ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Схема логістичного процесу на складі
       

   

  Логістика

  ПЛАН

  ВСТУП 3
  1. ЛОГІСТИЧНИЙ ПРОЦЕС НА СКЛАДІ 5
  1.1. Розвантаження і приймання вантажів 7
  1.2. Внутрішньоскладського транспортування 7
  1.3. Складування і зберігання 8
  1.4. Комплектація (Комісіонування) замовлень і відвантаження 8
  1.5. Транспортування й експедиція замовлень 9
  1.6. Збір і доставка порожніх товароносій 10
  1.7. Інформаційне обслуговування складу 10
  ВИСНОВОК 13
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15

  ВСТУП

  Переміщення матеріальних потоків в логістичному ланцюгу неможливе безконцентрації у певних місцях необхідних запасів, для зберіганняяких призначені відповідні склади. Рух через склад пов'язаноз витратами живої і матеріалізованої праці, що збільшує вартістьтовару. У зв'язку з цим проблеми, пов'язані з функціонуванням складів,роблять значний вплив на раціоналізацію руху матеріальнихпотоків в логістичному ланцюзі, використання транспортних засобів та витратзвернення.

  Сучасний великий склад - це складна технічна споруда, якаскладається з численних взаємозалежних елементів, має певнуструктуру і виконує ряд функцій щодо перетворення матеріальних потоків, атакож накопичення, переробки та розподілу вантажів між споживачами.
  При цьому можливе різноманіття параметрів, технологічних і об'ємно -планувальних рішень, конструкцій устаткування і характеристикрізноманітної номенклатури вантажів, що переробляються на складах, відноситьсклади до складних систем. У той же час склад сам є всього лишеелементом системи більш високого рівня - логістичного ланцюга, яка іформує основні та технічні вимоги до складської системі,встановлює цілі та критерії її оптимального функціонування, диктуєумови переробки вантажу.

  Тому склад повинен розглядатися не ізольовано, а якінтегрована складова частина логістичного ланцюга. Тільки такий підхіддозволить забезпечити успішне виконання основних функцій складу ідосягнення високого рівня рентабельності.

  При цьому необхідно мати на увазі, що в кожному окремо взятому випадку,для конкретного складу, параметри складської системи значно відрізняютьсяодин від одного, так само як її елементи і сама структура, заснована навзаємозв'язку цих елементів. При створенні складської системи завжди потрібнокеруватися наступним основним принципом: лише індивідуальне рішенняз урахуванням усіх факторів, що впливають може зробити її рентабельною. Передумовоюцього є чітке визначення функціональних завдань і грунтовнийаналіз переробки вантажу як всередині, так і поза складу. Розкид гнучкихможливостей необхідно обмежити розсудливими практично вигіднимипоказниками. Це означає, що будь-які витрати повинні бути економічновиправданими, тобто впровадження будь-якого технологічного і технічногорішення, пов'язане з капіталовкладеннями, має виходити з раціональноїдоцільності, а не з модних тенденцій та пропонованих технічнихможливостей на ринку.

  Основне призначення складу - концентрація запасів, їх зберігання тазабезпечення безперебійного і ритмічного постачання замовлень споживачів.

  1. ЛОГІСТИЧНИЙ ПРОЦЕС НА СКЛАДІ

  Логістичний процес на складі досить складний, оскільки вимагає повноїузгодженості функцій постачання запасами, переробки вантажу і фізичногорозподілу замовлень. Практично логістика на складі охоплює всіосновні функціональні галузі, що розглядаються на мікро рівні. Томулогістичний процес на складі набагато ширше технологічного процесу і включає
  (рис.1):

  -постачання запасами,

  - контроль за поставками,

  - розвантаження і приймання вантажів,

  -- усередині складську транспортування і перевалку вантажів,

  - складування і зберігання вантажів,

  - комплектацію (Комісіонування) замовлень клієнтів та відвантаження,

  - транспортування і експедицію замовлень,

  - збір і доставку порожніх товароносій,

  - контроль за виконанням замовлень,

  - інформаційне обслуговування складу,

  - забезпечення обслуговування клієнтів (надання послуг).

  Функціонування всіх складових логістичного процесу маєрозглядатися у взаємозв'язку і взаємозалежності. Такий підхід дозволяєне лише чітко координувати діяльність служб складу, він єосновою планування та контролю за просуванням вантажу на складі змінімальними витратами. Умовно весь процес можна розділити на три частини:

  1) операції, спрямовані на координацію служби закупівлі;

  2) операції, безпосередньо пов'язані з переробкою вантажу і його документацією;

  3) операції, спрямовані на координацію служби продажу. Координаціяслужби закупівлі здійснюється в ході операцій з постачання запасами іза допомогою контролю за веденням поставок. Основне завдання постачаннязапасами полягає у забезпеченні складу товаром (або матеріалом) ввідповідно до можливостей його переробки на даний період при повномузадоволенні замовлень споживачів. Тому визначення потреби взакупівлю запасів повинно вестися в повній узгодженості зі службою продажів інаявною потужністю складу.

  Облік і контроль за надходженням запасів і відправкою замовлень дозволяєзабезпечити ритмічність переробки вантажопотоків, максимальне використаннянаявного обсягами складу та необхідні умови зберігання, скоротити термінизберігання запасів і тим самим збільшити оборот складу.

  1.1. Розвантаження і приймання вантажів

  При здійсненні цих операцій необхідно орієнтуватися на умовипостачання укладеного договору (розділ «базис поставки»). Відповідноготуються місця розвантаження під вказаний транспортний засіб
  (трейлер, фура, контейнер) і необхідне вантажно-розвантажувальнеобладнання. Розвантаження на сучасних складах здійснюється нарозвантажувальних автомобільних або залізничних рампах і контейнернихмайданчиках. Спеціальне обладнання місць розвантаження і правильний вибірвантажно-розвантажувального устаткування дозволяють ефективно проводитирозвантаження (у найкоротший термін і з мінімальними втратами вантажу), у зв'язку зчим скорочуються простої транспортних засобів, а отже, і знижуютьсявитрати обігу.

  Проведені на даному етапі операції включають:

  - розвантаження транспортних засобів,

  - контроль документального та фізичної відповідності замовлень постачання, < p> - документальне оформлення прибулого вантажу через інформаційнусистему,

  - формування складської вантажної одиниці.

  1.2. Внутрішньоскладського транспортування

  внутрішньоскладського транспортування передбачає переміщення вантажу міжрізними зонами складу: з розвантажувальної рампи в зону приймання, звідти дозону зберігання, комплектації і на вантажну рампу. Ця операціявиконується за допомогою підйомно-транспортних машин і механізмів.

  Перевезення вантажів усередині складу повинна здійснюватися замінімальної протяжності в часі і просторі за наскрізними
  «Прямоточним» маршрутами. Це дозволить уникнути повторного повернення вбудь-яку з складських зон та неефективного виконання операцій. Числоперевалок (з одного виду обладнання на інше) має бути мінімальним.

  1.3. Складування і зберігання

  Процес складування полягає у розміщенні й укладанні вантажу назберігання. Основний принцип раціонального складування - ефективневикористання обсягу зони зберігання. Передумовою цього є оптимальнийвибір системи складування і, в першу чергу, складського устаткування.
  Обладнання під зберігання повинно відповідати специфічним особливостям вантажуі забезпечувати максимальне використання висоти і площі складу. При цьомупростір під робочі проходи повинен бути мінімальним, але з урахуваннямнормальних умов роботи підйомно-транспортних машин і механізмів. Длявпорядкованого зберігання вантажу та економного його розташування використовуютьсистему адресного зберігання за принципом твердого (фіксованого) абовільного (вантаж розміщується на будь-якому вільному місці) вибору місця складування.

  Процес складування і зберігання включає: а) закладку вантажу на зберігання, б) зберігання вантажу і забезпечення відповідних для цього умов, в) контроль за готівкою запасів на складі, здійснюваний через інформаційну систему.

  1.4. Комплектація (Комісіонування) замовлень і відвантаження

  Процес комплектації зводиться до підготовки товару відповідно дозамовленнями споживачів.

  Комплектація і відвантаження замовлень включають: а) отримання замовлення клієнта (відбірковий лист), б) відбір товару кожного найменування на замовлення клієнта, в) комплектацію відібраного товару для конкретного клієнта відповідно до його замовленням, г) підготовку товару до відправлення (укладання в тару, натовароносій), д) документальне оформлення підготовленого замовлення і контроль запідготовкою замовлення, е) об'єднання замовлень клієнтів у партію відправлення й оформленнятранспортних накладних, ж) відвантаження вантажів у транспортний засіб.

  Комісіонування замовлень клієнтів проводиться в зоні комплектації.
  Підготовка та оформлення документації здійснюється через інформаційнусистему. Адресна система зберігання дозволяє вказувати у відбірковому аркушімісце відібраного товару, що значно скорочує час отборки ідопомагає відслідковувати відпуск товару зі складу.

  При комплектації відправки завдяки інформаційній системі полегшуєтьсявиконання функції об'єднання вантажів в економічну партію відвантаження,що дозволяє максимально використовувати транспортний засіб. При цьомувибирається оптимальний маршрут доставки замовлень. Відвантаження ведеться навантажної рампи (вимога до проведення ефективної відвантаження аналогічнівимогам до розвантаження).

  1.5. Транспортування й експедиція замовлень

  можуть здійснюватися як складом, так і самим замовником. Останнійваріант виправдовує себе лише в тому випадку, коли замовлення здійснюєтьсяпартіями, рівними місткості транспортного засобу, і при цьому запасиспоживача не збільшуються. Найбільш поширена й економічновиправдана централізована доставка замовлень складом. У цьому випадкузавдяки унітізаціі вантажів і оптимальних маршрутів доставки досягаєтьсязначне скорочення транспортних витрат і з'являється реальнаможливість здійснювати постачання дрібними і частішими партіями, щопризводить до скорочення непотрібних страхових запасів у споживача.

  1.6. Збір і доставка порожніх товароносій

  Грають істотну роль в статті витрат. Товароносій (піддони,контейнери, тара-устаткування) при внутрішньоміських перевезеннях найчастішебувають багатооборотні, а тому вимагають повернення відправнику. Ефективнийобмін товароносій можливий лише в тих випадках, коли достовірновизначено їх оптимальна кількість і чітко виконується графік обміну нимизі споживачами.

  1.7. Інформаційне обслуговування складу

  Передбачає управління інформаційними потоками і є сполучноюстрижнем функціонування всіх служб складу. В залежності від технічноїоснащеності управління інформаційними потоками може бути. яксамостійною системою (на механізованих складах), так і складовоюпідсистемою загальної автоматизованої системи управління матеріальними таінформаційними потоками (на автоматизованих складах).

  Інформаційне обслуговування охоплює:

  - обробку вхідної документації,

  - пропозиції щодо замовлень постачальників,

  . оформлення замовлень постачальників,

  - управління прийомом і відправкою,

  - контролювання готівки на складі,

  - прийом замовлень споживачів,

  -- оформлення документації відправлення,

  - диспетчерську допомогу, включаючи оптимальний вибір партій відвантаження і маршрутів доставки,

  - обробку рахунків клієнтів,

  - обмін інформацією з оперативним персоналом і верхнім ієрархічним рівнем,

  - різну статистичну інформацію.

  На забезпечення координації діяльності служби продажу в першу чергуспрямовані операції контролю за виконанням замовлень та надання послугклієнтам, від виконання яких залежить рівень обслуговування.

  Успішно здійснюване логістичне обслуговування покупців можелегко стати найважливішим, до того ж стратегічним ознакою, вигідновідрізняє дану фірму від конкурентів.

  Виділяють три основні категорії елементів обслуговування: до-продажне,під час продажу і післяпродажне. Здійсненням до продажних послугзаймається служба продажів (маркетингова служба). Склад забезпечуєвиконання як продажних послуг:

  - сортування товарів,

  - повну перевірку якості товарів, що поставляються,

  - фасування та упаковку,

  -- заміну замовленого товару (зміна замовлення),

  - експедиторські послуги із здійсненням розвантаження,

  - інформаційні послуги,

  - укладання договорів з транспортними агентствами; так і післяпродажних послуг:

  - установку виробів,

  - гарантійне обслуговування,

  - забезпечення запчастинами,

  - тимчасову заміну товарів,

  - прийом дефектної продукції і заміну її.

  Раціональне здійснення логістичного процесу на складі - запорукайого рентабельності. Тому при організації логістичного процесунеобхідно домагатися:

  1) раціонального планування складу при виділенні робочих зон,що сприяє зниженню витрат та удосконалення процесу переробкивантажу;

  2) ефективного використання простору при розстановціобладнання, що дозволяє збільшити потужність складу;

  3) використання універсального обладнання, що виконує різніскладські операції, що дає істотне скорочення парку підйомно -транспортних машин;

  4) мінімізації маршрутів внутрішньоскладського перевезення з метою скорочення експлуатаційних витрат і збільшення пропускної здатностіскладу;

  5) здійснення унітізаціі партій відвантажень і застосування централізованої доставки, що дозволяє істотно скоротититранспортні витрати;

  6) максимального використання можливостей інформаційної системи, щозначно скорочує час і витрати, пов'язані з документообігом таобміном інформації, і т.д.

  Іноді резерви раціональної організації логістичного процесу, хайі не такі значні, полягають в дуже простих речах: розчищеннязахаращених проходів, поліпшення освітлення, організації робочого місця. Упошуку резервів ефективності функціонування складу немає дрібниць, всеповинно аналізуватися, а результати аналізу використовуватися для поліпшенняорганізації логістичного процесу.

  ВИСНОВОК

  У висновку хочеться відзначити, що все ж таки основне призначення складу --це концентрація запасів, їх зберігання та забезпечення безперебійного іритмічного постачання замовлень споживачів.

  До основних функцій складу можна віднести наступні:

  1. Перетворення виробничого асортименту у споживчий увідповідно до попиту - створення необхідного асортименту для виконаннязамовлень клієнтів. Особливого значення ця функція набуває врозподільчій логістиці, де торговий асортимент включає величезнийперелік товарів різних виробників, що відрізняються функціонально, поконструктивності, розміром, формою, кольором і т.д. (рис. 48).

  Створення потрібного асортименту на складі сприяє ефективномувиконання замовлень споживачів і здійснення більш частих поставок і втому обсязі, який потрібно клієнту.

  2. Складування і зберігання дозволяє вирівнювати тимчасову різницюміж випуском продукції та її споживанням і дає можливість здійснюватибезперервне виробництво і постачання на базі створюваних товарних запасів.
  Зберігання товарів в розподільчій системі необхідно також і у зв'язку зсезонним споживанням деяких товарів.

  3. Унітізація та транспортування вантажів. Багато споживачів замовляютьзі складів партії «менше - ніж - вагон» або «менше - ніж - трейлер», щозначно збільшує витрати, пов'язані з доставкою таких вантажів. Дляскорочення транспортних витрат склад може здійснювати функціюоб'єднання (унітізацію) невеликих партій вантажів для декількох клієнтів,до повного завантаження транспортного засобу.

  4. Надання послуг. Очевидним аспектом цієї функції єнадання клієнтам різних послуг, що забезпечують фірмі високий рівеньобслуговування споживачів. Серед них:

  - підготовка товарів для продажу (фасування продукції, заповненняконтейнерів, розпакування і т.д.);

  - перевірка функціонування приладів та обладнання, монтаж;

  - додання проду?? ції товарного вигляду, попередня обробка
  (наприклад, деревини);

  - транслортно-експедиційні послуги і т. д.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. «Логістика»./Под. Ред Б.А. Аникина М., 1997 р.

  2. «Логістика». А.Д. Дива М., 2001р.

  3. «Основи логістики»/Под. Ред Л.Б. Миротина і В.И Сергєєва. М.: ИНФРА

  -М, 1999 р.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !