ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетинг послуг ресторану
       

   

  Маркетинг

  Російський Державний Торговельно-економічний Університет

  Саратовський Комерційний Інститут

  Кафедра Економіки та Менеджменту

  Курсова робота з дисципліни:

  Маркетинг на тему:

  Реклама послуг ресторану

  Виконав:

  Студент 4 ФМ

  Азімов К. А.

  Перевірив:

  Викладач

  Шамсутдінова Р. Б.

  Саратов 2003

  Зміст

  Введення
  .................................................. ..........................< br>.................. ..... 3


  Глава 1. Дослідженняринку ................................................. ................. 5

  1.1. Загальне дослідженняринку ............................................... 5

  1.2. Дослідження ринкового сегменту ..............................< br>.... 7

  1.3. Дослідженняконкурентів .............................................. 10
  Глава 2. Стратегіямаркетингу ................................................. ............. 12

  2.1. Стратегічний планмаркетингу .................................... 12

  2.2. Планмаркетингу ................................................. .............. 13
  Глава 3. Просуваннятовару ................................................. ............... 18

  3.1. Організаціязбуту ................................................. ........... 18

  3.2. Організація рекламноїкомпанії .................................. 21

  Висновок ...... .................................................. ..........< br>............................ 23


  Список використаноїлітератури ................................................. 24


  Програми ................................................. .................< br>........................... 26

  Введення.

  В умовах жорсткої конкуренції та зростання витрат неодмінною умовоювиживання суб'єкта економіки стає маркетинг. Інтерес до цієїдіяльності посилюється в міру того, як все більше число організацій усфері підприємництва, в міжнародній сфері і некомерційній сферіусвідомлюють, тобто знову сприяє їх більш успішному виступуна ринку. Це стосується як нашої країни, що знаходиться зараз у перехідномуперіоді, так і США, де багато підприємств добувної і важкоїпромисловості також лише нещодавно звернулися до маркетингу.

  Маркетинг (від англійського market - ринок) (комплексна системаорганізації виробництва і збуту продукції, орієнтована назадоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку наоснові дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішньої і зовнішньоїсередовища підприємства-експортера, розробки стратегії і тактики поведінки наринку за допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладенізаходи щодо поліпшення товару і його асортименту, вивченню покупців,конкурентів і конкуренції, щодо забезпечення цінової політики, формуваннюпопиту, стимулювання збуту і рекламі, оптимізації каналів руху товаріві організації збуту, організації технічного сервісу і розширенняасортименту представляються сервісних послуг. Маркетинг як породженняринкової економіки є в певному сенсі філософією виробництва,повністю (від науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт дозбуту та сервісу) підпорядкованої умов і вимог ринку, що знаходиться впостійному динамічному розвитку під впливом широкого спектруекономічних, політичних, науково-технічних і соціальних факторів.
  Підприємства-виробники та експортери розглядають маркетинг як засібдля досягнення цілей, фіксованих на даний період по кожному конкретномуринку та його сегментах, з найвищою економічною ефективністю. Однакце стає реальним тоді, коли виробник має можливістьсистематично коректувати свої науково-технічні, виробничі тазбутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури,маневрувати власними матеріальними та інтелектуальними ресурсами,щоб забезпечити необхідну гнучкість у вирішенні стратегічних ітактичних завдань, виходячи з результатів маркетингових досліджень. Прицих умовах маркетинг стає фундаментом для довгострокового іоперативного планування виробничо-комерційної діяльностіпідприємства, складання експортних програм виробництва, організаціїнауково-технічної, технологічної, інвестиційної та виробничо -збутової роботи колективу підприємства, а управління маркетингом (найважливішим елементом системи управління підприємством.

  Глава 1. Дослідження ринку.

  1.1. Загальне дослідження ринку.

  Комплексне дослідження ринків є однією з головних функціймаркетингу. Це - основа маркетингової стратегії. Ринок - це категоріямаркетингу, яка позначає область економічних відносин міжвиробниками (продавцями) та споживачами (покупцями) продукції.
  Тільки на ринку продається продукція отримує об'єктивну оцінку збоку покупців.

  Метою дослідження ринку є отримання інформації про стан,кон'юнктурі і динаміку ринку. Збір такої інформації дозволяє, після їїаналізу та обробки, отримати досить цінні відомості про особливостіпотреб окремих груп споживачів, діяльності конкурентів, рівніцін, політику місцевої влади з регулювання ринків і т. д.

  Для дослідження ринку необхідно ретельно вивчити маркетинговусередовище фірми (підприємства). Середа фірми складається з мікросередовища імакросередовища. Мікросередовище представлена суб'єктами, що мають безпосереднєставлення до самої фірми і її можливостей по обслуговуванню клієнтури, тоє постачальниками, маркетинговими посередниками, клієнтами, конкурентами іконтактними аудиторами. Макросередовище представлене силами більш широкогосоціального плану, такими, як фактори демографічного, економічного,природного, екологічного, технічного і культурного характеру, яківпливають на мікросередовище.

  Виходячи з цього, я спробую визначити чинники мікросередовища імакросередовища, що впливають на ринок послуг, що надаються рестораном.

  Фактори мікросередовища, що впливають на ринок послуг ресторану.

  Зменшити негативний вплив перерахованих вище факторів, меніздається, можна в такий спосіб:

  1. Створити виробничі запаси.

  2. Налагодити контакти з новими постачальниками.

  3. Постійно контролювати настрій працівників.

  4. Постійний пошук нового ринку збуту.

  5. Діяти за обставинами.

  Фактори макросередовища, що впливають на ринок послуг ресторану.

  1.2. Дослідження ринкового сегменту.

  Пробитися і зміцнитися на ринку для кожної фірми - завдання номер один.
  Для забезпечення просування товарів до споживача чималу роль граєсегментування ринку, тобто поділ великого числа споживачів на більшдрібні групи, яким властиві які - то загальні характеристики, типповедінки, запити або потреби.

  Мета дослідження ринкового сегменту складається в оцінці існуючоїситуації і розробці прогнозу розвитку ринку.

  Щоб оцінити існуючу ситуацію і розробити прогноз розвиткуринку необхідно провести наступну дослідницьку роботу:
  - за допомогою анкетування зібрати інформацію про потреби населення;
  (див. додаток 1 .).

  - за допомогою побудови дерева потреб визначити шляхизадоволення загальної потреби; (див. додаток 2.).
  - за допомогою побудови суб'єктно - об'єктної схеми визначитиконкретний спосіб задоволення потреби; (див. додаток 3.).
  - за допомогою складання портрета споживача визначити місткість ринку.
  (див. додаток 4 .).

  Сегментація дає можливість:
  - більш точно окреслити цільовий ринок у значеннях потреб клієнтів;
  - визначити переваги та слабкості фірми в боротьбі за освоєння даногоринку;
  - більш чітко поставити цілі та спрогнозувати можливості успішногопроведення маркетингової програми.

  Далі мені б хотілося по - докладніше описати дослідницьку роботу,спрямовану на вивчення потреб населення в послугах, що надаютьсярестораном.

  В ході анкетування було опитано 26 чоловік. Було виявлено, щоіснує потреба в поліпшенні якості як продукції, так іобслуговування. Крім того, існує потреба в послузі «Доставка надім ».

  Шляхом задоволення потреби є розміщення ресторану вдосить людному районі з наявністю місць паркування і з гарнимсполученням громадського транспорту.

  Конкретним способом задоволення потреби є пропозиціяякісної продукції.

  Сегментація ринку буде проводитися за рівнем доходів і за віком.
  Потенційну місткість ринку можна визначити наступним чином:

  При визначенні ємності буде розглядатися населення м. Енгельса
  (371,1 тис. чол.); Доросле населення становить 59,4%, що в абсолютнихвеличинах складе:

  371100 чол. * 0,594 = 220433 чоловік.

  Отже, потенційна ємність нашого ринку становить 220433 чол.

  1.3. Дослідження конкурентів.

  Аналізуючи ситуацію на ринку збуту послуг ресторану можна прийти довисновку, що основними конкурентами є ресторан «Асторія», ресторан
  «Вечірній Енгельс». Їхня продукція майже завжди відрізняється гарною якістю,широким асортиментом. Основний недолік - досить високі ціни.

  Результати дослідження конкурентів можна представити у виглядіпорівняльної таблиці:

  | Параметр | Ресторан | Ресторан «Вечірній | Ресторан |
  | | «Асторія» | Енгельс »|« Андромеда »|
  | 1. Якість продукції | 4 | 4,5 | 5 |
  | 2. Якість | 4 | 3 | 5 |
  | обслуговування | | | |
  | 4. Ціна | 4 | 4 | 5 |
  | 5. Реклама | 2 | 3 | 5 |
  | 6. Місце розташування | 4 | 5 | 5 |
  | 7. Привабливий | 4 | 4 | 5 |
  | зовнішній вигляд (вивіска, | | | |
  | фасад) | | | |
  | 8. Інтер'єр ресторану | 4 | 4 | 5 |

  Оцінка параметрів проводитися за п'ятибальною шкалою (від найбільшслабких позицій за даним параметром до домінуючої позиції).

  Далі оформляється матриця конкурентної реакції. Для цього необхіднооцінити фінансово-економічний, ринкове становище конкурентів.
  | Послуги ресторану | Послуги ресторану «Асторія» | Послуги ресторану «Вечірній |
  | "Андромеда" | | Енгельс »|
  | | Ціна | Реклама | Якість | Ціна | Реклама | Якість |
  | Ціна | 5% | 10% | 5% | 10% | 12% | 5% |
  | Реклама | 2% | 5% | 2% | 5% | 5% | 3% |
  | Якість | 10% | 2% | 10% | 15% | 2% | 10% |

  Якщо ми змінимо нашу ціну на послуги (ресторан «Андромеда»), тобто миїї знизимо на 10%, то наші конкуренти вимушені будуть знизити ціни: ресторан
  «Асторія» - на 5%, а ресторан «Вечірній Енгельс» - на 10%, при цьому їмдоведеться збільшити витрати на рекламу відповідно: на 10% і на 12%; їмтакож доведеться поліпшити якість відповідно: на 5% і на 5%.

  Якщо ми збільшимо витрати на рекламу на 10%, то «Асторія» знизить своїціни на 2%, а «Вечірній Енгельс» - на 5%. Їм доведеться збільшити витрати нарекламу відповідно на 5% «Асторії» і на 5% «Вечірній Енгельс» іполіпшити якість послуг «Асторії» на 2%, «Вечірній Енгельс» на 3%.

  Якщо ми покращимо якість послуг на 10%, то «Асторія» знизить ціну на
  10%, а «Вечірній Енгельс» - на 15%. Вони збільшать витрати на рекламу
  «Асторія» на 2%, «Вечірній Енгельс» на 2%. Крім того, вони спробуютьполіпшити якість послуг відповідно «Асторія» на 10%, «Вечірній Енгельс»на 10%.
  Глава 2. Стратегія маркетингу.

  2.1. Стратегічний план маркетингу.

  Головним завданням стратегічного плану є забезпечення сталогоконкурентної переваги підприємства (фірми) в усіх напрямкахдіяльності, яка оцінюється за трьома моментами: наявність факторівуспіху, значущість переваг фірми перед конкурентами, можливістьактивно використовувати ці переваги тривалий період.

  2.2. План маркетингу.

  Метою планування маркетингу є визначення позиції на даниймомент: куди фірма хоче рухатися і як їй досягти наміченого.
  Результати розробки та реалізації плану маркетингу зумовлюєотримання запланованого доходу. Цей план є основою для всіх іншихвидів діяльності фірми. Він є ефективним інструментом управління іпредставляється в цілому вигляді або по частинах всім тим, хто безпосередньобере участь у процесі планування діяльності фірми.

  Отже, в план маркетингу входять наступні пункти:

  1. Ціноутворення.

  2. Схема розповсюдження послуг.

  3. Методи стимулювання збуту (продажу).

  4. Реклама.

  5. Формування громадської думки про ресторан і послуги.

  1. При аналізі способів ціноутворення можна припустити, що цінапослуги буде визначатися виходячи з:

  1). Собівартості продукції;

  2). Ціни конкурентів на аналогічну продукцію;

  3). Унікальних достоїнств послуги;

  4). Ціни, яка визначається попитом на дану продукцію.

  На основі собівартості буде оцінюватися мінімально можлива цінапродукції, що відповідає найменшим витратам виробництва.

  На основі аналізу цін конкурентів буде визначатися середній рівеньцін на продукцію.

  Максимально можлива ціна буде встановлюватися для продуктів,що відрізняються високою якістю або унікальними перевагами.

  Ціни, які визначаються попитом або кон'юнктурою ринку даної продукції,можуть коливатися в усьому діапозоні від мінімальних до максимальних цін. Ціціни будуть мінятися в різні періоди життєвого циклу продукції.

  Важливим з точки зору маркетингу є розробка керівництвомресторану своєї цінової політики.

  Цілеспрямована цінова політика полягає в наступному: требавстановлювати на свої послуги такі ціни і так змінювати їх залежно відситуації на ринку, щоб оволодіти певною часткою ринку, одержатибажаний обсяг прибутку.

  При розробці цінової політики слід враховувати наступні етапиценоообразованія:

  1. Вихід на новий ринок.

  Щоб порушити інтерес споживачів до продукції ресторану іпоступово закріпитися на новому ринку, доцільно буде встановити більшнизькі ціни в порівнянні з цінами конкурентов.Такая цінова політикавигідна на початковому етапі проникнення на новий ринок. Далі, замірі завоювання певної частки ринку і формування устойчівойкліентури,ціни на продукцію поступово будуть підвищуватися до рівня цін конкурентів.

  2. Впровадження нової послуги.

  Вихід з новою послугою "Доставка додому", абсолютно по-новомузадовольняє потреби споживачів, забезпечить ресторану протягомдеякого часу монопольне становище на ринку. На цьому етапі будепроводитиметься цінова політика "зняття вершків". Вона полягає в тому, щоресторан буде встановлювати максимально високу ціну, яка забезпечуєнорму прибутку, у багато разів перевищує середню. Проте проведення цієїполітики буде обмежено в часі, тому що конкуренти "не дрімають", вонипостараються почати надавати даний вид послуги. Виникає небоходімость впевний момент почати зниження цін, щоб завоювати нові сегментиринку і придушити активність конкурентів на старих сегментах.

  3. Захист позиції.

  Ресторан в умовах конкуренції буде прагнути зберегти ту часткуринку, якою він володіє. До основних чинників, що враховується приконкуренції, відносяться: ціна, якісні показники продукції, часобслуговування, умови платежу, реклама, робота з громадськістю та іншізаходи системи стимулювання збуту. Рестораном може бутивикористана відкрита цінова "війна", яка полягає в тому, щоресторан може різко знизити ціну на продукцію. Тоді у відповідь іншіресторани повинні будуть також знизити свої ціни, при цьому найбільш слабкимконкурентам доведеться піти з ринку.

  4. Послідовний прохід по сегментах ринку.

  На цьому етапі продукція буде пропонуватися сначало тих сегментівринку, де споживачі готові заплатити високу ціну. Після отриманняпідвищених ( "преміальних") цін ресторан перейде послідовно до збутупродукції за нижчими цінами на такі сегменти ринку, якіхарактеризуються більшою еластичністю попиту (збільшенням об'єму покупокпри зниженні ціни).

  5. Задовільна відшкодування витрат.

  На цьому етапі буде використовуватися політика "цільових цін", тобтотаких, які протягом 1-2 років при оптимальному завантаженні виробничихпотужностей (звичайно 80%) забезпечують відшкодування витрат і розрахункового прибуткуна вкладений капітал (звичайно 15-20%). При цьому, як правило, ризикмінімальний.

  2. Схема розповсюдження послуг - організація каналів збуту. Каналзбуту-шлях, по якому товари рухаються від виробника до споживачів.
  Для поширення послуг буде використовуватися прямий канал збуту, так яквін дозволяє підтримати контакт зі споживачем і тим самим дозволяєконтролювати збут послуг ресторану. Каналом розподілу буде роздрібнаторгівля, так як ресторан - роздрібне підприємство послуг.

  3. Методи стимулювання збуту (продажу).

  Стимулювання збуту - використання різноманітних стимулюючихкоштів, які сприяють вчиненню покупки. У ресторані будутьвикористовуватися такі засоби: o Стимулювання споживачів - поширення куп?? новий для покупки зі знижкою; гарантування повернення грошей при поганій якості продукції, невідповідному обслуговуванні; використання "психологічних цін". o Стимулювання власного персоналу - усілякі премії. o Проведення різних конференцій.

  4. Реклама.

  Керівництвом ресторану буде використовуватися інформативна реклама,яка призначена для ознайомлення потенційного споживача зпослугами, що надаються рестораном. Далі по ходу розвитку ресторану будевикористовуватися нагадує реклама.

  5. Формування громадської думки про ресторан і послуги.

  У цьому напрямку будуть проводитися наступні заходи: o Чи будуть міститися статті в газетах про ресторан (його досягнення у суспільному та благодійної діяльності); o Будуть поширюватися рекламні буклети та листівки; o Будуть проводитися прес - конференції, презентації.

  Бюджет реклами

  Далі розрахуємо вартість реклами:

  Вартість реклами в "Поштовому експресі" = 4 рази на місяць * 360руб . (60кв.см) = 1440 руб.в місяць; Вартість реклами в "Телерадіопрограми" = 4рази на місяць * 180руб. (30 кв.см) = 720 руб. на місяць; Реклама біжитьрядком на "5 каналі" = 1 слово * 10 слів у повідомленні * 10руб.50коп. = 105руб. Реклама на радіо (ДТРК) = 1 слово * 20 слів у повідомлення * 10 руб. =
  200руб. Візитки = 1 шт. * 30 руб. * 100 шт. = 3000 руб. Беджі = 1 шт. * 100 руб. * 15 шт. = 1500 руб.

  Разом бюджет реклами становить у грошовому еквіваленті: 25065 руб.

  Глава 3. Просування товару.

  3.1. Організація збуту.

  Канал розподілу товару - сукупність фізичних і юридичнихосіб, які беруть на себе право власності на товари або послуги нашляху їх проходження від виробника до споживача.

  Для розподілу послуг керівництво ресторану буде використовуватипрямий канал збуту, тому що він дозволяє підтримати контакт зі споживачемі тим самим дозволяє контролювати збут, послуг, що надаються. Каналомрозподілу буде роздрібна торгівля, так як ресторан - роздрібнапідприємство послуг.

  Сучасний ринок не дозволяє фірмам та підприємствам припинятитримати «руку на пульсі» покупця (споживача). Маркетинг вимагаєнабагато більшого, ніж просто створити хороший товар (послугу), призначити нанього (неї) привабливу ціну і забезпечити його (її) доступність дляцільових покупців. Фірми, підприємства повинні підтримати спілкування зі своїмиклієнтами.

  Цілеспрямоване і систематичний вплив на споживачів табезперервний збір інформації про їх реакції на цей вплив і на самупослугу (товар) є сьогодні обов'язковими елементами діяльності фірми
  (підприємства).

  Комплекс стимулювання збуту складається з чотирьох основних засобіввпливу:

  . Реклама;

  . Стимулювання збуту;

  . «Паблік рілейшнз»;

  . Особистий продаж.

  Організації рекламної компанії буде присвячено наступний параграф.

  Стимулювання збуту називають використання різних засобівспонукальний впливу,. покликаних прискорити і посилити відповідну реакціюспоживачів. Керівництвом ресторану будуть використовуватися наступні видивпливу:
  - гарантування повернення грошей при поганій якості продукції, невідповідному обслуговуванні;
  - продаж продукції за пільговими цінами;
  - поширення купонів через газети із зазначенням знижок (в основному по святах);
  - стимулювання власного персоналу за допомогою премій.

  «паблік рілейшнз». «Паблік рілейшнз» - сприяння встановленнювзаєморозуміння та доброзичливості між особистістю, організацією таіншими людьми, групами осіб, групами людей і суспільством в ціломуза допомогою поширення роз'яснювального матеріалу, розвитку обміну
  (інформацією) та оцінки суспільної реакції. Існує також і іншевизначення: «паблік рілейшнз» - це мистецтво і наука досягнення гармоніїза допомогою взаєморозуміння, заснованого на правді і повнійінформованості. Ключовим завданням «паблік рілейшнз» є подолання
  «Бар'єру недовіри» до товару і фірмі.

  В області «паблік рілейшнз» керівництвом будуть проводитися наступнізаходу:
  - будуть вивчатися громадську думку, ставлення та очікування з боку громадськості, рекомендації необхідних заходів з формування думки і задоволення очікувань;
  - буде встановлюватися і підтримуватися двостороннє спілкування, засноване на правді і повній інформованості;
  -- будуть запобігати конфліктам і нерозуміння, а також буде формуватися повага до бажань клієнта;
  - будуть формуватися доброзичливі відносини з персоналом, з постачальниками;
  - будуть залучатися кваліфіковані працівники і по можливості буде знижуватися плинність кадрів;
  - відповідно буде проводитися реклама послуг;
  - створюватиметься «власний імідж».

  Особистий продаж. У стимулювання збуту послуг (товарів) великезначення надається спілкуванню персоналу (зокрема гардеробників, офіціантіві т.д.) з одним або декількома потенційними споживачами. Формуванняефективно працюючого персоналу - одне з найважливіших завдань і проблемсучасних фірм.

  Відносно цього керівником ресторану буде проводитися доситьсуворий відбір кваліфікованих працівників.

  3.2. Організація рекламної компанії.

  Реклама є одним з найважливіших видів діяльності, за допомогоюякого фірма передає інформацію, переконують споживача вдоцільності придбання товару (послуги).

  Рекламою (комерційної) іменують публічне надання інформації протовар і послуги за допомогою художніх, технічних і психологічнихприйомів з метою виникнення попиту та здійснення продажу. Якговориться, реклама - двигун торгівлі.

  На початковому етапі розвитку ресторану буде використовуватисяпервісна реклама, яка має на меті ознайомити можливихспоживачів у створенні нового ресторану шляхом надання докладнихвідомостей про якість, ціну, місцезнаходження ресторану. Така рекламапокликана переконати споживача в доцільності відвідати ресторан.

  У ході розвитку ресторану буде використовуватися конкурентна реклама,яка націлена на виділення ресторану з маси аналогічних,характеристику його відмінностей і стимулювання споживачів відвідати самецей ресторан.

  Для рекламування ресторану будуть використовуватися наступні основнізасоби:

  . реклама в періодичній пресі (зокрема в газетах);

  . друкована реклама;

  . реклама по телебаченню;

  . реклама по радіо;

  . зовнішня (зовнішня) реклама.

  Реклама в періодичній пресі буде міститися у формі оголошень,так як оголошення дають докладні описи послуг, місцезнаходженняресторану, ціни і т.д.

  Друкована реклама буде поширюватися серед директорів фірм,заводів, шкіл і т.д. Друкована реклама буде поширюватися у формірекламних листівок та буклетів. Дана реклама буде поширюватися восновному поштою за допомогою «Direct Mail».

  На телебаченні рекламні оголошення будуть розміщуватися за допомогоюрядка, що біжить і відеороликів.

  Реклама по радіо - економічна і проста, до того ж тарифи нарадіорекламу значно нижче, ніж на інші види реклами. (Вихід 1 або 5раз на день).

  Зовнішня та зовнішня реклама буде представлена у вигляді світлової вивіскиабо щитової конструкції.

  З перерахованих вище засобів реклами на перших етапах розвиткуресторану будуть використовуватися: реклама в періодичній пресі, друкованареклама та реклама на радіо. При успішному розвитку ресторану будутьвикористовуватися залишилися два види реклами.

  У рекламну компанію я б включила і створення іміджу фірми, тобтостворення як можна більш позитивного і сучасного способу ресторану,відповідного вимогам і рівню споживача.

  До основних елементів іміджу ресторану відносяться: культураобслуговування; культура його оформлення і його територіальне розташування;образ працівників ресторану та їх кваліфікації; реклама і т.д.

  Перше враження про ресторан може бути підкріплене візитноюкарткою керівника і беджа працівника. Строгий стиль карткипідкреслює грунтовність і солідність, легкий-створює враженняневимушеності спілкування.

  Важливий момент іміджу ресторану - це зовнішня привабливістьїї працівників і особливо керівника. Обслуговуючий персонал буде одягнений вуніформу, крім того, не можна упустити такий важливий момент, як сервіс іпрофесійне обслуговування клієнтів, тому відповіднимикерівниками проводитиметься правильний відбір кадрів.

  Логотип ресторану також формує певні емоції та асоціації уклієнтів.

  Висновок

  На ринку послуг для ресторану «Андромеда» існує сприятливийсегмент, куди в основному входять споживачі незадоволені продукцієюконкурентів, з порівняно низьким рівнем доходу, але з достатньоюкупівельною спроможністю. Особливістю, що виділяє ресторан з рядуподібних закладів, є різноманітність національних страв різних народів
  (східної, латиноамериканської, індійської та ін кухні), а такожздійснення такої послуги як доставка додому, якої конкурентизнехтували.

  Аналіз ринку на існування потреби показав, що відкриттяданого ресторану принесе дохід 300.000 руб, а низькі ціни і різноманітністькухонь приверне велику кількість відвідувачів, що говорить про економічноїдоцільності створення ресторану.

  Список використаної літератури

  1. Абдулжанов А.Г., Баширов І.Х. Маркетинг. Дослідження. Організація.
  Впровадження. - Донецьк: Кассіопея, 1998.-316 с.

  2. Азоев Г. Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика. - М.: Центрекономіки і маркетингу, 1996.-208 с.

  3. Аникеев С. Методика розробки плану маркетингу. Москва 1996

  4. Берджерс Д.Ф., Штайнхофф Д. Основи управління малим бізнесом.
  Москва 1997

  5. Бізнес-план. Методичні матеріали. Под ред.
  Р. Г. манілівські. Москва 1998 р.

  6. Буров В.П. «Бізнес-план. Методика складання »- М.: Изд-во ЦІПКК -
  1995. - 88с.

  7. Гладіна Е. А., Медведєв М. И., Муртазалієв М. М. Альбом наочнихпосібників з маркетингу: Учеб. Посібник - М: 1993.-150 с.

  8. Діксон П. Управління маркетингом. Москва 1998

  9. Діхтль Є., Хершген Х. Практичний маркетинг: Учеб. Посібник/пров. Зньому. А.М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. - М.: Висш. Шк., 1995 .- 255 с.

  10. Як скласти план по маркетингу торгової компанії. Под ред. С.О
  Каледжяна. Москва 1997.

  11. Як скласти бізнес-план сервісної компанії. Под ред. С.О
  Каледжяна. Москва 1997.

  12. Ковелл Д.А., Хейзелгрен Б.Д. Бізнес-плани. Повне довідковекерівництво. Москва 1998 р.

  13. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Санкт-Петербург, 1998

  14. Коноплев В.Т. «Міжнародний маркетинг» .- Донецьк: Юго-Восток,
  1998 .- 320 с.

  15. Кожекін та ін; Під заг. Ред. Р. С. Седегова .- Мн.: Висш. Шк.,
  1995 .- 382 с.

  16. Ламбен Жан-Жак. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива.
  Пер. з французької. - СПб.: Наука, 1996.-589 с.

  17. Маркетинг/Под ред. проф. Уткіна Е.А. - М.: Асоціація авторів івидавців «ТАНДЕМ». Видавництво ЕКМОС, 1998 .- 320 с.

  18. Маркетинг. Под ред. А.Н. Романова. Москва 1995 р.

  19. Ноздревой Р. Д. Цигічко Л. И. Маркетинг: як перемагати на ринку. -
  М.: Фінанси і статистика, 1991.

  20. Основи підприємницької діяльності. Под ред. В.М. Власової.
  Москва 1997

  21. Основи менеджменту і маркетингу: Навчальний посібник/В. Б. Зубик,
  А.І. Ільїн, Г.Я.

  22. Практика реклами. № 5 1998 г.

  23. Практика реклами. № 6, 1998 р.

  24. Сучасний маркетинг/В. Е. Хруцкая, І. В. Корнєєва, Е. Е.
  Автухова. За редакцією В. Е. Хруцкая .- М.: Фінанси і статистика, 1991.

  25. Уткін Е.А. «Довідник з маркетингу» - М.: Изд-во ЕКМОС - 1998. -
  464с.

  26. Чубаков Г.Н Стратегія ціноутворення в маркетинговійполітиці підприємства (методичний посібник) .- М.: ИНФРА - М, 1995 .- 224 с.

  Додаток 1.

  Анкета

  Добрий день!

  Дане анкетування проводиться серед потенційних відвідувачівресторану з метою виявлення вимог, що пред'являються до послуг,що надаються рестораном і, в кінцевому підсумку, поліпшення обслуговування іякості продукції.

  I. Відмітьте, будь ласка, джерела інформації, які вплинули на Вашвибір з числа перерахованих нижче:

  Реклама на TV

  Реклама в газеті

  Реклама на радіо

  Рекомендації, отримані від знайомих

  Інші джерела інформації

  (вкажіть, будь ласка)

  II. Відмітьте, будь ласка, головні причини, чому Ви обрали самецей ресторан серед аналогічних:

  Репутація ресторану

  Привабливий зовнішній вигляд (вивіска, фасад)

  Якість продукції

  Прийнятна ціна

  Швидке обслуговування

  Рекомендації знайомих

  Близькість від місця проживання

  Інша

  III. На що Ви в першу чергу звертаєте свою увагу, прийшовши вресторан:

  Прибирання

  Ввічливість персоналу

  Привабливість обстановки ресторану (інтер'єр)

  Естетично оформлені страви

  Сервірування

  Інше (вкажіть, будь ласка)

  IV. Привертає Вас різноманітність кухонь?

  Так

  Ні

  V. Ви ходите в ресторан для того, щоб:

  Відпочити

  Провести ділову зустріч (банкет, ленч)

  Повечеряти

  Інша

  VI. Вкажіть, будь ласка, користувалися б Ви послугою «Доставка додому»?

  Так

  Ні

  VII. У чому полягають переваги даного виду послуг?

  Зручність

  Мінімальні витрати часу

  Інше (вкажіть, будь ласка)

  VIII. Стать:

  Жіночий

  Мужской

  IX. Вік: до 20 років до 35 до 50

  50 і старше

  X. Сімейний стан:

  Одружений (заміжня)

  Неодружений (незаміжня)

  XI. Соціальний стан:

  Робочий

  Пенсіонер

  Службовець

  Студент, учень

  XII. Дохід на одного члена родини (в місяць): менш 500Р.

  500-1000

  1000-2000 більше 2000

  Будемо вдячні Вам за будь-які пропозиції та зауваження , що стосуютьсяданого питання.

  Велике спасибі за участь в опитуванні.

  Додаток 2.

  Дерево потреб.

  Тут:

  1. Угамування голоду.

  2. Відпочинок.

  3. Дозвілля.

  4. Ділова зустріч. а. Один (одна). б. З друзями. в. З сім'єю. м. З діловим партнером. a. Постійно. b. Іноді. c. Часто. d. Рідко.

  Додаток 3.

  суб'єктно - об'єктна схема.

  НТФ - науково-технічні фактори;

  СЕФ - соціально-економічні фактори;

  Додаток 4.

  Портрет споживача.

  | Потреба | Тип особи | Портрет | Обсяг ринку |
  | 1. Постійно одна | Вікова група | Робітник, службовець. | 11194 |
  | (один) для вгамування | 30-60 років (в основному | Люди різних | |
  | голоду поблизу від | холостяки) | професій. | |
  | місця проживання. | | | |
  | 2. Іноді з сім'єю | Населення у віці | Вчителі, лікарі (то | 223867 |
  | для проведення | 30-55 років | є населення з | |
  | дозвілля в центрі | | малим і середнім | |
  | міста. | | Рівнем доходів) | |
  | 3. Рідко з діловими | Ділові люди в | Підприємці | 11193 |
  | партнерами для | віці 25-45 років | | |
  | ділових зустрічей | | | |
  | поблизу від великих | | | |
  | фірм | | | |
  | 4. Часто з друзями | Молоді люди в | Студенти, які навчаються, | 33580 |
  | все одно де для | віці 18-25 років. | кур'єри, домогосподарки | |
  | відпочинку. | | | |

  -----------------------

  Позитивні фактори


  1. Безперебійність роботи ресторану.
  2. Стабільність поставок сировини.
  3. Придбання нових споживачів.

  Негативні фактори


  1. Затримки в роботі, пов'язані із настроєм працівників.
  2. Нестабільність поставок сировини.
  3. Втрата існуючих зв'язків зі споживачами.

  Негативні фактори


  4. Незадоволеність споживачів якістю продукції.
  5. Негативне ставлення контактної аудиторії.
  6. Стабільна робота конкурентів.

  Позитивні фактори


  4. Споживачі задоволені якістю, що робляться послуг.
  5. Позитивне ставлення контактної аудиторії.
  6. Нестабільна робота конкурентів.

  Позитивні фактори


  1. Прийняття законів, що передбачають пільги для виробників такоговиду послуг.
  2. Підвищення загального рівня купівельної спроможності.
  3. Спад інфляції.
  4. Зниження рівня безробіття.
  5.Рост рівня освіти.
  6. Швидке зростання субкультур.
  7. Швидка зміна в цінностях та ідеях.
  8. Використання нових технологій.

  Негативні фактори


  1. Прийняття законів, що ущемляють права виробників послуг.

  2. Зниження загального рівня купівельної спроможності.
  3. Зростання інфляції.
  4. Збільшення рівня безробіття.
  5. Зниження рівня освіти.
  6. Повільний зростання субкультур.
  7. Повільне зміна в цінностях та ідеях.
  8. Не використання нових технологій.

  1. Збільшення частки існуючого ринку за рахунок більш ефективної реклами і стимулювання збуту. (Стратегія розширення частки ринку).
  2. Створення послуги, що не має аналогів на ринку (в даному випадку послуга

  «Доставка додому»). (Стратегія інновацій).
  3. Впровадження довершених форм обслуговування, а також поліпшення систем?? збуту і якості продуктів. (Стратегія диференціації продукції).
  4. Зниження витрат шляхом зменшення накладних витрат, скорочення експлуатаційних та адміністративних витрат.
  5. Впровадження заходів з охорони навколишнього середовища.

  СТРАТЕГІЇ

  РЕСТОРАНУ

  1. Забезпечити стабільне фінансове і матеріальне становище ресторану на цільових ринках.
  2. Організувати ефективну рекламу послуг ресторану.
  3. Збільшення прибутку для фінансування дослідницьких робіт.
  4. Збільшення обсягів продажу.
  5. Підняття престижу ресторану.
  6. Зниження виробничих витрат.

  ЦІЛІ РЕСТОРАНУ

  Забезпечення максимальної задоволеності потреб

  ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ

  | | Розмір, | Вартість | Час |
  | | Кількість | | |
  | «Поштовий експрес» | 1/16 смуги | 1440 руб. (В міс.) | Один місяць кожну |
  | | (60 кв.см) | | тиждень |
  | «Телерадіопрограми» | 1/16 смуги | 720 руб. (В міс.) | Один місяць кожну |
  | | (30 кв.см) | | тиждень |
  | «Листок» | 1000 шт. | 2600 руб. | |
  | Буклет | | | |
  | «Майстер Принт" | 10 сек. | 2500 руб. | |
  | Відеоролик | | | |
  | «5 канал» | 1 слово | 105 руб. | 5 разів на день |
  | Рухомий рядок | | | |
  | ДТРК | 1 слово | 200 руб. | 4 рази на день |
  | Рекламне повідомлення | | | |
  | «Оленка» | 1 шт. | 8000 руб. | |
  | Вивіска світлова | | | |
  | ДТРК | 10 сек. | 5000 руб. | 5 разів на день |
  | «Діловий Контакт» | | | |
  | «Листок» | 1 шт. | 3000 руб. | |
  | візитка | | | |
  | «Листок» | 1 шт. | 1500 руб. | |
  | бедж | | | |

  винятково важливо

  зовсім не важливо

  дуже важливо

  досить важливо

  не дуже важливо

  винятково важливо

  дуже важливо

  досить важливо

  не дуже важливо

  зовсім не важливо

  винятково важливо

  дуже важливо

  досить важливо

  не дуже важливо

  зовсім не важливо

  часто

  іноді

  постійно

  рідко

  Місце проведення дозвілля

  Поблизу від місця проживання

  Не далеко від великих фірм, організацій

  У центрі міста

  Поблизу від місця проживання

  г

  б

  в

  а

  1

  4

  3

  2

  1

  2

  1

  4

  3

  4

  2

  3

  1

  4

  3 < p> 2

  а

  г

  в

  б

  а

  г

  в

  б

  а

  г

  в

  б

  а

  d

  c

  b

  .

  2

  .

  1

  d

  d

  c

  b

  a

  c

  b

  a

  c

  b

  d

  a

  .

  3

  .

  4

  НТФ

  СЕФ


  Бажання добре провести дозвілля

  Ресторан

  Людина

  Придбання їжі

  Місце проведення дозвілля

  .

  2

  .

  3

  .

  4

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !