ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Виникнення маркетингу. Принципи маркетингу
       

   

  Маркетинг

  Виникнення маркетингу. Принципи маркетингу

  Основними передумовами виникнення маркетингу є:

  - перевищення попиту над пропозицією, тобто наявність насиченого товарами і послугами ринку (ринку покупця);

  - здорова конкуренція товаровиробників, розвинута ринкова інфраструктура, в тому числі інфраструктура маркетингу;

  - зростання життєвого рівня населення і відповідно збільшення попиту на продукти харчування, одяг, меблі, машини та інші товари тривалого користування;

  - прагнення підприємств до розширення ринків збуту продукції і збільшення прибутків.

  Обов'язковою вимогою в умовах маркетингу стає перехід до формування виробничих програм і асортименту продукції на основі ретельного вивчення споживчого попиту. Це вимагає послідовного проведення активної виробничо-збутової політики, що сприяє задоволенню суспільних і індивідуальних потреб у відповідної продукції, підвищенню конкурентоспроможності виробів, що випускаються, прискорення реалізації похідних товарів і оборотності вкладених коштів. У умовах ринкової економіки підприємство в міру насичення ринку змушене користуватися методами маркетингу, інакше воно втратить свої позиції на ринку, тобто стане банкрутом.

  Проведення маркетингової політики вимагає перебудови всієї системи управління виробництвом, підвищення ефективності діяльності всіх підрозділів. Причому перебудова всієї системи управління повинна базуватися на основоположних принципах маркетингу. Основним принципом маркетингу є орієнтація кінцевих результатів виробництва на реальні вимоги і побажання споживачів.

  З цього основного принципу випливають такі:

  - треба знати ринок, всебічно вивчати стан і динаміку споживчого попиту на даний товар (послугу), використовувати отриману інформацію в процесі розробки та прийняття науково-технічних, виробничих та господарських рішень;

  - максимально пристосовувати виробництво до вимог ринку з метою підвищення ефективності функціонування підприємства.

  Випускати такі товари, на які чекає споживач, тобто виробляти те, що продається;

  - впливати на ринок і споживацький попит за допомогою всіх доступних засобів з метою його формування у необхідних для підприємства напрямках;

  - розвивати і заохочувати на підприємстві творчий підхід до вирішення виниклих в результаті проведення маркетингових досліджень технічних і господарських проблем і в першу чергу щодо вдосконалення і підвищення якості продукції та послуг;

  - організувати доставку товарів в таких кількостях, в такий час і таке місце, які найбільше влаштовували б кінцевого споживача;

  - забезпечити цільове управління всім процесом: наукові розробки => виробництво => реалізація => сервіс;

  - вчасно виходити на ринок з новою, особливо високотехнологічної, продукцією;

  - розбивати ринок на відносно однорідні групи (сегменти) споживачів та орієнтуватися на ті з них, відносно яких підприємство володіє найкращими потенційними можливостями, і випускати продукцію з урахуванням особливостей окремих сегментів ринку, що характеризуються певним типом покупців і їхні потреби;

  - завойовувати ринок товарами найвищої якості та надійності; домагатися переваг у конкурентній боротьбі за рахунок підвищення технічного рівня і якості продукції, надання покупцеві великого об'єму і кращої якості супутніх послуг;

  - надавати сприяння торговим посередникам, забезпечуючи їх складами готової продукції для її негайного постачання споживачам, надаючи допомогу у вирішенні технічних проблем та навчанні персоналу;

  - орієнтувати стратегію маркетингу на перспективу, ставлячи конкретні завдання із завоювання ринку, розширення обсягу продажів, особливо на перспективних секторах ринку;

  - максимально використовувати організацію управління за товарним принципом, що сприяє придбання персоналом високопрофесійних навичок управління виробництвом і збутом конкретних видів продукції і підвищує відповідальність керівників за роботу на окремих ринках товарів.

  Практика застосування маркетингу показала, що використання тільки окремих складових, наприклад, вивчення товару або прогнозування ринку, не дає належного ефекту. Тільки комплексний підхід дозволяє ефективно прорватися на ринок з товарами і послугами, особливо з новими товарами і оригінальними послугами. На результати маркетингу великий вплив робить внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства.

  Внутрішня середу, до чинників якої належать, рівень складських запасів, наявність грошей на рахунку, обсяг продажів, стан НДДКР та ін, може частково або повністю контролюватися керівництвом підприємства або службою маркетингу.

  Зовнішня Середа, або те оточення, в якому діє підприємство, що складається головним чином з учасників ринкових відносин. Від їх поведінки, цільових установок та інтересів більшою чи меншою мірою залежать благополуччя підприємства, результати його господарської та комерційної діяльності. Всі фактори зовнішнього середовища прийнято поділяти на піддаються і не піддаються впливу (впливу).

  Найбільш важливим чинником зовнішнього середовища, що піддається впливу, є поведінка покупців (споживачів) продукції підприємства, За допомогою системи формування попиту та стимулювання збуту, маркетингових комунікацій підприємство в змозі змінити поведінку споживачів у своїх інтересах, зробити їх, наприклад, постійними клієнтами-покупцями своїх товарів (послуг).

  Класичним прикладом фактора зовнішнього середовища, що не надається впливу, є державне законодавство, що регулює підприємницьку та інші форми господарської діяльності, включаючи податкове законодавство. До таких «жорстким» факторів зовнішнього середовища відносяться, наприклад, форми і стандарти безпеки.

  У своїй господарській діяльності підприємство змушене пристосовуватися до не піддається впливу факторів зовнішнього середовища, тому один з найважливіших принципів маркетингової діяльності - постійне відстеження всіх змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, їх оцінка і вироблення відповідних контрзаходів, особливо при виникненні несприятливих зовнішніх обставин, для виживання підприємства. А щоб пристосуватися до змінюються обставини, важливо постійно проводити маркетингові дослідження, базою яких є ситуаційний аналіз.

  При підготовці цієї роботи були використані матеріали з сайту http://www.studentu.ru

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !