ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Виведення на ринок інформаційної послуги
       

   

  Маркетинг

  ЗМІСТ

  1. Резюме 4

  2. Компанія 5

  2.1. Основні відомості про компанію і галузі 5

  2.2. Цілі компанії 7

  3.Послуги з формування пакету нормативних та правових документів 8

  3.1. Фізичний опис 8

  3.2. Розробка послуги 8

  4. План маркетингу 10

  4.1. Цільова ринкова позиція 10

  4.1.1. Аналіз споживачів 10

  4.1.2. Основні конкуренти 11

  4.1.3. Оцінка конкурентспособності нової послуги 12

  4.2. Стратегія маркетингу 14

  4.2.1. Цінова політика 14

  4.2.2. Організація збуту 15

  4.2.3. Формування попиту і стимулювання збуту 15

  4.3. Прогноз продажів і витрат збуту і розподілу. 16

  5. Організаційний план 17

  6. Оцінка ризиків 17

  7.Фінансовий план 18

  7.1. Розрахунок NPV і IRR 21

  Література 21

  1. Резюме

  Стрімке зростання і диференціація попиту на всі види інформації, утому числі наукову, технічну і більшою мірою економічну, а такожпідвищення вимог до змісту та форм надаваних даних єсерйозними стимулами розвитку ринку інформаційних і комунікаційнихтехнологій.

  Даний бізнес-план розроблений для впровадження на базі Центру наукової ітехнічної інформації нової послуги - формування пакету нормативної таправової документації по певній сфері підприємницькоїдіяльності.

  На Мурманськом ринку надання інформаційних послуг діють,крім ЦНТІ, Мурманська обласна універсальна наукова бібліотека та ТОО
  «Економіко-Консультант».

  Проведений огляд Мурманська ринку інформаційних послуг включаєаналіз рекламно-довідкових матеріалів і усне опитування представниківперерахованих організацій. У ході дослідження з'ясувалося, що подібноїпослуги не надає жоден з конкурентів. У той же час у ЦНТІнеодноразово зверталися підприємці з метою збору нормативної таправової документації.

  Впровадження даної послуги може бути зроблене без значнихдодаткових витрат - у ЦНТІ є достатньо персоналу для організаціїпродажів нової послуги і є застарілі комп'ютери, які в даний моментне використовуються у зв'язку з відсутністю попиту на деякі послуги, які
  ЦНТІ раніше надавав. Однак необхідно:

  1) оновлення двох комп'ютерів

  2) проведення рекламної кампанії з метою інформування споживачів про появу нової послуги з формування пакету нормативної та правової документації по певній сфері підприємницької діяльності.

  Аналіз продажів послуг аналогічного роду дозволяє зробити прогнозщодо життєвого циклу послуги: 1-ий рік - впровадження, 2-ий рік --зростання, 3-4-ий рік - зрілість і далі - затухання. Це пов'язано зстрімким розвитком інформаційних технологій. Але у зв'язку з тим, щовпровадження послуги не вимагає спеціальних інвестиційних витрат, єможливість стратегії «зняття вершків», тобто отримати можливий прибуток іпіти з ринку, розробивши на той час нову послугу для виведення на ринок.

  2. Компанія

  2.1. Основні відомості про компанію і галузі

  Становлення та розвиток інформаційного бізнесу як сферипідприємницької діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом ірозповсюдженням компонентів інформаційних технологій відбувається складно.
  На її розвиток роблять об'єктивне вплив наступні фактори:

  . практично повна відсутність теоретичних досліджень і практичних розробок з питань формування ринку інформаційних продуктів і послуг;

  . загальне відставання від світового рівня в розвитку технічної бази засобів обчислювальної техніки та передачі інформації, а також створення програмних продуктів;

  . повна відсутність ринкової інформаційної інфраструктури;

  . нерозвиненість методичного, організаційного та функціонального забезпечення інформаційних процесів вдосконалення компонентів інформаційних і телекомунікаційних технологій.

  Все вищесказане актуально і для Мурманської області. Будучи регіономз високим потенціалом економічного розвитку, область практично немає в своєму розпорядженні необхідної інформаційної інфраструктурою. Ринокінформаційних продуктів і послуг зводиться до досить вузьким сегментамирекламно-інформаційних послуг та послуг комп'ютерних фірм. Практично непредставлені послуги у сфері надання ділової, науково-технічної тапатентної інформації.

  Центр науково-технічної інформації (ЦНТІ) був створений в 1968 році. Вінвходить до складу Російської об'єднання інформаційних ресурсів науково -технічного розвитку, що включає в себе 69 подібних центрів у різнихрегіонах країни. Центр розташовується в чотириповерховому будинку, збудованомуза спеціальним проектом, з урахуванням особливостей діяльності підприємства. Убудівлі ЦНТІ є читальний та виставковий зали, друкарський цех.
  Довідково-інформаційний фонд ЦНТІ містить близько 2 млн. од. зберігання. Зних на 01.01.99:

  . 5644 од. - Журнали

  . 10000 од. - Каталоги

  . 9082 од. - Видання галузевих органів науково-технічної інформації

  . близько 48000 од. - ГОСТи.

  Центр отримує за передплатою близько 90 найменувань загальнотехнічних ігалузевих журналів. Особлива увага приділяється літературі економіко -фінансового профілю.

  ЦНТІ придбав правову систему «Кодекс», яка дозволяє швидко іякісно проводити пошук законодавчих документів.

  У своїй роботі фахівці ЦНТІ використовують наступні бази даних:

  . РПП - ринок промислової продукції

  . ТУР - товари та послуги Росії

  . ППО - передовий виробничий досвід

  . ТНС - товари народного споживання

  Створювати свої бази даних центр поки не може, бо не вистачає ніфінансових, ні людських ресурсів. Можливо, в найближчому майбутньому, заспівробітництво з бібліотеками, розпочнеться робота зі створення електронногопутівника по бібліотеках Мурманська і бізнес-карти Мурманської області.

  Довідково-інформаційний фонд ЦНТІ автоматизований на базі АІБС
  «Марк».

  Центр має поліграфічним цехом, в якому є 3 машинидля офсетного друку. ЦНТІ випускає різноманітну друковану продукцію.

  Макросектори, які охоплює діяльність підприємства:

  . науково-технічна продукція: проектні розробки з подальшим розподілом у галузевому розрізі; технологічні розробки, у тому числі методичного характеру, з аналогічним поділом; власне наукові розробки, що служать своєрідним «напівфабрикатом» для попередніх груп інформаційних продуктів, з аналогічним галузевим поділом;

  . управлінські дані та повідомлення; політична і господарська інформація, статистичні дані, дані про ринкової ситуації; рекламні повідомлення; оцінки і рекомендації щодо прийняття рішень

  (ділові консультації);

  . побутова інформація; повідомлення общеоріентірованного характеру, відомості про споживчому ринку і т.д.;

  Перелік послуг, що надаються ЦНТІ:

  А) Комплексне довідково-інформаційне обслуговування: < p> - пошук інформації за заявленими темами

  - абонементне обслуговування

  - обслуговування за схемою «запит-відповідь»

  Б) Патентно-ліцензійне обслуговування:

  - консультації із загальних питань патентування та ліцензування

  - підготовка матеріалів для подання заявочних документів на винахід

  - підготовка матеріалів для подання документів на реєстрацію товарних знаків, знаків обслуговування і найменувань місць походження товарів

  - підготовка позовних документів для захисту прав авторів та патентовласників

  - проведення досліджень на патентну чистоту об'єкта розробки та деякі інші послуги

  В) Редакційно -видавнича діяльність

  Г) Виконання поліграфічних робіт

  Д) Проведення виставок та семінарів

  2.2. Цілі компанії

  Кінцевою метою діяльності підприємства у сфері наданняінформаційних послуг є створення власного інформаційногопродукту силами своїх співробітників.

  Завдання компанії, що сприяють досягненню кінцевої мети:

  . надання інформаційних послуг на основі замовлень і підтримку зі своїми користувачами відносин, близьких до неформальних;

  . створення інформаційних продуктів у відповідності зі специфічними вимогами кінцевих користувачів;

  . використання різних машинних носіїв інформації;

  . створення інформаційних продуктів для забезпечення прийняття рішень і підвищення якості цих рішень;

  . отримання прибутку за рахунок надання послуг інформації, тому що користувачі прирівнюють дані послуги до проведених наукових досліджень і повністю їх оплачують;

  . збір та зберігання різних відомостей про бізнес, технолоніях та інших областях;

  . ставлення до інформації як до свого кінцевого продукту.

  Послуга з формування пакету нормативних та правових документів

  3.1. Фізичний опис

  Пропонована послуга: формування пакету нормативних та правовихдокументів по певній сфері підприємницької діяльності. Їїактуальне завдання - задоволення зростаючих потреб користувачів.
  Саме володіння достовірною актуальною інформацією поряд з уміннямефективно застосовувати адекватні методи і засоби її збору, перетворенняі передачі є основою успішної діяльності будь-яких підприємств,організацій, незалежно від їх організаційно-правової форми.

  Інформаційні послуги - дії суб'єктів (власників івласників) щодо забезпечення користувачів інформаційними продуктами.
  Зміст інформаційної послуги визначається, в першу чергу, характеромінформації, що пропонується користувачам.

  3.2. Розробка послуги

  На малюнку 3.1. представлена схема надання послуги зформування пакету нормативних документів.

  | Оформлю-н | | Формування пакету | | Формування пакету | |
  | ие замовлення | | документів із | | документів з фонду | |
  | | | Електронних баз даних | | нормативно-технічної | |
  | | | | | Документації | |
  | | | | | | |
  | Доставка | | | Висновок інформації на електронний |
  | замовлення | | | чи паперовий носій |

  Схема 3.1. Послідовність етапів надання послуги

  1. Оформлення замовлення.

  Споживач може оформити замовлення двома способами: по телефону і вписьмовій формі на стандартному, спеціально розробленому бланку. Приоформленні замовлення по телефону бланк-вимогу заповнюється співробітником.
  Крім необхідних реквізитів, заповнений бланк містить перелік тем, заяким запитується інформація, а також параметри формування пакетудокументів (вимоги щодо комплектації, термінах надання, глибинідослідження, виду носія і т.д.) При особистому відвідуванні клієнтом ЦНТІбланк також може бути заповнений співробітником.

  Необхідно, щоб при оформленні замовлення співробітник міг відповісти набудь-яке питання клієнта, дати консультацію з наданої послуги. Приоформленні замовлення обумовлюються умови оплати (готівковий або безготівковийрозрахунок, терміни). Це зумовлює додаткові вимоги допрофесійної підготовки співробітника.

  Контрольований показник: відсоток позитивних відгуків.

  2. Формування пакету документів з електронних баз даних.

  Створюється вибірка нормативних документів за допомогою інформаційно -пошукових систем. Необхідна наявність відповідного обладнання
  (комп'ютерної техніки) та програмного забезпечення. ЦНТІ в даний часмає в своєму розпорядженні сучасними інформаційними системами, що дозволяють відповістина будь-який запит клієнта. Співробітники Центру мають достатню кваліфікаціюдля роботи з електронними базами даних. Пакет документів формується взгідно з бланком замовлення. Якщо інформації з електронних базнедостатньо, здійснюється підбір і копіювання необхідних відомостей зфонду нормативно-технічної документації.

  Показники якості при контролі:

  . відсоток помилок (зайві документи, пропущені документи і т.д.)

  . кількість збоїв системи

  3. Виведення інформації на електронний або паперовий носій

  Ця дія включає в себе копіювання документів з фонду або базиданих і, в разі необхідності, роздруківку документів на принтері.

  Обов'язкове обладнання: копіювально-розмножувальне пристрій,комп'ютер, принтер.

  Матеріали: папір для техніки, магнітні диски

  Вимоги до персоналу: наявність навичок роботи з перерахованихобладнанням

  Контрольовані показники:

  . кількість збоїв при роботі техніки

  . шлюб при друку

  . відсоток втрат інформації при виведенні на інший носій

  3. Доставка замовлення

  Вид доставки залежить від місцезнаходження клієнта. Доставка власнимтранспортом ЦНТІ здійсненна тільки в межах Мурманська. По області --поштова доставка. Доставка оплачується окремо.

  Контрольовані показники:

  . кількість помилок при доставці

  . середній час доставки

  4. План маркетингу

  4.1. Цільова ринкова позиція

  4.1.1. Аналіз споживачів

  Для нової послуги ЦНТІ потреба клієнта можна визначити в такийтак:

  . виключення будь-яких зауважень з боку контролюючих державних органів з приводу діяльності підприємства

  . забезпечення відповідності продукції підприємства чинним російським і міжнародним стандартам

  Виходячи з цього, необхідно розглядати три групи споживачів:

  1 - існуючі і працюючі підприємства, керівництво яких бажаєсвоєчасно відслідковувати зміни в законодавстві, що стосуєтьсядіяльності підприємства;

  2 - існуючі і працюючі підприємства, які планують випуск новогопродукту або послуги; вихід на нові ринки;

  3 - підприємці, що планують свою справу.

  З перерахованих груп суттєва відмінність має група 1 --існуючі і працюючі підприємства, яким потрібно лише відслідковуватизміни. Групи 2 і 3 можна об'єднати, тому що характеристикищо надаються їм послуг будуть схожими.

  4.1.2. Основні конкуренти

  Як конкурентів розглядаються організації та фірми,надають аналогічні інформаційні послуги. Основними конкурентамиє: Мурманська обласна універсальна наукова бібліотека та ТОО
  «Економіка Консультант». Крім основних, існує ряд фірм і організацій,які можуть надавати аналогічні послуги, але не займаються їх наданнямсистематично.

  1. Мурманська обласна універсальна наукова бібліотека

  Фонд нормативно-технічної документації МОУНБ виконує функціїцентральній науково-технічної бібліотеки і включає 1460000 одиницьзберігання. З них:

  . 42000 примірників - книжковий фонд

  . решта - патенти Росії, РІ "Винаходи зарубіжних країн», промислові каталоги, ГОСТ, СНИП

  В інформаційній роботі використовується книжковий фонд, а також базиданих, що створюються бібліотекою і придбані. Бібліотека надаєінформацію за наступними напрямками:

  А) законодавча та економічна інформація

  Б) адресно-довідкова інформація

  В) бібліографічне та реферативна інформація

  Перелік основних інформаційних послуг МОУНБ:

  . складання бібліографічних покажчиків, списків, письмових довідок

  . фактографічні довідки

  . надання адресних довідок з вітчизняним та зарубіжним фірмам

  . висновок текстів документів з баз даних «Патенти Росії»,

  «Консультант плюс» та ін

  . складання тематичних списків з баз даних

  . організація та проведення тематичних виставок

  2. ТОО «Економіко-Консультант»

  Дане підприємство є офіційним розповсюджувачем в Мурманськудовідкових інформаційних систем сімейства «Консультант Плюс». Основніклієнти - підприємства та організації міста та області як приватної так ідержавної форм власності. «Економіка Консультант» пропонуєширокий вибір спеціалізованих правових систем для різних аспектівпідприємницької діяльності. До комплексу послуг, що надаються входитьпоставка системи, встановлення системи на комп'ютер користувача,інформаційний супровід системи співробітником або по модему.

  Довідкові інформаційні системи дозволяють користувачам отримуватидовідки по всіх розділах російського законодавства, за всіма нормативнимидокументів. Залежно від придбаної версії, користувач можеотримати інформацію за спеціальною галузі права (наприклад, забухгалтерського обліку, арбітражу, оподаткування, судової практики таіншим).

  Перелік основних послуг ТОО «Економіка Консультант»:

  . поставка однокористувацький або мережевої версії довідкової системи

  . встановлення системи на комп'ютер користувача

  . формування набору документів по каталогу системи

  . інфо?? маціонное супровід системи

  . перенесення системи на інший комп'ютер

  . послуги з відновлення базового набору текстів документів

  . діагностика несправності комп'ютера

  . послуги системного програміста

  4.1.3. Оцінка конкурентспособності нової послуги

  У таблиці 4.1 наведена оцінка вводиться ЦНТІ послуги по матриці
  Нільсена.

  Таблиця 4.1.

  Оцінка послуги «Формування пакету нормативних та правових документів по певній сфері підприємницької діяльності»
  | Група | Критерії | Оцінка | Бал |
  | Ринкова | Потреба | Потреби користувача | 2 |
  | | | Час-тично задовольняються | |
  | | | Фірма-ми, які займаються | |
  | | | Регістру-цією підприємств | |
  | | Стан та | Ринок зростаючий у зв'язку зі | 3 |
  | | Перспективи | прагненням нових та | |
  | | Розвитку ринку | суті-чих підприємств | |
  | | | Зробити свою продукцію | |
  | | | Відповідає російським і | |
  | | | Міжнародним стандартам | |
  | | Конкурентна | Незначна кількість | 2 |
  | | Обстановка | слабких конкурентів (бібліотеки, | |
  | | | Юридичні консультаційні | |
  | | | Фірми) | |
  | Товарна | Якість | Повна гарантія якості | 3 |
  | | | (Достовірність і актуальність | |
  | | | Інформації) | |
  | | Ціна | Рівна з конкурентами при більш | 3 |
  | | | Високій якості або нижче при | |
  | | | Рівній якості | |
  | | Вплив на | Стимульовано збут | 3 |
  | | Тра-діціонное | традиції-онних послуг | |
  | | Перед-ложении послуг | (абонементне обслуговування та | |
  | | | Т.д.) | |
  | Збутова | Наявність | Требуется невелика | 2 |
  | | Відпрацьовано-бота | модернізації-зація методів | |
  | | Мето-дів | надання (можливість | |
  | | Надавати пріоритет лення | телефонного замовлення, постачання на | |
  | | | Магнітному носії та ін) | |
  | | Реклама | Існує фактор рекламного | 3 |
  | | | Успіху | |
  | | Громадська думка | Є позитивно сприймає-мі | 3 |
  | | | Громадськістю фактори | |
  | Виробниц-с | Технологія та кадри | Частково придатні технологія та | 2 |
  | ничих | Інноваційний досвід | кадри | |
  | | Персоналу | Невеликий | 2 |
  | Разом | | | 28 |

  За підсумками оцінки можна зробити наступні висновки:

  1) запропонована ідея заслуговує подальшого розгляду

  2) є перспективний ринок для нового продукту

  3) нова послуга може володіти достатньою конкурентоспроможністю

  4) існує можливість організації ефективного збуту

  4.2. Стратегія маркетингу

  4.2.1. Цінова політика

  Для встановлення ціни на нову послугу обраний маркетинговий метод, тоТобто ціна встановлюється в залежності від попиту при різній кон'юнктуріринку.

  Базова ціна послуги: 1000 рублів.

  Базова ціна може коригуватися. Основними видами коригуваннябудуть:

  - додавання до базової ціни вартості доставки

  - знижки залежно від обсягу та умов формування пакету документів

  - надбавка за терміновість < p> - націнка за облік індивідуальних побажань покупця

  - введення сезонних та інфляційних поправок

  Таблиця 4.2.

  Проектування остаточних цін на вводиться послугу, тис. руб.
  | № | Складові ціни | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік |
  | п/п | | | | | |
  | 1. | Базова ціна | 1 | 1 | 1 | 1 |
  | 2. | Націнки | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
  | 3. | Знижки | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
  | 4. | Остаточна ціна | 1,10 | 1,15 | 1,25 | 1,25 |
  | 5. | Індекс загального зростання | 1,18 | 1,23 | 1,32 | 1,4 |
  | 6. | Остаточна ціна з урахуванням | 1,30 | 1,41 | 1,65 | 1,75 |
  | | Інфляційної складової | | | | |

  4.2.2. Організація збуту

  Поширення нової послуги буде проводитися на базі ЦНТІ.
  Організація розгалуженої торговельної мережі не має сенсу, тому що данапослуга не є послугою широкого споживання: витрати на організаціюмережі не окупляться числом замовлень. Крім того, матеріальна база знаходитьсяпри ЦНТІ, що дозволяє оформити замовлення, спираючись на конкретні дані пронаявної інформації.

  Система товароруху докладно описана в п. 3.2.

  4.2.3. Формування попиту і стимулювання збуту

  Реклама - одне з найбільш дієвих засобів просування товару наринок. У зв'язку з цим планується провести рекламну кампанію для новоїпослуги.

  ПЛАН РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

  Цілі: 1) Інформування потенційних споживачів про існуванняпослуги

  4) Залучення клієнтів конкурентів до користування послугою зформування пакету нормативних та правових документів через ЦНТІ.

  Завдання: 1) Забезпечити адресний вплив на потенційнихкористувачів послуги

  2) Забезпечити рекламне вплив, спрямований на інформування ізалучення потенційних споживачів послуги

  4) Забезпечити рекламу в ЗМІ, які використовують конкуруючі фірми.

  Строки: з 10.01.00 у два етапи.

  I етап. (1 квартал 2000 року).

  Таблиця 4.3.

  Заходи та кошторис витрат.
  | № | Захід | Термін | Періодичність | Сума |
  | | | | | (Грн.) |
  | 1 | Провести адресну | | - | 1 000 |
  | | Розсилку комерційних | | | |
  | | Пропозицій. | | | |
  | | (200 адрес) | | | |
  | 2 | Зробити рекламний | | - | 3 000 |
  | | Ролик | | | |
  | 3 | Забезпечити прокати | | Кожен вівторок | 5 000 |
  | | Рекламного ролика на | | | |
  | | Каналі ОРТ. 10 прокатів. | | | |
  | 5 | Забезпечити прокат циклу | | Щосуботи | 15 000 |
  | | Передач про ЦНТІ на каналі | | (нові серії) в | |
  | | ТРК «БЛІЦ» (5 серій) | | 1.00 ночі. | |
  | | | | Кожен | |
  | | | | Понеділок і | |
  | | | | Повтор о 7.15 | |
  | | | | Ранку. | |

  Разом на I етапі: 24 000 рублів

  II етап. (2 квартал 2000 року)

  Таблиця 4.4.

  Заходи та кошторис витрат.
  | № | Захід | Термін | Періодичність | Сума |
  | | | | | (Грн.) |
  | 1 | Провести адресну розсилку | | - | 1 000 |
  | | Комерційних пропозицій. | | | |
  | | (200 адрес) | | | |
  | 2 | Забезпечити прокати | | Щоп'ятниці | 5 000 |
  | | Рекламного ролика на каналі | | | |
  | | ОРТ. 10 прокатів. | | | |
  | 3 | Розмістити | | Щотижня 1 | 6 000 |
  | | Рекламно-інформаційні | | публікація | |
  | | Повідомлення в газетах | | | |
  | | (Реклама, спрямована на | | | |
  | | Придушення конкурентів). | | | |
  | 4 | Розмістити рекламний щит на | | - | 5 000 |
  | | Будівлі ЦНТІ | | | |

  Разом на II етапі: 17 000 рублів.

  Разом витрат на проведення рекламної кампанії: 41 000 рублів

  Післяпродажне обслуговування полягає в наданні інформації прозміни нормативних документів протягом року.

  Починаючи з серпня 2000 року 1 раз на тиждень - нагадує реклама
  (витрати не більше 300 рублів на тиждень.

  4.3. Прогноз продажів і витрат збуту і розподілу.

  Таблиця 4.5.

  Прогноз продажів послуги з формування пакету нормативних і правових документів
  | рік | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік |
  | обсяг продажів послуги, од. | 70 | 100 | 120 | 120 |

  Таблиця 4.6.

  Прогноз обсягу продажів, тис. руб.
  | № | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік |
  | п/п | | | | | |
  | 1. | Обсяг реалізації в нат. | 70 | 100 | 120 | 120 |
  | | Показниках | | | | |
  | 2. | Ціна | 1,3 | 1,41 | 1,65 | 1,75 |
  | 3. | Обсяг продажів (стор. 1 · стор. 2) | 91 | 141 | 198 | 210 |

  Так як надання послуги з формування пакетів нормативних та правовихдокументів проводитиметься на інформаційній базі ЦНТІ і силамиспівробітників ЦНТІ, то ніяких додаткових вкладень на це не потрібно,то додаткові витрати на збут і розподіл полягають тільки вфінансування рекламної кампанії.

  5. Організаційний план

  Введена послуга надаватиметься силами діючих працівників
  ЦНТІ, які раніше надавали послуги, що знаходяться в даний момент настадії загасання. Тому додаткових витрат на оплату праці,зумовлених введенням нової послуги, не потрібно.

  6. Оцінка ризиків

  В даний час російські підприємства і організації знаходяться вумовах підвищеного ризику. Ризик як загроза втрати досягнутого,присутній зараз постійно.

  Таблиця 6.1.

  Оцінка питомої ваги та ймовірності настання існуючих ризиків для

  ЦНТІ
  | Перелік ризиків | питома | ймовірність | середнє |
  | | Вага | | значення |
  | 1. Зростання податків | 15 | 1,5 | 22,5 |
  | 2. Платоспроможність клієнтів | 25 | 2,5 | 62,5 |
  | 3. Втрата відсотків частки ринку | 35 | 3,5 | 122,5 |
  | 4. Прихід нових конкурентів | 20 | 2 | 40 |
  | 5. Падіння попиту | 5 | 0,5 | 2,5 |

  Таблиця 6.2.

  Оцінка негативного впливу ризиків
  | Ризики | Негативний вплив |
  | 1. Зростання податків | Зниження платоспроможності, |
  | | Зменшення прибутку |
  | 2. Платоспроможність клієнтів | Падіння рівня продажів, зростання |
  | | Заборгованості з оплати |
  | 3. Втрата відсотків частки ринку | Зменшення кількості замовників |
  | 4. Прихід нових конкурентів | збільшення витрат на рекламу, |
  | | Посилення конкурентної боротьби |
  | 5. Падіння попиту | Фінансові втрати |

  Фінансовий план

  Існують три основних документи, які дозволяють планувати,аналізувати і контролювати фінансові результати: «Звіт про прибутки ізбитки »,« Звіт про рух коштів »,« План потоків платежів ».

  У ЦНТІ в бухгалтерській звітності має місце« Звіт про прибутки ізбитки », який відображає діяльність компанії в певні моментичасу.

  Таблиця 7.1.

  Звіт про прибутки і збитки
  | Показник | 1997 | 1998 |
  | 1. Виручка від реалізації товарів, продукції, | 255870 | 618632 |
  | робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і аналогічних | | |
  | обов'язкових платежів) | | |
  | 2. Собівартість реалізації товарів, | 191956 | 491016 |
  | продукції, робіт, послуг | | |
  | 3. Комерційні витрати | 21320 | 62750 |
  | 4. Повна собівартість товарів, продукції, | 213276 | 553766 |
  | робіт, послуг | | |
  | 5. Прибуток від реалізації товарів, продукції, | 42594 | 64866 |
  | робіт, послуг | | |
  | 6. Операційний результат | -5912 | -7453 |
  | 7. Прибуток від фінансово-господарської | 36682 | 57413 |
  | діяльності | | |
  | 8. Позареалізаційні результат | -750 | -990 |
  | 9. Валовий прибуток | 35932 | 56423 |
  | 10. Податок на прибуток | 10286 | 19184 |
  | 11.Чістая прибуток | 25646 | 37239 |

  За даними цього документа можна визначити прибутковість,рентабельність підприємства.

  З таблиці можна зробити висновок про те, що фінансовий стан фірми в
  1997 і 1998 роках було прибутковим, але на результати фінансового станувплинула економічна криза в країні. Тим не менше, ЦНТІ вдалосяподолати кризу і отримати прибуток. Таким чином, можна зробитисприятливі прогнози з приводу фінансового стану підприємства на 1999і 2000 роки.

  Таблиця 7.2.

  План продажу на 2000-2003 рр..
  | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік |
  | Обсяг продажу | 91 | 141 | 198 | 210 |
  | Змінні витрати | 10,3 | 19,4 | 28,8 | 35,5 |
  | Постійні витрати | 47,4 | 29,8 | 25,4 | 28 |
  | Прибуток до | 33,3 | 91,8 | 143,8 | 146,5 |
  | оподаткування | | | | |
  | Податки, що відносяться на | 26,0 | 22,1 | 24,4 | 28,6 |
  | собівартість | | | | |
  | Прибуток | 7,3 | 69,7 | 119,4 | 117,9 |
  | Податок на прибуток (30%) | 2,2 | 20,9 | 23,9 | 35,4 |
  | Чистий прибуток | 5,1 | 48,8 | 95,5 | 82,5 |

  Таблиця 7.3.

  Таблиця руху грошових коштів
  | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік |
  | Дохід | 91 | 141 | 198 | 210 |
  | Інвестиції | 27 | | | |
  | Витрати | 85,9 | 92,2 | 102,5 | 127,5 |
  | Змінні витрати | 10,3 | 19,4 | 28,8 | 35,5 |
  | Постійні витрати | 47,4 | 29,8 | 25,4 | 28 |
  | Сумарні податкові | 28,2 | 43,0 | 48,3 | 64,0 |
  | платежі | | | | |
  | Баланс готівки | -21,9 | 48,8 | 95,5 | 82,5 |

  Таблиця 7.4.

  План грошових потоків
  | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік |
  | Потік готівки | 91 | 141 | 198 | 210 |
  | Виручка | 91 | 141 | 198 | 210 |
  | Відтік готівки | 112,9 | 92,2 | 102,5 | 127,5 |
  | Інвестиції | 27 | | | |
  | Витрати | 85,9 | 92,2 | 102,5 | 127,5 |
  | Чистий грошовий потік | -21,9 | 48,8 | 95,5 | 82,5 |
  | Те ж наростаючим | -21,9 | 26,9 | 122,4 | 204,9 |
  | підсумком | | | | |
  | Коефіцієнт приведення | 1 | 0,879 | 0,773 | 0,679 |
  | за ставкою 16% | | | | |
  | Поточна вартість | -21,9 | 42,9 | 73,8 | 56,0 |
  | потоків | | | | |
  | Те ж наростаючим | -21,9 | 21,0 | 94,8 | 150,8 |
  | підсумком | | | | |

  Ставка по депозитах на один рік в Ощадбанку 16%.

  При ставці порівняння 16% за рік інвестиції, вкладені в цей проект,окупляться за рахунок виручки від реалізації за період трохи більше року. Чистийдохід розглянутого проекту за термін життя, що дорівнює 4 років, складе
  150,8 тис. рублів.

  огляду на те, що вкладення грошей має ризик, додамо до ставки по депозитахв Ощадбанку 4%. Разом для розрахунок NPV маємо ставку дисконтування, що дорівнює
  16% + 4% = 20%.

  7.1. Розрахунок NPV і IRR

  огляду на те, що вкладення грошей має ризик, додамо до ставки по депозитахв Ощадбанку 4%. Разом для розрахунок NPV маємо ставку дисконтування, що дорівнює
  16% + 4% = 20%.

  NPV = -21,9 + 48,8 · 1,2-1 + 95,5 · 1,2-2 + 82,5 · 1,2 -3 = -21,9 +
  40,667 + 66,319 + 47,743 = 132,829.

  IRR = 369%, що значно вище, ніж пропонує Ощадбанк за найбільшпривабливому термінового депозиту строком на 1 рік.

  Література

  1. Бізнес-план: Методичні матеріали/під ред. Р.Г. Манілівські.

  - М.: Фінанси і статистика, 1994

  2. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: Прогресс, 1990

  3. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегія і практика фірми. М.:

  Финстатинформ. 1995.

  4. Баззела Р., Кокс Д., Браун Р. Інформація і ризик в маркетингу: Пер. з англ. М.: Финстатинформ. 1993

  5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Висш. школа, 1984

  6. Діхтль Є., Хершген Х. Практичний маркетинг: Учеб. пособие/пер. с нем. А. М. Макарова; під ред. І. С. Мінько. - М.: Висш. школа: ИНФРА-

  М, 1996

  7. Хоскінг А. Курс підприємництва/під ред. В. Рибалкін. -М.:

  «Міжнародні відносини», 1993.

  8. Економіка підприємства: Підручник для вузів/під ред. проф.

  В. П. Грузинова. - М., 1998

  9. Економіка підприємства/під ред. В. Я. Хрипача. - М.: 1998

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !