ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетингове дослідження ринку сучасних систем безпеки м. Череповця
       

   

  Маркетинг

  1. ЗАВДАННЯ

  Об'єктом нашого дослідження є сучасні системибезпеки: охоронна сигналізація, відео та аудіодомофони, відеоглазкі.

  У представленому маркетинговому дослідженні ми спробуємо знайти відповідіна наступні питання:
  - Наскільки люди обізнані про існуючих сучасних системах безпеки, їх призначення, властивості, можливості застосування їх для захисту власного житла?
  - Яку суму середньостатистична людина може витратити на систему безпеки і чи готовий він на поточний момент зробити її установку у себе вдома, на дачі, в гаражі і т.д.?
  - Які з фірм, що працюють в даній області найбільш широко відомі?
  - Де людина в першу чергу буде шукати інформацію в разі необхідності придбання системи безпеки?
  - Які засоби масової інформації можуть бути використані в рекламній компанії?
  - Які основні критерії, на які звертає увагу людина при виборі того чи іншого обладнання?
  - Який продукт (вид системи безпеки) слід виділити як основний?
  - Який тип цін слід застосовувати (високий, середній, низький)?
  - Чи можливе встановлення системи знижок або інших цінових модифікацій, і чи вплине це на рівень продажу?

  Основними цілями даного дослідження є:
  - аналіз існуючого в нашому місті ринку сучасних систем безпеки;
  - з'ясування тенденцій розвитку цього ринку.

  Завданнями даного дослідження є:
  1. Визначення сегменту потенційних споживачів (стать, вік, дохід, освіта, рід занять) для підприємства, що займається поставкою, монтажем та обслуговуванням сучасних систем безпеки.
  2. Визначення спектру поставляється і пропонованого споживачам устаткування виходячи з вартісних та якісних характеристик.
  3. Розгляд конкуренції на даному ринку у м. Череповці, визначення вільної ніші для новостворюваного підприємства, оцінка стійкості його існування і перспектив розвитку.
  4. Розробка збутової програми підприємства, що включає вибір найбільш ефективного виду реклами, встановлення оптимального рівня цін на обладнання, розробка додаткових сервісних послуг для стимулювання попиту.
  5. Пошук нових ринків для даного устаткування.

  2. ВСТУП

  Основною характеристикою сучасної дійсності є гострийнедолік правильною і перевіреної інформації, важливої для прийняттяуправлінського рішення. При цьому вітчизняні фірми діють насвоєрідною стадії шуму, де з-за постійних змін, коливань іприсутності великої кількості непотрібних або застарілих даних непредставляється можливим робити які-небудь довгострокові прогнози.

  Тим більш важливим є зараз вміння проводити маркетинговідослідження, знання їх технології та організації.

  Дане дослідження розглядає сучасні системи безпеки, асаме їх складову, що відповідає за безпеку квартир, дач, гаражів,офісів і т.д.

  Сучасні системи безпеки (охоронна сигналізація, відео тааудіодомофони, відеоглазкі) відносно недавно ввійшли в наше життя. Але черезчерез нестабільність економічної обстановки в стані, що веде до загостреннясоціальних відносин, через підвищення рівня злочинності вони сталинабувати все більшої актуальності.

  Спочатку ці системи були більше «іграшками» для забезпеченихлюдей, але поступово вони стають нормою і речами, що увійшли в побут іщо стали необхідними для масових верств населення.

  Незважаючи на все більшу популярність систем безпеки, в нашомумісті не так багато підприємств, що займаються їх продажем, установкою іподальшим сервісним обслуговуванням. Існуючі підприємства віддають перевагупрацювати з великими замовниками (в основному, юридичними особами).
  Забезпечення безпеки окремих квартир, на наш погляд, - одна звільних ніш на цьому ринку.

  3. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

  Маркетинг являє собою процес планування і втіленнязадуму, ціноутворення, просування і реалізацію ідей, товарів та послугза допомогою обміну, який задовольняє цілі окремих осіб і організацій. Йогомасштаби надзвичайно широкі. Він пов'язаний з ціноутворенням, складуванням,упаковкою, створенням торговельної марки, збутом, управлінням торговимперсоналом, кредитом, транспортуванням, соціальною відповідальністю,вибором місць для різних магазинів, вивченням споживачів, оптової тароздрібною торгівлею, рекламою, стосунками з громадськістю, ринковимидослідженнями, плануванням товарів і надання гарантій.

  Маркетинг - це процес, деяка підприємницька діяльність,орієнтована на задоволення потреб людей. Можна виділитинаступні основні складові цієї діяльності:
  - визначення цілей маркетингу;
  - маркетингові дослідження;
  - вибір цільових ринків;
  - організація маркетингу;
  - розробка комплексу маркетингу;
  - розробка стратегії і плану маркетингу;
  - управління маркетингом.

  Дана робота представляє собою одну з цих складових --маркетингове дослідження, необхідне для ведення ефективної ринковоїдіяльності.

  Існує кілька визначень маркетингового дослідження. Унаукової же літературі найбільш часто застосовується широке тлумачення терміна
  "дослідження маркетингу", відповідно до якої останні можутьявляти собою як окремі, так і комплексні дослідження ринку тамаркетингової діяльності фірми.

  Принциповою особливістю маркетингового дослідження, що відрізняєйого від збору та аналізу внутрішньої і зовнішньої поточної інформації, єйого цільова спрямованість на вирішення певної проблеми або комплексупроблем маркетингу. Ця цілеспрямованість і перетворює збір та аналізінформації в маркетингове дослідження - комплексне поняття, якевключає всі види дослідницької діяльності, пов'язані з управлінняммаркетингом.

  До основних принципів проведення маркетингових досліджень відносятьсяоб'єктивність, точність і ретельність.

  Принцип об'єктивності означає необхідність врахування всіх чинників інеприпустимість прийняття певної точки зору до завершення аналізувсієї зібраної інформації.

  Принцип точності означає чіткість постановки задач дослідження,однозначність їх розуміння і трактування, а також вибір інструментівдослідження, що забезпечують необхідну достовірність результатівдослідження.

  Принцип ретельності означає детальність планування кожного етапудослідження, висока якість виконання всіх дослідницьких операцій.

  Розмір і вартість маркетингових досліджень залежать значноюмірою від обсягу необхідної інформації, ступеня формалізації досліджень,обсягів нових даних, які повинні бути зібрані, а також складностіаналізу.

  Процес маркетингового дослідження включає наступні етапи іпроцедури:
  1. Визначення проблеми і цілей дослідження

  1. Визначення потреби у проведенні маркетингових досліджень

  2. Визначення проблеми

  3. Формулювання цілей дослідження
  2. Розробка плану досліджень

  1. Визначення методів дослідження

  2. Визначення типу необхідної інформації і джерел її отримання

  3. Визначення методів отримання (збору) необхідних даних

  4. Проектування форм для збору даних

  5. Розробка вибіркового плану і визначення обсягу вибірки
  3. Реалізація плану досліджень

  1. Збір даних

  2. Аналіз даних
  4. Інтерпретація отриманих результатів та їх доведення до керівництва

  1. Підготовка та презентація заключного звіту

  Виділяють наступні методи (види) проведення маркетинговихдосліджень:
  - розвідницьке;
  - описову;
  - казуальне.

  Розвідувальне дослідження - маркетингове дослідження заметою збору попередньої інформації, необхідної для кращого визначенняпроблем і висунутих припущень (гіпотез), в рамках яких очікуєтьсяреалізація маркетингової діяльності, також для уточнення термінології тавстановлення пріоритетів серед завдань досліджень.

  Описове дослідження - маркетингове дослідження, спрямованена опис маркетингових проблем, ситуацій, ринків. При проведенні даногодослідження зазвичай шукаються відповіді на питання, що починаються зі слів: хто,де, коли і як. Як правило, така інформація міститься у вториннихданих або збирається шляхом проведення обстеження.

  Казуальне дослідження - маркетингове дослідження, що проводиться дляперевірки гіпотез щодо причинно-наслідкових зв'язків.

  Виділяють два типи маркетингової інформації:
  - вторинні дані;
  - первинні дані.

  Під вторинною інформацією розуміються дані, зібрані раніше ззовнішніх і внутрішніх джерел для цілей, відмінних від цілей маркетинговогодослідження.

  Внутрішніми джерелами служать бюджетні звіти, повідомлення торговогоперсоналу самої організації, огляди рекламацій споживачів, планивиробництва і т.д.

  Зовнішніми джерелами є дані міжнародних організацій,уряду, офіційної статистики, періодичної преси, науковихдосліджень та ін, які можуть належати і приватним організаціям.
  Зовнішню інформацію можна підрозділити на офіційно опубліковану,доступну для всіх, і так звану синдикативні інформацію, недоступнудля широкої публіки і видавати окремими організаціями.

  Збір вторинної інформації звичайно передує збору первинноїінформації.

  Первинна інформація - це дані, отримані спеціально для вирішенняконкретної маркетингової проблеми шляхом проведення так званих польовихмаркетингових досліджень; їх збирання здійснюється шляхом спостережень,обстежень, експериментальних досліджень, що виконується над частиною загальноїсукупності досліджуваних - вибіркою.

  Існує чотири основні методи збору первинних даних:
  - опитування;
  - спостереження;
  - експеримент;
  - імітація.

  Під час опитування відбувається систематичний збір інформації відопитуваних осіб за допомогою контактів з ними особисто, по телефону або попоштою. Він може дати дані про відносини, минулих покупках іхарактеристиках потреб. Однак на його точність впливають неправильніабо перекручені відповіді. Для фіксації відповідей використовується анкета
  (перелік питань).

  Запитальник-опитувальний лист для отримання якихось відомостей. Запитальникзазвичай складається з вступу, реквізитних частини і основної частини.

  Головна мета введення - переконати респондента взяти участь в опитуванні.
  Воно повинно містити мета проведеного опитування і показати, яку користьотримає респондент, взявши участь в опитуванні. Крім того, з введення повиннобути зрозуміло, хто проводить дане опитування.

  У реквізитних частині наводиться інформація, що стосується респондента:стать, вік, належність до певного класу, рід занять, сімейнийположення, ім'я та адреса для приватних осіб та для організацій: розмір,місце розташування, напрямок виробничо-господарської діяльності,становище респондента в організації, його ім'я. Крім того, необхідноідентифікувати сам запитальник, тобто дати йому назву, вказати дату,час, місце проведення опитування, прізвище інтерв'юера.

  При розробці основної частини опитувальника слід звертати увагу назміст питань, їх тип і кількість, послідовність поданняпитань в анкеті, наявність контрольних питань.

  Зміст питань визначається тим, що ми бажаємо дізнатися врезультаті відповідей на поставлені запитання.

  Виділяють два типи запитань: відкриті та закриті.

  Відкрите питання - питання анкети, за допомогою якої збираєтьсяпервинна маркетингова інформація; він дозволяє опитуваному на питаннявідповідати своїми словами, що дає йому можливість при відповіді на запитаннядосить вільно наводити приклади, ілюстрації. У таких питанняхвідсутній упередженість, прагнення нав'язати певну відповідь. Однаквідповіді на відкриті питання потребують досить великих витрат часу. Крімтого, отримані відповіді можуть бути інтерпретовані по-різному.

  Закритий питання - питання анкети, за допомогою якої збираєтьсяпервинна інформація, що включає всі можливі варіанти відповідей, з якихопитуваний робить свій вибір. Існує два варіанти таких питань:
  - дихотомічний (тільки два варіанти відповіді: так, ні);
  - багатоваріантного вибору (кілька варіантів відповідей).

  При визначенні числа питань рекомендується протистояти «синдромужадібності »і не ставити зайвих питань, без яких можна обійтися.

  Що стосується послідовності подання питань в анкеті, то нерекомендується починати запитальник з важких або персональних питань,питань, не цікавих для респондентів; такі питання потрібно ставити всередині або наприкінці анкети. Перше питання, по можливості, повинензацікавити опитуваних. Бажано, щоб питання викладалися впевній логічній послідовності, що дозволяє якомога повнішерозглядати окремі теми.

  Наступним етапом, після визначення методу дослідження і зборуданих, типу необхідної інформації і джерел її отримання, єрозробка вибіркового плану і визначення обсяги вибірки.

  На даному етапі виникає необхідність отримати інформацію пропараметрах «групи», серед членів якої буде проводитися маркетинговедослідження. Така «група» за статистикою називається популяцією. Оскількивибірка є частиною досліджуваної популяції, отримані від вибірки данішвидше за все не будуть в точності відповідати даним, які можна булоб отримати від всіх членів популяції. Різниця між даними, отриманимивід вибірки і справжніми даними, називається помилкою вибірки.

  Існують три головні проблеми формування вибірки. Перш за все,виходячи з суті розглянутої проблеми, необхідно визначити, хтоє членом вибірки. Далі необхідно вказати, що розглядається вяк елемент вибірки. І, нарешті, необхідно вирішити питання про розмірвибірки, яка визначає число досліджуваних елементів вибірки.

  4. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

  1. Вибір методів проведення дослідження

  Виходячи з поставлених завдань, у нашому маркетинговому дослідженні мизастосовуємо методи розвідувального і описового дослідження.

  Основу використаної в даній роботі інформації складають первиннідані, вторинна інформація застосовується лише для загального аналізуіснуючого ринку, прогнозування тенденцій його розвитку.

  Основним, використовуваним в нашому маркетинговому дослідженні, методомє опитування, головним інструментом реалізації якого єнаведений у додатку № 1 запитальник.

  У вступі опитувальника ми вказали, від чийого імені проводитьсядослідження, відзначили мета проведеного опитування, основні питання, відповіді наякі хотіли б отримати після аналізу результатів. Нами була згаданаконфіденційність дослідження і вдячність людям, що прийняли в ньомуучасть.

  реквізитних частина дозволяє отримати інформацію, що стосуєтьсяреспондента: стать, вік, дохід (рублів на місяць), освіта, рідзанять. Дана частина дозволяє в подальшому аналізі розділити ринок наокремі сегменти за вказаними критеріями і подивитися переваги іможливості кожного.

  В основній частині нашої анкети мають місце всі варіанти питань:відкриті, закриті дихотомічні і закриті багатоваріантного вибору. Якпоказали результати дослідження, останні найбільш популярні середреспондентів і найбільш їм цікаві. У той же час люди практично невідповідали на відкриті запитання.

  У нашій анкеті 16 запитань: 5 питань включає в себе реквізитнихчастину і 11 - основна частина.

  При складанні нашого опитувальника ми постаралися врахувати рекомендації,що стосуються послідовності подання запитань в анкеті.

  Членами вибірки є жителі Череповця різної статі, віку,освіти, роду занять. Тобто елементами вибірки є випадкові люди.
  Величина вибірки - 200 чоловік.

  Опитування проводився на вулиці серед випадкових перехожих, серед студентівта викладачів університету, в організаціях різного роду діяльностісеред людей різних професій і посад. Для більшої достовірностіаналізу, при проведенні опитування ми намагалися охопити людей, різних завіком, освітою і родом діяльності.

  4.2. Аналіз вторинних даних

  Завдяки вигідному географічному положенню Череповець виявився як?? и в центрі величезного північно-західного регіону, маючи в своєму розпорядженні зручнимивиходами до основних російським ринкам. Тисячею ниток по повітрю, суші іводі він пов'язаний з іншими регіонами Росії.

  Припинення централізованого фінансування, пов'язане з переходомкраїни на ринкову економіку, не стало шоком для основних підприємств
  Череповця. Один з найбільших у Росії «Северсталь», потужний сталепрокатнийзавод, що ведуть у хімічному бізнесі виробничі об'єднання «Амофос»і «Азот» продовжують інвестувати кошти в модернізацію та реконструкціювиробництва, домагаються зниження витрат за рахунок впровадження більшсучасних технологій та зміни структури виробництва.

  Череповець за розмірами порівняно невелике місто, але типовим для
  Росії його не назвеш. Це аж ніяк не сонна провінція. На площі 12094 гапроживає 321,4 тис. чоловік. Демографічна ситуація міста відрізняєтьсявід загальноросійської, хоча тенденції збігаються. Частка пенсіонерів у Череповцінижче, ніж у середньому по країні: якщо в Росії їх 18,5% серед всьогонаселення, то тут 14,3%. Це місто молодих дієздатних людей.

  Структура зайнятості череповчан теж неординарна. Якщо в цілому покраїні в сільському господарстві працює 13,3% працівників, то в Череповецькомурайоні - 7,5%, у сфері послуг співвідношення відповідно 44 і 29,3%. Що жстосується промисловості, то вже інші цифри: 42,7 і 63,3%.

  Таким чином, у нашому місті склалися сприятливі умови длярозвитку і розширення сфери послуг, у тому числі і пов'язаних зпоширенням сучасних систем безпеки.

  Населення Череповця, особливо що працює на великих промисловихпідприємствах, має досить високий рівень доходу. Це дозволяє їмвитратити частину своїх коштів для забезпечення комфортності та безпекисвого житла.

  4.3. Аналіз первинних даних

  При аналізі результатів опитування виявилися такі дані проучасників вибірки:
  - приблизно рівну кількість чоловіків (49,5%) і жінок (50,5%);
  - опитувані в основному люди до 60 років, тобто працездатне і найбільш платоспроможне населення (кількість пенсіонерів невелика, в силу їхньої надмірної підозрілості і небажання відповідати на питання анкети);
  - основна частина опитаних має дохід до 6000 рублів на місяць (середні по місту), але зустрічаються респонденти і з великим доходом;
  - приблизно рівна кількість респондентів з вищою освітою (48%) з одного боку і з середнім (23%) і середньою технічною (29%) - з іншого;
  - за родом занять менше всього взяло участь студентів і пенсіонерів, інші типи занять поширилися рівномірно.

  Перше питання анкети звучав як «Чи замислювалися Ви коли-небудь надможливістю обладнання вашого житла охоронною сигналізацією ?».

  Більшість опитаних (69,7% чоловіків, 55,4% жінок) замислювалися надцією проблемою.

  Люди, яким за 60 років - не замислювалися 91,7%, всі інші віку --замислювалася більша частина опитаних.

  Тенденція така, що більший відсоток позитивних відповідей уреспондентів з великим достатком. Якщо з опитаних з доходом до 3000рублів на місяць «так» відповіли 46,7%, то з опитаних з доходом понад 10000тисяч - 100%.

  Особливої розмежування, пов'язаного з рівнем освіти немає, невеликийспад позитивних відповідей опитаних із середньою освітою (45,7 %).

  Виходячи з градації за родом занять відповідь «так» був у ІТП (83,3%),службовців (57,1%), робітників (57,1%), відповідь «ні» - у студентів (54,5%) іпенсіонерів (81,3 %).

  Результати відповідей на це питання показують, що ринокпотенційних споживачів вивчається продукції в нашому місті доситьширокий, більшість людей замислюються над можливістю захисту свого житлаза допомогою охоронної сигналізації.

  Друге питання - «Чи знаєте Ви, що таке відео-і аудіодомофони,відеоглазкі, відеокамери прихованого спостереження ?».

  Більшість опитаних (63%) відповіли позитивно. Як і слід булоочікувати, більш компетентні в цьому питанні чоловіки (55,8%), ніж жінки
  (50,5 %).

  Якщо дивитися по віку, менш обізнані люди старше 60 років (50%відповіли «ні»). Найбільш обізнані - люди до 40 років.

  Виходячи з щомісячного доходу, виявилася наступна тенденція: чимменше дохід респондента, тим менший відсоток відповіді «так». У людей здоходом до 3000 рублів «так» відповіли 12% опитаних, при доході від 6000рублів немає не чули про це обладнанні.

  Люди з вищою (69,5%) і середньою технічною (51%) освітою більшеобізнані, ніж люди з середньою освітою (65,5 %).

  За родом занять - найменш обізнаними в цьому питанні єпенсіонери: 37,5% відповіли «ні».

  Порівнюючи відповідей на питання № 1 і № 2, отримуємо, схожі результати. Чимвище за рівень доходів, тим більша обізнаність і зацікавленість уВаші дані. Вища освіта і рід занять (ІТП, службовці)також визначають обізнаність у цьому питанні. Найменш обізнанимшаром населення є пенсіонери.

  Ось як розташувалися відповіді на питання № 3 «Що б Ви хотіли мати усебе вдома для забезпечення особистої безпеки? »:
  - охоронну сигналізацію - 50,5%;
  - відеодомофон - 21,0%;
  - відеоочко - 15,5%;
  - аудіодомофон - 8 , 0%;
  - інше - 5,0%.

  Серед відповідей по пункту інше зустрічаються: «нічого», «нічого з того,що перераховано »,« все », комбіновані відповіді (« відеоочко іаудіодомофон »), жартівливі відповіді (« собаку »,« биту, автомат »).

  Таким чином, основний відсоток опитаних бажає мати в себеохоронну сигналізацію, відеодомофони і відеоглазкі.

  Цікава тенденція пов'язана з градацією по підлогах: 62,6% чоловіківвідповіло «охоронну сигналізацію» і 12,1% - «відеодомофони», в той же час
  38,6% жінок - охоронну сигналізацію і 29,7% - відеодомофони. Це,ймовірно, викликане тим, що більшість чоловіків хочуть убезпечити житло всвою відсутність, тоді як жінки прагнуть убезпечити себе і признаходження будинку.

  Відеоглазкі хочуть мати в основному люди до 40 років і старше 60.
  «Відеодомофони» відповіло приблизно рівну кількість людей різного віку,крім людей старше 60 років (8,3%). Відсоток віддають перевагу охороннусигналізацію збільшується з віком: до 25 років - 41,8%, понад 60 років -
  75%.

  Не залежно від доходу, всі верстви віддають перевагу одностайнеохоронної сигналізації.

  Освіта не має суттєвої ролі, відмічено лише невеликапідвищення попиту до відеодомофоном (24,2%) у людей з вищою освітою.

  У градації за родом занять зберігається та ж тенденція, що й усередньому за вибіркою, за винятком студентів, які віддають перевагувідеоглазкі (40,9 %).

  З результатів аналізу цього питання видно, що найбільшуперевага віддається охоронної сигналізації. Тобто нашої організаціїслід зробити наголос на поширення саме цього обладнання. Такожвеликий відсоток бажаючих придбати відеодомофони і відеоглазкі. Меншзатребувані аудіодомофони, але і вони названі 8% опитаних. Все ценеобхідно врахувати при формуванні асортименту продукції.

  Питання № 4 - «Яку суму ви можете витратити на систему безпеки
  Вашого житла ?».

  Основні варіанти відповідей: до 1000 рублів - 35%, від 1000 до 5000рублів - 48%.

  Люди старшого покоління (понад 60 років) в основному готові витратити до
  1000 рублів. Це викликано, ймовірно, невисоким рівнем доходів цього шарунаселення та низькою поінформованістю про реальну вартість обладнання. Наінші віку зберігається середня тенденція.

  Визначилася прямо пропорційна залежність між доходами ісумою, яку люди готові витратити на придбання системи безпеки.
  Якщо з рівнем доходу до 3000 рублів більшість (48,9%) готові витратитидо 1000 рублів, і 2,2% - понад 10000 рублів, то з доходами понад 10000рублів готові витратити до 1000 рублів - 14,3%, до 10000 рублів - 14,2% іпонад 10000 рублів - 71,4%.

  Освіта істотної ролі не грає.

  За родом занять, пенсіонери можуть витратити до 1000 рублів.

  Таким чином, для отримання найбільшої вигоди, у своїй роботі фірмунеобхідно орієнтуватися на середній клас суспільства з доходами від 3000рублів на місяць і на більш забезпечених людей.

  На 5-й запитання «Коли Ви готові встановити обладнання системибезпеки Вашого житла? »більшість опитаних (61,5%) відповіли« покинемає такої необхідності ». Але слід зазначити, що великий відсоток ізбираються це зробити.

  Серед анкет зустрічається кілька примірників, до яких респондентивнесли зміни. З'явився такий варіант відповіді: «поки немає такоїможливості ». Виходячи з цього, можна зробити висновок, що питання поставленотрохи некоректно. Ймовірно, великий відсоток людей, що бажають придбатисистему безпеки, але не мають для цього можливості з тих чи іншихпричин. Але ці люди залишаються можливими покупцями досліджуваної продукції.

  Виходячи з віку респондентів, виявилася наступна тенденція: чимстарші люди, тим більше відсоток відповіді «поки немає такої необхідності».

  100% людей з доходом вище 10000 рублів на місяць збираються придбатидосліджуване обладнання. У міру зниження доходу цей відсоток зменшується.

  76,1% опитаних із середньою освітою вважають, що в них «поки що немаєтакої необхідності », у людей з середньою технічною освітою цейвідсоток нижче - 58,6%, з вищою освітою ще нижче - 56,8%.

  За родом занять: 26,4% ІТП і 25% службовців збираються встановитисистеми безпеки, серед пенсіонерів - всього 6,3%.

  Отримані результати відповідей на це питання можна пояснити тим, щодана область ринку ще розвивається. Обивателі чули про цеобладнанні, але не всі знають про його можливості. Ми порекомендували бфірмі провести широку роз'яснювальну і в чомусь освітню програмув рамках рекламної компанії. Для здійснення цього можна, зокрема,задіяти міські засоби масової інформації.

  У результаті відповідей на 6-е питання - «Чи знаєте Ви фірми, що працюють в
  Череповці в даній сфері? Які? »- Ми отримали рівну кількість (29,5%)що знають і необізнаних, інші опитувані відповіли «щось чув».

  Найменш обізнаними в цьому питанні опинилися люди старше 60 років
  (не знають 41,7% і знають 8,3 %).

  Чим більший дохід, тим вище поінформованість: при доході до 3000 рублів
  - 25% відповіли «так» і «щось чув», при доході понад 10000 рублів -
  85,7%.

  У респондентів із середньою освітою виявилася меншаобізнаність, ніж у людей з середньою технічною та вищою.

  Найбільш обізнаною категорією за родом занять є службовці -
  47,6%. Несподіваним результатом стало те, що велика кількість (30,6%)необізнаних серед ІТП.

  Ось як за спаданням голосів розташувалися названі опитуванимифірми:
  - «Торнадо» - 29;
  - Відділ позавідомчої охорони - 9;
  - «АСПИС» - 5;
  - «Технік Систем Сервіс» - 4;
  - «Телевідеосервіс »-1;
  -« Нева »- 1;
  -« Шериф »- 1;
  -« Щит »- 1.

  Слід зазначити, що на перших трьох позиціях опинилися фірми, активновикористовують рекламу на телебаченні, радіо, інших засобах масовоїінформації. Особливістю зазначених фірм є також те, що вониспеціалізуються на системах охоронної сигналізації, не приділяючи увагитакий досить затребуваною у населення частини ринку систем безпеки,як відео і аудіодомофони, відеоглазкі і т.д.

  Останні три названі фірми не займаються наданням послуг зпостачання і монтажу сучасних систем безпеки і названі в силунекомпетентності опитуваних.

  З відповідей на питання № 6 ми хотіли б зробити наступний висновок: людибільше знають про сам обладнанні, ніж про фірми його розповсюджувачів внашому місті. І для успішної роботи фірми на досліджуваному ринку їй простонеобхідна потужна рекламна компанія.

  Питанням № 7 - «У багатьох чи Ваших знайомих є системи відеоспостереженняабо охоронної сигналізації квартири, дачі ...? »- ми намагалися дізнатися ступіньпоширеності сучасних систем безпеки серед населення нашоїміста. Якщо врахувати, що у наших респондентів коло знайомих становитьблизько 20 - 30 чоловік, то наша вибірка від 200 опитуваних збільшуєтьсядо кількох тисяч.

  При аналізі відповідей на це запитання ми отримали наступні результати:
  - «ні в кого» - 44,5%;
  - «у деяких» - 52%; < br> - «у багатьох» - 3,5%.

  Навіть якщо під відповіддю «у деяких» респонденти розуміли одного зсвоїх знайомих, ці результати показують досить широкепоширення систем безпеки в нашому місті.

  Досить високо кількість знайомих, які володіють розглянутихобладнанням, в опитуваних з доходом понад 6000 рублів на місяць. Якщоприпустити, що знайомі респондентів мають в основному приблизнооднаковий з ними прибуток, можна зробити висновок, що у людей з доситьвисоким рівнем достатку та чи інша розглянуте устаткування вжевстановлено.

  На даному етапі фірму-розповсюджувача сучасних систем безпекислід звернути особливу увагу на людей з високими доходами. Але не можназабувати і про населення із середнім достатком: серед них можна поширюватиякесь більш дешеве, а, отже, і доступне їм, обладнання. Дляпошуку таких систем для середнього класу фірму-розповсюджувача необхідноохоплювати ширший спектр виробників і постачальників, налагоджувати зними тісні зв'язки, що дозволяють отримувати оптові або дилерські знижки,знижуючи тим самим вартість пропонованого обладнання. Крім того, вартопередбачити гнучкі системи знижок для споживачів, продаж обладнанняна виплат, можливість заміни застарілих систем новішими на пільговійоснові і т.д.

  Питання № 8 - «Чи вважаєте Ви, що відео-і аудіодомофони, відеоглазкіможуть підвищити комфортність і безпека Вашого житла? »дозволяєвизначити характер самого відносини (позитивний або негативний) дозазначеному в питанні обладнання.

  У результаті опитування ми отримали наступні результати: «так» - 87%;
  «Ні» - 5,5%; «не знаю» - 10,5%, що говорить саме за себе. Більшістьреспондентів розуміє цінність розглянутого устаткування.

  Серед пенсіонерів «так» відповіли 62,5%, а «не знаю» - 31,5% опитаних,що знову говорить про їх необізнаність.

  Також велика кількість відповіли «не знаю» (23,9%) середреспондентів із середньою освітою.

  У цілому з даного питання можна зробити висновок, що абсолютнабільшість опитаних усвідомлює корисність і необхідність таких систембезпеки, як відео-і аудіодомофони, відеоглазкі.

  Питання № 9 - «У разі необхідності придбання обладнаннявідеоспостереження та охорони, де Ви будете шукати інформацію про цісистемах? »- дозволяє визначити найбільш популярні каналипоширення інформації.

  Ось як розташувалися за зменшенням числа голосів запропоновані варіантивідповіді:
  - «через знайомих» - 38,5%;
  - «газети» - 26,5%;
  - «телебачення» - 11,5%;
  - «радіо» -- 9,5%;
  - «інформація вже існує» - 9,5%.

  Констатує на користь більшої компетентності чоловічого населення поданого питання наступний факт: відповідь «інформація вже існує» вказали
  15,2% чоловіків і лише 4% жінок.

  Люди старшого покоління, пенсіонери більше довіряють газетам ітелебаченню, 50% і 33,3% відповідно, інші опитувані відповіли впереважно «через знайомих» (30 - 40%) і «газети» (20 - 25 %).

  Респонденти з рівнем доходу від 6000 до 10000 рублів на перше місце
  (50%) ставлять «газети», опитані з іншими доходами більше довіряють думкузнайомих.

  Серед відкритих варіантів відповідей вказані наступні: «рекламніпроспекти »,« всі можливі джерела інформації »,« в науковій літературі »,
  «Ніде», «через усі зазначені варіанти», «безпосередньо у фірмі».

  Аналіз відповідей на це запитання дозволяє зрозуміти необхідністьвипускати рекламу в різних засобах масової інформації. Найбільшийакцент слід зробити на газетній рекламі, так як їй довіряє більшийвідсоток населення. Для цієї мети одним з варіантів ми можемо запропонуватиоголошення в газетах безкоштовної доставки, інформація в яких доступнапереважній більшості городян.

  Відповіді на питання № 10 - «При виборі обладнання на який критерій Визверніть увагу в першу чергу? »- розташувалися в наступному порядку:
  -« якісні характеристики »- 40%;
  -« вартість »- 30%;
  -« репутація фірми »- 19%;
  - «сервісні послуги» - 8,5%.

  Серед своїх варіантів відповідей названі «прийнятне для кишеніспіввідношення ціни і якості »,« вартість і репутація фірми ».

  У жінок більше відсоток вказують« вартість »(36,6%), ніж
  «Якісні характеристики» (33,7%), що протилежно думку чоловіків.

  Люди, яким за 60 років в першу чергу будуть дивитися на вартістьустаткування (91,7%), опитані інших віків вважають першочерговими
  «Якісні характеристики».

  Виявілась наступна тенденція: люди з меншими доходами приділяютьбільшу увагу вартості і, навпаки, люди більшого достатку вказуютьінші варіанти відповідей. Опитані з доходом понад 10000 рублів приділяютьувагу тільки якісними характеристиками (57,1%) та репутації фірми
  (42,9%) і взагалі не називають вартість.

  Таким чином, з цього питання можна зробити висновок, що більшістьлюдей при виборі обладнання в першу чергу звертає увагу наякісні характеристики, а не на вартість. Це позитивнатенденція, що дозволяє пропонувати більш якісну продукцію. Вартістьвідіграє найважливішу роль лише для населення з низьким рівнем доходів,особливо, пенсіонерів.

  Слід зазначити, що досить великий відсоток респондентів, які вказалив якості основного критерію репутацію фірми. Це дає для фірми величезнийфронт робіт зі створення іміджу фірми, розвитку сервісних послуг, завоювання
  «Доброго імені», яке в усіх на слуху і якому довіряють.

  Питання № 11 - це «Чи достатньо для Вас інструкції з експлуатаціїобладнання чи необхідна консультація фахівця ?».

  Більшість (65%) відзначили необхідність консультації фахівця. Ужінок потреба в консультації вище (76,2%), ніж у чоловіків (53,5 %).

  З віком кількість бажаючих отримати консультацію підвищується: від
  60% у людей до 25 років до 91,7% - після 60 років.

  Респондентам з великими доходами консультація потрібно в меншійступеня. У опитуваних з доходами понад 10000 рублів на місяць «необхіднаконсультація »відповіли 28,6%, тоді як серед опитуваних з доходами до
  3000 рублів цей варіант відповіді відзначили 75%.

  Також необхідність консультації невелика у людей з середнімтехнічною освітою, ІТП.

  Таким чином, більшість людей має потребу в консультаціїфахівців. Отже, нашій фірмі необхідно ввести цей вид послуг.
  Крім того, послуги такого плану формують позитивний імідж підприємства,підвищують довіру до обслуговуючого персоналу, стимулюють бажання повернутисясаме в цю фірму, якщо виникне необхідність в іншому обладнанні,забезпечує відмінну репутацію фірми і доброзичливе громадськедумку про її діяльність.

  5. ВИСНОВКИ

  В результаті проведеного дослідження, ми отримали наступнірезультати:

  1. При вивченні існуючого в нашому місті ринку електронних систембезпеки, ми прийшли до висновку, що за конкурентною структурі на цьомуринку має місце монополістична конкуренція. Тобто кількапідприємств продає в цілому подібну продукцію, але кожна з них має своївідмінні здібності (націленість на різних споживачів, своїметоди роботи, різні принципи ціноутворення і т.д.).

  2. Більша частина населення міста інформована про сучасних системахбезпеки, їх призначення та можливості застосування для захистувласного житла. Люди усвідомлюють, що розглядається обладнання можепідвищити комфортність і безпеку їх життя.

  3. Ми намагалися розбити ринок на сегменти за демографічним принципом

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status