ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Поняття та думки, що заперечення суджень
       

   

  Логіка

  Зміст контрольної роботи.

  Стор.

  Введення. 2

  1.Понятія. 3

  1.1.Понятія як простейщая форма мислення. 3

  1.2.Классіфікація понять. 6

  1.3.Отношенія між поняттями. 7

  1.4.Операціі над поняттями. 8

  2.Сужденія. 10

  2.1.Определеніе суджень. 10

  2.2.Классіфікація суджень. 11

  2.3.Простие категоричні судження. 12

  3.Отріцаніе суджень. 13

  Термінологічний словник. 16

  Висновок. 17

  Список літератури. 19

  Введення

  Логіка займає особливе місце в системі наук. Особливість її положеннявизначається тим, що вона виконує по відношенню до інших наукметодологічну роль своїм вченням про загальнонаукових формах і методахмислення. Предмет логіки досить специфічний, - це форми думки. Тому напочатковому етапі необхідно визначити, що ж таке думка, формадумки, мислення. Звернувшись до філософії, як науці спорідненої логікою,можна уявити собі мислення як спосіб відображення дійсності.
  Існують декілька форм відображення дійсності, послідовнерозгляд яких призводить до розуміння предмета логіки.

  Відчуття - форма чуттєвого відображення, властива тваринного життя. Вонабезпосередньо пов'язана з органами почуттів і нервовою системою людини.
  Це зорові, звукові, нюхові та інші відчуття. Основна їхособливість - відображення окремих властивостей і ознак (тільки форми, звуку,запаху). На базі окремих відчуттів, односторонніх в силу своєїокремо, формується сприйняття предмету або явища в цілому.
  Наприклад, при вивченні людиною звичайного столу, він визначає його форму,розмір, колір, шорсткість поверхні. Кожна з цих характеристикзаснована на відчутті, сукупність яких дає уявлення, в даномувипадку про конкретний столі. Через деякий час чоловікздатний відтворити в пам'яті образ цього столу. Тут мова йде вже проособливій формі чуттєвого сприйняття, що знаходиться на кордоні міжчуттєвим і раціональним. Ця форма мислення називається виставою.
  Представлення набуває властивості не притаманні відчуттів і сприйняття, асаме абстрактність і узагальненість. Адже не можливо відтворити ранішеспостерігався предмет та ввесь натовп його властивостей і ознак, томудеякі з них опускаються. На рівні уявлення людську свідомістьможе комбінувати властивості різних представляються предметів і створюватифантастичні образи або не існують в природі подання, наприкладпро «вампірів», «перевертнів» або про «вічної молодості». Виставоюзавершується чуттєва ступінь відображення, за яким відкривається новаступінь відображення - поняття, яке є вже логічним за своїмсуті.

  Перехід від подання до поняття своєрідний тим, що поданняне можливо без безпосереднього контакту предмета та органів почуттів, апоняття за своєю природою не має потреби в цьому контакті, оскільки воноабстрактне, узагальнене, ідеальне відображення. Поняття є найбільшпростою формою думки.

  Думка - це специфічне явище, в якійсь мірі можна порівняти зпоняттям «душі людини», в якому існує елемент таємничості іневизначеності. Тому що ці предмети не є предметами логіки,розуміння і визначення думки можна запозичити з філософії. Філософіяхарактеризує думка як узагальнений, абстрактний, абстрактний, ідеальний
  «Образ», що існує тільки в голові людини. Цей ідеальний «образ»,сприймається людьми абстрактно, можна зрозуміти тільки в думках. Звучить яксвого роду каламбур. Думка не тільки не можна відчути, розглянути,доторкнутися до неї, а й передати на відстані. Виникає закономірнепитання: «Як же спілкуються люди?» Але знаходяться засіб, спосібматеріалізації що знаходяться в голові думок - мова. Він є за своєюприроді матеріальним. Його складові частини - знаки, букви, звуки, слова іпропозиції можна вимовляти, записувати, трансформувати, передавати. Здопомогою мови передаються не самі думки, а речові їх знаки. Людина,оволодівають розмовною мовою, вчиться користуватися замість предметівсловами, маніпулюючи останніми. Думка про предмет виражається у слові,що позначає предмет, і в той же час матеріалізує думка. Думка проякому-небудь предметі відображає нескінченну безліч, притаманних йому властивостей,загальних і одночасно відмінних, а саме істотних. Прості думки,виражені окремими словами чи словосполученнями, в логіці називаютьсяпоняттями. Наприклад, «будинок», «людина», «студент заочного відділення».
  Складні думки утворюються з кількох простих, пов'язаних між собоюпевним чином. До складних думок відносяться: судження, умовивід,доказ і спростування, і деякі інші.

  Приступаючи до розкриття змісту роботи, необхідно відзначити, що вонанаписана в тій послідовності, в якій були вивчені поняття і судженнялюдиною вперше вивчають курс логіки.

  1.Понятія.

  1 Поняття як найпростіша форма думки.

  Найбільш найпростішої в структурному відношенні формою думки виступаєпоняття. За визначенням, поняття є формою думки, що відображає загальніістотні та відмітні ознаки предмету думки.

  Ознакою буде бути будь-яке властивість предмета зовнішнє абовнутрішньо, очевидне або безпосередньо не спостерігається, загальне абовідмінна. Поняття може відображати явище, процес, предмет
  (матеріальний або уявний). Головне для цієї форми думки - відображатизагальне і в той же час суттєве, відмітна в предметі. Спільнимиознаками виступають ті, які притаманні кількох предметів, явищ,процесам. Істотним є ознака, яка відображає внутрішнє,корінне властивість предмета. Знищення або зміна цієї ознаки тягнеза собою якісна зміна самого предмета, а значить і йогознищення. Але слід мати на увазі, що суттєвість того чи іншогоознаки визначається інтересами людини, ситуацією, що склалася.
  Істотною ознакою води для спраглого людини і для хіміка будуть дварізних властивості. Для перших - здатність втамувати спрагу, для другого --структура молекул води.

  Так як поняття за своєю природою є «ідеальним», то не маєматеріально-матеріального вираження. Матеріальним носієм поняттявиступає слово або сполучення слів. Наприклад, «стіл», «група студентів»,
  «Тверде тіло».

  Предметом вивчення логіки є форми і закони правильногомислення. Мислення є функція людського мозку, яканерозривно пов'язана з мовою. Функції мови: зберігати інформацію, бути засобом вираження емоцій, бути засобом пізнання. Мова можебути усній або письмовій, звуковий чи незвуковой, мовою зовнішньоїабо внутрішньої, мовою, вираженої за допомогою природного абоштучної мови. Слово лише виражає поняття, воно - матеріальнеосвіта, зручний для передачі, зберігання і обробки. Слово, позначаючипредмет, що замінює його. А поняття, висловлюючись у слові, відбиває цей предметв найважливіших, істотних, загальних ознаках. Думка не можливо передатина відстань.

  Людина передає на відстань сигнали про що виникають в голові думках здопомогою мови (слова), які сприймаються іншими людьми, перетворюються навідповідні вихідним, але тепер вже їхні думки. На даному етапі можнавизначити, що поняття, слово і предмет зовсім різні за своєю суттюречі. Наприклад, одна людина повідомляє іншого про те, що він придбавписьмовий стіл, припустимо, не додаючи будь-яких інших його характеристик.
  З метою спрощення, виділяємо з контексту лише одне поняття «письмовийстіл ». Для першої людини воно пов'язане з конкретним предметом, що володієпоруч властивостей, з яких виділено істотне - він призначений длялиста. За допомогою мови думка про «письмовому столі» передається іншомулюдині і вже перетворюється на його думку. В голові останнього на підставіпоняття ідеального «письмового столу» (узагальненого, абстрактного)виникає образ цього «письмового столу» як предмета. На мою думку,незважаючи навіть на те, що це поняття можна було передати і за допомогою недвох, а більш сполучень слів, що характеризують предмет, то в кінцевому підсумкуобраз «письмового столу», відтвореного в голові іншої людини все -таки не повністю відповідав конкретному описаного предмету вточності. Тому предмет, слово і поняття взаємопов'язані але нетотожні. Ознаки предмета та ознаки поняття не збігаються міжсобою. Ознаки будь-якого матеріального предмета - це зовнішнє або внутрішнівластивості, ознаки поняття - узагальненість, абстрактність, ідеальність.

  Освіта поняття включає в себе безліч логічнихприйомів:

  1.Аналіз - це уявне розкладання предметів на його ознаки.

  2.Сінтез - уявне з'єднання ознак предмета в одне ціле.

  3.Сравненіе - уявне зіставлення одного предмета з іншим,виявлення ознак подібності та відмінності в тому чи іншомувідношенні.

  4.Абстрагірованіе - уявне зіставлення одного предметаз іншими, виявлення ознак подібності та відмінності.

  Як форма думки поняття являє собою єдність двох складовихйого елементів: обсягу і змісту. Обсяг відображає собою сукупністьпредметів, що володіють однаковими, суттєвими і відміннимиознаками. Зміст - елемент структури поняття, що характеризуєсукупність істотних і характерних ознак, притаманних предмету.
  Обсяг поняття «стіл» включає в себе всю сукупність столів, всі їхбезліч. Зміст цього поняття - це сукупність таких істотних івідмінних ознак, як штучності походження, гладкість ітвердість поверхні, піднесення над землею і т.д.

  Внутрішнім законом структури поняття є закон зворотноговідношення обсягу і змісту. Збільшення обсягу веде до скорочення йогозмісту, а збільшення вмісту - зменшення обсягу і навпаки. Поняття
  «Людина» включає в себе все населення нашої планети, додавши до нього щеодна ознака, що характеризує вікову категорію «літній», відразу жвиявляється, що обсяг вихідного поняття скоротився до нового «літнійлюдина ».

  1.2.Классіфікація понять.

  За рахунок зміни одного з елементів структури поняття підрозділяютьсяна види. За кількісною ознакою - на одиничні, загальні і порожні, а такж на реєструють і нерегістрірующіе, збірні і розділові. Заякісного показника - на позитивні і негативні, конкретні іабстрактні, відносні і безвідносно.

  Поодинокі поняття відображають індивідуальний предмет. Загальні поняттяпредставляють два або більше однорідних предмета. Наприклад, поняття про
  «Письменника» включає в себе значне коло людей, що займаютьсяпевним видом творчості, а поняття про «Пушкіна» відображає одноголюдини. Крім вищенаведених понять існують порожні (нульові), обсягяких не відповідають жодному реальному об'єкту. Це результатабстрагує діяльності свідомості людини. Серед них можна виділити ті,які відображають ідеалізовані об'єкти, наділені граничнимивластивостями: «абсолютно рівна поверхня», «ідеальний газ». Цікаво такж, що до нульових відносяться поняття про персонажів казок і міфів
  ( «Русалка», «кентавр», «єдиноріг »).

  поняття, які відображають піддається обчисленню область, називаютьсяреєструються. Наприклад, «дні тижня», «пори року». Відповідно,поняття, обсяги яких не піддаються обчисленню відносяться донерегістрірующім. Це такі гранично широкі поняття, як «людина»,
  «Стіл», «будинок».

  За якісним показником поняття діляться на позитивні
  (позитивні) і негативні. Стверджуючі відображають наявність якого -або ознаки у предмета. Слід зауважити, що позитивними поняттямиє загальні, одиничні і порожні. Такі, як «стіл», «будинок», «письменник»,
  «Пушкін», «кентавр». Негативні поняття вказують на відсутність будь-якогоознаки, що затверджується позитивним поняттям. Утворюються вони шляхомдодавання до будь-якого позитивного поняття частинки «не». Після цієїнескладної операції утворюються поняття «не-стіл», «не-дім», «не-письменник».
  Звичайно ж, мова людини несе певний відбиток на значенняпонять. Тому у повсякденному житті поняття «скупість», «злість»,
  «Підлість» висловлюють негативну характеристику людини. У логікою ж ціпоняття представляються як позитивні, які можна перетворити внегативні шляхом збільшення частки «не».

  Конкретні поняття відображають предмет, явище чи процес в цілому.
  Конкретними можуть бути будь-які позитивні поняття як одиничні, такзагальні і порожні. Абстрактними називаються поняття, які відображають окремевластивість предмета, як ніби воно існує окремо, наприклад
  «Людяність», «чорнота», «стерильність». Треба зауважити, що самих по собів природі таких предметів немає.

  співвідносних поняттями вважаються ті, які вимагаютьобов'язкового співвідношення з іншими поняттями. Наприклад, «копія» ( «копіядокумента »),« більше »(« більше життя »),« початок »(« початок шляху »).
  Відповідно самостійний поняття можуть існувати без співвідношенняз іншими предметами. Безвідносно поняттями можна вважати якпозитивні і негативні, так конкретні й абстрактні, загальні таодиничні.

  збірне поняття специфічні, вони своїм змістом відображаютьпевну кількість однорідних предметів як щось ціле ( «група»,
  «Клас», «сузір'я»). Розділові поняття своїм змістом відносяться докожного предмета безлічі. Наприклад, «всякий», «кожен».

  1.3. Відносини між поняттями.

  Перераховані вище поняття знаходяться у визначених відносинах міжсобою.

  По-перше, це відношення порівнянності, коли в обсязі або змістіпонять є щось спільне: «чорний» і «білий», «кіт» і «пес». Увідношенні непорівнянність знаходяться ті поняття, в обсязі і зміст якихнемає нічого спільного «небо» і «стілець», «совість» і «черепаха». Як правило,даний вид відносин в логіці не розглядається, тому що, крім того, щоці поняття не можна порівнювати, більше про них сказати не чого.

  По-друге, серед порівнюваних понять можна виділити сумісні інесумісні. Перші характеризуються тим, що обсяги цих понятьповністю або частково збігаються: «європеєць», «француз», «житель Парижа».
  Несумісні поняття характеризуються тим, що їх обсяги повністю неспівпадають, а їх окремі змістовні ознаки виключають одне одного
  ( «Правий» - «лівий», «верх» - «низ »).

  По-третє, між сумісними і несумісними поняттямивстановлюються відносини тотожності, підпорядкування та пошуку всіх слів.
  Чи тотожні поняття відображають один і той же предмет з різнихознаками, їх обсяги повністю співпадають. Тут можна навести декількацікавий приклад. Відомо, що деякі будинки, що знаходяться на перетинідвох вулиць, мають адресу як по одній з них, так і з іншої. Таким чином,лист, відправлений за адресою: «р. Бердськ, вул. Герцена, буд 9 кв. 25 »абоза адресою: «р. Бердськ, вул. Леніна, буд 20, кв. 25 »отримає одна й та самасім'я.

  У відношенні підпорядкування можуть перебувати два або більше понять, зяких одне своїм обсягом повністю входить в інше. У такому ставленніперебувають між собою поняття «спортсмен», «футболіст». Поняття
  «Футболіст» входить до обсягу поняття «спортсмен», але не кожен спортсменє футболістом. У відношенні часткового збігу знаходяться два абобільше поняття, обсяги і зміст яких збігаються. Наприклад, «студент»,
  «Спортсмен», «юнак». Деякі (але не всі) студенти є спортсменами,деякі спортсмени юнаки, деякі юнаки студенти.

  Між несумісними поняттями так само встановлюються три видивідносин.

  У відношенні суперечності перебувають два поняття, з яких однестверджує деякі ознаки, а інше їх заперечує. А саме це відносиниміж ствердно і негативними поняттями: «чорний» - «не-чорний»,
  «Білий» - «не-білий», «розумний» - «не-розумний», «спортсмен» - «не-спортсмен».

  Відносини протилежності встановлюються між двома поняттями,одне з яких затверджує будь-які ознаки, а інше їх заперечує шляхомпротиставлення полярних. У відношенні протилежності знаходятьсястверджувальні поняття: «білий» - «чорний», «розумний» - «дурний».

  У відношенні підпорядкування перебувають два або більше поняття, якіповністю не збігаються між собою, але які входять в обсяг більш загально?? пропоняття. Наприклад, обсяги понять «футболіст», «лижник», «тенісист» неспівпадають, але кожне з них потрапляє в обсяг більш загального поняття
  «Спортсмен».

  1.4. Операції над поняттями.

  Після розгляду понять в статичної формі необхідно приступити довивчення операції над ними. Серед операцій можна виділити такі, якзаперечення, множення, додавання, віднімання, узагальнення, обмеження, поділ,визначення.

  Найбільш зрозумілою операцією з поняттями є заперечення. Вонапроводиться шляхом простого додавання до вихідного поняття частинки «не».
  Таким чином, стверджувальне поняття перетворюється на негативне. Цяоперація може проводитися необмежену кількість разів з одним і тим жепоняттям. У кінцевому підсумку виявляється, що заперечення негативного поняттядає позитивне. Заперечення негативного поняття «не-розумний» - «не-не -розумний »відповідає поняттю« розумний ». Можна зробити висновок про те, щоскільки б раз не проводилася ця операція, в результаті може бутиотримано або стверджувальне, або негативне поняття, третього не дано.

  Операція додавання являє собою об'єднання обсягів двох і більшепонять, навіть якщо вони і не збігаються між собою. Об'єднавши обсяг понять
  «Юнаки» і «дівчини» отримуємо деяку область, що відображає ознаки того ііншого в загальному понятті «молодь».

  Операція множення полягає у відшуканні області, яка володієвластивостями як одного, так і іншого поняття. Множення понять «юнак» і
  «Спортсмен» виявляє область юнаків, які є спортсменами, і навпаки.

  Віднімання обсягу одного поняття з іншого дає усічену областьобсягу. Віднімання можливо тільки між сумісними поняттями, а саме зпересічними і підлеглими поняттями. Віднімаючи з обсягу поняття «юнак»обсяг поняття «спортсмен» дає вже дещо іншу область.

  Узагальнення в логіці є методом, а так само операцією надпоняттями. Як операція воно полягає у збільшенні обсягу вихідного поняття,а саме в переході від поняття з меншим обсягом до поняття з великимоб'ємом за рахунок зменшення змісту вихідного поняття. Так узагальненнямбуде перехід від поняття «юнак» до поняття «людина», природнозміст вихідного поняття зменшилася.

  Зворотній операція узагальнення - обмеження. Відповідно це перехідвід поняття з більшим обсягом до поняття з меншим обсягом. Воно здійснюється,як правило, шляхом додавання до вихідного поняття одного або кількохнових ознак. Наприклад, до змісту поняття «житель міста
  Новосибірська »можна додати ще одна ознака« житель Жовтневого районуміста Новосибірська ». Продовжувати цю операцію можна до тих пір, поки несформується одиничне поняття про конкретну людину. В операції узагальненнявловити суть граничного поняття дещо складніше, воно будефілософською категорією ( «юнак», «людина», «примат», «ссавець»,
  «Хребетна», «живий організм», «матерія»). Тому, на мій погляд,виконати операцію обмеження дещо простіше.

  Поділ - логічна операція, що розкриває обсяг вихідного поняття навиди, групи, класи. За єдиним ознакою. У розподілі існує діленепоняття, підстави і члени поділу. Підставою поділу є загальна ознакадля всіх членів поділу. Наприклад, один карбованець можна розчленувати на копійки.
  Але поділ це особливе розчленовування, кожен член як складова частина обсягупоняття повинен зберігати Ознаки подільності. Одна копійка окремо нескладає рубля. Якщо розділити поняття «рубль», то можна отримати «рубльметалевий »і« рубль паперовий », отримані поняття повністю зберігаютьвластивості ділене поняття. Поділу піддаються загальні поняття, одиничніпоняття, обсяги яких індивідуальні, розділити неможливо.

  Визначення - логічна операція, що розкриває зміст поняття, асаме це перерахування істотних і характерних ознак предмета,які відображають думку про нього. Наприклад, «гепатит - інфекційнезахворювання, що передаються повітряно-крапельним шляхом ». Слід зауважити, щовизначення не повинно бути негативним, тому що заперечення не розкриваєсутності предмета, не перераховує істотні ознаки. Послідовнимпереходом від визначення поняття буде розгляд суджень.

  Таким чином, вище було розглянуто поняття як найбільш простаформи думки, що складається з обсягу і змісту.

  2.Сужденія

  1.2. Визначення суджень.

  Судження є формою думки, що встановлюєлогічний зв'язок між двома і більше поняттями. Між поняттями, яквищезазначене, встановлюються відношення тотожності, підпорядкування,пошуку всіх слів, які можуть виражатися логічною зв'язкою «є».
  Відносини протиріччя, протилежності та підпорядкування можуть виражатисялогічною зв'язкою «не є». Ці відносини, виражені у форміграматичних пропозицій, будуть судженнями різного виду.

  Представники номіналістіческой логіки розглядають логіку як наукупро мову. "Логіка, - говорить англійська номіналіста Р. Уетлі, - має справутільки з мовою. Мова взагалі, для будь-якої мети він не служив, становитьпредмет граматики, мова ж, наскільки він служить засобом дляумовиводи, становить предмет логіки ». Виходячи з такого розумінняпредмета логіки, номіналіста ототожнюють судження з пропозицією. Для нихсудження - це поєднання слів або імен. "Пропозиція, - говорить номіналіста
  Гоббс, - є словесне вираження, що складається з двох, пов'язаних між собоюзв'язкою імен ... ». Таким чином, згідно з номіналіста, то про що ми, що-небудьстверджуємо (або заперечуємо) в судженні, є певний зв'язок цих слів.
  Таке тлумачення природи судження неправильно. Звичайно, будь-яке судженнявиражається в пропозиції. Однак пропозиція є тільки мовна оболонкасудження, а не саме судження.

  Будь-яке судження можна виразити в пропозиції, але не всяке пропозиціюможе висловлювати судження. Так не висловлюють суджень питальні,спонукальні пропозиції, оскільки вони не відображають ні правди, ні брехні, невстановлюють логічних відносин. Хоча вони і є формами думки.

  Судження, реально відображають предмет і його властивості, будутьщирими, а неадекватно відображають - хибними.

  Як форма думки судження ідеальне відображення предмета,процесу, явища, тому воно матеріально виражається в пропозиції.
  Ознаки пропозицій і ознаки суджень не збігаються і не тотожніодин одному. Елементами пропозицій є підмет і присудок,додаток, обставина, а елементами суджень - предмет думки
  (суб'єкт), ознака предмета думки (предикат) і логічна зв'язка міжними. Логічне № підлягає »- це поняття, що відображає предмет, вонопозначається латинською буквою "S". Логічне «присудок» - це поняття,яке відображає притаманні або не властиві суб'єкту ознаки, і позначаєтьсялатинською буквою «Р». Зв'язка може виражати в російській мові словами «є» -
  «Не є», «суть» - «не суть», «є» - «не є», крім цього вонаможе і опускатися. Наприклад, судження «береза є дерево», як правило,висловлюється «береза-дерево». Крім названих елементів в судженнях єне завжди виразність елемент, що відображає кількісну характеристику, йогоназивають «квантор» судження. У мові він виражається словами «все», «безвиключення »,« кожен »,« багато »,« частина ». Наприклад, «Частина S є Р», «Все
  S суть Р ». Згідно з кількісними та якісними показникамиелементів суджень, останні підрозділяються на кілька видів. За кількістюсуб'єктів і предикатів судження поділяються на прості і складні.

  2.2. Класифікація суджень.

  Серед простих суджень за якісними характеристиці зв'язкивиділяються судження дійсності, необхідності і можливості. У ціломуцю групу суджень вважають судженнями модальності, яка представляєсобою ступінь достовірності того чи іншого простого судження.

  До суджень дійсності відносяться ті, що адекватно або неадекватно, але категорично відображають дійсність за допомогою зв'язок
  «Є» ( «не є»), «суть» ( «не суть»). Приклади суджень дійсності:
  «Іванов - студент юридичного факультету», «Іванов не є студентомюридичного факультету ».

  Судження необхідності можуть відображати минуле, сьогодення і майбутнє.
  Вони виражаються за допомогою слова «необхідно», включеним в структурусудження. Наприклад, «Необхідно, що наявність кисню є умова реакціїгоріння »або« Наявність кисню - необхідна умова реакції горіння ».

  Судження можливості так само відображають те, що могло бути в минулому,може бути в сьогоденні або в майбутньому. Вони виражаються за допомогою слова
  «Можливо»: «Можливо, ця пропозиція не узгоджено» ( «Можливо S є
  Р »).

  Особливу групу складають судження існування, якістверджують існування того чи іншого предмета, процесу, явища.
  Наприклад, судження «Життя існує», в ньому предикат і зв'язка як бизливаються. Звичайно ж це судження можна представити як «S-«, але всестане на свої місця в наступній його формулюванні «Життя єіснуюче ». Не слід забувати, що мова накладає свій відбиток наформулювання суджень, але шляхом його нескладного перетворення можна всерозставити на свої місця.

  Стверджуючи або заперечуючи належність ознаки предмету, ми разом зтим відображаємо в судженні існування або не існування предметасудження в дійсності. Так, наприклад, у таких простих судженнях, як:
  "Існують космічні луки", "Русалки не існують в дійсності" ітощо, ми безпосередньо стверджуємо (або заперечуємо) існування предметасудження в дійсності. В інших простих судженнях існуванняпредмета судження насправді нам вже наперед відомо. Не тільки всудженнях існування, а і у всякому простому судженні міститься знання проіснування чи не існування цього судження в дійсності.

  Крім суджень модальності виділяються судження відносин, в якихвстановлюється відношення причини і наслідки, частини і цілого і т.п.,виражені в російській мові словами «більше», «менше», «старший», «дорослішим»і т.п. Наприклад, «Новосибірськ схід від Москви», «Москва більше
  Новосибірська ». Символічно ці судження виражаються формулою «в R с», щочитається як «у і з перебувають у відношенні R".

  2.3. Прості категоричні судження.

  Найбільш докладно в логіці розглядається прості категоричнісудження. Це такі судження, в яких між суб'єктом і предикатомвстановлюється категорична затверджувальна або негативний зв'язок, асаме відносини тотожності, підпорядкування, часткового збігу,протиріччя, протилежності та підпорядкування.

  Просте категоричне судження може бути правдивим чи хибним. Закількісному та якісному ознаками прості категоричні судженняпідрозділяються на види.

  За кількісним показником вони поділяються на одиничні, приватні тазагальні.

  Одиничне судження відображає єдиний предмет думки, а значитьсуб'єкт цього судження - одиничне поняття. Наприклад, «Новосибірськ --найбільше місто Сибіру ».

  Приватне судження відображає певну сукупність предметів, процесів,явищ, але не всю. Це підкреслюється квантором: «Деякі великі міста
  Росії є обласними центрами ».

  Загальні судження - судження про всі предмети певного виду зквантором «все» (ні один, кожен, всякий) перед суб'єктом: «Всі S є Р».
  Наприклад, «Кожен студент має залікову книжку».

  За якісним ознакою, а саме за характером зв'язки, простікатегоричні судження поділяються на негативні і позитивні. Уросійською мовою затверджувальна зв'язка може опускатися.

  Якщо об'єднати якісний і кількісний показник, то всепрості категоричні судження можна розділити на шість видів:общеутвердітельние, общеотріцательние, частноутвердітельние,частноотріцательние, едінічноутвердітельние, едінічнооріцательние.

  Між видами простих категоричних суджень встановлюються наступнівідносини.

  Відносини протиріччя складаються між судженнями різними заякості і по кількості, тобто між общеутвердітельнимі ічастноотріцательнимі, общеотріцательнимі і частноутвердітельнимі.

  Відносини протилежності встановлюються між загальними судженнямирізними за якістю, а саме між общеутвердітельнимі іобщеотріцательнимі. Відносини подпротівоположності (приватного збігу) --різними за якістю приватними судженнями (часноутвердітельнимі ічастноотріцательнимі).

  У відношенні підпорядкування перебувають судження однакової якості, алерізної кількості, тобто общеутвердітельние і частноутвердітельние,общеотріцательние і частноотріцательнимі.

  3.Отріцаніе суджень.

  Подібно до того як можна проробляти операції з поняттями, так іможливо проводити певні дії з судженнями. Операції зсудженнями, як з єдністю складових частин, дозволяють зробитиінтелектуальні дії з даною формою думки. До таких логічнимоперацій відносяться заперечення, звернення, перетворення та протиставлення.
  Найбільш докладно зупинимося на запереченні суджень.

  Заперечення суджень пов'язане з негативною часткою «не».
  Здійснюється воно шляхом заперечення зв'язки судження, тобто заміниствердній зв'язки на негативну. Заперечувати можна не тількистверджувальне, але й негативне судження. Цією дією істинневихідне судження перетворюється на хибне, а хибне - в істинне. Заперечуєтьсясудження з засобом заперечення квантора, суб'єкта, предиката абокількох елементів відразу. Наприклад, заперечуючи судження «Кеша - (є) мійулюблений хвилястий папуга », отримуємо такі судження« Кеша не є мійулюблений хвилястий папуга »,« Не Кеша є мій улюблений хвилястий папуга »,
  «Кеша є не мій улюблений хвилястий папуга», «Не Кеша не є мій улюбленийхвилястий папуга »і т.д.

  У процесі заперечення суджень виникає ряд складностей. Так судження
  «Не всі студенти - спортсмени» ( «Не всі S є Р») тотожнечастноутвердітельному «Деякі студенти спортсмени» (Деякі S є Р).
  Значить підпорядковане судження іноді може виступати запереченням спільного.
  Наприклад, судження «Всі студенти - спортсмени» можна заперечувати судженням
  «Тільки деякі студенти - спортсмени» або «Невірно, що всі студенти --спортсмени ».

  Більш зрозумілою в логіці є операція заперечення судження --перетворення. Вона являє собою дію, пов'язане зі зміноюякості вихідного судження - зв'язки. При цьому предикат отриманогосудження повинен суперечити вихідного. Таким чином стверджувальнесудження перетворюється на негативне і навпаки. У вигляді формул цевиглядає так:

  S є Р S не є Р

  ______________ ___________

  S не є не-Р S є не Р

  Общеутвердітельное судження «Всі студенти є учні» перетворюєтьсяв общеотрацательное «Всі студенти не є не учні», а общеотріцательное
  «Усі рослини не є фауна» - в общеутвердітельное «Всі рослини є не -фауна ». Частноутвердітельное судження «Частина студентів є спортсмени»перетворюється на частноотріцательное «Частина студентів не є не -спортсмени ». Частноотріцательное судження «Деякі квіти є домашні»перетворюється на частноутвердітельное «Деякі квіти не є не-домашні»

  При запереченні будь-якого судження необхідно так само пам'ятати пропринципах логіки. Зазвичай формулюються чотири основних: принцип тотожності,суперечності і достатності. Не вдаючись в подробиці, можна зупинитисяне найбільш істотних для операції заперечення суджень.

  Принцип протиріччя вимагає, щоб мислення було послідовним.
  Він вимагає, щоб, стверджуючи щось про щось, ми не заперечували того ж про теж у тому ж самому значенні в той же самий час, тобто забороняє одночасноприймати деякий твердження та його заперечення.

  що випливає з принципу суперечності, принцип виключеного третьоговимагає не одночасно відкидати висловлювання і його заперечення. Судження
  «S є Р» і «S не є Р» не можна відкинути одночасно, так як одне зних обов'язково Поправді, оскільки довільна ситуація або має, абоне має місця в дійсності.

  Згідно з цим принципом потрібно уточнювати наші поняття так, щоб можнабуло давати відповіді на альтернативні запитання. Наприклад: «Чи є цедіяння злочином або воно не є злочином? ». Якщо б поняття
  «Преступленіе »не було точно визначено, то в деяких випадках на цейпитання неможливо було б відповісти. Інше питання: «Сонце зійшло або незійшло? ». Уявімо собі таку ситуацію: Сонце наполовину вийшло з-загоризонту. Як відповісти на це питання? Принцип виключеного третьоговимагає, щоб поняття уточнювалися для можливості давати відповіді на такогороду питання. У випадку зі сходом Сонця ми можемо, наприклад, домовитисявважати, що Сонце зійшло, якщо воно трохи здалося з-за обрію.
  В іншому випадку вважати, що воно не зійшло.

  Уточнивши поняття, ми можемо сказати про двох судженнях, одне з якихє запереченням іншого, що одне з них обов'язково істинно, тобтотретього не дано.

  Термінологічний слоаварь.

  Аналіз - уявний прийом, метод розчленування предмета мислення наскладові частини.

  Сприйняття є цілісне віддзеркалення зовнішнього предмета,безпосередньо впливає на органи чуття.

  Узагальнення - уявне розширення, збільшення, перенесення відомогона область невідомого; метод виділення характерних рис, властивостей іознак, що належать групам відомих предметів, і поширення їхна інші, ще невідомі групи.

  Обсяг поняття - структурний елемент поняття, що відображає собоюсукупність предметів, що володіють однаковими суттєвими івідмінними ознаками.

  Операції - це практичні, інтелектуальні дії з даною формоюдумки, що реалізують накопичені знання про неї.

  Відчуття - суб'єктивний образ об'єктивного світу,перетворення енергії зовнішнього подразнення у факт свідомості.

  Уявлення - це чуттєвий образ предмета, в даний моментнами не сприймається, але який раніше в тій чи іншій формі сприймався.

  Поняття - форма мислення, в якій відображаються істотніознаки одного класу однорідних предметів; виражаєтьсяіменником, прикметником або ж їх поєднанням.

  Синтез - уявне з'єднання розрізнених у процесі аналізу частин уєдине ціле.

  Зміст поняття - елемент структури поняття, що відображає собоюсукупність істотних і характерних ознак, властивих предмету,явищу, предмету, процесу.

  Порівняння - уявне встановлення подібності і відмінності предметів думкиміж собою або між предметом думки і деяким еталоном.

  Судження - форма мислення, в якій що-небудь стверджується абозаперечується про предмети, їхні властивості або відносинах; виражається вформі розповідного пропозиції.

  Формальна логіка - наука про закони і форми правильногомислення.

  Мова - засіб повсякденного спілкування людей, засіб спілкування внаукової та практичної діяльності.

  Висновок.

  У даній контрольній роботі були розглянуті такі логічнікатегорії як поняття і судження. У узагальнення всього вищесказаного можнапривести порівняльний аналіз понять і суджень.

  По-перше, існує така точка зору, що поняття є згорнутийформа думки, розкриття її вимагає декількох суджень. Це означає --судження

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !