ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Вибір постачальника
       

   

  Логістика


  16. Маркетинг асортименту.
  Асортимент - це набір товарів, пропонованих підприємством-виробникомна ринку.
  Номенклатура, або товарний асортимент, - це вся сукупність виробів,що випускаються підприємством.
  Товарний асортимент характеризується широтою (кількістю асортиментнихгруп), глибиною (кількістю позицій у кожної асортиментної групи) тапорівнянність (відношенням між пропонованими асортиментними групами зт.з. спільності споживачів, кінцевого використання, каналів розподілуі цін).
  Формуванню асортименту передує розробка підприємствомасортиментної концепції. Вона представ. Собою спрямовану побудовуоптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому заоснову приймаються, з одного боку, споживчі вимогипевних груп (сегментів ринку), а з іншого - необхідність забезпечитинайбільш ефективне використання підприємством сировинних, технологічних,фінансових та інших ресурсів для того, щоб виробляти вироби з витратами.
  Асортиментна концепція виражається у вигляді системи показників,що характеризують можливості оптимального розвитку виробничогоасортименту даного виду товару. До таких показників відносяться:різноманітність видів і різновидів товарів (з урахуванням типологіїспоживачів); рівень і частота відновлення асортименту; рівень іспіввідношення цін на товари даного виду та ін
  Управління асортиментом припускає координацію взаємозалежнихдіяльності - науково-технічної та проектної, комплексного дослідженняринку, організації збуту, сеанси реклами, стимулювання попиту.
  Завдання планування і формування асортименту полягають у тому, щобпідготувати "споживчу" специфікацію на виріб, передати їїпроектному (конструкторському) відділу, а потім простежити, щоб досвідченийзразок був випробуваний, при необхідності модифікований і доведений до рівнявимог споживачів.
  Один з важливий елементів асортименту і в цілому товарної політики --вилучення з програми неефективних товарів. Вилучатися можуть товари моральнозастарілі та економічно неефективні, хоча й, можливо, що користуютьсядеякими попитом.
  73. Маркетинг цін: завдання, інструментарій та інструменти.
  Кожен підприємець самостійно встановлює ціну за свій товар.
  Є два підходи до ринкового ціноутворення: встановленняіндивідуальних цін або єдиних цін. Перша формується на договірній основів результаті переговорів між покупцем і продавцем, що забезпечуютьузгодження інтересів сторін. Друга характерна тим, що всі покупцікупують товар за однаковою ціною.
  Ціна - грошове вираження вартості товару, це економічна категорія,яка служить для непрямого вираження суспільно необхідного часу,витраченого на виробництво товару
  Мінімальна ціна визначається собівартістю продукції, максимальна цінанаявністю якихось унікальних, особливих переваг в товарі фірми.
  У структурі ЖЦТ ціна може зіграти вирішальну роль - забезпечити абомаксимально можливу, або нульову тривалість циклу; обумовити абовисокий прибуток, або збитки і крах фірми.
  Ціна є потужним чинником в управлінні маркетинговою діяльністю наринку. Вона виконує ряд функцій:

  > закріплення фірми на ринку;

  > забезпечення необхідних обсягів прибутку;

  > забезпечення високої якості товарів;

  > забезпечення необхідного рівня післяпродажних послуг.
  Цінова політика - система поглядів, уявлень, концепцій, кот. Повиннавідрізнятися
  77. Етапи життєвого циклу галузі.
  Важливе значення має поняття життєвого циклу галузі. Як і продукт,галузь проходить різні стадії у своєму розвитку - зародження, зростання,зрілість і занепад. На кожній з цих стадій різне рух потокугрошових коштів. На стадії зародження галузь поглинає фінансовіресурси, а на стадіях зрілості та занепаду генерує позитивний потікгрошових коштів.
  Відповідно до життєвого циклу можна всі галузі розділити на кількатипів: що зароджуються, зрілі та старіючі галузі. Для того, щоб охопитивсі можливі випадки. Необхідно додати ще два типи галузей --неструктуровані і глобальні.
  неструктурованими галузями називають такі галузі, в яких оперуєбагато невеликих і середніх підприємств і жодна з них не домінує наринку і не має великої ринкової частки. До таких галузях, наприклад,відноситься видавничий бізнес, багато галузей сфери обслуговування.
  Для кожного типу галузей є свої базові можливості.

  7.
  Товарний маркетинг: завдання та інструментарій. Товарні стратегії.
  Товар-це продукція задовольняє який-небудь попит і призначенадля продажу на ринку. Для того щоб отримати прибуток і існувати, будь-якепідприємство повинно зробити свій товар, визначити його ціну і вийти з нимна зовнішній або внутрішній ринок.
  Сущ-і 3 основних рівня товару:
  1. товар за задумом (Що насправді буде набувати покупець?)
  2. товар у реальному виконанні. Має 5-ма характеристиками: рівень якості, набір властивостей, специфічне оформлення, марочне назва та специфічної упаковкою. Розробнику належить перетворити товар за задумом в товар в реальному виконанні.
  3. розробник може передбачити надання доп. Послуг і вигод, що становлять укупі товар з підкріпленням.

  По ступені властивої їм довговічності або матеріальної відчутності товариподіляються:

  1. товари тривалого користування (матеріальні вироби, що витримуютьбагаторазове використання, холодильник, одяг).

  2. товару короткочасного користування (матеріальні вироби, повністюспоживаються за один або кілька циклів використання, мило, сіль).

  3. Послуги - об'єкти продажу у вигляді дій, вигод або задоволення,перукар.

  По покуп-им звичкам потреб-їй можна виділити товари повсякденногопопиту (купують без роздумів і порівняння з іншими, мило, сигарети),товари попереднього вибору (порівнює між собою по показ-ямпридатності, якості, ціни, зовн. оформлення; меблі, потримані авто),товари особливого попиту (з унікальними Харків-ми окремі марочні товари,щоб пріоб-ти готові витратити доп. зусилля; чоловічі костюми) та товарипасивного попиту (зазвичай не замислюються про їх купівлі; страхування життя).

  Товарна політика - сукупність заходів і стратегій, орієнтованихна постановку і досягнення підприємницьких цілей. Товарна політикавключає в себе асортиментну політику, а також передбачає використаннятоварних стратегій.

  Товарні стратегії - напрямки оптимізації товарної номенклатури івизначення асортименту товарів, які створюють умови для стабільноїконкурентоспроможності та ефективної діяльності фірми.

  Товарні стратегії - принципові напрямки товарної політики, дотримуючисьяким підприємство може забезпечувати стабільний обсяг продажів і прибуток навсіх стадіях життєвого циклу продукту. Зазвичай до товарних стратегійвідносять: інновацію, варіацію, елімінацію товару або послуги.

  Елімінація товару - вилучення існуючого товару з виробничоїпрограми підприємства. Для перевірки товару на необхідність його елімінаціївикористовуються критерії обсягу продажів, частка ринку, місце в життєвому циклі,частка обороту товару в загальному, обороті підприємства, рентабельність, обороткапіталу та ін

  Варіація товару - модифікація товару, що вже виробляється йзнаходиться на ринку, шляхом зміни його окремих властивостей або показниківякості. При варіації товару можуть змінюватися фізичні (матеріал,якість), естетичні (дизайн, колір, форма), символічні (назвамарки товару) властивості товару.

  Інновація товару - процес безперервного вдосконалення продукту,пов'язаного зі створенням оригінальних, поліпшених або модифікованихпродуктів. При інновації товару використовуються способи диференціювання ідиверсифікації продукту.
  52. Державний і приватно-державний бізнес.

  Служба управління персоналом - сукупність підрозділів організації,виконують функцій системи управління персоналом.

  Підпорядкованість служби управління персоналом - організаційний статусслужби управління персоналом в загальній системі управління організації.
  Організаційний статус підтверджується набором повноважень і відповідальності.

  Повноваження служби управління персоналом - сукупність службовихобов'язків і прав посадових осіб та підрозділів, що входять до складуслужби управління персоналом. Повноваження спрямовані на реалізацію функцій іцілей системи управління персоналом. Обсяг повноважень залежить відорганізаційного статусу служби.

  Психолог служби управління персоналом - спеціаліст служби управлінняперсоналом, що забезпечує:

  - психодіагностику професійно важливих якостей і особистісних особливостейспівробітників;

  - соціально-психологічне вивчення, аналіз і розробка рекомендацій щодовдосконалення спільної діяльності фахівців;

  - психологічне консультування співробітників по професійномувикористанню і розвитку індивідуальних здібностей.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !