ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Основи логістики
       

   

  Логістика

  1.Опред-ие поняття та етапи розвитку лог-ки
  Лог-ка сталася від греч.слова logistike - мистецтво обчислювати,рассуждать.Історія виник-а і розвинений лог-ки сягає в далеке минуле.
  Перші посади логістів появ-сь в Др.Афінах. У період Римської імперії сущ -Чи служителі логісти або логістики, до-і займаючи-сь розподіль-му продуктів,формую-му запасів, обміном м/у провінціями. У Візантії в 1 тисячоліття н.е.завданнями лог-ки явл озброєння армії, постачаючи-х її військовим імущих-му.
  Перші науч праці з лог-ки появ у Франції на поч XIX ст автор О. Жомінівійськовий спец-т.
  Особливо бурхливий розвинений лог-ка получ в період II світ війни, до-да булазастосована для вирішення страт-их завдань і чіткого взаємодій-ия зворотному промисло -ти, постачаючи-их баз і транспорту з метою вчасно-го обеспеч-а армії озброєння-емі продовольством. У 60-ті р. лог-ка поступово переходить з військової обл вгражд-у, а потім у вир-во. Наприкінці ХХ ст логістіч наука вкл в себезакупівельну, транспортну, произв-ую, информац-ую, збутову лог-ку. Т/о лог -ка прагне max-но удовл-ть запити потреб-ля з min-ми з-тами для вироб -ля.
  Лог-ка - це наука про планування-панії, контролі і упр-ії транспортир-му,складують-му та ін матер-ми та нематер-ми операціями, що здійснюються в процесідоведення сировини і мат-лов до вироб-го пред-ия, внутрішньозаводської переробкисировини і мат-лов і п/ф, доведення ДП до потреб-ля в соот-ії з інтересами ітреб-ями останнього, а також передачею зберігання та переробки соот-щей інф -ції і соот-щих фін.потоков. Лог-ка - наука про упр-ії товародвіж-го.
  2. Концепції та основні поняття логістики
  К-це система поглядів, те чи інше розуміння явищ, процесів.
  Система поглядів на совершенстввованіе господарської діяльності шляхомраціоналізації управління матеріальними потоками характеризує концепціюлогістики. Основні сосотовляющіе даної концепції є:
  - Реалізація принципу системного підходу при вирішенні логістичних завдань
  (керована на основі інформації отримується з зовнішнього середовища)
  - Прийняття рішень на основі економічних компромісів (інтереси різнихпідрозділів припускає-я)
  -облік витрат протягом всього логістичного ланцюга (управління витратамиз доведення матер. Потоку від привчає. до конеч. потреб.
  - Орітація на логістику як фактор підвищення конкурентноздатностіпідприємств. (з точки зору їх влічнія на доходи від продажу товарів.)
  Матеріальний потік (МП) - сукупність ресурсів одного найменування,що знаходяться в процесі додатки до них різних логістичних операцій
  (складування - елементарний МП).
  Безліч елементарних МП формуються на підприємстві складають загальниймат. потік, що забезпечує функціонування підприємства. МП маєрозмірність (об'єм, час, кількість, маса), формою існування МПможе бути вантажообіг складу або вантажний потік (кількість вантажів,перевезені окремими видами транспорту від пункту відправлення до пунктупризначення за опр. період часу).
  Інформаційний потік (ІП) не завжди відповідає дан. МП, тобто ІП та МПможуть бути синхронні і асинхронні.
  Логістична операція - відокремлена сукупність дій, спрямованихна перетворення ІП або ВП. Логістична операція може бути матеріальною
  (транспортування, складування, навантаження) і нематеріальної (збір даних про
  МП, зберігання та передавання даних).
  Логістичний канал - частково впорядкована множина, що складаються зпостачальника, споживача, перевізників, посередників, страховиків і т.д.
  Споживач або постачальник в умовах ринкової економіки мають можливістьвибору за різними критеріями за допомогою застосування різних методівобчислення рейтингів.
  Виробничий цикл - частина логістичного циклу (від запуску на операціюдо повного виготовлення).
  Логістичний цикл - включає сферу обігу. Логістичні витрати --витрати на виконання логістичних операцій (складування,заощадження ...). За ек. змісту логістичні витрати становлять:
  Логістична система - адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконуєті чи інші логістичні функції або операції, що складається з підсистем,має розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем.
  Сім правил логістики:
  1. продукт повинен бути необхідний споживачеві
  2. продукт повинен бути сооответсвующего якості
  3. продукт повинен бути в необхідній кількості
  4. продукт повинен бути доставлений у потрібний час
  5. продукт повинен бути доставлений у потрібне місце
  6.продукт повинен бути доставлений з мінімальними витратами
  7. продукт повинен бути конкретному споживачеві

  3.Логістічесік функції та операції
  Логістична функція - це укрупнена група логістичних операцій,спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи.
  Кожна з функцій логістики надає собою однорідну (з точки зорумети) сукупність дій.
  До основних логістічекім функцій відносять планування матеріальногозабезпечення виробничих замовлень, управління запасами, управлінняраспеделеніем продукції. До логістичним функцій можуть бути також онесенипрогнозування, контроль, регуліровніе.
  Логістічекая операція - це обособленнная сукупність дій,спрямованих на перетворення матеріального та інформаційного потоку. До нихвідноситься складування, транспортування, упакування й ін Виділяє зовнішні івнутрішні логістичні операції. До зовнішніх логістичним операцій відносятьвсі дії в галузі постачання та збуту готової продукції, а до внутрішніх
  - Операції з управління матеріальним потоком у виробництві. Крім того,опрецііі можуть бути односторроннімі або двухстронімі, пов'язаними зпереходом права сосбственності на товар з однієї юридичної особи наінше.
  4Матер. потік
  Матеріальні потоки утворюються в резузультате трансортіровкі, складтровніята виконання інших матерільних операцій із сировиною, напівфабрикатами іготовими виробами - починаючи від певічного джерела сировини і закінчуючикінцевим споживачем.
  Мат. потік - це віднесена до часового інтервалу сукупність товарно -матеріальних цінностей, що розглядаються в процесі додатки до нихрізних логістічесікх опрерацій.
  Сукупність ресурсів одного наіманованія, що знаходяться на всьому протязівід конкретного джерела виробництва до моменту споживання, утворюєелементарний метеріальний потік. Безліч елементарних потоків,що формуються на підприємстві, состовляет загальний матеріальний потік,обеспекчівающій нормальне функціонування підприємства.
  Виділяють зовнішній і внутрішній, що входить і виходить матер. потоки.
  Зовнішній мат. потік - це потік, який протікає в зовнішній по відношенню доданої логістичної системи середовищі.
  Внутрішній м. п. - це п. кіт. протікає у внутрішньому середовищі ао отнош.даної логістіч. системі.
  Вхідний - це зовнішній потік, що входить в дану логістичну систему.
  Вихід матеріал п. - це що виходить в зовнішнє середовище потік з даноїлогістичної системи
  Управління мат. п. передбачає визначення параметрів траєкторіїруху матеріалів, до числа яких відносяться:
  - Найм. мат. ресурсів, - к-ть мат. ресурсів,-початкова точка (вибірпостачальника),-час (термін виконання замовлення)
  Поняття розподільчої логістики.
  Завдання - довести товар до споживача з мінімальними витратами і внайкоротший термін.
  Місце розподільної логістики та її функції в логістичній системі
  Промислова логістика пов'язана з рухом товарів в сферірозподілу:
  - Планування та контроль за фізичним переміщенням матеріалів і готовихвиробів від місць походження до місць їх використання.
  Існує два підходи до визначення функцій логістики розподілу.
  Перший охоплює комплекс операцій з відвантаження готової продукції зіскладу постачальника. Другий - більш широкий. У цьому випадку вважається, щорозподільча логістика реалізує весь процес звернення матеріальноїпродукції починається з моменту, коли вона потрапляє на складспоживача. При цьому слід мати на увазі, що завдання розподілувирішуються на рівні мікро-і макрологістика.
  Завдання:
  - Планування процесу реалізації;
  - Вибір упаковки продукції, її комплектація і консервування
  - Організація відвантаження продукції;
  - Контроль за транспортуванням до місця споживання і доставка продукціїспоживачеві;
  - Організація послереалізованного обслуговування.
  На макрорівні до завдань розподільчої логістики належать:
  - Вибір схеми розподілу матеріальних потоків;
  - Формування какнадлв розподілу;
  - Розміщення розподільчих центрів.

  5. Логист. системи та їх види.
  Логістична система - адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконуєті чи інші логістичні функції або операції, що складається з підсистем,має розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем.
  Логістичні інформаційні системи являють собою відповідніінформаційні мережі, що починаються з денних вимог замовників
  (що представляють чисто стохастичну величину), що поширюються черезрозподіл і виробництво до постачальників. Ці системи зазвичай розділяютьсяна три групи.
  Інформаційні системи для прийняття довгострокових рішень про структури істратегіях (так звані планові системи). Вони служать головним чиномдля створення і оптимізації ланок логістичного ланцюжка. Для плановихсистем характерна пакетна обробка завдань.
  Інформаційні системи для прийняття рішень на середньострокову ікороткострокову перспективу (так звані диспозитивні або диспетчерськісистеми). Вони спрямовані на забезпечення налагодженої роботи логістичнихсистем. Мова йде, наприклад, про розпорядження (диспозиції) внутрішньозаводськихтранспортом, запасами готової продукції, забезпечення матеріалами тапідрядними постачаннями, запуску замовлень у виробництво. Деякі завданняможуть бути оброблені в пакетному режимі, інші вимагають інтерактивноїобробки (on-line) через необхідність використовувати якомога більшеактуальні дані. Діпозітівная система готує всі вихідні данідля прийняття рішень і фіксує актуальний стан системи в базіданих.
  Інформаційні системи для виконання повсякденних справ (так званівиконавчі системи). Вони використовуються головним чином наадміністративному та оперативному рівнях управління, але іноді містять такождеякі елементи короткостроковій диспозиції. Особливо важливі для цих системшвидкість обробки і фіксування фізичного стану без запізнювання
  (тобто актуальність всіх даних), тому вони в більшості випадків працюютьв режимі on-line. Мова йде, наприклад, про управління складами та облікзапасів, підготовці відправлення, оперативному управлінні виробництвом,управління автоматизованим обладнанням. Управління процесами іустаткуванням вимагає інтеграції інформаційних систем комерційногохарактеру і систем керування автоматикою.
  Створення інформаційних систем вимагає системного мислення. Структуралогістичної системи підприємства, матеріальний потік, що забезпечуютьлогістичні, інформаційні системи взаємозалежні і взаємозалежні. Щоблогістичні інформаційні системи могли забезпечити необхіднуефективність логістичних процесів, їх треба інтегрувати вертикально ігоризонтально.
  6.Проізводственная логістика
  Порівняння штовхає і тягнучої систем Характеристика традиційного
  (штовхає) підходу: виготовлення деталей відповідно до графіка
  (деталі надходять у міру готовності з попередньої операції на подальшу)
  Тягне система полягає в тому, що подальше ділянку замовляє івилучає деталі, складальні одиниці і т.п. з попереднього ділянки нанаступний. Тягне система задумана з метою зменшення запасів.
  Під штовхає с-мій понимю с-ма орг-ії вир-ва в к-ої деталі й п/ф подаються зпопередні технологічн-кой операції на подальшу в соот-ії з заздалегідьсформую-ми жорстким графіком, а також, це така стратегія збуту до-аспрямована на випереджальний (по отнош-ю до попиту) формує-ия запасів товару воптових і роздрібних торгових орг-іях.
  У рамках штовхаючих с-м розробк-ни мікрологістіч-ие концепції: MRP, MRP-2,
  ERP, DRP, DRP-2.
  Що тягнуться з-ма - це с-ма організ-ії вир-ва в к-ої деталі й п/ф подаються наподальшу технологічн-ту операцію з попередньої в міру необх-ти або цястратегія збуту спрямована на випереджальний по отнош-ю до формую-ію товарнихзапасів, стимулює-ію попиту на прод-ию в роздрібному торговельному ланці. У рамкахцього підходу розроблено-ни мікрологістіч-ие концепції: JIT, KANBAN, LP.
  JIT-це з/з орг-ії вир-ва основ-а на синхронізації роботи различ-х цехівпідпр-ия, зв'я-их технологічн-ої ланцюжком на синхронізації графіка поставокі графіка пр-ва. KANBAN-сутність в тому, що всі виробництв-ті підрозділ-ия з -да вкл лінії кінцевого складання, забезпечуються матер-ми ресурсами, тільки в томукол-ве і до того терміну к-ті необх-ми для виконан-ия замовлення підрозділ-ия потреб -ля.
  Переваги тягнучої системи
  - Відмова від надлишкових запасів, інформація про можливість швидкогопридбання матеріалів, або наявність резервних потужностей для швидкогореагування на зміну попиту.
  - Заміна політики продажу вироблених товарів політикою виробництватоварів, що продаються.
  - Завдання повного завантаження потужностей замінюється мінімізацією термінівпроходження продукції з технологічного процесу.
  - Зниження оптимальної партії ресурсів, зниження партії обробки.
  - Виконання замовлень з високою якістю
  - Скорочення всіх видів простоїв і нераціональних внутрішньозаводськихперевезень.


  7.Понятіе закупівельної логістики.
  Закупівельна логістика є процес забезпечення підприємств матеріальнимиресурсами, розміщення ресурсів на складах підприємства, їх зберігання та видачіу виробництво.
  Метою логістики закупівель є задоволення потреб виробництва вматеріалах з максимально можливою економічною ефективністю.
  Ця мета досягається вирішенням ряду завдань, які можна згрупуватинаступним чином:
  1. Витримка обгрунтованих термінів закупівлі сировини, ма-лов ікомплектуючих виробів.
  2. Забезпечення точної відповідності кількості поставок потребам у них.
  3. Дотримання вимог провадження у якості сировини, матеріалів ікомплектуючих виробів.
  Без закупівельної логістики неможлива нормальна діяльність підприємства.
  Вона є сполучною ланкою між різними товаровиробниками ікоординаторами їх роботи.
  Логістика закупівель виконує такі функції:
  • формування стратегії придбання матеріальних ресур-, сов іпрогнозування потреби в них;
  • отримання та оцінка пропозицій від потенційних постачальників;
  • вибір постачальників;
  • визначення потреб у матеріальних ресурсах і розрахунок кількостізамовляються матеріалів та виробів;
  • узгодження ціни замовляються ресурсів та укладання договорів напоставку;
  • контроль за термінами постачання матеріалів;
  • 'вхідний контроль якості матеріальних ресурсів і їх розміщення наскладі;
  • доведення матеріальних ресурсів до виробничих підрозділів;
  • підтримка на нормативному рівні запасів матеріальних ресурсів наскладах.
  Охарактеризовані функції реалізуються службою матеріально-технічногопостачання (відділ закупівель) в тісному взаємозв'язку з іншими підрозділамипідприємства: відділом маркетингу, виробництвом, службою підготовкивиробництва, бухгалтерією, фінансовим і юридичним відділами.

  Логістичні канали та ланцюга
  Канал розподіль-ия - це сов-ть орг-ий або відділ-х осіб, до-і прийнятий на себеабо допомагають передати ін орг-ям та особам право влас-ти на конкретний товарабо послугу на шляху від произв-ля до потреб-ю. Викорис-ие каналів Розподіприносить произв-ям определ-ті вигоди:-економію фін-х ср-в на розподіль-иепрод-ії;-можли-ть дам Я-я секоном-х ср-в у основне вир-во;-продажу прод -ії більш еф-ми сп-ми; - високу ефек-ть обеспеч-а широкої доступності товаруі доведення його до цільових р-ків;-скороч-е V робіт з розподі-ію прод-ії.
  Рішення про вибір каналів розподіль-ия необх-мо приймати керівництву орг-ії.
  Вибрані канали непсредст-но впливають на швидкість, час, еф-ть движ-а ізбереження прод-ії при її доставці від виробниц-ля до кінцевого потреб-лю.
  Канали розподіль-ия товарів можна Охара-ть за кількістю складових їх рівнів.
  Рівень каналу - це посередник, к-ий виконує роботу з наближу-ію товаруі права влас-ти на нього до кінцевого потреб-лю. Довжина каналу визна -ся по числу промежут-х рівнів м/у виробниц-му та потреб-лем.
  Горизонт-ті канали складаються з незалежного виробниц-ля і одного пли неск-ихнезавис-их посередників. Кожен член каналу представ-етє окремимпідпр-ие, стремящ-ся забезпечити собі max прибуток. max можли-ва прибутоквідділ-го члена каналу може йти на шкоду max вилучення прибутку з-мій уцілому, так як ні один з членів каналу не має достатнього контролю над деят -ма решти членів.
  Вертикал-ті канали розподіль-я - ка-нали, що складаються з виробниц-ля і 1-гоабо неск-їх посеред-ков, що діють як одна єдина з-ма Один з членівканалу або явл влас-му інших компаній-учасниць, або надавати пріоритет етїм визна-ті привілеї. Таким членом м/б виробниц-ль, оптовий або роздрібнийпосередник. Вертик-ті канали виникли як СР-під контролю за поведінкоюканалу. Вони економічні тавикл-ють дублюю-ие ф-цій
  Логістична ланцюг - це лінійно впорядкована множина фізичних абоюридичних осіб (посередники, виробники, склади громадськогокористування і т.д.).
  Це безліч здійснює логістичні операції з доведення зовнішньогоматеріального потоку від одного підприємства до іншого і виробництва,споживанні матеріальних ресурсів.
  За місцем формування логістичні канали діляться на зовнішні і внутрішні:
  Зовнішні - складаються між різними підприємствами і формуються заворотами підприємства.
  Внутрішні - між ділянками самого підприємства, як правило циклічні іперіодично поновлюються.
  Зовнішні ланцюги можуть бути декількох видів: циклічні (за наявностідовгострокових контрактів між підприємствами), короткостроковими і тривалими.
  Класи складності логістичних ланцюгів
  1. Проста логістична ланцюг Складається або всередині одного підприємства,або між 2 підприємствами, які знаходяться в одному місті, або єдоговір на прямі поставки. Перевезення здійснюється або самим продавцем,або покупцем.
  2. Середньої складності (перевозчіе посередник)
  3. Складною


  Ціноутворення в логістиці

  Методологія ціноутворення в логістичній системі підприємства включає:
  1) концепцію ціноутворення (забезпечити кон ності вироби,необхідну рентабельність як для виробника, так і для споживача); 2)класифікацію цін з виділенням окремих їх видів, перш за все ринковихцін, і внутрішньовиробничих планово-розрахункових цін з урахуванням доданихвитрат виробництва даного підрозділу і однаковою для всіх подрузіподілок рентабельності продукції; 3) структуру цін з виділенням їхелементів (собівартість, прибуток, надбавки, податки, націнки) та обліком їхспіввідношень; 4) функції цін (обліково-вимірювальна, обліково-контрольна,розподільна та ін.) Серед них функція збалансованості попиту іпропозиції, яка забезпечує безпосередню ринкову зв'язок міжвиробником в споживачем вироби. Найважливішою є такожстимулююча функція цін, яка дозволяє стримувати споживанняокремих виробів залежно від рівня якості і собівартостівиготовлення; 5) принципи ціноутворення - забезпечують необхідний рівеньрентабельності і підвищують стимулюючу роль цін; б) методи ціноутворення
  (витратний - Калькуляційний метод, метод середніх витрат виробництва,метод знижок і надбавок за якість в ін); 7) управління ціноутворенням
  - Зводиться до ви бору мети (наприклад, завоювання ринку), аналізу витратвиробництва та цін конкурентів, вибору виду цін у

  Логістіч с-ма МРП1, МРП2 Канбан.
  Логістична система - являє собою сукупність елементів,що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою і утворюють певнуцілісність, предназначеннную для керування потоками. Як ланоклог. системи можуть виступати підприємства - постовщікі матеріальнихресурсів, виробничі підприємства та їх підрозділи, збутові,транспортні нормативних актів, банки, біржі тощо
  Сущ-ет неск-ко способів постачання, орієнтир-х на конкретну потребу пр -ва. Одним з них явл с/з плану-ия мат-х потреби-їй МРП1, МРП2. МРП - цес/з орг-ії вир-ва і мат-но-техн-го забезпечення, що відноситься до класуштовхаючих с/с. Цілі MRP-с/р:-буду-ие потреб-ти в мат-лах,комплектуючих для плану-ия пр-тва і доставки потреб-лю,
  -плану-ие пр-х операцій, розкладів доставки, закупівельних операцій.
  Наявність недостатньо-ів в MRP с-мах спричинило за собою створення MRP2 с-м,що володіють більшою гнучкістю плану-ия, кращою орг-цією поставок і реакцієюна зрад-я попиту.
  Важливе місце в MRP2 займає прогнозування-ие попиту, розміщення замовлень іуправ-ия запасами.
  С/с MRP II - має на меті інтеграцію всіх осн-х процесів, реализ-х припускає -ем, таких як забезпечений-е, запаси, в-во, продаж та план-е, контроль за викон -ем плану, з-ти, фін-си і т.д. Завданням MRP II явл оптимальне формую-иепотоку мат-лов (сировини), п/ф і ДП
  Концепція МРП вкл 3 етапи: 1) програмне плану-ня планів збуту, з урахуваннямпланів пр-тва і т.д. 2) распредхіе матхлов, з урахуванням залишків. 3) управ-иезакупівлями.
  С-ма МРП1, МРП2, було розроблено-ну в 60-і роки. Її розвиток співпало з поява емкомп'ютерів, техніки 3-го покоління і можли-ма оперативно коригуватиплани пр-ва і забезпечений-а в режимі реального часу
  KANBAN - у перекладі означив картка. Вперше с-ма була розробити конструкцію на Тойота -моторс, на початку 60-х р.
  Сутність с-ми в тому, що всі виробниц-ті підрозділ-ия з-ду, включаючи лініїкінцевого складання, забезпечуються матер-ми ресурсами тільки в тому кол-ве і дотакого терміну, до-і необ-ми для виконан-ия замовлення підрозділ-ия потреб-ля.
  Ср-вами передачі інф-ії в цій с-ме служать 2 види пластикових карток: 1)картка відбору, в к-ої указ-ся кількість деталей, к-е д/б взято напередує ділянці обро-ки або складання. 2) Картка виробниц-огозамовлення, в к-ої указ-ся кількість деталей, к-е д/б виготовлене або зібрано напередує ділянці.

  Інформаційна логістика
  Поняття і завдання інформаційної логістика. досягнення цілей логістикивимагає постійного спостереження і впливу на логістичні процесишляхом управління. Управління в цьому випадку направлено на координаціюдіяльності всіх під поділення, зайнятих роботою з виробництва тареалізації продукції. Інструментом подібного об'єднання єінформаційне забезпечення.
  Потоки інформації є тими сполучними «нитками», які єднають усіелементи логістичної системи. Інформація виникає при виконаннірізних логістичних операцій і супроводжує матеріальний потік на всіхетапах його просування. Інформація використовується при виробленні та прийняттіуправлінських рішень у логістичній системі.
  Інформаційна логістика організовує потік даних, що супроводжуютьматеріальний потік і є тим суттєвим для підприємства ланкою,яка зв'язує постачання, виробництво і збут.
  Завданням інформаційної логістики є забезпечення високого ступенянаповнення інформацією системи управління, а. також надання кожномурівня ієрархії управління логістичної системи необхідної йому інформаціїналежної якості і в необхідні терміни.
  Основні функції інформаційного процесу в логістиці.
  Інформаційна логістика організовує інформаційні потокиі реалізує інформаційні процеси, що протікають в логістичній системі.
  Інформаційний потік це інформація, яка знаходиться у впорядкованому русіза заданими напрямками з фіксованими початковими, проміжними ікінцевими точками.
  Інформаційний процес - це процес, в якому інформація розглядаєтьсяв якості основного об'єкта з визначений ною послідовністю змін.
  При цьому має місце збір, аналіз, перетворення, зберігання, пошук іпоширення ін формації.
  У ході інформаційного процесу, що протікає в логістичній системі,реалізуються наступні функції:
  • збір інформації в місцях її виникнення;
  • аналіз інформації та її перетворення;
  • накопичення інформації та її зберігання;
  • транспортування інформації;
  • фільтрація потоку інформації, тобто відбір необхіднихдля того чи іншого рівня управління даних і документів;
  Логістика запасів
  Запас - обов'язковий елемент будь-якої економічної системи, що згладжуєнерівномірність виробництва, обміну, розподілу та споживанняматеріальних благ. Наявність запасу може рас сматріваться як позитивний,так і негативний момент в економіці організації - вся справа в міріобгрунтованості запасу. Зайві запаси відволікають значні фінансовіресурси. Запаси - це резерв матеріальних цінностей організації (системи).
  В організаціях, як правило, зберігаються сотні і навіть тисячі найменуваньпредметів, починаючи з таких дрібниць, як олівці, скріпки, болти, гайки, ікінчаючи виробничим обладнанням, вантажівками, автомобілями і т. д.
  Більша частина запасів пов'язана з діяльністю організації. Так,промислова фірма має запаси сировини, комплектуючих, де талів, готовоїпродукції, а також обладнання, інструменту та запасних частин дляобладнання та ін для промислової організації запас - сукупністьпредметів праці і знарядь праці, що зберігаються у відповідних господарськихструктурах як сфери виробництва, так і сфери обігу.
  Матеріальні запаси
  Управління запасами - це процес прогнозування, нормування,планування, організації, контролю, стимулювання та регулювання термінівта обсягів виконання замовлень на заповнення норми запасів у логістичнійсистемі «закупівлі - виробництво - розподіл (тобто в системізабезпечення матеріалами, напівфабрикатами, покупними виробами і в системірозподілу готової продукції та послуг). Управління запасами матеріалівможна представити як процес безперервного пошуку рішення двох основнихзавдань: 1) визначення розміру необхідного запасу (норми запасу); 2)створення системи управління фактичними розмірами запасу і своєчаснимйого поповненням у відповідності із встановленою нормою з метою мінімізаціївитрат на рух матеріального потоку в організації (логістичноїсистемі). Сукупність правил по яких приймаються ці рішення,називаються стратеги їй управління запасами. Кожна така стратегія пов'язаназ певними витратами з доведення матеріального потоку до споживача.
  Стратегія, яка мінімізує ці витрати, називається оптимальною. Пошукоптимальних стратегій досягнення найвигіднішому компромісу міжсуперечливими вимогами з фарбуванні витрат на зберігання та забезпеченняплатоспроможного попиту є предметом теорії управління запасами.
  Склдская логістика.
  Під складом понимю будівлі, споруджений-ия, оснащений-ні спец-им технологічн-им обладнання -іем, ср-вами автоматизації, механізації для осущ-ня визна-ихфункціональних операцій.
  Основні функції складу: 1.Созд-ие необх-го асортименту в соотв-ии ззамовленням потреб-ля. 2 Концентрація запасів, їх складують-ия і зберігання.
  3.Унітізація вантажів (об'єднати-і дрібних вантажів у більш велику партію) 4.Оказ -ие послуг клієнту: фасовка прод-ії; заповни-ие і розпакування контейнерів;перевірка функционир-ия приладів; надання товарного виду; трансп-но-експеді -ційних послуги; первинна обро-ка.

  Види складів на відміну від їх місця в логістіч цепи: 1.Склади постачальницькоїлог-ки; 2.Склади виробництв-ої лог-ки (інструменти, НЗП, прилади); 3.Складирозподілить-ний лог-ки:-склад ГП;-розподілить-ті склади произв-лий;-складиоптового продажу;-склади роздрібної торговлі.4.Склади трансп-х орг-цій
  (авіо термінали, річкові, морські).


  Види посередників у логист-их каналах.
  При формую-ії каналу розподіль-а товару на 1-е місце висуваючи-ся рішення простр-ре каналу, необх-мо визна-ся з типом использ-их посеред-ков.
  Дилери - це оптові посеред-ки, до-і ведуть операції від свого імені та засвій рахунок. Товар набувається ними за договором поставки, дилер станів-сявлас-ом прод-ії після повної оплати поставки. Отнош-ия м/у вироб-му ідилером припинене після викон-ия ум за договором поставки. У логист-ої ланцюгадилери займають полож-е, наиб близьке до кінцевих потреб-ям. Различ 2 видидилерів. Ексклюзивні дилери явл едінст-ми представить-ми произв-ля врегіоні та наділені виключи-ми правами по реализ-ии прод-ії. Дилери,Співпрацюючи-щие з вироб-лем на умовах франшизи, назив авторизованими.
  Дистриб'ютори-оптові та роздрібні посеред-ки, що ведуть операції від іменівиробниц-ля і за свій рахунок. Дистриб'ютор не явл влас-ом прод-ії. Задоговору їм придбавши-ся право продажу прод-ії. Дистриб'ютор можедіяти і від свого імені. Тоді в рамках договору на наданняправа продажу закл договір поставки. У логист-ої ланцюга дистриб-ри зазвичайзаймаючи положення м/у виробниц-лем і дилерами.
  Комісіонери - оптові та Роздрібна посеред-ки, що ведуть операції від свого іменіі за рахунок виробниц-ля .. Виробниц-ль залишається влас-ом прод-ії до їїпередачі й оплати кінцевим потреб-лем. Договір про постачання прод-ії уклав відімені комісіонера, він явл посеред-кім тільки для произв-ля, а не длякінцевого потреб-ля, гроші до-го перерахую-ся на рахунок комісіонера. При цьомуризик випадкового псування і загибелі прод-ії лежить на произв-ле.
  Агенти - посеред-ки, що виступають в кач-ве представника або помічника др-го,основного по отнош-ю до нього особи (принципала). Агенти явл юр особами, заклугоди від імені і за рахунок принципала
  Брокери - посеред-ки при укладено угод, що зводять контрагентів. Брокери неявл влас-ми прод-ії, як дилери або дистриб'ютори, і не розпоряджаючись-ся прод -їй -
  Поняття склад-ої вантаж од-ці.
  Груз. од-ца - це елемент наскрізного логістіч-го процесу, нек-ое кол-вовантажів, к-е занурюють, транспорт-ють, вивантажують і зберігають як єдину масу
  Сущест-ми хар-ми вантаж-ої од-ці явл.:
  -розміри; - спосіб-ть до збереження цілісності та геометр-ої форми прилогістіч операціях
  Спосіб-ть вантаж од-ці зберігати цілісність досяг-ся операцієюпакетування, тобто форммір-е на піддоні базових модулейДва виду вантаж. од -ц:
  -первинна гр.ед. - Вантаж у трансп-ої тарі (ящиках)
  -укрупнена гр.ед. - Вантажний пакет, сформую-ий на піддоні з первиннихгруз-х од-ц.
  Витрати, зв'я-е з навантаженням, розгром-й і транспотір-й гр.ед-ці, назадпропорції-ни її масою та відповід-но розміром. При виборі розміру гр.ед-цінеобхідний пошук компромісу.
  Сущест-ми хар-ми вантаж-ої од-ці явл.:
  -розміри; - спосіб-ть до збереження цілісності та геометр-ої форми прилогістіч операціях.
  Огром знач-е в с-ме складують-ия надається визна-ію оптим-го виду та розмірутовароносій, на к-му формую-ся складу вантаж-а од-ца. Такимтовароносій м/б: в стійку, сітчасті, ящикові, плоскі піддони таполуподдони. На вибір товароносій впливають: - вид і розчини упаковки і трансп -ой тари;-с-ма комплектації замовлення;-оборачів-ть товару;-вживанетехнологічн-е обладнання-ие для скадіров-я вантажу; - особ-ти підйомно-трансп -их машин і механізмів обслуг-їх склад.
  Спосіб-ть вантаж од-ці зберігати цілісність досяг-ся операцієюпакетування, тобто форммір-е на піддоні базових модулів

  Служба лог-ки на підприємстві.
  На підпр-ях застосува 2 форми орг-ії МТО, функционир-їх на принципах лог-ки, --централізовано-а і децентр-а. Осн-і переважно-ва централізації управ-я службами
  МТО закл в Змен витрат і створення усл для розробк-ки єдиної заготовити-ой,збут-ий і трансп-ої політики фірм. Централ-а форма управ-я МТО застосува-сяна фірмах, випуск-щих однорідну прод-ию і мають небольш число підпр-ий,располож-х в одному регіоні. Децентр-а форма управ-я застосува на підпр-яхрозміщу-их в відмінності районах і спеціалізується-ся на випуску визна-ї прод-ії.
  Змішана форма управ-я использ на підпр-ях, які споживають різні мат-ли іщо мають великий V поставок нек-х з них.
  У кожна з форм м/б згрупуйте-а чи розкидана служба забезпечений-а і збуту.
  Централізовано-е управ-е з згрупуйте-ми службами, при к-ої центральна служба
  - МТО несе відпові-ть за движ-е мат-ів всередині підпр-ий за потокивхідної сировини, п/ф і ДП, відправляючи-ої потреб-лям, за обеспеч-е произв-гопроцесу всіма необх-ми За такої орг-ії служба управ-я мат-лами підпорядкований-сявіце-президенту фірми і м/б об'єднана зі службою пр-ва і проектують-ия. Ф -ії: забезпечений-е і збут прод-ії, планую-ие і контроль її вироб-ва. Централізовано-еуправ-е МТО без груп-ки його служб застосува-ся, до-та відділ-ті підрозділ-ияслужби мають наиб знач-е для деят-ти компанії в цілому. В кач-ве відділ-голанки можуть виділ-ся ф-ції закупівель та орг-ії трансп-го обеспеч-а.
  Децентралізованих-е управ-е з сгруп-ними службами МТО передбачені відділ-у відпові -ть за забезпечений-е пр-ва і збут на кожному підпр-ії фірми, спеціалізовані-щемся навипуску визна-ї прод-ії.
  Роль в логістиці розвитку Російських реформ
  В умовах сучасного ринку фірми все більше орієнтуються наспоживача, що виявляється в їх прагненні до задоволення можливихпотреб споживачів. Для конкретного споживача високий рівеньякості певного товару чи послуги означає наявність такого поєднанняспоживчих властивостей, яке задовольниворяет його потреби. Одним зтаких важливих властивостей є вартість товару або послуги, що взначною мірою залежить від витрат, пов'язаних з різними операціямиі роботами. Зниження загальних витрат може бути досягнуто шляхом застосуванняконцепції та принципів логістики в практиці діяльності компаній.
  Успіх у бізнесі залежить не тільки від результатів діяльності окремоїкомпанії, а й від її партнерів - постачальників, дилерів, дистриб'юторів,перевізників, експедиторів і т.п. Необхідність забезпечення взаємозв'язківрізних завдань, функцій і процесів вимагає всеосяжного, комплексногота інтегрованого підходу на основі принципів логістики.
  Забезпечення масштабної узгодженості діяльності як підприємницькихструктур, так і федеральних органів (галузеві міністерства, ГТК, ГТВ ітощо), а також науки та освіти, забезпечить зниження рівня витрат умасштабі країни. Це служить інтересам споживачів і з'явиться реальним крокому напрямі підвищення конкурентоспроможності російських товарів і послуг.
  Основні труднощі, які є, на мій погляд, на шляху розвитку логістики в
  Росії:
  -нераціональне розвиток систем розподілу товарів і послуг (відсутністьпродуманої стратегії розвитку систем розподілу в промисловості таторгівлі, недолік організованих товарних ринків на рівні великого ісереднього гурту);
  -слабкий рівень розвитку сучасних систем електронних комунікацій,електронних мереж, систем зв'язку та телекомунікацій;
  -відстала інфраструктура транспорту, перш за все в галузі автомобільнихдоріг; недостатня кількість вантажних терміналів, а також їх низькийтехніко-технологічний рівень;
  -відсутність практично на всіх видах транспорту сучасних транспортнихкоштів, що відповідають світовим стандартам; високий ступінь фізичного іморального зносу рухомого складу транспорту;
  -низький рівень розвитку виробничо-технічної бази складськогогосподарства; недолік сучасного технологічного устаткування попереробки продукції; слабкий рівень механізації і автоматизації складськихробіт;недостатній розвиток промисловості з виробництва сучасної тари таупаковки тощо
  Досить серйозною проблемою є підготовка кадрів в областілогістики. Необхідно якнайшвидше впровадження логістичного мислення упрактику роботи менеджерів вищого та середнього рівня, персоналу різнихпідприємств і т.д. Необхідні інтенсивна підготовка кадрів заспеціальності «Логістика», перепідготовка та підвищення кваліфікації в ційобласті персоналу середнього та вищого менеджменту.

  Сервіс в логістиці
  Робота по наданню послуг, тобто щодо задоволення чиїхось потреб, називаєтьсясервісом.
  Логістичний сервіс нерозривно пов'язаний з процесом розбраті ділення іявляє собою комплекс послуг, що надаються в процесі поставки товарівспоживачеві. Об'єктом логістичного сервісу є підприємствавиробничої та невиробничої сфери, населення. Логістичноїсервіс здійсню

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !