ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Виставки в туристському маркетингу
       

   

  Маркетинг

  Міністерство Вищої Освіти Російської Федерації

  Сочинський Державний Університет Туризму і Курортного Справи

  Інститут туристського бізнесу

  Кафедра готельного та ресторанного бізнесу

  Курсова робота

  Організація участі турпідприємств у виставці.

  Виконала: студентка групи 99-СТ-2

  Ольшевська П.

  Науковий керівник: к.е.н. Романова Л.М.

  Сочі - 2002

  Зміст.
  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
  Глава I. Виставки в туристському маркетингу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

  1.1. Характеристика виставкових заходів, їх роль в системі маркетингових комунікацій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

  1.2.Процесс організації участі туристської фірми в роботі виставки ... ... .. 8

  1.3.Работа персоналу турпідприємств під часвиставки ... ... ... ... ... ... ... ... .13

  1.4.Современние технології виставковогомаркетингу ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
  Глава II. Аналіз витрат турпідприємств на участь у виставці ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

  2.1. Основні статті витрат турпідприємств ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 17

  2.2. Оформлення виставкового стенду, як один з елементів витрат ... ... ..... 20
  Глава III. Процес організації MITT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24

  3.1. MITT - схема організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24

  3.2. Організатор MITT - компанія ITE LLC ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

  3.3. MITT - 2002 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28
  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
  Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
  Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .... 34

  Введення.

  Дана тема зацікавила мене своєю новизною. Дійсно, виставки в туристської галузі відносно нове і специфічне явище, адже в якості експонатів виставляються послуги. Очевидним є і той факт, що виставки є одним із засобів маркетингових комунікацій. Маркетинг являє собою діяльність виробників з просування товару на ринок. Серед різних видів такого просування

  (реклама, формування громадської думки, персональні продажі) виставки визнані одним з найефективніших інструментів маркетингу, оскільки в них одночасно беруть участь і фахівці, і виробники, і споживачі. Це дає можливість учасникам паралельно вирішувати проблеми збуту, визначати коло покупців і партнерів.

  У цьому полягає актуальність обраної теми, адже розвивається швидкими темпами туристської галузі необхідна злагоджена робота всіх підрозділів, а правильно-спланований маркетинг на турпідприємств

  - одне з основних умов успіху.

  У ході роботи я спробую розглянути проблему значущості виставкової діяльності для турпідприємств, адже в сучасних умовах вітчизняні підприємці нерідко розглядають виставки як елемент чистої реклами, не враховуючи, що виставки здатні надати істотну допомогу і в формуванні політики ціноутворення, і в розробці стратегії розповсюдження продукції, і у вдосконаленні самого продукту.

  Предметом даного дослідження є комплекс заходів складових виставкову діяльність, а об'єктом - турпідприємств, що готується до безпосередньої участі у виставці, а також, як об'єкт дослідження, буде розглянута діяльність однієї з міжнародних виставок.

  Очевидним є той факт, що обрана тема, більшою частиною заслуговує теоретичного розгляду, тому основна мета роботи - всебічне вивчення численних аспектів виставкової діяльності .

  Для систематизації інформації з даної теми доречно поставити для себе ряд завдань, серед яких:
  > Визначення ролі виставкових заходів у системі маркетингових комунікацій.
  > Вивчення процесу організації участі туристської фірми в роботі виставки .
  > Вивчення сучасних технологій виставкового маркетингу.
  > Визначення витрат турпідприємств на участь у виставці.
  > Дослідження схеми організації MITT.
  > Вивчення роботи MITT - 2002.

  Глава I. Виставки в туристському маркетингу.

  1.1. Характеристика виставкових заходів, їх роль в системі маркетингових комунікацій.

  Впливаючи на ринок та впроваджуючи свій продукт, турпідприємств використовує різні методи для ознайомлення з ними потенційних клієнтів. На початковому етапі використовується реклама та паблік рилейшнз, а дії по просуванню продукту на більш пізніх стадіях життєвого циклу все більше посилюються для залучення повторних клієнтів. Саме система маркетингових комунікацій, що включає рекламну компанію, паблік рілейшнз, виставки, ярмарки, презентації і т.п. здійснює програму просування, збуту, так необхідного для будь-якого підприємства.

  Отже, одним з методів просування турпродукту є організація виставок, які дозволяють продавцям і покупцям зустрітися на спільній території й укласти угоди. Виставкові заходи займають особливе місце в туристському маркетингу. Вони надають туристського підприємству можливість одночасного поширення та отримання необхідної для відповідної діяльності інформації. Вони допомагають: оцінити розвиток галузі, правильно орієнтуватися в ціновій політиці, в якомусь сенсі перейняти досвід колег і, звичайно ж, отримати економічний ефект від участі, який виражається:
  > У розширенні клієнтської бази турпідприємств,
  > В кількості укладених договорів з постачальниками туристичних послуг і турагентами.

  Перевага також і в тому, що туристське підприємство (експонент) володіє численними можливостями, щоб перетворити для клієнта відвідування виставки в свято, наприклад, за допомогою організації шоу-програм, вікторин, лотерей.

  Участь у роботі виставок і ярмарків є ефективним засобом формування маркетингових комунікацій туристичних підприємств, що включає такі елементи комплексу маркетингових комунікації, як:
  > реклама (друкована, щити, виставки і т.д .),
  > пропаганда, особистий продаж (робота стендистів),
  > стимулювання збуту (роздача сувенірів, надання знижок і т. зв).

  В даний час терміни "виставка" і "ярмарок" придбали настільки близьке смислове значення, що використовуються часто як слова-синоніми, але, незважаючи на такі схожі риси, як: адресованности організованому ринку, обмежена тривалість, періодичне проведення в конкретних місцях ці поняття варто розрізняти.

  В процесі становлення ярмарок виділяються наступні основні етапи.

  Спочатку це були стихійні торжища. Згодом вони стали набувати традиційний характер і проводилися щороку в один і той же час.

  До речі, саме слово «ярмарок» походить від німецьких Jahre і Mark - відповідно «рік» і «ринок». Спочатку ярмарку були тільки товарними

  (що зроблено, те й привезено на ярмарок). Згодом ярмарку стають ярмарками зразків, на яких полягають оптові контракти. Сучасний етап еволюції ярмарок характеризується перетворенням ярмарку зразків в ярмарку ідей. Поряд з товарами тут вже реалізуються новітні технології, «ноу-хау». Таким чином, ярмарки стають місцем демонстрації останніх досягнень науково-технічного прогресу.

  Виставки ж, спочатку представляли собою показ досягнень людини в тій чи іншій сфері його діяльності, поступово комерціалізуються. В процесі своєї еволюції вони перетворюються на заходи, в ході яких передбачається встановлювати ділові контакти та укладати торгові угоди.

  Але з точки зору формування маркетингових комунікацій участь фірми у ярмарку мало чим відрізняється від участі у виставці.

  Так, Міжнародне бюро виставок дає наступне визначення.

  Виставка - показ, основна мета якого полягає в освіті публіки шляхом демонстрації засобів, що є в розпорядженні людства, для задоволення потреб в одній або декількох галузях його діяльності або майбутніх його перспектив.

  За визначенням Спілки міжнародних ярмарків ярмарок являє собою економічну виставку зразків, яка, відповідно до звичаїв тієї країни, на території якої вона знаходиться, являє собою великий ринок товарів, що діє у встановлені терміни в протягом обмеженого періоду часу в одному і тому ж місці і на якій експонентам дозволяється представляти зразки своєї продукції для укладання торговельних угод у національному або міжнародному масштабах. [1]

  Виставкові заходи можна класифікувати за рядом ознак.

  Класифікація виставкових меропріятій1


  | Ознака класифікації | Види виставкових заходів |
  | | |
  | Мета проведення | Торгові |
  | | Інформаційно-ознайомчих |
  | | Є |
  | Частота проведення | Періодичні |
  | | Щорічні |
  | | Сезонні |
  | Характер пропозиції | Універсальні |
  | експонатів | Багатогалузеві |
  | | Галузеві |
  | | Спеціалізовані |
  | Склад учасників | Регіональні |
  | | Міжрегіональні |
  | | Національні |
  | | Міжнародні |

  У світі проводиться досить багато виставкових заходів, так чи інакше пов'язаних з туризмом. Вони спеціалізуються за наступними напрямками:
  > Виставки, спрямовані на просування певного регіонального турпродукту ( «Курорти і туризм» в Сочі, «Ярмарок путівок» в Анапі).
  > Виставки для в'їзних туроператорів, які проводяться за місцем знаходження основного споживача (ITB, WTM, Fitur - у Мадриді - 51 тис. кв м, 7 тис. експонентів, більше 600 тис. професійних відвідувачів).

  З кожним роком набирає популярність міжнародна виставка

  «Подорожі та туризм» (MITT), що проходить у Москві і є найвідомішою виставкою в Росії.

  Особливо виділяються міжнародні туристські біржі. Це виставкові заходи, на яких поряд з рекламою туризму проводиться активна робота по встановленню контактів та укладення угод між виробниками туристських послуг (готелями, транспортними підприємствами) та їх продавцями (туристичними фірмами). Найбільшими міжнародними туристськими біржами вважаються ITB (Берлін, виставкова площа - 85 тис. кв. М, 7,5 тис. експонентів), WTM (Лондон - близько 5 тис. експонентів) і др.2

  1.2. Процес організації участі туристської фірми в роботі виставки.

  Для того щоб зробити участь у виставці більш ефективним засобом маркетингових комунікацій, туристична фірма повинна ретельно спланувати свою роботу.

  Беручи участь у виставці, турфірмі необхідно чітко визначити цілі такої участі і правильно вибрати виставку. Щоб участь була ефективним попередньо турпідприємств необхідно відповісти на наступні питання:
  > який продукт пропонує компанія і наскільки його ціна відповідає якості,
  > якого клієнта і з яких регіонів підприємство прагне залучити.

  Процес участі туристської фірми в роботі виставки можна умовно розділити на ряд етапів: 1

  1. Прийняття принципового рішення про участь у виставці/ярмарку.

  2. Визначення цілей участі фірми в роботі виставки.

  3. Вибір конкретної виставки, в роботі якої буде брати участь фірма.

  4. Підготовчо-організаційний період.

  5. Розробка тематичного плану експозиції та кошторису участі у виставці.

  6. Робота в ході функціонування виставки.

  7. Підведення підсумків участі фірми в роботі виставки.

  Прийняття принципового рішення про участь у виставкових заходах свідчить про досягнення туристської фірмою певного рівня в своїй сфері діяльності; виставка є місцем демонстрації передового досвіду, тому тут не місце фірмі, що пропонує застарілі туристські продукти невисокої якості. У той же час участь у роботі виставки вимагає вкладення значних коштів, що може дозволити собі далеко не кожне туристичне підприємство.

  Виставкова діяльність спрямована на досягнення основних маркетингових цілей туристського підприємства, серед яких:
  > подання фірми та її продуктів;
  > вивчення ринків збуту;
  > пошук нових ринків;
  > розширення числа клієнтів;
  > впровадження нового продукту на ринок;
  > визначення можливого попиту на новий продукт; < br>> пошук нових ділових партнерів;
  > вивчення пропозиції конкурентів;
  > позиціонування своїх продуктів щодо послуг конкурентів;
  > формування сприятливого іміджу фірми;
  > безпосередній збут продуктів та укладання контрактів.

  Для досягнення цілей важливим є вибір конкретної виставки, в роботі якої буде брати участь туристична фірма. Щорічно проводиться величезна кількість виставкових заходів, тому визначитися у своєму виборі дозволяє оцінка таких аспектів як:
  > час і місце проведення виставки;
  > авторитет виставки;
  > чисельний і якісний склад учасників і відвідувачів;
  > рівень ділової активності (кількість і загальний обсяг укладених контрактів) на останній виставці;
  > можливість надання виставкових площ і послуг;
  > умови участі у виставці;
  > розробка чорновий варіант кошторису участі фірми у виставці і вивчення відповідності витрат можливостям фірми;
  > остаточне вирішення питання: участь у якій з виставок найбільш ефективно в досягненні поставлених цілей.

  Протягом підготовчо-організаційного періоду туристична фірма інформує оргкомітет виставки про свою участь в ній шляхом подачі відповідної заявки. Паралельно з цим вирішується ряд організаційних питань, таких як:
  > розробка концепції та обсягу участі фірми в роботі виставки;
  > складання переліку підприємств, що виставляються продуктів;
  > відбір та підготовка персоналу (комерційного, обслуговуючого, стенднстов, перекладачів );
  > розробка планів комерційної роботи, реклами та протокольних заходів;
  > вибір можливого посередника (агента), який надає послуги у забезпеченні участі у виставці;
  > визначення розмірів необхідних виставочних площ і обсягу різних матеріальних і фінансових ресурсів;
  > підбір та виготовлення рекламних та інформаційних матеріалів;
  > розробка тематичного плану експозиції (виставкового стенду);
  > укладення договору з оргкомітетом, передача йому плану виставкового стенду, а також замовлення на необхідне обладнання та послуги .

  Після рішення цих питань стає можливою розробка остаточної кошторису участі фірми у виставці. У середньому витрати великих фірм на участь у виставкових заходах складають 15-30% всіх коштів, які витрачаються на маркетингові комунікації.

  Типова структура витрат на участь фірми у виставці виглядає приблизно так.

  Структура витрат на участь у виставке1


  | Статті витрат | Питома вага, |
  | |% |
  | Орендна плата та монтаж експозиції | 55-70 |
  | Демонтаж експозиції | 5-10 |
  | Витрати на рекламні та інформаційні | 5-10 |
  | матеріали | |
  | Представницькі витрати | 15-25 |
  | Представницькі витрати | |

  Наступним етапом робіт з підготовки до участі у виставці є розробка тематичного плану своєї експозиції. Він включає в себе:
  > остаточний відбір зразків продукції, які будуть демонструватися;
  > розробку стендів фірми з урахуванням виділених площ, висоти виставочних приміщень, можливостей у забезпеченні електроенергією, водопостачання тощо;
  > генеральну компонування експозиції фірми - розподіл експонатів за тематичними розділами відповідно до логіки розкриття основної теми експозиції.

  Після монтажу експозиції та офіційного відкриття виставки настає наступний етап - робота в ході її функціонування. Бажано, щоб під час роботи виставки на стенді був присутній керівник туристичної фірми. Якщо присутність неможливо протягом усього робочого дня, то необхідно, щоб на стенді було розклад, в які дні та години хто з керівників буде на стенді.

  Зазвичай наперед стає відомо, що виставку відвідають високопоставлені гості, іноземні делегації , представники преси чи телебачення (про це можна впоратися в оргкомітеті виставки). У такі дні присутність керівника на стенді може сприяти висновку вигідних контрактів, висвітленню діяльності фірми в пресі чи на телебаченні.

  Під час роботи виставки керівник повинен спостерігати і робити правильні висновки: скільки дійсно необхідно виставкової площі для виставок такого типу , які послуги користуються найбільшим попитом, як наступного разу організувати роботу на стенді, хто з фахівців найбільш підходить для роботи під час виставки.

  Крім того, керівник туристичної фірми може відвідати інші виставкові стенди. Це допоможе вловити тенденції у розвитку кон'юнктури ринку, оцінити діяльність конкурентів, прояснити власну позицію і позицію фірми. Контакт відвідувачів і фахівців з експозицією фірми дуже нетривалий, виходячи з цього проводяться роботи з налагодження комунікацій з шуканої цільовою аудиторією. Для цього доцільно:
  > провести комплексну рекламну кампанію в місцевих засобах масової інформації;
  > забезпечити наявність зовнішньої реклами фірми по шляху проходження відвідувачів на виставку;
  > завчасно розіслати запрошення представникам місцевих ділових кіл;
  > забезпечити наявність достатньої кількості носіїв реклами у стенду фірми.

  Після завершення виставки, демонтажу експозиції, в обов'язковому порядку повинен бути зроблений аналіз підсумків участі фірми у виставці.

  Підсумки виставки можна умовно поділити на дві групи:
  > організаційні;
  > комерційні.

  При підведенні підсумків організаційних враховуються наступні фактори: 1
  > чи вдало було вибрано місце для стенду?
  > чи була вдалою планування стенду? чи відповідала площа стенду кількості експонатів і поставленим завданням?
  > які незручності ви відчували під час роботи?
  > що необхідно було замовити в оргкомітеті серед додаткових послуг та обладнання?
  > без будь послуг та обладнання можна було б обійтися?

  Комерційні підсумки стосуються об'єктивних показників (кількість відвідувачів, які оглянули експозицію фірми; обсяг укладених контрактів; кількість розданих рекламних та інформаційних матеріалів і т.д.

  1.3. Робота персоналу турпідприємств під час виставки.

  Особлива роль у забезпеченні успіху в виставкової діяльності фірми належить стендистами - співробітникам фірми, що працюють у публічній зоні експозиції, біля стенду фірми. При відборі кандидатів на роботу стендист необхідно приділити увагу на:
  > вміння та бажання спілкуватися з людьми,
  > витривалість,
  > привабливу зовнішність
  > професійну компетентність,
  > психологічні навички,
  > гарне знання однієї або двох іноземних мов (як обов'язкова умова -- мови країни проведення виставки).

  Для стендиста важливо чарівність: приємна зовнішність, готовність спілкуватися, не втомлюючись; повторювати 500 разів на день практично одне й те саме так, як ніби це йдеться в перший раз і тільки цій людині ; вміння бачити і розуміти співрозмовника. Серед найбільш поширених типів можна назвати: раціоналісти, невпевнені в собі, своевластние, нервозні, новатори, консерватори, випадкові, «воображали»,

  «проспектоеди», «грубіяни», « шпигуни »,« зануди »,« збирачі сувенірів »та ін

  Крім основного, намічають запасний склад стендистів.

  До початку виставки необхідно провести інструктаж майбутніх стендистів, де розглядаються такі питання, як:
  > тематика виставки;
  > мети участі у виставці;
  > перелік послуг, що представляються на виставці;
  > основні новинки;
  > завдання, що стоять перед стендистами (ознайомлення з новинками, укладення договорів і т.д.);
  > план стенду;
  > закріплення місць на стенді за кожним стендистів;
  > розпорядок роботи;
  > у які дні та години, хто з керівництва фірми буде перебувати на стенді;
  > основні категорії передбачуваних відвідувачів;
  > моделі поведінки з кожною категорією відвідувачів;
  > форми реєстрації відвідувачів;
  > форми реєстрації змін, зауважень, недоліків на стенді під час роботи виставки. 1

  Бажано, щоб під час роботи виставки на стенді постійно був присутній фахівець, відповідальний за проведення виставок. Тоді всі зауваження і побажання, що працюють на стенді можна буде врахувати при підготовці до наступної виставки. Звичайно за цим фахівцем закріплюють і зв'язок з представниками преси.

  До початку виставки кожен стендист повинен отримати необхідні для його роботи на стенді документи та інформацію розміщені в одній або двох папках. Одна може містити відомості, необхідні стендистів, але не призначені для показу відвідувачам ( адреса, розрахунковий рахунок фірми, телефони керівників, бланки договорів, бланки замовлень, комерційні прайс-листи і т.п.).

  В іншій папці можуть бути зібрані всі рекламні матеріали по тому напрямку, за який відповідає даний стендист, або навпаки.

  Під час виставки бажано, щоб кожен стендист знаходився на відведеній йому за розкладом місці.

  Основні функції стендистів зводяться до встановлення первинних контактів з відвідувачами виставки, виявлення серед них потенційних клієнтів або ділових партнерів і забезпечення подальших їх контактів з комерційними представниками фірми вже в зоні переговорів.

  Отже, бажано, щоб:
  > стендист стоячи, з посмішкою, привітав відвідувача (сидить, а тим більше ліниво розвалений в кріслі стендист виробляє несприятливе враження);
  > особа стендиста виражало постійну зацікавленість і готовність вступити в розмову;
  > він умів допомогти відвідувачеві почати розмову фразами типу: "Я можу вам допомогти ознайомитися з нашою фірмою", " Що вас зацікавило на нашому стенді? "," Який аспект діяльності пас цікавить? "і т.д.;
  > він міг дати пояснення про послуги фірми, виходячи зі ступеня підготовленості відвідувача: професіоналу в даній області спеціальні терміни допоможуть розібратися в проблеми, а, припустимо, звичайному клієнтові вони, швидше за все, не знадобляться;
  > стендист був одягнений не тільки строго і красиво, але і зручно.

  Небажані:
  > спілкування зі своїми колегами по стенду або іншими стендистами в присутності відвідувачів;
  > призначення зустрічі на стенді зі своїми друзями та родичами;
  > вживання їжі, жувальної гумки, напоїв на очах у відвідувачів; розв'язна поведінка;
  > вживання алкогольних напоїв ні до, ні під час роботи па стенді, навіть якщо вони пропонуються стендистів відвідувачеві.

  Контакти між стендистами різних турпідприємств необхідні, до того ж, вони дозволяють обмінюватися досвідом роботи, надавати у необхідних випадках взаємодопомога, встановлювати і розвивати необхідні контакти на майбутнє.

  1.4.Современние технології виставкового маркетингу.

  Виставковий бізнес динамічний. У цьому сенсі Інтернет - найзручніший для потенційних експонентів і відвідувачів спосіб обміну інформацією. < p> На сайті виставкової компанії можна розмістити таку корисну інформацію, як: план виставок, координати та імена відповідальних осіб, плани експозицій; умови участі, списки учасників, з якими ведуться переговори і з якими підписані документи; програми семінарів, конференцій та прес-конференцій для кожної виставки.

  Мережа Інтернет стає практично незамінним інструментом для здійснення маркетингових програм. Так, у 1996 р. в рекламу товарів і послуг в Інтернеті було вкладено понад 200 млн. доларів, в 1997 р. ця цифра подвоїлася . Витрати на рекламу в глобальної комп'ютерної мережі в 2000 р. склали приблизно 5 млрд. доларів.

  Кількість російськомовних інформаційних ресурсів мережі в даний час, в порівнянні з серединою 1997 збільшилася приблизно в 3,5 рази і складає близько

  30 тис., а число користувачів у Росії в 1999 р. перевищила 1,5млн. чоловік.

  Існуючі в даний час проекти просування виставок в

  Інтернет - це сайти виставкових фірм. Для виставкового суспільства важливе саме наявність сторінок в Інтернеті, оскільки для багатьох потенційних клієнтів це є свідченням солідності партнера. За даними

  Союзу виставок і ярмарків, майже 100% виставкових товариств мають у

  Інтернеті своє представництво. Кількість виставкових фірм, у яких сайт виконує також і інформаційну функцію, оцінюється в

  65% від їх загальної кількості. 1

  Основна аудиторія Інтернету складається, як правило, з потенційних відвідувачів виставок.

  Співробітники Союзу виставок і ярмарків вважають, що процес просування виставок йде за наступними напрямками:
  > розвиток сайтів виставкових товариств для залучення все нових учасників і створення максимального сервісу для наявних;
  > розвиток інформаційних сайтів, орієнтованих на потенційних відвідувачів.

  Глава II. Аналіз витрат турпідприємств на участь у виставці.

  2.1. Основні статті витрат турпідприємствами.

  Отже, готуючись до виставки, турпідприємств зобов'язана проаналізувати, чи готове воно понести пов'язані з нею витрати. Дорожнеча участі у виставці - головна причина, за якою підприємства відмовляються від даного виду діяльності. Далеко не кожне турпідприємств може дозволити собі виступити як учасник міжнародної виставки, адже в кінцевому підсумку все впирається в наявність або відсутність грошей.

  Саме тому, на мій погляд, проблема організація участі турпідприємств у виставці повинна аналізуватися з позиції грошової оцінки такої участі.

  Таким чином, в цьому розділі я пропоную розглянути які витрати несе турпредпрітіе і проаналізувати, на чому вона може заощадити, безумовно, мова йде про розташування та оформлення стендів.

  Отже, як уже говорилося раніше, після встановлення цілей участі у виставці турпідприємств складає кошторис вартості участі в ній.

  Кошторис встановлює межі, в яких повинні проводитися витрати.

  Звичайно, приблизно половину витрат складають орендна плата (20-25%) та витрати на виготовлення стенда (30-35%). Слід зауважити, що, незважаючи на те, що на туристичних виставках як експонати виступають послуги, тим не менше, стенд все одно присутній, адже на ньому можуть бути представлені каталоги, макети готелів та багато іншого.

  Отже , ціна 1 м2 виставкової площі включає:
  1) вартість загального електроосвітлення,
  2) вартість загальної охорони території,
  3) вартість перепусток на право входу персоналу фірми-експонента,
  4) вартість одного примірника каталогу виставки (за умови участі в цьому каталозі),
  5) вартість вивезення сміття та будівельних відходів з спеціально відведених місць у період монтажу, роботи і демонтажу виставки,
  6) додаткові услугі.1

  Участь у міжнародній виставці вимагає високого рівня витрат.

  Так, тільки оренда 9 м2 виставкової площі коштує в середньому $ 2000, монтаж стенду - $ 1000. Мінімальна вартість оренди 1 м2 площі на

  MIIT - $ 150. Зрештою, з огляду на додаткові витрати, сума досягає $ 10000 - $ 30000.1 Виходячи з цього, невеликі турпідприємств об'єднуються і виступають від імені певного регіону, тому що для них участь у міжнародній виставці непомірно дороге задоволення.

  Отже, оренда виставкової площі - це тільки початок, ефективність роботи залежить від цілого ряду чинників, дія яких необхідно враховувати заздалегідь.

  Витрат вимагають :
  > заходи, що проводяться на стенді (лотереї і т.д.);
  > тип стенду (рядові, кутовий, двоповерховий)
  > оформлення стенду
  > персонал на стенді (власний, допоміжний) ;
  > реклама до виставки;
  > робота з пресою (складання прес-релізів);
  > особливі форми (або способи) звернення до відвідувачів: «екзотичні персонажі» у старовинних костюмах, професійні артисти, дівчата в форменому одязі і тд.;
  > частування на стенді;
  > транспорт (на виставку і назад);
  > монтаж і демонтаж стенду;
  > поточні витрати по стенду.

  Безумовно, турпідприємств має можливість скоротити свої витрати, заощадивши, наприклад, при виборі місця стенду або на розмірі орендної площі, але очевидним є той факт, що при цьому підприємство «економить» і на своєму успіху.

  Адже успіх залежить і від того, де знаходиться фірма - у «курному куті» або «на перехресті всіх доріг.

  Нерідко розташування стенду дуже серйозно впливає на ціну оренди площі. Залежно від типу стенду ціна може бути збільшена на 60

  %. Якщо фірма вибирає стенд, відкритий з трьох сторін, базова ставка ціни 1 м2 орендної площі збільшується на 40%. Фірма IТЕ, що організує MITT, встановлює надбавки, жорстко пов'язані з типом стенду.

  A. доступ з одного боку, мінімум 9 м2 без націнки

  B. доступ з двох сторін, мінімум 18 м2 +

  10% до базової ставки

  C. доступ з трьох сторін, мінімум 30 м2 +

  15% до базової ставки

  D. доступ з чотирьох сторін, мінімум 60 м2 +

  20% до базової ставке1

  Деякі фірми встановлюють однакові для всіх учасників ціни оренди площі (тут діє простий принцип: «хто раніше прийшов, той і займає найкращі місця »). Тепер, необхідно проаналізувати яким чином розподіляються «хороші місця» в павільйоні. Безумовно, це місця навпроти головного входу в павільйон або що виходить на «стежки», по яких проходять основні потоки відвідувачів (див. додаток 1).

  Але, в той же час, існують і «погані» місця, за рахунок оренди яких фірма має можливість заощадити (див. додаток 2).

  За певний фіксований термін, не пізніше, ніж за місяць до початку виставки заповнюється і надсилається на адресу оргкомітету заявку на участь у виставці. У ній вказуються всі реквізити фірми (країна, адреса/телефон, номер розрахункового рахунку) Суть заявки - попередня реєстрація та бронювання виставкової площі. Лист-заявка підтверджує згоду фірми до положень даної виставки та правилами її проведення. Це у своєму роді договір між сторонами. Після отримання заявки, у відповідь надсилається підтвердження про реєстрацію фірми в каталозі учасників та виділення необхідної кількості місця за умови оплати. Оплата участі повинна бути здійснена протягом 5-10 днів. Підтвердження гарантує отримання базового набору послуг (див. додаток 3).

  Отже, вибравши і забронювавши площа, підприємство переходить до процедури оформлення стенду, роль якого на шляху до успіху велика, адже стенд - це образ підприємства-експонента в мініатюрі.

  2.2. Оформлення виставкового стенду, як один з елементів витрат.

  Отже, розглянувши статті витрат на участь у виставці, можна зробити висновок, що витрати на монтаж і оформлення стенду - дороге задоволення. І в той же час, турпідприємств все одно має прагне до покупки кращого місця для стенду та його оригінального оформлення. Адже все це визначає майбутній прибуток і успіх підприємства. Виходячи з цього, в даному пункті, я пропоную розглянути питання оформлення і розташування виставкового стенду.

  Виставковий стенд - це обличчя фірми. Тому успіх участі туристського підприємства у виставкових заходах в чому залежить від мистецтва оформлення виставкової експозиції. Зустрічаються керівники туристичних фірм, які дуже вимогливо ставляться до рекламних оголошень у газетах, журналах, і в той же час не думають, про те, як виглядає їх виставкова експозиція. Але ж для потенційних клієнтів або партнерів читання газет з рекламою - заняття щоденне, а відвідування стенду фірми може стати подією.

  Отже, необхідно докласти всіх зусиль, кмітливість, досвід, інтелект, щоб ця подія була, що запам'ятовується.

  Кожен експонент повинен прагнути розташувати стенд:
  1. навпроти і праворуч від головного входу,
  2. на центральних внутрішніх проходах,
  3. в кутах,
  4. поблизу від «активних» експонентів і спеціалізованих приміщень для проведення різних заходів.

  І, навпаки, слід уникати розміщення стенду:
  1. далеко від виходів і центральних проходів,
  2. в задній частині залу,
  3. позаду великих колон, сходів,
  4. особою в протилежну сторону від місця, де відбуваються різні меропріятія.1

  Перше питання, яке виникає перед фірмою після ухвалення рішення про участь у виставці: якого розміру необхідний стенд. Але найголовнішим є вміння оригінально оформити стенд, зробити його цікавим для відвідувача.

  У принципі при організації стендів туристських фірм використовуються переважно дві концепції.

  Одна з них, особливо характерна для стендів фірм з латиноамериканських, азіатських і близькосхідних країн і робить наголос на візуальному аспекті. Зазвичай такого роду стенди бувають розкішно оформленими. Для залучення уваги відвідувачів використовуються певні ігрові елементи. Це може бути або міні-виставу

  (наприклад, "танець живота" завжди забезпечує успіх туніських стендів), або гра (наприклад, визначити назву трьох видів вина, або ж вгадати туристські курорти, зображення яких з'являється на екрані ).

  Інша ж концепція віддає перевагу інформаційним аспектам.

  Стенд такого типу являє собою досить просто, але зі смаком оформлені пункти розповсюдження рекламної продукції та інформації.

  Тут найбільш істотне значення мають компетентність та ретельність персоналу, а також безперебійне постачання рекламними матері?? лами.

  Крім розмірів стенду істотну роль грає і його тип:

  Лінійний стенд: має у своєму розпорядженні лише однією лицьовою стороною і є найбільш поширеним типом стендів.

  Кутовий стенд: є ідеальним рішенням, особливо, для дрібних і середніх фірм, оскільки він легко проектується і забезпечує зручний доступ до двох проходах.

  «Півострів»: цей стенд відкритий з трьох боків і дозволяє експоненту легко «контролювати »прилеглу територію.

  « Острів »: ідеальне рішення для великих підприємств, тому що він дає можливість повністю контролювати навколишню територію.

  «Наскрізний»: позбавлений поверхні двох стін і має у своєму розпорядженні перевагою двох виходів на проходи, що забезпечує задовільний «поле зору» для експонента.

  Питання вибору типу стенду відноситься до числа найважливіших питань, від якого в значній мірі залежить успіх участі на виставці.

  Вибираючи певний тип стенду, необхідно правильно вибрати розташування стенду в павільйоні, розрахувати необхідну площу стенду.

  Якщо є така можливість, необхідно якомога раніше, до початку виставки, оглянути виставковий зал, щоб зрозуміти, в якому напрямку підуть потоки відвідувачів.

  Офіс відгороджують тоді, коли мають потребу в кімнаті для переговорів < p> (не менше 6 кв.м.) або місці складування експонатів (не менше 2 кв.м.). Однак наявність офісу збільшує потребу в загальній площі.

  В якості порівняння можна розглянути два типи стенду:
  1. Традиційний лінійний стенд глибиною 6 м і шириною 3м
  2. Кутовий стенд тій же площі

  У першому випадку фронт спілкування з відвідувачами становить 3 метра, а в другому цілих 9 метрів. 1

  Фірма повинна чітко визначити тематичний план своєї експозиції.

  Оформлення стенду має бути витриманий в єдиному стилі.

  Привабливість стенду завжди досягається помітною частиною експозиції, яка звертала б на себе увагу відвідувачів виставки ще на дальніх підступах до стенду. Для цього в оформленні стенду використовують плакати, діаграми, фотографії. Але їх кількість не повинна бути надмірним. Велика кількість текстової інформації, малюнків, розміщене по всьому виставкового стенду, перестає сприйматися і не засвоюється відвідувачами.

  Велике значення при оформленні виставкового стенду мають композиції із зелені і квітів.

  Вся виставкова експозиція умовно розбивається на декілька зон:
  > публічна (найбільша за площею, на якій знаходяться експонати, забезпечуються контакти з відвідувачами, працюють стендист);
  > робочий (місце для проведення переговорів представників фірми з потенційними партнерами та клієнтами);
  > службова (допоміжні приміщення і майданчики для зберігання експонатів, рекламної літератури, відпочинку співробітників, одягу, для приготування напоїв).

  На більшості виставок прийнято частина рекламних матеріалів розкладати на увазі для того, щоб відвідувачі брали їх із собою.

  Запас таких матеріалів повинен знаходитися на виставковому стенді.

  Реклама для роздачі

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !