ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетинг в будівництві
       

   

  Маркетинг

  Введення.

  Основною метою моєї курсової роботи є апробація теоретичнихзнань з маркетингу та придбання практичних навичок, проведеннямаркетингових заходів у будівельному комплексі.

  На прикладі даної роботи я постараюся провести маркетинговідослідження найбільш вигідного варіанту обробки будинку, вибрати постачальникапокрівлі на найбільш вигідних умовах, проаналізувати і порівняти 2варіанту, а також придбати і розібрати теоретичні питання такі як:
  Будівельний комплекс і План маркетингових заходів.

  1. Будівельний комплекс: аналіз та оцінка умов і можливостей розвитку.
  Розвиток будівельного комплексу зумовлене багатьма об'єктивнимичинниками, серед яких як найважливіших можна виділити: 1) наявністьмотивів (спонукальних причин), що викликають потребу в інвестуванні восновний капітал і обумовлюють той чи інший обсяг капітальних вкладень
  (мінімальний і максимальний); 2) наявність стійких і виконуютьстимулюючу роль відповідних законодавчих і правових актів усфері інвестиційно-будівельної діяльності; 3) станвиробничого апарату національного господарства та його складової частини
  - Будівельного комплексу (у широкому його розумінні), здатного (абонездатного) матеріалізувати наявні інвестиції в готову будівельнупродукцію.

  1. Оцінка сучасної системи мотивів та факторів інвестування в основний капітал

  Сучасні мотиви інвестування в основний капітал можуть бути згруповані таким чином:

  А) Інвестування, зумовлене необхідністю забезпечення (підтримки) безпеки держави (так зване обов'язкове інвестування):

  Військова сфера;

  Техногенні виробництва (АЕС, хімічні та нафтохімічні виробництва тощо);

  Окремі галузі інвестиційного машинобудування;

  Окремі галузі добувної промисловості (стратегічна сировина);

  Транспортна інфраструктура (залізниці та автомобільні дороги);

  Соціальна сфера (охорону здоров'я, освіту тощо )

  Б) Інвестування, обумовлене доцільністю отримання інвесторами прибутку на вкладений капітал:

  Паливна промисловість (в першу чергу, нафтовидобувна і газова галузі);

  Окремі галузі машинобудування (наприклад, автомобілебудування та ін);

  Нові інформаційні технології, зв'язок;

  Галузі переробної промисловості (зокрема, харчова промисловість, промисловість будівельних матеріалів та ін);

  Поліграфічна промисловість;

  Фармацевтична промисловість;

  Торгівля.

  В) Інвестування, обумовлене можливістю покращення окремими групами населення умов життя за рахунок власних коштів (мається на увазі будівництво високо комфортабельного житла, у тому числі котеджів тощо).

  У табл. 1 наведена оцінка сучасної системи мотивів інвестування в основний капітал. З таблиці видно, що мотиви інвестування сильно різняться в залежності від форм власності. Так, на бюджетні інвестиції лягає цілком інвестиційне навантаження із забезпечення зовнішньої і внутрішньої безпеки держави (у всякому разі, у даний час і в досить тривалій перспективі); за певних умов на забезпечення внутрішньої безпеки можуть бути підключені муніципальні інвестиції.

  Табл.1

  Оцінка сучасної системи мотивів інвестування в основний капітал
  | Мотиви | Форми власності інвестицій |
  | інвестування | |
  | | Державної податкової | Муниц-| Част | Змішай-ні | Іноземні-ни |
  | | Ного | пального | ные | Россійс-| є (включаючи |
  | | Є | | | Електричні | російське |
  | | (Бюджет | | | (без | участь) |
  | | Ные) | | | іноз. | |
  | | | | | Участі) | |
  | Забезпечення | + | - | - | - | - |
  | зовнішньої | | | | | |
  | безпеки | | | | | |
  | д-ви (військова | | | | | |
  | сфера). | | | | | |
  | Забезпечення | + | + | - | - | - |
  | внутрішньої | | | | | |
  | безпеки. д-ви | | | | | |
  | (підтримання на | | | | | |
  | визначеному | | | | | |
  | рівні безпеки. | | | | | |
  | Техногенних | | | | | |
  | екологічно | | | | | |
  | шкідливих | | | | | |
  | виробництв, | | | | | |
  | трансп. | | | | | |
  | інфраструктури, | | | | | |
  | окремих | | | | | |
  | галузей | | | | | |
  | машинобудування та | | | | | |
  | тощо) | | | | | |
  | Підтримання та | + | + | + | + | - |
  | розвиток | | | | | |
  | соціальної сфери | | | | | |
  | (житлове | | | | | |
  | будівництво, | | | | | |
  | охорона здоров'я | | | | | |
  | тощо) | | | | | |
  | Витяг | -, + | + | + | + | + |
  | (отримання) | | | | | |
  | прибутку на | | | | | |
  | вкладений | | | | | |
  | капітал | | | | | |
  | Довідково: | | | | | |
  | Структура | | | | | |
  | (питома вага) | | | | | |
  | інвестицій в | | | | | |
  | основний капітал | | | | | |
  | за формами | | | | | |
  | власності,% | | | | | |
  | | 22,3 | 5,1 | 25,7 | 40,7 | 6,2 |
  | 1998 рік | 24,6 | 5,3 | 22,7 | 42,9 | 4,5 |
  | | | | | | |
  | 1999 рік | | | | | |
  | + Мотив | | | | | |
  | інвестування | | | | | |
  | існує | | | | | |
  | - Мотив | | | | | |
  | інвестування | | | | | |
  | відсутній | | | | | |

  Для цілей підтримки і розвитку соціальної сфери (житлового будівництва, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства тощо) можуть використовуватися, крім згаданих вище, приватні, а також змішані російські інвестиції.

  На мотив вилучення (отримання) прибутку на вкладений капітал відгукуються вже всі інвестори без винятку незалежно від форм власності, тобто цей мотив найсильніший в умовах ринку і в період переходу до нього.

  Аналіз мотивів інвестування в основний капітал показує, що вони

  (мотиви) в сучасних умовах економічної діяльності безсистемно зміщені в сторону сьогохвилинного поточного попиту, що забезпечує швидке отримання прибутку. Наприклад, з цієї причини зростання інвестицій в 1998 р. в порівнянні з 1997 р. склав: у поліграфічній промисловості - 24,4

  %, харчовій - 21,2%, медичної - 15,1%, борошномельно -круп'яної і комбікормової - 10,1%, чорної металургії - 4,8%. При тому, що обсяг інвестицій в цілому в промисловість (по великим і середнім підприємствам) в 1998 р. в порівнянні з 1997 р. зменшився на 12,4%.

  Подібна картина обслуговування інвестиціями поточного попиту простежується і в 1999 року, але вже по інших галузях. Зростання інвестицій в цьому році в порівнянні з 1998 року становив: в лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості - 79,4%, кольорової металургії - 51%, газової промисловості - 33,3%, машинобудування та металообробки - 26,2%, нафтовидобувної промисловості -24,5%, промисловості будівельних матеріалів - 17,8%.

  У той же час інвестиції скоротилася: в нафтопереробку - на 26,1%, в електроенергетику - на 21,7%, вугільну промисловість - на 16,9%, хімічну та нафтохімічну промисловість - на 6,7%. Необхідно відзначити, що в 1999 році в порівнянні з попереднім роком (і тим більше

  - з попереднім періодом 1991-1997рр.) Вперше відбулися якісні зміни структури інвестицій в основний капітал: з усіх розглянутих галузях істотно зросла частка витрат на машини та обладнання - від 5 -

  6 процентних пунктів (нафтопереробна промисловість, кольорова металургія, машинобудування і металообробка, легка промисловість).

  У першому півріччі 2000 року порівняно з відповідним періодом

  1999 інвестиції по окремих галузях продовжували зростати, але вже істотно в менших обсягах, зокрема: в лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості - на 47,6%, кольорової металургії - на 31,6% , машинобудуванні і металообробці - на

  11,6%, промисловості будівельних матеріалів - на 6,9% значно зросли інвестиції в нафтовидобувній промисловості (на 91,4 %).

  У вітчизняній промисловості продовжує зберігатися значна кількість об'єктів, що знаходяться в незавершеному будівництві (табл. 2).

  Ці не завершені будівництвом об'єкти, маючи високий рівень технічної готовності (за оцінкою Держкомстату Росії), можуть розглядатися в якості певного інвестиційного ресурсу розвитку відповідних галузей промисловості.

  Разом з тим, як показує аналіз, зовсім відсутні мотиви інвестування, які забезпечують створення задельних потужностей на новій науково-технічної (інноваційній) основі, - це стосується всіх галузей національної економіки, у тому числі і галузей будівельного комплексу, зокрема, будівельного і дорожнього машинобудування, промисловості будівельних матеріалів та ін

  Табл.2

  Кількість об'єктів у незавершеному будівництві (одиниць на кінець року)
  | Галузі | 1998 р. |
  | | 1999 р. |
  | | Всього | З них | Всього | З них |
  | | | Призупинено | | призупинено |
  | | | Або | | або |
  | | | Законсервовано | | |
  | Електроенергетика | 6635 | 1475 | 7076 | 1602 |
  | Нафтовидобувна | 2335 | 874 | 2115 | 454 |
  | промисловість | | | | |
  | Нафтопереробна | 501 | 168 | 626 | 227 |
  | промисловість | | | | |
  | Газова промисловість | 1335 | 309 | 2101 | 567 |
  | Вугільна промисловість | 1628 | 549 | 1652 | 581 |
  | Чорна металургія | 1952 | 848 | 2180 | 786 |
  | Кольорова металургія | 1816 | 844 | 1916 | 846 |
  | Хімічна та | 3935 | 1750 | 3669 | 1770 |
  | нафтохімічна | | | | |
  | промисловість | | | | |
  | Машинобудування і | 8656 | 5334 | 8183 | 4947 |
  | металообробка | | | | |
  | Лісова, | 2405 | 1552 | 2430 | 1433 |
  | деревообробна та | | | | |
  | целюлозно-паперова | | | | |
  | промисловість | | | | |
  | Промисловість | 3168 | 1961 | 3151 | 1839 |
  | будівельних матеріалів | | | | |
  | Легка промисловість | 1076 | 722 | 933 | 605 |
  | Харчова промисловість | 6367 | 3169 | 6019 | 3257 |

  табл.3

  Оцінка факторів інвестування, що забезпечують підтримку і стимулювання розвитку будівництва.
  | Фактори | Оцінка факторів, що забезпечують підтримку і стимулювання |
  | інвестування | розвитку будівництва |
  | | Конкурентність | стабільність | Кріміно-Генн | Ступінь |
  | | | | Сть | непрогнозованою |
  | | | | | |
  | | | | | Ризикованості |
  | Пропозиція | відсутня | відсутня | висока | висока |
  | інвестицій в | | | | |
  | основний капітал | | | | |
  | Пропозиція | низька | низька | середня | висока |
  | матеріально-техніч | | | | |
  | ських (будівельних) | | | | |
  | ресурсів. | | | | |
  | Пропозиція | відсутній | низька | відсутній | середня |
  | технологічного | | | | |
  | устаткування. | | | | |
  | Пропозиція | середня | середня | висока | висока |
  | транспортних, | | | | |
  | логістичних, | | | | |
  | банківських та інших | | | | |
  | послуг. | | | | |
  | Пропозиція | Середня | Середня | Середня | Середня |
  | трудових ресурсів. | | | | |
  | Пропозиція | середня | низька | середня | середня |
  | інформаційних | | | | |
  | ресурсів. | | | | |
  | Пропозиція | низька | низька | середня | висока |
  | будівельно-монтажні | | | | |
  | их робіт | | | | |
  | Пропозиція готової | низька | відсутній | висока | висока |
  | будівельної | | | | |
  | продукції. | | | | |
  | Пропозиція | відсутня | відсутня | відсутня | висока |
  | проектних робіт | | | | |
  | Попит на інвестиції | низька | низька | висока | висока |
  | в основний капітал | | | | |
  | Попит на | відсутній | низька | висока | висока |
  | матеріально-техніч | | | | |
  | кі (будівельні) | | | | |
  | ресурси. | | | | |
  | Попит на | відсутній | низька | висока | висока |
  | технологічне | | | | |
  | обладнання | | | | |
  | Попит на | відсутній | низька | висока | висока |
  | транспортні, | | | | |
  | логістичні, | | | | |
  | банківські та інші | | | | |
  | послуги | | | | |
  | Попит на трудові | відсутній | низька | низька | низька |
  | ресурси | | | | |
  | Попит на | низька | низька | відсутня | відсутня |
  | інформаційні | | | | |
  | ресурси | | | | |
  | Попит на | низька | низька | висока | висока |
  | будівельно-монтажні | | | | |
  | ті роботи | | | | |
  | Попит на готову | відсутній | низька | висока | висока |
  | будівельний | | | | |
  | продукцію | | | | |
  | Попит на проектні | відсутній | низька | висока | висока |
  | роботи | | | | |

  Аналіз факторів інвестування (табл. 3), що визначають можливості підтримки та стимулювання розвитку будівництва (як організаційно-технологічного механізму матеріалізації інвестицій в основний капітал), і їх оцінка по ряду параметрів, показують, що такі найважливіші з параметрів, як конкурентність і стабільність, або відсутні, або мають дуже низьке значення в будівництві та промисловості будівельних матеріалів, а оцінки майже всіх факторів інвестування за параметрами криміногенності і ступеня непрогнозованою ризикованості, навпаки, дуже висока. Тому в цілому ситуацію в інвестиційно-будівельній сфері можна охарактеризувати як неконкурентну, нестабільну, криміногенну і ризиковану. До цього можна додати наявні бюрократизм і корупцію.

  Подібна ситуація стала можливою в силу відсутності в сфері інвестиційно-будівельної діяльності в Російській Федерації стійких і виконують стимулюючу роль законодавчих і правових актів.

  Ефективність бюджетних інвестицій в основний капітал у сучасних умовах.

  В умовах несприятливої обстановки для інвестиційно-будівельної діяльності та обмеженості капітальних вкладень видається природним розгляд результативності (ефективності) витрачених інвестицій в основний капітал.

  Проаналізувати стан будівництва об'єктів будівництва за кінцевими показниками (введення в експлуатацію, освоєння і випуск продукції, наявність платоспроможного попиту на неї) стосовно чи іншої галузі промисловості за рахунок позабюджетних джерел (власні кошти підприємств, іноземних фірм та ін) не представляється можливим у зв'язку з величезною кількістю подібних об'єктів (кілька сотень тисяч) і конфіденційністю відповідної економічної інформації.

  Певною мірою простежити в динаміці за тим, які об'єкти будуються, можна стосовно до Федеральної адресної інвестиційної програми в тій її частині, що передбачає виділення бюджетних інвестиційних коштів на виробниче будівництво.

  Виконаний раніше автором спільно з доктором економічних наук Л.В.

  Донцової в ІНП РАН аналіз показав, що введення в дію нових об'єктів і потужностей, побудованих за рахунок коштів Федеральної інвестиційної програми, будь-якого впливу на збільшення обсягів випуску продукції на відповідних підприємствах не надає.

  Багато в чому негативна картина з проектами підприємств виробничого призначення, реалізованими за рахунок коштів Федеральної інвестиційної програми, зумовлена саме відсутністю попиту на створювану цим підприємством продукцію, тиражується в умовах кризового спаду промислового виробництва вже наявні зразки, що працюють на застарілих науково-технічних принципах і не користуються попитом. Як приклад можна назвати промислові трактори, морально застарілі автобуси і вантажні автомашини, баштові крани (в умовах розширення монолітного та малоповерхового житлового будівництва) і т.д.

  Незадовільний стан з використанням введених в дію нових виробничих потужностей пояснюється також недоліками механізму конкурентного відбору проектів в умовах спаду виробництва, недостовірною оцінкою ефективності включаються у Федеральну програму інвестиційних проектів, можливостей збуту їхньої продукції.

  Так, за даними Асоціації російських банків, в бізнес-плани різних проектів промислових підприємств, пропонованих банкам на розгляд з метою отримання кредитів на будівництво, міститься неправильна оцінка перспектив збуту продукції. Розробники проектів заздалегідь впевнені, що збут, буде забезпечений. Коли ж банківські працівники уважно проаналізують ринок даного продукту, з'ясовується, що пропонований товар не буде конкурентоспроможний, його не будуть купувати, а, отже, витрати., На реалізацію проекту і, відповідно, кредити, якщо вони будуть видані, не мають перспективи повернення.

  Аналіз показав, що витрачені на будівництво бюджетні інвестиційні кошти не дали ніякої віддачі, їх ефективність - нульова, а самі кошти - мізерні. Цей висновок підтверджується наступним:

  «за заявою міністра фінансів РФ держава з 1992 року на пряме фінансування проектів на поворотній основі витрачено 50 млрд. деномінованих рублів, а до бюджету повернулися лише лічені відсотки від цієї суми» ( «Економіка и жизнь », 1999, № 12, с.1). Такий стан свідчить про безособності відповідальності на неефективно витрачені бюджетні кошти.

  Дослідження виявило також, що повністю відсутня офіційна інформація, що характеризує стан виробничих об'єктів і потужностей, побудованих і введених в дію за рахунок коштів

  Федеральної інвестиційної програми. Економічний слід подібних підприємств (об'єктів, потужностей) втрачається після закриття фінансування їх будівництва і приймання в експлуатацію, що повністю виключає можливість широкого і повного аналізу ефективності витрачених бюджетних інвестицій.

  Оцінка стану потенціалу будуєте?? ьного комплексу і його можливостей здійснення структурної перебудови.

  Тенденції зміни ситуації в будівельному комплексі в середньостроковій перспективі будуть продовжувати формуватися під впливом загального довготривалого спаду суспільного виробництва, що склався протягом попереднього періоду, і його наслідків. В останні два роки, як відомо, намітилося зростання окремих важливих показників будівельної діяльності, зокрема, обсягів підрядних робіт та обсягів проектно-вишукувальних робіт. Це зростання є відображенням що має місце короткочасної кон'юнктурної ситуації в паливно-енергетичному комплексі (в основному, в нафтовидобувній промисловості). Так, із загального приросту обсягів підрядних робіт за останні два роки на частку Тюменської області довелося 19,5%, на частку Москви, де виконуються до 40% загального обсягу проектно-вишукувальних робіт, -39,6% їх приросту (Будівельна газета, № 31 і 33 за 2000 р.). Навряд чи можна чекати продовження цієї кон'юнктурної ситуації в ПЕК далі середини 2001р. і її позитивного впливу на будівельний комплекс.

  Розвиток будівельного комплексу в перспективі буде визначатися накопиченими на початок 2001 року негативними об'єктивними причинами, факторами та умовами, що призвели до втрати його науково-технічного, виробничого та кадрового потенціалу.

  Так, чисельність проектувальників і дослідників в 1999 р. знизився до

  225 тис. чоловік (проти майже 620 тис. чол. в 1990 році), що розкидані по більш ніж 11000 проектних та вишукувальних організацій різних форм власності. Найбільша їх чисельність припадає на приватні організації - 74% (1999 р.), хоча вони виробляють всього близько 33

  % проектної продукції (табл.4).

  Табл.4

  Основні показники діяльності проектно-вишукувальних організацій.
  | Показники | 1997р. | 1998р. | 1999р. |
  | Кількість організацій | 12038 | 11831 | 11327 |
  | У тому числі за формами | 617 | 834 | 842 |
  | власності: | | | |
  | державна | | | |
  | приватна | 9728 | 8606 | 8414 |
  | Змішаної російсько | 1344 | 1419 | 1095 |
  | Обсяг проектно-вишукувальних | 8007,9 | 7530,9 | 12048,9 |
  | робіт (у фактично | | | |
  | діючих цінах), млн. руб., | | | |
  | (1997р.-млрд.руб.) | | | |
  | У тому числі за формами | 23,7 | 29,9 | 30,6 |
  | власності, у% до підсумку: | | | |
  | державна | | | |
  | приватна | 41,4 | 37,9 | 33,1 |
  | Змішаної російсько | 29,3 | 25,9 | 31,5 |
  | Чисельність працюючих в | 234,4 | 220,5 | 225,2 |
  | організаціях, тис. чол. | | | |

  За даними Держбуду Росії, частка прямих помилок у проектних рішеннях, які призвели до аварій в будівництві у 2000 році, склала майже 10%

  (Будівельна газета № 43, 2000р .). За тими ж даними, у середньому на 7 об'єктах з 10 були виявлені серйозні дефекти. Кожен 20-й об'єкт з перевірених на вимогу органів Госархстройнадзора був демонтований.

  Витрати на усунення шлюбу (проектного та будівельного) становлять в середньому 3-5% від вартості будівельно-монтажних робіт, а експлуатаційні витрати на ремонти доходять до 6-8% (замість 0,75 -1% за нормами). У 1999 році кількість будівель і споруд, що будуються з критичними дефектами, склало 35%.

  У зв'язку з відсутністю попиту на проектну продукцію для спорудження великих народногосподарських об'єктів (металургійних заводів, хімічних підприємств, гідроелектростанцій і т.д. ), практично припинили існування цілі «Проектні школи» - Гіпромезом,

  Гіпрокаучк, Гідропроект ім. Жука та ін Частка витрат на проектно-вишукувальні роботи в загальному обсязі інвестицій в основний капітал в 1999 р. залишилася на рівні 1990 року, складаючи 1,8% (в індустріально розвинених країнах ця частка сягає 5-10% і більше, залежно від характеру та складності будівництва).

  Практично повністю зникла галузева будівельна наука--обсяг її фінансування, за оцінкою, становить в даний час всього 7-10% від колишнього рівня (1990 роки). < p> Випереджальне зростання цін на будівельні матеріали, деталі і конструкції

  (табл.5) і як наслідок - на будівельно-монтажні роботи (табл.6) в порівнянні зі збільшенням доходів інвесторів (і відповідним питомою скороченням кількості будівельних замовлень) призвів до того, що виробничі потужності будівельно-монтажних організацій стали завантажуватися менше, ніж на 35-40%.

  табл.5

  Індекси цін на основні види матеріалів, деталей і конструкцій, придбаних будівельними організаціями.

  (грудень у% до грудня попереднього року)

  | | 1997р. | 1998р. | 1999р. |
  | Продукція, придбана | 103,4 | 106,4 | 126,4 |
  | будівельними організаціями - | | | |
  | усього | | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Панелі зовнішніх стін для | 115,1 | 94,7 | 99,7 |
  | житлового будівництва | | | |
  | Бетон товарний | 107,6 | 109,7 | 124,0 |
  | Розчин товарний | 107,0 | 104,8 | 117,9 |
  | Цегла керамічна | 103,8 | 111,8 | 133,2 |
  | щебінь | 99,5 | 102,0 | 123,5 |
  | лінолеум | 94,3 | 117,0 | 157,7 |
  | Скло віконне товщиною 3-4мм | 99,3 | 105,1 | 115,3 |
  | Цемент | 99,0 | 104,4 | 128,2 |

  табл.6

  Індекси цін на будівельно-монтажні роботи по окремих галузях економіки

  (грудень у% до грудня попереднього року)
  | | 1997р. | 1998 | 1999 р. |
  | Всього по економіці, у тому | 104,0 | 109,7 | 137,3 |
  | числі за галузями: | | | |
  | Нафтовидобувна | 99,7 | 107,2 | 144,0 |
  | промисловість | | | |
  | Газова промисловість | 102,1 | 111,4 | 151,8 |
  | Вугільна промисловість | 102,3 | 108,2 | 151,7 |
  | Чорна металургія | 108,3 | 108,7 | 149,9 |
  | Кольорова металургія | 108,1 | 110,6 | 148,3 |
  | Промисловість будівельних | 104,4 | 111,1 | 141,7 |
  | матеріалів | | | |
  | будівництво | 105,1 | 111,3 | 142,6 |
  | Житлове будівництво | 102,6 | 108,4 | 126,6 |
  | Сільське господарство | 105,8 | 114,1 | 143,4 |
  | транспорт | 106,1 | 110,6 | 144,9 |

  При цьому загальна кількість будівельних організацій на 1 січня 2000перевищила 136,0 тисяч (табл.7), в них зайняти 3600 тисяч чоловік. Оскількив будівельну сферу перемістилися сотні тисяч працівників з інших, щеменш благополучних галузей, за останні 10 років різко змінився в гіршийсторону професійно-кваліфікаційний склад учасників будівництва,що призвело до тих негативних змін якості будівництва, про якіговорилося вище.

  Спеціалізовані висококваліфіковані галузі, такі яктрубопровідне будівництво, будівництво підприємств електроенергетики
  (зокрема АЕС), залізничне і автодорожнє будівництво,мостобудування та ін втратили практично до 80-90% висококваліфікованихробітників, які є елітою робітничого класу (електрозварювальники, монтажники тат.д.). Загублені традиції та досвід організації спорудження складних івідповідальних будівництв.

  Табл.7

  Розподіл будівельних організацій за чисельністю працівників та формами власності на 1 січня 2000 року.

  | | Всього | |
  | | Організацій | У тому числі за формами власності |
  | | | |
  | | | |
  | | | |
  | | | |
  | | | |
  | | | | | | |
  | | | Державний | Муніципальна | змішана | приватна |
  | | | А | | | |
  | | | | | | |
  | | | | | | |
  | Усього | | | | | |
  | організацій, у | | | | | |
  | тому числі з | 136659 | 3303 | 897 | 9879 | 120585 |
  | чисельністю | | | | | |
  | працівників, | | | | | |
  | чол. | | | | | |
  | | | | | | |
  | | | | | | |
  | До 100 | 130972 | 2337 | 732 | 7994 | 117990 |
  | 101-200 | 3329 | 622 | 109 | 1002 | 1557 |
  | Понад 200 | 2358 | 344 | 56 | 883 | 1038 |
  | У% до підсумку в | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
  | тому числі з | | | | | |
  | чисельністю | | | | | |
  | працівників, | | | | | |
  | чол. | | | | | |
  | До 100 | 95,8 | 70,8 | 81,6 | 80,9 | 97,8 |
  | 101-200 | 2,5 | 18,8 | 12,2 | 10,2 | 1,3 |
  | Понад 200 | 1,7 | 10,4 | 6,2 | 8,9 | 0,9 |

  Підприємства будівельного і дорожнього машинобудування за 1991 - 2000рр.. у багато разів скоротили випуск необхідних будівельникам машин імеханізмів (наприклад, екскаваторів - у 8,9 рази, бульдозерів - 6,4 рази,автогрейдерів - в 6 разів і т.д). При цьому ступінь зносу основних фондів убудівництво в 1999 році склала 39,3%. У їх структурі в 2 разизменшилася частка активної частини і відповідно зросла частка пасивноїчастини, що наблизило цю структуру до рівня початку 50-х років.
  Коефіцієнти оновлення (введення в дію) основних фондів у будівництвізнизилася з 11,8% у 1990 році до 1% у 1999 році, коефіцієнти вибуття
  (ліквідації основних фондів) - відповідно з 5,2% до 1,5%. Це призвелодо того, що частка основних будівельних машин із закінченим терміном служби (ввідсотках від їх загальної кількості) станом на 1 жовтня 1999склала: за баштових кранів - 54,2%, кранів на гусеничному ходу - 58,4%,бульдозерів - 47,3%.

  Не вистачає недорогого ручного механізованого інструменту та машин,використовуваних в малоповерховому будівництві та при капітальному ремонті будинків таспоруд.

  За останні роки в умовах неплатоспроможності замовниківбудівельні організації змушені направляти більше коштів назадоволення поточних потреб за рахунок своїх амортизаційнихвідрахувань. З цієї причини з сум амортизації, нарахованої у великих ісередніх будівельних організаціях, на інвестиційні цілі в 1997 р. буловикористано лише 28,8%, в 1998 році - 31,1%.

  Зменшилось виробництво будівельних матеріалів: цементу - у 3,1рази, стінових матеріалів і цегли будівельного - у 2,5 рази, панелей іінших конструкцій для великопанельного житлового будівництва - у 2,8 рази,пиломатеріалів - у 4,1 рази, панелей сталевих стінових і покрівельних - в 5,7рази, віконного скла - у 2,4 рази, ванн - в 3,6 рази, виробів санітарно -керамічних - в 1,7 рази, труб і деталей трубопроводів і термопластів - в
  5,9 рази, труб сталевих і гнутих профілів сталевих - відповідно в
  3,3 і 4,7 рази і т.д.

  Практично повністю припинилося інвестування в розвитокосновних галузей будівельного комплексу (табл.8). Так, у 1998 році завідносно рівня 1990 року обсяг витрачених капітальних вкладень нарозвиток будівельно-монтажних організацій склав усього 12,4%,підприємства промисловості будівельних матеріалів - 6,6%, підприємствлісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості - 4%, щосуттєво менше (навіть з урахуванням загального спаду), ніж у промисловості вцілому - 28,4%.

  Виходячи з аналізу відповідної статистичної звітностібільш ніж за 30-річний період (1965-1998 рр..), протягом якогоінвестиції в розвиток виробничої бази будівництва залишалися ввідносному вираженні щорічно стабільними і коливалися в межах 6,5 -
  8% від загального обсягу капітальних вкладень, що витрачаються щорічно набудівництво об'єктів виробничого призначення, є всі підставивважати, що при триваючому старінні основних фондів виробничоїбази будівництва, а також необхідність їх заміни на новій науково -технічній основі потребу в капітальних вкладеннях на розвитоквиробничої бази будівельних організацій протягом найближчих 10 років
  (до 2010 року) складе не менше 10-12% від щорічного загального обсягуінвестицій, що витрачаються на виробниче будівництво в цілому понаціональній економіці. Однак важко припустити реальну можливістьотримання такого обсягу капітальних вкладень на розвиток виробничоїбази будівництва.

  Табл.8

  Індекси інвестицій в основний капітал за галузями будівельного комплексу (у порівнянних цінах, до попереднього року)

  Основні галузі будівельного комплексу | 1990р | 1991р | 1992р | 1993р

  | 1994р | 1995р | 1996р | 1997р | 1998р | 1998 - до
  1990 | | Будівництво | 1,0 | 0,83 | 0,35 | 0, 76 | 0,8 | 0,67 | 1,13 | 0,98 | 0,95

  | 0,124 | | промисло-вості

  Будівельних матеріалів | < p> 1,0 |

  1,01 |

  0,55 |

  0,51 |

  0,6 |

  0,81 |

  0,64 |

  0,88 |

  0,85 |

  0,066 | | Лісова,

  Деревообрати-вющая і целюлозно-паперова промисловість |

  1,0 |

  0,88 |

  0,35 |

  0,46 |

  0,5 |

  1,01 |

  0,68 |

  0,89 |

  0,9 |

  0,04 | | Довідково: промисловість |

  1,0 |

  0,82 |

  0,69 |

  0,81 |

  0,85 |

  0 , 9 |

  0,87 |

  0,98 |

  0,95 |

  0,284 | |

  Разом з тим, можна відзначити і деякі позитивні тенденції врозвитку будівельного комплексу за останні роки:

  Спостерігається стійка тенденція зростання кількості торгів (конкурсів)на виконання підрядних робіт та економічної ефективності їх проведення.
  У 1997-1999 рр.. державними замовниками федерального рівня проведено
  4336 конкурсів (21,3% від їх загальної кількості), рівня суб'єктів РФ -
  6607 конкурсів (32,5%), по власникам коштів місцевих бюджетів - 9382конкурсу (46,2%). В цілому ж, за найбільш оптимістичними оцінками, черезсистему торгів в Росії проходить близько 10% всіх обсягів підрядних робіт (доНаприклад, у Китаї ще два роки тому аналогічний показник становив 45%,в індустріально розвинених країнах через торги проходить приблизно 70% всіхінвестиційних проектів);

  Починає поступово зменшуватися питома вага робіт не будівельногохарактеру (транспортні послуги, торгівля, загальна комерційна діяльність ітощо) у загальному обсязі будівельно-монтажних робіт, послуг. Так, у 1999 роціпо великим і середнім будівельним організаціям - відповідно 14,9% і 20
  %, Ремонтно-будівельним - 9,5% і 12,2%. На частку робіт, що відносяться до неосновному виду діяльності, по організаціях виконують проектування таінженерні вишукування для будівництва, приходиться 7,5% загального обсягуробіт (у 1998 р - 14,1%). По малих будівельним підприємствам питома вагатаких робіт залишається на рівні 10% і лише за малим проектно-дослідницькиморганізаціям збільшився з 8,8% у 1998 р. до 10,7% у 1999 р.;

  Зменшилися розміри залучення іноземної робочої сили для роботи вросійських будівельних організаціях (за офіційними даними). Протягом
  1999 року на роботу в будівництво за посередництва міграційної службибуло залучено 211,4 тис. іноземних громадян, що на 30,9 тис. чол. (Абона 12,8%) менше, ніж за 1998 р., на 30,1 тис. чоловік (або на 12,5%)менше, ніж за 1997 рік.

  Проте в перспективі, особливо після 2005 року, коли може очікуватисязростання інвестиційної активності, втрата потенціалу будівельного комплексу,відсутність коштів на його розвиток можуть стати гальмом у реалізаціїмайбутніх великих народногосподарських проектів пов'язаних звідновленням зруйнованої кризою національної економіки.

  2. Розробка плану маркетингу будівельного підприємства
  При складанні плану маркетингу підприємства передбачають наступніетапи:
  1. Аналіз ситуації на ринку, встановлення споживачів і запитівзамовників;
  2. Аналіз пропозицій підприємства на ринку, встановлення можливостейпідрядника;
  3. Визначення мети маркетингу будівельного підприємства; 4. Визначеннястратегії маркетингу;
  5. Розробка робочої програми;
  6. Планування бюджету, прибутку і збитків;
  7. Планування якості будівельної продукції;
  8. Контроль за реалізацією плану маркетингу.
  На першому етапі аналізують ситуацію на ринку. У цьому розділі наводятьсядані про активність на ринку замовників і підрядників. При цьомувраховується така інформація:а) аналіз ринку розглядаються всі частини ринку та основні цільові ринкидля будівельного підприємства, дається загальна характеристика замовників ічинники, що визначають їхню платоспроможність;б) аналіз товарів, послуг, робіт. вказуються обсяг реалізації товару,будівельної продукції, обсяг будівельно-монтажних робіт по кожномубудівельного об'єкту;в) аналіз конкурентів: збирається інформація про основних конкурентів і їхвиробничі програми, ціни на будівельну продукцію;г) аналіз збуту та реалізації продукції, робіт і послуг: вказуютьсявикористовувані канали збуту будівельної продукції, реалізації робіт і
  . послуг, способи стимулювання замовників і посередників (субпідряднихбудівельних підприємств);д) аналіз факторів зовнішнього середовища: наводяться основні фактори зовнішньогосередовища, які впливають на стабільність діяльності будівельногопідприємства, а також на фінансовий стан замовників.
  До факторів зовнішнього середовища, які необхідно враховувати при складанніплану маркетингу підприємства, відносять економічні, юридичні тасоціально-культурні.
  До складу економічних чинників включають інформацію, процентні ставки закредит, податковий тягар (тобто сума податкових платежів по відношенню довиручки, що становить 38 - 42% для будівельних підприємств),мінімальний розмір оплати праці, а також діючі тарифи. До юридичнихфакторів відносяться закони федерального, регіонального та місцевого значення,регулюють діяльність замовників і будівельних підприємств, закони вгалузі охорони навколишнього середовища і закони, що регулюють приватизацію, і ін
  Соціально-культурні фактори включають демографічні зміни, рівеньурбанізації, зміна життєвих умов, освітнього рівня, рівеньдоходів після сплати всіх податків.
  На другому етапі розробки плану маркетингу встановлюють положеннябудівельного підприємства на ринку, з'ясовують його сильні і слабкі сторони,а також можливості, які у нього можуть бути, і небезпеки, які йомузагрожують. Сильні сторони - це гідності підприємства, які виділяютьйого серед конкурентів. Такими перевагами можуть бути випуск продукції,виконання робіт та послуг вищої якості, ніж у конкурентів, і збільш низькою ціною, надійні взаємини з субпідрядними організаціямита ін
  Слабкі стоку - це недоліки підприємства, що вимагають негайноговиправлення, інакше ці недоліки стануть сильними сторонами конкурентів.
  Слабкими сторонами можуть бути відсутність фінансування, невдалемісце розташування підприємства і недостатньо вміле керівництвопідприємством. Визначивши слабкі сторони конкурентів, підприємство може їхперетворити на свої достоїнства.
  Можливості - це привабливі перспективні напрямки розвиткупідприємства. Як можливості можуть бути закриття підприємств -конкурентів, що зросла активність замовника у зв'язку з поліпшенням йогофінансового стану і за рахунок підвищення його ділової активності,значне зниження ставки рефінансування Центрального банку.
  Небезпеки - це потенційні ускладнення, які можуть пошкодитипідприємству. До небезпек можна віднести появу нових конкурентів,підвищення цін постачальників, можливі простої виробництва через відмов усистемі матеріально-технічного постачання, в роботі будівельних машин імеханізмів або з-за їх відсутності та ін
  На третьому етапі розробки плану встановлюють цілі маркетингу. Метамаркетингу - це те, що може досягти підприємство в результатімаркетингової діяльності за період, встановлений планом. Цілірозглядають у трьох напрямках:
  1) стосовно видів діяльності будівельного підприємства, видівоб'єктів;
  2) у відношенні замовників;
  3) у відношенні ринків.
  Всі ці цілі у відношенні ринків об'єднані планом маркетингу
  Крім мети, в плані маркетингу встановлюють деякі показникидіяльності підприємства: збільшення обсягу реалізації, будівельно -монтажних робіт, послуг, що надаються підприємствам, збільшення прибутку --валовий (балансовий) та чистою, що залишається в розпорядженні підприємства,рентабельність, податковий тягар, якість будівельної продукції та ін Усіці показники можуть плануватися і оптимізуватися для досягнення більшстабільного фінансового стану підприємства на ринку.
  До цілей в плані можуть бути пред'явлені наступні вимоги: вони повиннібути кількісними, проранжовано по ступені, їх значущості, із зазначеннямконкретного часу їх виконання і розумними.
  На четвертому етапі розробляється маркетингова стратегія, якавстановлює способи досягнення цілей і вимагає прийняття рішень вщодо ринку, замовників і виробничої програми будівельногопідприємства.
  Серед напрямків маркетингової стратегії можна виділити оптимізацію мети,термінів зведення об'єктів та виконання робіт, роботу з замовниками тасубпідрядними підприємствами.
  На п'ятому етапі складається виробнича програма будівельногопідприємства з урахуванням маркетингової стратегії.
  У робочій програмі вирішують такі питання:а) що буде побудовано, які будуть виконані роботи і для кого?б) коли будуть виконані ці роботи і здано замовнику будівельні об'єкти?в) хто буде виконувати ці роботи, які субпідрядники підприємства іпроектні організації будуть залучені?г) скільки будуть ст

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !