ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Методи прогнозування в маркетинговій діяльності
       

   

  Маркетинг

  Методи прогнозування в маркетинговій діяльності

  Г.Л. Багієв, Е.Л. Богданова

  Прогнозування служить для з'ясування тенденцій розвитку фірми в умовах постійної зміни факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та пошуку раціональних маркетингових заходів щодо підтримки стійкості її економічної поведінки. Сфера застосування методів прогнозування в маркетингових системах досить широка. Вони використовуються для аналізу та розробки концепцій розвитку всіх суб'єктів маркетингової системи, наприклад, для дослідження ринкової кон'юнктури, в системі прогнозування цін, нових продуктів і технологій, поведінки покупців на ринку. Найважливішим напрямом є прогнозування збуту і ринків, їх динаміки, структури, кон'юнктури, можливостей ринку відтворювати пропозиція і попит.

  В якості інструментарію при прогнозуванні використовується система методів, за допомогою яких аналізуються причинно-наслідкові параметри минулих тенденцій в діяльності підприємства і за результатами аналізу формуються зміни до перспективі соціально-економічного розвитку фірми.

  Методи прогнозування класифікуються за різними критеріями:

  -- за формою надання результату прогнози поділяються на кількісні та якісні. Перші базуються на чисельних, математичних процедурах, а другий на використанні наявних досвіду, знань та інтуїції дослідника;

  -- за величиною періоду попередження виділяють короткострокові (1 рік і менше), середньострокові (2-5 років), довгострокові (понад 5 років);

  -- за охопленням прогнозуванням об'єкта дослідження прогнози бувають загальними (прогноз загального розвитку народного господарства) і приватні (прогноз для окремих галузей, інфраструктури, окремих показників).

  Класифікація методів, що використовуються при прогнозуванні в системах маркетингу і ефективність їх застосування на практиці показана в табл.2.14. [13, 44, 135].

  Застосування формалізованих методів для прогнозування збуту продукції та ринків дозволяє: дати кількісну характеристику зв'язків між окремими елементами і факторами навколишнього середовища та оцінити їх на стан і динаміку ринку; здійснювати альтернативний аналіз отриманих результатів прогнозування.

  При здійсненні економічних прогнозів досить часто використовуються методи експертних оцінок (наприклад, метод Дельфі). Суть методу полягає в тому, що прогнозні оцінки визначаються на основі висновків експертів, яким доручається аргументоване обгрунтування своєї точки зору про стан і розвитку того чи іншого ринку чи іншої проблеми.

  Таблиця 14. Ефективність застосування різних методів прогнозування        

  Показники   

  Методи прогнозування         

  Застосування,% від числа   підприємств (n = 334)         

  Оцінка надійності *         

  Частота застосування **             

  Кількісні методи   

  1. Екстраполяція трендів   

  2. Метод ковзної середньої   

  3. Регресійний аналіз   

  4. Експоненційне згладжування   

  5. Моделювання   

  6. Модель   "Витрати-випуск"   

  7. Ланцюги Маркова         

  73.7   

  67.7   

  35.9   

  32.9   

  15.9   

  14.4   

  4.2         

  с   

  с   

  в   

  с   

  н   

  с   

  н         

  ч   

  ч   

  і   

  і   

  р   

  р   

  р             

  Якісні методи   

  1. Оцінки співробітників   

  міжнародних відділів   

  2. Оцінки комерсантів і   

  технічного керівництва   

  3. Опитування споживачів   

  4. Тестування товару   

  5. Методи аналогії   

  6. Результати тестування   ринку   

  7. Експертні оцінки методом   "Дельфі"         

  87.7   

  85.9   

  81.8   

  50.0   

  46.7   

  37.7   

  15.9         

    

  с   

  в   

  с   

  с   

  в   

  с   

  с         

  ч   

  ч   

  ч   

  і   

  ч   

  і   

  р     

  *) в - висока

  з - Середня

  н - Низька

  **) ч - часто

  і - Іноді

  р. - Рідко

  Результати даних, отриманих від експертів обробляються й аналізуються за спеціальною методикою (є стандартна програма для ПЕОМ), підсумки надаються особі що приймає рішення.

  Для прогнозування ринку методи експертних оцінок можуть бути використані для рішення наступних основних завдань:

  -- розробки середньо-і довгострокових прогнозів попиту;

  -- короткостроковому прогнозуванні попиту з широкого асортименту продукції;

  -- оцінки формується попиту на нові товари;

  -- визначення відносин споживачів до нових товарів і можливого попиту на них;

  -- оцінки конкуренції на ринку;

  -- визначення положення фірми на ринку і т.д.

  Гідністю експертних методів є їх відносна простота і застосовність для прогнозування практично будь-яких ситуацій, у тому числі в умовах неповної інформації. Важливою особливістю цих методів є можливість прогнозувати якісні характеристики ринку, наприклад, зміна соціально-політичного становища на ринку або вплив екології на виробництво і споживання тих чи інших товарів.

  До недоліків експертних методів відносяться: суб'єктивізм думок експертів, обмеженість їх суджень.

  Серед різновидів експертних методів є метод "Дельфі". Специфіка цього методу полягає в тому, що узагальнення результатів дослідження здійснюється шляхом індивідуального письмового опитування експертів в кілька турів за спеціально розробленою процедурою дослідження.

  Надійність методу "Дельфи" вважається високою при прогнозуванні на період як від 1 до 3 років, так і на більш віддалений період часу. У залежності від мети прогнозу для отримання експертних оцінок може залучатися від 10 до 150 експертів.

  Досить поширеним методом експертних оцінок є "мозкова атака" або "мозковий штурм". Основою методу є вироблення рішення на основі спільного обслуговування проблеми експертами. В якості експертів, як правило, приймаються не тільки фахівці з даної проблеми, а й люди, які є фахівцями в інших галузях знання. Дискусія будується за заздалегідь розробленим сценарієм.

  На основі мозкового штурму У. Гордон в 1960 р. запропонував метод синектики. Його основна відмінність від мозкового штурму полягає в тому, що в якості експертів виступає стабільна за складом група, яка від штурму до штурму накопичує певний досвід. Крім того використання методу синектики допускає критичні висловлювання.

  В якості основних способів реалізації цього методу фахівці виділяють прийоми, засновані на аналогії: фантастична, особиста, пряма, образна і т.д.

  Морфологічний аналіз - метод прогнозування, в основі якого покладено побудову матриці характеристик ринку та їх можливих значень. Далі на основі перебору характеристик ринку і їх значень отримують різні варіанти прогнозу.

  Існують і інші методи, опис яких можна знайти в літературі [13, 112, 135, 139, 105] та будуть використані для прогнозування, однак слід мати на увазі, що вибір конкретного методу прогнозування тісно пов'язаний з метою дослідження та специфікою інформації, а це вимагає більш певного обгрунтування.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://globalconsulting.com.ua

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !