ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Доказ
       

   

  Логіка

  Дисципліна «Логіка»

  Тема контрольної «Докази»

  2004

  ЗМІСТ

  Вступ 3

  1. Структура докази 3

  2. Аргументація 5

  3. Види докази 6

  4. Поняття спростування. 7

  5. Правила і помилки зустрічаються в доведенні і спростуванні. 8

  5.1Правіла і помилки, що відносяться до тези 8

  5.2Правіла і помилки, що відносяться до аргументів 9

  5.3Правіла до форми обгрунтованого тези (демонстрації) і помилки у формі

  докази 10

  6. Поняття про софізми і логічні парадокси 12

  ВИСНОВОК 14

  ЛІТЕРАТУРА 15

  Введення


  Пізнання окремих предметів, їх властивостей відбувається за допомогою формчуттєвого пізнання (відчуттів і сприйняття). Ми бачимо, що цей будинок щене добудований, відчуваємо смак гіркого ліки і так далі. Ці істини непідлягають особливому доказу, вони очевидні.
  У багатьох випадках, наприклад на лекції, у творі, у науковій роботі, вдоповіді, в ході полеміки, у судових засіданнях, на захисті дисертації і вбагатьох інших, доводиться доводити, обгрунтовувати висловлені судження.
  Доказовість - важлива якість правильного мислення.
  Теорія докази і спростування є в сучасних умовахзасобом формування науково обгрунтованих переконання. У науці вченимдоводиться доводити самі різні судження, наприклад судження про те, щоіснувало до нашої ери, до якого періоду належать предмети,виявляються при археологічних розкопках, про атмосферу планет Сонячноїсистеми, про зірки і галактики Всесвіту, про теореми математики, пронапрямку розвитку ЕОМ, про здійснення довгострокових прогнозів погоди, протаємниці Світового океану та космосу. Всі ці думки повинні бути науковообгрунтовані.
  Доказ - це сукупність логічних прийомів обгрунтування істинностіякого-небудь судження за допомогою інших істинних і пов'язаних з ним суджень.
  Доказ пов'язано з переконанням, але не тотожне йому: доказиповинні грунтуватися на дані науки та суспільно-історичної практики,переконання ж можуть бути засновані, наприклад, на релігійної віри в догматицеркви, на забобони, на необізнаності людей в питаннях економікиі політики, на видимості доказовості, заснованої на різного родусофізми. Релігійні проповелнікі можуть "переконати" якусь частину людей віснування нібито бога, пекла, раю і так далі.

  1.Структура докази


  Основу докази складають наступні положення:
  1. Теза.
  2.Аргументи.
  3.Демонстрація.
  Теза - це судження, істинність якого треба довести. Аргументи - це тіістинні судження, якими користуються при доведенні тези. Формоюдокази, або демонстрацією, називається спосіб логічного зв'язку міжтезою та аргументами.
  Існують правила доказового міркування. Порушення цих правил ведедо помилок, які стосуються що доводиться тези, аргументів чи до формідокази.


  2. Аргументація


  Розрізняють декілька видів аргументів
  1. Засвідчені поодинокі факти. До такогг роду аргументів ставиться такзваний фактичний матеріал, то є статистичні дані про населення,території держави, кількості озброєння, показання свідків,підпису особи на документі, наукові дані наукові факти. Роль фактів уобгрунтуванні висунутих положень, у тому числі наукових, дуже велика.
  Як не зовсім крило птаха, воно ніколи не змогло б підняти її у височінь,не спираючись на повітря.
  Факти - повітря вченого. Без них ми ніколи не зможемо злетіти. Без них нашітеорії - порожні потуги.
  Але вивчаючи, експериментуючи, спостерігаючи, намагайтеся на залишатися наповерхні фактів. Не перетворюйте в архіваріусів фактів. Намагайтесяпроникнути в таємницю їх виникнення. Наполегливо шукайте закони нимиуправляющіе.Уще Мічурін сказав: "Ми не можемо чекати милості від природи;взяти їх у неї - наша задача ". Ціною десятків тисяч проведених дослідів,збору наукових фактів він створює свою струнку наукову систему виведеннянових сортів рослин.
  2.Определенія як аргументи доказу.
  Визначення понять формулюються в кожній науці. Свої визначенняіснують в хімії, математики, фізики і так далі.
  3.Аксіоми і постулати.
  В математики, механіки, теоретичної фізики, математичної логіки таінших науках крім визначень вводять аксіоми. Аксіоми - це судження,які приймаються в якості аргументів без доказу, тому що вонипідтверджені багатовіковою практикою людей.
  4.Ранее доведені закони науки і теореми як аргументи доказзательства.
  Як аргументи докази можуть виступати раніше доведенізакони фізики, хімії, біології та інших наук, теореми математики.
  У ході докази якого-небудь тези може використовуватися не один акілька з перелічених видів аргументів.
  Слід особливо підкреслити, що критерієм істинності є практика. Якщопрактика підтвердила істинність судження, то подальше доказ непотрібно. Практика - критерій істинності будь-якої теорії.


  3. Види докази


  Докази за формою поділяються на прямі і непрямі (непрямі).
  Пряме доказ йде від розгляду аргументів до доведеннятези, тобто істинність докази безпосередньо обгрунтовуєтьсяаргументами. Схема цього доказу така: з даних аргументів
  (a, b, c. ..) необхідно випливають істинні судження (k, m, l. ..), а з останніхпотрібно доводити тезу q. З цього типу проводяться докази всудовій практиці, в науці, в полеміці, у творах школярів, привикладі матеріалу вчителем. Широко використовується прямий доказ встатистичних звітах, у різного роду документах, у постановах.
  На уроці суспільствознавства при прямому доведенні тези "Народ - творецьісторії "учитель показує, по-перше, що народ являетсясоздателемматеріальних благ, по-друге, обгрунтовує величезну роль народних мас вполітиці, роз'яснює, як в сучасну епоху народ веде активну боротьбуза мир, по-третє, розкриває його роль у створенні духовної культури.
  Непряме (Непряме) доказ - це доказ у якомуістинність висунутої тези обгрунтовується шляхом докази хибностіантитези. Воно застосовується тоді коли немає аргументів для прямогодокази. Антитеза може бути виражений в одній з двох форм: 1) якщотеза позначити буквою а, то його заперечення (а) буде антитезою, то єщо суперечить тезі судженням; 2) антитезою для тези а в судженніа ... в ... з служать судження. в и с.
  Залежно від цієї різниці в структурі антитези непрямідокази поділяються на два види - доказ від "протилежного"
  (апагогіческое) і розділову доказ (методом виключення).
  Апагогіческое непрямий доказ (або доказ "відпротивного ").
  Здійснюється шляхом встановлення хибності суперечить тезі судження.
  Цей метод часто використовується в математиці.
  Розділові доказ (методом виключення).
  Антитеза є одним з членів розділового судження, в якомуповинні бути обов'язково перераховані всі можливі альтернативи, наприклад:
  Злочин скоїв або А, або Б, або С.
  Доведено, що не скоювали злочин нм А, ні Б.
  Отже злочин скоїв С.
  Істинність тези встановлюється шляхом послідовного доказихибність всіх членів розділового судження крім одного.

  4. Поняття спростування.


  Спростування логічна операція, спрямована на разрущеніе доказишляхом встановлення хибності або необгрунтованості раніше висунутої тези.
  Судження, яке треба спростувати, називається тезою спростування.
  Судження, за допомогою яких спростовується теза, називаються аргументамиспростування.
  Сществуют три способи спростування тези: 1) спростування (пряме інепряме); 2) критика аргументів; 3) виявлення неспроможностідемонстрації.
  1.Опроверженіе тези (пряме і непряме). Їх три способи:а) спростування фактами - повинні бути приведені дійсні події,явища, статистичні дані, результати експерименту, наукові дані,які суперечать тезі, тобто спростовуваного судженню;б) встановлення хибності (або суперечності) наслідків, що випливають зтези - доводиться, що з даної тези випливають слідства,протіворечещіе істини, цей прийом називається "зведення до абсурду";в) спростування тези через доказ онтітезіса - по відношенню доспростовує тезу (судженню а) висувається суперечить йому судження
  (тобто не-а) і судження не-а (антитеза) доводиться, якщо антитезаправдивий, то теза пропозицій, третього не дано.
  2.Крітіка аргументів.
  Піддаються критиці аргументи, які були висунуті опонентом вобгрунтування його тези. Доводиться хибність або неспроможність цихаргументів.
  3.Виявленіе неспроможності демонстрації.
  Цей спосіб спростування полягає в тому, що показує помилки у формідокази. Найбільш поширеною помилкою являетсяподбор такихаргументів, з яких істинність спростовуваного тези не випливає.
  Доказ може бути побудоване неправильно якщо порушено будь-якеправило умовиводи або зроблено "поспішне узагальнення".
  Виявивши помилки під час демонстрації, ми спростовуємо її хід, але неспростовуємо саму тезу. Доказ ж істинності істинності тезиповинен дати той, хто його висунув.


  5. Правила і помилки зустрічаються в доведенні і спростуванні.

  5.1 Правила і помилки, що відносяться до тези


  Правила.
  1. Теза має бути логічно визначеним, ясним і точним.
  Іноді люди у своєму виступі, письмовій заяві, науковій статті,доповіді, лекції не можуть чітко, ясно, однозначно сформулювати тезу. Назборах деякі виступаючі не можуть чітко сформулювати 2-3 тези, апотім вагомо, аргументовано викласти їх перед слухачами.
  2. Теза має залишатися тотожною, тобто одним і тим же протягомвсього докази або спростування.

  Помилки.
  1. "Підміна тези". Відповідно до правил доказового міркування, тезаповинен бути ясно сформульований і залишатися одним і тим же протягомвсього докази або спростування. При порушенні його виникає помилказвана "підміна тези". Суть її в тому, що одну тезу навмисне абоненавмисно підміняють іншим і цей новий теза починають доводити абоспростовувати. Це часто трапляється під час суперечки, дискусії, коли тезаопонента спочатку спрощують або розширюють його зміст, а потім починаютькритикувати. Тоді той, кого критикують, заявляє, що опонент приписуєйому те, чого він не говорив. Ситуація ця вельми поширена, воназустрічається і при захисті дисертацій, і при обговоренні опублікованихнаукових робіт, і на різних зборах і засіданнях, і при редагуваннінаукових і літературних статей. Тут відбувається порушення законутотожності, так як нетотожні тези намагаються ототожнювати, що іпризводить до логічної помилки.
  Наприклад, треба показати, що на осиці не можуть рости яблука; натомістьдоводиться, що вони ростуть зазвичай на яблуні і не зустрічаються ні на груші,ні на вишні.
  2. "Аргумент до людини". Помилка полягає в підміні докази самоготези посиланнями на особисті якості того, хто висунув цю тезу. Наприклад,замість того щоб доводити цінність і новизну дисертаційної роботи,кажуть, що дисертант - заслужена людина, що він багато потрудився наддисертацією і т.д. Розмова класного керівника, наприклад, з учителемросійської мови про оцінку, поставленої учневі, іноді зводиться не додоказу, що цей учень заслужив цю оцінку своїми знаннями, апосиланнями на особисті якості учня: він гарний громадський працівник, багато хворів вцій чверті, по всіх інших предметів він встигає і т.д.
  У наукових роботах іноді замість конкретного аналізу матеріалу, вивченнясучасних наукових даних і результатів практики на підтвердження приводятьцитати з висловлювань великих вчених, видатних діячів і цимобмежуються, вважаючи, то одного посилання на авторитет достатньо. При цьомуцитати можуть виривати з контексту і іноді довільно тлумачитися.
  "Аргумент до людини" часто являє собою просто софістичний прийом, аНЕ помилку, допущену ненавмисно.
  Різновидом "доводу до людини" є помилка, яка називається "довід допубліці ", яка полягає в спробі вплинути на почуття людей, щоб ті повірилив істинність висунутої тези, хоча його й не можна довести.
  3. "Перехід в інший рід". Є два різновиди цієї помилки: а) "хтозанадто багато доводить, той нічого не доводить "; б)" хто надто малодоводить, той нічого не доводить ".
  У першому випадку помилка виникає тоді, коли замість одного істинноготези намагаються довести іншій, більш сильний тезу, і при цьому другутеза може виявитися хибним. Якщо з а варто б, але з б не слід а, тотезу а є сильнішим, ніж теза б. Наприклад, якщо замість тогощоб доводити, що ця людина не починав першим бійку, почнутьдоводити, що він не брав участь у бійці, то нічого не зможуть довести,якщо ця людина дійсно бився і хто-небудь це бачив.
  Помилка "хто занадто мало доводить, той нічого не доводить" виникаєтоді, коли замість тези а ми доведемо слабший теза б. Наприклад,якщо, намагаючись довести, що ця тварина - зебра, ми доводимо, що воносмугасте, то нічого не доведемо, так як тигр - теж смугасте тварина.

  5.2 Правил і помилки, що відносяться до аргументів

  Правила.
  Аргументи, що наводяться для доведення тези, повинні бути істинними.
  Аргументи повинні бути достатньою підставою для доведення тези.
  Аргументи повинні бути судженнями, істинність яких доведенасамостійно, незалежно від тези.

  Помилки.
  1. Хибність підстави ( "Основний оману"). Як аргументиберуться не істинні, а хибні судження, які видають або намагаються видатиза істинні. Помилка може бути ненавмисною. Наприклад, геоцентричнаПтоломея система була побудована на підставі помилкового припущення, згідно зякому Сонце обертається навколо Землі. Помилка може бути і навмисною
  (софізмом), укладеної з метою заплутати, ввести в оману інших людей
  (наприклад, дача неправдивих показань свідками або обвинуваченим у ходісудового розслідування, неправильне впізнання речей або людей і т.п.).
  Вживання неправдивих, недоведених або неперевірених аргументів нерідкосупроводжується зворотами: "всім відомо", "давно встановлено", "цілкомочевидно "," ніхто не стане заперечувати "і т.п. Слухачу як би залишаєтьсяодне: дорікати собі за незнання того, що давно і всім відомо.
  2. "Передбачення підстав". Ця помилка відбувається тоді, коли тезуспирається на недоведені аргументи, останні ж не доводять тезу, атільки передбачають його.
  3. "Порочне коло". Помилка полягає в тому, що теза обгрунтовуєтьсяаргументами, а аргументи обгрунтовуються цією ж тезою. Цей різновидпомилки "застосування недоведеного аргументу".


  5.3 Правил до форми обгрунтованого тези (демонстрації) і помилки у формідокази


  Правила.
  Теза має бути висновком, логічно наступним з аргументів за загальнимиправилами умовиводів або одержаним у відповідності з правилами непрямогодокази.

  Помилки у формі докази.
  1. Уявне слідування. Якщо теза не випливає з наведених у йогопідтвердження аргументів, то виникає помилка, яка називається "не слід".
  Іноді замість правильного докази аргументи з'єднують з тезоюза допомогою слів: "отже", "А тепер", "таким чином", "в результаті маємо"тощо, - вважаючи, що встановлена логічний зв'язок між аргументами ітезою. Цю логічну помилку часто несвідомо допускають люди, незнайомі з правилами логіки, що покладаються на свій здоровий глузд та інтуїцію.
  В результаті виникає словесна видимість докази.
  2. Від сказаного з умовою до сказаного безумовно. Аргумент, істиннийтільки з урахуванням певного часу, відносини, заходи, що не можна приводити вяк безумовного, вірного в усіх випадках. Так, якщо кава корисна вневеликих дозах (наприклад, для підняття артеріального тиску), то ввеликих дозах він шкідливий. Аналогічно миш'як отруйний, але в невеликих дозах йогододають у деякі ліки. Ліки лікарі повинні підбирати дляхворих індивідуально. Педагогіка вимагає індивідуального під?? ода доучням; етика визначає норми поведінки людей, і в різних умовахвони можуть дещо варіюватися (наприклад, правдивість - позитивнариса людини, розголошення військової таємниці - злочин).

  Порушення правил умовиводів.
  1. Помилки в дедуктивних умовиводах. Наприклад, в умовно-категоричнеумовиводи не можна вивести висновок від твердження слідства дотвердженням підстави. Так, з посилок: "Якщо число закінчується на 0, товоно ділиться на 5 "і" Це число ділиться на 5 "- не слід висновок:" Цечисло закінчується на 0 ".
  Прикладом такої помилки може бути висновок: "Кожен метал єхімічним елементом; латунь - метал, значить латунь - хімічний елемент ".
  2. Помилки в індуктивних умовиводах. Одна з таких помилок - "поспішнеузагальнення ", наприклад твердження, що" всі свідки дають необ'єктивнісвідчення ". Іншою помилкою є "після цього - значить, черезцього "(наприклад, пропажа речі виявлена після приходу в будинок цьоголюдини, значить, він її забрав). На цій логічної помилку засновані всізабобони.
  3. Помилка в умовиводах за аналогією. Помилки за аналогією можнапроілюструвати прикладами помилкових аналогій (так звані вульгарніаналогією), у тому числі аналогією алхіміків. Головна мета алхімії --знаходження так званого "філософського каменя" для перетвореннянеблагородних металів в золото і срібло, отримання еліксиру довголіття,універсального розчинника і т.п. Разом з цим відзначається і позитивнароль алхімії.
  Ворожіння та пророцтво - це завжди міркування за аналогією. Поширенагрупа ворожінь спирається на аналогію між тілом людини і його долею.
  Аналогія проводиться між лініями руки і долі.

  Висновок

  Розкриваючи логічну сутність докази, ми розглянули типовийдля формальної логіки побудова доказового міркування при заздалегідьсформульованому положенні з оцінкою тези як істинного абопомилкового судження. Завдання доводить зводиться до підбору достатніхаргументів і виведенню з них з логічною необхідністю даної тези.
  Такий процес доказу переслідує або дидактичні цілі переконання
  (слухачів, читачів) в істинності відомого наукового положення, абонаукову мета перевірки судження, істинність якого ще не встановлена.

  Логічне доказ необхідно як у природних, так і всуспільних науках - тут воно відіграє ще важливішу роль, ніж в наукахпро природу. Якщо в природознавстві вирішальним аргументом служить фізичнийексперимент і хімічна реакція, то в науках, що вивчають громадськужиття, те й інше повинна замінити сила абстракції, логічнапереконливість докази. Тим більше це необхідно тому, що всуспільних науках неупереджені наукові дослідження часто-густопідміняються упередженою, догідливою апологетикою.

  Пізнавальна і методична роль докази полягає взабезпеченні логічної обгрунтованості наукових положень, їх глибокогозасвоєння та подальшого розвитку. Ці аспекти доказового міркуваннянеобхідні й у науковому пізнанні, і в процесі передачі знання іншим.
  Завдання навчання перш за все ставить своєю метою міцне і свідомеоволодіння системою знань, необхідних у практичній діяльності.
  Логічно струнке і доказове виклад навчального матеріалу підвищуєкультуру логічного мислення учнів, їх здатність самостійноопановувати знання та творчо застосовувати їх на практиці.

  Список використаних джерел

  1. Арно А., Николь П. Логіка, або Мистецтво мислити, М,: Наука, 1981.
  2. Гарднер М. А ну-ка, догадайся! М.: Світ, 1984.
  3. Гетманова А.Д. Підручник по логіці - М.: Владос, 1994.
  4. Івін А.А. Мистецтво правильно мислити - М.: Просвещение, 1990.
  5. Коваль С. Від розваги до знань/Пер. О. Унгурян - Варшава: Почну-технічне изд-во, 1972.
  6. Перельман Я.І. Цікава алгебра - М.: Наука, 1976.
  7. Поварнин С. І. Мистецтво суперечки. М., 1995
  8. Хоменко Є.А. Логіка. Навчальний пособіе.М., 1976.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !