ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Бізнес план ТОВ Бансес
       

   

  Маркетинг

  ЗМІСТ: стор
  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2

  1. Бізнес-план - основний документ стратегічного планування ... 3

  1. Сутність бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 3

  2. Функції бізнес-плану і мети його розробки ... ... ... ... ... ... ... ... 5

  2. Структура та зміст бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

  1. Порядок і особливості розробки бізнес-плану ... ... ... ... ... .... 7

  2. Структура бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

  3. Зміст розділів бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

  4. Розрахунки, що виробляються при розробці бізнес-плану ... ... ... .... 12

  5. Оформлення бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14

  3. Розробка бізнес - плану з виробництва кондитерських виробів .. 16
  3.1. Резюме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
  3.2. Характеристика продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 17
  3.3. Аналіз ринку і конкурентів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
  3.4. План виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
  3.5. Фінансовий план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 31

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 40
  Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 41

  ВСТУП.

  В даний час в умовах все більш широкого розповсюдженняринкових відносин на підприємствах і в організаціях нашої країни бурхливопротікає процес вдосконалення форм і методів роботи. Управлінняіснуючими виробничими та невиробничими процесами вимагаєзміни стилю та принципів підготовки та прийняття рішень. Не всівласники і менеджери належною мірою підготовлені до ведення бізнесу врамках цивілізованих загальноприйнятих правил.

  Одним з таких питань є складання бізнес-планів,необхідних для визначення перспектив розвитку підприємств; здійсненняструктурної перебудови виробництва; обгрунтування доцільностіотримання банківських кредитів; створення умов для організаціїрентабельної роботи.

  Найважливішим завданням розробки бізнес-планів є проблемазалучення та обгрунтування інвестицій і кредитів, у тому числі зарубіжних,необхідних для здійснення проектів технічного переозброєння тареконструкції підприємств. У цьому випадку бізнес-план необхідний як основнийдокумент, що дає можливість вибору того чи іншого варіанта інвестуванняосновної діяльності, що підтверджує гарантованість їх повернення наоснові ефективного використання.

  1. Бізнес-план - основний документ стратегічного планування.

  Бізнес-план є одним з основних документів, що визначаютьстратегію функціонування фірми. Разом з тим він базується на загальнійконцепції розвитку фірми, в ньому більш докладно розробляєтьсяекономічний і фінансовий аспект стратегії, дається техніко-економічнеобгрунтування конкретних заходів. Реалізація стратегії грунтується нашироких інвестиційних програмах, складених як ціла системавзаємопов'язаних технічних, організаційних та економічних змін напевний період. Бізнес-план охоплює одну з частин інвестиційноїпрограми, що дає досить точну економічну оцінку наміченимзаходам. Отже, у стратегічній роботі фірми простежується наступнийпорядок:

  1-й етап. Розробка концепція розвитку.

  2-й етап. Інвестиційна програма.

  3-й етап. Бізнес-план на середньостроковий період.

  4-й етап. Заходи з реалізації бізнес-плану.

  Особливість бізнес-плану як стратегічного документу є йогозбалансованість з постановки завдань з урахуванням реальних фінансовихможливостей фірми. Щоб бізнес-план був прийнятий, він повинен бути забезпеченийнеобхідними фінансовими ресурсами. Це значною мірою визначаєхарактер проектів, які вивчаються при розробці бізнес-плану.

  1. Сутність бізнес-плану.

  У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом,використовуваним у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описуєпроцес функціонування фірми, показує, яким чином її керівникизбираються досягти свої цілі і завдання, в першу чергу підвищенняприбутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі рости,завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, отримуватиінвестиції і кредитні ресурси, складати перспективні плани свогорозвитку, концепції виробництва нових товарів і послуг і вибиратираціональні способи їх реалізації.

  Бізнес-план систематично оновлюється, у нього вносяться зміни,пов'язані як зі змінами, що відбуваються всередині фірми, так і зі змінамина ринку, де діє фірма, і в економіці в цілому. Бізнес-план пов'язуєвнутрішньофірмовий і макроекономічний аналіз, проведений спеціалізованиминауковими організаціями. Його, як правило, становить кожна фірма, хочаможливості підготовки таких документів можуть бути різні: дрібна фірмадля розробки бізнес-плану може залучати фахівців консалтинговихорганізацій.

  Бізнес-план спирається на:

  - конкретний проект виробництва певного товару (послуг) --створення нового типу виробів або надання нових послуг;

  - всебічний аналіз виробничо - господарської та комерційноїдіяльності, метою якого є виділення її слабких і сильних сторін,специфіки та відмінностей від інших аналогічних фірм;

  - вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних іорганізаційних механізмів, використовуваних в економіці для реалізаціїконкретних завдань.

  1.2. Функції бізнес-плану і мети його розробки.

  Основні функції бізнес-плану представлені в таблиці 1.1.

  Таблиця 1.1.

  | Функції бізнес-плану | < br>| Внутріфірмова діяльність | Зовнішні функції |
  | - Розробка стратегії розвитку фірми або | - залучення для реалізації |
  | конкретизація окремих напрямків її | проектів інвестицій; |
  | діяльності; | |
  | | - Обгрунтування для включення |
  | - Розробка і здійснення проектів | проектів у державні |
  | створення нової продукції (послуги); | (регіональні) програми та |
  | | Отримання коштів з |
  | - Оцінка внутрішнього наукового, | централізованих джерел; |
  | технічного, виробничого та | |
  | комерційного потенціалу фірми і виявлення | - отримання банківських кредитів; |
  | резервів; | |
  | | - Забезпечення успішної реалізації |
  | - Підготовка та здійснення заходів щодо | акцій фірми на фондовому ринку; |
  | впровадження нових технологій та придбання | |
  | обладнання; | - організаційно-фінансова |
  | | Обгрунтування необхідності створення |
  | - Підбір нових і перенавчання власних | спільних виробництв, підприємств |
  | робітників і фахівців; | з використанням іноземного |
  | | Капіталу та інших форм спільної |
  | - Контроль за фінансовими результатами | діяльності; |
  | діяльності фірми; | |
  | | - Розробка і здійснення |
  | - Заходи щодо зниження ступеня ризику в | заходів щодо створення |
  | діяльності фірми; | фінансово-промислових груп; |
  | | |
  | - Формування сприятливого іміджу фірми; | |
  | | |
  | | |
  | - План заходів запобігання банкрутству і | |
  | виходу з кризових ситуацій; | |
  | | |
  | - Підготовка і проведення зборів | |
  | акціонерів фірми. | |

  Цілями розробки бізнес-плану є наступні:

  1. Визначення ступеню життєздатності та майбутньої стійкостіпідприємства, зниження ризику підприємницької діяльності;

  2. Конкретизація перспективи бізнесу у вигляді кількісних іякісних показників розвитку;

  3. Залучення уваги і інтересу, забезпечення підтримки з бокупотенційних інвесторів фірми;

  4. Отримання цінного досвіду планування, розвиток перспективногопогляду на організацію і її робоче середовище.

  На відміну від традиційного плану організації бізнес-план враховує нетільки внутрішні цілі підприємницької діяльності, але й зовнішні ціліосіб, які можуть бути корисними новій справі. Крім інвесторівзацікавленими особами майбутнього бізнесу є потенційніспоживачі і постачальники фірми.

  2. Структура та зміст бізнес-плану.

  2.1. Порядок і особливості розробки бізнес-плану.

  Бізнес-план повинен бути добре підготовлений і ретельно викладений длясприйняття потенційних інвесторів. Він повинен містити опис головнихспірних питань, які викладаються просто й зрозуміло: він повинен бутидоступний різним групам людей, навіть тим які мають обмеженізнання про продукт (послуги) і ринку. Обсяг і ступінь конкретизації розділівплану визначається специфікою фірми і сфери її діяльності. Треба прагнедо того, щоб обсяг бізнес-плану не перевищував 50 сторінок.

  2.2. Структура бізнес-плану.

  Структура та зміст бізнес-плану строго не регламентовані. Вінможе мати 5,7,12,17 та інше число розділів, оскільки він орієнтований надосягнення успіху головним чином у фінансово - економічної діяльності.
  І хоча бізнес-план може містити різну кількість розділів,розглянемо схему найбільш поширеного:

  1. Титульний лист;

  2. Резюме;

  3. Історія бізнесу (якщо підприємство чинне);

  4. Характеристика продуктів (послуг);

  5. Аналіз ринку і конкурентів;

  6. План виробництва;

  7. План маркетингу;

  8. Організаційний план;

  9. Фінансовий план та оцінка ризику;

  10. План досліджень і розробок;

  11. Оцінка і страхування ризику;

  12. Додатки (апендикс).

  2.3. Зміст розділів бізнес-плану.

  1. Титульний лист.

  Він має такий зміст:

  - заголовок плану;

  - дата його підготовки;

  - хто підготував план і для кого підготовлений;

  2. Резюме.

  Резюме пишеться в останню чергу, після того як бізнес план в ціломускладено. Воно має містити в собі основні положення та ідеї бізнес -плану, висновки, до яких прийшов підприємець: Структура резюме повиннаскладатиметься з 3-частин: вступ, яке включає цілі плану, коротковиражену суть проекту; основний зміст: стислий опис всіх ключовихелементів плану і його основних частин і висновок, який підсумовуєфактори бедующего успіху підприємця. Резюме повинне бути коротким,зазвичай 3-4 сторінки, але краще, якщо поміститься на одній сторінці.

  3. Історія бізнесу.

  Цей розділ складається в тому випадку, якщо підприємство вже існуєі пройшло певний шлях розвитку. У ньому має розповімо про те,коли бізнес був заснований, які основні етапи розвитку, які продукти
  (послуги) були надані для ринку. Підсумки діяльності та досягнутийуспіх необхідно пов'язати з запланованими цілями та орієнтирами.

  4. Характеристика продуктів (послуг).

  Цей розділ має включати детальний опис майбутнього товару.
  Питання, які відносяться до опису товару, можуть являти собоюнаступний перелік:

  1. Конкретне опис товару і способів його застосування. Тенденціїзастосування обраного товару.

  2. Який діапазон подібних продуктів (послуг), які пропонуєконкурентами. Чи має обраний товар унікальністю в порівнянні зіншими аналогічними моделями.

  3. Який рівень захисту товару, тобто авторські права, ліцензії,патенти, зареєстрована торгова марка.

  4. Можна запропонувати приблизне визначення ціни, можливостіпісляпродажного обслуговування.

  5. Аналіз ринку і конкурентів.

  Описується галузь, показують розміри ринку, основні сегменти ринку
  (групи споживачів). Необхідно описати конкурентів, долю ринку, якувони захопили, сегменти на які орієнтуються. У цьому розділі можнаописати обрані конкурентні стратегії та їх конкретне застосування.

  6. План виробництва.

  Цей розділ має бути викладено гранично просто, тому що читати його,швидше за все, будуть люди без спеціальної інженерної освіти. Крімтехнічного опису план виробництва повинен містити економічнірозрахунки витрат виробництва. Крім того, повинні бути висвітлені питання:

  1. Основні методи виробництва та технології.

  2. Загальна структура виробничого процесу.

  3. Яке сировина та матеріали необхідні, які потужностінеобхідні для організації виробництва. Опис обладнання, якіснуючого, так і необхідного.

  4. Де буде розташоване виробництво.

  5. Як здійснюється контроль якості.

  6. Робоча сила, необхідна для ведення виробництва.

  7. План маркетингу.

  Для того щоб досягти успіху, фірма повинна створити ефективний ринокдля свого товару. Основні кроки зі створення того ринку описуємаркетинговий розділ бізнес-плану. План маркетингу повинен давати відповіді нанаступні питання:

  1. Основні характеристики покупців на тому галузевому ринку, наякий орієнтовано підприємство. На яке місце в даному сегменті ринкуможе претендувати бізнес.

  2. Яка методика розрахунку ціни на товар фірми. Канали розповсюдженнятоварів.

  3. Заходи для ефективного просування товару. Способи просуваннятоварів, стимулювання збуту.

  8. Організаційний план.

  Цей розділ плану знайомить з формою власності, обраної фірмою,питаннями керівництва, розподілу повноважень, відповідальності, типоморганізаційної структури фірми. Якщо фірма існує вже кілька років,потрібно описати історію формування власності, зміни, яківідбулися в ній.

  9. Фінансовий план

  Фінансовий розділ бізнес-плану повинен включати наступні розрахунки:

  - розподіл чистого прибутку;

  - баланс грошових коштів;

  - доходи і витрати підприємства;

  - фінансовий план на перший рік роботи у вигляді «шахматка»;

  - розрахунок беззбитковості і графік беззбитковості;

  - розрахунок дати , коли проект почне приносити прибуток;

  - прогнозний баланс активів і пасивів підприємства;

  - показники фінансово-економічної діяльності підприємства.

  Цей розділ включає всю інформацію, що міститься в інших розділах, тобто наводиться обгрунтування всього бізнес-плану. Він є ключовим з точки зору ефективності проекту і термінів повернення вкладених коштів.
  10. План досліджень і розробок.

  Якщо фірма припускає чи вже проводить дослідження та розробки, тоу цьому розділі потрібно висвітлити:

  - величину витрат на НДДКР і порівняти їх з відповідними витратамифірм-конкурентів;

  - кваліфікація та досвід персоналу у відділі досліджень і розробок;

  - оснащеність відділу досліджень і розробок;

  - реальні досягнення цього відділу і спрямованість НДДКР;

  - зв'язки підрозділи НДДКР з іншими дослідницькими організаціямиі доходи, які генерує підрозділ, проводячи роботи для іншихорганізацій.
  11. Оцінка та страхування ризику:

  У цьому розділі дається:

  - загальна оцінка можливих ризиків;

  - аналіз типів ризиків, їх джерел і моментів виникнення;

  - розробка заходів для мінімізації збитків.

  Крім цього, розраховується інвестиційний ризик.

  2.4. Розрахунки, що виробляються при розробці бізнес-плану.

  Самі по собі фінансові документи не дають чіткого уявлення профінансове становище фірми, для його визначення проводиться аналізфінансових показників діяльності фірми.

  Він дозволяє виявити критичні точки в діяльності підприємства,визначити причини проблем і запланувати дії, спрямовані на їхрішення. Виділяють чотири типи найбільш значимих показників:

  1. Показники ліквідності (короткостроковій платоспроможності):

  - Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка.л.)

  Ка.л. =; (1)

  Запропоновані значення Ка . л. ? 0,2.

  - коефіцієнт покриття балансу (Кп.б.)

  Кп.б. =; (2)

  Запропоновані значення Кп.б. ? 2.

  2. Показники фінансової незалежності та стійкості:

  - коефіцієнт фінансової стабільності (Куст.)

  Кущ .=; (3)

  Запропоновані значення Кущ. ? 1,5.

  3. Показники ділової активності:

  - Тривалість оборотності у днях запасів (Доб.с.),дебіторської заборгованості (Дд.з.) та кредиторської заборгованості (Дк.з.),які розраховуються за наступними формулами:

  , де (4)середньорічна вартість оборотних коштів;

  виручка від реалізації продукції.

  , де (5)

  розмір середньорічної дебіторської заборгованості;

  Дк. з .=, де (6)

  - середньорічний розмір кредиторської заборгованості;

  - Фондовіддача основних засобів (Фо):

  , де (7)

  - середньорічна вартість основних фондів;

  4. Показники прибутковості (прибутковості):

  - рентабельність продажів (Rn):

  Rn =, де (8)

  П - чистий прибуток;

  - рентабельність продукції (Rпр):

  Rпр, де (9)

  S - повна собівартість продукції;

  - рентабельність авансованого капіталу (Rа. к)

  R А.К =, де (10)

  АК - авансований (вкладений) капітал.

  5. Розраховують термін окупності проекту (Т) за формулою:

  (11)

  Якщо планується здійснення проекта за рахунок кредиту, тонормативний термін окупності проекту дорівнює терміну, на якийнадається кредит.

  2.5. Оформлення бізнес-плану.

  Оформлення не менш важливо для успіху бізнес-плану, ніж йогозміст. Тому фахівці з бізнес-планування рекомендуютьвиконувати наступні правила:

  1. Бізнес-план повинен бути професійним. За змістом, зовнішньомуувазі судять про компетенцію підприємця, який розробив цей бізнес-план.
  Цей документ повинен бути простим, зрозумілим і доступним для користування.

  2. Бізнес-план повинен бути розділений на розділи (розділи). Перший розділ
  - Цілі і завдання підприємця. Весь план повинен складатися так, щоббудь-який інвестор міг легко відшукати в плані цікавлять його розділи, частини,пункти. Для більш повного та наочного сприйняття інформації рекомендуємовикористовувати таблиці, схеми, графіки, діаграми.

  3. Бухгалтер або головний бухгалтер повинен перевірити всі фінансовірозрахунки. При можливості укладення з бізнес-планом повинен аудитор.

  4. Оптимальним за структурою і змістом вважається бізнес-план,що включає сім розділів, а загальний обсяг може бути названий прийнятним, якщовін не перевищує 100 сторінок.

  3. Розробка бізнес-плану з виробництва кондитерських виробів.

  3.1. Резюме.

  Бізнес-план присвячений обгрунтуванню ефективності організаціївиробничого ТОВ «Бансес» з виробництва кондитерських виробів.

  Виробництво (1 комплект мініпекарні) передбачається розмістити в
  Засвіяжском районі Г. Ульяновська в їдальні АТ «УЗТС».

  Сировина та допоміжні матеріали буде поставляти оптова фірма
  «Юстина». Споживання сировини в 2002 р. планується 62550 кг, а в 2003 р. -
  250200 кг.

  Запланований обсяг випуску продукції в 2002 р. - 504000 шт., А в 2003р. - 2016000 шт. на суму в 2002 р. - 1337580 крб., у 2003 р. - 5788080руб. на основі діючих виробничих потужностей (обладнаннявикуповується у АТ «УЗТС).

  Ринком збуту готової продукції є підприємства роздрібноїторгівлі, підприємства громадського харчування, їдальні шкіл та дитсадків р.
  Ульяновська.

  Загальна вартість проекту з виробництва кондитерських виробів 93667,1руб. (власні кошти фірми).

  Персонал фірми складається з висококваліфікованих фахівців. Загальначисельність персоналу в 2002р .- 13 осіб, у 2003р. - 16 чоловік.
  Конкурентоспроможність підприємства забезпечується високою якістюпродукції і не високими цінами на неї.

  Асортимент продукції, що випускається - 12 виробів: Ватрушка з повидлом;
  Ватрушка з сиром, тістечко «Мерензі»; тістечко «Варшавське»; тістечко
  «Краківська»; рулет «Мак»; рулет «Мак глазурований», тістечко «Еклер»,
  Хачапурі з сиром; Хачапурі з сиром, плюшки «Московська»; булочка
  «Молочна» (нізкоколорійная).

  Термін окупності проекту - менше 9 місяців.

  3.2. Характеристика продукції.

  Проект пропонує виробництво кондитерських виробів, яківідрізняються наступними властивостями, що відрізняють її від продукції іншихвиробників в м. Ульяновську:

  - високі смакові якості;

  - висока калорійність у більшої частини виробів, і кількавиробів з низькою калорійністю;

  - легкість засвоєння;

  - повільно черствеющіе;

  - реалізуються в розфасованому вигляді;

  - для поліпшення смаку додаються ароматичні речовини іпрянощі;

  - зовнішній вигляд виробу привабливий для покупця.

  3.3. Аналіз ринку і конкурентів.

  3.3.1. Характеристика місткості ринку.

  Кондитерські вироби користуються великим попитом у споживачів. Обсягпродаж кондитерських виробів (випічки) в 2001 році склав близько 158000000штук. Чисельність населення м. Ульяновська - 694500 чоловік. За вирахуваннямчисла дітей віком до 4-х років - ця цифра складе близько 650000чоловік.

  Таким чином, на одного жителя м. Ульяновська припадає 243 штуки врік кондитерських виробів. За даними статистики в середньому в день однимлюдиною споживається 1 шт. кондитерських виробів (випічки), то потребана рік одну людину 360 штук. Приходимо до висновку, що споживаннякондитерський виробів має потенціал зростання:
  Потенційна місткість ринку = чисельність споживачів х норма споживання
  = 650000 чол. х 360 шт. = 234000000 шт. на рік.
  Резерви зростання: 234000000 шт. - 158000000 шт. = 76000000 шт.

  Існують фактори, які стримують платоспроможний попит накондитерські вироби:

  1. Низькі смакові якості кондитерських виробів (випічки), які незадовольняють потребу населення, що мають вимогливий смак.

  2. Невеликий асортимент кондитерських виробів (випічки), що випускаються вмісті.

  Тобто, потенційний незадоволений платоспроможний попит врозмірі 76000000 штук може бути задоволений лише продукцією, що поєднує всобі високу якість і представленої у великому асортименті.

  Планований ТОВ «Бансес» обсяг продажів кондитерських виробів в 2002 році
  - 504000 штук, в 2003 році - 2016000 штук прийнятний з точки зору реальногойого розміщення на ринку. Отже, ТОВ «Бансес» претендує на частку ринку,складову не менше 1%. Враховуючи, що величина потенційного попиту
  76000000 шт., Можна зробити висновок про наявність досить ємною (32,5%)ринкової ніші для ТОВ «Бансес» у виробництві і реалізації кондитерськихвиробів. Тобто, вся вироблена підприємством продукція може бути без проблемреалізована на місцевому ринку, але задоволення дефіцитного попиту можливолише у випадку високої якості продукції та встановленнявеликого асортименту продукції, що і є основними пріоритетами вмаркетингової та виробничої політики ТОВ «Бансес».

  3.3.2. Конкурентний аналіз.

  На ринках м. Ульяновська, де ТОВ «Бансес» припускає реалізовуватисвою продукцію, вже працюють такі основні підприємства - конкуренти:

  1. ФОРТ «Хлебторг».

  2. Приватні виробники кондитерських виробів.

  3. Мережа кафе, їдалень, закусочних.

  Уявімо основні характеристики конкурентів у таблиці 3.1.

  Таблиця 3.1.

  Аналіз конкурентів.
  | | Характеристика | Продукція | Продукція кафе, | Продукція | Продукція |
  | | Конкуруючої | ФОРТ | закусочних, | приватних | ТОВ «Бансес» |
  | | Продукції | «Хлебторг» | столових | виробників | |
  | 1. | Якість | низьке | середнє/| середнє | висока |
  | | Продукції | | низька | | |
  | 2. | Привабливість | низька | середня/| середня | висока |
  | | Ь зовнішнього вигляду | | низька | | |
  | 3. | Ціна | середня | середня | низька | середня |
  | 4. | Займана частка | 50% | 8% | 9,5% | 1% |
  | | Ринку,% | | | | |
  | 5. | Стабільність | середня | висока | висока | висока |
  | | Продаж | | | | |

  Ці підприємства покривають попит на кондитерські вироби в м.
  Ульяновську на 67,5%. Основна причина неповного задоволення попиту --відсутність на ринку кондитерських виробів високої якості та представлениху великому асортименті.

  Основними конкурентами в плані цін реалізації, як видно, будуть ФОРТ
  «Хлебторг» і приватні виробники продукції, проте в якостіспоживчі переваги будуть віддані продукції ТОВ «Бансес». Будучиповним монополістом на ринку, ФОРТ «Хлебторг», звичайно, має своюпостійну клієнтуру. Але запорукою сталості цих споживачів є,головним чином, ціна продукції. Тому при появі продукції кращогоякості за приблизно таких же цінах покупці не будуть коливатися в своємувиборі: вони віддадуть перевагу продукцію ТОВ «Бансес». Таким чином, длястворюваного нового виробництва є достатня ринкова ніша в м.
  Ульяновську.

  4. План виробництва.

  Відповідно до укладених договорів з покупцями продукціїобсяг реалізації кондитерських виробів на 2002 рік складе - 504 000 шт., в
  2003 році він збільшиться до 2016000 штук. Індекс цін на 2003 рік планується
  1,2. Так як підприємство буде працювати в 2002 році з 1.07. до 31.12, тоє півроку, то індекс обсягу виробництва на 2003 рік - 2,0.

  Виробнича програма підприємства представлена в таблиці 3.2.

  Таблиця 3.2

  Виробнича програма ТОВ « Бансес ».
  | Показники | Коефіцієнт | V випуску | Коефіцієнт | V випуску |
  | | Росту V | продукції, | зростання | продукції, у |
  | | Продукції | штуках | | штуках |
  | | 1.07.2002-31.12.2001 | 1.01.2003 - 31.12.2003 |
  | Кондитерські | | | | |
  | вироби обсяг | 1,0 | 504000 | 2,0 | 2016000 |
  | випуску всього: | | | | |
  | Разом | | 504000 | | 2016000 |

  Технологічний процес виробництва кондитерських виробів складається знаступних етапів:

  1. Готує устаткування до роботи.

  2. Просіювання борошна і замеска тесту.

  3. Оброблення тесту на форми виробів.

  4. Расстойку сформованих виробів.

  5. Випічка виробів.

  6. Упаковка готових виробів у харчову плівку.

  Тепер розрахуємо потреба в основних фондах (таблиці 3.3,
  3.4,3.5); план виробництва (таблиці 3.6, 3.7, 3.8); потреба вперсоналі, заробітну плату (таблиця 3.9) і калькуляцію собівартості (таблиці
  3.10, 3.11).

  Виробництво передбачається розмістити в їдальні АТ «УЗТС», в якійвже було встановлено обладнання (мініпекарня), таким чином, відсутнівитрати на установку, монтаж і налагодження обладнання.

  Таблиця 3.3

  Потреба в основних фондах (руб).

  | Основні фонди | 2002 | 2003 рік |
  | | Загальна | Загальна потреба | Приріст основних фондів |
  | | Потреба | | |
  | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | 1. Будинки, споруди | орендовані | орендовані | - |
  | виробничого | | | |
  | призначення | | | |
  | 2. Робочі машини та | 62060 | 62060 | - |
  | обладнання | | | |
  | 3. Транспортні | Арендован | Арендован | - |
  | кошти | | | |
  | Разом | 62060 | 62060 | - |

  Таблиця 3.3. складалася на основі таблиць 3.4 і 3.5.

  Таблиця 3.4.

  Розрахунок необхідної маси вихідної сировини (на зміну).
  | № | Назва | 2002 рік | 2003 |
  | | Продукції | | |
  | | | Коліч.шт | Вага од. | Усього | Коліч.шт | Вага од. | Усього |
  | | | Ук | ізделіякг | кг | ук | ізделіяк | Кг |
  | | | | | | | Г | |
  | | 1 | 2 | 3 | 4 (2х3) | 5 | 6 | 7 (5х6) |
  | 1. | Ватрушка с | 300 | 0,100 | 30 | 600 | 0,100 | 60 |
  | | Повидлом | | | | | | |
  | 2. | Ватрушка с | 300 | 0,100 | 30 | 600 | 0,100 | 60 |
  | | Сиром | | | | | | |
  | 3. | Тістечка | 200 | 0,100 | 20 | 400 | 0,100 | 40 |
  | | «Мерензі» | | | | | | |
  | 4. | Тістечка | 250 | 0,080 | 20 | 500 | 0,080 | 40 |
  | | «Варшавське» | | | | | | |
  | 5. | Тістечка | 250 | 0,080 | 20 | 500 | 0,080 | 40 |
  | | «Краківське» | | | | | | |
  | 6. | Рулет «Мак» | 100 | 0,250 | 25 | 200 | 0,250 | 50 |
  | 7. | Рулет «Мак» | 120 | 0,250 | 30 | 240 | 0,250 | 60 |
  | | Глазурований | | | | | | |
  | 8. | Плюшко | 180 | 0,100 | 18 | 360 | 0,100 | 36 |
  | | «Московська» | | | | | | |
  | 9. | Тістечко «Еклер» | 350 | 0,070 | 24,5 | 700 | 0,100 | 49 |
  | 10. | Хачатур з сиром | 300 | 0,200 | 60 | 600 | 0,200 | 120 |
  | 11. | Хачатур с | 250 | 0,200 | 50 | 500 | 0,200 | 100 |
  | | Сиром | | | | | | |
  | 12. | Булочка | 200 | 0,100 | 20 | 400 | 0,100 | 40 |
  | | «Молочна» | | | | | | |
  | | Разом | 2800 | - | 347,5 | 5600 | - | 695 |

  Таблиця 3.5.

  Вартість ВПФ (руб).

  | № | Найменування і | 2002 рік | 2003 |
  | | Види ВПФ | | |
  | | | Коліч.шт | Ціна руб. | Усього | Коліч.шт | Ціна | Всього руб. |
  | | | Ук | | руб. | ук | руб. | |
  | 1. | Машина для | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 3500 |
  | | Просіювання борошна | | | | | | |
  | 2. | Миксер | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 |
  | 3. | Стіл | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1200 | 1200 |
  | | Виробничий | | | | | | |
  | 4. | Ваги циферблатні | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 |
  | 5. | Тестомесітельная | 1 | 7000 | 7000 | 1 | 7000 | 7000 |
  | | Машина | | | | | | |
  | 6. | Расстоячний шафа | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 |
  | | Штр-18-01 | | | | | | |
  | 7. | Електрична піч | 2 | 6000 | 12000 | 2 | 6000 | 12000 |
  | | ПХП | | | | | | |
  | 8. | Електроплита | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 6000 |
  | | ШПС-ЕМ-3 | | | | | | |
  | 9. | Стелажна візок | 4 | 400 | 1600 | 4 | 400 | 1600 |
  | 10. | Холодильник | 1 | 7500 | 7500 | 1 | 7500 | 7500 |
  | 11. | Кондитерський лист | 68 | 120 | 8160 | 68 | 120 | 8160 |
  | 12. | Лоток | 68 | 100 | 6800 | 68 | 100 | 6800 |
  | 13. | Інвентар | | | 2000 | | | 2000 |
  | | Господарський | | | | | | |
  | | Разом | | | 62060 | | | 62060 |

  Перелік обладнання пекарні наведено в таблиці 3.5
  Продуктивність пекарні - 700 кг/зміну (зміна - 12 годин). Потужність - 75кВт/год. Займана площа - 50 мІ. Висота приміщення - 3,5 м.

  Планування потреб в обігових коштах розраховувався наоснові таблиць 3.7, 3.8.

  Таблиця 3.6.

  Планування потреби в оборотних коштах.

  | № | Види і найменування | 2002 рік | 2003 | < br>| | Ресурсів | | |
  | | | Вартість | Вартість | Вартість | Вартість |
  | | | Руб. | переходящ.за | руб. | переходящ.за |
  | | | | Пасу, руб. | | Пасу, руб. |
  | 1. | Сировина та матеріали | 805446,0 | 31322,9 | 3876288 | 75371,1 |
  | 2. | Електроенергія | 86289,8 | - | 353160 | - |
  | 3. | Тара (пакувальна | 7308 | 284,2 | 35078,4 | 682,1 |
  | | Плівка + етикетка) | | | | |
  | 4. | Витрати на ремонт | 1241,2 | - | 1489,4 | - |
  | 5. | Разом | 900285 | 31607,1 | 4265955,8 | 76053,2 |

  Таблиця 3.7.

  Вартість сировини на кожний вид вироби (на зміну) в 2002 р. (руб .).

  | № | | Найменування виробу |
  | | | |
  | | | |
  | | Вид сировини | |
  | | | Ватру | Ватру | Піро | Піро | Піро | Руле | Руле | Плюш | Піро | Хача | Хачап | Було |
  | | | Шка с | шка с | жное | жное | жное | т | т | ка | жное | пури | урі с | чка |
  | | | Повід | твори | «Мер |« Вар | «Кра |« Мак | «Мак |« Мос | «ЕКЛ | з | твори |« Мовляв |
  | | | Лом | гом | енгі | Шавс | ковс | »|» | ковс | ер »| сиро | гом | очна |
  | | | | | »| Дещо | дещо | | очей | ка | | м | | я» |
  | | | | | | | | | Ірового | | | | | |
  | | | | | | | | | Ан. | | | | | |
  | | Кол. | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 100 | 120 | 180 | 350 | 300 | 250 | 200 |
  | | Виробів | | | | | | | | | | | | |
  | 1. | Борошно | 125,5 | 126,2 | 28,0 | 54,3 | 43,8 | 138, | 165, | 81,9 | 21,7 | 262, | 218,8 | 112, |
  | | | | | | | | 2 | 8 | | | 5 | | 0 |
  | 2. | Цукор | 10,8 | 13,7 | 94,7 | 124, | 85,2 | 18,0 | 59,9 | 30,9 | 40,7 | 38,0 | 31,6 | -- |
  | | | | | | 3 | | | | | | | | |
  | 3. | Яйця | 7,2 | 7,2 | 165, | 70,5 | 94,3 | 29,9 | 96,9 | 10,3 | 139, | 64,0 | 45,0 | - |
  | | | | | 1 | | | 7 | | | 1 | | | |
  | 4. | Маргарин | 5,8 | 5,8 | 163, | 51,6 | 50,0 | 26,3 | 31,6 | 36,0 | 157, | 20,0 | 16,7 | - |
  | | | | | 2 | | | | | | 9 | | | |
  | 5. | Дріжджі | 2,7 | 2,7 | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 11,2 | 9,3 | 1,5 |
  | 6. | Повидло | 75,0 | - | - | 63,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
  | 7. | Сир | - | 57,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | - |
  | 8. | Сирна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - |
  | | Маса | | | | | | | | | | | | |
  | 9. | Молоко | - | - | 90,2 | - | - | - | - | 20,2 | 58,4 | - | - | 78,2 |
  | | Згущене | | | | | | | | | | | | |
  | 10 | Горіхи | - | - | - | 16,6 | 73,6 | - | - | - | - | - | - | - |
  | | (Арахіс) | | | | | | | | | | | | |
  | 11 | Сіль | - | 0,48 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,36 | 0,25 | 0,07 | 0,9 | 0,75 | 0,4 |
  | 12 | Ванілін | 0,45 | 0,07 | 1,7 | - | - | - | - | 1,56 | 1,9 | - | - | 1,7 |
  | 13 | Оцтова | - | - | - | 1,3 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - |
  | | Кислота | | | | | | | | | | | | |
  | 14 | Лимонна | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,9 | - | - | - | - | - |
  | | Кислота | | | | | | | | | | | | |
  | 15 | Сода | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
  | 16 | Амегоній | - | - | - | 0,9 | 0,85 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | - | - | - | - |
  | 17 | розпушити. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
  | 18 | Мак | - | - | - | - | - | 75,0 | 90,0 | - | - | - | - | - |
  | 19 | Масло | 0,9 | 0,9 | - | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 2,16 | 0,98 | 3,6 | 3,0 | 2,4 |
  | | Рослинної. | | | | | | | | | | | | |
  | | Разом | 229,3 | 215,0 | 543, | 384, | 349, | 290, | 447, | 185, | 420, | 688, | 523,0 | 196, |
  | | | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 |
  | | Витрати | 0,76 | 0,72 | 2,7 | 1,54 | 1,4 | 2,9 | 3,7 | 1,03 | 1,2 | 2,29 | 2,10 | 0, 98 |
  | | Сировини на | | | | | | | | | | | | |
  | | Одиницю | | | | | | | | | | | | |
  | | Вироб. | | | | | | | | | | | | |
  | | Руб. | | | | | | | | | | | | |

  Таблиця 3.8.

  Вартість сировини та допоміжних матеріалів (на зміну).

  | № | Види і | 2002 рік | 2003 |
  | | Найменування | | |
  | | Сировини | | |
  | | | Кіл. шт. | Ціна | Стоїмо. | Кількість. шт. | Ціна руб. | Стоїмо. |
  | | | Кг. | руб. | руб. | кг. | | Руб. |
  | 1. | Борошно | 196,96 | 7,0 | 1378,7 | 393,92 | 8,4 | 3308,9 |
  | 2. | Цукор | 45,65 | 12,0 | 547,8 | 91,3 | 14,4 | 1314,7 |
  | 3. | Яйця, шт. | 600 | 1,2 | 719,57 | 1200 | 1,44 | 1728,0 |
  | 4. | Маргарин | 28,2 | 20,0 | 564,9 | 56,4 | 24,0 | 1353,6 |
  | 5. | Дріжджі | 2,1 | 14,0 | 29,4 | 4,2 | 16,8 | 70,6 |
  | 6. | Повидло | 5,56 | 25,0 | 138,9 | 11,12 | 30,0 | 333,6 |
  | 7. | Сир | 12,75 | 20,0 | 255,0 | 25,5 | 24,0 | 612,0 |
  | 8. | Сирна маса | 9,9 | 30,0 | 297,0 | 19,8 | 36,0 | 712,8 |
  | 9. | Молоко Згущаючи. | 10,74 | 23,0 | 247,0 | 21,48 | 27,6 | 592,8 |
  | 10. | Горіхи | 3,6 | 25,0 | 90,2 | 7,2 | 30,0 | 216,0 |
  | 11. | Сіль | 2,23 | 2,0 | 4,46 | 4,46 | 2,4 | 10,7 |
  | 12. | Ванілін | 0,098 | 70,0 | 6,9 | 0,196 | 84,0 | 16,46 |
  | 13. | Оцтова кисл. | 0,07 | 25,0 | 1,7 | 1,14 | 30,0 | 34,2 |
  | 14. | Лимонна кисл. | 0,02 | 75,0 | 1,6 | 0,04 | 90,0 | 3,6 |
  | 15. | Сода | 0,03 | 8,0 | 0,2 | 0,06 | 9,6 | 0,57 |
  | 16. | Амегоній | 0,019 | 200,0 | 3,95 | 0,038 | 240,0 | 9,12 |
  | 17. | Розпушувач | 0,026 | 200,0 | 5,2 | 0,052 | 240,0 | 12,48 |
  | 18. | Мак | 5,5 | 30,0 | 165,0 | 11,0 | 36,0 | 396,0 |
  | 19. | Масло ростить. | 1,43 | 12,0 | 17,2 | 2,86 | 14,4 | 41,2 |
  | | Разом | 348,9 | - | 4474,7 | 697,8 | - | 10767,3 |
  | 20. | Упаковка | 1,4 | 25,0 | 35,0 | 2,8 | 30,0 | 84,0 |
  | 21. | Етикетка | 2800 | 0,002 | 5,6 | 5600 | 0,03 | 13,4 |
  | | Разом | - | - | 40,6 | - | - | 97,4 |

  Вартість перехідного запасу (норматив оборотних коштів)визначається за формулою:
  , Де
  Т - вартість перехідного запасу, руб.;
  Q - вартість сировини, матеріалів, руб.;
  М - норма перехідного запасу, днів;
  Д - число днів планованого періоду.

  Норматив оборотних коштів визначається на сировину, матеріали таупаковку при нормі перехідного запасу - 7 днів.

  Далі розрахуємо потреба в персоналі та заробітній платі.

  Таблиця 3.9.

  Потреба в персоналі та зарплати.

  | Назва | 2002 рік | 2003 |
  | категорій | | |
  | працівників | | |
  | | Потр | Ежемес. | Витрати | нарахування-| Потр. | Ежемес. | Витрати | нараховано. |
  | |. | | | Ение на | | | | |
  | | Чол. | З/п, | на з/п | з/п, | чол. | з/п, | на з/п | на з/п, |
  | | | Руб. | руб. | руб. | | Руб. | руб. | руб. |
  | 1. Робочі | | | | | | | | |
  | основного | | | | | | | | |
  | виробництва | 4 | 1500,0 | 36000 | 12924,0 | 6 | 1800,0 | 129600, | 46526,4 |
  | - Кондитер | | | | | | | 0 | |
  | 2. Допоміжні. | | | | | | | | |
  | працівники: | | | | | | | | |
  | - Водій | | | | | | | | |
  | - Вантажник | 1 | 1000,0 | 6000 | 2154,0 | 1 | 1200,0 | 14400,0 | 5169,6 |
  | - Приймальник | 1 | 800,0 | 4800 | 1723,2 | 2 | 960,0 | | 8271,4 |
  | замовлень | 1 | 1000,0 | 6000 | 2154,0 | 1 | 1200,0 | 23040,0 | 5169,6 |
  | - Пакувальник | | | | | | | | |
  | - Прибиральник | 2 | 1000,0 | 12000 | 4308,0 | 2 | 1200,0 | 14400,0 | 10339,2 |
  | | 1 | 600,0 | 3600 | 1292,4 | 1 | 720,0 | | |
  | | | | | | | | | 3101,7 |
  | | | | | | | | 28800,0 | |
  | | | | | | | | | |
  | | | | | | | | 8640,0 | |
  | 3. Фахівці | | | | | | | | |
  | та службовці | | | | | | | | |
  | - Завідувач | | | | | | | | |
  | виробництвом | | | | | | | | |
  | - Бухгалтер | 1 | 2000,0 | 12000 | 4308 | 1 | 2400,0 | 28800,0 | 10339,2 |
  | | 1 | 2000,0 | 12000 | 4308 | 1 | 2400,0 | | |
  | | | | | | | | 28800,0 | 10339,2 |
  | 4. Директор | 1 | 3000,0 | 18000 | 6462 | 1 | 3600,0 | 43200,0 | 15508,8 |
  | Разом | 13 | | 110400 | 39633,6 | 16 | | 319680, | 114765, |
  | | | | | | | | 0 | 1 |

  калькуляційних статей собівартості заповнюються на основірезультатів, отриманих в попередніх таблицях і додаткових розрахунків.

  Вартість електроенергії на технологічні цілі розрахована виходячи зкількості споживаної електроенергії і тарифної ставки за 1 кВт.
  2002 рік - 43,9 кВт/год х 12 год х 180 дн. Х 0,91 руб. = 86289,8 руб.
  2003 рік - 75 кВт/год х 12 год х 360 дн. Х 1,09 руб. = 353160,0 грн.
  (тарифна ставка за 1 кВт у 2003 р. розрахована з урахуванням індексу цін - 1,2).

  Вартість упаковки (харчова плівка + етикетка) розрахована з витратина еди?? Іцу вироби і ціни за одиницю плівки та етикетки:
  2002 рік - 1,4 шт. х 180 дн. х 25 руб. + 5,6 руб. х 180 дн. = 7308 руб.
  2003 рік - 2,8 шт. х 360 дн. х 30 руб. + 13,4 руб. х 360 дн. = 35078,4 руб.

  Витрати на ремонт були встановлені в розмірі 2% від балансовоївартості ОФ на рік і склали:
  2002 рік - 62060 х 2% = 1241,2 руб.;
  2003 рік (з урахуванням інфляції) - 62060 х 2% х 1,2 = 1489,4 руб.

  Потреба в персоналі і зарплати представлені в таблиці 3.9.

  Плата за воду і очищення води була обчислена виходячи з потреби їїі розцінки за 1 мі води і склала в 2002 році - 45 мі/міс. х 6 міс. х
  (8,77 +1,55) руб. = 2786,4 руб.; У 2003 році (з урахуванням інфляції) - 77мі/мес.х 12 міс. х 12,4 руб. = 11457,6 руб.

  Сума амортизаційних відрахувань була обчислена виходячи із середньоїставки амортизаційних відрахувань на повне відновлення ОФ у розмірі
  20% від балансової вартості ОФ і склала в 2002 р. - 62060х20% = 12412руб.; у 2003 р. - 62060х12% = 12412 руб.

  Відрахування в дорожні фонди розраховані зі ставки 1% виручки без ПДВ,визначеної за середньоринковою ціною - 2,6 грн./шт. і обсягу виробництва:
  2002 рік - 504000 шт. х 2,6 х 1% = 13104 руб.; з урахуванням індексу цін у 2003р. складуть - 2016000 шт. х 3,12 грн./шт. х 1% = 62899,2 руб.

  Орендна плата за виробниче приміщення (50мІ) і офіс (17,5 мІ)обчислено з площі приміщень і орендних ставок за 1мІпомещеній. Орендаавтомобіля - 1000 грн./міс.
  2002 р. - ((50 +17,5) мІ х 80 руб./мІ + 1000 грн./міс.) Х 6 міс. = 38400руб.;
  2003 р. - (67,5 мІ х 96 руб./мІ + 1200 грн./міс.) Х 12 міс. = 92160 руб. (зурахуванням інфляції).

  Інші витрати складаються з витрат на опалення приміщень, розрахованихз кількості споживаної теплової енергії за місяць при опалювальномусезоні 6 місяців і ціни за 1 Гкал; витрат на освітлення приміщення; витрат напаливо для автомобіля; витрат на сплату страхових платежів, з розрахунку,згідно з договором страхування майна, 0,5% від вартості застрахованогомайна; управлінських витрат і витрат на миючі засоби.
  У 2002 році інші витрати складуть: (0,6 Гкал х 248 руб./Гкал х 3 міс.) +
  (200 кВт/міс. Х 6 міс. Х 0,91 руб.) + (1050 руб. Х 6 міс.) + (62060 х 0,5%
  : 2) + 875 руб. + 150 руб. = 9018,6 руб.;
  У 2003 р. - (0,6 Гкал х 297,6 грн./Гкал х 6 міс.) + (200 кВт х 12 міс. Х
  1,09 грн./кВт) + 1260 руб. х 12 міс.) + (62060 х 0,5% х 1,2) + 2100 руб. +
  360 руб. = 21639,8 руб.

  Податок на майно був розрахований з середньорічної вартості ОФ іставки податку 2%:
  2002 р.:
  2003 р.:

  Цільові збори (податок на міліцію) розраховуються з ставки податку врозмірі 3% до розміру річного фонду зарплати, розрахованого з мінімальноїзарплати одного працівника середньооблікової:
  На 2003 р. цільові збори індексуються пропорційно зростанню цін іпередбачається збільшення ММОТ; в 2002 р. - 13 чол. х 100 руб. х 6 міс. х
  3% = 234 руб.; 2003 р. - 16 чол. х 120 руб. х 12 міс. х 3% = 691,2 руб.

  Податок на прибуток був визначений виходячи зі ставки податку 35%оподатковуваного прибутку і ставки в 2002 р. - 217497,3 руб. х 35% = 76124,1руб.; у 2003 р. - 920630,9 руб. х 35% = 322220,8 грн.
  ЕСН обчислюється їх ставки податку 35,6% + 0,3% від заробітної платипрацівника.

  Таблиця 3.10.

  Калькуляція собівартості (руб.)
  | | 2002 рік | 2003 |
  | Показники | | |
  | | При виробництва V-| При V виробництва - |
  | | 504000 шт. | 2016000 шт. |
  | | На одиницю | усього | на одиницю | усього | <

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !