ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетингове дослідження ринку
       

   

  Маркетинг

  Центр освіти Царицино

  № 548

  «Академія дослідників і мандрівників»

  11 клас «П»

  Курсова робота з маркетингу на тему:

  Дослідження ринку.

  Змістовний Олесі Олександрівни

  Науковий керівник: Соловйов Сергій Вікторович

  Москва 2002

  Зміст:
  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
  I. Основна частина:

  1. Основні напрямки та методи маркетинговихдосліджень ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
  2. Поняття, класифікація та структура ринків ... ... ... ... ... ... 11
  3. Дослідження ринку. Цілі і завдання дослідження ... ... ... ... 15
  3.1 Кон'юнктура ринку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
  3.2 Місткість ринку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19
  3.3 Сегментація ринку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
  3.4 Стан конкуренції та бар'єри ринку ... ... ... ... ... ... ... 28
  3.5 Ринкові можливості та ризики ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 32
  Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
  Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 39

  Введення.

  Людству не вдалося створити нічого ефективнішого, ніж ринок.
  Він створює сильні стимули до самореалізації можливостей людини,підвищення трудової і господарської активності, різко прискорює науково -технічний прогрес. Властиві йому механізми саморегулюваннязабезпечують найкращу координацію діяльності всіх економічнихсуб'єктів, раціональне використання трудових, матеріальних і фінансовихресурсів, збалансованість народного господарства. Очевидно, що тількиперехід до економічної системи, заснованої на ринкових відносинах,дозволить вирішити найбільш гострі проблеми, органічно поєднати нашуекономіку зі світовим господарством, забезпечити зростання виробництва відповіднодо потреб трудящих, ліквідувати дефіцит.

  Однією з основних категорій ринкових відносин є маркетинг.
  Термін «маркетинг» походить від англійського слова «market» (ринок) іозначає діяльність в сфері ринку збуту. Проте маркетинг як системаекономічної діяльності має більш широке поняття.

  Маркетинг - це діяльність, що забезпечує рентабельну роботупідприємства за допомогою обміну. Це система поглядів, специфічнесвітогляд або навіть спосіб життя, пов'язаний з отриманням прибуткуза допомогою задоволення потреб людей. В умовах ринковоїекономіки переважна більшість потреб задовольняється через ринок,через купівлю-продаж. Тому маркетинг є також методологією вивченняринку, що допомагає найкращим чином зібрати. Обробити, проаналізувати іспрогнозувати інформацію про ринок і його окремих елементах.

  Маркетинг - це система управління ринковою діяльністю. Цепланування, втілення в життя і контроль заходів щодо найкращоїрозробки, виготовлення, продажу продукції фірми у відповідності звимогами ринку.

  Цей бізнесмен, як правило, завжди намагається впливати наринок у власних інтересах. Управляти ринком він не може в силу діїоб'єктивних економічних законів, але формувати потреби і попит він встані, і таку можливість йому надає маркетинг, в арсеналіякого є сукупність методів, засобів і прийомів з активногоцілеспрямованого формування попиту. Це і реклама, і цінова політика, іціла система стимулювання збуту.

  Відомий американський вчений професор Ф. Котлер вважає, щомаркетинг - це вид людської діяльності, спрямований назадоволення нестатків і потреб за допомогою обміну. Під злиднямирозуміється відчуття що відчувається людиною, чого-небудь, а підпотребою - нестаток, що прийняв специфічну форму відповідно докультурного рівня й особистості індивіда

  В даний час жоден підприємець не може обійтися безінформації про конкурентів, клієнтів, споживачів, постачальників. Розвитокринкових відносин породжує попит на інформацію. Джерелом цієїінформації є маркетингові дослідження, які проводятькомерційні та некомерційні організації.

  Керуючі, що вдаються до маркетингових досліджень, повинні бутидобре знайомі з їх специфікою, щоб вміти отримувати потрібну інформацію зприйнятною ціною. В іншому випадку вони можуть допустити збір непотрібноюінформації або потрібної інформації, але з непомірно високими витратами абонеправильно витлумачити отримані результати. Керуючі можуть залучативисококваліфікованих дослідників, тому що в їх власних інтересахотримувати інформацію, яка дозволяє приймати правильні рішення. Настількиж важливо, щоб керуючі досить добре знали технологію проведення імогли легко брати участь в його плануванні і подальшої інтерпретаціїотриманої інформації.

  Конкретним результатом досліджень маркетингу є розробки,які використовуються при виборі і реалізації стратегії і тактикимаркетингової діяльності підприємства.

  Ця робота розглядає основні напрями і методидослідження ринку і показує їх необхідність.

  I. Основна частина


  Глава 1. Основні напрямки та методи маркетингових досліджень.

  Щоб зрозуміти клієнтів фірми, її конкурентів, дилерів і т.п., ніодному діячеві ринку не обійтися без маркетингових досліджень.

  До обов'язків будь-якого керівника входить прийняття рішень. Наскількивони будуть правильними, залежить від точності представленої йому інформації.
  Для того, щоб зібрати необхідну інформацію треба провести маркетинговідослідження. Ігнорування цього правила може спричинити серйознінаслідками.

  Наприклад: Дізнавшись, що в Японії відсутній кетчуп, американськакомпанія вирішила поставити туди велику кількість свого товару, настількипопулярного у себе на батьківщині. На жаль, не були з'ясовані причини, зяким японський ринок залишився до цих пір «не охоплених» кетчупом.
  Великий, що буяє стількома можливостями ринок був такимспокусливим, і компанія злякалася, що будь-яке зволікання з її бокудозволить конкурентам угледіти досі упущену «можливість» і захопитилідерство. Маркетингові дослідження проведені не були, інакше стала бочевидною причина такого ігнорування кетчупу: соєвий соус - традиційнаприправа в Японії.

  Маркетингові дослідження є функцією, яка пов'язуєорганізацію зі споживачами через інформацію. Інформація використовується длявиявлення та визначення можливості та проблеми маркетингу; розробки тауточнення, оцінки і контролю виконання маркетингових заходів;вдосконалення розуміння маркетингу як процесу.

  Дане визначення вказує на те, що в ході маркетинговихдосліджень організація отримує інформацію для її використання і служитьнадійною інформаційною базою для планування, вирішення проблем іуправління (контролю).

  Фірми, що працюють на міжнародних ринках, часто використовуютьмаркетингові дослідження для отримання уявлення про умови веденнябізнесу і його стану в інших країнах.

  До складу добре спланованої системи маркетингової інформації входятьчотири допоміжні системи. Перша - система внутрішньої звітності,що відбиває показники поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріальнихзапасів, рух грошової готівки, дані про дебіторську та кредиторськузаборгованості. Багато фірм створили досконалі системи внутрішньоїзвітності на основі ЕОМ, які забезпечують отримання більшого обсягувсебічної інформації в більш короткі терміни. Друга - система зборузовнішньої поточної маркетингової інформації, яка поставляє керівникаммаркетингу повсякденну інформацію про події, що відбуваються в комерційнійсередовищі. Добре навчений штат продавців, спеціальні співробітники, що відповідаютьза збір інформації, покупка відомостей у централізованих постачальників данихі установа спеціального підрозділу по збору інформації - все це можесприяти підвищенню якості зовнішньої поточної маркетингової інформації,що надходить у розпорядження керівництва фірми. Третя - системамаркетингових досліджень, покликана забезпечити збір інформації,актуальною з точки зору що стоїть перед фірмою конкретної маркетинговоїпроблеми. Відділами маркетингових досліджень мають у своєму розпорядженні три чверті всіхвеликих компаній. Четверта - система аналізу маркетингової інформації,що використовує сучасні методики статистичної обробки даних і моделі,що полегшують діячам ринку процес прийняття оптимальних маркетинговихрішень. Постійно зростає число компаній, що мають статистичні банки ібанки моделей.

  Маркетингове дослідження - процес, що складається з п'яти основнихетапів, які включають в себе виявлення проблем і формулювання цілейдослідження; відбір джерел інформації; безпосередньо сам збірінформації; аналіз зібраної інформації; надання отриманихрезультатів.

  Виявлення проблем і Відбір Збір

  Аналіз Представлення форму-джерел інформаціїзібраної отриманих воджується інформаціїінформації результатів цілей дослідження

  Рис.1 Схема маркетингового дослідження

  На першому етапі керуючий з маркетингу і дослідникповинні чітко визначити проблему й узгодити цілі дослідження. «Добрепевна проблема - це вже півшляху до її вирішення ».

  Після цього керуючий повинен сформулювати цілідослідження. Приклад постановки мети дослідження: знайти зростаючий сегментринку, попит якого не задоволений і, на якому можна успішноконкурувати. Цілі ці можуть бути пошуковими, тобто передбачати збірякихось попередніх даних, що проливають світло на проблему, а можливо,і допомагають виробити гіпотезу. Вони можуть бути також описовими, тобтопередбачати опис певних явищ. Бувають і експериментальнімети, тобто передбачають перевірку гіпотези про якийсь причинно -наслідкового зв'язку.

  На другому етапі необхідно визначити вид, що цікавить замовникаінформації та шляхи його найбільш ефективного збору. Досліджувати можезбирати вторинні чи первинні дані ті й інші одночасно.

  Вторинні дані - інформація, яка вже десь існує, будучи зібраною, раніше для інших цілей.

  Первинні дані - інформація, зібрана вперше для якої-небудь конкретної мети.

  Більшість маркетингових досліджень припускає збірпервинних даних. На жаль, для деяких керуючих збір первиннихданих зводиться до вигадування кількох питань і відшукування ряду осіб,у яких можна взяти інтерв'ю. Адже дані, зібрані таким чином,можуть виявитися марними або що вводять в оману. Так що для зборупервинних даних найкраще розробити спеціальний план. На рис.2наводиться план, що вимагає попередніх рішень щодо методівдослідження, знарядь дослідження, складання плану вибірки, способівзв'язку з аудиторією.

  Існує три способи збору первинних даних, асаме спостереження, експеримент, опитування. (рис.2)

  Спостереження - один з можливих способів збору первинних даних, колидослідник веде безпосереднє спостереження за людьми і обстановкою.

  Інший спосіб збору даних - експеримент. Експериментальнедослідження вимагає відбору порівнянних між собою груп суб'єктів,створення для цих груп різної обстановки, контролю за зміннимискладовими і встановлення ступеня значимості спостережуваних відмінностей. Метаподібного дослідження - розкрити причинно-наслідкові відносини шляхомвідсіву суперечливих пояснень результатів спостереження.

  Методи Спостереження Експеримент Опитування

  дослідження

  знаряддя Анкета Механічні ---
  ----------- Дослідження пристрою

  план складання Одиниці Обсяг
  Процедура вибірки вибірки вибірки вибірки

  способи зв'язку Телефон Пошта
  Особистий контакт з аудиторією

  Рис.2 План збору первинних даних

  Опитування стоїть на півдорозі між спостереженням та експериментом. Спостереженнянайкраще підходить для пошукових досліджень, експеримент - длявиявлення причинно-наслідкових зв'язків, тоді як опитування найбільш зручний припровидіння описових досліджень. Фірми проводять опитування, щоб отриматиінформацію про знаннях, переконаннях і уподобань людей, про ступінь їхзадоволеності і т.п., а також для вимірів міцності свого становища вочах аудиторії.

  Знаряддя дослідження. При зборі первинних даних у дослідниківмаркетингу є вибір із двох основних знарядь дослідження, якимиє анкети і механічні пристрої.

  Анкета - найпоширеніше знаряддя дослідження при зборіпервинних даних. У широкому змісті анкета - це ряд питань, на якіопитуваний повинен дати відповіді. Анкета - інструмент дуже гнучкий у тімсенсі, що питання можна задавати безліччю різних способів. Анкетавимагає ретельної розробки, випробування й усунення виявленихнедоліків до початку її широкого використання. У недбало підготовленійанкеті можна завжди знайти цілий ряд помилок.

  У ході розробки анкети дослідник маркетингу вдумливо відбираєпитання, які необхідно задати, вибирає форму цих питань, їхформулювання і послідовність.

  Самі звичайні помилки - постановка питань, на які неможливовідповісти, на які не захочуть відповідати, які не вимагають відповіді, івідсутність питань, на які варто було б обов'язково отримати відповіді.
  Кожне питання потрібно перевірити з погляду внеску, що він вносить удосягнення результатів дослідження. Питання, що представляють собою простодозвільний інтерес, варто опускати, оскільки вони затягують процедуру іопитуваним діють на нерви.

  Форма питання може вплинути на відповідь. Дослідники маркетингувиділяють два типи питань: закриті та відкриті. Закриті питання включаютьв себе всі можливі варіанти відповідей, і опитуваний просто вибирає одинз них. Відкрите питання дає опитуваним можливість відповідати своїмисловами. Відкриті питання ставлять у самих різних формах. Формулюванняпитання також вимагає обережності. Дослідник повинен користуватисяпростими, недвозначними словами, які не впливають на напрямоквідповіді. До початку широкого використання питання слід заздалегідьвипробувати.

  Хоча анкета є найпоширенішим знаряддям дослідження, вмаркетингових дослідженнях знаходять застосування і різного роду механічніпристрою. Для вимірів інтенсивності інтересу чи почуттів опитуваного приконтакті з конкретним рекламним оголошенням або зображенням використовуютьгальванометри. Гальванометр фіксує найменше виділення поту, якимисупроводжуються емоційне збудження. Прилад під назвою тахістоскопекспонує для опитуваного рекламне оголошення в інтервалі від витягівменше ніж в одну соту секунду до декількох секунд. Після кожного показуопитуваний розповідає про все, що встиг побачити й запам'ятати.
  Застосовується і спеціальний апарат для фіксації руху очей, за допомогоюякого визначають, на які ділянки падає погляд у першу чергу, якдовго затримується він на певних дільницях і т.д. Електроннепристрій під назвою аудіметр, що підключається до телевізора в будинкахопитуваних, фіксує відомості про всі його включених і каналах, наякі налаштований.

  Складання плану вибірки. Вибірка - сегмент населення, покликанийуособлювати собою населення в цілому. Дослідник маркетингу повиненрозробити такий план складання вибірки, завдяки якому відібранасукупність відповідала б завданням, які стоять перед дослідженням. Для цьогонеобхідно прийняти три рішення.

  Перше: кого опитувати? Відповідь на це питання не завжди очевидний.

  Друге: яка кількість людей необхідно опитати? Великі вибіркинадійніше невеликих, але для отримання точних відповідей досліднику зовсімнеобов'язково опитувати більше 1% населення. Наприклад, торговим працівникамнаселеного пункту, необхідно знати, скільки чоловіків, які проживають в цьомумісті, користуються електробритвами. Перевірити всіх неможливо, тому кращепровести вибіркове опитування. Але скільки людей питати? Якщо про генеральнусукупності нічого не відомо (наприклад, ми не знаємо навіть, скількиголиться чоловіків проживають в місті), то розрахунок необхідного обсягу вибіркиздійснюють за формулою:

  n = p * q * t * t/(p2-p1)

  де «n» - необхідний обсяг вибірки
  «Р» - частка чоловіків, що користуються електробритвою
  «Q» - частка чоловіків не користуються електробритвою (q = 1 - p)дельта «p» - що допускається помилка вибірки (у даному разі беремо + - 5%)
  «T»- Коефіцієнт, що залежить від імовірності, з якою гарантуєтьсязадана точність вибірки (дається в спеціальній таблиці, в даному випадкуt = 2) n = 0,5 * 0,5 * 4/0,0025 = 1/0, 0025 = 400 чол.

  Таким чином, у нашому прикладі необхідний обсяг вибірки становить
  400 чоловік.

  Третє: яким чином слід відбирати членів вибірки? Для цьогоможна скористатися методом випадкового відбору. Можна відбирати їх поознакою приналежності до певної групи або категорії, такий, яквікова група або факт проживання в певному районі. Або ж відбірможе грунтуватися на інтуїції дослідника, який відчуває, що самеці особи можуть бути хорошими джерелами інформації.

  Способи зв'язку з аудиторією. Коли вступити в контакт з членамивибірки? По телефону, поштою або по засобах особистого інтерв'ю.

  Інтерв'ю по телефону - кращий метод швидкого збору інформації. Уході його інтерв'юер має можливість роз'яснити незрозумілі дляопитуваного питання. Два основних недоліки телефонних інтерв'ю:опитувати можна тільки тих, у кого є телефон, і розмова має бутикороткою за часом і не носити занадто особистого характеру.

  Анкета, розсилається поштою, може бути кращому засобом вступув контакт з особами, які або не погодяться на особисте інтерв'ю, або наїх відповідях може позначитися вплив інтерв'юера. Однак поштова анкетавимагає простих, чітко сформульованих питань, а відсоток і/або швидкістьповернення таких анкет звичайно низькі.

  Особисте інтерв'ю - самий універсальний з трьох методів проведенняопитування. Інтерв'юер може не тільки поставити більше питань, а й доповнитирезультати бесіди своїми особистими спостереженнями. Особисте інтерв'ю - самийдорогою з трьох методів і вимагає більш ретельного адміністративногопланування і контролю. Особисті інтерв'ю бувають двох видів - індивідуальніта групові.

  Розробивши проект дослідження, необхідно зібрати інформацію. Якправило, це найдорожчий і самий що загрожує помилками етап дослідження. Припроведення опитувань встають відразу чотири великі проблеми. Деякихопитуваних може не виявитися ні вдома, ні на роботі, і спробу вступити зними в контакт доведеться повторювати. Інші можуть відмовитися брати участь уопитуванні. Треті можуть відповідати упереджено або нещиро. І нарешті,упередженим і нещирим може виявитися сам ведучим.

  При проведенні експериментів досліджень потрібно уважно стежитиза відповідністю один одного експериментальних і контрольних груп, ненадавати на учасників впливу своєю присутністю, давати інструкціїабсолютно однаковим способом і стежити за дотриманням всіх іншихумов.

  Наступний етап маркетингового дослідження - витяг зсукупності отриманих даних найбільш важливих відомостей і результатів.
  Дослідник зводить отримані дані в таблиці. На основі цих таблицьвиводять або розраховують такі показники, як розподіл зокрема,Середні рівні і ступінь розсіювання. Потім дослідник в надії отриматидодаткові відомості обробляє отримані дані за допомогоюсучасних статистичних методик та моделей прийняття рішень, що застосовуютьсяв системі аналізу маркетингової інформації.

  Дослідник не повинен приголомшує керуючих по маркетингукількістю і витонченістю використаних ним статичних методик. Цетільки заплутає керуючих. Треба тільки уявити основні результати,потрібні керівництву фірми для прийняття головних, нагальних маркетинговихрішень. Дослідження корисно, коли воно сприяє зменшеннюневизначеності, з якою зіткнулися фахівці маркетингу.

  Дослідження маркетингу являють собою збір, обробку та аналізданих з метою зменшення невизначеності, супутньої прийняттямаркетингових рішень. Досліджень піддаються ринок, конкуренти,споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства. Основою дослідженьмаркетингу служать загальнонаукові і аналітико-прогностичні методи.

  Дослідження ринку - найпоширеніший напрямок умаркетингових дослідженнях. Воно проводиться з метою отримання даних проринкових умовах для визначення діяльності підприємства. Якпідкреслюють фахівці, без ринкових досліджень неможливосистематично збирати, аналізувати і зіставляти всю інформацію,необхідну для прийняття важливих рішень, пов'язаних з діяльністю наринку, вибором ринку, визначенням обсягу продажів, прогнозуванням іплануванням ринкової діяльності.


  Глава 2. Поняття, класифікація та структура ринків.

  Ринок як економічне явище виникла давно (приблизно в VII ст.до н.е.) - з появою суспільного поділу праці і товарноговиробництва. Як тільки люди стали спеціалізуватися у своїйдіяльності, тобто одні займатися полюванням, інші - рибальством, одні --скотарством, а інші - землеробством, виникла об'єктивна необхідність уобміні продуктами. Можна вважати, що в момент першого такого обмінуоб'єктивно виник ринок.

  Звертаючись до поняття «ринок», можна виділити два основнихпідходу до його трактування.

  Перше заснована на виділенні політико-ідеологічного тафілософського змісту ринку та ринкових відносин, коли якосновних характеристик ринку розглядаються:

  - ринок як спосіб організації суспільного виробництва, заснований на свободі підприємництва і обмеженій ролі держави і в цій своїй якості протистоїть способів організації, що спирається на застосування методів централізованого планування та адміністративного регулювання. В даному випадку підкреслюється протистояння принципів, що лежать в основі цих двох способів, хоча в реальному житті можна спостерігати форми господарського управління, засновані на поєднанні тих чи інших методів;

  - ринок як спосіб поведінки господарських суб'єктів, що визначає критерії прийнятих ними рішень і характер відносин між суб'єктами

  ( «ринкове поведінку »);

  - ринок як спосіб мислення, що формує відповідний світогляд учасників господарської діяльності (« ринкове мислення »).

  Другий підхід до трактування поняття ринку заснований на виділенняйого конкретно-економічного змісту. У цьому випадку ринокрозглядається, перш за все, як механізм, що дозволяє визначитиспіввідношення попиту та пропозиції на різні види товарів і послуг.

  Ну що ж таке «ринок»? Ринок - система економічних
  (господарських) відносин, що складаються між господарюючими суб'єктамиз приводу купівлі-продажу товарів, послуг і інших об'єктів, система зв'язківміж окремими самостійно приймають рішення учасникамигосподарського обороту. На думку Ф. Котлера, ринок - це сукупністьіснуючих і потенційних покупців товару. За образним зауваженнямамериканських авторів Р. Ліпсі, П. Стейнер, Д. Первіса, ринок - це сцена,на якій розігрується п'єса про взаємодію тих, хто приймаєекономічні рішення: мільйони споживачів приймають самостійнерішення, які товари і в якій кількості купувати; величезне числопідприємців - що і як робити; власники факторів виробництва --кому і як ці товари продавати. На думку Р. Піндайка і Д. Рубільфельда,ринок являє собою сукупність покупців і продавців,взаємодія яких призводить у результаті до можливості обміну. Ринокрозвивається на основі дії економічних законів вартості, попиту іпропозиції та конкуренції.

  Структура ринку - це спосіб організації ринку, що надаєнайбільший вплив на поведінку фірм і споживачів.

  Ринки діляться за різними ознаками: в залежностівід об'єктів купівлі-продажу ринок поділяється на:

  - ринки товарів і послуг

  - ринки факторів

  - фінансовий ринок
  Ринок товарів і послуг за економічним призначенням об'єктів купівлі-продажуподіляється на:

  - ринок споживчих товарів і послуг (товарів широкого вжитку).

  Специфіка дослідження ринку споживчих товарів, пов'язана з тим, що ці товари розраховані на індивідуальних споживачів; Велика увага в таких дослідженнях приділяється вивченню смаків, бажань, поведінки споживачів.

  Ринок товарів і послуг можна також класифікувати за матеріально -речовій формі:а) общегрупповой: по групах товарів (послуг): продукти харчування;непродовольчі товари; предмети тривалого користування; послуги;б) груповий - по групах товарів (послуг): радіотовари; одяг; меблі тат.д.в) видовий - за видами товарів кожній групі: телевізори; пальто чоловічі;сукні легкі і т.д.

  - ринок товарів виробничого призначення - ринок, на якомукупуються і продаються товари і послуги, які використовуються надалі привиробництві товарів або послуг, що продаються, що здаються в оренду абощо поставляються іншим споживачам. Характерною особливістю цього ринкує їх тісний зв'язок з виробничим процесом. Особливу увагутут приділяється взаємозв'язку потенційних покупців і виробниківтовару.

  - ринок сировинних ресурсів поширює свою дію на всіматеріально-технічні об'єкти, які безпосередньо беруть участь усуспільному виробництві, що використовуються в процесі виготовлення продукції,виконання робіт, здійснення послуг. Цей величезний за масштабами об'єктівта їх вартості ринок складається з двох взаємодіючих частин.

  По-перші, на ринку сировинних ресурсів звертаються знаряддя праці у виглядівиробничих будівель та споруд, конструкцій, машин, обладнання,приладів, апаратура. По-друге, цей ринок представлений предметами праця ввигляді сировини, матеріалів, енергії, напівфабрикатів, з яких, або звикористанням яких за допомогою знарядь праці випускається проміжнийабо кінцевий продукт виробництва. У ринковій економіці обидва цихвизначальні чинники виробництва стають безпосереднім об'єктомринкових відносин.

  Ринок факторів виробництва в широкому економічному сенсі припускаєкупівлю і продаж таких визначальних факторів виробництва, як земля, праця,капітал. У зв'язку з цим виділяються:

  - ринок робочої сили. Ринок робочої сили - це найяскравішепрояв ринкової економіки. Його в принципі можна було назвати і ринкомпраці, але відповідно до класиків жива праця сам по собі ще не маєвартістю, нею володіє робоча сила, тобто здатність працівника допраці. За принципом «Хочу - продаю, хочу - не продаю», «Кому хочу - томупродаю », тим самим визнається, що робоча сила, як здатність до праці іїї практичне втілення у вигляді праці належить тільки самомупрацівникові, і продається їм на вільних засадах.

  Ринок праці або робочої сили знаходиться в прямому зв'язку з проблемоюзайнятості. В умовах ринкових відносин, рівень трудової зайнятостівизначається насамперед співвідношенням попиту та пропозиції на робочусилу. Відомо, що ринкова рівновага досягається і підтримується придеякому надлишку пропозиції по співвідношенню до попиту, звідси має місцебезробіття.

  - ринок житлової площі. Житлова площа представляє засвоїти, щожитлова площа являє типовий об'єкт ринкових відносин і підлягаєкупівлі й продажу за ринковими цінами нарівні з іншими товарами. Правобудівництва та продажу житла має належати на рівних засадахдержавним, колективним, кооперативним організаціям і громадянам.

  Ринок житла набагато спрощує обмін, переїзд в інше місцепроживання, передачу жилої площі у спадщину, покращує ставлення людейдо житлового фонду, підвищує зацікавленість всіх верств населення в житловомубудівництві, сприяє реалізації надлишків житлової площі, усуваєчисленні механізації з житлом, його приховану продаж.

  - ринок земельних і природних ресурсів

  - ринок інвестицій - це розподіл між галузями, регіонами,підприємствами капітальних вкладень на нове будівництво, реконструкцію,технічне переозброєння, оновлення парку устаткування, впровадженняпрогресивних технологічних процесів. В основу цього механізму закладенийпринцип формування капітальних вкладень з двох основних джерел. Одинз них представляє державні інвестиції, що виділяються ззагальнодержавного, республіканського, місцевого бюджетів, що утворюють однуз витратних статей бюджету. Другий інвестиційний джерело - фондирозвитку виробництва, науки і техніки підприємств, утворені з їхприбутку.

  У плановій економіці капітального вкладення служать об'єктом плануваннязверху.

  У ринковій економіці відбуваються зміна як джерел фінансуванняінвестиційних об'єктів, так і способів матеріалізації грошового капіталу.
  Додатковими джерелами інвестування тут стають банківськікредити, приватний капітал, засобів одних підприємств, вкладені врозвитку інших.

  Ринок інвестицій за своїм змістом є ринок капіталу, що вкладаєтьсяу виробництво, а точніше, у справу.

  У ринковій економіці на законних підставах нарівні з державнимфункціонує банківський, комерційний капітал, що направляється туди, де вінобіцяє принести вагову прибуток. Саме прибуток, а не наживу.

  Фінансовий ринок - організована інституційна структура длястворення фінансових активів і обміну фінансовими активами. Фінансовий ринокорієнтований на мобілізацію капіталу, надання кредиту, здійсненняобмінних грошових операцій і раціональне розміщення фінансових коштів утоварному виробництві. Він пов'язаний з перетворенням грошей в ідеї, проекти,нововведення, будівництво об'єктів, технічні та соціальніудосконалення.
  Фінансовий ринок являє собою:

  - ринок грошових коштів, надає широку можливість вільноїторгівлі всіма видами грошових знаків кому завгодно і як завгодно, у тому числіза вільними ринковими цінами. Це зовсім не означає, що валютно-грошовийринок не регулюється державою і не пов'язаний жодними обмеженнями. Ні,обмежувальні умови, звичайно, є, але вони не обплутують підприємцяпо руках і ногах, а лише звужують зону його вільної дії.

  - ринок валюти, під якою розуміється вже не тільки національна,але й іноземна валюта, означає ще більшу можливість купівлі, продажу,обміну з оптового валютному ринку (світовому, державному, плаваючого,вільному) грошей однієї країни на гроші інший. Природно, щоактивність валютного ринку і діапазон його дії багато в чому залежать відконвертованості валюти.

  Звичайно, поділу ринку на валютний та грошовий до деякої міриумовно. У загальному випадку валютний ринок одночасно є грошовим, агрошовий - валютним.

  - ринок цінних паперів, що становлять особливий вид грошових абомайнових документів, які або мають певну, вираженої вгрошових одиницях вартістю, або надають власникові майновеправо, що в кінцевому рахунку може бути зведене до грошового виразу. Донайбільш типовим видами цінних паперів належать акції, облігації, чеки,акредитиви, векселі, сертифікати, бонни.

  Розвитку ринку цінних паперів сприяють комерційні банки.

  Грошовий ринок не просто обмінний. Він визнаний обслуговувати товарніринки та ринок послуг, формувати в єдності товарно-грошові відносини наринковій основі.

  Ще ринки поділяються за ступенем поширення економічних зв'язківпродавців і покупців (по географічному положенню), ринокподіляється на:

  - місцевий

  - регіональний (обласний)

  - національний

  - світовий

  Також за рівнем обмеження конкуренції господарюючих суб'єктів ринокподіляється на:

  - монополістичний

  - олігополістичних

  - вільний

  - змішаний

  - конкурентний

  - неконкурентний

  Ще виділяють ринок по галузях економіки:

  - ринок промислових товарів

  - ринок аграрний

  -- автомобільний ринок

  - ринок нафтової та ін

  А також за характером продажів ринки бувають: роздрібні, дрібнооптові,оптові.

  Глава 3. Дослідження ринку. Цілі і завдання

  Що значить «дослідити ринок того чи іншого товару»? Це означає, щонеобхідно оцінити обсяг і структуру пропозиції цього товару, об'єм іструктуру попиту на нього і зіставити ці величини на даному рівні цін.
  Потім потрібно розраховувати залежності попиту і товарної пропозиції від ціниі підібрати такий її рівень, при якому попит і пропозиціїзрівноважаться. Можна забезпечити збалансованість попиту та пропозиціїза рахунок змін останнього в ту або іншу сторону.

  Проблема вивчення?? инка - це інформаційна проблема. Щобоцінити обсяг і структуру товарної пропозиції, потрібно отримати інформаціюпро те, скільки і яких товарів є на ринку (у магазинах, на складах),скільки і яких товарів готується до постачання і що вже конкретнопоставлено. За даними про продаж товарів можна судити лише про реалізованучастини попиту.

  Об'єктами ринкового дослідження є тенденції і процесирозвитку ринку, включаючи аналіз зміни економічних, науково-технічних,демографічних, екологічних, законодавчих та інших факторів.
  Досліджуються також структура та географія ринку, його ємність, динамікапродажів, бар'єри ринку, стан конкуренції, що склалася кон'юнктура,можливості та ризики. Основними результатами дослідження ринку єпрогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, виявлення ключовихфакторів успіху. Визначаються найбільш ефективні способи веденняконкурентної політики на ринку і можливості виходу на нові ринки.
  Здійснюється сегментація ринків, тобто вибір цільових ринків і ринковихніш.

  Для того щоб приймати обгрунтовані рішення на будь-якому ринку,необхідно мати у своєму розпорядженні достовірної, грунтовної та своєчасноїінформацією. Систематичний збір, віддзеркалення і аналіз даних про проблеми,пов'язаних з функціонуванням ринку, складають зміст маркетинговихдосліджень. Щоб бути ефективними, ці дослідження, по-перше, повинніносити систематичний характер, по-друге, спиратися на спеціальноувесь зміст, по-третє, здійснювати певні процедуризбору, узагальнення, обробки та аналізу даних; по-четверте, використовуватиспеціально розроблені для цілей аналізу інструменти. Таким чином,маркетингова діяльність будується на основі спеціальних ринковихдосліджень і зборі необхідної для їх проведення інформації. Потоки цієїінформації упорядковуються певними дослідницькими процедурами іметодами.

  Зупинимося на кожному об'єкті дослідження ринку.

  3.1 Кон'юнктура і прогнозування ринку.

  Загальна мета ринкових досліджень полягає у визначенні умов, заяких забезпечується найбільш повне задоволення попиту населення утовари даного вигляду і створюються передумови для ефективного збутувиробленої продукції. Відповідно до цього першочерговим завданнямвивчення ринку є аналіз поточного співвідношення попиту і пропозиції,тобто кон'юнктури ринку. Кон'юнктура ринку - це сукупність умов, заяких в даний момент протікає діяльність на ринку. Вонахарактеризується певним співвідношенням попиту та пропозиції на товариданого виду, а також рівнем і співвідношенням цін.

  Розглядаються три рівні дослідження кон'юнктури ринку:загальноекономічний, галузевий і товарний.

  Комплексний підхід до вивчення кон'юнктури ринку припускає:

  - використання різних, взаємодоповнюючих джерел інформації;

  - поєднання ретроспективного аналізу з прогнозом покупців , що характеризують кон'юнктуру ринку;

  - при

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !