ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Класифікація та кодування товарів
       

   

  Маркетинг

  Міністерство Освіти Російської Федерації

  Хабаровська Державна Академія Економіки та Права

  Кафедра комерційної діяльності.

  МЕВ, спеціальність «Комерція»

  Товарознавство і експертиза товарів.

  Курсова робота

  Тема: «Класифікація та кодування товарів»

  Роботу виконала:

  студентка групи К -01

  Тропіна К.А.

  Керівник:

  Бойко Т.С.

  Хабаровськ-2003 < p> АНОТАЦІЯ.

  У даній роботі викладені основні питання класифікації та кодуваннятоварів; розглянуті основні правила класифікації, структура коду вкомерційної діяльності.

  У курсовій роботі розглядається сутність класифікації та кодуваннятоварів, описані структура та різновиди кодів, а також класифікатори їхкатегорій.

  Обсяг курсової роботи становить 28 сторінок, в ній міститься 4 таблиціі 4 малюнка, а також практична частина. Робота виконана з використанням
  5 літературних джерел.

  ЗМІСТ.

  Введення

  Класифікація: поняття, методи, правила, види

  1. Кодування товарів.

  1. Штрихове кодування товарів

  2. Класифікатори

  3. Класифікація товарів

  1. Товарознавчо класифікація товарів

  2. Класифікація товарів, що застосовується в маркетингу

  3. Класифікація товарів, що застосовується в міжнародній торгівлі

  Практична частина

  Список використаних джерел

  Введення.

  1. Класифікація: поняття, методи, правила, види.

  Асортимент товарів, що випускаються промисловістю і надходять уторгівлю, нараховує десятки тисяч найрізноманітніших видів ірізновидів. З кожним роком кількість їх зростає: під впливом модирозширюється і оновлюється асортимент текстильних і одежній-взуттєвих товарів;з розвитком науки і техніки з'являються нові, більш досконалі складно -технічні товари; нові види сировини і матеріалів створюються хімічноїпромисловістю.

  Систематизувати все різноманіття товарів допомагає науковакласифікація, яка постійно вдосконалюється. Класифікація маєважливе значення в управлінні якістю та асортиментом товарів, тому щосприяє систематизованому вивченню товарів, раціональноїорганізації торгівлі, ефективному проведенню робіт з контролю якості,вивчення і формування структури асортименту. Крім цього, розподілтоварів на однорідні групи дозволяє:

  - виявити групові характеристики якості товарів, встановити необхідну номенклатуру якості для кожної групи товарів, сформулювати загальні вимоги до них, розробити загальні методи їх випробування, раціонально організувати приймання та контроль їх якості;

  - організувати раціональний облік товару по групах;

  - організувати раціональне зберігання товарів, виходячи з їхніх спільних властивостей.

  Класифікація походить від слова «класифікувати», тобтоподіл безлічі об'єктів на підмножини по схожості або відмінності вЗгідно з прийнятими методами.

  У результаті поділу безлічі на підмножини створюютьсякласифікаційні угруповання, які можуть мати спільні і різніознаки, можуть бути як взаємозалежними, так і незалежними.

  Сукупність прийомів розділення безлічі об'єктів, підхід до їхрозділення на підмножини, називають методом класифікації.

  Розрізняють два методи класифікації: ієрархічний та Фасетноє.

  Ієрархічний метод класифікації передбачає послідовнеподіл заданої множини об'єктів (товарів) на підпорядкованікласифікаційні підмножини (угруповання).

  Ієрархічний метод класифікації має кілька ступенівкласифікації, число яких дорівнює кількості використаних ознакспільності об'єктів.

  Ступінь класифікації - це етап поділу безлічі на складовійого частини за однією з ознак.

  Количество ступеней класифікації, тобто кількість використанихознак, що визначають глибину класифікації.

  Поділ множини об'єктів на підмножини тільки по одній ознаціназивається угрупованням, яка застосовується для виділення асортиментнихгруп.

  Фасетноє метод класифікації передбачає паралельне розділеннябезлічі об'єктів по одному ознакою на окремі, незалежні один відодного підрозділу (угруповання) - фасета.

  Окремі фасета не залежать і не підпорядковуються один одному, як вієрархічній системі, але вони пов'язані тим, що відносяться до одного і того жчисленности, як і кожен характеризує одну із сторін розподіляється безлічі.
  Таким чином, Фасетноє метод класифікації дозволяє отримати системуокремих (не підпорядкованих один одному) угруповань. Фасетноє методкласифікації відрізняється великою гнучкістю і зручністю використання,дозволяє в кожному окремому випадку обмежувати підрозділ безлічітоварів кількома фасетами, що представляють інтерес в даному випадку.

  Кожен метод класифікації разом з перевагами має недоліки.
  Так, до недоліків ієрархічного методу можна віднести його надмірнугроміздкість, високі витрати, іноді не обгрунтовані, труднощізастосування. Недоліком Фасетноє методу є неможливість виділенняспільності та розбіжності між об'єктами в різних класифікаційнихугрупованнях.

  Існують правила класифікації, які призначені для виборурізновидів методу і ознак, за якими здійснюється поділбезлічі на підмножини. Так правила ієрархічного методу класифікаціїнаступні:

  - розподіл безлічі слід починати з найбільш загальних ознак;

  - на кожній ступені класифікації можна використовувати тільки одна ознака, яка має принципове значення для цього етапу; < p> - поділ об'єктів має здійснюватися послідовно: від більшого до меншого, від загального до приватного;

  Правила класифікації, розроблені в ієрархічному методі,справедливі і для Фасетноє методу. Розглянуті ієрархічний і Фасетноєметоди класифікації можуть застосовуватися як незалежно один від одного, так іспільно.

  У залежності від мети, яку переслідують при класифікації, вонипідрозділяються на наступні класифікації:

  - навчальні;

  - галузеві;

  - економіко-статистичні;

  Класифікації продукції. Види класифікації розробляються для вирішеннязавдань планування та обліку продукції, що випускається, полегшення управліннянародним господарством на різних рівнях управління.

  2. Кодування товарів.

  Кодування - це впорядкована освіта умовного позначення
  (коди) і присвоєння його об'єктів класифікації, а так само класифікаційнимиугрупованням.

  Код - це знак або сукупність знаків, що використовуються для позначенняоб'єкта класифікації та класифікаційної угруповання.

  Мета кодування - систематизація об'єктів шляхом їх ідентифікації таприсвоєння умовного позначення (коди) за яким можна знайти ірозпізнати будь-який об'єкт серед безлічі інших.

  Значимість кодування зросла в останні десятиліття у зв'язку звпровадженням ЕОМ. Кодування полегшує обробку техніко-економічноїінформації за допомогою ЕОМ.

  Код повинен мати певну структуру побудови.

  Структура коду складається з наступних елементів:

  - алфавіт коду - це система знаків, прийнятих для освіти коду; найбільш часто використовується цифровий, літерний, буквено-цифрового і штриховий алфавіти коду;

  - заснування коду - це число знаків у алфавіті коду;

  - розряд коду - це позиція знака в коді;

  - довжина коду - характеризується числом знаків в коді без урахування пробілів.

  При кодуванні продукції воліють код десятирозрядний цифровий.
  Діючий ОПК код зручний для машинної обробки інформації.

  Для утворення коду застосовують реєстраційну і класифікаційнусистеми.

  Реєстраційної кодування здійснюється порядковим номером зпослідовної порядкової реєстрацією об'єктів класифікації. Кодовоїпозначення в цьому випадку являє собою числа натурального ряду.

  Класифікаційна система кодування застосовується з урахуванням особливостейкласифікації об'єктів. За цією системою кодування кожен знак кодупозначає класифікаційну угруповання. При цьому використовуютьсяпослідовний та паралельний методи кодування відповідно методамкласифікації об'єктів. Послідовний метод кодування застосовують дляоб'єктів, розділених за ієрархічним методом. При цьому в кодовомупозначенні послідовно вказуються ознаки класифікації. Кодовепозначення нижчої угруповання утворюється додаванням відповідногокількості розрядів (знаків) до кодовому позначенню вищестоящоїугруповання. За цією ознакою утворюються коди ОКП.

  Нижче наводиться приклад освіти коду послідовним методомкодування за класифікаційною частини ОКП (К-ОКП)

  35 - продукція кабельна

  35 8 - кабелі, проводи, шнури міжгалузевого та галузевого призначення.

  35 82 - проведення монтажні

  35 82 1 - з мідною жилою

  35 82 12 - з полівінілхлоридної ізоляцією
  Паралельний метод кодування застосовується при використанні Фасетноєметоду класифікації об'єктів. Прикладом може служити розподіл продукції напідвиди в асортиментній частини ОКП (А-ОКП).

  1. Штрихове кодування товарів.

  Штрихове кодування відповідає сучасним нормам торгівлі та зовніторгового обміну. Основним об'єктом штрихового кодування є товар,який характеризується певними ціною, розміром, масою, кольором,якістю. Штриховий код наноситься на транспортну або споживчуупаковку багатьох імпортних і вітчизняних товарів типографським способом абошляхом приклеювання етикетки або ярлика. Згідно з вимогами проведеннязовнішньоторговельних операцій наявність штрихового коду на упаковці товару єобов'язковою умовою його експорту. Відсутність штрихового кодуваннянегативно впливає на конкурентоспроможність товарів. Значимість штриховогокодування пояснюється тим, що воно має ряд функцій:
  - автоматизована ідентифікація товарів за допомогою машинозчитувальних пристроїв;
  - автоматизовані облік і контроль товарних запасів;
  - оперативне управління процесом руху товарів, відвантаженням, транспортуванням, складуванням товарів; < br> - інформаційне забезпечення маркетингових досліджень.
  Впровадження штрихового кодування пов'язано з розвитком інформаційноїтехнології, широким впровадженням ЕОМ у виробництво і торгівлю. У результатіцього з'явилася можливість спростити документальне оформлення товарів нарізних етапах.

  Штриховий код складається з чергуються темних (штрихів) і світлих
  (пропусків) смуг різної ширини. Розміри смуг стандартизовані. Штриховікоди призначені для зчитування спеціальними оптичними пристроями --сканерами. Сканери декорують штрихи в цифри через мікропроцесори і вводятьінформацію про товар в комп'ютер.

  Штрихові коди поділяються на види: єврейський - EAN і американський - * PC.
  Серед кількох десятків схем кодування, прийнятих вживанняміжнародними організаціями та мають власне найменування, коди
  EAN/* PC є найбільш поширеними.

  Коди EAN підрозділяють на три типи EAN-8; EAN-13 і ITF-14 (тільки длятранспортної тари). Структура штрихових кодів різних типів представленав табл. 1.

  Таблиця 1.

  Структура штрихових кодів EAN

  | № | Структура кодів | Порядкові номери знаків |
  | | | Типи штрихових кодів |
  | | | EAN-8 | EAN-13 | ITF-14 |
  | 1 | Країна, де знаходиться банк | 1,2 (3 *) | 1,2 (3 *) | 1,2 (3 *) |
  | | Даних про штрихових кодах | | | |
  | 2 | Організація - виробник | 3-5 | 3-7 | 3-7 |
  | | Або продавець | (4-5) ** | (4-7) ** | (4-7) ** |
  | 3 | Інформація про товар | 6-7 | 8-12 | 8 |
  | 4 | Код упакування товару | - | - | 9-13 |
  | 5 | Контрольна цифра | 8 | 13 | 14 |

  Країни, яким можна деталізувати код країни на третьому розряді
  (країни СНД 460-469).

  У зазначеному випадку виробник може використовувати тільки чотирирозряду.

  Як видно з даних таблиці, перші дві цифри позначають код країни,де знаходиться організація, яка зареєструвала виробника, його товар іпривласнила їм порядковий номер.

  Код країни на штрихове коді може не збігатися з країноюпоходження товару, тому що виробник або продавець мають правозареєструватися не у вітчизняному банку даних, а за кордоном.

  Кожній країні асоціація EAN видає коди централізовано. Найчастішекоди бувають двозначні: наприклад, СШЕ і Канада - 00-99; Японія - 45-49;
  Австралія - 90-91 та інші, але іноді можуть бути тризначними (СНД - 460 -
  469; Туреччина, Польща - 590) за рахунок зменшення коду виробника на одинзнак. Коди країн, в яких знаходиться банк даних про штрихових кодахнаведено в табл. 2.

  Таблиця 2.

  Коди країн місцезнаходження банку даних про штрихових кодах.

  | Країна | Код | Країна | Код |
  | США і Канада | 00-90 | Норвегія | 70 |
  | Франція | 30-37 | Ізраїль | 729 |
  | Болгарія | 380 | Швеція | 73 |
  | Німеччина | 400-440 | Мексика | 750 |
  | СНД | 460-469 | Венесуела | 759 |
  | Гонконг | 486 | Швейцарія | 76 |
  | Японія | 45-49 | Аргентина | 776 |
  | Великобританія | 50 | Чилі | 780 |
  | Греція | 520 | Бразилія | 789 |
  | Кіпр | 529 | Італія | 80-83 |
  | Ірландія | 539 | Іспанія | 84 |
  | Бельгія | 54 | Куба | 850 |
  | Португалія | 560 | Чехословаччина | 859 |
  | Ісландія | 569 | Югославія | 860 |
  | Данія | 57 | Туреччина | 869 |
  | Польща | 590 | Нідерланди | 87 |
  | Угорщина | 599 | Південна Корея | 880 |
  | Фінляндія | 64 | Сінгапур | 889 |
  | Китай | 690 | Австрія | 90-91 |
  | Нова Зеландія | 94 | Австралія | 93 |

  Код виробника, тобто наступні 3-5 цифр присвоює централізовано -національний орган країни. У Росії, а так само інших країнах СНД штриховимикодуванням товарів займаються Зовнішньоекономічна асоціаціяавтоматичної ідентифікації ЮНІСКАН, що представляє інтереси своїх членівв міжнародній асоціації EAN.

  ЮНІСКАН видає підприємствам Росії коди, а також веде відповіднийбанк даних. Крім цього, вона розробляє методику з використання кодів
  EAN.

  На рис. 1 - 2 представлена структура кодів EAN-8 та EAN-13

  Широке поширення штрихового кодування призвело до кодуваннявсіх товарів, незалежно від їхньої якості та престижності фірм --виробників. Крім того, самі штрихові коди стали об'єктомфальсифікації.

  Ознаки дозволяють відрізнити справжні штрихові коди відфальсифікованих:

  - розміри штрихового коду;

  - колірне виконання окремих елементів штрихового коду: колір штрихів повинен бути чорним, синім, темно-зеленим або темно-коричневим; колір прогалин збігається за кольором з фоном, білий допускається жовтий, оранжевий, світло-коричневий; не допускається застосування будь-яких відтінків червоного і жовтого кольору для штрихів, так як вони не зчитуються сканером;

  - місце нанесення штрихового коду: на задню стінку упаковки в правому нижньому кутку на відстані не менше 20 мм. від країв; допускається нанесення на бічну стінку упаковки;

  - штриховий код не повинен розміщуватися на місці, де вже є інші елементи маркування;

  - нанесення на упаковку тільки одного штрихового коду EAN чи UPC; нанесення двох кодів допускається у разі, якщо товаровиробник справив реєстрацію в двох асоціаціях і в цьому випадку коди наносяться в протилежних кінцях упаковки.

  Таким чином, штрихові коди виступають не тільки як засобуавтоматизованої ідентифікації, обліку та інтенсифікації руху товарів, атакож носіями комерційної інформації. Товари марковані штриховимикодами EAN в одній країні, можуть бути однозначно ідентифіковані іскановані на відповідному обладнанні в усіх країнах світу.

  3. Класифікатори.

  З розвитком інформаційних технологій набули актуальності методикласифікації та кодування інформації. Сучасні ринкові відносини іринкові умови в економіці зажадали істотної модернізаціїкласифікаторів діючих і створення нових.

  Класифікатор - це офіційний документ, що являє собоюсистематизований звід найменувань і кодів класифікаційних угрупованьта об'єктів класифікацій.

  Класифікатори підрозділяють на категорії, що вказує на йогоприналежність до певної групи в залежності від рівня затвердження ісфери застосування. Розрізняють класифікатори:

  - загальноросійський класифікатор - це державний класифікатор, затверджений Держстандартом Росії для застосування в автоматизованих системах управління (АСУ);

  - галузевий класифікатор - це класифікатор, введений у встановленому порядку для застосування в АСУ галузі;

  - класифікатор підприємства - це класифікатор, введений у встановленому порядку для застосування в АСУ підприємствах.

  Класифікація продукції - це систематизоване зведеннякодів і наименованій класифікаційних угруповань, побудованих на основіієрархічної системи класифікації та з використанням цифрового десятковогосистеми кодування.

  ОКП складається з двох частин: класифікаційний - К-ОКП і асортиментної
  - А-ОКП.

  К-ОКП являє собою звід кодів і найменувань класифікаційнихугруповань, які систематизовані за певними загальними ознаками, восновному споживчого характеру. Вся продукція в К-ОКП розподілена нап'ять ступенів класифікації: клас, підклас, група, підгрупа, вид (див.рис. 3)

  Класи є першим ступенем ієрархічної класифікації в ОКП ікодуються двухразряднимі кодами від 01 до 99.

  Підкласи є другим щаблем класифікації і конкретизуютьзміст класу. Третьою сходинкою класифікації є групи, якіконкретизують зміст підкласів і т.д. (див. табл. 3)

  Таблиця 3

  | Ступінь | Код | Найменування угруповання |
  | класифікації | угруповання | |
  | Клас | 45000 | Вироби автомобільної промисловості. |
  | (перший) | | |
  | Підклас | 451000 | Автомобілі |
  | (другий) | | |
  | Група | 451100 | Автомобілі вантажні |
  | (третя) | 451400 | Автомобілі легкові |
  | | 451700 | Автобуси |
  | Підгрупа | 451110 | Автомобілі вантажні загального призначення |
  | (четверта) | | |
  | Види | | Автомобілі вантажні загального призначення |
  | (п'ятий) | | вантажопідйомністю до 0,5 Т |
  | | | Автомобілі вантажні загального призначення |
  | | | Вантажопідйомністю від 0,5 до 1,5 Т Т |

  Класифікація продукції в К-ОКП залежно від її специфічнихособливостей завершується на 4,5 або 6-від розряді коду.

  | ОКП |
  | К-ОКП | А-ОКП |
  | Вищі класифікаційні угруповання | Усередині-видів |
  | | Ті |
  | | Угруповання |
  | Клас | Підклас | Група | Підгрупа | Вид | |
  | Код угруповання (число знаків) |
  | XX | X | X | X | X | 00 |

  Рис. 3. Структура ОКП і кодового позначення продукції.

  А-ОКП представляє звід кодів і найменувань, що відносяться допевної угрупованні та дозволяють ідентифікувати продукцію, її типимарки та інші елементи асортименту. А-ОКП - це багатотомні видання,випускаються державними органами управління.

  А-ОКП включає найменування продукції конкретних марок, типорозмірів,сортаменту, артикулів, моделей, що дозволяє їх ідентифікувати за кодом.

  У табл. 4 показаний приклад десятирозрядний кодового позначенняпродукції.

  Таблиця 4

  Приклад кодового позначення продукції К-ОКП і А-ОКП.

  | Вищі класифікаційні угруповання | Внутрішньовидові |
  | | Угруповання |
  | клас | підклас | група | підгрупа | вид | |
  | за К-ОКП | за А-ОКП |
  | 39 | 391 | 3912 | 39121 | 39211 | 3912111011 |
  | Інструмент, | Інструмент | Інструмент | Інструмент | Інструмент | Інструмент |
  | технологічним | ріжучий | ріжучий | ріжучий | ріжучий | ріжучий свердла |
  | с-ка | | свердла | свердла з | свердла з | із |
  | оснащення, | | | бистроре-жу | бистроре-жу | бистроре-жущей |
  | абразивний | | | щей сталі, | щей сталі, | сталі, |
  | метал | | | спіральні | спіральні | спіральні |
  | | | | Загального | загального | загального |
  | | | | Призначення, | призначення, | призначення, з |
  | | | | З | із | циліндричним |
  | | | | Циліндричні | циліндричні | хвостиком, |
  | | | | Ким | ким | короткій |
  | | | | Хвостиком. | хвостиком, | серії, праві, |
  | | | | | Короткої | діаметром |
  | | | | | Серії, | 1-1,5 мм., С |
  | | | | | Праві | порядковим |
  | | | | | | Номером 01 |
  | | | | | | Звичайного |
  | | | | | | Виконання |

  4. Класифікація товарів.

  Класифікація товарів необхідна з метою автоматизованої обробкиінформації про продукцію в різних сферах діяльності, для вивченняспоживчих властивостей та якості товарів, обліку і плануваннятоварообігу, складання каталогів та прейскурантів, удосконалюваннясистеми стандартизації, при сертифікації продукції та проведеннімаркетингових досліджень.

  Класифікація товарів у скоєних умовах повинна відповідати наступнимвимогам:

  - гарантувати повноту охоплення всіх видів виробленої продукції;

  - сприяти глибокому дослідженню властивостей товарів;

  - сприяти принципам кодування товарів; < p> - забезпечувати гнучкість класифікації, яка передбачає включення нових найменувань до переліку продукції, не порушуючи загальної системи класифікації.

  В даний час використовується кілька класифікацій товарів:товарознавство, класифікації товарів, що застосовуються в маркетингу і вміжнародній торгівлі.

  1. Товарознавчо класифікація товарів.

  Товари як об'єкти комерційної діяльності можуть класифікуватисяза багатьма ознаками, але до основних з них відносяться призначення, фізико -хімічні властивості, склад, розміри, спосіб обробки.

  Так, за призначенням усі товари підрозділяються на роди:
  - споживчі товари;

  Це товари, призначені для індивідуальних споживачів для особистогокористування;
  - товари промислового призначення;

  Це товари призначені для виробництва інших товарів і створюютьйого сировинного та технологічного забезпечення;
  - оргтехніческіе товари;

  Це товари, призначені для поліпшення організації адміністративно -управлінської діяльності.

  Кожен рід товарів підрозділяється на класи.

  Клас товарів - це безліч товарів, які задовольняють узагальненігрупи потреб. Так, рід споживчих товарів ділиться на трикласу: продовольчі, непродовольчі та медичні товари. Класитоварів підрозділяються на підгрупи в залежності від використовуваної сировини,призначення та інших ознак; підкласи - на групи, підгрупи, види ірізновиди, найменування. Підклас товарів, які задовольняютьаналогічні групи потреб, які мають певні відмінності.

  Група товарів - це підмножини товарів, які задовольняютьспецифічні групи потреб, що обумовлено особливостямизастосовуваних матеріалів, їх обробкою, формою, фасоном виробів.

  Підгрупа товарів - це безліч товарів, які мають спільне згрупою основне призначення, але відрізнятись від товарів інших підгруп тількиїм притаманним ознаками.

  Вид товарів - це сукупність товарів, які відрізняютьсяіндивідуальним призначенням і ідентифікаційними ознаками.

  Різновид товарів - це сукупність товарів одного виду, алевідрізняються рядом приватних ознак.

  Найменування товарів - це сукупність товарів певного виду,відрізняються від товарів того ж виду власною назвою ііндивідуальними особливостями, які обумовлені підбором сировини,матеріалів, а так само конструкцією (формою, фасоном), технологією.

  Таким чином, класи, підкласи і групи складають загальну товарнукласифікацію споживчих товарів.

  За купівельному попиту товари класифікуються:

  - товари повсякденного попиту (хліб, молоко, цукор);

  - товари попереднього вибору (одяг, меблі, телевізори, радіоапаратура);

  - товари особливого попиту (модні товари, марочні вина);

  - товари пасивного попиту (страхування меблів, будинки).

  При класифікації товарів виділяють:

  - об'єктивні параметри власного вироби: якість, матеріал, колір, вага, розмір, зовнішній вигляд, силует, запах, смак, конструкція;

  - ринкові параметри : ціна, конкурентоспроможність, широта вибору, зручність транспортування, привабливість товарів;

  - параметри, що використовуються в процесі споживання: міцність, простота догляду, термін заміни.

  2. Класифікація товарів, що застосовується в маркетингу.

  Найбільш поширена в практиці маркетингу класифікація товарівпредставлена на рис. 4.

  Рис.4 Класифікація товарів.

  Як видно, всі товари підрозділяють на товари особистого користування івиробничого призначення.

  Товари особистого користування класифікуються на наступні групи:

  - товари тривалого користування - наприклад, автомашини, пилососи, садово-городній інвентар, електронні ігри. Це звичайно наукомістка продукція, досить складна у використанні; товари короткострокового користування. До їхнього числа можна віднести одяг, взуття, косметику, миючі засоби, продукти харчування;

  - товари особливого попиту - товари з унікальними властивостями, наприклад, колекції, раритети;

  - послуги -- дії, результатом яких є деякий передбачуваний ефект. До них відносяться: пошиття взуття, ремонт взуття, ремонт меблів, прибирання приміщень, постачання товарів.

  Товари виробничого призначення поділяються на такі групи:

  - основне обладнання. Вона призначена для виробництва основних видів продукції;

  - допоміжне обладнання. До нього можна віднести, наприклад, повітроводи, трубопроводи, ліфти, підйомники.

  Межі між основним і допоміжним обладнанням залежать від типу виробництва.

  - Вузли та агрегати. Вони включають в себе збирання, комплектуючі сполуки, що володіють конструктивної та технологічної завершеністю.

  - Основні матеріали. Це матеріали, які утворюють основну об'ємну і масову складову частку в продукції, що випускається.

  - Допоміжні матеріали, необхідні для виробничого процесу

  (мастило, ганчірки, пакувальні матеріали).

  - Сировина. Природний матеріал, що потребує переробки і необхідний для виробництва.

  - Виробничі послуги - здійснення різноманітних технологічних операцій.

  - Інтелектуальні товари, до яких можна віднести методики випробувань, спостережень, проведення технологічних операцій , а також програми для

  ЕОМ і рецептури.

  Наведена класифікаційна схема дозволяє досить чітко систематизувати різноманіття товарів. Дана класифікація товарів виявляється виключно корисною, оскільки вона дозволяє фірмі дуже чітко формулювати свої цілі, ставити завдання в маркетинговій діяльності й оцінювати успіхи і невдачі.

  4.3 Класифікація товарів, що застосовується в міжнародній торгівлі. < p> У системі міжнародної торгівлі все більшого поширення набуваєінший, класифікаційний підхід, основу якого утворюють наступні класитоварів:

  - одиничний товар. Характеризує товари як особистого попиту, так і виробничого призначення.

  - товар-група. Характерний як для предметів особистого користування, так і для товарів виробничого призначення - парфумерні набори, системи машин, установок, агрегатів, що діють в комплексі.

  - товар-об'єкт. Необхідність розвитку системного підходу до виробництва і реалізації продукції потребує концентрації величезних матеріально-речових і трудових ресурсів під єдиним фінансовим, технологічним та адміністративним контролем.

  - товар-програма. Це переважно інтелектуальний товар, який створюється у сфері аерокосмічного бізнесу, автоматизованих систем управління, робототехніки, інтелектуальних і біоінженерних технологій.

  Характерною особливістю, навіть законом розвитку світового ринку єзростання потоку інтелектуальних, наукомістких товарів. Під наукомісткимитоварами розуміють продукти інтелектуальної праці, створені на основівикористання прогресивних науково-технічних ідей і технологій, іволодіють значними перспективами їх застосування.

  Практична частина.

  Для прикладу штрихового кодування розглянемо сигарети Pall Mall,виготовляються під контролем БАТ Росія (Москва).

  1) Код країни 460, що за таблицею кодів країн місцезнаходження банку даних про штрихових кодах відповідає СНД.

  2) Код виробника 0 422, де 0 вказує на те, що товар вироблено під товарним знаком Pall Mall (British American Tobacco

  Brands), а 4 вказує на виробника (БАТ Росія). 22 Цифри говорять про те, що товаром в даному випадку є сигарети з фільтром, клас перше, марка Pall Mall Lights.

  3) Контрольне число призначено для перевірки правильності штрихового кодування (спочатку складаються непарні цифри, сума множиться на 3, до неї додаються парні цифри (крім контрольної), від отриманого числа віднімаються десятки. Отримане число при віднімання його від 10 має дати контрольної цифри). У нашому випадку в цьому легко переконатися:

  4 +0 +4 +2 = 10,

  10х3 = 30,

  30 +6 +0 +2 = 38,

  10-8 = 2

  Можна класифікувати даний вид продукції, поєднавши ієрархічний іФасетноє методи:

  Тютюнова продукція - сигарети - з фільтром - перший клас - з вугільнимфільтром - марки Pall Mall - легкі (Lights).

  На цьому прикладі видно зручність поєднання ієрархічної і Фасетноєметодів, так як це поєднання дає найбільш повне й об'ємнеуявлення про продукцію як у галузевих, так і в економіко -статистичних цілях.

  Список використаних джерел:

  1. Берновскій Ю.М. та ін Класифікація та кодування промислової і сільськогосподарської продукції. - М.: изд-во стандартов, 1988. -

  294с.

  2. Крилова Г.Д. Основи стандартизації, сертифікації та метрології. - М.:

  «Аудит», видавниче об'єднання «Юнити», 1998. - 455с.

  3. Комерційне товарознавство та експертиза: навчальний посібник для вузів/

  Г.А. Васильєв, Л.А. Ібрагімов, Н.А. Нагапетьянц. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997. - 135с.

  4. Николаева М.А., Карташова Л.В., Полотішнікова М.А. Засоби інформації про товари: Товарний довідник. - М.: Економіка, 1997. -

  176с.

  5. Саків А.А. Общероссийские класифікатори: склад, зміст, особливості побудови// Стандарти та якість. - 1995. - № 10. -

  20с.

  -----------------------< br>*


  **

  Центральні штрихи

  37

  43,2

  Код країни (Великобританія)

  Код виробника

  Контрольне число

  3452

  5012

  Крайові штрихи

  Рис. 1. Структура коду EAN-8

  Код країни місцезнаходження банку даних про штрих-коді

  Код виробника

  Код товару

  Контрольне число

  32,5

  678900

  012345

  5

  Рис. 2. Структура коду EAN-13

  451111

  451112

  Основне обладнання


  Допоміжне обладнання

  Вузли та агрегати

  Основні матеріали


  Допоміжні матеріали


  Сировина

  Виробничі послуги

  Інтелектуальні товари

  Товари особливого попиту


  Товари короткострокового користування

  Послуги


  Товари тривалого користування

  Товари виробничого користування


  Товари особистого користування

  Товари

  Код країни (1)

  Код виробника (2)

  Контрольне число (3)

  4222

  4600


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !