ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Контрольна робота з логіки (УніВД )
       

   

  Логіка

  Зміст

  1. Основні операції над поняттями.

  2. Висловіть графічно за допомогою "кіл Ейлера" відносини між поняттями

  "суд", "суд першої інстанції", "наглядової інстанції"

  3. Побудуйте по відношенню до судження "всі злочини, правопорушення" супідрядні, протилежне, що суперечить судження. І визначте їх істинність при істинності вихідного судження.

  4. Здійсніть висновок з посилок, визначивши модус даній ситуації: потерпілий має право давати показання під час судового розгляду справи, потерпілий має право заявляти відводи і клопотання.

  5. Сформулюєте здійснення та зробіть висновок індуктивного умовиводу за методом супутніх змін.

  6. Який з основних формально-логічних законів порушено: "ніхто не може бути визнаний винним у скоєнні злочину інакше як за вироком суду, крім випадків коли злочинний характер діяння очевидна і не сумніви"

  7. Побудуйте прямий дедуктивний доказ тези "Представники всіх вікових груп мають рівні права"

  1.Основні операції з поняттями

  Характеристика поняття і операцій над поняттями

  Поняття - форма мислення, що відображає предмети в їх загальних істотнихознаках.

  Щоб осмислено оперувати поняттями, правильно їх використовувати ввирішенні теоретичних і практичних завдань необхідно вміти виявляти двіосновні логічні характеристики: обсяг і зміст поняття.

  Обсяг поняття - це сукупність (клас) предметів, які мисляться вданому понятті.

  Зміст - сукупність ознак предмета (предметів), мислимих вданому понятті.

  Операції над поняттями - це такі логічні дії, унаслідокяких створюються нові поняття

  Узагальнення і обмеження поняття

  Узагальнити поняття - означає перейти від поняття з меншим обсягом, але звеликим вмістом до поняття з більшим обсягом, але з меншим змістом.
  Наприклад, узагальнюючи поняття "Міністерство внутрішніх справ України" мипереходимо до поняття "Міністерство внутрішніх справ".

  Обсяг нового (спільного) поняття ширше вихідного (одиничного) поняття,перше відноситься до другого як індивід до виду. Разом з тим змістпоняття, утвореного в результаті узагальнення зменшилася, тому що мивиключили його індивідуальні ознаки. Для утворення якогось новогопоняття шляхом узагальнення потрібно зменшити зміст вихідного поняття, тобтовиключити його видові (індивідуальні) ознаки. Узагальнення не можебути безмежно. Найбільш загальними є поняття з гранично широкимиобсягами - категорії, наприклад, "матерія", "властивість", "рух" і такдалі.

  Обмеження понять являє собою операцію, протилежнуоперації узагальнення. Обмежити поняття - означає перейти від поняття звеликим обсягом, але з меншим змістом до поняття меншим обсягом, але звеликим вмістом.

  Інакше кажучи, щоб обмежити поняття, потрібно перейти від роду до виду:збільшити його зміст шляхом додавання видових ознак. Наприклад,обмежуючи поняття "юрист", ми переходимо до поняття "слідчий", якеу свою чергу можемо обмежити, утворивши поняття "слідчийпрокуратури ". Межею обмеження поняття є одиничне поняття,наприклад, "слідчий прокуратури старший лейтенант Іванов Петро
  Іванович ".

  Узагальнення і обмеження не слід змішувати з уявним переходом відчастини до цілого і виділенням частини з цілого, як наприклад годину доби.

  Операція визначення поняття

  Часто виникає необхідність розкрити зміст поняття, якевживається в міркуванні. Так, щоб правильно кваліфікуватизлочин як шахрайство потрібно знати зміст поняття
  "шахрайства" (ст. 143 заволодіння індивідуальним майном громадян абоотримання права на майно шляхом обману або зловживанням довіри)

  Логічна операція, що розкриває зміст поняття шляхом перерахуваннящо входять до нього ознак називається визначенням поняття або дефініцією.
  Як відомо зміст поняття - це сукупність суттєвих ознакпредмета

  Як дати визначення (побудувати дефініцію)? Визначення полягає в їхпослідовному перерахування.

  Вказівка головної частини змісту поняття має вигляд підведеннявизначається під найближчим родове поняття. Вказівка побічної частинифіксує ті особливі (відообразующіе) ознаки, які відрізняютьвизначається від усіх, з якими воно супідрядні родовому поняттю. Томустандартна процедура визначення називається визначенням через найближчийрід і відообразующіе ознаки. Така побудова дефініції не єєдино можливим, але воно зустрічається найчастіше. також використовуєтьсягенетичне визначення поняття.

  Приклад

  Брокер - фізична особа, яка виступає посередником в акті купівлі --продажу, не здійснює купівлю - продажу від свого імені, але одержуєоплату за проданий товар.

  Дилер - фізична або юридична особа, що займається торговимиугодами з товарами, цінними паперами і т.д. від свого імені та за рахуноквласних фінансових коштів.

  З наведених визначень ясно, наприклад, що поняття "брокер" і
  "Дилер" перебувають у відношенні несумісності: адже людина не можеодночасно бути і тим, і іншим остільки, оскільки йому б довелосяволодіти взаємовиключними ознаками (здійснювати продаж від свого і невід свого імені). Звичайно, в різні моменти часу, у різних угодах вінможе бути дилером і брокером.

  Побудова дефініції має підпорядковуватися низці правил.

  1) Визначення повинно бути відповідним.

  Інакше кажучи, слід перераховувати тільки загальні істотні ознакипредметів, мислимих в обумовленому. В іншому випадку визначення буденевідповідними, що є логічною помилкою.

  2) Визначення повинне бути чітким і зрозумілим.

  У визначеннях не повинно міститися метафор, порівнянь, невідомихпонять. Все це загрожує нерозумінням або порушенням закону тотожності,тому в науково-філософському, юридичному мовою або в діловому спілкуваннінеприпустимо. Наприклад, "Підприємець - це пілігрим у світі бізнесу" або
  "Бізнесмен - це людина, яка робить гроші".

  Наведені судження будять уяву, вони є доречними в художнійлітературі, але в якості строгих дефініцій неприпустимі.

  3) У визначенні не повинно міститися кола.

  Це правило є окремим випадком попереднього: воно застерігаєпроти визначення невідомого поняття через однорідне йому абопохідне від нього, яке, природно, теж не може вважатисявідомим. Приклад "Хуліган - людина, яка вчинила хуліганський дію".

  Але той, хто не знає значення поняття "хуліган", навряд чи знайомий зпоняттям "хуліганство". Тому правильна дефініція повинна розкриватизміст шуканого поняття, дане в незалежних від визначеногопорівняно простих термінах.

  4) Визначення по можливості не повинно бути негативним.

  Тобто у визначенні поняття слід фіксувати наявність істотнихознак мислимих у ньому предметів, а не їх відсутність. В іншому випадкувизначення неінформативно. Наприклад, судження: "Дилер - це не абсолютнийдух "хоч і справедливо, проте практично нічого не говорить про реальнийпродавця.

  Однак у деяких випадках суттєвою може бути фіксація самевідсутність ознаки, наприклад: "Неповнолітній - людина, яка не досяглавісімнадцяти років ".

  Значення визначення поняття відіграє важливу роль у теоретичній іпрактичної діяльності. Висловлюючи в стислому вигляді знання про предмет, воноє істотним моментом у пізнанні дійсності.

  Існують операції, що заміняють визначення (опис тахарактеристика)

  Чи є визначення єдиним засобом виведення поняття воборот або його прояснення? Чи достатньо дефініції для того, щобосягнути мислимий у відповідному понятті предмет?

  В одному з номерів "Аргументів і фактів" поміщений запит читача:
  "Кажуть, по Росії" гуляє "багато фальшивих доларів. Чи моженеспеціаліст відрізнити справжні купюри від підробок? "

  Достаточто чи як відповідь привести стандартну дефініцію поняття:
  "Американський долар - грошова одиниця США, що дорівнює 100 центам"? Зрозуміло,що питання це суто риторичне: визначення тут не задовольняє.
  Тому редакція газети абсолютно справедливо вдалася до прийому,замінює його, а саме до опису.

  У нашого нового "зеленого друга" є декілька відміннихознак.

  Особливий, щільний на дотик, хрусткий тип паперу.

  Якість друку - дуже чіткі малюнки, проглядаються всі найтоншілінії. Фон неба - рівномірний, не розмитий, написи - об'ємні.

  Кожній купюрі повинен відповідати портрет певного президента,а цифра - тій сумі, яка позначена прописом.

  Само собою зрозуміло, що фарба на банкноті повинна бути стійкою і незалишати на пальцях чорних і зелених слідів.

  Опис полягає в тому, щоб повно і точно вказати адресатуцікавлять його ознаки предмета, створити його наочний образ.

  Опис виходить за коло чисто логічних операцій, вона апелюєшвидше до чуттєвого сприйняття конкретного предмета. Опису необ'єктивно, воно має суб'єктивну спрямованість, тобто будується зурахуванням того, що потрібно конкретному споживачеві інформації (тоді яквизначення прагне до об'єктивності, незалежності від обліку інтересівтого чи іншого суб'єкта).

  Характеристика - операція, яка замінює визначення тоді, коли вононеможливо або не потрібно. Характеристика полягає в тому, щоперераховуються відмітні ознаки або параметри предмета, що маютьзначення для адресата. Характеристика, на відміну від опису, неспрямована на створення наочного образу мислимого предмета. Вона можебути використана тоді, коли цей образ взагалі не існує.

  Зараз ми запропонуємо вам не традиційне визначення реклами, а швидшеперелік її найважливіших рис, пишуть відомі фахівці з реклами
  Ч. Сендідж, В. Фрайбургер і К. Ротцолл.
  Вона не претендує на неупередженість.
  Вона звертається зі своїми специфічними закликами в рамках сплаченогомісця або часу і при цьому чітко вказує особистість зацікавленоїсторони.
  Вона багатофункціональна. Вона може (і не перестає) стимулювати витратугрошей або їх накопичення, цілі високі або низькі, щось платне абобезплатне і т.д., і т.п. від імені самих різних джерел, для самихрізних аудиторій і з різних причин.

  4.Ето феномен, здатний принести приголомшливий успіх абокатастрофічний провал і часто діє в обстановці кінцевоїневизначеності.

  Характеристика, як і опис часто використовуються в рекламнихоголошеннях. Який з цих прийомів вибрати - залежить від адресата реклами.
  Якщо ви хочете впливати, наприклад, на дітей - потенційнихпокупців "марсів" і "снікерсів", то доцільно використовувати опис
  ("... І товстий, товстий шар шоколаду! "). Якщо ж ви ставите собі за метупереконати органи влади видати ліцензію на продаж цих же солодощів, тослід дати їх характеристику (перелік інгредієнтів, термін придатності ітощо).

  Специфічним видом кримінологічного опису сьогодні залишаєтьсясловесний портрет.

  Фрагмент кримінологічної характеристики злочинності досконалий -нолетніх наведено нижче.

  1993 р. в Україні зареєстровано 26075 злочинів, скоєнихпідлітками, і 11853, в яких вони брали участь. Разом 37928, тобто
  14,2% усіх розкритих у цьому році злочинів.

  Серед виявлених осіб, винних у порушенні Кримінального кодексу,неповнолітні склали 13%. Щорічний приріст, починаючи з 1973 р., всередньому склав 5,2%. Щорічний приріст загальної кількості осіб, винних ускоєнні злочинів за цей же період, зафіксований показником 2,8%.
  Отже, приріст дитячої злочинності майже вдвічі перевищує приріст усієїзлочинності.
  Досить ясно, що загальна дефініція поняття "дитяча злочинність" хоч іцілком доречна при розгляді питання, однак в силу своєїуніверсальності і об'єктивності вона не здатна дати уявлення про тут -і-тепер те, що відбувається явище, причому в цікавить саме кримінологракурсі. Отже, використання характеристики цілком виправдане.

  Операція поділу поняття

  При вивченні будь-якого поняття постає завдання розкрити його обсяг, тоє розподілити предмети, які мисляться в понятті на окремі групи.
  Так, щоб краще зрозуміти що таке "угода" (дію громадянина абоорганізації, спрямована на встановлення, зміну або припиненняцивільних прав та обов'язків). Слід розділити угоди на види:багатосторонні, двосторонні й односторонні.

  Логічна операція, що розкриває обсяг родового поняття шляхомперерахування відповідних йому видових понять називається поділом.

  Термін "поділ поняття" описує два взаємопов'язані процеси:уявне розподіл обсягу родового поняття на підкласи, а також співвідношенняродового і вводяться для опису утворилися підкласів видових понять.

  Логічна операція, яка полягає в ряді послідовних актів поділу,називається класифікацією.

  Поділ і класифікація - по суті однорідні операції, що розрізняютьсялише кількісно (числом актів поділу). Але якщо в разі поділу поняттяакцент зазвичай робиться на одному з паралельних процесів - на встановленніспіввідношення "родове поняття - видові поняття", то у випадку класифікації
  - На другу, а саме на підрозділі початкового класу на все більш дрібніпідкласи (обсяги видів і "видів видів "...). Тому зазвичай говорять
  "поділ поняття", але "класифікація предметів" (наприклад, метеликів абозаконів).

  У структурі логічного поділу є три елементи: ділене (родовепоняття), члени поділу (видові поняття), підстава поділу.

  Підстава поділу - ознака (чи сукупність ознак), за якимпроводиться розподіл.

  Залежно від характеру підстави логічне поділ ділиться навиди: дихотомічне і розподіл по видозміні ознаки.

  Поділ поняття (класифікація) має підпорядковуватися низці правил.

  1) Розподіл має бути відповідним.

  Інакше кажучи, об'єднання обсягів членів поділу має давати обсягділене поняття. Порушення цього правила - невідповідно поділ
  (деякі члени не вказуються).

  Якщо немає можливості або необхідності перераховувати всі члени поділу,то процедура коректно "закривається" виразами типу "і так далі", "ітощо "і їм подібним, а також трикрапкою.

  2) Ділення повинно проводитися по одній підставі.

  Порушення цього правила буде полягати в тому, що процес розподілу ведутьпо одній підставі, а продовжують/закінчують по іншому, Наприклад:студенти діляться за статевою ознакою на чоловіків і жінок. За національнимознакою - росіяни, українці, узбеки. Але не можна змішувати і ділити начоловіків, жінок і узбеків.

  3) Члени поділу повинні виключати один одного.

  Інакше кажучи, в результаті поділу має отримати несумісні
  (точніше, супідрядні) поняття. Причиною порушення цього правила буваєпорушення попереднього.

  4) У ході класифікації розподіл має бути безперервним.

  Це означає, що в процесі розподілу вихідного родового поняття слідпереходити до його найближчим видовим, не пропускаючи ( "не перескакуючи") їх. УІнакше виникає помилка - "стрибок у поділі". Типовий її приклад:
  "Живі істоти поділяються на рослини, ссавців тварин і нессавців тварин "

  При операціях над класами понять використовуються такі операції, якдодавання, множення і ділення.

  Додавання (об'єднання) - полягає в об'єднанні двох або декількохкласів у один клас, що складається з елементів доданків класів. Наприклад,об'єднуючи клас "суверенна держава" - (А) і "несуверенних держава"
  - (Не-А) отримаємо клас "держава" (В), що включає і "сувереннадержава "і" несуверенних держава ".

  Множення (перетин) - полягає у відшукування елементів загальним длядвох або декількох класів (множин). Так, в результаті множеннямножин, що знаходяться в поняттях "депутат" (В) і "юрист" (А), отримуємо новебезліч "юристів-депутатів" (С).

  Заперечення (доповнення до класу) - доповнення до класу А називаєтьсяклас не-А, що за складання з А утворює універсальну область. Таквиключаючи безліч адвокатів з універсального класу юристів, утворюючидоповнення: безліч юристів-неадвокатов.

  2. Завдання: Висловіть графічно за допомогою "кіл Ейлера" відноси?? я між поняттями "суд", "суд першої інстанції", "наглядової інстанції".

  Відносини між поняттями визначаються в залежності від обсягів ізображуються у вигляді кругових схем (кіл Ейлера).

  Якщо обсяги двох понять мають спільні елементи, поняття називаютьсясумісними. В іншому випадку вони несумісні. У нашому прикладі ми маємосправу з сумісними поняттями, тому розглянемо їх більш докладно. Досумісним поняттями відносяться тотожні (їх обсяги повністюзбігаються, див. рис. 1а), підлеглі (обсяг одного з них - видового --є частиною обсягу другого - родового, рис. 1б), пересічні (обсягицих понять співпадають лише частково, рис. 1в).

  Рис.1.

  Поняття "неповнолітній" та "особа, що не досягла вісімнадцятирічноговіку "є тотожними поняття" злісне хуліганство "знаходитьсяв підпорядкуванні до поняття "хуліганство" (ст.206 КК України), перший з нихє видовим по відношенню до другого - родовому. Поняття "хуліган" і
  "П'яниця" перебувають у відношенні перетину.

  Що ж до нашого завдання, відповідно до законодавства просудоустрій України (Конституція України, Закон України просудоустрій) суди першої інстанції - це суди, які розглядаютьсправа і вирішують її своїм вироком, рішенням чи постановою. Судомпершої інстанції може виступати будь-який суд. Суд другої інстанції
  (касаційний суд) - це суди, які перевіряють за скаргою або заявоюправильність вирішення справи судом першої інстанції, якщо судове рішення ненабуло законної сили (ними можуть виступати тільки суди другої і третьоїінстанції). А суди наглядової (третя) інстанції перевіряють правильністьсудових рішень, які набули законної сили, ними можуть бути президіїобласного та прирівняного до нього суди, судові колегії, а також Пленум
  Верховного Суду України.

  Отже, графічно це буде виглядати так:

  Де H - "суд"

  Е - "суд першої інстанції"

  G - "суд наглядової інстанції"

  Тут зображено типовий приклад сумісних підлеглих понять, деобсяг поняття, видового (G) і (Е) - є частиною обсягу другого --родового (Н). А між собою ці поняття (G і Е) є супідрядними

  3. Побудуйте по відношенню до судження "всі злочини - правопорушення" супідрядні, протилежне, що суперечить судження. І визначте їх істинність при істинності вихідного судження.

  До несумісним понять (позначені K і L) відносяться супідрядніродовому поняттю M (мал. а), протилежні (мал. б) і що знаходяться ввідношенні суперечності, суперечливі (мал. в).

  Поняття "повнолітній" (U) і "неповнолітній" (R) знаходяться ввідношенні суперечності. У нашому випадку відповідно: "всі злочини --НЕ правопорушення ". (Хибна думка)

  Поняття" абсолютно чесний "(P) і" абсолютно нечесний "(Q) --протилежності (в спектрі супідрядних поняттю "людина" (M) вонизаймають крайні позиції). Тобто залишається деякий безліч, до якоговідноситься категорія "не - абсолютно чесний" або "не - абсолютнонечесний ". На нашому прикладі: "не всі злочини - правопорушення".
  (Хибна думка).

  А поняття "провини" (K) і "злочину" (L) супідрядні родовому -
  "Правопорушення" (M). (Істинне судження)

  базисну роль у визначенні логічного значення складного судженняграє таблиця істинності (у ній a, b - вихідні прості судження, російськібукви і, л позначають, відповідно "істина", "брехня ").

  | A | B | a (b | a (b | a (b | a (b |
  | И | И | І | і | л | і |
  | І | Л | Л | і | і | л |
  | Л | И | Л | і | і | і |
  | Л | Л | Л | л | л | і |

  4. Здійсніть висновок з посилок, визначивши модус даній ситуації:

  "Потерпілий має право давати показання під час судового розгляду справи, потерпілий має право заявляти відводи та клопотання"

  Те поняття, що загально для обох посилок, називається середнімтерміном, позначається М. У даному прикладі це "потерпілий"

  Крім середнього терміна більшою посилці присутній більший термін
  (Р = "свідчення"), а в меншій - менший термін (S = "клопотання").
  Стандартними елементами посилок і висновку є також квантори ізв'язки.

  Логічна форма силогізму в нашому випадку має вигляд:

  М (S

  M (P

  S (P

  Види силогізму, що різняться положенням середнього терміна в посилках,називаються його фігурами.

  Відомо чотири фігури простого категоричного силогізму.

  I II III IV

  M (PP (MM (PP (M < p> S (MS (MM (SM (S

  S (PS (PS (PS (P

  За характеристикою кванторів і зв'язок - обидві посилки общеутвердітельние.
  Види фігур силогізму, що розрізняються за якістю - кількістю своїх посилокі висновків, називаються модусу.

  У третій фігурі є модус, у якого посилки такої якості --кількості ААI.

  У принципі можна побудувати 64 модусу у всіх чотирьох фігурах. Однакдоведено, що не всі з них правильні

  Таблиця правильних модусів

  I II III IV

  AAA AEE AAI AAI

  AII AOO EAO AEE

  EAE EAE IAI IAI

  EIO EIO OAO EAO

  AII EIO

  EIO

  Знаючи квантор, зв'язку і термін ув'язнення, знаходимо шукане висновок:

  Частина, що заявляють відводи і клопотання, дають свідчення

  Правильність рішення можна перевірити за допомогою кругових схем (кіл
  Ейлера).


  5. Сформулюйте здійснення та зробіть висновок індуктивного умовиводу за методом супутніх змін

  Цей метод застосовується тоді, коли немає можливості розділити іокремо досліджувати обставини, що входять в спектр можливих причин:вони зустрічаються лише у взаємному зв'язку.

  У такому випадку, однак, залишається можливість як змінюєтьсясили прояву можливих причин (або цілеспрямовано їх варіювати) ізіставляти з отриманими даними поведінку слідства в цей же час.

  Приклад

  Помічено, що політична активність людей в усьому світі,виражається, перш за все, у масових зборах і ходах, зростає іспадає приблизно з періодом у 11-12 років. Що є причиною цьогоявища? Можна висунути ряд припущень, наприклад - глобальна змінаклімату на Землі, зміна положення нашої планети по відношенню досузір'я Альфа Центавра, зміна числа плям на Сонці і т. п. Алезіставлення поведінки перших двох можливих причин зі зміноюполітичної активності людства не виявить синхронності (фактусупутніх змін). Що стосується останнього фактора, то цю матеріютрактує стаття А. Кузнецова з "Аргументів і фактів".

  "Сонячний вітер" змінює спосіб життя.

  Природу цього явища відкрив наш співвітчизник А.Л. Чижевський (1897 -
  1964) - засновник науки геліобіології. В його працях, мало відомихширокій публіці, показано, що політична активність людствавідчуває періодичні спади і підйоми, що збігаються зі зміноюсонячної активності.

  Приблизно з інтервалом в 11,5 року кількість темних плям на Сонцінабагато збільшується (в 10 і більше разів у порівнянні з роками спокійного
  Сонця), в результаті чого посилюється потік заряджених частинок від Сонця до
  Землі. Цей потік електронів, протонів та інших елементарних частинокназивається сонячним вітром і викликає на Землі магнітні бурі, полярнісяйва, технічні аварії та багато іншого ...

  Деякі нейрофізіологи припускають, що зміни магнітного поляпід час магнітних бур сприймаються безпосередньо мозком (минаючи органипочуттів), і це може призвести до неспровокований психічномузбудження. Найсильніше магнітні бурі відчувають люди легко збудливі.

  Вибори народних депутатів РРФСР відбувалися навесні 1990 р. під часмаксимуму сонячної активності. Це, очевидно, вплинуло і набалотуються, і на виборців. У результаті обраними виявилося багатопасіонаріїв, які не вміють логічно мислити, зате "хочут" і можутьпобитися ...

  Наведений фрагмент демонструє виявлення причини досліджуваногослідства спочатку чисто феноменологічні - на підставі реєстраціїсинхронності змін двох процесів: збільшення кількості плям на Сонці --зростання політичної активності, і навпаки. Вже потім може бути побудованосутнісне пояснення знайденої таким методом зв'язку: у наведеному випадкувоно спирається на поняття електромагнітного поля, магнітний бур і т.д.

  Синхронність змін двох процесів не завжди фіксує наявністьпричинно-наслідкового зв'язку їх: так, циклічну зміну кількостісонячних плям не є безпосередньою причиною політичноїактивності (в цьому випадку обидва явища суть слідства якоїсь більшглибокої загальної причини, а саме сонячної активності). Тому рішеннязавдання виявлення причини логічним методом розумно поєднувати з іншими,розкривають, перш за все, механізм породження причиною свого слідства.
  В іншому випадку може статися помилка "після цього, отже попричини цього ".

  Якщо зміна тільки одного елемента із спектру можливих причинзавжди супроводжується синхронним зміною досліджуваного слідства (маєтьсясупроводжує в їх зміни), то цей елемент, мабуть, єдійсною причиною.
  6. Який з основних формально-логічних законів порушено: "Ніхто не може бути визнаний винним у скоєнні злочину інакше як за вироком суду, крім випадків коли злочинний характер діяння очевидний несомнен"

  У даній ситуації важко говорити про порушення

  Мислення, що претендує на правильність, має підкорятися безлічіправил. Найбільш загальні і важливі з них прийнято називати законами логіки. Їхвиділено чотири: закон тотожності, закон протіворенія (несуперечливий),закон виключеного третього і закон достатньої підстави.

  Закон тотожності: "Будь-яка думка в межах даного міркування повинназалишатися тотожною собі ".

  Формально-логічна запис закону:

  Р (Р,де Р, перш за все, поняття і судження.

  Закон тотожності фіксує вимогу відносної стійкості думки,адже в іншому випадку вона перетвориться на постійно змінюється аморфнуактивність, нездатну призвести до стійким правильним результатами.

  Типові два порушення закону тотожності, дві помилки: підміна поняття іпідміна тези.

  Закон протиріччя (несуперечливий). Закон суперечності говорить: "Дванесумісних судження не можуть бути одночасно істинними, хоча б однез них необхідно помилково ".

  Закон протиріччя застосовується тільки в тому випадку, якщо стосовно всіхщо входять в поле аналізу форм мислення виконується закон тотожності. Цеозначає, що повинні збігатися суб'єкти і предикати суджень, ці судженняповинні відповідати одному і тому ж моменту часу, розглядатиметься водному і тому ж відношенні тощо.

  Закон виключеного третього та його порушення. два несумісних судженняне можуть бути одночасно істинними. Порушення закону виключеноготретій полягає в утвердженні одночасної хибність двох контрадікторнихсуджень і в пошуках третього справжнього. Проте "третього не дано" (tertiumnon datur).

  Наш випадок ми можемо розглянути з двох точок зору. Перший - колидана формулювання виступає як логічна аксіома, і друга частина їїє доповненням перше, ми можемо лише припустити про порушеннязакону тотожності в частині "очевидний і несомнен". При визначенні даноїтрактування може статися підміна понять. Тобто одні суб'єкти тлумаченнябудуть вкладати в поняття "очевидний і несомнен", а інші зовсім інше.
  Поняття "очевидний і несомнен" розмито і може мати багатозначність.

  З іншого сторно, якщо умовно розділити цю тезу на дві окремічастини: "Ніхто не може бути визнаний винним у скоєнні злочинуінакше як за вироком суду "і, вклавши такий зміст у другу частину" ...випадки, коли злочинний характер діяння очевидний і несомнен доведеннявини в суді не потрібно ", ми могли б сміливо стверджувати про порушеннязакону протиріччя.

  Побудуйте прямий дедуктивний доказ тези "Представники всіх вікових груп мають рівні права"

  Усі докази за своєю структурою і за загальним змістом думкиділяться на прямі і непрямі.

  Пряме доказ здійснюється за допомогою необхідногологічного виведення з логічного підгрунтя (системи істиннихаргументів) істинного тези. Воно може бути побудовано, наприклад, у виглядікатегоричного силогізму (тут посилки - аргументи, а висновки --тезу). Доказ може бути побудоване у вигляді виводу логікивисловлювань.

  При прямих доказах завдання полягає в тому, щоб знайти вагоміаргументи, з яких логічно випливає теза. У побудові прямогодокази можна виділити два пов'язаних між собою етапи: пошук тих,визнаних обгрунтованих суджень, які є переконливимиаргументами для доказу тези; встановлення логічного зв'язку міжзнайденими аргументами і тезою. Перший етап вважається підготовчим, апід доказом розуміється дедукція, яка пов'язує подібніаргументи і доказову тезу.

  Так як права охороняються законом, а закон поширюється на всіх івсі перед ним рівні, отже, представники всіх вікових групрівні перед законом.
  Список літератури

  1. Логіка. Навчальний посібник для студентів вузів. Ростов-на-Дону. Изд.

  "Фенікс", 96 р., 320 с.

  2. Тягло А. В. Логіка критичного мислення (в конспектном викладі),

  -Х., Харківський інститут управління. 96 р., 72 с.

  3. Тягло О. В. Логіка з елементами курсу критичного мислення. -Х,

  Изд. УВС "Основа", 1998, 152 с.

  4. Івін О. А. Логіка: навчальний посібник для факультативних курсів.

  К.: "АртЕк", 1996. -232 С.

  5. Доказ і розуміння. Монографія. М. В. Попович, С. Б.

  Кримський та ін-К., Вид. "Наукова думка", 1986, 298 с.

  -----------------------< br>


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !