ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Бізнес-план ТОВ Привілля
       

   

  Маркетинг

  Зміст.


  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

  Глава 1.Особенності методології бізнес - планування ... ... ... ... ... ... ... .. 6

  1. . Сутність бізнес - планування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6

  1.2. Етапи бізнес - планування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13

  Глава 2. Структура бізнес-планів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20

  1. Структура та зміст бізнес-планів ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 20

  Глава 3. Бізнес-план виробництва молочних продуктів

  ТОВ «Привілля» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47

  3.1. Резюме ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47

  3.2. Відомості про підприємство і галузі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48

  3.3 Опис продукції (послуг) ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50

  3.4. Маркетинг і збут продукції (послуг) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .52

  3.5. Виробничий план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59

  3.6. Організаційний графік виконання робіт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 62

  3.7. Управління та організаційна структура ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 62

  3.8. Капітал і юридична форма компанії ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .63

  3.9. Фінансовий план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 63

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69

  Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70

  Введення

  В умовах фактично сформованої ринкової економіки, плануваннягосподарської діяльності підприємства є запорукою його ефективногофункціонування. Для гнучкого реагування всіх структурних підрозділівпідприємства на зміну ринкової ситуації потрібно не просто оперативнепланування.

  Керівництво будь-якого підприємства весь час відчуває необхідність вибору.
  Воно має здійснити вибір оптимальної ціни реалізації, величини обсягупродукції, приймати рішення в галузі кредитної та інвестиційної продукціїі багато іншого. Щоб забезпечити можливість прийняття економічнообгрунтованих рішень, на підприємстві виробляються й аналізуються розрахункиальтернативних пропозицій і описуються очікувані результати економічноїдіяльність. Правда, керівники багатьох підприємств (особливо невеликих)схильні вважати, що не варто витрачати час на так зване «формальнепланування »(тобто детально фіксувати на папері всю схему дій),оскільки економічна ситуація так швидко міняється, що доводитьсяпостійно вносити зміни та доповнення до первісної схему дій.

  Однак учені, а також керівники великих підприємств відносятьпланування до діяльності вищого порядку і вважають, що формальнепланування надає чимало вигод:

  - допомагає керівництву підприємства мислити перспективно;

  - сприяє чіткій координувати підприємством зусиль;

  - формує систему цільових показників діяльності для наступного контролю ;

  - готує підприємство до можливих раптових ринкових змін;

  - демонструє взаємозв'язок обов'язків усіх посадових осіб;

  - сприяє також залучення інвестицій у виробництво і організації спільних підприємств із зарубіжними фірмами.

  Про сутність проблеми планування говорить той факт, що сьогодніз'явилася маса закордонної та вітчизняної літератури, присвяченої ційтемі.

  Метою роботи є розкриття суті бізнес-планування тазастосування теоретичних основ при розробці бізнес-плану виробництвамолочної продукції ТОВ «Привілля».

  При розробці бізнес-плану вирішувалися наступні завдання:

  1. Показати фінансово-економічну доцільність проекту, йогопривабливість, що дозволить підприємству отримати підтримку з бокуінвесторів, а саме з точки зору:

  - положення підприємства на ринку;

  - маркетингової стратегії підприємства;

  - ризикованості проекту;

  - економічних показників ефективності проекту і т.д.

  2. Отримати практичний досвід планування.

  Розділ 1. Особливості методології бізнес - планування.

  1.1.Сущность бізнес - планування.

  За визначенням сучасного економічного словника: бізнес-план --план, програма здійснення бізнес-операції, дій фірми, яка міститьвідомості про фірму, товар, його виробництві, ринках збуту, маркетингу,організації операцій, та їх ефективність.

  Кожен підприємець, починаючи свою діяльність, повинен яснопредставляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних,трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також умітичітко розрахувати ефективність використання ресурсів у процесі роботифірми.

  У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися стабільногоуспіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність,постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільовихринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи іможливостях.

  При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключовіположення, що застосовуються практично у всіх областях комерційноїдіяльності і для різних фірм, але необхідні для того, щоб вчаснопідготуватися і обійти потенційні труднощі і небезпеки, тим самимзменшити ризик у досягненні поставлених цілей.

  Важливим завданням є проблема залучення інвестицій, у тому числіі закордонних, у діючі і розвиваються. Для цьогонеобхідно аргументувати й обгрунтувати оформлення проектів (пропозицій),що потребують інвестицій. Для цих і деяких інших цілей застосовується бізнес -план.

  Успіх підприємницької діяльності багато в чому залежить від якостівнутрішньофірмового планування, що включає визначення перспективних цілей,способів їх досягнення і ресурсного забезпечення. Чи не імпровізація, неситуативні спонтанні дії, а систематична підготовка прийняттярішень про цілі, засоби і дії шляхом порівняльної оцінкиальтернатив в очікуваних умовах складає сутність планування бізнесу.

  Планування

  Свідомо обгрунтоване Приведення у визначення і підтримка відносна відповідність необхідних пропорцій комерційних фірми та її розвитку фірми можливостей у забезпеченні ринку товаром

  Цільова функція

  Задоволення попиту споживачів у відповідних товарах і отримання максимального прибутку.

  У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом,використовуваним у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описуєпроцес функціонування фірми, показує, яким чином її керівникизбираються досягти свої цілі і завдання, в першу чергу підвищенняприбутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі рости,завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, складатиперспективні плани свого розвитку.

  Бізнес-план є постійним документом; він систематичнооновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані як зі змінами,що відбуваються всередині фірми, так і на ринку, де діє фірма.

  У зв'язку з тим, що бізнес-план являє собою результатдосліджень і організаційної роботи, що має на меті вивчення конкретногонапрямки діяльності фірми (продукту або послуг) на певному ринку ів сформованих організаційно-економічних умовах, він спирається на:конкретний проект виробництва певного товару (послуг) - створеннянового типу виробів або надання нових послуг (особливості задоволенняпотреб і т.д.);всебічний аналіз виробничо-господарської та комерційноїдіяльності організації, метою якої є виділення її сильних іслабких сторін, специфіки і відмінностей від інших аналогічних фірм;вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних та організаційнихмеханізмів, що використовуються в економіці для реалізації конкретних завдань.

  Бізнес-план є одним із складових документів, що визначаютьстратегію розвитку фірми. Разом з тим він базується на загальній концепціїрозвитку фірми, більш докладно розробляє економічний і фінансовийаспект, стратегії, дає техніко-економічне обгрунтування конкретнимзаходам. Бізнес-план охоплює одну з частин інвестиційноїпрограми, термін реалізації якої звичайно обмежений 1 або декількомароками (часто кореспондуючими з термінами середньо-і довгостроковихкредитів), що дозволяє дати достатньо чітку економічну оцінкунаміченим заходам.

  Бізнес-план дозволяє вирішувати цілий ряд задач, але основними з нихє наступні:обгрунтування економічної доцільності напрямків розвитку фірми;розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, в першу чергуобсягів продажів, прибутку, доходів на капітал;визначення намічуваного джерела фінансування реалізації обраноїстратегії, тобто способи концентрування фінансових ресурсів;підбір працівників, які здатні реалізувати даний план.

  Кожна задача може бути вирішена тільки у взаємозв'язку з іншими.
  Основний центр бізнес-план - концентрування фінансових ресурсів. Самебізнес-план - важливий засіб для збільшення капіталу компанії. Процесскладання бізнес-плану дозволяє ретельно проаналізувати розпочату справуу всіх деталях. Бізнес-план є основою бізнес-пропозиції припереговорах з майбутніми партнерами, він відіграє важливу роль при запрошенні нароботу основного персоналу фірми.

  Таким чином, бізнес-план є не тільки внутрішнімдокументом фірми, але й може бути використаний для залучення інвесторів.
  Перед тим як ризикнути деяким капіталом, інвестори повинні бути впевнені встаранності пророблення проекту й інформовані про його ефективність.
  Передбачається, що бізнес-план добре підготовлений і викладений для сприйняттяпотенційних інвесторів.

  Бізнес-план це найважливіший крок на шляху перетворення намірів, пов'язанихз виробництвом товарів і послуг, у реальне процвітаюче підприємство.
  Підприємець зможе планувати, якщо зуміє правильно оцінити:потенційний ринок для свого підприємства;потенційні витрати на задоволення потреб такого ринку;потенційні труднощі в організації роботи підприємства;перші ознаки успіху або спаду.

  Підготовка бізнес-плану вимагає ретельності, опори на факти ізакладає основи благополуччя підприємства. За великим рахункомпланування являє собою прийняття рішення про те, що, як і колиробити. Воно має надзвичайне значення для успіху підприємства. Про цецікаво висловився один зарубіжний підприємець:
  «Планування сьогодні має настільки великого значення, що на нього йдемайже весь час деяких найбільш шанованих у бізнесі фігур ... Плануваннядозволяє нам керувати змінами. Воно змушує нас приводити в порядокочікування і розробляти програми їх втілення в життя. Планування --самий ефективний спосіб мобілізації кращих наших якостей: вміння думати,погоджувати інтереси та визначати цілі; воно дає нам можливість знаходитинайефективніший спосіб максимізації зростання ».

  Сам процес складання бізнес-плану примушує підприємцяобдумувати всі необхідні дії з дня, коли він вирішив розпочати своюсправу, і протягом всього того часу, поки є сили їм займатися.
  По суті, бізнес-план може виконувати функцію оперативного плану,після того, як підприємство почало свою діяльність.

  У багатьох відносинах бізнес-план нагадує географічну карту,підказуючи будь-якого як початківцю, так і більш досвідченому підприємцеві,як краще дістатися до наміченого пункту. Проте підприємцю можеспасти на думку цілком закономірне запитання: навіщо витрачати час наскладання бізнес-плану? Відповідь проста: без нього не обійтися. У такійскладній економіці, як росiйська, подібний план просто необхідний. Булочас, коли людина могла відкрити підприємство і досягти успіху тільки завдякиздатності багато працювати і продавати свою продукцію за цінами, набагатоперевищує її собівартість. У століття космосу можна досягти успіху, об'єднавшиздоровий глузд з новітніми методами. Неможливо запустити космічнийкорабель з людьми на борту без плану польоту, точно також неможливозапустити нове підприємство без бізнес-плану.

  Ідею бізнес-плану не назвеш нової. Великі підприємства здавнаскладають подібні плани, наприклад маркетингу нових видів продукції,придбання існуючих підприємств, проникнення на ринки інших країні т.п. Новим стало все більш часте використання планування дрібнимипідприємцями. Сьогодні зовнішні фактори змушують їх спочатку
  «Розписувати» підприємство на папері і тільки потім вкладати в ньогогроші і час, щоб не потрапити в халепу. До зовнішніх факторів слід впершу чергу віднести кредиторів та інвесторів, до яких підприємцюдоводиться звертатися за грошима. Перш ніж розглядати прохання профінансуванні, майже всі позикодавці вимагають подання бізнес-плану.
  Зовнішні фактори відіграють позитивну роль:виграє підприємець, тому що бізнес-план допомагає йому точнішевизначити, що саме необхідно для успіху;виграє позикодавець, так як з бізнес-плану він отримує істотнуінформацію для прийняття рішення про доцільність чи недоцільністьфінансування підприємця.

  У бізнес-плані зацікавлені не тільки сторонні особи щодопідприємства, але і ті, хто на ньому безпосередньо працює. У першу чергубізнес-план використовує керівна група підприємства, що складається зконсультантів або провідних менеджерів; для них бізнес-план це ескізмайбутнього, у створення якого вони готові вкласти свою енергію.

  Скільки підприємців складають свій бізнес-план по всіхправилами? Ймовірно, не більше 5-10%. Решта планують як Бог на душупокладе. Такий підхід до планування своєї діяльності частково пояснює,чому розоряється так багато підприємців. Як зазначає д-р У.О. Осгудз північно-східного університету (США): «Якщо ви не займаєтеся бізнесом,але роздумуєте над тим, розумні чи ваші ідеї з приводу створеннявласного підприємства, або вже зробили перші кроки на цьому шляху,першочерговим завданням для вас є бізнес-план. Він допоможе вамуникнути помилок, заощадить час, сили і гроші. Почати свою справу не просто
  - Половина всіх нових підприємств зазнає краху вперше два роки свогодіяльність. Кращий спосіб підвищити шанси на успіх - скласти план ідіяти відповідно до нього. Бізнес-план допоможе вам не почати справи,яке приречене на невдачу. Якщо намічається підприємство в кращому випадкуризиковано, бізнес-план покаже вам, чому саме, і допоможе знизитивтрати у випадку банкрутства. Набагато дешевше не затівати приреченого справи,ніж на досвіді з'ясовувати чому міг би навчити вас бізнес-план, потрать ви нанього кілька годин інтенсивної праці. Сплануйте те, що повинновідбуватися, а потім дійте ».

  Не існує стандарту на розробку бізнес-плану через розходження цілейбізнесу і нескінченної кількості варіацій середовища, в якому він діє.
  Отже, потрібні навички та посидючість, щоб описати перспективурозвитку бізнесу, особливо у швидко мінливих економічних умовах.
  Тому значною частиною будь-якого бізнес-плану будуть розділи планомірногоконтролю та регулювання бізнесу.

  Хоча бізнес-план у цілому вважається інструментом для отримання кредиту,він служить і іншим цілям:виявлення цілей бізнесунадання сприяння виробленню стратегії та оперативної тактики длядосягнення цілей бізнесустворення системи вимірювання результатів діяльностінадання інструментарію управління бізнесомнадання засобів оцінки сильних і слабких сторін бізнесу, а такожвиявлення альтернативних стратегій виживання.

  Цінність бізнес-плану додає сам процес його складання. Так чиінакше, вам доводиться обдумувати все, що пов'язане з підприємством. Такимчином, при складанні бізнес-плану розвитку свого підприємства визобов'язані будете проаналізувати діяльність станом на сьогоднішнійдень. Це дозволить вам виявити свої слабкі та сильні сторони, змуситизайвий раз проаналізувати ситуацію на ринку, ваше місце на ньому і т.д. ів результаті ви зобов'язані будете скорегувати (у разі потреби, авона напевно з'явиться), можливо і повністю змінити свої стратегіївключають в себе загальну стратегію організації, конкурентну стратегію іфункціональні стратегії фірми. Процес бізнес - планування представленийна рис.1.

  Рис. 1. Процес бізнес - планування

  2. Етапи бізнес - планування.

  Процес створення бізнес-плану можна предс?? Вставити у вигляді виконанняряду послідовних, а місцями і паралельних заходів. Цізаходи умовно подати у вигляді етапів бізнес-планування. Чи неіснує чітких, нормативно затверджених етапів створення бізнес-плану.
  Однак беремося представити етапи бізнес-планування в наступному вигляді:
  1етап. Зв'язати себе зобов'язанням щодо входження в справу.
  2 етап. Проведення самоаналізу.
  3 етап. Вибір напрямку бізнесу.
  4 етап. Дослідження ринку.
  5 етап. Прогноз виручки від реалізації свого бізнесу.
  6 етап. Підбір місця для розташування свого бізнесу.
  7 етап. Складання виробничого плану.
  8 етап. Складання плану маркетингу.
  9 етап. Розробка організаційної структури свого бізнесу.
  10 етап. Вибір юридичної форми для свого бізнесу.
  11 етап. Складання плану страхування.
  12 етап. Розробка плану комп'ютеризації.
  13 етап. Складання фінансового плану.
  14 етап. Складання резюме.
  Розглянемо тепер докладніше етапи бізнес - планування.
  1етап. Зв'язати себе зобов'язанням щодо входження в справу.

  Для виконання цього етапу підприємцю, не потрібнозбору великого обсягу інформації. Він повинен відповісти самому собі тільки наодне питання - чи хоче він стати підприємцем і працювати на самогосебе.
  2 етап. Проведення самоаналізу.

  Для аналізу власних слабких та сильних сторін майбутньогопідприємцю достатньо сісти за стіл і записати свої сильні сторони,приділяючи особливу увагу досвіду ведення справ і наявності відповідногоосвіти. Слабкі сторони можна записати на іншому аркуші. Потім слідпроаналізувати свою готовність до відкриття власної справи. При аналізісильних і слабких сторін необхідна чесність перед самим собою. Людина,вирішальний для себе ці питання, повинен проаналізувати себе на предметнаявності у нього особистісних рис, наявність яких необхідна для досягненняуспіхів у бізнесі, а саме: новаторство, обгрунтована ризикованістьдій, впевненість в собі, завзятість, постановка цілей, відповідальність.

  3 етап. Вибір напрямку бізнесу.

  Даний етап має дуже важливу роль. Як правило, не має сенсувибирати продукт або надання послуги, малознайомі підприємцю.
  Невдалий вибір різко знизить шанси на успіх, а вчаться на своїх помилкахтільки м'яко кажучи не дуже розумні люди. Бажано вибирати послугу абопродукт, добре знайомі вам внаслідок багаторічної роботи з ними; продуктабо послугу, виробництво яких, на думку підприємця, буде ростишвидше, ніж темпи розвитку економіки в цілому; продукт або послугу,породжують у підприємця ентузіазм. Дуже важливо дати відповіді нанаступні питання: Яку потреба задовольнить мій продукт (послуга)? Щоунікального в моєму продукт (послугу)? Що такого він дасть споживача,чого не дають продукти конкурентів?
  4 етап. Дослідження ринку.

  Дослідження ринку, можливо найважливіше на початкових етапахпланування, хоча його роль не слабшає і при запуску в життя вашогопроекту. Не слід економити на пошуку фактів спрямованих надослідження. Чим більше він дізнається про свій ринок, тим вище його шанси зприбутком для себе привернути споживачів. Типовий процес маркетинговогодослідження має чотири етапи: визначення потреби у фактах; пошукфактів; аналіз фактів; здійснення дії. При зборі фактів логічнорозпочати з питань. Хто мої споживачі? Початківець бізнесмен, якийокидає ринок думкою і вирішує, що «кожен житель цього містазахоче мати мій продукт », виходить з віри в удачу, яка може лишеускладнить його подальші зусилля з визначення маркетингової стратегії.
  Починати треба зі збору інформації про те, де живуть і роблять покупкиспоживачі, про їх середньому доході, способи здійснення покупки, ціни,які вони вважають прийнятними, причини, які змушують їх купувати і т.п.
  Хоча це досить важке завдання, подібна інформація не тільки важлива,але і доступна. Подібні дослідження зазвичай називають маркетинговимдослідженням або вивченням ринку. Маркетинг-це окрема наука, що вимагаєспеціального вивчення і вкрай необхідна будь-якому підприємцю.
  5 етап. Прогноз виручки від реалізації свого бізнесу.

  Оцінивши потенціал ринку, підприємець повинен з'ясує, на яку часткуринку він може з достатньою підставою розраховувати. Для цього необхідніреалістичні передумови, облік кількості і сили конкурентів і дані прочасу, протягом якого підприємець сподівається досягти поставленихцілей. Потім передбачувану частку ринку потрібно виразити через виручку відзбуту. Краще всього оцінювати цей показова найближчі 3-5 років (узалежно від величини бізнесу) з наступною розбивкою: 1 рік-щомісяця; 2рік-щоквартально; 3-5 року - по роках. Отримані таким шляхом данівпливають майже на всі інші кількісні показники, тому оцінкувиручки від реалізації слід вважати найважливішим для підприємця. Зацієї причини надзвичайно важливо виконувати її гранично реалістично. Чи неякий володіє таким прогнозом, не має реалістичної мети і не можепланувати свої витрати. Прогноз надходжень від збуту доводиться будуватина фактах і припущеннях; його точність значною мірою залежить відреалістичності покладених в основу цієї операції припущень.
  6 етап. Підбір місця для розташування свого бізнесу.

  Як правило, підприємець з самого початку має деякіміркування про місце розташування свого підприємства. Часто воліютьсвоє місце проживання, де друзі можуть допомогти підприємцю мобілізуватикошти і залучити споживачів. Однак розумний підприємець намагаєтьсяпоєднувати особисті уподобання з логікою справи. Ці аспекти рідко поєднуються,тому доводиться шукати компромісне рішення. Постачальники, споживачі,джерела фінансової підтримки можуть змусити підприємця вибиратимісце для підприємства в межах цілого регіону. Також важливо, обрано чимісце для підприємства у місті або його околицях. Досить частопідприємці хапаються за першу можливість, замість того щоб виходитиу своєму виборі з результатів маркетингового дослідження. Рішення про вибірмісця розташування підприємства може означати успіх або провал у майбутньому.
  7 етап. Складання виробничого плану.

  Складання виробничого плану необхідно тільки тимпідприємцям, які мають намір виробляти певну продукцію.
  При складанні такого плану підприємцю необхідно відповісти на питанняпро розміри свого підприємства. Розміри слід визначати, як обсягвиробництва за рік і виходити при цьому з прогнозу надходжень від збуту.
  Цей прогноз повинен бути по можливості найбільш довгостроковим. Оцінивширозміри підприємства необхідно розробити схему виробничогопроцесу. Ефективна схема забезпечує зведення до мінімуму ручноїпереміщення матеріалів, найкраще використання робочого часу імаксимальну гнучкість стосовно майбутнього розширення. Дуже кориснимінструментом планування виробничого процесу є блок-схемавиробничого процесу. Необхідно визначити також тип і потужністьустаткування під свій виробничий процес. Потужність кожної одиниціобладнання слід вибирати таким чином, щоб виключити можливістьвиникнення слабких місць. Крім цього необхідно розробити планипереробки та очищення відходів, забезпечення якості і створення запасівготової продукції.
  8 етап. Складання плану маркетингу.

  Цей етап змушує ретельно продумати способи прибутковогозалучення споживачів. Якщо ми на 4 етапі вивчили ринки, томаркетинговий план буде творчим і ефективним. Для складаннямаркетингового плану необхідно передбачити використання таких коштів,як: системи розподілу; ціни; реклама; збут з можливим використаннямторгових агентів; просування товарів на ринок. При правильному поєднанні іскоординований застосуванні цих коштів можна забезпечити отриманняприйнятних надходжень від збуту.
  9 етап. Розробка організаційної структури свого бізнесу.

  При створенні бізнесу необхідно встановити, які потрібні фахівці,а не люди. Необхідно точно представляти, фахівці якої кваліфікації,і яких талантів забезпечать виживання і розвиток підприємства. Потім слідвирішити, яким чином домогтися допомоги від людей, що володіють потрібнимикваліфікацією і талантами. Початківець підприємець не в змозі взятив штат таких професіоналів, як фахівці з вивчення ринку або юристів.
  Але навіть у цих умовах слід планувати свою діяльність так, немовподібні професіонали йому по кишені. Тільки при такому підході можна бутивпевненим, що ви не забули ні одну з потрібних професій. Потім можнарозробити організаційну структуру і встановити, хто і що робить, і хтоперед ким звітує. Така схема необхідна навіть у тому випадку, якщо виє єдиним працівником фірми.
  10 етап. Вибір юридичної форми для свого бізнесу.

  Цей етап переводить нас у правову сферу. Підприємцю необхіднорозібратися у всьому різноманітті юридичних форм існування фірми.
  Слід вирішити створювати бізнес одному або залучити компаньйонів, створюватизакрите або відкрите акціонерне товариство або вибрати інші юридичніформи. Кожен варіант має свої переваги і недоліки. Вибір кращогозалежить від багатьох обставин, серед яких знаходяться власніпереваги, схеми оподаткування і ваші особисті кошти. Для початкуслід проконсультуватися з юристом, який має бути експертом впитаннях створення нових підприємств, бажано з досвідом роботи у сферіпідприємництва.
  11 етап. Складання плану страхування.

  Даний етап часто ігнорується підприємцями. Така короткозорістьнебезпечна. Бізнесмен зобов'язаний захистити себе і своє підприємство від будь-якихнепередбачених подій, які можуть йому загрожувати, наприклад, від пожежі,пограбування, стихійних лих. Для забезпечення такого захисту слідрозробити програму управління ризиками, перш ніж його підприємствопочне працювати. У такій програмі необхідно визначити: на якихділянках діяльності можливий матеріальний збиток; наскільки значнимможе бути подібний збиток; як знизити рівень небезпеки. Щоб надійнопристосувати програму управління ризиками до потреб підприємства,слід звернутися до послуг страхових фірм.
  12 етап. Розробка плану комп'ютеризації.

  Даний етап теж багатьма ігнорується, проте роль його в данийчасом різко зростає. Для більш ефективного планування та контролюпідприємцю слід розробити план комп'ютеризації підприємства, вякому: визначається потреба підприємства в інформації; описуютьсявигоди, що забезпечуються системою комп'ютеризації підприємства; оцінюютьсядоступні комп'ютерні системи; видається рекомендація за оптимальноюкомп'ютерній системі. Розумно вдатися до поради експерта, бажано зконсультативної фірми, яка займається переважно комп'ютернимзабезпеченням.
  13 етап. Складання фінансового плану.

  Фінансовий план пов'язує воєдино всі попередні етапи, надаючиоперативними планами виробництва, маркетингу, організаційної структури ііншим, пов'язаним з функціонуванням підприємства, грошовий вимір.
  Іншими словами це оперативний план підприємства в грошовому вираженні. Грошіслужать спільним знаменником, за допомогою якого різні аспектипідприємства можна складати або віднімати, ділити чи множити.
  Оперуючи поняттями в грошовому виразі, можна набагато ефективніше спілкуватися з іншими людьми. Інвестори і кредитори сприймають потреби,виражені в рублях, набагато краще, ніж виражені у фізичних термінах.
  Основні розділи, що входять до фінансового плану: звіт про рух грошовихзасобів (кеш-флори); звіт про прибутки і збитки; баланс; графікбеззбитковості. Кеш-флори показує, скільки грошей необхідно до і післяпочатку функціонування фірми. Кеш-флори допомагає знайти упевненість в тому,що до часу оплати кредиту в нього будуть гроші. Кеш-флори виконуєфункцію сигнального пристрою, що дозволяє знати, коли в майбутньому васчекає нестача, коли надлишок готівки. Кеш-флори дає кредиторам іінвесторам точні відповіді на питання: Скільки грошей необхідно бізнесменовідля реалізації його бізнес-плану? Коли знадобляться ці гроші? Як вонибудуть витрачені? Як скоро буде погашена заборгованість? Балансдозволяє комерційним банкам побачити, які суми бізнесмен припускаєвитратити на запаси, машини, устаткування і яким чином він має намірфінансувати ці витрати. Баланс складається на початок програми і накінець, проте бажано складати щомісячний баланс. Необхідний такожзвіт про прибутки і збитки. У цьому документі зводяться воєдино очікуванавиручка від реалізації та очікувані виробничі витрати. Різниця міжвиручкою і витратами утворює прибуток (збитки).
  14 етап. Складання резюме.

  Ваш бізнес-план повинен починатися з висновків. Ви напишіть їх в самуостанню чергу, але саме вони мають бути найпершим пунктом вашогобізнес-плану. Висновки мають бути короткими. Резюме - це самостійнийрекламний документ, тому що в ньому містяться основні положення всього бізнес --плану. Цей розділ, на жаль, часто недооцінюється розробниками. Хочавін є одним з найважливіших розділів плану, тому що може викликати
  (чи ні) інтерес читача (який міг би стати потенційним банкіром абоінвестором). Це буде єдина частина, яку читатимуть більшістьпотенційних інвесторів. А інвестор захоче, перш за все, дізнатисянаступну інформацію: розмір кредиту, для якої мети, передбачувані термінипогашення, хто ще збирається інвестувати проект, які власніКошти є.
  Процес бізнес-планування є гнучким інструментом, і він можезастосовуватися як до створення нового підприємства, так і до покупкиіснуючого підприємства, і до розширення існуючого підприємства, і доотримання кредиту в банку.

  Розділ 2. Структура бізнес-планів.

  2.2. Структура та зміст бізнес-планів.

  Структура та зміст бізнес-плану строго не регламентовані. Вінможе мати 5,7,12,17 та інше число розділів, оскільки він орієнтований надосягнення успіху головним чином у фінансово - економічної діяльності.
  І хоча бізнес-план може містити різну кількість розділів,розглянемо схему найбільш поширеного:
  1. Резюме;
  2. Відомості про підприємство та галузі;
  3. Опис продукції (послуг).
  4. Маркетинг і збут продукції (послуг).
  5. Виробничий план.
  6. Організаційний план;
  7. Фінансовий план;
  8. Спрямованість і ефективність проекту.
  9. Ризики і гарантії.
  10. Програми.

  1. Резюме.

  Даний розділ є одним з найбільш важливих розділів проекту, тому щов ньому коротко відображена суть проекту. З цього розділу починається знайомство зпроектом і потенційні інвестори отримують перше враження про нього, частояке має вирішальне значення для долі проекту в цілому.

  З перших слів вони повинні переконатися в ефективності іреалізованості проекту.

  Основні вимоги до резюме - простота і лаконічність викладу,мінімум спеціальних термінів. Необхідно домогтися запам'ятовується резюме.
  Даний розділ готується після того, як проведена робота над усімаіншими розділами, і тоді одне-два речення з кожного розділу,кілька найбільш яскравих цифр повторюються в короткому змісті бізнес -плану. Всього можна виділити наступні позиції даного розділу бізнес-плану:
  1.1. Цілі в бізнесі.

  Тут слід описати, яким бізнесом планується займатися.
  Обов'язково потрібно вказати, яким чином продукт або послуга будутьсприяти задоволенню потреб клієнтів, дати короткуінформацію про технології, торгових секрети або унікальних характеристиках,які дозволяють досягти лідерства в обраній області діяльності.
  1.2. Можливості для бізнесу і стратегія щодо їх реалізації.

  Дається короткий опис, які можливості існують, яким чиномвони будуть використовуватися, планується стратегія виходу на ринок. Цеінформація може бути представлена, як перелік ключових фактів, умов,слабких місць в діях конкурентів (таких, як інертність, поганий сервіс ітощо), тенденції у розвитку галузі та інших доказів на користь наявнихможливостей для налагодження бізнесу. Можна відзначити перспективи це?? пробізнесу, виходи на інші сегменти ринку, включаючи міжнародний.
  1.3. Намічені ринки збуту та прогноз.
  Тут дається наступна інформація:
  - Короткий опис галузі ринку;
  - Хто конкретно є основними споживачами;
  - Як товари або послуги повинні бути подані споживачеві;
  - Інформація про структуру ринку, розмір і темпи зростання ринкових сегментів або ніші, в якій має намір увійти дане підприємство;
  - Оцінка продажів в натуральному і вартісному вираженні;
  - Передбачувана частка ринку;
  - Період окупності витрат на придбання товарів і послуг і цінова стратегія (включаючи пояснення , на що буде робитися акцент - на доступну ціну, високу якість або на унікальну продукцію);
  1.4. Конкурентні переваги.

  Тут показують, наскільки значно конкурентну перевагу,яке вже має підприємство чи може створити.
  1.5. Прогнозовані фінансові результати.
  - Узагальнення економічних і фінансових сторін діяльності (наприклад, валовий чистий прибуток, довгостроковість прибутковості бізнесу);
  - Час, необхідний для досягнення рівності доходів і витрат, а також стійкого потоку готівкових коштів;
  - Очікувана рентабельність і т.п.

  Обов'язково необхідно включити короткий опис методів аналізу,найбільш вагомих чинників, які впливатимуть на кінцеві результати.
  1.6. Компетенція та професіоналізм управління команди підприємства.

  Характеризується компетенція і професіоналізм керівникапідприємства і всіх членів його команди, відзначивши попередні досягнення,особливо в тому, що стосується прийняття відповідальних рішень у бізнесі тадосвід в керівництві підприємствами і управління людьми.
  1.7. Необхідна сума інвестицій.
  - Вартісна оцінка необхідного фінансування для запланованого проекту;
  - Яким чином капітал буде витрачений;
  - У якій формі партнер (або кредитор) отримає бажану віддачу від вкладених коштів. < p> 2. Відомості про підприємство і галузі.

  Даний розділ повинен переконати інвестора в надійності іперспективності фірми, що пропонує проект.

  Даний розділ містить:
  1. Загальні відомості про підприємство.
  2. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства.
  3. Структура управління та кадровий склад.
  4. Напрямки діяльності, продукція, досягнення та перспективи.
  5. Галузь економіки та її перспективи.
  6. Партнерські зв'язки і соціальна активність.

  3. Опис продукції (послуг).

  Будь-який підприємницький проект базується на тій продукції
  (послуги), що буде запропонована споживачеві (покупцеві) і принесеприбуток підприємцю.
  Основою основ підприємницької діяльності є знання того, щоотримає покупець за свої гроші - споживчі характеристикипродукції (послуги) і їх переваги перед конкурентами.

  Необхідно наочне і переконливе представлення товару абовиробів (послуг), вироблених за допомогою даної технології. Краще за все,якщо це буде натурний зразок, що його фотографія, малюнок або ж йогоопис, розкриття ідеї, задуму.

  Так

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !