ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетинг як система ринкової орієнтації діяльності фірми
       

   

  Маркетинг

  Міністерство загальної та професійної освіти

  Російської Федерації

  Іркутська державна економічна академія

  Факультет прискореної підготовки

  Кафедра «Маркетинг»

  Спеціальність «Фінанси і кредит»

  Курсова робота

  Виконав: Воропанова

  Ольга Борисівна

  Перевірив: Дьомін С.М.

  г.Іркутск

  1997


  Розділ 1.

  1. Основні цілі маркетингової діяльності.

  Виникнення маркетингу тісно пов'язане з виникненням обміну івиникненням ринку. Маркетинг - це робота з ринком заради здійсненняобмінів, ціль яких - задоволення людських потреб і потреб.

  Основу діяльності маркетингу складають такі заняття, якрозробка товару, дослідження, налагодження комунікації, організаціярозподілу, установлення цін, розгортання служби сервісу.

  По відношенню до ринку маркетинг має 2-сторонню структуру, а саме:маркетинг, здійснюваний продавцями, і маркетинг, здійснюванийпокупцями.

  У літературі основна увага приділяється маркетингу, що здійснюєтьсяпродавцями. Хруцкий визначає маркетинг «як комплекс заходів уобласті досліджень торговельно-збутової діяльності підприємства, по вивченнювсіх факторів, які впливають на процес виробництва та просуваннятоварів і послуг від виробника до споживача. »

  При проведенні маркетингових досліджень керівництво компаніїодержує необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочутькупувати споживачі, про ціни, які споживачі готові заплатити, про те,в яких регіонах попит на дані вироби, тобто місткість ринку, найбільшвисокий, де збут продукції компанії може принести найбільший прибуток. Здопомогою проведення маркетингових досліджень визначається в які видивиробництва, яку галузь найбільш вигідно вкласти капітал, де заснуватисвоє підприємство. Проведені маркетингові дослідження також дозволяютьзрозуміти, яким чином компанія повинна організувати збут своєї продукції,як треба проводити кампанію по просуванню на ринки нових виробів, будуватистратегію реклами; визначити, які види продукції, продані якомуспоживачеві і в якому регіоні принесуть найбільшу віддачу на кожний рубль.

  У. Фокс, один з найбільших американських фахівців з маркетингу,так підсумував питання, на які керівництво компанії намагається одержативідповіді при проведенні маркетингових досліджень:
  . Ким?
  . Де?
  . Яким чином? купуються, продаються, застосовуються
  . Чому? вироби, що випускаються компанією
  . Коли?
  . В якій кількості?

  Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів,що ставлять метою дослідження таких питань, як:
  . вивчення споживача;
  . дослідження мотивів його поведінки на ринку;
  . аналіз властиво ринку підприємства;
  . дослідження продукту (вироби або виду послуг);
  . аналіз форм і каналів збуту;
  . аналіз обсягу товарообігу підприємства;
  . вивчення конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції;
  . дослідження рекламної діяльності;

  . визначення найбільш ефективних способів просування товарів на ринку;
  . вивчення «ніші» ринку.

  Маркетингова діяльність по вивченню споживача визначаєструктуру споживчих переваг на ринку даної компанії.

  Дослідження мотивів поведінки споживачів на ринку ставлять за метупрогнозування поведінки певних груп споживачів на ринку.

  Аналіз ринку має на меті визначення потенційної місткості ринкудля продукції, що випускається, визначення характеру споживчого попиту,розподіл попиту по різних регіонах.

  Завданням маркетингової діяльності по дослідженню продукту євизначення потреб ринку в нових виробах, поліпшення або модернізаціївже існуючих.

  Проведений аналіз систем і методів реалізації продуктів з точки зорумаркетингу дозволяє визначити, як можна краще і ефективнішереалізовувати продукцію даної компанії в умовах конкретного ринку, хтоможе стати торговим посередником.

  З метою визначення найбільш економних шляхів і способів нарощуванняобсягу товарообігу проводяться дослідження динаміки продажів, витрат іприбутку підприємства.

  Проведена маркетингова діяльність по вивченню конкурентів ставитьметою встановлення головних конкурентів компанії на ринку, виявлення їхслабких і сильних сторін, одержання інформації про фінансовий станконкурентів, особливостях виробничої діяльності, управління.

  Дослідження реклами допомагає визначити керівництву компанії найбільшефективні способи впливу на споживача, підвищення його інтересу допродукції.

  При проведенні маркетингових досліджень по пошуку найбільшефективних способів просування товарів на ринку керівництво компаніївизначає, яка система стимулів дозволить зацікавити оптовиків узакупівлі більш великих партій продукції.

  Всі вищевказані цілі маркетингової діяльності стосуються в основномупроцесу виробництва і розподілу товарів і послуг, тобто маркетинговадіяльність орієнтована на продукт або послугу. Крім такого напрямкумаркетингової діяльності існує маркетинг, орієнтований наспоживача. З позицій маркетингу, орієнтованого на споживача,розглядає визначення цілей маркетингової діяльності Філіп Котлер,професор маркетингу Північно-західного університету США. Відповідно додаються їм визначенням маркетингу як виду людської діяльності
  «Спрямованої на задоволення нестатків і потреб шляхом обміну» цілімаркетингової діяльності розглядаються в наступному аспекті:
  1. досягнення максимально можливого високого споживання;
  2. досягнення максимальної споживчої задоволеності;
  3. надання максимально широкого вибору;
  4. максимальне підвищення якості життя.

  Проте, як стверджує сам Ф. Котлер, такий підхід до визначення цілеймаркетингової діяльності має ряд недоліків. Існує деякачастина виробників, які сумніваються в тому, що збільшена масаматеріальних благ несе із собою і більше щастя. «Кредо такихвиробників «чим менше - тим більше». Крім того, ще жодномуекономісту не вдалося виміряти повне задоволення конкретним товаром абоконкретної маркетингової діяльністю. Що ж стосується максимальноширокого вибору, то тут при ближчому розгляді може виявитися, що
  «Реальний вибір» підмінюється «уявним вибором», коли в умовах здавалося б
  «Широкого» вибору в рамках однієї товарної категорії запропоновані товаривідрізняються лише незначно.

  Особливості маркетингу в порівнянні з традиційноюкон'юнктурно - збутовою діяльністю.

  Тривале ігнорування специфіки товарного виробництва і ролі ринкув умовах соціалізму призвело до того, що нинішнє покоління господарськихкерівників здебільшого не володіє необхідною теоретичноюбазою і має слабкий практичний досвід роботи на принципах економічноїсамостійності компаній. Воно має поверхневе знайомство з методамикомплектування портфеля замовлень, налагодження виробництва, товару ізбуту продукції, орієнтованої на запити споживача. Головнаособливість традиційної збутової діяльності - її спрямованість напріоритетне положення виробника по відношенню до споживача. Спочаткурозроблявся і провадився товар, потім йшли активні пошуки йогоспоживача і методів інтенсивного збуту. Одним з наслідків такогопріоритету «ринку продавця» над «ринком покупця» став диктатвиробника і відповідне йому звуження кола вибору для споживачаабо взагалі дефіцит.

  Оскільки ринок платіжного попиту - величина щодопевна, виробникам доводилося вдаватися до самих різних хитрощів,щоб відвоювати собі його частку, утримати і максимально усталити свої позиціїна ринку.

  який виникає на ринку горезвісний дефіцит не що інше, як наслідокбезгосподарності. Нестачі товарів, що користуються попитом споживачів,супроводжувалися виробництвом продукції, що не користується попитом.
  Потреби залишалися незадоволеними, у той же час на виробництвонепотрібної продукції витрачалися матеріальні, енергетичні і трудовіресурси. Мільярдні запаси неходових товарів у торгівлі; відмови колгоспів ірадгоспів від придбання нав'язується їм дорогою і ненадійноютехніки. Пріоритет у виробництві віддавався валовим і кількіснимпоказникам при оцінці роботи. Система збуту була орієнтована напросування на ринок уже випущених товарів, завдання дослідження потреб іпотреб населення не ставилися. Існуючий на ринку дефіцит породжувавілюзію високої споживчої вартості існуючих на ринку товарів.

  На ринку товарів промислового призначення відносини купівлі-продажупідміняти відносини розподілу. Зверху диктувалося, з ким компаніябуде вступати в контакт (купувати сировину, матеріали, обладнання або комупродавати свою продукцію). Для більшості компаній встановлювавсядержзамовлення, що робить непотрібним пошук можливих споживачів. Монополізм ввиробництві товарів знімав необхідність у поліпшенні якості виробленихтоварів і послуг, оскільки товари-замінники, як правило, були відсутні.
  Робота з підвищення ефективності виробництва не носила системногохарактеру. Існувала маса підприємств із плановою збитковістю, щопокривалася за рахунок прибутку від роботи інших підприємств, відбираючи тим самимв останніх прагнення працювати над поліпшенням якості виробленихтоварів і послуг, збільшенням товарообігу.

  Існуюча система збуту (відділення виробника від розподілутоварів) звільняла виробника від аналізу ринку виробленого товару іпослуг, у той час як у системі збуту створювалися наднормативні запаситоварів, що не користуються достатнім попитом.

  Концепції управління маркетингом.

  Управління маркетингом - це аналіз, планування, втілення в життяі контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення,зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями радидосягнення цілей організації.

  Управління маркетингом може здійснюватися з позицій п'яти різнихпідходів:
  1. концепція удосконалення виробництва;
  2. концепція удосконалення товару;
  3. концепція інтенсифікації комерційних зусиль;
  4. концепція маркетингу;
  5. концепція соціально-етичного маркетингу.

  Концепція вдосконалення виробництва стверджує, що споживачібудуть прихильні до товарів, які широко поширені і доступні заціною, а як слідство компанія повинна зосередити свої зусилля навдосконалення виробництва та підвищення ефективності системирозподілу.

  Застосування концепції вдосконалення виробництва підходити в 2-хситуаціях. Перша-коли попит на товар перевищує пропозицію. Друга --коли собівартість товару занадто висока і її необхідно знизити, для чогопотрібно підвищення продуктивності.

  Концепція вдосконалення товару-стверджує, що споживачі будутьприхильно ставитися до товарів, що пропонують найвищу якість, кращіексплуатаційні характеристики та властивості, а отже - компаніяповинна зосередити свої зусилля на постійному вдосконаленні товару.
  Однак, негативним моментом даної концепції є те, щоспоживачі насправді задовольняють не потреба в конкретний товар,а свої потреби [1], які можуть бути задоволені товарами іншого роду.
  Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що споживачі небудуть купувати товари компанії в достатніх кількостях, якщо компанія недокладе достатніх зусиль у сфері збуту та стимулювання. Сферазастосування згаданої концепції - просування на ринок товарів такзваного пасивного попиту (страховки, енциклопедичні словники ....< br>).
  Концепція маркетингу - стверджує, що запорукою досягнення цілей організаціїє визначення потреб і потреб цільових ринків і забезпеченнябажаної задоволеності більш ефективним і більш продуктивним, ніж уконкурентів способами. Орієнтація в даній концепції йде на потреби йпотреби клієнтів.
  Концепція соціально-етичного маркетингу стверджує, що завданням компаніїє встановлення потреб, потреб та інтересів цільових ринків ізабезпечення бажаної задоволеності більш ефективними і більшепродуктивними способами з одночасним зміцненням благополуччяспоживача і суспільства в цілому. Дана концепція намагається розв'язатипротиріччя між задоволенням дійсних потреб клієнтів і їхдовгостроковим благополуччям.

  Розділ № 2.
  Опис фірми (минула діяльність, вид діяльності, опис продуктівта/або видів послуг, включаючи їх призначення, організаційна структура).

  ФПГ "Східно-Сибірська група" створена на добровільній основі вВідповідно до основних положень Указу Президента Російської Федерації
  "Про створення фінансово-промислових груп у Російській Федерації" від 5грудня 1993 р. № 2096.

  Цілями об'єднання матеріальних і фінансових ресурсів підприємств іорганізацій Східно-Сибірського регіону в рамках групи є:

  - створення нових і зміцнення сформованих технологічних і коопераційних зв'язків з виробництва конкурентоспроможної продукції;

  - залучення інвестицій для забезпечення структурної перебудови виробництва у напрямках, пріоритетних для економіки

  Росії в цілому і Східно-Сибірського регіону;

  - підвищення експортного потенціалу промисловості, нарощування обсягів необхідної народному господарству продукції (робіт, послуг) та забезпечення на цій основі зростання соціально -економічної ефективності виробництва.

  Ідея створення Східно-Сибірської ФПГ заснована на результатах аналізуекономічної ситуації в регіоні в цілому, на підприємствах-учасникахгрупи, стану ринків відповідних видів продукції. Зокрема, наактуальність формування ФПГ вказують такі обставини:
  1. При наявності потужних гідроенергетичних, мінеральних, лісових ресурсів регіону наукова і виробнича база відповідних підприємств не в повній мірі забезпечує належну якість переробки сировини та екологічну безпеку. Концентрація матеріальних і фінансових ресурсів підприємств-учасників групи дозволить суттєво підвищити експортний потенціал регіону, перш за все, з виробництва продукції нафтохімії.
  2. Споживчий ринок вітчизняної продукції регіону відчуває потужний тиск зарубіжних товаровиробників при скороченні машинобудівних потужностей та потужностей з виробництва товарів народного споживання підприємств-учасників групи. У той же час наявний промисловий потенціал регіону, при переході від розрізнених дій до чітко скоординованих програм маркетингу, інвестування, освоєння, виробництва та реалізації нових виробів, здатний забезпечити імпортозаміщення по ряду напрямків діяльності.

  Учасниками групи створено ВАТ " Центральна компанія Східно-
  Сибірської фінансово-промислової групи "як центральної (головний)компанії ФПГ, що забезпечує представництво її інтересів.

  Формування Східно-Сибірської ФПГ проводилося з урахуванням наступнихосновних принципів:
  1. Необхідності реалізації програмно-цільового підходу, який передбачає попереднє опрацювання ринкових "ніш" групи, загальних цільових завдань і заходів з їх досягнення з використанням ресурсного, наукового та промислового потенціалу учасників ФПГ.
  2. Забезпечення потужної концентрації наукового та виробничого потенціалу в рамках групи, досить великих її розмірів (капіталів), адекватних складним і масштабним завданням утримання і розширення позицій на фінансових, а також товарних внутрішніх і зовнішніх ринках.
  3. Подбора підприємств з урахуванням реалізації вимог антимонопольного законодавства, коли об'єднання юридичних осіб, хоча і займають вагомі позиції на товарних ринках, не ускладнює конкуренцію серед товаровиробників.
  4. Широкій диверсифікації діяльності, що поєднує як ресурсообеспечения, так і виробництва сфер високих технологій і чіткої орієнтації на споживчий ринок. Такий підхід дозволяє забезпечувати рішення як стратегічних, так і тактичних (оперативної?? их) задач ФПГ при дотриманні загальної досить високої прибутковості функціонування.
  5. Глибокої організаційно-технологічної кооперації в діяльності підприємств ФПГ як по вертикалі (в рамках реалізації однієї цільової програми) так і по горизонталі (участь одночасно в ряді цільових програм).
  6. Диференційованого підходу до вирішення довгострокових, середньострокових і короткострокових інвестиційних завдань діяльності ФПГ, обов'язковості розробки бізнес-планів по кожному проекту, що включається в загальну інвестиційну програму групи.
  7. Забезпечення міжрегіонального характеру діяльності ФПГ, що передбачає її орієнтацію одночасно на сукупність регіональних внутрішніх і закордонних ринків (ряд великих областей Російської Федерації
  , країни Південно-Східної Азії).
  8. Досягнення високої керованості групою за рахунок підбору сукупності підприємств та організацій з урахуванням сформованих (не втратили актуальності і перспективних) коопераційних зв'язків, фактора територіальної близькості і можливості реального сприяння її діяльності не тільки з боку федеральних, але й місцевих органів управління. < p> На основі реалізації даних положень на практиці, Східно-Сибірська
  ФПГ об'єднала 27 підприємств і організацій, що забезпечили консолідаціюкапіталу (статутний фонд головного підприємства) у розмірі 91,8 млрд. руб.,а також загальну чисельність зайнятих понад 111 тис. чоловік.

  Цільова кооперація підприємств-учасників в рамках Східно-Сибірської
  ФПГвключает наступні програмно-функціональні блоки (комплекси):

  - паливно-енергетичний (орієнтований на програмні цілі розробки нових родовищ нафти, газу, енергетичного забезпечення функціонування регіонів Східного Сибіру);

  - хімічний (реалізація програми створення та виробництва нових видів хімічної продукції і лікарських препаратів);

  - машинобудівний (реалізація програми створення інформаційних технологій, сучасних засобів зв'язку, спеціального машинобудування);

  - соціально-виробничий (реалізація програми виробництва продукції, орієнтованої на споживчий ринок);

  - науково-впроваджувальний (реалізація програми науково-інноваційного забезпечення виробничої діяльності учасників

  ФПГ);

  - торговельний (реалізація програми розвитку оптової і роздрібної торгівлі);

  - фінансово-який забезпечує (фінансове та організаційно-управлінське забезпечення реалізації програмних завдань діяльності

  ФПГ).

  Підбір учасників групи в рамках зазначених напрямків забезпечуєглибоку кооперацію їх діяльності вже на початковому етапі становлення ФПГ.
  Так, у реалізації задач паливно-енергетичного комплексу бере участь більше
  80 відсотків підприємств і організацій ФПГ, хімічного - 50 відсотків,соціально-виробничого - 70 відсотків і т.д.

  Ядро Східно-Сибірської ФПГ становлять підприємства хімічноїпромисловості, нафтопереробки і енергетики, а також фінансово-кредитніта наукові установи.

  Проведені передпроектні маркетингові дослідження переконують управильності орієнтації діяльності ФПГ на розвитку потужностей хімічногокомплексу. Зокрема, це стосується розвитку виробництва полівінілхлоридуі одержання нових матеріалів на його основі.

  Тому програма розвитку ФПГ по хімічних продуктівпередбачає: а) створення кваліфікованої служби маркетингу, здатною стежити заринком виробництва та переробки пластмас і прогнозувати його розвиток; б) створення в рамках ФПГ системи кооперації від виробництва пластмасдо їх переробки з включенням до неї наукових сил регіону для вирішеннянаступних завдань:

  - розвитку виробництв технологічних добавок;

  - створення вітчизняних потужностей з випуску обладнання для переробки пластмас;

  - розробки і впровадження нових, не характерних для Росії, виробів, зокрема, полімерних пляшок, вікон, труб для меліорації і т.д.

  Реалізація програми передбачає орієнтацію на використання місцевогосировини і матеріалів та створення переробних потужностей на такихпідприємствах ФПГ, як АТ "Радіан", АТ "Усольмаш" та ін Крім того, на ційоснові можлива організація таких виробництв, як взуттєве, пакувальне,поліграфічне, харчової продукції та ін

  Наукова програма діяльності ФПГ грунтується на організаціїраціонального взаємодії головної організації групи і служб аналізуперспективних ринків з науковими підрозділами регіону, що забезпечуютьнауковий доробок і його реалізацію в прикладних НДДКР та заходи щодовпровадженню у виробництво. Виконання фундаментальних НДР, що єзагальносистемними для ФПГ, покладається на Іркутський державнийтехнічний університет.

  Базовим НДІ в рамках хімічної програми для ФПГ обраний Іркутськийінститут органічної хімії Сибірського відділення РАН, на якийпокладається проведення прикладних НДДКР в галузі створення нових хімічнихпродуктів, косметичних матеріалів, побутової хімії та лікарськихпрепаратів.

  Для вирішення проблем використання місцевих ресурсів з метою нарощуваннявипуску конкурентоспроможних на російському та зовнішньому ринках виробів на базіорганізацій ФПГ (АТ "Іркутскгеологія" і Іркутський інститут рідкісних і кольоровихметалів) розробляється спеціальна програма робіт.

  На базі існуючих наукових підрозділів, що є на підприємствах
  ФПГ, передбачається створення єдиної науково-впроваджувальної системи,забезпечує освоєння у виробництві розробок з урахуванням спільних інтересівгрупи, в тому числі, для розвитку спеціального машинобудування, харчової,легкої, взуттєвої промисловості, створення виробництва оснащення таінструменту та ін

  Важливу роль в організації та функціонуванні ФПГ гратиме торгово -збутова програма її діяльності.

  Більшість промислових підприємств, що входять у ФПГ, мають серйозніпроблеми з реалізацією продукції, що випускається.

  Торгова програма ФПГ передбачає створення ефективної оптово -роздрібної об'єднаної системи. У рамках цієї системи створюєтьсярегіональна мережа продажів, мережа супермаркетів, впровадження автоматизованогообліку товарів (штрихове кодування, розрахунок з магнітною карткою,транспортна система кільцевого завозу і міжміських перевезень),організація виробництва збірних модульних будівельних конструкцій підрозміщення магазинів та виробництво торговельного обладнання.

  У рамках створюваної ФПГ створюється можливість для успішноїкоординації реалізації єдиної інвестиційної програми учасників групи,встановлення оптимальної черговості виконання окремих проектів таселективного підходу до кожного з них. У рамках проекту ФПГ розробляласясистема конкретних техніко-економічних обгрунтувань кожногоінвестиційного заходу у формі бізнес-планів відповідно доміжнародними вимогами.

  На основі конкурсного відбору в інвестиційну програму ФПГ буловключено 32 найбільш ефективних проекту з середнім терміном окупності 2,8років і забезпечують середню рентабельність програми (відношення чистогоприбутку до інвестицій за період реалізації), що дорівнює 56,5%. Із загальноїпотреби в інвестиціях на 1995-1997 рр.., що дорівнює 4393,5 млрд. руб. начастку централізованих коштів припадає не більше 4%. Звідси випливає, щостратегія інвестування програм ФПГ буде грунтуватися, головним чином,на залученні приватного вітчизняного та іноземного капіталу. Високазаставна вартість групи та наявність ряду високорентабельних проектів уінвестиційному портфелі є доказом реальності і перспективностіобраного шляху.

  Загалом, стратегія інвестування, прийнята ФПГ, має на увазінеобхідність угруповання інвестиційних проектів у три блоки:короткострокові (період реалізації до 2-х років), середньострокові (3-4 роки),довгострокові (більше 4-х років). При цьому забезпечується:

  - основна спрямованість короткострокових проектів на заміщення імпорту, виробництво продукції споживчого ринку (товарів народного споживання, продуктів харчування), розвиток торговельно-збутової інфраструктури ФПГ;

  - рішення задач підвищення експортного потенціалу, структурної перебудови промисловості та її екологічної ефективності на основі реалізації середньострокової і довгострокової програми.

  Система фінансування інвестиційних програм ФПГ має на увазі, якпершочергове завдання, переклад розрахункових рахунків учасників групи в єдинийфінансовий інститут, прискорення обігу грошових коштів і використаннявексельної форми розрахунків. При цьому будуть створені необхідні передумовидля фінансового забезпечення реалізації короткострокових програм ФПГ.
  Фінансування середньострокових і довгострокових інвестиційних програм будездійснюватися за рахунок емісії цінних паперів ФПГ, більш широкого залученняцентралізованих ресурсів держави і іноземних інвесторів.

  Управлінський механізм реалізації завдань формування тафункціонування ФПГ будується з урахуванням наступних основних положень:

  1. Забезпечується чітка організаційна та інформаційна системавзаємодії головної організації та інших учасників ФПГ зареалізації загальних функцій управління групою, включаючи діяльність Радидиректорів, централізованих управлінських підрозділів, здійсненняекономічного аналізу по групі учасників у цілому і т.д. З урахуванням наявностіу складі ФПГ великих і важливих з соціально-економічної значимостіпідприємств, у системі управління групою та її діяльність забезпечуєтьсяпредставництво інтересів держави через функціонуваннятериторіального управління Держкоммайна Росії. Цей учасник ФПГреалізує як функції контролю за використанням федеральної власностіучасниками групи, так і сприяє її діяльності на фондовому ринку та впитаннях налагодження економічної взаємодії з адміністрацієюрегіону.

  2. На етапі становлення ФПГ вирішальна роль в "запуску" її діяльностівідводиться уповноваженому банку групи, що забезпечує концентраціюфінансових ресурсів для реалізації програм ФПГ. Забезпечується постійнакваліфікована експертиза потенційної ефективності програмнихзаходів з точки зору їх реалізації, рентабельності та гарантійповернення коштів. Додатковими джерелами фінансових ресурсів є:

  - внески до статутного капіталу головної організації ФПГ;

  - реалізація товарної продукції, виробленої головною організацією;

  - емісія цінних паперів головний організації;

  - налагодження більш глибокої кооперації в діяльності підприємств-учасників, що забезпечує розширення ринків збуту, зниження витрат і підвищення рентабельності продукції.

  3. Забезпечується істотне зміцнення фінансового блоку ФПГ зарахунок залучення до її діяльності ряду додаткових фінансово-кредитнихустанов (страхова компанія, недержавний пенсійний фонд, тощо).

  За рахунок організації ефективної взаємодії головної організації іфінансових установ-учасників діяльності групи передбачається досягтизагальному обсягу залучених фінансових ресурсів у розмірі 200-400 млрд. руб.

  Емісія цінних паперів головної організації ФПГ дозволить забезпечитистворення ряду високоприбуткових виробництв харчових продуктів, пакувальнихматеріалів, виготовлення оснащення та інструменту, а також розвиток торговельноїсфери групи.

  4. Забезпечується чітка спеціалізація діяльності фінансово -кредитної сфери ФПГ, у тому числі, за рахунок створення венчурного фонду,лізингових та трастових компаній.

  Кооперація і вузька спеціалізація окремих елементів фінансовоїсистеми ФПГ дозволить забезпечити подальше прискорення оборотностіфінансових ресурсів і зростання прибутку у виробництві.

  Сукупність усіх необхідних для інтенсивної структурної перебудовиінноваційних, фінансових та виробничих складових будесприяти, у разі отримання відповідних державних гарантій,високої інвестиційної привабливості ФПГ. Суттєво підвищитьсяемісійний потенціал підприємств-учасників ФПГ. За оцінкою, які залучаються доїї діяльності фінансові ресурси на цьому етапі повинні скласти 1-1,5трильйона рублів на рік.

  Удосконалення технологічної бази підприємств групи дозволитьістотно підвищити їх експортний потенціал, тим самим, інвестиційнупривабливість, у тому числі потенціал емісії цінних паперів.

  Зростання доходів від експорту створить умови для стабільного технічногорозвитку підприємств та реалізації великих інвестиційних проектівдовгострокового характеру, що завершують (в своїх головних рисах) структурнуперебудову підприємств-учасників ФПГ.

  Нарощування фінансового та науково-виробничого потенціалуучасників ФПГ забезпечить істотне зростання загальних обсягів продажів товарів
  (робіт, послуг) групи. Відповідно до розробленої програми реалізаціїпродукції ФПГ обсяг продажів виробів підприємств групи збільшиться в 1995 р.в порівнянні 1994 р. на 33%, у 1996 р. - на 45%.

  В цілому, на думку підприємств і організацій-учасників ФПГ "Східно-
  Сибірська група ", створення подібних широко диверсифікованих, тіснопов'язаних коопераційних і технологічних, об'єднань наукового, фінансовогоі промислового капіталу, що дозволяють різко збільшити присутністьвітчизняних товарів на російських ринках і завантаження промисловихпотужностей, зорієнтованих, головним чином, на використання позабюджетнихджерел фінансування, повністю відповідає пріоритетам економічноїполітики Росії, а також змісту нормативно-правової бази формуванняфінансово-промислових груп.

  Місце маркетингу в діяльності фірми.

  У діяльності ФПГ у відповідності з її специфікою і системоюуправління, а також особливостями функціонування маркетинг граєзначну роль.

  Специфіка роботи ФПГ закладена в самій природі фінансово-промисловихгруп.

  Основним напрямком діяльності стає процесинг по відношеннюдо підприємств - учасників групи. Часто самі підприємства - учасники
  ФПГ не змозі провести великомасштабного дослідження ринку. Цепояснюється і закоренілий мислення господарських керівниківпідприємств, які звикли основну увагу приділяти процесу виробництватоварів і послуг, ніж пошуку ринків для продукції, що виробляється або пошуку
  «Ніш» на ринку, і слабку технічну можливість щодо збору інформації пропередбачуваних споживачах, і відсутністю інформації про передбачуваніконкурентів і переваги вироблених ними товарів. Вузькість кругозору,обмеженого рамками одного підприємства, наявність фінансових обмежень недозволяє вести роботу з ефективного зниження витрат на виробництвопродукції, просування її на ринок.

  Зважаючи на вищесказане, робота з проведення маркетинговихдосліджень займає значне місце в діяльності компанії.

  Оскільки діяльність ФПГ за процесингу знаходиться в стадіїпочаткового розвитку, маркетингова служба як окремо існуючепідрозділ не виділена. Проведенням маркетингових дослідженьзаймаються працівники Центру спільної діяльності та службизовнішньоекономічної діяльності.

  Основним завданням маркетингової діяльності на перших етапах розвиткупроцесингу став пошук можливих споживачів продукції, що випускається підприємствами --учасниками ФПГ продукції, визначення ринків збуту та їх місткості, вивченняконкурентів і характеристик аналогічної продукції, що випускається іншимипідприємствами.

  Організована служба зовнішньоекономічної діяльності проводитьмаркетингові дослідження на зовнішньому »ринку. Хороша технічнаоснащеність, наявність комп'ютерної мережі і можливість роботи в глобальнихсвітових мережах дозволяє здійснити збір інформації про необхідну насвітовому ринку продукції, сформувати диференційований портфель замовлень.
  Так, наприклад, в результаті проведених маркетингових досліджень, буловиявлено, що такий майже незатребуваний на внутрішньому ринку продукт яксода каустична, має величезний попит на ринках Китаю, Німеччини,
  Австралії.

  Зібрана інформація дозволила визначити і одну з причин, що створюютьтруднощі в просуванні цього продукту на ринки цих країн. Висока цінапродукту робила його неконкурентоспроможним. Працівниками служби ЗЕД передфункціональними підрозділами ФПГ було поставлено завдання по разработкекомплексу заходів щодо зниження ціни продукту, що виробляється, оптимізаціїсхеми руху товару. Особливості збуту соди каустичної як хімічногопродукту обумовили проведення маркетингових досліджень з вивченняканалів збуту хімічної продукції, пошуку можливих перевізниківпродукції.

  Виявлена місткість ринку показала, що потреба в такому продуктіяк сода каустична перевищує в 2 рази виробничі потужності АТ
  «Усольехімпром». Перед виробничниками було поставлено завданнярозгляду можливостей збільшення виробництва продукту, а такожрозробка комплексу заходів, що забезпечують ритмічне виробництво інадходження товару на ринок.

  Паралельно з дослідженням каналів збуту хімічної продукції,проведенням комплексу заходів з оптимізації процесу виробництва,економічного відділу ФПГ працівниками служби ЗЕД було поставлено завдання поаналізу витрат, що впливають на формування ціни на вироблений продукт.
  Відділом фінансових операцій була розроблена схема зі зниження фактичноїсобівартості продукту із застосуванням компенсаційних схем з використаннямвекселів, а також зниженням рівня транспортних витрат в ціні товару звикористанням залізничної довідки.

  Крім маркетингу, спрямованого на «ринок продавця» здійснюютьсямаркетингові дослідження, спрямовані на «ринок покупця». Всіпідприємства-учасники ФПГ для виробництва товарів і послуг використовуютьпокупне сировина та матеріали. Одним із завдань маркетингових досліджень нацьому ринку є пошук і підбір постачальників сировини, розглядможливості заміни покупного сировини на товари-замінники, вироблені врамках ФПГ.

  Прикладом такої діяльності може служити робота з АТ «Кедр». Донедавнього часу АТ «Кедр» використовувало при виробництві своєї продукціїетикетку, закуповується у Фінляндії. У той же час, в рамках ФПГ існуютьполіграфічний центр, технічні можливості якого дозволяютьздійснити випуск аналогічної етикетки. Проведені маркетинговідослідження товару, дозволили виявити характеристики, що впливають науподобання споживача - АТ «Кедр». Розроблений на основі результатівдослідження план заходів дозволив поліпшити якість виробленоїполіграфічним центром етикетки і сформувати ринок споживача івиробника в рамках ФПГ.

  3. Функції, виконувані службою маркетингу, відділами постачання і збуту ворганізації.

  Оформлена як єдине ціле служба маркетингу в ФПГ відсутній.
  Виконання функцій маркетингу здійснюється у ФПГ в різних структурнихпідрозділах.

  Дослідження продукту веде департамент науково-технічного розвитку;вивчення конкурентів, визначення форм і рівнів конкуренції займається
  Центр ділової інформації; аналізом форм і каналів збуту, аналізомтоварообігу підприємства - відділ товарних операцій; аналізом ринкупідприємства, ємністю ринків, вивченням споживачів - співробітники служби
  ЗЕД; збутом виробленої продукц

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !