ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетинг в туризмі
       

   

  Маркетинг

  ЗМІСТ

  ВСТУП 4

  1. ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩА МАРКЕТИНГУ туристських підприємств 6

  1.1 Поняття СЕРЕДОВИЩА МАРКЕТИНГУ 6

  1.2 АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 6

  1.3 АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩА 9

  2 . ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ состовляет Туристично СЕРЕДОВИЩА 15

  2.1 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ туристського ринку 15

  2.2 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ туристичного продукту 20

  2.3 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ 25

  3. ОРІЄНТАЦІЯ НА СПОЖИВАЧА - ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП МАРКЕТИНГУ 28

  ВИСНОВОК 34

  ЛІТЕРАТУРА 36

  Введення

  Актуальність даної теми полягає в тому, що в наші дні маркетингзачіпає інтереси кожного індивідуума. Це процес, в ході якогорозробляються і надаються у розпорядження людей товари та послуги,що забезпечують певний рівень життя.

  Туризм належить до сфери послуг і є однією з найбільших ідинамічних галузей економіки. Високі темпи його розвитку, великі обсягивалютних надходжень активно впливають на різні сектори економіки, щосприяє формуванню власної туристської індустрії.

  Для успішного ведення справ необхідно не тільки вміти надаватиякісні послуги, а й знати кому вони потрібні, чому, для якихцілей. Для цього приводу маркетингові дослідження.

  Маркетинг - вид людської діяльності, спрямованої назадоволення нестатків і потреб за допомогою обміну.

  Маркетинг містить у собі безліч найрізноманітніших видівдіяльності, у тому числі маркетингові дослідження, розробку товару,організацію його розповсюдження, встановлення цін, рекламу. І головноюзавданням вважаю дослідження всіх перерахованих видів діяльності, щобзробити максимально ефективною роботу маркетингу на туристськихпідприємствах. Багато хто плутають маркетинг з комерційними зусиллями зі збуту,тоді як насправді він поєднує в собі кілька видів діяльності,спрямованих на виявлення, обслуговування, задоволення споживчихпотреб. Маркетинг починається задовго до і продовжується ще довго після актукупівлі-продажу.

  Метою дослідження є - систематичне визначення коладаних, необхідних у зв'язку зі стоїть перед тур. фірмою маркетинговоїситуацією, їх збір, аналіз та звіт про результати і про подальшийвикористанні дослідження. Таким чином, дане дослідженняявляє собою процес, що складається із шести етапів. На першійвідбувається чітке визначення проблеми і постановка цілей дослідження.
  Другий етап - розробка плану збору інформації з використанням первиннихі вторинних даних. Збір первинних даних вимагає вибору методівдослідження (спостереження, експеримент, опитування), підготовки знарядьдослідження (анкети, механічні пристрої), вибору способу зв'язку заудиторією (телефон, пошта, особисте інтерв'ю). Третій етап - збірінформації. Четвертий етап - аналіз зібраної інформації для виведенняпоказників середнього рівня, змінних складових і виявлення різногороду взаємозв'язків. П'ятий етап - представлення основних результатів,які дадуть керуючому з маркетингу можливість приймати більшправильні рішення. На шостому етапі проводиться аналіз того, як будевикористано конкретне дослідження згодом.

  Теоретичною основою для даної роботи послужили в основномуперекладені роботи зарубіжних авторів. Це пов'язано з тим, щорозглянутим питанням в Росії займаються порівняно недавно і покинемає достатньо напрацьованої бази для розгляду даної теми. Але я в своємуроботі постарався відштовхуватися саме від російського досвіду веденнятуристського господарства, а конкретно, брав регіон Кавказьких Мінеральних Вод.

  Практична значимість теми цілком очевидна. Маркетинговідослідження є вкрай необхідними. Вони, крім того, вимагаютькомплексного і детального підходу. Але кошти і сили, витрачені напроведення маркетингового дослідження, за умови ретельної розробки ідотриманні всіх необхідних правил, сповна окупаються і багато в чомузумовлюють успішну роботу фірми.

  ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩА МАРКЕТИНГУ туристських підприємств

  ПОНЯТТЯ СЕРЕДОВИЩА МАРКЕТИНГУ

  Туристське підприємство діє в постійно мінливих умовах,обумовлених різноманіттям відносин, що складаються всередині нього, а такожз іншими економічними суб'єктами. Сукупність цих відносин іскладає поняття середовища маркетингу. Вона багато в чому визначає характердіяльності фірми і повинна в обов'язковому порядку детально розглядатисяв процесі проведення маркетингових досліджень.

  Для того, щоб визначити маркетингову стратегію і провести її в життя,менеджери повинні мати детальну уяву про:

  1) внутрішнє середовище туристського підприємства, її потенціал і тенденціїрозвитку;

  2) зовнішньому середовищі, її особливості і місця, що займає в ній підприємством.

  АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  Внутрішнє середовище (мікросередовище) - це частина загальної маркетингового середовища,яка знаходиться всередині підприємства і контролюється ним. Вона містить всобі той потенціал, який дає можливість фірмі функціонувати, а,отже, існувати і виживати в певному проміжку часу.

  Внутрішнє середовище аналізується за наступними напрямками:

  . кадри (їх потенціал, кваліфікація; підбір, навчання і просування; оцінка результатів праці і стимулювання; збереження і підтримка відносин між працівниками і т.п.);

  . організація управління (комунікаційні процеси; організаційні структури; норми, правила, процедури; розподіл прав і відповідальності; ієрархія підпорядкування);

  . фінанси (підтримання ліквідності, забезпечення прибутковості, створення інвестиційних можливостей);

  . маркетинг (стратегія туристичного продукту; цінова стратегія; збутова стратегія; комунікаційна стратегія).

  Мета дослідження внутрішнього середовища - з'ясування сильних і слабких сторінтуристського підприємства. Розкриті сильні сторони служать базою, на якупідприємство спирається в конкурентній боротьбі і яку воно має розширюватита зміцнювати. Об'єктом самого пильної уваги повинні стати слабкісторони. Необхідно постаратися, щоб позбутися від більшості з них.

  Внутрішня середа визначає можливості ефективного функціонуваннятуристського підприємства. Але вона також може бути і джерелом проблем, якщоне забезпечує необхідних умов комплексного використання концепціїмаркетингу.

  Якщо дії різних служб і персоналу туристської фірми не об'єднанієдиної маркетингової стратегії, може виникнути ефект "лебедя, рака іщуки ", коли, наприклад, окремі підрозділи і співробітники незацікавлені в реалізації спільних цілей маркетингу.

  Такої ситуації можна уникнути, якщо спробувати підняти культурупідприємства, яка повинна піддаватися самому серйозному аналізу впроцесі маркетингових досліджень.

  Культура підприємства складається з безлічі норм, правил і цінностей,якими воно керується у своїй діяльності. Культура охоплюєіснуючу на підприємстві систему відносин між людьми, розподілвлади, стиль управління, кадрові питання, визначення перспективрозвитку. Досягнутий рівень культури може допомогти підприємству грамотнопрацювати, відсутність культури, навпаки, буде перешкоджати нормальнійреалізації його ділової поведінки. Все тут має значення - починаючи відоформлення офісу і закінчуючи тим, яку реакцію працівників викликає тойабо інший варіант маркетингової стратегії.

  Так як культура підприємства не має явно вираженого прояви, то їїдосить складно вивчати. Однак є кілька стійких моментів,які важливо прояснити для того, щоб спробувати вказати на ті слабкі ісильні сторони, які культура надає підприємству.

  По-перше, для підприємств з сильною культурою характерне підкресленняважливості людей, що працюють на них. Такі підприємства приділяють великуувагу роз'ясненню своєї фірмової філософії, пропаганді своїх цінностей.

  По-друге, про культуру підприємства можна судити по тому, як воно будуєвзаємини з конкурентами і відноситься до своїх клієнтів.

  По-третє, уявлення про культуру підприємства дає спостереження того, якспівробітники працюють на своїх робочих місцях, як побудована система кар'єриі які критерії використовуються для просування співробітників по службі.

  По-четверте, розумінню культури сприяє вивчення того, чи існуютьна підприємстві стійкі заповіді, неписані норми поведінки, наскільки проце поінформовані всі співробітники і наскільки серйозно вони ставляться до них.
  Якщо співробітники добре поінформовані про історію фірми, серйозно і з повагоюставляться до правил і символам, то можна з високим ступенем вірогідностіприпустити, що підприємство володіє сильною культурою.

  Особлива важливість аналізу культури підприємства полягає в тому, що вона нетільки визначає внутріфірмові взаємини, але також надаєсерйозний вплив на те, як підприємство будує свою взаємодію ззовнішнім середовищем.

  АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩА

  Зовнішнє середовище розглядається як сукупність двох щодосамостійних підсистем:

  . макрооточення;

  . безпосереднього оточення.

  Макрооточення (макросередовище) створює загальні умови середовища перебуваннятуристського підприємства. У більшості випадків макросередовище не носитьспецифічного характеру по відношенню до окремо взятої фірмі. Однаккожна з них відчуває на собі її вплив і не може керувати нею.

  Вивчення демографічних чинників макросередовища займає важливе місце прианалізі ринкових можливостей туристичного підприємства. Маркетинг повиненрозглядати питання, що стосуються чисельності населення, розміщення його поокремих країнах та регіонах, вікової структури з виділеннямпрацездатного населення, учнів і пенсіонерів. Так, ринок туризму людейпохилого віку є в даний час найбільш швидко.
  Міжнародний туризм 55-річних і старше в період з 1995 р. по 2000 р.зріс на 35%, а до 2005 р. приблизно зросте ще на 78%. На
  Кавказьких Мінеральних Водах 68% від загального числа туристів складаютьмандрівники зрілого віку.

  Демографічні зміни зачіпають і сім'ї. Для кожної групинаселення, класифікованої з того чи іншого демографічною ознакою,потрібно "свій" туристський продукт. У кожної такої групи свій бюджет, щотакож має вивчатися фахівцями з маркетингу.

  До групи демографічних чинників відноситься і урбанізація, тобтозбільшення частки міського населення. Вона є однією з основнихпередумов розвитку масових форм туризму, тому що ступінь виїзду населення втуристські поїздки прямо пропорційна ступеню урбанізації. Найвищийрівень урбанізації в містах КМВ це спостерігається в П'ятигорську та прилеглихдо нього районів, які і є основними "постачальниками" туристів. Умежах однієї країни в містах ступінь туристської активності значновище, ніж у сільській місцевості. Причому чим більше місто, тим більше числойого жителів виїжджає в туристські поїздки. Це пояснюється, перш за все,тим, що основною передумовою розвитку масових форм туризму в другійполовині XX ст. з'явилася потреба у відпочинку (пов'язана зі зміноюобстановки, з подорожжю), викликана перевантаженнями і нервовим напруженням,які тим вище, чим більше місто. До того ж на рішення про виїзд впізнавальні туристичні поїздки впливає загальний більш високийкультурний і освітній рівень міського населення.

  Зібравши дані про тенденції у демографічних процесах, можнапроаналізувати можливий їх вплив на діяльність туристської фірми,визначити напрямки програми основних зусиль і прогнозуватирезультати майбутньої роботи.

  Економічні фактори не менш важливі, ніж демографічні. Мало знати,скільки у фірми потенційних клієнтів. Важливо визначити ще скільки іякі послуги вони захочуть придбати. На платоспроможний процес населеннявпливає багато факторів, серед яких і рівень економічногорозвитку самої країни, і розмір заробітної плати, і інфляція, ібезробіття. Необхідно враховувати високу залежність попиту на туристськіпослуги від рівня доходу.

  Важливо також знати структуру розподілу доходів між різнимигрупами населення. Нерівномірність такого розподілу - цілкомзакономірне явище. Тому при виборі для обслуговування певногосегмента ринку фірма повинна виходити з матеріального становища своїхпотенційних клієнтів. Крім того, надзвичайно важливо досліджувати структурувитрат споживачів. Це дозволяє приблизно визначити, яка часткавитрат кожної групи населення припадає на споживання туристськихпослуг. Так, у світі спостерігається стійка тенденція збільшення часткитуристських послуг у загальній структурі споживання населення. Усередненідані по містах КМВ свідчать, що населення змушена витрачатитільки на придбання продуктів харчування близько 70% своїх доходів. Такаситуація негативно впливає на розвиток ринку туристичних послуг.

  Природні чинники не можуть не впливати на діяльність туристськогопідприємства, тим більше, що питання раціонального використання природнихресурсів, охорони навколишнього середовища переходять в розряд глобальних. Крімтого, природні фактори (клімат, топографія, флора і фауна) - найважливішийелемент спонукання клієнтів до здійснення подорожі і залучення туристівв той чи інший регіон чи країну. Так, наприклад, природні ресурси регіону
  Кавказьких Мінеральних Вод дозволяють залучити туристів не тільки в літнійперіод. Що в значній мірі могло б позитивно позначитися нарозвитку регіону. Так як природокористування все більше підпадає підконтроль держави, то фірми у своїй маркетинговій діяльності повиннівраховувати і цей аспект.

  Маркетинг туристичного підприємства знаходиться під впливом соціально -культурних факторів. Найбільшою силою володіють усталені норми, прийнятів суспільстві, системи соціальних правил, духовних цінностей, відносин людейдо природи, праці, між собою і до самих себе. Знання соціально-культурнихфакторів дуже важливо, тому що вони впливають як на інші елементи макросередовища,так і на внутрішнє середовище підприємства (наприклад, ставлення співробітників дороботи).

  Аналіз науково-технічних чинників дозволяє своєчасно побачити тіможливості, які розвиток науки і техніки відкриває для виробництванових видів послуг, їх збуту і вдосконалення обслуговування клієнтів.

  Науково-технічний прогрес несе в собі величезні можливості і не меншесерйозну загрозу для фірми. Будь-які нововведення загрожують витісненням, застарілимтехнологій і методів роботи, що багате самими неприємними наслідками,якщо не проявити належної уваги до дослідження факторів науково -технічного характеру.

  Дослідження політико-правових чинників макрооточення повинне проводитисяв першу чергу для того, щоб мати ясне уявлення про наміриорганів державної влади і управління відносно розвитку суспільства іпро засоби, за допомогою яких держава має намір проводити в життя своюполітику. Аналіз законів та інших нормативних актів, що встановлюютьправові норми і межі відносин, дає туристського підприємству можливістьвизначити для себе допустимі межі дій і прийнятні методивідстоювання своїх інтересів. При цьому необхідно вивчати законодавчо -правові акти, що регулюють господарську діяльність в цілому, ітуристичний бізнес зокрема.

  Проводячи дослідження факторів макросередовища, дуже важливо мати на увазі двапринципових моменти.

  По-перше, всі фактори макрооточення маркетингу сильно взаємозалежні івпливають один на одного. Тому їх аналіз необхідно вести не окремо,а системно, у комплексі.

  По-друге, ступінь впливу факторів макросередовища на різніпідприємства неоднакова і залежить від їх розмірів, територіальногорозташування, особливостей діяльності і т.д.

  Крім того, фірма повинна визначити для себе, які з зовнішніх факторівроблять на її функціонування найбільш істотний вплив. Томуважливо виявити ті чинники, які є потенційними носіями загроздля підприємства. Також доцільно знати зовнішні фактори, зміни вяких можуть відкрити додаткові можливості для фірми.

  Безпосереднє оточення представлено тими складаюські зовнішньоїмаркетингового середовища, з якими туристичне підприємство знаходиться вбезпосередній взаємодії. При цьому важливо підкреслити, що фірмаможе робити істотний вплив на характер та зміст цьоговзаємодії. Тим самим вона може брати активну участь у формуваннідодаткових можливостей і запобіганні появи загроз її подальшомуіснування.

  Перші "серед рівних" в безпосередньому зовнішньому оточенні туристськоїфірми - це, безумовно, споживачі. Їх вивчення дозволяє краще усвідомитите, які послуги найбільшою мірою будуть ними прийматися, на який об'ємпродажів можна розраховувати, наскільки можна збільшити круг потенційнихклієнтів.

  Наступною найважливішою складовою безпосередній зовнішнього середовища єконкуренти, що беруть участь в безперервному суперництві за перевагиспоживачів. Американський фахівець в області маркетингу Дж.Пілдіч всвоїй книзі "Шлях до покупця" підкреслює, що знати своїх конкурентів,
  - Значить, не шкодуючи часу і сил, скрупульозно вивчати їх. Для чого ценеобхідно? А для того, що саме конкуренти ставлять ті критерії, якіфірмі треба досягти або перевершити.

  Враховуючи надзвичайну важливість перших двох складових безпосередньогооточення зовнішнього середовища маркетингу, вивчення споживачів та дослідженняконкурентів виділяються в самостійні напрямки маркетинговихдосліджень.

  Практично ні одне туристичне підприємство не в змозі самостійноорганізувати тур, забезпечити клієнтів всіма необхідними транспортнимизасобами, надати житло, організувати харчування і т.д. Для цьогозазвичай залучаються відповідні підприємства та організації ( "суміжники"),забезпечують відсутні ланки в комплексному обслуговуванні:

  . засоби розміщення;

  . транспортні фірми;

  . екскурсійні бюро та інші фірми, що надають послуги з супроводу та інформаційного забезпечення туристів;

  . посередницькі туристські підприємства;

  . торгові підприємства;

  . підприємства громадського харчування і т.д.

  Істотний вплив на діяльність туристського підприємства надаютьвідносини з контактними аудиторіями. Вони являють собою групи осіб,організацій, установ, потенційно або реально впливають надіяльність фірми. Потенційний вплив може виражатися як узбереження нейтралітету по відношенню до фірми, так і проявівизначеного ставлення до неї.

  Основними контактними аудиторіями, що оточують туристичну фірму,є:

  . фінансові кола (банки, інвестиційні фонди, фінансові, страхові компанії та інші фінансово-кредитні інститути);

  . засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення);

  . громадськість (спілки споживачів, громадські формування, а також населення, не виступає в якості будь-якої організованої сили, наприклад, жителі курортної зони);

  . персонал фірми, від думки якого про діяльність свого підприємства залежить ставлення до роботи. Крім того, хороший імідж фірми в очах її власних працівників благотворно впливає і на інші контактні аудиторії. Отже, від керівництва туристського підприємства потрібні зусилля щодо підвищення рівня інформованості службовців про діяльність фірми, проведення заходів зі стимулювання їх праці, підвищення соціальних гарантій.

  Завдання маркетингових досліджень полягає в отриманні інформації пронастрої, які панують у контактних аудиторіях, передбачення найбільшймовірних дій по відношенню до фірми, а також пошуку засобів дляналагодження конструктивної співпраці з громадськістю.

  Таким чином, туристське підприємство на ринку діє не відокремлено,а в оточенні і під впливом різноманітних сил, які складаютьзовнішнє середовище маркетингу. Відносини, що складаються між суб'єктами середовищаі фірмою, різноманітні і за характером впливу на них з боку фірмивони можуть бути контрольованими і неконтрольованими. Завдання підприємствазводиться до зниження до мінімуму неконтрольованих факторів середовища і вишукуванняможливостей опосередкованого впливу на них.

  ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ состовляет Туристично СЕРЕДОВИЩА

  МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ туристському ринку

  Звертаючись до поняття ринок, можна виділити два основні підходи до йоговизначенням.

  Перший заснований на виділення політико-ідеологічного та філософськогозмісту, коли в якості основних характеристик ринку розглядаються:

  . ринок як спосіб організації суспільного виробництва;

  . ринок як спосіб поведінки господарських об'єктів;

  . ринок як спосіб мислення.

  Строго кажучи, у практичному маркетингу абстрактне поняття ринку незастосовується. Ринок завжди конкретний. Тому перш ніж приступити до йогодослідження, необхідно визначити, на якому ринку працює підприємство.
  Для цього необхідно виділити конкретні товарні ринки, до числа якихвідноситься і ринок туризму.

  Ринок туризму можна визначити як суспільно-економічне явище,що об'єднує попит та пропозиція для забезпечення процесу купівлі-продажутуристського продукту в даний час і в певному місці.

  При характеристиці ринку туризму необхідно враховувати наступні моменти:

  . основним предметом купівлі-продажу є послуги;

  . крім покупця і продавця у механізм туристського ринку включається значна кількість посередницьких ланок, які забезпечують зв'язок попиту та пропозиції;

  . попит на туристські послуги відрізняється рядом особливостей: великим розмаїттям учасників поїздок по матеріальним можливостям, віком, цілями та мотивами;

  . еластичністю: індивідуальністю та високим ступенем диференціації; великий замещаемостью: віддаленістю за часом і місцем від туристського пропозиції;

  . туристське пропозиція також характеризується рядом відмінних характеристик: товари та послуги в туризмі мають потрійний характер

  (природні ресурси, створені ресурси, туристські послуги); висока фондомісткість галузі; необхідність зниження ціни; комплексність.

  Як і будь-який інший товарний ринок, ринок туризму неоднорідний. У йогоструктурі виділяються більш дрібні за своїми масштабами ринки. У зв'язку з циміснує досить багато ознак класифікації туристського ринку.
  Відзначимо лише найбільш важливі, які мають першочергове значення длямаркетингових досліджень.

  З точки зору просторових характеристик (територіального охоплення),виділяють ринки:

  . приміського туризму (поїздки городян за місто в період відпусток або у вихідні дні);

  . внутрішньорегіональної туризму (подорожі в рамках якого-небудь регіону);

  . внутрішньодержавного туризму (подорожі, обмежені рамками державних кордонів України);

  . міжнародного туризму (поїздки за межі країни).

  З точки зору особливостей і змісту маркетингової діяльності,виділяються наступні ринки:

  . цільовий, тобто ринок, на якому фірма реалізує або збирається реалізовувати свої цілі;

  . безплідний, тобто ринок не має перспектив для реалізації певних послуг;

  . основний, тобто ринок, де реалізується основна частина послуг підприємства;

  . додатковий, продаж деякого обсягу послуг;

  . зростаючий, тобто ринок, що має реальні можливості для зростання обсягу продажів;

  . прослоенний, тобто ринок, на якому комерційні операції нестабільні, але є перспективи перетворення на активний ринок за певних умов. Однак може стати і безплідним ринком.

  Приміром потенційний ринок регіону КМВ становить 10% жителів. У йогоскладу входять клієнти, які виявляють інтерес до придбання туристськихпослуг. Між тим, одного лише бажання явно недостатньо. Необхідноу своєму розпорядженні засоби для покупки. Платоспроможні ж споживачі повиннімати доступ до туристичним послугам, здатним задовольнити їхні потреби.
  Якщо всі перераховані умови дотримуються, є підстава говорити про такзваному дійсному ринку.

  Рис. 1. Якісна структура туристського ринку

  | 100% | Кількість Потенційний | 100% |
  | | | |
  | | Населення | |
  | | Ринок | |
  | | | |
  | | | |
  | | | |
  | | | |
  | | | |
  | | | |
  | | | |
  | | Дійсний | |
  | | Ринок | |
  | | | |
  | | Кваліфікований | |
  | | Ринок | |
  | | Потенційний Обслуговуваний | |
  | | Ринок ранок | |
  | | Освоєний ринок | |
  | | | 40% |
  | | | 20% |
  | 10% | | 10% |
  | | | 5% |

  Його слід зменшити на кількість клієнтів, які з тих чи іншихпричин не реалізують свою зацікавленість в туристських послугинекваліфікованому ринку. Останній у моєму прикладі (рис.1.) Становить 20
  % Потенційного ринку або 50% дійсного.

  Підприємство активно обслуговує 10% споживачів потенційного ринку,нашого регіону, які мають можливість робити вибір з усьогорізноманіття пропонованих продуктів, у тому числі і конкуруючими фірмами.

  освоєний ринок утворюють клієнти, що віддають перевагу послуг даногопідприємства. У моєму прикладі вони становлять лише 5% потенційного і 50%обслуговується ринку.

  Така класифікація корисна для планування маркетингу: будучинезадоволеною розмірами продажів, фірма розглядає перспективи івибирає інструменти розширення ринку і перш за все за рахунок обслуговуєтьсяйого частини.

  Загальна мета дослідження ринку полягає у визначенні умов, за якихзабезпечується найбільш повне задоволення попиту населення в туристськихпослугах і створюються передумови для ефективного їх збуту. Відповідно доцим першочерговим завданням вивчення ринку є оцінка поточногоспіввідношення попиту і пропозиції на туристичні послуги, тобто кон'юнктуриринку.

  Поточне спостереження за розвитком кон'юнктури передбачає збирання, зберігання,перевірку, коригування, систематизацію та первинну обробку одержуванихданих про стан досліджуваного ринку.

  Мета аналізу кон'юнктурної інформації - виявлення закономірностей ітенденцій формування кон'юнктури досліджуваного ринку.

  За допомогою розглянутих показників можна дати оцінку рівнюконкурентоспроможності підприємства з точки зору освоєного їм ринковогопотенціалу (таб. 1 .).

  Таб. 1 ..

  Оцінка конкурентоспроможності підприємства за показником частки ринку

  | Оцінка ринкової | Критерії оцінки |
  | частки | |
  | Висока | Частка підприємства знаходиться на рівні або перевищує |
  | ринкова частка | ринкову частку двох-трьох найбільших конкурентів |
  | Середня | Частка підприємства дорівнює середній частці провідних конкурентів |
  | ринкова частка | |
  | Знижена | Частка підприємства дещо нижче частки провідних |
  | ринкова частка | конкурентів |
  | Низька ринкова | Частка підприємства значно нижче частки провідних |
  | частка | конкурентів |

  Очевидно, що зі зростанням ринкової частки позиції підприємства виглядають усебільш стійкими. Справа в тому, що частка фірми на ринку найбільшим чиномвпливає на норму прибутку, що отримується.

  МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ туристичного продукту

  Успіх комерційної діяльності на ринку туризму визначається, в першучергу, привабливим туристичним продуктом. Термін "продукт" відображаєякість або суть конкретних і абстрактних речей (наприклад, їжа,приготовлена кухарем ресторану чи послуги гіда, що знайомить туриста зданої місцевістю або музеєм). Але туристський продукт одночасноявляє собою сукупність дуже складних різнорідних елементів:

  . природні ресурси (повітря, вода, сонце, ландшафт тощо), історичні, культурні, архітектурні пам'ятки, які можуть привабити туриста і спонукати його зробити подорож;

  . обладнання (засоби розміщення туристів, ресторани, обладнання для відпочинку, занять спортом і т.д.), яка сама по собі не є чинником, що впливає на мотивацію подорожі, але при його відсутності виникають численні перешкоди можливому подорожі;

  . можливості пересування, які в певній мірі залежать від моди на різні види транспорту, що використовуються туристами. Такі можливості оцінюються, швидше за все, з точки зору їх економічної доступності, ніж з точки зору швидкості пересування.

  Туристський продукт міст - курортів - це результат зусиль багатьохпідприємств. Маркетинг в туризмі як раз і націлений на вивчення сукупногопродукту різних сфер діяльності. Сюди додаються також інформаційні зв'язку, необхідні для пошуку компромісу між кращимзадоволенням запитів споживачів і отриманням більшого прибуткувиробниками.

  При аналізі туристського продукту необхідно отримати ясну відповідь напитання: "Що насправді купуватиме турист?" Адже допевного моменту туристський продукт не має для споживача абсолютноніякої цінності. Люди купують на ринку не товари, а їх функціональнуздатність задовольняти певну людську потребу.

  Як відомо туристський продукт - це будь-яка послуга, що задовольняєпотреби туристів під час подорожей і підлягає оплаті з їхнього боку.
  На практиці діє поняття основних і додаткових послуг. Однак зточки зору споживчих властивостей, яких-небудь істотних розходженьміж ними немає. Так, включені в комплексне обслуговування екскурсіївважаються основними послугами, але якщо їх турист купує самостійнов місці перебування, то вони вже стають додатковими.

  Таким чином, різниця між основними і додатковими послугами полягаєв їх відношенні до спочатку придбаного туристом пакету або комплексутуристських послуг.

  Основним туристичним продуктом в практичній діяльності єкомплексне обслуговування - стандартний набір послуг, який продається туристам уодному "пакеті" (пекідж-тури).

  У регіоні Кавказьких Мінеральних Вод підкріплення туристичного продукту взначній мірі сприяє пошуку і закріпленню клієнтів. Так,якість обслуговування визначається:

  . оперативністю роботи по підбору і організації турів по запитах клієнтів;

  . ввічливістю обслуговування, яке виражається в гостинність співробітників туристичної фірми, їх увазі до запитів кожного клієнта, терпінні при обговоренні маршруту;

  . відповідністю пропонованого туру реальному змісту;

  . наявністю узгодження всіх складових частин комплексного обслуговування.

  Швидкість обслуговування в комплексі визначає ступінь задоволеннякожного клієнта;

  . термінами підбору маршруту;

  . термінами оформлення необхідних документів (закордонного паспорта, віз, квитків тощо);

  . термінами отримання довідкової інформації. Незважаючи на те, що інформаційні послуги надаються безкоштовно, саме завдяки ним туристичні фірми в значній мірі забезпечують реалізацію свого туристичного продукту.

  Для інформування гостей і відпочиваючих на Кавказьких Мінеральних Водахзазвичай використовуються заздалегідь підготовлені каталоги, проспекти, брошури,інформаційні листи, в яких містяться докладні відомості про змісті якість пакету послуг, ціни і т.д. Ці матеріали надаютьсякожного клієнта, який заявив про своє бажання придбати той чи інший тур.
  Крім того, споживач отримує додаткову інформацію і консультаціїпро порядок бронювання, оплати, зміни і скасування туру, а також про всіхінших питаннях (паспортно-візовий, митний і валютне регулювання,природно-кліматичних визначні пам'ятки, медичної допомоги,страхування і т.д.), пов'язаних з туристської поїздкою.

  Ідея підкріплення туристичного продукту примушує пильно поглянути насистему поведінки клієнта, до того, як він комплексно підходить до проблеми,яку намагається вирішити завдяки придбанню туристського продукту. Зточки зору конкуренції, такий підхід дозволяє туристського підприємствувиявити можливості підкріпити свою товарну пропозицію найбільшефективним способом.

  "Нова конкуренція" - це конкуренція між собою не того, щопропонується туристичними фірмами, а того, чим вони додатково забезпечуютьсвої продукти у вигляді специфічних послуг, консультацій, інформації,особливостей обслуговування та інших шанованих людьми речей. Тому туристськіфірми повинні постійно шукати ефективні шляхи підкріплення пропонованих наринок продуктів.

  При визначенні ринкових можливостей туристського підприємства вельмикорисним може бути досвід маркетингової діяльності з дослідженняжиттєвого циклу товарів.

  Концепція життєвого циклу товарів виходить з того, що будь-який товар,якими б прекрасними споживчими сво?? ствами він не мав, рано чипізно витісняється з ринку іншим, більш досконалим товаром. Постійнотільки наявність потреб, а засоби їх задоволення змінюються.
  Кожен запропонований на ринку товар має певний цикл життя, протягомякого він знаходить своїх покупців.

  Як і будь-який товар, туристський продукт проходить у своєму розвитку рядпослідовних стадій (рис. 1.), які характеризуються коливаннямиобсягу продажів і прибутку.

  Рис. 1. Життєвий цикл туристичного продукту

  Початком стадії впровадження продукту на ринок вважається момент, колитуристське підприємство вперше запропонував його цільової аудиторії. Основнийхарактерною рисою цієї стадії є повільний темп збуту продукту, і,як наслідок, повна відсутність або наявність незначної прибутку.

  Загальна тривалість стадії впровадження продукту на ринок може варіюватися вшироких межах і визначається якістю продукту, його відповідністюпотребам споживачів, правильно вибраної стратегії маркетингу тапослідовним її здійсненням.

  Стадія зростання характеризується швидким збільшенням обсягу збуту, і, якнаслідок, прибутки. Хоча витрати на маркетинг і залишаються на доситьвисокому рівні, їх частка в загальних витратах фірми істотно знижується.

  Стадія зрілості характеризується уповільненням зростання збуту і йогостабілізацією. Це може пояснюватися низкою факторів:

  . зміною потреб клієнтів;

  . виходом на ринок нових, більш досконалих продуктів;

  . посиленням конкуренції;

  . продукт може виявитися недостатньо рентабельним для фірми з огляду на появу нових можливостей більш ефективного вкладення капіталу.

  Стадія спаду означає настання того моменту, коли туристська сферапочинає притуплює даним продуктом. Відбувається стійке падінняобсягів збуту і зниження, можливо навіть до нульової позначки, розміруодержуваного прибутку. Перехід туристського продукту в стадію спаду може бутиобумовлений рядом причин. По-перше, це поява на ринку нових продуктів.
  По-друге, зникненням потреби, якої відповідав данийпродукт. Таким чином, необхідно ретельно аналізувати як продукти,приносять протягом кількох років мало прибутку, так і ті, що добревідомі на ринку, але для пожвавлення збуту, яких потрібно змінити їхімідж. На даний момент всі стадії життєвого циклу проходить туристськийпродукт орієнтований на вивіз туристів за кордон. Туристський продуктнашого регіону поки знаходиться на стадії росту. І потрібно всілякосприяти розвитку та просуванню тур продукту регіону КМВ на ринкикраїни та за кордон.

  Таким чином, існування життєвого циклу туристичного продуктуозначає, що перед фірмою постають три великі проблеми. По-перше, вонаповинна своєчасно знаходити нові продукти для заміни що знаходяться встадії спаду (проблема розробки новинок). І по-друге, фірма повинна вмітиефективно організовувати роботу з нині існуючими продуктами на кожнійзі стадій їх життєвого циклу (проблема страт

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !