературній мові цього періоду, відзначає важливу роль французької мови в утвореному російському суспільстві: можливість знайомства із зарубіжною літературою, етикетні спілкування в світському суспільстві і т.д.

  Л.А. Булаховський підкреслює вжиткового такого "готового матеріалу", як зручні у спілкуванні формули і обороти, які багатий французька мова, особливо в епістолярному жанрі: "Хороші знання багатьом письменникам початку XIX ст. Французької мови, звичка переходити в розмові з людьми свого класу з рідної мови на французька, вживати деякі поняття тільки в його оболонці знаходять відображення особливо в епістолярному і мемуарної складі цього часу, у постійному в к р а п л і в а н н і в російський текст окремих французьких слів і виразів ".7 Дослідник проводить чітку межу між такими "вкрапліваніямі", з одного боку, і словарними запозиченнями з французької мови кальками, - з другой.Прівичку вживати окремі слова і вирази французькою мовою відзначає В.В.Віноградов.8

  ____________________________________

  6.Віноградов В.В. Основні етапи історії російської мови. - В кн.: Виноградов В.В. Історія російської літературної мови, с.6

  7.Булаховскій Л.А. Указ. соч., с.215.

  8.См.: Виноградов В.В. Нариси ...., гол VI.

  Вивчення мови Пушкіна - важливий етап у дослідженні мови і стилів російської художньої літератури. Воно почалося ще сучасниками поета - в 20-40-ті р. XIX ст. У цей час "передової критикою ставиться питання про Пушкіна не тільки як зачинателя нового періоду в розвитку російської літературної мови" .9.

  Пізніше І. С. Тургенєв у промові про Пушкіна сказав: "Пушкіну одному довелося виконувати дві роботи, в інших країнах розділені цілим століттям і більше, а саме встановити мову і створити літературу" 10.

  Дослідження теми "Пушкін і французька мова" йшло за напрямками, традиційним для пушкіноведенія, заявленим В.В. Виноградовим у його працях - "Мова Пушкіна" і "Стиль Пушкіна" .11

  Вплив французької мови на мову Пушкіна розглядається насамперед як вплив французької лексики та фразеології. Цьому присвячено кілька розділів книги В. В. Виноградова "Мова Пушкіна", де з'ясовується ставлення поета до європеїзму, французького роль у формуванні його мови, у зв'язку з чим дослідник характеризує пушкінську позицію по відношенню до карамзінской реформи і такого феномену, як "мова світської дами ". Проблеми вивчаються на широкому історико-літературному фоні. Принципово важливо, що в роботі визначаються шляхи відбору елементів французької лексики та фразеології, її становище в системі пушкінського мови.

  При вивченні еволюції поглядів Пушкіна на фразеологічні засоби поетичної мови XVII-початку XIXвв. велика увага приділяється впливу традиційної французької поетичної фразеології на мову поезії Пушкіна. Таким чином, проблеми, висунуті академіком Виноградовим, актуальні і сьогодні.

  _________________________________________

  9.Пушкін. Підсумки і проблеми вивчення. М.-Л., 1966, с.341

  10 Тургенєв І.С. Собр. соч. в 12-ти т. М., 1956, т. 11, с.217.

  11.См. Виноградов В.В. Мова Пушкіна. М., 1935. Він же Стиль Пушкіна, М., 1941

  На початку XIX ст. питання про запозичення - не запозичення іншомовних елементів, вживання - невживання їх було питанням злободенних, актуальним, який необхідно було вирішувати щодня - у приватній та офіційній переписці, усному спілкуванні, у всіх областях словесної творчості. Тому вивчення іншомовних вкраплень різними своїми сторонами пов'язано з вивченням і мови, і стилю Пушкіна.

  Підводячи деякі підсумки дослідження французької мови Пушкіна, Л. С. Сержан і Ю.В. Ванников відзначають два автономних явленія.С одного боку, у мові Пушкіна існують окремі, ізольовані в російському тексті, французькі вкраплення. З іншого, ми маємо справу з таким феноменом, як іншомовні тексти, що є фактом російської культури - тобто ряд творів Пушкіна, написаних французькою мовою. Первісне їх вивчення повинно бути по-різному за своєю методикою. Але в цілому, зведені воєдино, результати дослідження можуть додати багато цінного в картину двомовного російського суспільства початку XIX ст. Глава I. Французька мова в житті А.С. Пушкіна. 1.1.А.С. Пушкін і французька мова.

  Поетичний дар Пушкіна визначився дуже рано. Уже в першому його віршах, що дійшли до нас і відносяться, найімовірніше, до 1813г., За всіх недоліків властивих першому дослідів, відчувається впевненість поета, хто заволодів технікою віршованої мови. Вірші ці по своїх достоїнств ні в чому не поступалися тому, що друкувалося на сторінках журналів того часу.

  З мемуарних свідоцтв про віршованих вправах Пушкіна до ліцейських років ми дізнаємося, що Олександр Сергійович виховувався в літературному середовищі. Сестра поета, Ольга Сергіївна каже: "У такому колі розвивалися дитячі враження Олександра Сергійовича, й не дивно, що 9-річного хлопчика захотілося спробувати себе в мистецтві наслідування, і щоб стати автором. Перші його спроби були зрозуміло французькою мовою, хоча вчили його і російської грамоті . "

  Розповіді О.С. Павлищева знаходять підтвердження в спогадах брата поета Льва Сергійовича Пушкіна, писаних біля того ж часу: "Взагалі виховання його мало містило в собі російського: він чув одну французьку мову; гувернер його був француз, втім, людина не дурний і освічена; бібліотека його батька складалася з одних французьких творів. Дитина проводила безсонні ночі і потайки в кабінеті батька жер книги одну за одною. Пушкін був обдарований незвичайною пам'яттю і на одинадцятому році вже знав напам'ять всю французьку літературу. "12

  Першим вихователем Олександра Сергійовича Пушкіна був французький емігрант граф Монфор, людина освічена, музикант і живописець; потім Русло, який писав добре французькі вірші, далі Шендель та інші: їм, як водилося тоді, дана була повна воля над дітьми. Зрозуміло, що діти говорили і вчилися тільки по-французьки.

  Виховання французькими гувернерами, постійне в основному французькою мовою, а також читання західної літератури відігравало свою роль у тому, що Пушкін чи не єдиний випадок в історії літератури, коли видатний поет своєї країни,

  Пушкін у спогадах і оповіданнях сучасників с.29 Сестра Пушкіна трохи докладніше і точніше передає той же

  Зрозуміло, що діти і говорили і вчилися тільки по-французьки. "І перші твори поета, теж були на французькій. С. Д. Комовской писав у записці Корнілову в травні 1880р:" Пушкін, привізши з собою з Москви величезний запас улюбленої їм тоді французької літератури, почав - дитячу полювання свою - писати одні французькі вірші - переводити мало-помалу на суто російську, очищену їм самим грунт ".

  Він зізнавався, що йому легше писати іноземною мовою, ніж на своєму, і дійсно писав на цій мові свої любовні листів і листи офіційного характеру, а також вважав за краще б звертатися до нього для викладення думок скільки не будь абстрактних. Коли йому треба було міркувати, він робив це здебільшого по-французьки і російське вираження рідко спадало йому на думку, як це показували чернетки його критичних писань. На французькій літературі був він вихований більше ніж на російській, і не зрікся ніколи від інших кумирів юності, - Хлопці, Вольтера, не кажучи вже про Шеньє, якого полюбив трохи пізніше.

  Як би високо не оцінювати, однак, значення для Пушкіна тієї французької літературної стихії, яку він з дитинства увібрав у себе, воно в усякому разі не превісеть того, що йому дало вільне і глибоке захоплення літературою англійською. Французьке вплив був неминучим і загальним, англійська він вибрав сам; французьке можна порівнювати з тим, що дає людині народження і сім'я, англійське - з тим, що йому пізніше може дати любов і дружба.

  Будучи з дитинства навчений лише французької мови, Пушкін пізніше познайомився-хоч і поверхнево має бути - з італійським і німецьким, ретельно вивчав англійську і досяг ймовірно хорошого його знання. Так само давні мови залучали поета. Латинь не зовсім зникла з його горизонту, приймався він і за грецький. Але все таки французька мова була для Пушкіна, тим, чим латинський був для Петрарки.

  Французька сприймався Олександром Сергійовичем, перш за все не мовою Франції, а мовою європейського освіченого суспільства; він відкривав йому почасти доступ і до інших літератур, але цього ключа до них все ж таки не давав. Французька література була лише частиною європейської і не могла замінити цілого, а до цього цілому він прагнув, тільки воно й могло його задовольнити.   1.2.Вліяніе французької літератури.

  Природно виникає запитання, як позначилося на поетичній творчості юного Пушкіна французьке виховання, тим більше що культурна гегемонія Франції у всій Європі, яка утвердилась у XVIII ст., ще була міцна в роки юності Пушкіна. Панування класицизму збігалося з часом особливого авторитету французької літератури двох століть, тому що саме в творах французьких письменників бачили найвищі зразки класичної літератури. Пушкін пізніше, в роки боротьби з класицизмом відзначав вплив французької літератури на російську. Коли помітно стало захоплення творами Байрона, Пушкін писав Гнєдича: "Англійська словесність починає мати вплив на російську. Думаю, що воно буде корисніше впливу французької поезії, боязкою і манірно" (27 червня 1822р.). Або ось що говориться в листі Вяземському з приводу його статті про Озерова: "Все, що ти говориш про романтичної поезії, чудово, ти добре зробив, що першим підняв за неї голос-французька хвороба убила б нашу підліткових словесність" (6 лютого 1823г. ). Так, в бойові роки романтичних захоплень саме у французькій літературі бачив Пушкін джерело рутинних форм, іржу, ледь не погубила народжувалася російську літературу.

  Боротьба з пережитками класицизму для Пушкіна була одночасно і подоланням власних навичок у своїй творчості.

  Під час вступу до Ліцею Пушкін навіть своїх товаришів, виростали, як і він, в офранцуженной світському середовищі, вражав широким знанням французької літератури і досконалим знанням французької мови. Недарма в "національних піснях" Пушкін фігурує під іменем "француза" ( "А наш француз хвалить свій смак ..."). За спогадами С. Д. Комовского, за Пушкіним зміцнилася ця невтішно у воєнні роки Кличка. Як він писав (вже в старості), "по пристрасті Пушкіна до французької мови називали його в насмішку французом, а по фізіономії і деяким звичкам мавпою (і навіть сумішшю мавпи з тигром)" 13. Саме цю кличку свою згадав Пушкін на святкуванні річниці ліцейського в 1828г., Коли він підписався "Француз" і пояснив у дужках: "суміш мавпи з тигром". Звернули увагу на французькі смаки Пушкіна і ліцейські педагоги. М.С.Пілецкій-Урбанович писав 19 листопада 1812г.: "Читав безліч французьких книг, але без вибору, пристойного її віку, наповнив пам'ять свою багатьма вдалими місцями відомих авторів" 14.

  У період учнівства французька література не могла не позначитися на ранній творчості Пушкіна.

  Класицизм у французькій літературі не залишався однорідним протягом XVII і XVIII ст. Не був він однорідним і при самому виникненні. У класичній плеяди XVIIв. тільки два імені можна пов'язувати з тими суворими правилами класичного мистецтва, доторие були канонізовані пізнішими

  _________________________________________

  13.Я.К. Грот Пушкін, його ліцейські товариші і наставники, с.221

  Рукою Пушкіна, с.737. Комовскому, мабуть, було невідомо походження прізвиська Пушкіна. Архаїчний стиль підпису Пушкіна вказує на пародіческій характер прізвиська. Воно запозичено з оголошення про звільнення Москви від французів. Оголошення це писано А.С. Шишковим. Між іншим там говорилося: "Самі французькі письменники зображували вдача народу свого злиттям тигра з мавпою". Можливо, що Пушкін знав і джерело, звідки Шишков взяв цей вислів. Це-вислів Вольтера, що стало поговорочним. Слова ці в різних варіантах Вольтер повторював не раз. Наприклад, у листі Джанталю 30 серпня 1769: "La nation passe un peu pour etre une jolie troupe de singes; mais parmi ces singes, il ya des tigres et il u en a foujours eu" (Нація нині має славу за непогане стадо мавп, але серед цих мавп є і тигри і завжди були ").

  14.Рукопісний відділ Інституту російської літератури (Пушкінський дім)

  АН СРСР, ф.224, оп.25, № 40, л.13.

  І законодавцями Батт і агарпом: імена Расіна і Буало. Далеко не в такій чистоті класичні форми втілилися у творчості Мольєра і особливо Лафонтена. Представник старшого покоління Корнель теж був своєрідним противагою імені Расіна. У XVIII ст. ми присутні при явному розкладанні традицій "великого століття". У театрі - емоційна і свідомо тенденційна трагедія Вольтера тільки самими зовнішніми своїми рисами пов'язані з класичною трагедією. Нарешті, друга половина століття характеризується досконалим розкладанням класицизму. В області поезії один час торжествує дрібна світська поезія мадригалів, епіграм, написів, альбомних віршів, куплетів і пр. Така була школа Дора, за яким пішли ще більш дрібні поети, твори яких друкувалися в щорічних випусках "Almanach des Muses" ( "Альманах муз ") та інших подібних виданнях і широко представлені у збірнику" Anthologie francaise "(" Французька антологія "), звідки широко черпали постачальники перекладних епіграм в російські журнали. Серед таких епіграммістов - перекладачів і наслідувачів був і дядько Пушкіна, і І.І. Дмитрієв, і багато інших. У Ліцеї цей напрям було представлено в творчістве Іллічівського.

  Ця подрібнюються поезія (poesie fugitive) не була зметена і новим напрямком в ліриці, розвиваючим в останню чверть століття і пов'язаним з розквітом сентименталізму або преомантізма: напрямком елегійні, представленим в перші роки віршами Е. Хлопці. Рання французька елегія висунула нові поетичні принципи: на зміну зовнішнього дотепності мадригалів прийшли САМОПРИЗНАННЯ поета, що розповідає про свої радощі та прикрощі. Щирість стала основним критерієм політичної гідності. Із темою ліричних зізнань і затвердження людської особистості в її своєрідності та неповторності з'єднувалася тема природи екзотичної, пишною. Рання елегія відрізнялася життєрадісністю, оспівуванням насолод, особливо любовних, але і тоді вже з цими настроями з'єднувалися почуття смутку та меланхолії, що отримали найбільш закінчену вираз вже на початку нового століття в елегіях Мільвуа.

  Пасивне наслідування французьким поетам якщо і можна знайти у Пушкіна, то тільки в самих перших його віршах, коли він ще пробує своє перло і намацує шляху, не знаючи, чому віддати перевагу. У цей період в його віршах можна знайти загальні місця дрібної поезії другої половини XVIIIв. Так, у його "Чернець" всі епізоди, на зразок картин вакханалії, переслідування німф і т. п., неважко вивести з відповідних епізодів еротичних поем 70-х років XVIII ст., На кшталт "Мистецтва кохання" Бернара, "Купатися Зеліс" маркіза Пезе та інших поем, гармонували з увесіленіямі двору, де панувала маркіза Помпадур та її спадкоємиця Дю Баррі. Це були холодні імітації міфологічних епізодів, запозичених з поеі Овідія, позбавлені всякого почуття античності, ослаблене поетичне відповідність картин Буше і малюнках Ейзена.

  Такі вірші, як "Розум і любов", "Блаженство", "Фавн і пастушка", - сліди захоплення подібної поезією. Але захоплення це було короткочасним і ніколи не визначало основних рис ранньої лірики Пушкіна. Він ніколи не був переконаним шанувальником цієї мелкоеротіческой поезії петіметров і "червоних каблуків". Не вони визначали смаки та схильності Пушкіна. З його зізнань ліцейського періоду ми знаємо, що всіх вище він цінував Вольтера, якому він дав захоплену характеристику в "Городку" і якому намагався слідувати в "Чернець", а пізніше в "Бове". Сліди захоплення поемою Вольтера "Орлеанська діва" помітні навіть і в першу закінченої поемі Пушкіна - "Руслан і Людмила".

  Будучи в Ліцеї, Пушкін ще безумовно схиляється перед авторитетами "великого століття". Для нього ще не похитнута кодекс поетичного мистецтва, проголошений законодавцем французького Парнасу, сатириком Буало. Перше друкований твір Пушкіна, послання "Друга віршотворці", побудована за всіма правилами класичної сатири (або сатиричного послання).

  З поетів XVIII ст. Пушкін любив Гресса і за його популярну казку про вченого папугу "Ver-vert", і за його послання "La Chartreuse" ( "Монастир"). Обидва ці твори пойменовані в вірші 1815р. "Моєму Аристарха", а другий в якійсь мірі визначило схему "Городка", а може бути, і викликало мотив "монастиря" стосовно до Ліцею у віршах "До Наталі", "До сестри".

  Зазвичай, говорячи про французький вплив на юного Пушкіна, найбільше запам'ятовується ім'я Хлопці. Так, примітки Л.Н. Майкова до першого тому старого академічного видання творів Пушкіна наповнені цитатами з віршів Хлопці, які начебто є паралелями до ліцейського лірики Пушкіна. Тим часом тут зовсім ясні натяжки і перебільшення. Ніколи Хлопці не мав вирішального впливу на Пушкіна.

  Очевидно, знайомство Пушкіна з Хлопці почалося не з його "Еротичний віршів" (як називається цикли його елегій), які визначили місце Хлопці не лише у французькій, а й у світовій поезії, а з його слабших наслідувань поезії Оссіана. Пушкін на початку свого поетичного шляху віддав данину Оссіану; на цей час припадає і його вільний переклад епізоду з оссіаніческой поеми Хлопці "Існель і Аслега". У віршах 1814-1815 рр.. ми не знайдемо ніяких слідів, що свідчать про близькому знайомстві з поезією Хлопці: ні фразеологічних, ні сюжетних паралелей. До Хлопці Пушкін прийшов пізніше, в період своїх захоплень жанром елегій.Но на той час він вже виходив з віку учнівських наслідувань. Тому і в елегіях його частка поезії Хлопці незначна. Тим часом, мабуть, саме тоді Пушкін дізнався і полюбив цього поета. У всякому разі, на ім'я йому стало з'являтися у віршах Пушкіна. Це були останні роки популярності Хлопці. Минуло небагато років, і Пушкін змушений був зізнатися:

  Я знаю: ніжного Хлопці

  Перо не в моді в наші дні.

  ( "Євгеній Онєгін" гл, III, строфа XXIX)

  Звичайно, неважко підібрати до ліцеї віршів Пушкіна французькі паралелі. Але здебільшого це "загальні місця" поезії того времені.Еті паралелі без жодного утруднення можна замінити російськими параллелямі.То, що є спільного у Пушкіна з французької поезією, вже давно було засвоєно його старшими сучасниками. Зокрема, в поезії Батюшкова в наявності майже всі елементи того, що звичайно наводять як доказ французького впливу. 2.1.Первие твори французькою мовою.

  Перші вірші Пушкіна були французькою мовою.

  "Stances" і "Mon Portrait" за спогадами ліцейських товаришів Пушкіна, є одними з перших віршів, написаним поетом в Ліцеї. Відомо, що ще в сім'ї, до вступу до Ліцею, Пушкін за прикладом батька писав французькі вірші. Обидва ці вірші були опубліковані тільки після його смерті.

  Mon portrait.

  Vous me demandez mon portrait,

  Mais pein d'apres nature;

  Mon cher, il sera dientot fait,

  Quoique en miniature.

  Je suis un jeune polisson,

  Encore dans les classes;

  Point sot, je le dis sans facon

  Et sans fades grimaces

  Onc il ne fut de babillard,

  Ni docteur en Sorbonne -

  Plus ennuyeux et plus braillard,

  Que moi-meme en personne.

  Ma taille a celles des plus long

  Ne prut etre egalee;

  J'ai le teint frais, les chevrux blonds

  Et la tete bouclee.

  J'aime et le monde et son fracas,

  Je hais la solitude;

  J'abhorre et noisee, et debats,

  Et tant soit peu l'etude.

  Spectacles, bals me plaisent fort,

  Et d'apres ma pensee.

  Je dirais ce que j'aime encor ...

  Si n'etais au Lycee.

  Apres cela, mon cher ami,

  L'on peut me reconnaitre:

  Oui! tel que le bon Dieu me fit,

  Je veux toujours paraitre.

  Vrai demon pour l'espieglerie,

  Vrai singe par sa mine,

  Beaucoup et trop d'etourderie

  Ma foi, voila Pouchkine. 2.2.Переводи А. С. Пушкіна

  "Перекладачі - поштові коні освіти". Слідом за Жуковським не погребували і Пушкін впрягтись в важкий ридван західної літератури і тягнути його за російськими вибоїнах, навіть і іноді вибився з сил. "Міра за міру" - дивна і здається не зовсім удавшаяся драма Шекспіра, але спроба Пушкіна згустив її поему (що б не думав про неї сам Пушкін) вдалася ще набагато менше. Точно так само і вірш перекладання з Баньянова "Мандрівника", незважаючи на захоплення Достоєвського, до кращих його створінь не належить. Однак шкодувати про витрачений на ці спроби часу було б короткозоро, тим більше, що і "Бенкет під час чуми" - майже переклад, переклад навіть більше, ніж "Анджело", а тут у вищій мірі сталося диво, яке Пушкіну так часто вдавалося здійснювати . самий вибір перекладеного уривка: кращого шматка у байдужою п'єсі посереднього автора, дослівний переклад деяких текстів і легка, але вирішальна переробка деяких інших; заміна обох пісень, що використовує мотиви вже намічені у Вільсона, але змінює забарвлення цілого і що дає йому новий зміст; усе це свідчення саме пушкінського здатність і вдягалися генія. Неминучість перетворення була така, що справжнім перекладачем, як Жуковський, Пушкін не став, і йому навіть здавалося, що Жуковський перекладає занадто багато, - сам він більше наслідував і переробляв, тим самим продовжуючи, проте, діяльність того, кого недарма називав учителем. Переробки могли не вдаватися, але тут і намір важливо, не тільки результат, та й не в окремих ділянках або невдачі справа; справа в тому, що Пушкін все життя дихав повітрям європейської літератури і так ввібрав її в себе, що поза нею (як, зрозуміло, і поза Росією) стає незрозумілим все, що він написав, весь напрямок його творчості.

  Ось конкретний приклад перекладів російською мовою творів французького поета, завжди привертають Пушкіна, Андре Шенье.Із якого Пушкін перекладав і цілі вірші, і розсипані в різних його творах рядка або двустишия.

  На перекладах з Андре Шеньє можна простежити подальшу еволюцію Пушкіна-перекладача, початок якої покладено в перекладах з Хлопці.

  У тому ж 1824 році, коли була створена "Прозерпіна", Пушкін переклав і V елегію Шеньє. Це хронологічний збіг представляє особливий інтерес: воно говорить про стилістичному розмаїтті зрілого пушкінського мистецтва, про прагнення Пушкіна в кожній переводиться їм п'єсі створити специфічний спосіб світ, що виник у своїй власній культурно-історичного середовища, особливу, лише для даного випадку відповідну інтонацію.

  Пушкін, перекладаючи, прагнув звільнити вірші від того, що йому здавалося випадковим. Він хотів дати жанр оригіналу в чистому, беспрімесном вигляді, і тому іноді "редагував" оригінал. У цьому сенсі Пушкін поділяв погляди таких своїх учителів, як Батюшков і Жуковський. Але аналіз пушкінських переказів до 1825 року (Хлопці, Шенье) говорить ще про одну особливість підходу Пушкіна до поетичного твору: він вбачає в ньому передусім художнє ціле, що саме як ціле, як художню єдність, і має бути передано на іншу мову. Елегія Шеньє переведена Пушкіним не як підключення окремих рядків, ритмічних йодов, малих і розгорнутих образів, або, тим більше, слів і фраз, але як цілісне поетичне творіння, яке, зрозуміло, складається з цих рядків, ритмів, образів, слів, фраз, але значить набагато більше, ніж проста сума цих елементів. У розумінні твору як системи, як цілісності Пушкін пішов далі своїх вчителів. Для Батюшкова і Жуковського єдність твори забезпечувалося суб'єктивним єдністю авторського переживання; для Пушкіна єдність, цілісність носить об'єктивний характер, і воно може бути відтворено різноманітними засобами, використані іноземним автором. Тому Пушкін так вільний у виборі засобів всередині вже зрозумілої їм художньої системи. Перша трудність, що складається перед ним як перед поетом перекладачем, зводиться до того, що б цю систему осмислити як ціле.

  Ти вянешь і мовчиш; печаль тебе харчі

  На незайманих устах усмішка завмирає,

  Давно твоєї голкою узори і квіти

  Не пожвавлювався. Безмовно любиш ти

  Сумувати. О, я знавець в дівочий й печалі

  Давно очі мої в душі твоїй читали.

  Любові не сховаєш: ми любимо, і як нас

  Дівиці ніжні, любов хвилює вас.

  Щасливі юнаки! Але хто, скажи, між нами,

  Красень молодої з блакитними очима,

  З кучерями чорними? ... червонієш? Я мовчу,

  Але знаю, знаю все, і якщо захочу,

  Те назву його. Чи не він вічно блукає

  Навколо дому свого та погляд до вікна зводить,

  Ти в таємниці чекаєш його. Йде, і ти біжиш

  І довго вселд за ним незрима дивись,

  Ніхто на святі блискучого травня,

  Між колесницями розкішними літаючи,

  Ніхто з юнаків вільніше і сміливіше

  Не панує конем з примхи своєї.

  1824А.Пушкін.

  Andre Chenier.

  Elegie

  Jeune fille, ton coer avec nous veut se taire.

  Tu fuis, tu ne ris plu; rien ne saurait tr plaire.

  La soie a tes travaus offre en vain des couleurs;

  L'aiguille sous tes doigts n'anime plus des fleurs.

  Tu n'aimes qu'a rever, muette, seule, errante;

  Et la rose palit sur ta bouche mourante.

  Ah! mon oeil est savant et depuis plus d'un jour,

  Et ce n; est pas moi qu; on peut cacher l'amour.

  Les belles font aimer; elles aiment. Les belles

  Nous charment tous. Heureux qui peut etre aime d'elles!

  Sois tendre, meme faible; on doit l'etre un moment;

  Fidele, si tu peux. Mais conte-moi comment,

  Quel jeune homme aux yeux bleus, empresse, sans audace,

  Aux cheveux noirs, au front plein de charm et de grace ...

  Tu rougis? On dirait que t'ai dit son nom.

  Tu vois; je le connais. Autour de ta maison

  C'est lui qui va, qui vient. Et, laissant ton uurage,

  Tu vas, sans te montrer, epier son passage.

  Il fuit vite; et ton oeil, sur sa trace accouru.

  Nul, en ce bois voisin ou trois brillantes

  Font courir au printemps nos nymphes triomphantes,

  Nul n'a sa noble aisance et son habile-main

  A soumettre un coursier aux volontes du frein. Глава III.Французскіе вкраплення у творах О. С. Пушкіна. 3.1.Французская нетранслітерірованная лексика і фразеологія у мові Пушкіна.

  Лексика являє собою пласт мови, найбільш тісно пов'язаний з соціальним життям суспільства, чутливо реагує на всі зміни, що відбуваються в ній. 1-а третина XIX ст. - Багата подіями історична епоха. У цей час завершується процес утворення національного російської мови. Вивчаючи мова цього періоду, дослідники відзначають як головну тенденцію до синтезу всіх життєздатних лексичних засобів мови, в тому числі - іншомовних слів. При цьому питання про місце іншомовної лексики зв'язується з роллю різних за джерелом і стилістичної забарвленням слов15.

  Мовами-джерелами запозичень були, крім французької, англійська, німецька, італійська та ін Питома вага французьких запозичень (а особливо в кінці XVIII-початку ст.) був значним серед іншомовних слів.

  _______________________________________

  15см. : Лексика російської літературної мови XIX- початку XX ст. М., 1981.

  Часто французький служив мовою-посередником для запозичень з латинської.

  Іншомовна лексика і фразеологія, представлена в текстах Пушкіна нетранслітерірованнимі елементами, широко вживалася в цей період як письменниками, так і діячами культури, мистецтва, політики. Певною мірою вона представляла собою специфічний пласт мови, в якому відбувався процес відсіювання випадкових елементів і накопичення необхідних для необхідних для семантичної структури російської мови одиниць.

  Загальновідомо, що Пушкін вважав природним і закономірним вживання іншомовних слів в тому випадку, якщо ці слова позначали предмети або абстрактні поняття, для яких не було еквівалентів в українській мові. У жартівливій формі його позиція виражена на сторінках "Євгенія Онєгіна":

  Але панталони, фрак, жилет,

  усіх цих слів російською немає,

  А бачу я, Винюсь перед вами,

  Що вже і так мій бідний склад

  майоріти набагато менше міг

  цих країв словами,

  Хоч і заглядав я давнину

  У Академічний словник.

  (VI, 16) 16

  Пушкін визнавав велику розробленість французької мови в області абстрактних понять. Маючи увазі "умоглядні галліцізми", він писав у листі до Вяземському: "Ти добре зробив, що заступився явно за галліцізми. Коли-небудь повинно ж вголос сказати, що російська метафізичний мова перебуває у нас ще в дикому стані" (XII187).

  _______________________________

  16.Здесь і далі виробиведення Пушкіна цитуються за виданням: Пушкин А.С, Полн. зібр. соч. У 16-ти т. М.-Л., 1960.

  Римська цифра позначає те, арабські - полутом і сторінку.

  Пушкін завжди виступає проти введення іншомовних слів, якщо є рівноцінний еквівалент в російській мові: "Жаль мені, що слово волелюбний їй не подобається: воно так добре виражає нинішнє liberal, воно прямо російське, і вірно поважний А. С. Шишков дасть йому право громадянства у своєму словнику разом з шаропиком і топталіщем "(XIII, 32)

  Відкидаючи пуризм Шишкова щодо іншомовних слів, Пушкін обережно ставиться до прийому калькування французьких слів, укоріненому в російській західницького традиції XVIII ст.: "Безліч слів і виразів, насильницьким чином введених у вжиток, залишилися і вкоренилися в нашій мові. Наприклад, зворушливий від слова touchant (дивися справедливо міркування про те г.Шішкова). Холоднокровність, це слово не тільки переклад буквальний, але і хибний. Справжнє вираз французьке є sens froid-хладомисліе, а не sang froid. Так писали це слово до самого 18 століття . Dans son assiette ordinaire. Assiette означає положення, від слова asseoir, але ми перевели каламбуром - "в своїй тарілці": шановний, ти не в своїй тарілці (Лихо з розуму ") (XII, 181)

  Принципи Пушкіна і його погляди на роль іншомовних елементів у процесі формування російської літературної мови втілилася в його мові. Мовна практика Пушкіна різноманітна. Вона реалізується Пушкіним-письменником в художніх творах різного стилю і жанру, Пушкіним-істориком - в історичних творах, Пушкіним-публіцистом - у критичних статтях. Не меншу значимість мають листи і чорнові записи, в яких письменник уяви як носій мови певної епохи і людина білінгвістичній мислення.

  Аналіз нетранслітерірованних елементів у мові Пушкіна передбачає вирішення цілої низки питань.

  Тематичний склад нетранслірованной лексики та фразеології.

  Матеріал індивідуальної системи мови письменника, природно, представлений не всіма класифікаційними розрядами лексики. У мові Пушкіна виділяють слова та фразеологізми наступних тематичних сфер:

  1.соціально-політичної:

  aristocratie (XII, 333), ascendant (XI, 76), aventuriere (X, 295), civilisation (XI, 34), constitutionnelle (XIII, 103), discussuin (XI, 97), rapport (XIV, 159 ), national (XI, 154), patronage (XI, 177), roi (XI, 179), sectaire (XIII, 96), serviteur (XI, 62), souverain (XII, 205), vassaux (XI, 126) , Isole (X, 354, XI, 236), fraise (XII, 210), etc.

  2. естетики: а) загальні поняття: chef d'oeuvre (X, 104, XI, 51, XIII, 243), faire (m) XIII, 129), fantaisie (XI, 42), litterature (XII, 151), oeuvres ( XIII, 163), resume (XIII, 227), variante (XIII, 231);

  б) найменування людей, причетних до творчості:

  chantre (XIII, 179), poete (XIII, 89), trouveur (XI, 184);

  в) найменування жанрів літературних творів і видів друкованої продукції:

  brochure (XIII, 79), buiietin (XVI, 51), chanson (XIII, 130), chronique (XII, 154), comedie (XI, 179), odes (XII, 118), mystere (XI, 37 );

  г) найменування типів літературної творчості:

  bon-mit (V, 6, VIII, 1,151, XIV, 143), calembour (XIII, 184), dramaturgie (XIII, 151);

  д) терміни балету і танцювального мистецтва:

  entrechat (VI, 12), vis-a-vis (VIII, 1,234);

  е) найменування стилю мистецтва:

  rococo (XII, 79);

  3.морально етичної:

  а) етичні категорії:

  ami (XV, 189), bonhomie (XI, 34), bravoure (X, 165), noblesse (XII, 195);

  б) властивості характеру:

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !