ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Бізнес планування в Білорусі
       

   

  Маркетинг

  Введення

  В даний час, соціально-економічна ситуація, що склалася в
  Білорусі в результаті здійснення економічних реформ, характеризуєтьсяспадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожіннямпевної частини населення. Без кардинального перетворення сформованоїсистеми соціально-економічного устрою Білорусь не може подолати теважке економічне становище і зайняти гідне місце у світовомуекономічному співтоваристві. Зниження ділової активності, викликаненестабільністю законодавчої бази, високими ставками податків та інфляцієюмає одну дуже важливий наслідок, яке не завжди враховується - уумовах все більшої відкритості білоруської економіки це обертаєтьсявтратою ринку для підприємства. Вакууму в такому випадку не буває, ізвільнилося місце негайно буде зайнято більш спритним і чіпкимконкурентом. Назад на вже зайнятий ринок стає не просто важко,іноді неможливо.

  В умовах жорстокої конкуренції, якими характеризується будь-якаринкова економіка, вижити може тільки той суб'єкт господарювання, якийзможе швидше пристосуватися до швидких змін в економічнійситуації. Для цього необхідно чітке знання принципів і основфункціонування ринкової економіки, повна інформація про останнізміни в законодавстві, а значить не обійтися без чіткоїдержавної програми сприяння розвитку різних формпідприємництва. Звичайно, такі програми досить важкі длядержавного бюджету і не завжди є можливість фінансуватиокремі сфери прикладання інтересів держави.

  1. Теоретичні аспекти бізнес-планування

  Успіх будь-якої діяльності суб'єкта господарювання безпосередньо залежить нетільки від впливу ринкових механізмів, але і від того наскільки успішнопланує суб'єкт господарювання свої дії. Етап попередньогоаналізу і планування намічуваної діяльності завжди повинен передуватиетапу впровадження та функціонування. У цьому випадку важливою єпопередня оцінка, аналіз одержуваного прибутку, розрахунок рентабельності,ліквідності і т.д., тобто на підставі цих показників підприємствовирішує питання про подальшу діяльність в даному напрямку.

  Первинний аналіз діяльності повинен виявити найбільш слабкі сторонипідприємства з метою подальшого їх виправлення. Для того, щоб вижити вумовах конкуренції підприємство першим має проявити ініціативу (першза все і відносно своїх працівників). Будь-який суб'єкт господарюваннянезалежно від форми власності має шанси на успіх лише в тому випадку,якщо він працює з повною віддачею. Тільки виявивши перші ініціативу можнапершим отримати виграш від цього.

  Бізнес-план дає уявлення про те, як підприємство у своїйдіяльності буде враховувати соціально-економічний розвитокобслуговуваного регіону, виробничі можливості промисловихпідприємств і стан у них товарних запасів, обсяг і структурупропонованого надходження товарів з інших регіонів республіки, далекого таближнього зарубіжжя, трудовий та інтелектуальний потенціал самогопідприємства.

  Процесу складання бізнес-плану завжди передують процесвироблення ідей, з яких відбирається найбільш реальна.

  Значимість і розмір прибутку обумовлені кількома чинниками:

  - з одного боку, вона залежить в основному від якості роботипідприємства, підвищує економічну зацікавленість його працівників внайбільш ефективне використання ресурсів, так як прибуток - основнийджерело виробничого і соціального розвитку підприємства;

  - з іншого - вона служить найважливішим джерелом формуваннядержавного бюджету.

  Таким чином, безпосередньо у зростанні прибутку зацікавлене в першучергу підприємство, і побічно, шляхом отримання коштів від сплати податків,держава. Приріст прибутку від господарської діяльності досягається нелише завдяки збільшенню трудового внеску колективу підприємства, а йза рахунок інших факторів, як правило, стилю керівництва, ефективноїмотивації і так далі. Для більш ефективної роботи на підприємствірекомендується проводити систематичний аналіз формування, розподілуі використання прибутку. Значимість аналізу велика як для підприємства, такі для зовнішніх суб'єктів, з якими підприємство або торгова фірмавзаємодіє в процесі господарської діяльності (державніоргани, банки, страхові компанії, фінансові фонди, ділові партнери і такдалі).

  При аналізі формування прибутку вирішуються наступні завдання:

  - оцінюється план або прогнозоване значення прибутку і вибираєтьсянайкращий варіант;

  - вивчається виконання плану прибутку і його динаміка;

  - виявляється і кількісно вимірюється вплив факторів формуванняпоказників прибутку, оцінюється якість прибутку;

  - виявляються напрямки, пропорції та тенденції розподілуодержуваного прибутку;

  - визначаються резерви зростання прибутку;

  - заключним акордом є розробка рекомендацій з найбільшефективному використанню прибутку з урахуванням перспектив і напрямківрозвитку підприємства (фірми).

  Вирішення питання про виділення бюджетних інвестицій, наданнябанківських кредитів має здійснюватися тільки за наявності бізнес-плану,що відображає курс розвитку підприємства на певний період. Змістомбізнес-плану є проведення комплексу маркетингового та техніко -економічного досліджень, спрямованих на вдосконалення і розвитоквиробництва. Оцінка доцільності вибору проекту здійснюється наоснові критеріїв (маркетингових, фінансово-економічних, забезпеченостіресурсами, нормативних, відповідності факторів успіху), що відображають головніаспекти та умови його реалізації. Бізнес-план підприємства може бутискладений на один рік, в якому детально розглядаються питаннягосподарської діяльності підприємства в майбутні 12 місяців іукрупнено характеризуються періоди на 1-4 роки. При підготовціінвестиційних проектів бізнес-плани розробляються на період їхздійснення. Бізнес-план включає опис підприємства. Його потенціалу,оцінку внутрішнього і зовнішнього середовища в бізнесі і часу, конкретні дані простратегії маркетингу та розвитку бізнесу. Крім того, в бізнес-планівідзначаються можливості ризиків, тобто показується, що існуванняризиків враховано в бізнес-плані і намічені заходи для їх зниження.

  Обсяг бізнес-плану залежить від мети його складання. Внутрішній бізнес -план (для внутрішньозаводського планування) не регламентується ні за обсягом,ні за структурою розділів. Бізнес-план може використовуватися для проведеннясанації, реструктуризації, приватизації підприємств, а також для отриманнязовнішніх інвестицій. Бізнес-план, що подається з метою отримання великихабо середніх обсягів інвестицій (кредитних ресурсів), а також покликанийзацікавити великого інвестора, повинен бути викладений не більше ніж на 50 -
  80 сторінках. Як правило, у зазначений обсяг не включаються програми,доповнюють бізнес-план і підтверджують його реальність. Складанню бізнес -плану передує аналіз Складанню бізнес-плану передує аналізфінансово-господарської діяльності підприємства, ринку і техніко -економічні дослідження різних альтернатив розвитку підприємства наоснові загальноприйнятих міжнародних стандартів. фінансово-господарськоїдіяльності підприємства, ринку і техніко-економічні дослідженнярізних альтернатив розвитку підприємства на основі загальноприйнятихміжнародних стандартів.

  Джерела коштів для фінансування розробки бізнес-плану:

  Власні кошти підприємств, організацій і установ,позабюджетні фонди, засоби потенційних інвесторів.

  У процесі розробки бізнес-плану планується визначити рядзаходів щодо вдосконалення діяльності міського центру зприватизації при управлінні власності Могильовського міськвиконкому,розрахувати витрати на надання послуг населенню з приватизації житла,доцільність діяльності відділу нежитлового фонду, вартість нових послугщо надаються центром у процесі господарської діяльності, визначитинеобхідність створення структурного підрозділу, який надаєконсультаційні послуги юридичним та фізичним особам по в сфері торгівлінерухомістю та розміщення цінних паперів.

  Бізнес-план - це програма дій щодо реалізації проектів, абоздійснення окремих операцій, спрямована на забезпечення прибутковогофункціонування підприємства.

  Необхідність бізнес-плану обумовлена наступними причинами:
  Рішенням питань планування, будівництва проектів, їх реалізацією,розширенням, реструктуризацією, модернізацією та ін причинами;
  Залученням грошових коштів у вигляді кредитів для реалізації проектів,комерційних угод;
  Залученням до реалізації планів підприємства потенційних партнерів,які можуть вкласти власний капітал чи наявні в них новітнітехнології.

  Відповідно до рекомендацій з розробки та оцінки бізнес-планупідприємства, затвердженими Міністерством економіки Республіки Білорусь 14грудень 1994р. суб'єкти господарювання Республіки Білорусь повинні відобразитив бізнес плані наступні елементи:

  Резюме. Структура резюме відповідає структурі самого бізнес-плану.
  В резюме в стислій формі викладається суть пропонованого плану розвиткупідприємства.

  У першому розділі міститься коротка інформація за реквізитамипідприємства, його галузевої чи іншої речі, координатикерівника, історія створення, розвитку та сучасного станупідприємства, його досягнення і невдачі.

  Функції бізнес-плану:

  Перша функція пов'язана з можливістю використання для розробкиконцепції, стратегії бізнесу. Ця функція життєво необхідна як в періодстворення підприємств, так і вироблення (вибору) нових напрямківдіяльності.

  Друга - функція планування, що дозволяє оцінити можливостірозвитку нового напрямку діяльності, контролювати процеси розвиткупідприємства, виконання бізнес-плану.

  Третя функція дозволяє залучати грошові кошти (позики ікредити).

  Четверта функція дозволяє залучити до реалізації планів підприємствапотенційних партнерів, які зможуть вкласти власний капітал абонаявні в них новітні технології. Бізнес-план повинен переконатипотенційного інвестора в тому, що він зможе отримати прибуток, вступивши докомерційні відносини з даним підприємством.
  Кінцева мета розробки бізнес-плану - планування господарськоїдіяльності підприємства на майбутнє. Планування діяльності фірмидає багато чого, наприклад:змушує керівників займатися перспективами фірми.дозволяє здійснювати більш чітку координацію зусиль вживаються подосягнення поставлених цілей.встановлює показники діяльності фірми, необхідні для подальшогоконтролю.змушує керівників чіткіше і конкретніше визначити свої цілі і шляхи їхдосягнення.робить фірму більш підготовленою до раптових змін ринкових ситуацій.наочно демонструє обов'язки і відповідальність всіх керівниківфірми.
  3. Бізнес-план

  3.1 Резюме

  Даний документ являє собою дослідження доцільностівнесення доповнень і змін в господарську діяльність Могильовськогоміського центру з приватизації для подальшого впровадження на практиці.

  3.2 Опис підприємства

  Даний розділ містить юридичну та економічну інформацію,основним завданням якої створення чіткого уявлення в потенційногоспонсора про є дача чіткого уявлення про передбачуваний проект.

  Вказуються види діяльності, які планується здійснювати.

  Основні цілі, намічені до виконання.

  Переваги і виграші від його розробки та впровадження.

  Переваги місця розташування.

  Зони обслуговування.громадяни Республіки Білорусь;колективи громадянвласники нерухомості, які не є громадянами Республіки Білорусь;резиденти Республіки Білорусь, спільні підприємства;представництва іноземних фірм, компаній (нерезиденти), що здійснюютьсвою діяльність на території Республіки Білорусь.

  Переваги центру з приватизації у порівнянні з іншими суб'єктамигосподарювання:високоякісне обслуговування високопрофесійними співробітниками;розширений перелік послуг;досить гнучкий підхід до формування ціни;пропозиції щодо сприятливими цінами;досить доступний для огляду перелік запропонованих до продажу об'єктів;легкодоступній розташування;більшу довіру продавців і покупців до центру, так як він єдержавною структурою.можливість безпосереднього ознайомлення з об'єктом, так би мовити «вживу ».

  Підприємницькі мети:

  Загальні цілі:вихід на ринок з новими видами послуг,більш повне використання потенціалу,висока вимога до якості обслуговування клієнтів,створення іміджу.

  Соціальні цілі:створення робочих місць,створення на підприємстві сприятливої обстановки для співробітників.

  Економічні цілі:збільшення прибутку.стабілізація фінансового становища.

  3.3 Продукція та послуги

  Будь-який бізнес, у тому числі і торгівля нерухомістю, починається, першза все, з інформації. Клієнт повинен отримати вичерпні відповіді на всіпитання (місця розташування, цін, транспортних характеристик, експлуатаційнихвитрат). Красива, чітка, гранично ясна інформаційна реклама створитьу клієнта гарний настрій, роз'яснить вигоди від придбання об'єкта інайімовірніше спонукає його до здійснення покупки.

  Добре організована інформація про послуги, що надаються, їх рекламасприяють не тільки підвищенню економічних показників роботи відділу,але й сприяють якісному зростанню сервісу.

  Обчислювальна техніка, яка впроваджується в практику роботи, має великезначення для оперативного вирішення завдань щодо подальшого розвитку. Такіфактори як використання обчислювальної техніки, впровадження програмногозабезпечення, встановлення локальної обчислювальної мережі дозволяють:значно підвищити продуктивність праці;підвищити оперативність вирішення окремих питань діяльності центру;підвищити обмін оперативною інформацією;значно посилити контроль за динамікою і термінами дії договоріворенди, а також процесом приватизації житлового фонду м. Могилева;поліпшити планування діяльності відділів і підрозділів центру;більш чітко координувати роботу міського центру з приватизації іуправління власності Могильовського міськвиконкому;використання всесвітньої мережі Інтернет дозволить створити передумови длязацікавленості потенційних клієнтів у надаються центромпослуги;розкрити і використовувати внутрішні резерви центру, прискорення обмінуінформацією, що дає можливість економії робочого часу і дозволяєперекидати працівників центру на рішення «гарячих» питань.

  В даний час в Республіці Білорусь частка нерухомості,що належить приватним особам і суб'єктам господарювання недержавноїформи власності досить незначна, і формується в основному за рахунокквартир, що приватизуються громадянами, житлових і виробничих забудов,здійснюваних на ділянках, що знаходяться в їх повному господарському віданні.
  Але, тим не менше, формування ринку нерухомості в Республіці Білорусь, вцілому, і в м. Могилеві, зокрема, вже почалося. Первинний ринокнерухомості формується в процесі виділення окремих об'єктівдержавної власності на місцевому рівні (комунальних об'єктівнерухомості) та передачі прав власності на них суб'єктам господарюванняшляхом продажу їх з торгів або з аукціону. Вторинний ринок нерухомостіформується ріелторськими фірмами, які займаються вторинної перепродажемправ власності на об'єкти нерухомості.

  Значна частка доходів від продажу нерухомості приватних осіб, тобтоквартир, присадибних ділянок, гаражів звертається на «чорному» ринку, часткайого за оцінками експертів в даний час складає приблизно від 20-27% уреспубліці. А це вже дуже значні кошти, які могли бпоповнити державний бюджет. У зв'язку з цим найкращим виходом єтак звана «легалізація» торгівлі нерухомістю.

  Ключовими факторами успіху тут будуть податкові пільги громадянам,здійснює Разовті операції з нерухомістю, заохочення діяльності всфері торгівлі нерухомістю для залучення фірм у цей сегмент ринку,повне прийняття фірмами зобов'язань з ведення справ клієнта.

  У першу чергу населення відмовляється від послуг агентств з торгівлінерухомістю через відсутність довіри до них і через небажання афішувати,де б то не було, свої доходи. У цьому випадку у міського центру зприватизації є переваги перед конкурентами. Будучи державнимустановою, міський центр з приватизації буде мати у клієнтів більшийрівень довіри, ніж його конкуренти. Тому, щоб спонукати клієнта довибору міського центру з приватизації як довіреної особи длянадання його інтересів в процесі угоди, важливо не тільки найбільшповно виконати його основні запити та побажання, але і зробити цеоперативно.

  Нові види послуг, які планує надавати міський центр зприватизації при управлінні власності Могильовського міськвиконкому:надання консультаційних послуг з приватизації житла відділах приватизаціїжитла Могилевської області (відділ з приватизації житла міського центру зприватизації);консультування з купівлі та продажу нерухомості (відділ формування тареалізації комунальної власності);проведення аналітичної оцінки ринку нерухомості в місті та регіонах,ефективності використання нежитлових приміщень;продаж квартир з аукціонів на замовлення фізичних та юридичних осіб;продаж майна, конфіскованого в судовому порядку з аукціону.

  Реалізація проекту буде проводитися працівниками відділів міськоїцентру з приватизації спільно зі службовцями управління власностіміськвиконкому.

  3.4 План маркетингу

  Світова історія свідчить про те, що у всі часи і при будь-якомууряді одним з основних елементів економічних відносин міжсуб'єктами господарювання та гарантом їх твердості була, є і ще довгийчас буде власність, якою вони володіють.

  Одним з елементів власності є нерухомість. Світовий досвідпоказує, що найбільша віддача від нерухомості виходить, як правило,в тих випадках, коли її власником є «приватне» особа незалежно відюридичного статусу.

  В даний час, згідно з поставленими перед ним завданнями,міський центр з приватизації при управлінні власності Могильовськогоміськвиконкому готує матеріали по об'єктах нерухомості до аукціонів,конкурсам і цільової продажу; проводить первинну оцінку об'єктівнерухомості; оформляє документи для продажу квартир у власність, напродаж (оренду) нежитлових приміщень; організовує проведення аукціонів,конкурсів, цільових продажу (оренди) об'єктів нерухомості та іншогомайна, що перебувають у міській комунальній власності; надаєконсультаційні послуги населенню з питань приватизації житла.

  У зв'язку з цим, мета міського центру з приватизації - представитисвої послуги потенційним клієнтам по можливості неповторними,унікальними, так щоб у клієнтів, внаслідок різноманітних пропозицій,хотілося й надалі здійснювати свої операції з нерухомістю тільки знами. Цілком природно, що буде недоцільним пропонувати послуги,які конкуренти здійснюють з більш високою якістю. Томуз'явилася необхідність в "родзинку". Нею можуть стати нові види послуг,що надаються центром, тому що для будь-якого клієнта буде важливо не тількинайбільш повно задовольнити основні потреби, наприклад, уздійсненні покупки квартири, але і витягти можливу додатковукористь - використання додаткових послуг, прискорене оформлення угоди,перевірка партнера по угоді на «ділову» порядність.

  Для оцінки загального стану міського центру з приватизації, яксуб'єкта ринкових відносин, використовувалася методика SWOT-аналізу. Термін
  SWOT-аналіз походить від перших літер англійських слів: Strength (Сила --характеризує сильні сторони підприємства), Weakness (Слабкість --характеристика недоліків), Opportunity (Можливість - виробничі ізбутові характеристики підприємства), Threats (Загрози - характеристиканесприятливих для підприємства зовнішніх і внутрішніх факторів)

  До сильних сторін міського центру з приватизації відносяться:широкий перелік послуг, що надаються клієнтам;місце розташування (міський центр з приватизації знаходиться в центріміста, забезпечений проїзд усіма видами транспорту, є автостоянка);висока швидкість і рівень обслуговування клієнтів;можливість надання стандартних послуг високої якості для іноземнихюридичних і фізичних осіб, в питаннях придбання та реалізаціїнерухомості, та інших видів діяльності пов'язаних з нерухомістю;створення Інтернет-сторінки, що має інформацію про міському центрі поприватизації при управлінні власності Могильовського міськвиконкому, прощо надаються їм послуги, рекламні оголошення клієнтів;досить висока технічна оснащеність та наявність бази нормативно -правової інформації Республіки Білорусь.

  Потенційні клієнти міського центру з приватизації:іноземні фізичні та юридичні особи;представники ділових кіл Республіки Білорусь та м. Могилева зокрема;громадяни Республіки Білорусь, які проживають на території міста. Умісті Могильові офіційно зареєстровано за нашими даними всього лишенедержавні три фірми, які займаються видами діяльності, такчи інакше пов'язаними з нерухомістю. Охоплення ринку цими компаніями невеликий,оскільки це пов'язано, перш за все, з тим, що громадяни вважають за краще неафішувати свої операції з нерухомістю. Але також на ринку присутні ідержавні підприємства більш високого рівня, які також займаютьсярізними видами діяльності, пов'язаними з нерухомістю.

  Тому список потенційних конкурентів на ринку невеликий і сюдивходять:
  Могилевський обласний комітет з управління державним майном іприватизації;
  Юридичні особи недержавної форми власності:
  Інформаційно-аналітичний центр нерухомості, м. Могильов, вул.
  Тимірязєвська, 11-33;
  Підприємство «Гавар», м. Могильов, вул. Ленінська, 21;
  Агентство нерухомості «Антей», м. Могильов, вул. Першотравнева, 85-81.

  З вище перерахованих основними конкурентами міського центру зприватизації є:
  Інформаційно-аналітичний центр нерухомості;
  Підприємство «Гавар»;
  Агентство нерухомості «Антей»;

  Переваги конкурентів:вдале місцезнаходження;відносно низькі відсотки по здійснюваних операцій або взагалі жорстковстановлені тарифи за чинені угоди;імідж;реклама у місцевій пресі.

  Так наприклад, підприємство «Гавар» бере з клієнта за оформлення угодитверду ставку в розмірі 200 доларів США, а агентство «Антей» стягуєплату в розмірі 5% від суми угоди, що укладається. Основний сегментдіяльності агентств - операції з продажу квартир, гаражів, приватних будинків.
  В даний час в місті протягом року відбувається порядку 1200-1800угод з купівлі-продажу об'єктів нерухомості.

  Основні проблеми, що виникають в процесі діяльності міськогоцентру з приватизації:пошук інвесторів для фінансування технічного переозброєння;створення банку даних по вільних і невживаних приміщень міськоїкомунальної власності;підбір і розстановка кадрів;проведення рекламної кампанії;недостатня мобільність державного апарату в питаннях прийняттярішень щодо продажу або відчуження об'єктів власності та інших питаннях.

  Основні фактори успіху:висококваліфікований персонал;якість і різноманітність послуг, що надаються;наявність інформаційної бази та програмного забезпечення для здійсненнядіяльності;оперативність виконання замовлень;зміна статусу і з часом форми власності підрозділи
  (виділення в самостійна юридична особа з можливим створенняакціонерного товариства закритого типу);зміна організаційної структури міського центру з приватизації зметою його більш ефективного функціонування.заходи «public relations» в регіоні;реклама в місцевих засобах масової інформації.

  Добре організована інформація про послуги та їх реклама сприяютьне тільки підвищенню престижу центру, а й значно впливають наекономічні показники роботи підприємства.

  Інформація для клієнтів буде розділена на 4 базові категорії: а) всередині об'єкта:

  1) фірмові знаки;

  2) картки на столі;

  3) щити для вказівки особливих видів послуг;

  4) перелік послуг, що надаються;

  5) оригінально оформлені вітрини для вивішування інформації про центр та його діяльності;

  6) рекламні щити; б) поза об'єкту:

  1) фірмову назву (знак);

  2) світлова реклама;

  3) плакати;

  4) рекламні щити; в) на фасаді об'єкту:

  1) фірмову назву (знак);

  2) характерно написана реклама, що ідентифікує міський центр з приватизації з пропозицією послуг;

  3) щити із зазначенням майданчиків паркування автотранспорту;

  4) нестандартне оформлення кабінетів; г) зовнішня реклама:

  1) рекламні оголошення;

  2) плакати;

  3) щити-покажчики.

  Стратегія збуту і просування на ринку послуг:прискорене, якісне, бездоганне з юридичної точки зоруоформлення угоди;оперативні виїзди на об'єкт;активна робота з клієнтом на передпродажному етапі;співробітництво з іншими державними установами та можливе створенняальянсів з конкурентами для більш ефективного проникнення на ринокінших регіонів Білорусі;організація благодійних аукціонів;купівля та продаж нерухомості з можливістю трастового управління;активна реклама ...

  Один з напрямів збільшення прибутку - використання накопиченогодосвіду в сфері приватизації житлового фонду для навчання співробітниківаналогічних відділів міських, районних виконавчих комітетів
  Могильовської області. Друге - консультування з питань купівлі, продажунерухомості приватними особами і фірмами, продаж з аукціону об'єктів приватноївласності, або конфіскованого майна за дорученням судовихорганів.

  У випадку, якщо завантаження міського центру з приватизації виявитьсянижче передбачуваною, то необхідно розробити спеціальну пропозиціюпослуг. Одним з найважливіших напрямків діяльності є:асортиментна політика - точне визначення передбачуваних послуг, такожточне визначення кількості та основних трудовитрат, вид наданняпослуги, її презентація. Список пропонованих послуг можна урізноманітнити. Зарахунок комбінування запропонованих послуг буде досягатися значнадиференціація по відношенню до конкурентів;цінова політика - є яскравим прикладом того, що необов'язкововимагати від однакових послуг завжди однакових цін (система знижок інадбавок). Залежно від ступеня завантаження за часом року (дня)планується встановлювати інші ціни.

  У випадку, якщо цінова політика обрана вірно, то вона будехарактеризуватися наявністю і урахуванням таких факторів:орієнтація попиту, тобто готовність клієнтів платити,орієнтація конкурентів - ціна конкурентів,орієнтація витрат - продаж послуг та продуктів повинна приносити прибуток.

  Робота з громадськістю:інформаційна система - плакати, рекламні щити і листи, проспекти,слайди, кіно;робота з пресою - реклама в газетах і журналах;інші заходи, що піднімають громадський інтерес до підприємства --організація на базі міського центру з приватизації лекцій, дискусій,семінарів з питань приватизації, аукціонного продажу об'єктів, обміндосвідом із залученням міжнародних експертів у галузі роботи знерухомістю;проведення благодійних аукціонів, торгів ...

  Обчислювальна техніка, яка використовується в роботі, має велике значеннядля вирішення завдань щодо подальшого розвитку міського центру зприватизації. Використання обчислювальної техніки дозволяє:підвищити продуктивність праці,підвищити оперативність роботи бухгалтера,розкрити і використовувати внутрішні резерви підприємства.

  У міському центрі з приватизації повинна вестися наступнастатистика:видів послуг (які послуги користуються великим попитом і як часто),клієнтів за категоріями та мають місце запитам (при покупці - «ціновоїкоридор », при продажу - максимальна ціна об'єкта, на яку претендуєклієнт а також в залежності від нематеріальні актививстановлюються преміальні; додаткові послуги при здійсненні угоди
  - Укладання договору з будівельною організацією на проведення ремонту вкупленої квартирі, купівля обладнання для монтажу на об'єкті, покупкаоб'єкта в певному районі міста),груп з різною діловою активністю.

  Тільки вивчивши і проаналізувавши статистику, слід зробити висновок проасортименті та режим роботи міського центру з приватизації.

  3.5 Виробничий план

  У зв'язку з тим, що економічний потенціал міського центру зприватизації досить високий, підприємство має можливість дляподальшого розвитку і здатне забезпечити повернення кредиту протягом 3 років.
  А застосування нових видів послуг значно збільшить цей потенціал.

  Міський центр по приватизації при управлінні власності
  Могильовського міськвиконкому володіє управлінськими кадрами високого рівняі «виконавцями», в особі співробітників відділів, які зможуть грамотнопобудувати роботу з клієнтом.

  У міського центру з приватизації давні налагоджені зв'язки з
  Міжнародною Фінансовою Корпорацією, які можуть бути використані і дляздійснення подальшої діяльності.

  Використання інформаційних технологій, сучасної комп'ютерноїтехніки дозволяє значно прискорити документообіг, що в свою чергудозволяє обслужити більшу кількість клієнтів. Практичний приклад, дляпідготовки документів, пов'язаних з передачею прав власності переможцюаукціону потрібно близько одного місяця. Наявність комп'ютерної технікидозволяє скоротити стадію проходження документів через міський центр зприватизації майже в два рази, тобто до одного тижня, ну а далі всізалежить від швидкості роботи управлінського апарату міськвиконкому.

  Комп'ютерна техніка та спеціалізоване програмне забезпеченнязаощаджує час персоналу, дає велику точність при розрахунках, підготовки тареалізації проектів, прискорює обмін інформацією і тим самим сприяєзбільшення прибутку незалежно від видів діяльності.

  Як показує практика, обсяг послуг, що надаються визначаєтьсяшвидкістю прийому та обробки замовлень. Дані про передбачувані обсягиреалізації послуг наведені в таблицях 3.1 - 3.3.

  Ці дані наочно свідчать про те, що міський центр зприватизації має намір надати саме той об'єм послуг, який можебути спожитий потенційними клієнтами. Реальний обсяг спожитої послугизалежить від того, наскільки успішно буде проводиться міським центром поприватизації його маркетингова діяльність і здійснюватися економічнапрограма. Якщо обсяг послуг, що надаються не буде затребуваний у повномуобсязі, то в цьому випадку необхідно перевизначити обсяги надаванихпослуг, аби скорегувати обсяги пропонованих послуг, представлені вцьому бізнес-плані. Для цього буде складена окремавиробнича програма, де буде представлений новий обсяг послуг, заможливості з аналізом невдачі у попередньому періоді.

  Таблиця 3.1 - Розрахунок обсягів виробництва і реалізації за 2000 рік

  (за проектом)

  У мільйонах карбованців
  | Види продукції, послуг | Обсяг | Обсяг | Відношення |
  | | Виробництва | реалізації | реализ. |
  | | | | Продукції до |
  | | | | Проведений.,% |
  | Надання консультаційних | 36 | 36 | 100% |
  | послуг з приватизації | | | |
  | житла відділам | | | |
  | приватизації житла | | | |
  | Могилевської області | | | |
  | (відділ з приватизації | | | |
  | житла міського центру | | | |
  | з приватизації); | | | |
  | Здійснення операцій по | 400 | 400 | 100% |
  | купівлі-продажу | | | |
  | нерухомості фізичних та | | | |
  | юридичних осіб (відділ | | | |
  | формування та реалізації | | | |
  | комунальної | | | |
  | власності); | | | |
  | Продаж квартир з | 291 | 291 | 100% |
  | аукціонів на замовлення | | | |
  | фізичних та юридичних | | | |
  | осіб | | | |
  | Розміщення інформації про | 100 | 100 | 100% |
  | квартирах та об'єктах | | | |
  | нерухомості в WWW | | | |
  | Разом | 827 | 827 | 100% |

  вимірами було встановлено, що відділ приватизації житлового фонду зможебез шкоди для основной діяльності проводити навчання та консультуванняз питань приватизації житлового фонду для працівників відділів приватизаціїжитлового фонду з Могилевської області. Експертною шляхом було визначенокількість слухачів одномісячних курсів з підвищення кваліфікації.
  Тому норма завантаження склала 3 слухача на місяць. Вони будуть проходититеоретичну підготовку протягом 6 вихідних днів протягом 8 годин.
  Практичний курс склав 3 дні на місяць.

  Обсяг такої послуги як здійснення операцій з купівлі-продажунерухомості фізичних та юридичних осіб також визначався експертнимишляхом і з урахуванням інформації з операцій даного виду, отриманої вцентральної міської нотаріальній конторі. Тому обсяг був узятий рівним
  20% від загальної кількості здійснюваних операцій, оскільки було прийнято вуваги те, що інші угоди відбуваються конкуруючими фірмами тагромадянами, що не бажають користуватися їх послугами. Тому обсяг даноїпослуги приймається рівним 400 операцій на рік.

  При продажу квартир та інших об'єктів приватних осіб за допомогою аукціону врозрахунок було прийнято те, що на 01.01.1999 року в місті Могильовіприватизовано за даними відділу приватизації житлового фонду 29057 квартир.
  При цьому число квартир, що приватизуються з метою обміну або подальшоїпродажу складає близько 1% від загального числа квартир. Цей відсоток дорівнює 291квартирі, тобто протягом року 291 власник може побажати продатиквартиру за допомогою аукціону.

  Таблиця 3.2 - Розрахунок обсягів виробництва і реалізації за 2001 рік

  (за проектом)

  У мільйонах карбованців
  | Види продукції, послуг | Обсяг | Обсяг | Відношення |
  | | Виробництва | реалізації | реализ. |
  | | | | Продукції до |
  | | | | Проведений.,% |
  | Надання консультаційних | 54 | 54 | 100% |
  | послуг з приватизації | | | |
  | житла відділам | | | |
  | приватизації житла | | | |
  | Могилевської області | | | |
  | (відділ з приватизації | | | |
  | житла міського центру | | | |
  | з приватизації); | | | |
  | Здійснення операцій по | 600 | 600 | 100% |
  | купівлі-продажу | | | |
  | нерухомості фізичних та | | | |
  | юридичних осіб (відділ | | | |
  | формування та реалізації | | | |
  | комунальної | | | |
  | власності); | | | |
  | Продаж квартир з | 436 | 436 | 100% |
  | аукціонів на замовлення | | | |
  | фізичних та юридичних | | | |
  | осіб | | | |
  | Розміщення інформації про | 150 | 150 | 100% |
  | квартирах та об'єктах | | | |
  | нерухомості в WWW | | | |
  | Разом | 1 240 | 1 240 | 100% |

  Розміщення інформації про квартири й об'єкти нерухомості в WWW. Новийвид послуг, що в місті ні одним з конкурентів не використовується, атому є одним з перспективних. Кількість послуг, що надаютьсявизначалося, виходячи з числа клієнтів, що мають доступ в Інтернет іщо займаються вкладеннями коштів у нерухомість у різних куточках світу.
  Тому число угод було встановлено рівним 100 операцій на рік з-за низькоїінвестиційної привабливості регіону і нерозвиненість інформаційноїінфраструктури.

  Таблиця 3.3 - Розрахунок обсягів виробництва і реалізації за 2002 рік

  (за проектом)

  У мільйонах карбованців
  | Види продукції, послуг | Обсяг | Обсяг | Відношення |
  | | Виробниц

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !