ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетингове дослідження ринку охоронних сигналізацій
       

   

  Маркетинг

  ЗМІСТ

  Введення
  1. Опис проблемно - орієнтованої ситуації

  2. Постановка і технологія маркетингового дослідження для розробки програми операційного маркетингу
  1. Обгрунтування мети і задачі маркетингового дослідження
  2. Вибір методів збору інформації
  3. Технологія обробки даних
  3. Формування ринкової поведінки на основі дослідження ринку
  1. Представлення результатів маркетингового дослідження
  2. Концептуальне зміст можливих маркетингових рішень за результатами дослідження
  Висновок
  Список літератури
  Додаток 1
  Додаток 2
  Додаток 3

  ВСТУП

  Основною характеристикою сучасної дійсності є гострийнедолік правильною і перевіреної інформації, важливої для прийняттяуправлінського рішення. При цьому вітчизняні фірми діють насвоєрідною стадії шуму, де з-за постійних змін, коливань іприсутності великої кількості непотрібних, або застарілих даних непредставляється можливим робити які-небудь довгострокові прогнози.

  В умовах ринку виникла необхідність адаптувати виробничо --збутову діяльність організації до ситуації, що склалася. Очевидно, щовикористанням маркетингової інформації сприяє розробці та впровадженнюпланів розвитку підприємства, про що свідчить досвід ефективнодіючих компаній, у тому числі й російських.

  Підставою для прийняття рішення про розширення або скорочення обсягіввиробництва, модернізації продукції або зняття її з виробництва ємаркетингові дані, отримані в результаті досліджень ринку івнутрішнього потенціалу підприємства.

  Проте, проблеми збору та аналізу маркетингових даних, а головне - їхпродуктивне застосування далеко не прості для більшості російськихкерівників і вимагають професійних підходів до їх вирішення.
  Актуальність теми курсової роботи пов'язана з необхідністю вивченняпідходів та методів проведення маркетингових досліджень для вирішенняпроблеми адаптації діяльності підприємств до ринкових умов.

  Серйозність і важливість питань, що розглядаються в даній роботіпідтверджує необхідність освоєння знань і навичок у сфері збору,аналізу та використання маркетингової інформації для російськихкерівників.

  Метою даної роботи є аналіз проблем у сфері адаптаціївиробничо - збутової діяльності підприємств, що виробляютьсучасні системи безпеки до умов ринку для виробленнярекомендацій щодо прийняття управлінських рішень.

  Основні завдання даної роботи наступні:
  - Аналіз ситуації, що склалася на ринку охоронних сигналізацій в г.Череповце,
  - Розгляд теоретичного аспекту проведення маркетингового дослідження,
  -- Проведення дослідження ринку з використанням вторинної та первинної інформації,
  - Обгрунтування вибору маркетингового рішення на основі використання маркетингових даних.

  Об'єктом дослідження є сучасні системи безпеки:охоронна сигналізація, відео та аудіодомофони, відеоглазкі. Предметвиробничо - збутова діяльність підприємств і поведінку їх уумовах ринкової ситуації.

  1. ОПИС ПРОБЛЕМНО - орієнтованих СИТУАЦІЇ

  Дане дослідження розглядає сучасні системи безпеки, асаме їх складову, що відповідає за безпеку квартир, дач, гаражів,офісів і т.д.

  Сучасні системи безпеки (охоронна сигналізація, відео тааудіодомофони, відеоглазкі) відносно недавно ввійшли в наше життя. Але черезчерез нестабільність економічної обстановки в стані, що веде до загостреннясоціальних відносин, через підвищення рівня злочинності вони сталинабувати все більшої актуальності.

  Спочатку ці системи були більше «іграшками» для забезпеченихлюдей, але поступово вони стають нормою і речами, що увійшли в побут іщо стали необхідними для масових верств населення.

  Незважаючи на все більшу популярність систем безпеки, в місті нетак багато підприємств, що займаються їх продажем, встановленням та подальшимсервісним обслуговуванням. Існуючі підприємства вважають за краще працювати звеликими замовниками (в основному, юридичними особами). Забезпеченнябезпеки окремих квартир - одна з вільних ніш на цьому ринку.

  При розгляді ринку сучасних систем безпеки виникає рядпитань:
  . Наскільки люди обізнані про існуючі сучасних системах безпеки, їх призначення, властивості, можливості застосування їх для захисту власного житла?
  . Яку суму середньостатистична людина може витратити на систему безпеки і чи готовий він на даний момент зробити її установку у себе вдома, на дачі, в гаражі і т.д.?
  . Які з фірм, що працюють в даній області найбільш широко відомі?
  . Де людина в першу чергу буде шукати інформацію в разі необхідності придбання системи безпеки?
  . Які засоби масової інформації можуть бути використані в рекламній компанії?
  . Які основні критерії, на які звертає увагу людина при виборі того чи іншого обладнання?
  . Який продукт (вид системи безпеки) слід виділити як основний?
  . Який тип цін слід застосовувати (високий, середній, низький)?
  . Чи можливе встановлення системи знижок або інших цінових модифікацій, і чи вплине це на рівень продажу?

  Дана дипломна робота - це спроба відповісти на ці та багато іншихпитання, що виникають під час дослідження даного ринку.
  2. ПОСТАНОВКА І ТЕХНОЛОГІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ

  програми операційної МАРКЕТИНГУ

  1 Обгрунтування мети і задачі маркетингового дослідження

  У зв'язку з виникаючими питаннями були сформульовані наступні цілімаркетингового дослідження:
  - аналіз існуючого в нашому місті ринку сучасних систем безпеки;
  - з'ясування тенденцій розвитку цього ринку.

  Для реалізації мети були сформульовані наступні завдання:
  1. Визначення сегменту потенційних споживачів (стать, вік, дохід, освіта, рід занять) для підприємства, що займається поставкою, монтажем та обслуговуванням сучасних систем безпеки.
  2. Визначення спектру поставляється і пропонованого споживачам устаткування виходячи з вартісних та якісних характеристик.
  3. Розгляд конкуренції на даному ринку у м. Череповці, визначення вільної ніші для новостворюваного підприємства, оцінка стійкості його існування і перспектив розвитку.
  4. Розробка збутової програми підприємства, що включає вибір найбільш ефективного виду реклами, встановлення оптимального рівня цін на обладнання, розробка додаткових сервісних послуг для стимулювання попиту.
  5. Пошук нових ринків для даного устаткування.

  Після виконання поставлених завдань, можна розробити стратегіюпідприємств, що оперують на цьому ринку.

  2 Вибір методів збору інформації

  Поділ методів збору інформації на дві групи зумовлено двомавидами джерел маркетингової інформації: первинні та вторинніданими. За способом отримання маркетингової інформації ісследовапніяпідрозділяється на два види: вторинні (desk research) і первинні (fieldresearch).

  Вторинні дослідження як правило базуються на вже наявнійінформації і тому звуться кабінетних досліджень. Вториннідослідження за своїм змістом - це вивчення вже наявних джерелінформації про що вивчається або досліджуваної проблеми в системі маркетингу.
  Розрізняють (стосовно фірми) зовнішні і внутрішні джерела длявторинних досліджень. Серед внутрішніх джерел інформації можутьбути - маркетингова статистика (характеристика товарообігу, обсяг збуту,обсяг розпродажів, імпорт, експорт, рекламації), дані про маркетинговівитратах (по продукту, рекламі, просуванню, збуту, комунікаціям), іншідані (про продуктивність установок, устаткування, про завантаженнявиробничих потужностей, прайс-листи на сировину і матеріали,характеристика системи складування, карти споживачів та ін.)

  В якості зовнішніх джерел виступають: публікації національних іміжнародних офіційних організацій; публікації державних органів,міністерств, муніципальних комітетів і організацій; публікації торгово -промислових палат і об'єднань; щорічники статистичної інформації;звіти і видання галузевих фірм і спільних підприємств; книги,повідомлення в журналах та газетах; публікації навчальних, науково -дослідних, проектних інститутів і суспільно-наукових організацій,симпозіумів, конгресів, конференцій; прайс-листи, каталоги, проспекти іінші фірмові публікації; матеріали консалтингових організацій.

  Значимість для вторинних досліджень внутрішньої чи зовнішньоїінформації в кожному конкретному випадку визначається дослідником. Мефферт
  Х. запропонував для вибору джерел інформації при проведенні вториннихдосліджень інформаційну матрицю (Додаток 4), в якій показана частотавикористання джерел внутрішньої і зовнішньої інформації в залежності відоб'єкта дослідження (канали збуту, формування ціни і т.д.).

  Основними достоїнствами вторинних досліджень є:
  . витрати на проведення кабінетних досліджень менше, ніж на проведення таких же досліджень за допомогою польових досліджень;
  . здебільшого цілком достатньо для рішення досліджень тільки вторинної інформації, тому первинні дослідження стають не потрібними;
  . можливість використання результатів кабінетного дослідження, у випадку якщо поставлена мета маркетингового дослідження не досягнута, для визначення задач польового дослідження, його планування і використання вибіркового методу.

  Дослідження, виконані на основі вторинної інформації, як правило,є попередніми і носять описовий чи постановочний характер.
  За допомогою таких досліджень можна визначити, наприклад, загальноекономічніхарактеристики ринку, положення в окремих галузях, національні й іншіособливості при виході на зарубіжні ринки (у випадку міжнародногомаркетингу).

  Для більш глибокого дослідження необхідна оперативна інформація. Цяінформація, зібрана вперше для конкретної мети, одержала назвупервинної інформації, а дослідження, виконані на базі її аналізу --польові (field research).

  Збір і аналіз первинної інформації доцільно проводити тільки в тихвипадках, коли вивчення вторинної інформації не дає потрібного результату.
  При цьому потрібно сформулювати вимоги до вторинної інформації, щовизначається предметом і об'єктом проведеного дослідження. У той же часкожний з методів може використовуватися в поєднанні з іншими, польовідослідження майже завжди дорожче кабінетних. Тому вони застосовуються ввипадках, коли:

  . в результаті вторинного дослідження не досягнуть необхідний результат і не можливе проведення відповідного маркетингового заходу;

  . високі витрати на польові дослідження можуть бути компенсовані значенням і необхідністю рішення відповідної задачі.

  Польове дослідження може бути повним чи суцільним, якщо їм охоплена всягрупа цікавлять дослідника респондентів і частковим чи вибірковим,якщо їм охоплений визначений відсоток респондентів.

  Суцільні дослідження звичайно використовуються для вивчення щодоневеликого числа респондентів, наприклад, великі споживачі, великіфірми. Узагалі суцільні дослідження відрізняються своєю точністю, а з іншогобоку, високими витратами ресурсів і часу.

  Часткові чи вибіркові дослідження найбільше часто використовуються дляодержання інформації при польових дослідженнях. На практиці застосовуютьсянаступні методи часткового дослідження: випадкової вибірки, нормованої
  (по квоті) вибірки, концентрованої вибірки [2].

  Сполучення вторинної та первинної інформації в необхідних обсягах,зміст і як може привести до досягнення цілей дослідження.

  Виходячи з поставлених завдань, у цьому маркетинговому дослідженнізастосовувалися методи кабінетного та польового дослідження.

  Основу використаної в даній роботі інформації складають первиннідані, вторинна інформація застосовується лише для загального аналізуіснуючого ринку, прогнозування тенденцій його розвитку.

  Основними методами одержання первинних даних є:
  - Опитування
  - Спостереження
  - Експеримент

  Останнім часом, у зв'язку з інформатизацією маркетинговоїдіяльності стали застосовуватися інтерактивні методи моделюваннямаркетингової інформації. Методи опитування, спостереження, експерименту, імоделювання застосовуються для рішення дослідницьких задач різногорівня.

  Спостереження - це метод збору первинної інформації шляхом пасивноїреєстрації дослідником певних процесів, дій, вчинківлюдей, подій, які можуть бути виявлені органами чуття. Спостереженняпроводиться з дотриманням ряду умов:

  • короткий відрізок часу спостереження, щоб зміни в навколишньомуобстановці не вплинули на що вивчається поведінка;

  • найбільш значимі характеристики умов і ситуацій, в якихвідбувається спостереження, також повинні фіксуватися;

  • спостерігаються процеси повинні бути доступні для спостереження івідбуватися на публіці;

  • спостереження піддається така поведінка, яку люди не маютьбажання запам'ятовувати.

  Спостереження є достатньо гнучким методом збору інформації, так якможе здійснюватися дослідниками в різних формах.

  Одиниця спостереження - це деякі дії або їх ознаки, за допомогоюяких буде описуватися досліджуваний поведінку, за якими можна судити прощо сталося подію. Одиниця спостереження виділяється шляхом поділуповедінки на окремі елементи, що враховують чітко певну дію,умова його здійснення або ознака ситуації його здійснення. У процесіаналізу даний прийом дозволяє відтворити ситуацію в момент спостереження.

  Рамки спостереження - це ступінь деталізації (кількість рівнів)спостережуваного поведінки, які повинні бути охоплені в процесідослідження, наприклад поведінка об'єкту в цілому - перший рівеньспостереження, поведінка об'єкта стосовно конкретного предмета абопроцесу, в конкретній ситуації - друга, третя і т. д. рівні спостереження.

  Звіт про спостереження повинен містити такі відомості:

  • час, місце, обставини спостереження;

  • спосіб спостереження і роль спостерігача;

  • характеристику спостережуваних осіб;

  • аналіз інформації, власні поради та інтерпретації спостерігача;

  • оцінку надійності отриманих результатів.

  Експеримент - це метод збору первинної інформації шляхом активноговтручання дослідника в певні процеси з метою встановитивзаємозв'язку між подіями.

  У процесі експерименту відбувається активне втручання дослідникав процес виникнення даних, здійснюється перевірка причинно -наслідкових зв'язків між подіями на основі ізольованих змінзмінних, тобто зміни піддається тільки одна незалежназмінна, стан решти змінних фіксується.

  Експеримент є формою практики, тому його результати можуть бутизастосовні як критерій істини для обгрунтування маркетингових рішеньвідносно нових товарів. Як правило, експеримент проводиться з метоюпрогнозування обсягу продажів або обгрунтування вибору маркетинговихінструментів нового товару. Досить часто експерименти використовуються вдослідницькій практиці.

  У процесі експерименту може здійснюватися кількісний іякісний вимір показників. Кількісні виміри припускаютьфіксацію інтенсивності і тривалості впливу певної змінної.
  Якісні вимірювання фіксують наявність або відсутність результатувпливу змінної.

  Логіка доказів взаємозв'язків між подіями спирається навиміру стану об'єкта дослідження до і після проведенняексперименту, щоб знизити вплив сторонніх факторів на результатиексперименту. Вимірювання можуть проводитися паралельно в двох групах --експериментальної (яка піддається впливу) і контрольної (непіддається впливу).

  Опитування - це метод збору первинної інформації шляхом з'ясуваннясуб'єктивних думок, уподобань, установок людей у відношенні якого-небудьоб'єкта. Сфера застосування:
  . для роботи з віддаленими респондентами (наприклад?? ер, якщо респондент знаходиться в іншому місті);
  . для завдання складних питань, які потребують раціональних, логічно вивірених відповідей респондента (наприклад, в опитувальному аркуші може бути представлена багатокритеріальна система вибору);
  . для опитування великої кількості респондентів в обмеженому проміжку часу (наприклад, опитування великої кількості студентів в рамках одного заняття).

  Респондент - це обстежувана особа, суб'єкт, який відповідає на питання. Упрактиці маркетингових досліджень розрізняють дуже багато форм проведенняопитування. Деякі форми опитування одержали самостійне назву, наприкладфокусування, інтерв'ю, анкетування, панельні дослідження.

  Фокусування (фокус-група) - це форма опитування, що припускаєвсебічне дискусійне обговорення проблеми з відібраної групою людей
  (7-15 чол.), Що проводиться модератором з метою встановлення якіснихпараметрів поведінки споживачів.

  Панель - це форма опитування, що припускає повторюється збір даних уоднієї і тієї ж групи людей, на одну й ту ж тему через рівні проміжкичасу з метою контролю змін, що відбуваються в поведінці споживачівпід впливом зовнішнього середовища.

  Сутність будь-якого опитування полягає в отриманні відповіді на зацікавивінтерв'юера питання від заданої групи осіб ( "громадську думку" або
  "думку активної групи осіб") або окремих осіб у рамках репрезентативнихсегментів ринку ( "думка приватної особи" або "представника"). Сутністьпроведення опитування може бути виражена схемою, представленої на рис. 2.1.

  Рис.2.1 Схема проведення опитування

  Інтерв'юер - фізична особа, юридична особа (група осіб) аботехнічний пристрій, що задають питання респондента з метою отриманнявідповіді на основі певного стимулювання. "Стимул" - емоційний абораціональний мотив відповіді на питання, що створюється інтерв'юером іорієнтований на систему цінностей респондента. "Відповідь" - мотивованана основі стимулу, що надається інтерв'юером, реакція респондента напоставлене запитання, виражена в будь-якій формі, яку може зафіксуватиінтерв'юер.

  У ході опитування відбувається систематичний збір інформації відопитуваних осіб за допомогою контактів з ними особисто, по телефону або попоштою. Він може дати дані про відносини, минулих покупках іхарактеристиках потреб. Однак на його точність впливають неправильніабо перекручені відповіді. Для фіксації відповідей використовується анкета
  (перелік питань).

  Запитальник - опитувальний лист для отримання якихось відомостей. Запитальникзазвичай складається з вступу, реквізитних частини і основної частини.

  Головна мета введення - переконати респондента взяти участь в опитуванні.
  Воно повинно містити мета проведеного опитування і показати, яку користьотримає респондент, взявши участь в опитуванні. Крім того, з введення повиннобути зрозуміло, хто проводить дане опитування.

  У реквізитних частині наводиться інформація, що стосується респондента:стать, вік, належність до певного класу, рід занять, сімейнийположення, ім'я та адреса для приватних осіб та для організацій: розмір,місце розташування, напрямок виробничо-господарської діяльності,становище респондента в організації, його ім'я. Крім того, необхідноідентифікувати сам запитальник, тобто дати йому назву, вказати дату,час, місце проведення опитування, прізвище інтерв'юера [12].

  При розробці основної частини опитувальника слід звертати увагу назміст питань, їх тип і кількість, послідовність поданняпитань в анкеті, наявність контрольних питань.

  Зміст питань визначається тим, що ми бажаємо дізнатися врезультаті відповідей на поставлені запитання.

  Виділяють два типи запитань: відкриті та закриті.

  Відкрите питання - питання анкети, за допомогою якої збираєтьсяпервинна маркетингова інформація; він дозволяє опитуваному на питаннявідповідати своїми словами, що дає йому можливість при відповіді на запитаннядосить вільно наводити приклади, ілюстрації. У таких питанняхвідсутній упередженість, прагнення нав'язати певну відповідь. Однаквідповіді на відкриті питання потребують досить великих витрат часу. Крімтого, отримані відповіді можуть бути інтерпретовані по-різному.

  Закритий питання - питання анкети, за допомогою якої збираєтьсяпервинна інформація, що включає всі можливі варіанти відповідей, з якихопитуваний робить свій вибір. Існує два варіанти таких питань:
  - дихотомічний (тільки два варіанти відповіді: так, ні);
  - багатоваріантного вибору (кілька варіантів відповідей).

  Кожен варіантів постановки питання має свої позитивні інегативні сторони. У Додатку 3 наведено переваги та недолікиокремих видів питань.

  При визначенні числа питань рекомендується протистояти «синдромужадібності »і не ставити зайвих питань, без яких можна обійтися.

  Що стосується послідовності подання питань в анкеті, то нерекомендується починати запитальник з важких або персональних питань,питань, не цікавих для респондентів; такі питання потрібно ставити всередині або наприкінці анкети. Перше питання, по можливості, повинензацікавити опитуваних. Бажано, щоб питання викладалися впевній логічній послідовності, що дозволяє якомога повнішерозглядати окремі теми [16].

  Основним, використовуваним в цьому маркетинговому дослідженні, методомє опитування, тому що він дозволяє охопити велику групу людей, проводиться анонімно і отримані відповіді будуть чисто

  суб'єктивними.

  Переваги цього методу наступні:
  - Відносно невелика собівартість у розрахунку на одного респондента;
  - Можливість завдання складних питань, що включають в себе вимогу проведення розрахунків респондентом для відповіді на питання;
  - При анонімних формах опитування більш висока ймовірність отримання відповіді на неетичні і малоетічние питання;
  - Відносно висока по відношенню до інтерв'юера швидкість проведення опитування.
  Недоліки:
  - Неможливо зафіксувати емоційні реакції респондента на питання;
  - Знижена вірогідність і високий відсоток "бракуемих" листів опитування;
  - Неможливість прокоментувати і роз'яснити суть питання при нерозумінні його респондентом.

  Головним інструментом реалізації опитування є анкета наведена в
  Додатку 1. В анкеті 16 запитань: 5 питань включає в себе реквізитнихчастина, яка надає загальну інформацію про респондента, і 11 питань --основна частина.

  В основній частині анкети мають місце всі варіанти питань: відкриті,закриті дихотомічні і закриті багатоваріантного вибору.

  Відкриті питання дозволять отримати додаткову інформацію словамисамого респондента. Питання такого типу мають ряд необхідних для даногодослідження достоїнств:
  - Не формується упереджене думку респондента заданими варіантами відповідей
  (не буде неправильних відповідей, респондент вільний у своєму виявленні переваг і не обмежений "нашими уявленнями про нього");
  - Можливе формування гіпотез проблеми за результатами проведеного опитування, варіант постановки «відкритою» проблеми перед респондентом
  (наприклад, «Чи знаєте Ви фірми, що працюють в Череповці в даній сфері?
  Які ?»). < p> Закритий "тип питання - це жорсткий варіант питання з обмеженимкількістю варіантів відповіді по ряду дискретних або безперервнихпоказників. "Закриті" питання не дозволяють респонденту вказувативласну думку за межами зазначених варіантів відповіді. Дихотомічніточні дадуть конкретні відповіді на поставлені питання, при цьому,опитуваний буде змушений дати відповідь, у разі, навіть якщо він не впевнений.
  Багатоваріантні питання включають всі можливі варіанти відповіді, тутспрощується робота інтерв'юера.

  Переваги закритих питань:
  - Велика швидкість відповіді на питання;
  - Наявність підказки у самих відповідях, що допомагає краще зрозуміти що задається питання, що знімає частину невизначеності при невдалому завданні питання;
  - Можливість завдання неетичних питань (респондент не описує неетичну стосовно нього ситуацію у вільному стилі, а лише вибирає один з представлених варіантів);
  - Зручність введення в електронні бази даних, у тому числі в оперативні скануючі пристрої.

  Як показали результати дослідження, закриті питання найбільшпопулярні серед респондентів і найбільш їм цікаві. У той же час людипрактично не відповідали на відкриті запитання.

  При складанні опитувальника враховувалися рекомендації, що стосуютьсяпослідовності подання запитань в анкеті.

  1 Технологія обробки даних

  Наступним етапом, після визначення методу дослідження і зборуданих, типу необхідної інформації і джерел її отримання, єрозробка вибіркового плану і визначення обсягу вибірки. Від визначеннявибірки багато в чому залежить ефективність проведення опитування.
  Для визначення необхідної і достатньої вибірки дослідник повиненоцінити те коло опитуваних, які відповідали б всієї сукупностіі відповідали завданням дослідження.

  На даному етапі виникає необхідність отримати інформацію пропараметрах «групи», серед членів якої буде проводитися маркетинговедослідження. Така «група» за статистикою називається популяцією. Оскількивибірка є частиною досліджуваної популяції, отримані від вибірки дані,швидше за все не будуть в точності відповідати даним, які можна булоб отримати від всіх членів популяції. Різниця між даними, отриманимивід вибірки і справжніми даними, називається помилкою вибірки.

  Існують три головні проблеми формування вибірки. Перш за все,виходячи з суті розглянутої проблеми, необхідно визначити, хтоє членом вибірки. Далі необхідно вказати, що розглядається вяк елемент вибірки. І, нарешті, необхідно вирішити питання про розмірвибірки, яка визначає число досліджуваних елементів вибірки.

  Обсяг вибірки розраховується за формулою:

  , (2.1)

  де: n - необхідний (достатній) обсяг вибірки ;p - частка споживачів, які користуються охоронними системами;q - частка споживачів, що не користуються охоронними системами;
   - Що допускається помилка вибірки для частки, нехтується в 5%;t - коефіцієнт, що залежить від імовірності, з якою гарантується задана точність вибірки.
  N - обсяг генеральної сукупності,

  Проведення вибіркових досліджень завжди пов'язане з помилкою або зпохибкою вимірювання. При цьому 5% відводиться на помилку пов'язану зентропією. Інша частина похибки залежить від розміру вибірки,інтервалу помилки і т.д. (табл.2.1).

  Помилка вибірки для частки розраховується за формулою 2.2 і виходячи з їїрезультатів розраховується довірчий інтервал.

  (2.2)

  Таблиця 2.1.

  Залежність між розміром вибірки, рівнем довіри і інтервалом помилки
  | Розмір | Інтервал помилки при рівні |
  | вибірки | довіри,% |
  | | 15% | 30% | 45% |
  | 150 | 5,8 | 7,5 | 8,1 |
  | 300 | 4,1 | 5,3 | 5,7 |
  | 500 | 3,2 | 4,1 | 4,4 |
  | 1000 | 2,3 | 2,9 | 3,1 |
  | 2000 | 1,6 | 2,0 | 2,2 |

  Після необхідних розрахунків, був визначений розмір вибірки - 200чоловік. Членами вибірки є жителі Череповця різної статі,віку, освіти, роду занять. Тобто елементами вибірки євипадкові люди.

  Опитування проводився на вулиці серед випадкових перехожих, серед студентівта викладачів університету, в організаціях різного роду діяльностісеред людей різних професій і посад. Для більшої достовірностіаналізу, при проведенні опитування намагалися охопити людей, різних завіком, освітою і родом діяльності.

  Вибрані параметри вважаються оптимальними для проведення даногодослідження.

  Дані, отримані в процесі маркетингового дослідження, проходятьпроцедуру обробки, узагальнення та інтерпретації. При цьому виділяють триобласті:

  . упорядкування,

  . масштабування (шкалювання),

  . узагальнення та аналізу.

  Впорядкування даних полягає у розподілі даних по категоріях,їх редагування і кодування результатів, а також їх табулювання.
  Впорядкування даних по категоріях здійснюють за заздалегідь заданими умовнимкласів або зонам. Під редагуванням розуміється перегляд даних, маючизважаючи на можливість їх використання. Представлення переглянутого матеріалуданих у формі таблиць означає їх табулювання.

  шкалювання означає класифікацію даних за певними критеріями.
  На практиці застосовуються номінальна шкала (класифікаційні), порядковашкала (рангові) і кількісні (метричні). У даному дослідженнівикористовувалися класифікаційна і метрична шкали обробки даних, вЯк найбільш прийнятних.

  Аналіз і узагальнення даних здійснюється методами ручної, комп'ютерної
  (полукомпьютерной), коли використовується кишеньковий комп'ютер і електронної (звикористанням персонального чи великого комп'ютера) обробки. Дляобробки використовуються як описові, так і аналітичні методи. Середаналітичних методів у маркетингу часто застосовуються: аналіз трендів,методи нелінійної регресії і корекції, дискримінантний аналіз, кластернийаналіз, факторний аналіз і інші [4].

  Після обробки отриманих даних, результати структурують, роблятьсявисновки.

  3. Формування ринкової ПОВЕДІНКИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

  3.1. Представлення результатів маркетингового дослідження

  У ході аналізу вторинних даних були отримані наступні результати.
  Завдяки вигідному географічному положенню Череповець виявився як би вцентрі величезного північно-західного регіону, маючи в своєму розпорядженні зручними виходами доосновним російським ринкам. Тисячею ниток по повітрю, суші і воді він пов'язанийз іншими регіонами Росії.

  Припинення централізованого фінансування, пов'язане з переходомкраїни на ринкову економіку, не стало шоком для основних підприємств
  Череповця. Один з найбільших у Росії «Северсталь», потужний сталепрокатнийзавод, що ведуть у хімічному бізнесі виробничі об'єднання «Амофос»і «Азот» продовжують інвестувати кошти в модернізацію та реконструкціювиробництва, домагаються зниження витрат за рахунок впровадження більшсучасних технологій та зміни структури виробництва.

  Череповець за розмірами порівняно невелике місто, але типовим для
  Росії його не назвеш. Це аж ніяк не сонна провінція. На площі 12094 гапроживає 321,4 тис. чоловік. Демографічна ситуація міста відрізняєтьсявід загальноросійської, хоча тенденції збігаються. Частка пенсіонерів у Череповцінижче, ніж у середньому по країні: якщо в Росії їх 18,5% серед всьогонаселення, то тут 14,3%. Це місто молодих дієздатних людей.

  Структура зайнятості череповчан теж неординарна. Якщо в цілому покраїні в сільському господарстві працює 13,3% працівників, то в Череповецькомурайоні - 7,5%, у сфері послуг співвідношення відповідно 44 і 29,3%. Що жстосується промисловості, то вже інші цифри: 42,7 і 63,3%.

  Таким чином, у цьому місті склалися сприятливі умови длярозвитку і розширення сфери послуг, у тому числі і пов'язаних зпоширенням сучасних систем безпеки.
  Населення Череповця, особливо що працює на великих промисловихпідприємствах, має досить високий рівень доходу. Це дозволяє їмвитратити частину своїх коштів для забезпечення комфортності та безпекисвого житла.

  Наступним етапом роботи є аналіз первинних даних, отриманих врезультаті польового дослідження.

  При аналізі результатів опитування виявилися такі дані проучасників вибірки:
  - приблизно рівну кількість чоловіків (49,5%) і жінок (50,5%);
  - опитувані в основному люди до 60 років, тобто працездатне і найбільш платоспроможне населення (кількість пенсіонерів невелика, в силу їхньої надмірної підозрілості і небажання відповідати на питання анкети);
  - основна частина опитаних має дохід до 6000 рублів на місяць (середні по місту), але зустрічаються респонденти і з великим доходом;
  - приблизно рівна кількість респондентів з вищою освітою (48%) з одного боку і з середнім (23%) і середньою технічною (29%) - з іншого;
  - за родом занять менше всього взяло участь студентів і пенсіонерів, інші типи занять поширилися рівномірно.

  Перше питання анкети звучить так: «Чи замислювалися Ви коли-небудь надможливістю обладнання вашого житла охоронною сигналізацією ?».

  Більшість опитаних (69,7% чоловіків, 55,4% жінок) замислювалися надцією проблемою.

  Люди, яким за 60 років - не замислювалися 91,7%, всі інші віку --замислювалася більша частина опитаних.

  Тенденціятака, що більший відсоток позитивних відповідей уреспондентів з великим достатком. Якщо з опитаних з доходом до 3000рублів на місяць «так» відповіли 46,7%, то з опитаних з доходом понад 10000тисяч - 100% (мал.3.1).

  мал.3.1

  Особливої розмежування, пов'язаного з рівнем освіти немає, невеликийспад позитивних відповідей опитаних із середньою освітою (45,7 %).

  Виходячи з градації за родом занять відповідь «так» був у ІТП (83,3%),службовців (57,1%), робітників (57,1%), відповідь «ні» - у студентів (54,5%) іпенсіонерів (81,3 %).

  Результати відповідей на це питання показують, що ринокпотенційних споживачів вивчається продукції в нашому місті доситьширокий, більшість людей замислюються над можливістю захисту свого житлаза допомогою охоронної сигналізації.

  Друге питання - «Чи знаєте Ви, що таке відео-і аудіодомофони,відеоглазкі, відеокамери прихованого спостереження ?».

  Більшість опитаних (63%) відповіли позитивно. Як і слід булоочікувати, більш компетентні в цьому питанні чоловіки (55,8%), ніж жінки
  (50,5 %).

  Якщо дивитися по віку, менш обізнані люди старше 60 років (50%відповіли «ні»). Найбільш обізнані - люди до 40 років. Виходячи зщомісячного доходу, виявилася наступна тенденція: чим менше доходреспондента, тим менший відсоток відповіді «так». У людей з доходом до 3000рублів «так» відповіли 12% опитаних, при доході від 6000 рублів немає нещо чули про це обладнанні.

  Люди з вищою (69,5%) і середньою технічною (51%) освітою більшеобізнані, ніж люди з середньою освітою (65,5%). За родом занять --найменш обізнаними в цьому питанні є пенсіонери: 37,5% відповіли
  «Ні».

  Порівнюючи відповідей на питання № 1 і № 2, отримуємо, схожі результати. Чимвище за рівень доходів, тим більша обізнаність і зацікавленість уВаші дані. Вища освіта і рід занять (ІТП, службовці)також визначають обізнаність у цьому питанні. Найменш обізнанимшаром населення є пенсіонери.

  Ось як розташувалися відповіді на питання № 3 «Що б Ви хотіли мати у себе вдома для забезпечення особистої безпеки?» (ріс.3.2)

  Ріс.3.2

  Серед відповідей за пунктом «інше» зустрічаються: «нічого», «нічого зтого, що перераховано »,« все », комбіновані відповіді (« відеоочко іаудіодомофон »), жартівливі відповіді (« собаку »,« биту »,« автомат »).

  Таким чином, основний відсоток опитаних бажає мати в себеохоронну сигналізацію, відеодомофони і відеоглазкі.

  Цікава тенденція пов'язана з градацією по підлогах: 62,6% чоловіківвідповіло «охоронну сигналізацію» і 12,1% - «відеодомофони», в той же час
  38,6% жінок - охоронну сигналізацію і 29,7% - відеодомофони. Це,ймовірно, викликане тим, що більшість чоловіків хочуть убезпечити житло всвою відсутність, тоді як жінки прагнуть убезпечити себе і признаходженні будинку (ріс.3.3).

  Відеоглазкі хочуть мати в основному люди до 40 років і старше 60.
  «Відеодомофони» відповіло приблизно рівну кількість людей різного віку,крім людей старше 60 років (8,3%). Відсоток віддають перевагу охороннусигналізацію відвели-Чіван з віком: до 25 років - 41,8%, сви

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status