ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетингова середа
       

   

  Маркетинг

  | |
  | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І |
  | Освіти і науки України |
  | Тюменського державного нафтогазового |
  | УНІВЕРСИТЕТ |
  | |
  | Факультет менеджменту |
  | Кафедра ОП і ЗЕД |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Курсова робота |
  | |
  | з дисципліни: «Маркетинг» |
  | на тему: |
  | «Маркетингове середовище» |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Виконав: студент |
  | групи ЗЕД-95-1 |
  | Іванов Олег |
  | Руководитель: Кривенко Ю. Н. |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Тюмень 1999 |

  ЗМІСТ:

  стор
  ВСТУП ................................................. ...................< br>........ 3
  I. МАРКЕТИНГОВА середу ФІРМИ ........................ 4
  1. Мікросередовище ФІРМИ .......................................... 4
  2. Макросередовище ФІРМИ ......................................... 16
  II. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ

  СЕРЕДОВИЩА ФІРМИ НА ПРИКЛАДІ РМЗ

  ПЕР ВАТ "ТЮМЕНЬЕНЕРГО "........................ .......... 18
  ВИСНОВОК ................................................. .................< br>.25
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ................................................ .26

  ВСТУП.

  Дана робота присвячена маркетинговому середовищі фірми і їїдослідженню.

  Будь-яке підприємство представляє собою самоорганізується ісаморозвиваються об'єкт, функції якого забезпечуються його "внутрішньоїсередовищем ". Діє ж підприємство у "зовнішньому середовищі". Всі факторивнутрішньої і зовнішньої середовищ можуть як сприяти, так і ускладнювати йоговиробничо-комерційну діяльність.

  Елементи внутрішнього середовища відносяться переважно до числаконтрольованих керівництвом підприємства та його працівниками. До них, в числіінших, відносяться продукт, його зовнішній вигляд, якісні характеристики,різноманітність, технологія виробництва, кваліфікація персоналу, методивиходу на ринки і ін

  Неконтрольовані фактори - це що впливають на діяльністьпідприємства зовнішнього середовища, які не можуть керуватися ним або його службоюмаркетингу. Серед цих факторів - економіка, закони, урядовірозпорядження, стандарти, митні правила і тарифи, природні умови іт.д.

  Необхідно враховувати, що будь-який, навіть ідеальний план діяльностіможе провалитися при негативному впливі неконтрольованих чинників.
  Тому потрібне постійне спостереження за зовнішнім середовищем і облік її впливу.
  Більш того, важливою частиною маркетингової діяльності мають статипроцедури, розроблені на випадок виникнення непередбаченихобставин.

  Завдання підприємства - заради підвищення ефективності своєї роботимаксимально змінювати в потрібному напрямку піддаються управлінню фактори імаксимально пристосовуватися до факторів, що не підлягають зміні.

  I. МАРКЕТИНГОВА середу ФІРМИ.

  Маркетингове середовище фірми - сукупність активних суб'єктів ісил, що діють за межами фірми і впливають на можливості керівництваслужбою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтамивідносини успішного співробітництва.

  1.МІКРОСРЕДА ФІРМИ.

  Мікросередовище - сили, що мають безпосереднє відношення до самої фірми і їїможливостей по обслуговуванню клієнтури, тобто сама фірма, постачальники,маркетингові посередники, клієнти, конкуренти та контактні аудиторії.

  Фірма
  Постав-Марке-

  Кліен-щики тінговие туру посередники

  Конкуренти

  Контактні аудиторії фірми

  Рис. 1. Основні сили, що діють в мікросередовищі фірми. 1

  1. Котлер Ф. Основи маркетингу. М.: Видавнича група "Прогрес"
  "Универс", 1993 р., с. 142.

  Будь-яка фірма складається з функціональних підрозділів, які повиннівзаємодіяти між собою, допомагаючи фірмі домагатися бажаних цілей.

  фінансова служба служба НДДКР

  служба вища

  маркетингу керуючи -бухгалтерія ство

  виробниц-служба

  ство
  МТС

  Рис. 2. Мікросередовище фірми.2

  Клієнтура.

  Існує 5 типів кліентурних ринків:

  1. Споживчий ринок - окремі особи і домогосподарства, що здобувають товари і послуги для особистого споживання.

  2. Ринок виробників - організації, що купують товари і послуги для використання їх у процесі виробництва.

  3. Ринок проміжних продавців - організації, що купують товари і послуги для наступного перепродажу їх з прибутком для себе.

  4. Ринок державних установ - державні організації, що купують товари і послуги або для

  2. Котлер Ф. Основи маркетингу. М.: Видавнича група "Прогрес"
  "Универс", 1993 р., с. 143.

  5. подальшого їх використання, або для передачі цих товарів і послуг тим, хто їх потребує.

  6. Міжнародний ринок - покупці за рубежами країни, включаючи зарубіжних споживачів, виробників, проміжних продавців і державні установи.

  Постачальники. Проведемо дослідження для вирішення логічної проблеми - виборуджерела постачання.

  Якщо фірма зацікавлена в короткострокових відносинах з постачальником,то її, імовірно, не будуть хвилювати характер і особисті якості постачальника.
  У таких відносинах визначальним є ціна і зручність, а не якістьобслуговування. Більш тривалі відносини зазвичай накладають на обидві сторонивеликі зобов'язання і вимагають більшого взаємного уваги. Важливиммоментом у всіх випадках є оцінка постачальника з точки зору фірми.

  Незважаючи на те, що важко дати визначення доброго постачальника,існує декілька його характеристик, які можна було б розглядатияк бажані у відносинах покупець - продавець. Наведений нижче списоктреба розглядати тільки в якості варіанту. Хороший постачальник:доставляє вчасно;забезпечує постійне якість;призначає справедливу ціну;стабільний;забезпечує добре супутнє обслуговування;забезпечує послуги зі зберігання на високому рівні;виконує обіцянки;забезпечує технічну допомогу;постійно тримає покупця в курсі справи.

  Оцінку потенційних постачальників слід проводити за їх особистимиякостям, з точки зору техніки постачання і за допомогою третіх осіб, яківже мають інформацію про цікавлять фірму постачальників.

  Схема і модель оцінки постачальників:

  k

  Y -? (ai * pi), (1) 3 i = 1

  де Y - інтегральна оцінка конкретного постачальника; pi - кількість очок, яка одержує постачальник.
  Розраховується, як різниця між 100 очками (це максимальне значеннядається постачальнику при відсутності претензій до нього) за даним параметром) івідсотком будь-яких недоробок. (Наприклад: відсоток бракованої продукції,прострочені поставки і т.д. ai - значимість параметра pi, причому? ai = 1.

  Параметрами оцінки постачальників можуть бути різні характеристикидіяльності постачальника, як якісні (надання відстрочки платежу,знижок, кредиту; постачання продукції в термін; виконання договірнихзобов'язань; відповідність якості поставленої продукції заявленому в ТУі т.д.), так і кількісні (перш за все рівень ціни за будь-якоїперіод; кількість прострочених поставок; загальна величина недопоставок іт.д.). значення нормативної інтегральної оцінки дорівнює 1/2 максимальноможливою. Ця оцінка допоможе виявити можливі проблеми з якістюобслуговування.

  3.Аліхашкіна Є. Дослідження партнерів: вибір і оцінка джерел постачання.
  Практичний маркетинг. 1998 р. № 3, с. 13

  Аналіз

  Аналіз Аналізвнутрішніх ринку постачальниківпотреб

  підприємства

  Визначення загальних вимог до постачальника

  Визначення переліку параметрів для оцінки кожного постачальника

  Визначення значимості параметрів ai

  ? ai = 1.

  Розрахунок інтегральної оцінки для кожного постачальника

  Порівняння отриманих інтегральних оцінок з номатівно-заданою оцінкою

  Рішення про подальшу співпрацю з конкретним постачальником

  Рис. 3. Схема оцінки і вибору поставщіка.4

  4. Аліхашкіна Є. Дослідження партнерів: вибір і оцінка джерелпоставки. Практичний маркетинг. 1998 р. № 3, с. 13

  Посередники. Посередницька діяльність почала здійснюватися одночасноз встановленням товарно-грошових відносин між виробниками таспоживачами. В узагальненій системі маркетингу посередники єелементами третього рівня. Посередники - це юридичні або фізичніособи, які є сполучною ланкою ринку між виробниками таспоживачами.

  Суб'єктами посередницької діяльності можуть бути:приватні особи, що володіють правом (ліцензією) на здійснення посередницькоїдіяльності;посередницькі фірми (організації), які можуть мати власнузбутову мережу, що може включати ряд дочірніх компаній, філій,кілька дилерів та (або) субдилерів, окремі контрольовані збутовіфірми;змішані мережі, які включають всі і частина можливих видіввзаємин між фізичними та юридичними особами посередницькими.

  Критерії вибору посередників можуть бути згрупованінаступним чином:
  1) фінансові аспекти, до яких відносяться фінансова стійкість і рівень платоспроможності всіх суб'єктів руху товару, рівень ризиків для виробника і посередника;
  2) суб'єктивні чинники, такі як авторитет у світі бізнесу, дієздатність, ділова активність, наявність або відсутність власної торгової марки та ін;
  3) специфіка ринку, його місткість та еластичність, динаміка кон'юнктури, рівень і види конкуренції на ньому;
  4) характеристики реалізованого товару, якість і реальний рівень його конкурентоспроможності; < br> 5) маркетингова концепція, якої дотримується виробник, посередник, споживач, який існує вид маркетингу в залежності від попиту на товар;
  6) специфіка і можливості різних окремих видів посередників, тобто їх права та обов'язки.

  Основні види посередників та їх специфіка:
  1. Брокери або прості посередники представляють собою торгових осіб, спеціалізовані фірми або організації, які підшукують взаімозаінтересованних продавців і покупців, зводять їх, але самі не беруть безпосередньої участі в угодах ні своїм ім'ям, ні власним капіталом. Вони можуть здійснювати свою діяльність при купівлі-продажу різноманітних товарів і послуг, цінних паперів, валют та інших цінностей на фондових і товарних біржах, валютних, страхових та фрахтових ринках. Брокери наділені спеціальними повноваженнями на укладення угод і зобов'язані діяти у межах цих повноважень.

  Зокрема, вони виконують розпорядження своїх клієнтів з приводу кількості, якості і ціни товарів, придбаних і реалізованих в кожному конкретному випадку. Іноді брокери проводять аналіз ринкової кон'юнктури попиту на товар, здійснюють рекламу і створюють сприятливе думку в ділових колах про експортерів, виробників.

  Вони діють за дорученням і за рахунок клієнтів. Винагорода, що отримується брокерами, має форму комісійної винагороди й іменується брокериджем, або куртажем, або провізіоном. Розмір цієї винагороди при виконанні товарних операцій коливається звичайно в межах від 0,25 до 2-3% від вартості угоди.
  2. Агенти - імпортери (повірені). Ці посередники залучаються продавцями чи покупцями (довірителі) до здійснення угод від імені та за рахунок покупців. Вони укладають договори, де обговорюються їхні повноваження в частині технічних і комерційних умов угод. Саме довірителі виконують підписані агентами-імпортерами контракти, відшкодовують понесені ними витрати і виплачують належну винагороду. Воно залежить від компетенції та оперативності посередників і має форму комісійної винагороди. Повіреними можуть бути фізичні особи, які мають відповідні ліцензії, що підтверджують їх кваліфікацію та право займатися посередницькою діяльністю; фірми та організації, до яких відносяться тільки повірені, та (або) фірми та організації, які мають у своєму штаті всі види посередників і таким чином коло надаваних ними послуг дуже різноманітний.
  3. Комісіонери підшукують партнерів і підписують з ними контракти від свого імені, але завжди за рахунок продавця або покупця (комітентів), які несуть комерційні ризики. Важливою частиною таких договорів є викладення повноважень комісіонерів по комерційним і технічним умовам майбутніх угод. Комісіонери відповідають за товар до його переходу до покупця, тому вони часто вдаються до страховки.

  Вони несуть матеріальну відповідальність за збитки, викликані перевищенням повноважень комітентів. Комісіонери не відповідають за виконанням третіми сторонами зобов'язань по платежах. Вони часто виконують послуги з вивчення ринку, рекламу, технічного обслуговування, захисту комерційних інтересів та ін
  4. Дилери-це окремі особи або фірми. Вони можуть здійснювати операції між собою, з брокерами, а також безпосередньо з клієнтами. Вони діють від свого імені і за свій рахунок. Дохід (збитки) дилерів обчислюється як цінова різниця між курсами продавця і покупця, а також за рахунок динаміки зміни курсів валют і цінних паперів.
  5. Торгові агенти - фірми, особи та організації, які на підставі договорів з продавцями та покупцями отримують право сприяти укладенню угод на порівняно тривалий період. Агенти не купують і не продають продукцію, а діють тільки в якості офіційних представників. Торгові агенти отримують трудове винагороду, яка залежить від їх активності на ринку, від отриманого прибутку на вкладений капітал. Розмір трудового винагороди визначається як відсоток до сум здійснюваних за їх участю угод або як різниця між цінами реалізації угоди та цінами придбання. Зазвичай воно становить 10%.
  6. Консигнатор. Послідовність здійснення збуту за допомогою консигнатора така: експортер (консигнант) поставляє товари на склад посередника (консигнатора) для реалізації на ринку протягом певного терміну. Консигнатор здійснює платежі консигнанту у міру реалізації товару зі складу. Непродані до встановленого терміну товари консигнатор має право повернути консигнанту. Зазвичай таким чином реалізують товари масового попиту.

  Конкуренти - це фізичні або юридичні особи (суперники), які виробляють товари-аналоги, товари-замінники або здійснюють свою діяльність на тому ж самому ринку, що й інші виробники. Слово
  "конкуренти" походить від латинського "concure", що означає "бігти до мети". Основний елемент створення конкурентоспроможного товару - це система ФОССТИС, що означає процес формування попиту та стимулювання збуту. Механізм пропозиції і попиту стимулює реалізацію оптимальних зв'язків між бажаннями окремих клієнтів і можливостями виробника, а через них - з постачальниками конкретних ресурсів необхідної кількості і якості.

  Саме наявність конкуренції викликає розширення кола наданих товарів та послуг, регулювання ціни на них до прийнятного рівня. Крім того, конкуренція забезпечує обстановку, сприятливу для розвитку і вдосконалення виробників. Не випадково у всіх країнах з розвиненою ринковою економікою існує законодавство про розвиток і підтримку конкуренції. Антимонопольне регулювання спирається на адміністративну і судову практику, яка передбачає можливість відповідальності, аж до кримінальної. Всі антимонопольні закони спрямовані на те, щоб заборонити виробникам використовувати своє домінуюче становище на ринку для усунення конкурентів та встановлення монополізму шляхом торговельної політики чи поглинання.

  У США, наприклад, існує цілий звід законів, що забезпечують максимальну свободу конкуренції, а саме:
  13. Закон Шермана (1890 р.), згідно з яким нижня межа монополізації визначена на рівні 60% контрольованого ринку;
  14. Закон Клейтона (1914г.), спрямований проти всіх видів цінової дискримінації;
  15. Закон про Федеральної торгової комісії (1914г.).

  Необхідно ретельно вивчати та аналізувати конкурентне середовище, в якому діє фірма.

  Перш за все треба відповісти на наступні питання:
  Хто основні конкуренти по:

  16. асортименту, товарним групам;

  17. географічному розподілу;

  18. сегментах ринку;

  19. ціновій політиці;

  20. каналах розподілу і збуту.
  2. Яку частку ринку займає Ваша фірма і хто її основні конкуренти?
  3. Яка стратегія конкурентів?
  4. Які методи використовують конкуренти в боротьбі за ринок?
  5. Яке фінансовий стан конкурентів?
  6. Організаційна структура та менеджмент конкурентів?
  7. Яка ефективність програм маркетингу конкурентів (товар, ціна, збут і стимулювання, комунікації)?
  8. Яка можлива реакція конкурентів на програму маркетингу Вашої фірми?
  9. На якій стадії життєвого циклу знаходиться Ваш товар і товар конкурента?

  Зазвичай виділяють 4 можливих типа ринку. Залежно відконкурентної структури фірми вибирають маркетингову стратегію.

  Характеристики типів ринков.5

  Таблиця 1.
  | Параметри | Досконала | Монополістіч | Олігополія | Монополія |
  | | Конкуренція | еская | | |
  | | | Конкуренція | | |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  | 1. | Багато | Багато фірм, | Кілька | Один |
  | Кількість | незалежних | виробляють | великих | продукт, |
  | фірм, | фірм, немає | подібні | фірм, | одна фірма |
  | виробляють | контролю за | товари та | що виробляють | |
  | продукт | ринків | послуги | товари та | |
  | | | | Послуги | |
  | 2. Контроль | Ні. Ціни | Вплив | Існує | Практично |
  | над цінами | визначаються | обмежено | вплив | повний |
  | | Ринком | можливістю | "цінового | контроль |
  | | | Заміни | лідера "| |
  | 3. Товарна | Ні. | Товари та | Істотними | Ні |
  | диференціації | Продукти не | послуги | для | |
  | ия | помітні по | диференціює | окремих | |
  | | Властивостями та | ваны для | продуктів. | |
  | | Якості | сегментів | Мала - для | |
  | | | Ринку | стандартизують | |
  | | | | Ованних | |
  | 4. Легкість | Щодо | Щодо | Тяжкий. | Дуже |
  | входу | легкий вхід | легкий вхід | Часто | важкий |
  | | І вихід | і вихід | потребує | |
  | | | | Великих | |
  | | | | Інвестицій | |


  5. Маркетинг. Под ред. А. Н. Романова. М.: "Банки і біржі" Видавничаоб'єднання "ЮНИТИ". 1996р., Стор.102
  Підприємства, які планують вхід на новий для себе ринок, стикаються знеобхідністю подолати бар'єри, обумовлені об'єктивними особливостямиринку, державним втручанням, діями конкурентів.

  Бар'єри бувають:
  1) є нездоланною: фірма не в змозі увійти на ринок протягом 3-х років

  (при використанні власних і за умови доступності необхідних позикових коштів); трирічний період обумовлений максимальним строком надання комерційного кредиту.
  2) переборні:
  21. значні: вхід на ринок можливий за умови введення додаткових потужностей із залученням позикових коштів;
  22. незначні: витрати на входження в ринок повністю покриваються за рахунок власних коштів без залучення додаткових джерел фінансування;
  23. бар'єри відсутні: входження на ринок не потребує додаткових витрат у порівнянні з витратами, які несуть вже діючі конкуренти.

  Серед об'єктивних ринкових чинників, які найбільшоюмірою визначають наявність і висоту вхідних бар'єрів в галузь необхіднооцінити:

  1. ступінь концентрації ринку;

  2. Стан попиту та пропозиції (насичення ринку);

  3. Зрілість товару (ринку);

  4. Відкритість ринку (вплив нормативно-правових та адміністративних бар'єрів).

  Також важливо визначити історичні тенденції розвиткуринку, що доповнює процес діагностики за допомогою проведення історичниханалогій.

  Дослідження позицій конкурентів охоплює широкий спектр питаньі вимагає залучення значного обсягу інформації. Вона може бутиотримана з різних джерел: загальноекономічних, галузевих, рекламнихпроспектів, буклетів, каталогів. Всебічне і постійне вивченняконкурентів приносить помітні результати.

  Якщо ваш товар разом з товарами інших фірм задовольняєконкретну потребу, то говорять про функціональну конкуренції, а подібнітовари називаються товарно-родовими конкурентами.

  Видовая конкуренція виникає між різними різновидамитовару, в принципі задовольняє одну і ту ж потребу. При цьомує принаймні один параметр, за яким вони розрізняються.

  Предметна конкуренція ведеться по різних марок одного і того жтовару, що випускається різними фірмами.

  Вивчення конкурентного середовища вимагає систематичного спостереження заголовними конкурентами, не випускаючи з уваги потенційних конкурентів.
  Отриману інформацію доцільно накопичувати в спеціальних банкахданих. Аналіз інформації, її інтерпретація дозволяють фахівцям вивестиобгрунтовані оцінки по кожному фактору конкуренції та охарактеризувати загальнийстан фірми на ринку відносно основних конкурентів.

  Контактні аудиторії - це будь-які індивіди або соціальнігрупи, які виявляють реальний або потенційний інтерес довиробнику або впливають на його ділову активність,ефективність і здатність досягати поставленої мети.

  Контактні аудиторії бувають трьох типів:
  1. Доброчинні, або доброзичливі, тобто такі, які активно допомагають виробнику, ними можуть бути акціонери, клієнти, деякі з контрагентів, посередників та ін.;
  2. Шукані, завдяки яким виробник існує і отримує прибуток.

  Ними можуть бути споживачі, клієнти.
  3. Небажані, тобто такі, які своєю діяльністю заважають виробнику. Це - конкуренти, групи споживчого бойкоту і ін

  Крім того, існує кілька видів контактних аудиторій:
  1) Фінансові органи, до яких відносяться банки, інвестиційні компанії, брокерські фірми або фондові біржі, акціонери. Це ті контактні аудиторії, успішна діяльність яких залежить від конкурентоспроможності, кредитоспроможності, ділової активності самих виробників.
  2) Засоби масової та локальної інформації, ставлення яких залежить від безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають взаємозв'язки між виробниками і цими контактними аудиторіями. Не на останньому місці стоять ці органи при визначенні авторитету, рейтингу і іміджу виробників у очах споживачів.
  3) Державні установи, представлені фінансовими і податковими органами, статистичними організаціями, муніципалітетом та ін.
  4) Цивільні (соціальні) групи - захисники навколишнього середовища, національні групи зі своїми специфічними вимогами, релігійні громади.
  5) Місцеві контактні аудиторії, які включають в себе жителів прилеглих районів.
  6) Широка публіка - це все випадкові споживачі-клієнти, які в силу конкретних обставин користуються послугами випадково обраних установ.
  7) Внутрішні контактні аудиторії, які представлені працівниками і службовцями даної фірми, членами їх сімей, членами Ради директорів, акціонерами.


  2. Макросередовище ФІРМИ.

  Будь-яка фірма функціонує у певних соціально-політичнихумовах і відчуває вплив економіко-правової бази, науково -технічних факторів та специфічної культурно-етичної середовища. Ценеобхідно враховувати в маркетинговій стратегії фірми.

  Макросередовище - сили більш широкого соціального плану, що роблятьвплив на мікросередовище, такі, як фактори демографічного, економічного,природного, науково-технічного, політичного і культурного характеру.

  Вивчення домінуючих факторів зовнішнього середовища при виробництвітоварів народного споживання доцільно починати з населення --потенційних споживачів продукції фірми, з огляду на географію діяльностіфірми. Інформаційної базою тут можуть бути дані державноїстатистики, поштового відомства, переписів, панельних опитувань, спеціальнихвибіркових обстежень.

  Важливим питанням є стан економіко-правової бази країни
  (регіону). Взаємопов'язаний комплекс економіко-правових факторівявляє собою зовнішнє середовище функціонування фірми. Керівництву фірминеобхідно знати, які економічні умови діяльності є в тійчи іншій країні, щоб виробити правильну маркетингову стратегію. Уцьому плані становить інтерес обсяг виробництва країни-імпортера, темпизростання галузі, динаміка ринку, його насиченість, рівень інфляції ібезробіття, процентні ставки за кредит, інвестиційна та податковаполітика, політика в галузі заробітної плати та цін.

  Як правило, економічна діяльність фірми формується в рамкахіснуючого законодавства. Необхідно не тільки знати закони, а йточно їх виконувати, вміти передбачати зміни тієї чи іншої ситуації.

  Останнім часом серйозну увагу звертається на місце існуваннялюдини. Екологія виробництва і споживання може зажадатиістотної переорієнтації діяльності фірми, збільшення її витрат, утому числі, на наукові дослідження. Погіршення екологічної обстановкизмусить багато Уряду посилити закони про охорону навколишньогосередовища.

  Науково-технічні досягнення серйозно міняють середу функціонуванняфірми. З'являються нові технології, нові товари, дешевші види сировини,що, безумовно, посилює конкуренцію. Фірми, що систематично відстежуютьтенденції НТП, безсумнівно виявляються у виграші.

  Культурне середовище також впливає на умови функціонуванняфірми. Прихильність національним традиціям і звичаям, моральним ікультурних цінностей, що культивуються в тому чи іншому суспільстві, можевиявитися вирішальним чинником у виборі маркетингової стратегії фірми.

  Вивчення навколишніх умов дозволяє виявити як наявніможливості, так і труднощі для підприємця.

  II. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СЕРЕДОВИЩА ФІРМИ НА ПРИКЛАДІ РМЗ ПЕР ВАТ
  "ТЮМЕНЬЕНЕРГО".

  Оцінка стану функціональних блоків підприємства.
  Методика Баранчеева.

  Фірму можна представити у вигляді наступних блоків:
  1. Продуктовий блок;
  2. Функціональний блок;
  3. Ресурсний блок;
  4. Організаційний блок;
  1. Блок управління.

  За цією методикою потенціал фірми може бути визначений за станомкожного з блоків.

  Система оцінок передбачає бали від 0 до 1 з кроком 0,25 з урахуваннямзначимості кожного показника або фактора.

  Загальна оцінка стану потенціалу фірми.

  Таблиця 2.1
  | № | Показник | Значить-міст | Рівень |
  | | | Ь | оцінки |
  | 1 | Оцінка вартості продуктового блоку | 0,3 | 1,000 |
  | 2 | Оцінка стану функціонального | 0,2 | 0,725 |
  | | Блоку | | |
  | 3 | Оцінка стану блоку ресурсного | 0,3 | 0,725 |
  | 4 | Оцінка стану організаційного | 0,1 | 0,520 |
  | | Блоку | | |
  | 5 | Оцінка стану блоку управління | 0,1 | 0,625 |
  | | Разом: | 1,0 | 0,775 |

  З таблиці 2.1. можна зробити висновок, що наявний потенціалпідприємства використовується лише на 77,5%.

  Клієнтура.

  РМЗ ПЕР ВАТ "Тюменьенерго" діє на обмеженій кількостіринків.

  В основному підприємство діє на ринку виробників, тобтопокупці купують продукцію для використання її в процесівиробництва. У більшості випадків ці підприємства виробляють електро-ітеплоенергію.

  Ринок проміжних продавців представлений ВАТ "Тюменьенерго",яке купує продукцію для власного споживання, а також продає їїенергетичних підприємств на всій території Російської Федерації.

  Також проміжним продавцем є АТ Техпромекспорт, черезщо йдуть постачання на міжнародний ринок - країни СНД і далекогозарубіжжя.

  Рейтинг клієнта.

  Таблиця 2.2.
  | Покупці | Середній | Частота | Оцінка | Місце |
  | | Обсяг | замовлень | | |
  | | Партії | | | |
  | | (Млн.р) | | | |
  | ВАТ "Тюменьенерго" | 10,0 | 3 | 30,0 | 1 |
  | Омскенерго | 2,0 | 2 | 4,0 | 3 |
  | Хабаровскенерго | 1,0 | 2 | 2,0 | 8 |
  | Іркутськенерго | 1,5 | 2 | 3,0 | 6 |
  | АТ ТОК м. Перм | 0,7 | 2 | 1,4 | 11 |
  | Татенерго | 0,8 | 2 | 1,6 | 10 |
  | ЗАТ "Іжора" м. | 1,2 | 2 | 2,4 | 7 |
  | Санкт-Петебурзі | | | | |
  | Новосібірскенерго-снабкомпл | 4,0 | 2 | 8,0 | 2 |
  | ект | | | | |
  | Нижнєкамська ТЕЦ-1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 13 |
  | ЦМЗ Ременергомеханіза-ція | 0,4 | 1 | 0,4 | 14 |
  | м. Нагінск | | | | |
  | АЕС ст. Екібастуз Казахстан | 1,7 | 1 | 1,7 | 9 |
  | Ставропольська ГРЕС | 0,9 | 1 | 0,9 | 12 |
  | Укрмонтажгаз | 3,1 | 1 | 3,1 | 5 |
  | Беларуськалій | 3,2 | 1 | 3,2 | 4 |

  Постачальники.

  При оцінці постачальника найважливішими показниками є рівень цінпропонованої продукції і, так званий, "коефіцієнт довіри". Крімцих показників можна виділити ще три: "індекс цін", "повнотапропонованого асортименту "," надання кредиту ". У ході колективноїекспертизи на підприємстві було визначено, що "коефіцієнт довіри" і
  "Рівень цін" мають становити 26% від загального рейтингу постачальника, апоказники "індекс цін", "умови оплати" та "повнота пропонованогоасортименту "- відповідно по 0,16%. (? Ai = 1.)

  Для кількісної оцінки діяльності постачальників я скористаласянаступною системою очок:для оцінки ступеня важливості обраного постачальника з точки зоруасортименту пропонованої продукції для підприємства використовувалася такавеличина, як "повнота пропонованого асортименту", яка може прийматизначення 3, 2, 1, що означає: велика, середня, мала. Цей показникнаведено за системою 100 очок (100, 66.7, 33.4);для оцінки показника "індекс цін" скористалися відносним зростаннямцін. Для цього поділили ціну на початок цього періоду взаємодії зпостачальником на ціну до кінця цього періоду і помножили на 100%;для оцінки якості обслуговування ввели таку величину, як "коефіцієнтдовіри ". Він висловлює думки експертів підприємства;для оцінки умов платежу ввели показник "надання кредиту". Увипадку, якщо постачальник надає відстрочку або кредит, значення цьогопоказника буде дорівнює 100, якщо ж не передбачається ніяких пільг, тозначення цього показника буде дорівнює 0.при виборі постачальників також враховується рівень цін на пропонованупродукцію. На відміну від індексу цін, цей показник характеризує ціни вконкретний момент часу (високий, середній, низький). Рівень ціни наведенопо системі 100 очок.

  Оцінка постачальників

  Таблиця 2.3.
  | № | Показник | значущість |
  | 1 | Повнота пропонованого охоплення | 0,16 |
  | 2 | Індекс цін | 0,16 |
  | 3 | Коефіцієнт довіри | 0,26 |
  | 4 | Надання кредиту | 0,16 |
  | 5 | Рівень цін | 0,26 |
  | | Разом: | 1,00 |

  Рейтинг постачальників

  Таблиця 2.4.
  | № | Постачальники | повно | Індеко | к-т | уро-в | Оцінка | ме |
  | | |-Та | с цін | довір'я | ень | а | ст |
  | | | Охоплення | | ия | цін | | о |
  | | | А | | | | | |
  | 1 | АТ Свердловскэнерго | 100,0 | 97 | 95 | 66,7 | 73,56 | 1 |
  | 2 | Томський інструментальний | 100,0 | 92 | 82 | 66,7 | 69,38 | 2 |
  | | Завод | | | | | | |
  | 3 | ВАТ Металург Holding | 33,4 | 97 | 90 | 66,7 | 61,60 | 5 |
  | | М. Челябинск | | | | | | |
  | 4 | Свердловенергоснабкомплек | 100,0 | 93 | 65 | 33,4 | 56,46 | 8 |
  | | Т | | | | | | |
  | 5 | Ревдінскій ММЗ | 33,4 | 96 | 75 | 66,7 | 57,54 | 7 |
  | 6 | Електролітний цинковий | 33,4 | 96 | 70 | 66,7 | 56,24 | 9 |
  | | Завод м. Челябінськ | | | | | | |
  | 7 | Талицького біохімзавод | 33,4 | 99 | 98 | 66,7 | 64,02 | 4 |
  | 8 | Тюменьмежрайгаз | 33,4 | 99 | 98 | 66,7 | 64,02 | 4 |
  | 9 | Промтехстрой-17 | 33,4 | 95 | 75 | 33,4 | 48,72 | 13 |
  | | Пос.Луговское | | | | | | |
  | 10 | Тюменьенергоснаб | 100,0 | 91 | 60 | 33,4 | 54,84 | 10 |
  | 11 | Тюменьглавснаб | 100,0 | 89 | 60 | 33,4 | 54,52 | 11 |
  | 12 | Синарський трубний завод | 66,7 | 92 | 84 | 66,7 | 64,57 | 3 |
  | | Г.Каменск-Уральський | | | | | | |
  | 13 | АТ Електромотор р. | 66,7 | 90 | 60 | 33,4 | 49,35 | 12 |
  | | Володимир | | | | | | |
  | 14 | Тюменьнефтебаза | 66,7 | 69 | 70 | 33,4 | 48,59 | 14 |
  | 15 | Уральський завод РТІ | 33,4 | 92 | 90 | 66,7 | 60,80 | 6 |

  Посередники.

  Посередниками РМЗ ПЕР є ВАТ "Тюменьенерго" г . Сургут і АТ
  "Техпромекспорт" м. Москва.

  ВАТ "Тюменьенерго" закуповує більшу частину продукції РМЗ ПЕР іпродає її по всій території Росії. Воно діє від свого імені та засвій рахунок. Тобто ВАТ "Тюменьенерго" є дилером.

  АТ "Техпромекспорт" допомагає просувати товар за кордон. Воносприяє висновку операцій РМЗ ПЕР з іноземними покупцями. АТ
  "Техпроекспорт" діє як представник і не єпокупцем або продавцем продукції. Отже, воно є торговимагентом РМЗ ПЕР.

  Конкуренти.

  РМЗ ПЕР є монополістом.

  У разі монополії на ринку представлена лише одна фірма,що продає конкретний товар або послугу, що дозволяє їй вибирати будь-яку цінуз можливих відповідно до кривої попиту. Монополістичну фірмувідрізняють наступні риси: вона єдиний продавець; немає близькихзамінників даного монопольного товару; існують бар'єри для виходу наданий ринок. Завдяки унікальності свого товару чи послуги або умовфункціонування, фірма-монополіст здатна контролювати ринок іпроводити свою маркетингову стратегію.

  Роль сили, яка стримує монополію, в цьому випадку виконуєдержава, контролюючи діяльність монополістів. У Російській Федераціїіснує антимонопольний комітет та антимонопольне законодавство.

  Контактні аудиторії.

  1. Фінансові кола. РМЗ ПЕР ВАТ "Тюменьенерго" є клієнтом

  Сібекономбанка. При реєстрації завод надавав банку бухгалтерський баланс. При видачі кредитів банк вимагає опис застави, звіт про фінансовий стан підприємства.

  2. ЗМІ. Завод зацікавлений у поширенні інформації про його діяльність. Для цього запрошуються кореспонденти, для яких проводяться екскурсії по заводу і бесіди з головними фахівцями. В основному інформація поширюється через газети і радіомовлення.

  Також завод використовує ЗМІ для залучення кадрів на заміщення вакантних посад на конкурсній основі. Для цього даються рекламні оголошення на обласному радіо.

  3. Державні установи. РМЗ ПЕР взаємодіє з податковою інспекцією, куди щоквартально надаються звіти за встановленими податок?? м; зі статуправління, для якого заповнюються статистичні форми такі, як: 1-МОН, 5-З, 11-С та ін; з позабюджетними фондами, куди направляються звіти про правильність нарахування та перерахування грошових коштів; з Дирекцією держвласності, з якої укладений "договір оренди комплексу турбомеханічний завод, до якого входять будівлі, споруди, машини та механізми" від 01.10.96 р. Договір укладено на 10 років.

  4. Внутрішньої контактної аудиторією є робітники і службовці цього підприємства. Для них щорічно проводяться загальні збори, де робляться повідомлення про виконану роботу, про справжній стан справ, ставляться цілі та завдання на майбутнє.


  Макросередовище.

  Економічна та фінансова середу. Загальний стан економіки країни вданий момент дуже важкий. Дуже високий рівень невизначеності: високітемпи зміни зовнішнього середовища і малий рівень передбачуваності майбутнього. Такожвисокий рівень інфляції. Все це вкрай негативно позначається надіяльності підприємства.

  Доступність кредиту і процентна ставка не впливають назавод, тому що він фінансується головним підприємством ВАТ "Тюменьенерго" ісамостійно кредити не бере.

  Купівельна спроможність населення також не береться до уваги, тому щозавод випускає товари промислового призначення.

  Зате платоспроможність фірм-споживачів має велике значення.
  Так як в країні в цілому важке положення, то доводиться вдаватися довзаємозаліків і бартерних операцій. Це справляє негативний вплив іможе призвести до накопичення продукції на складах.

  Оподаткування негативно впливає на діяльність підприємства.
  Наприклад, дуже висока ставка податку на прибуток - 35%, ПДВ - 20%.

  Загалом вплив економічного середовища оцінюється як негативне.

  Демографічна середу не впливає на діяльність заводу,тому що попит на вироблені товари не залежить від демографічних чинників
  (демографічні вибухи і спади, старіння населення, міграції і т.д.).

  Природне середовище. Завод розташований в житловій зоні і тому требазменшувати відходи виробництва, що забруднюють навколишнє середовище. Для цього назаводі є станція нейтралізації та лабораторії, що стежать за викидами ватмосферу і промисловими стоками.

  Підприємство сплачує податок за викиди в атмосферу і податок запромислові стоки в Госепідемнадзор, розрахунок яких залежить від ПДВ і ГДКвикидаються в атмосферу речовин.

  Науково-технічна середу. Завод стежить за всіма новимирозробками, науковими досягненнями, новими технічними рішеннями інамагається використовувати їх у себе у виробництві.

  Незабаром планується поїздка в США провідних фахівцівзаводу за придбанням нових технологій, які дозволять більш ефективновикористовувати наявні ресурси і знизити собівартість продукції. Тобтонауково-технічна середу робить позитивний вплив на діяльністьпідприємства.

  Культурне середовище не робить значного впливу на РМЗ ПЕР.

  Політична середу.

  Основні види продукції підприємства визначено

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !