ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетинговий аналіз підприємства
       

   

  Маркетинг

  ВСТУП
  Необхідними умовами досягнення самоокупності і самофінансуванняпідприємства в умовах ринку є орієнтація виробництва наспоживачів і конкурентів, гнучке пристосування до мінливої ринковоїкон'юнктурі.
  Кожному підприємству перед тим, як планувати обсяг виробництва,формувати виробничу потужність, необхідно знати, яку продукцію, вякому обсязі, де, коли і за якими цінами воно буде продавати. Для цьогопотрібно вивчити попит на продукцію, ринки її збуту, їх ємність, реальних іпотенційних конкурентів, потенційних покупців, можливістьорганізувати виробництво за конкурентною ціною, доступність необхіднихматеріальних ресурсів, наявність кадрів необхідної кваліфікації і т.д. Відцього залежать кінцеві фінансові результати, відтворення капіталу, йогоструктура і, як наслідок, фінансова стійкість підприємства.

  За допомогою маркетингу ведеться постійний пошук нових ринків, новихспоживачів, нових видів продукції, нових сфер застосування традиційноїпродукції, здатних забезпечити підприємству найбільший рівень прибутку.
  Маркетинг виступає як інструмент регулювання виробництва ізбуту, загальних виплат на оплату праці, щоструктурну політику на ринковий попит.
  1. Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень
  Значення аналізу попиту. Фактори, що формують попит. Еластичність попиту на ціну і доходи покупців.

  Основна мета маркетингового аналізу - вивчення попиту на продукцію і формування портфеля замовлень. Від портфеля замовлень залежать виробнича потужність підприємства і ступінь її використання в процесі подальшої діяльності. Якщо попит на продукцію падає з яких-небудь причин, то відповідно зменшується портфель замовлень, йде спад виробництва, ростуть собівартість продукції, збитки і підприємство може стати банкрутом.
  Тому аналіз попиту на профільну продукцію підприємства має велике значення. Це одна з найбільш важливих і відповідальних етапів дослідження ринку.

  Попит як економічна категорія характеризує обсяг товарів, які споживач бажає і в змозі придбати за певною ціною протягом певного періоду часу на певному ринку.
  Рівнем попиту впливають багато факторів: ціни на пропонований товар, йогоякість, доходи покупців, споживчі переваги, ціни назв'язані (взаємозамінні) товари, очікування споживачами зміни їхдоходів і цін на товари, насиченість ринку, процентні ставки за вкладами іт.д.
  Ступінь чутливості попиту до зміни ціни вимірюється за допомогоюкоефіцієнта цінової еластичності (Ер):

  Процентна зміна кількості попиту i-гo товару

  Ep = ------------------- --------------

  Процентне зміна цін на товар

  Коефіцієнт еластичності попиту за доходом (ЕD) характеризує ступіньчутливості попиту на товар при зміні доходу споживачів:

  Процентна зміна кількості попиту i-го товару

  Процентне зміна доходів покупців
  Попит еластичний, якщо величина цих коефіцієнтів більше одиниці, інееластичний, - якщо менше одиниці. При значенні коефіцієнта еластичностіщо дорівнює нулю, попит абсолютно нееластичний: жодна зміна ціни не тягнеза собою зміну попиту на продукцію. Якщо коефіцієнт еластичності рівнийодиниці (одинична еластичність), то це означає, що темп зростання попитудорівнює темпу зниження ціни. Попит буває ще абсолютно еластичним, коли принезмінною ціною або її росте попит на продукцію збільшується до межікупівельних можливостей, що найчастіше буває в умовах інфляції.
  За даними в табл. 1 визначимо коефіцієнти цінової еластичності повиробу D.
  Порівнявши отримані результати, неважко помітити, що темп зниженняпопиту значно випереджає темп приросту цін. Тому можна зробити висновокпро відносну еластичності попиту на дану продукцію, хоча в умовахінфляції еластичність попиту знижується, так як виникає психологічнаадаптація до зростання цін. Підприємство обрало варіант ціни 7800 руб., Хочапопит при такій ціні і виручка нижче, ніж при ціні 6000 руб. Але оскількиметою даного підприємства є не завоювання ринків збуту, а одержаннямаксимуму прибутку, то цей варіант ціни більш вигідний, тому що віндозволяє отримати більшу суму прибутку, ніж за іншими варіантами.

  Таблиця 1

  Еластичність попиту на продукцію D

  | Ціна, | Обсяг | Темп приросту,% | Коефіцієнт | Величина, млн. крб. |
  | млн | попиту, | | еластичності | |
  | | Туб | | попиту | |
  | | | Ціни | Обсягу | | виручки | затру | прибутку |
  | | | | Попиту | | | т | |
  | 6,00 | 3000 | | | | 18000 | 13250 | 4750 |
  | 6.25 | 2850 | 4,16 | -5,00 | 1,20 | 17812 | 12837 | 4975 |
  | 6,50 | 2700 | 4,00 | -7,00 | 1,75 | 17550 | 12425 | 5125 |
  | 7,00 | 2400 | 7,70 | -11,10 | 1,42 | 16800 | 11600 | 5100 |
  | | | | | 2881,45 | | | |
  | 7,50 | 2150 | 7,14 | -10,40 | 1,45 | 16125 | 10912 | 5213 |
  | 7,80 | 2050 | 4,00 | -4,65 | 1,16 | 15990 | 10638 | 5325 |
  | 8,00 | 1950 | 2,56 | -4,87 | 1,90 | 15600 | 10 | 5240 |
  | | | | | | | 360 | |
  | 8,20 | 1870 | 2,50 | -4,10 | 1,64 | 15334 | 10142 | 5192 |


  Зростання ціни при зниженні обсягу продажів ефективний до тих пір, поки величинадодаткового доходу на одиницю продукції перевищує величинудодаткових витрат на одиницю продукції.
  Наведені дані показують, що у підприємства є можливістьзбільшити обсяг виробництва даного виду продукції і завоювати більшийринок збуту за рахунок деякого зниження її ціни.
  Велике значення у вивченні чинників формування попиту маєкореляційний аналіз. З його допомогою оцінюється і прогнозується ступіньзалежності попиту від досліджуваних факторів.

  2. Оцінка ризику незатребуваною продукції

  Причини виникнення, види ризику і наслідки не затребуваною продукції. Діагностика ризику незатребуваною продукції.
  Вивчення попиту тісно пов'язане з оцінкою ризику незатребуваною продукції,який виникає внаслідок відмови споживачів купувати її. Вінвизначається величиною можливого матеріального і морального збиткупідприємства. Кожне підприємство повинне знати величину втрат, якщо якасьчастина продукції виявиться нереалізованою. Щоб уникнути наслідків ризикунезатребуваною продукції, необхідно вивчити чинники його виникнення зметою пошуку шляхів недопущення або мінімізації втрат.
  Внутрішні причини: неправильно складений прогноз попиту на продукцію службовцямипідприємства; неправильна цінова політика на ринках збуту; зниження конкурентоспроможності продукції в результаті низької якостісировини, устаткування, відсталої технології, низької кваліфікації персоналу; неефективна організація процесу збуту і реклами продукції.
  Зовнішні причини: неплатоспроможність покупців; підвищення процентних ставок по внесках; демографічні; соціально-економічні, політичні та ін
  Ризик незатребуваною продукції можна підрозділити на переборні інездоланний. Критерієм віднесення його до однієї з груп єекономічна доцільність нововведень, спрямованих на просуваннятоварів на ринок. Якщо додаткові витрати на дизайн, конструктивнізміни, упаковку, рекламу, організаційну перебудову виробництва ізбуту перевищують суму їх покриття виручкою, то економічно вонинедоцільні, і навпаки. Ризик незатребуваною продукції може бутивиявлений на пред виробничої, виробничої і післявиробничої стадії. Більший ефект досягається, якщо ризик будевиявлений на пред виробничої стадії. Тоді економічний збиток будевключати в себе лише витрати на дослідження ринку, розробку виробу іін Якщо ж ризик незатребуваною продукції виявлено на виробничійабо після виробничої стадії, то це може серйозно похитнутифінансовий стан підприємства. У суму збитку, крім перерахованих вищевитрат, увійдуть витрати на підготовку, освоєння, виробництво і частковозбут продукції.
  Залежно від часу виявлення ризику незатребуваною продукціїуправлінські рішення можуть бути різними. У першому періоді можна неприступати до виробництва даного виду продукції, замінивши його іншим. Піддругому періоді ще можна внести суттєві зміни в дизайн,конструкцію, ціну виробу і за рахунок цього просунути його на ринок. Якщоризик виявлений після виготовлення продукції, то потрібно думати як уникнутибанкрутства, тому що незатребувана продукція - це прямий збиток дляпідприємства. Кожен товар повинен вироблятися лише тоді, коли єплатоспроможний попит на нього, підкріплений заявками або договорами пройого постачання.

  Таблиця 2
  Аналіз забезпеченості плану виробництва продукції договорами (заявками) на поставку
  | Вид | Обсяг поставки | Залишок готової | План | Забезпеченість |
  | продукції | за укладеними | продукції на | виробництва | випуску |
  | | Договорами, туб | початок року, | продукції на | продукції |
  | | | Туб | рік, туб | договорами,% |
  | А | 4800 | 150 | 5760 | 81,2 |
  | В | 5300 | 110 | 5600 | 92,8 |
  | С | 3200 | 60 | 2743 | 114,0 |
  | D | 2600 | 40 | 1920 | 132,6 |


  Як видно з табл. 2, план випуску продукції С і D був повністюзабезпечений договорами на постачання продукції. За виробів А і Взапланований випуск продукції був забезпечений договорами на постачаннявідповідно на 81,2 і 92,8%. У результаті підприємству довелосяпереглянути структуру виробництва, скоротивши питома вага перших двохвидів продукції та збільшивши частку продукції С і D. У зв'язку з цим ми можемозробити висновок, що підприємство активно реагує на кон'юнктуру ринку,на зміну попиту, вносячи відповідні коригування у виробничупрограму.
  Щоб оцінити ризик незатребуваною продукції, проаналізуємо динамікузалишків готової продукції (табл. 3).

  Таблиця .3

  Аналіз динаміки залишків готової продукції
  | | Залишок | Фактично | Обсяг | Залишок | Приріст |
  | | | Й | | | |
  | Вид | | | | Готовою | | |
  | Продукції | на | випуск | реалізації | Продукції на кінець | туб |% |
  | | Початок | продукції | продукції | року | | |
  | | Року | | | | | |
  | А | 150 | 5040 | 4850 | 340 | 190 | 126 |
  | В | 110 | 5544 | 5300 | 354 | 244 | 222 |
  | З | 60 | 3168 | 3050 | 178 | 118 | 197 |
  | D | 40 | 2688 | 2560 | 168 | 128 | 320 |


  З таблиці видно, що за звітний рік значно зросли залишкинереалізованої продукції, особливо з виробів А і В, попит на якізнизився, що вимагає від підприємства прийняття певних заходів длянедопущення збитків від незатребуваною продукції, наприклад, зниження цінна дані види продукції або додаткові витрати на більшпривабливу упаковку, рекламу і т.д. В іншому випадку, якщо цяпродукція буде незатребувана покупцями, підприємство отримає збитки врозмірі фактичних витрат на її виробництво та зберігання. По продукції Авони складуть 1768 млн руб. (5,2 х340), а по продукції В - 2160 млн руб.
  (6,1 х354).

  3. Аналіз ринків збуту продукції
  Аналіз динаміки ринків збуту та їх прибутковості. Аналіз "положення товарів на ринках збуту.
  Від ринків збуту залежать обсяг продажів, середній рівень цін, виручка відреалізації продукції, сума отриманого прибутку і т.д. У першу чергупотрібно вивчити динаміку про становище кожного виду продукції на ринках збутуза останні 3-5 років.

  Таблиця 4 Аналіз динаміки ринків збуту продукції
  | | Внутрішній ринок | Експорт |
  | Оказатель | | | | | | |
  | Показник | Xxxl | ххх2 | хххЗ | xxxl | ххх2 | хххЗ |
  | Виріб А | | | | | | |
  | Обсяг реалізації | 5000 | 5000 | 4500 | 1000 | 500 | 350 |
  | продукції, т | | | | | | |
  | Ціна одиниці | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 7,77 |
  | продукції, млн ру. | | | | | | |
  | Собівартість одиниці | | | | | | |
  | Продукції, млн руб. | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 5,2 | 5,4 | 5,78 |
  | Прибуток, млн руб. | 2500 | 3000 | 2700 | 2800 | 1300 | 695 |
  | Рентабельність,% | 13 | 12,5 | 12 | 35 | 32,5 | 25,6 |
  | Виріб В | | | | | | |
  | Обсяг реалізації | 5200 | 5250 | 5300 | | | |
  | продукції, туб | | | | | | |
  | Ціна одиниці | 5,5 | 5,8 | 6,1 | | | |
  | продукції, млн ру | | | | | | |
  | Собівартість | 4,7 | 4,9 | 5,12 | | | |
  | продукції, млн ру. | | | | | | |
  | Прибуток, млн руб. | 4160 | 4725 | 5194 | | | |
  | Рентабельність,% | 14,5 | 15,5 | 16 | | | |
  | Виріб С | | | | | | |
  | Обсяг реалізації | 2000 | 2050 | 2300 | | 500 | 750 |
  | продукції, туб | | | | | | |
  | Ціна одиниці | 6,5 | 6,7 | 7,0 | | 8,0 | 8,4 |
  | продукції, млн руб. | | | | | | |
  | Собівартість | 5,0 | 5,2 | 5,4 | | 6,0 | 6,0 |
  | продукції, млн руб. | | | | | | |
  | Прибуток, млн руб. | 3000 | 3075 | 3680 | | 1000 | 1800 |
  | Рентабельність,% | 23 | 22,4 | 23 | | 25 | 28,5 |
  | І з д і л і е D | | | | | | |
  | Обсяг реалізації | 1000 | 950 | 1160 | 500 | 850 | 1400 |
  | продукції, туб | | | | | | |
  | Ціна одиниці | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 8,1 | 8,3 |
  | продукції, млн руб. | | | | | | |
  | Собівартість | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
  | продукції, млн руб. | | | | | | |
  | Прибуток, млн руб '. | 1300 | 1425 | 1972 | 1400 | 2125 | 3220 |
  | Рентабельність,% | 28,3 | 30,0 | 30,9 | 53,8 | 44,6 | 38,3 |


  З табл. 4 видно, що за останні два роки попит на продукцію А розпочавпадати, особливо на зовнішніх ринках. Додаткові витрати на підвищенняконкурентоспроможності даного 'виду продукції на зовнішньому ринку не принеслиуспіху:обсяг продажів і рівень рентабельності значно знизилися. За виробу Вспостерігаються стабільний обсяг продажів і стабільний дохід, а по виробам С і D
  - Зростання обсягу продажів і зростання прибутковості.
  За даними, наведеними в табл. 5, можна вивчити структуру ринків збуту ірівень їх прибутковості.

  Таблиця 5 Аналіз структури ринків збуту та їх прибутковості

  | Вид | Структура ринків збуту,% | Прибутковість продукції на ринку збуту,% |
  | продукц | | |
  | ії | | |
  | | Внутрішнього | Експорту | разом | Внутрішньому | зовнішньому |
  | А | 92,8 | 7,2 | 100 | 12,0 | 25,6 |
  | В | 100,0 | - | 100 | 16,0 |------ |
  | З | 75,4 | 24,6 | 100 | 23,0 | 28,5 |
  | D | 45,3 | 54,7 | 100 | 30,9 | 38,3 |


  За результатами аналізу виділяють чотири категорії товарів:
  "зірки", які приносять основний прибуток підприємству і сприяютьекономічному зростанню;
  "дійних корів" - переживають період зрілості, незначною міроюсповільнює економічне зростання, не мають потреби в інвестиціях, приносятьприбуток, який використовується на фінансування "важких дітей";
  "важкі діти" - це, як правило, нові товари, які потребують в рекламі, впросуванні на ринок, поки не приносять прибутку, але в майбутньому можуть стати
  "зірками";
  "мертвий вантаж" або "невдахи" - нежиттєздатні, не сприяютьекономічному зростанню, не приносять прибутку.
  Таке групування продукції підприємства дозволить обрати правильнустратегію, спрямовану на фінансування "важких дітей", які внайближчим часом можуть стати "зірками", у підтримці достатньої кількості
  "зірок", які покликані забезпечити довге життя підприємства, і "дійнихкорів ", що сприяють фінансуванню" важких дітей ".
  При цьому потрібно враховувати, на якій стадії життєвого циклу знаходитьсякожен товар на окремих сегментах ринку: а) нульова стадія характеризується вивченням та апробацією ідеї розробкинового товару, а потім і самого товару; б) перша стадія (випуск товару на ринок і впровадження), на якійз'ясовується, чи буде товар мати успіх на ринку. Прибуток на цій стадіїневисока, тому що значні кошти йдуть на амортизацію досліджень,просування товару на ринок; в) друга стадія (ріст і розвиток продажів), на якій товар починаєприносити прибуток, він швидко покриває всі витрати й стає джереломприбутку, хоча вимагає ще більших витрат на рекламну підтримку йогопросування на ринку; г) третя стадія (зрілість) - товар має стабільний ринок, користуєтьсяпопитом і приносить регулярний дохід, тобто знаходиться в самому прибутковомуперіоді, тому що не вимагає витрат на просування на ринок, а тільки нарекламну підтримку його "популярності"; д) четверта стадія (насичення і спад), на якій спочатку обсяг продажівістотно не змінюється, а потім різко скорочується за передбачуваним інепередбачуваних причин: товар, не зазнає ніяких змін,набридає споживачам, або ж зникає потреба, яку він покликаний бувзадовольняти. Мистецтво полягає в тому, щоб вчасно вловити іпередбачити спад попиту на виріб шляхом його вдосконалення або заміниіншим, •? • "" На аналізованому підприємстві "зірками" на даниймомент є вироби С і D, що приносять найбільший прибуток і маютьвисокий рівень прибутковості. К "дойних корів" належать вироби А і В. Їхрентабельність нижче, але вони приносять чималий дохід івиробництво їх є ще вигідним для підприємства. Але оскільки виріб
  А знаходиться на четвертій стадії життєвого циклу на ринку, намітився спадвиробництва, то його потрібно поступово замінювати новим, здатним принестипідприємству в майбутньому прибуток "висхідної зірки".

  Результати аналізу повинні допомогти керівництву підприємства розробитиасортимент товарів відповідно до його стратегією і вимог ринковоїкон'юнктури. На аналізованому підприємстві планується скоротитивиробництво товару А і значно збільшити виробництво товарів С і D.
  Крім того, намічається до випуску новий вид продукції Е, від якогопідприємство в майбутньому сподівається отримати високо-кіі_дохол

  У процесі аналізу необхідно також виявити реальних], і потенційнихконкурентів, провести?? аналіз показників! їх діяльності, визначитисильні та слабкі сторони їх бізнесу, фінансові можливості, цілі істратегію конкурентів в галузі експансії на ринку, технологіївиробництва, якості продукції та цінової політики. Це дозволитьпередбачити спосіб їхньої поведінки і вибрати найбільш прийнятні способи боротьбиза відвоювання у конкурента ніші на ринку.

  4. Аналіз цінової політики підприємства

  Фактори, що визначають цінову політику підприємства. Порівняльний аналіз рівня цін.

  Одним з найбільш істотних напрямків маркетингового аналізу є цінова політика підприємства на товарних ринках. Ціни забезпечують підприємству запланований прибуток, конкурентоспроможність продукції, попит на неї. Через ціни реалізуються кінцеві комерційні цілі, визначається ефективність діяльності всіх ланок виробничо-збутової структури підприємства.

  Цінова політика полягає в тому, що підприємство встановлює ціни на такомурівні і так змінює їх залежно від ситуації на ринку, щобзабезпечити досягнення короткострокових і довгострокових цілей (оволодінняпевною часткою ринку, завоювання лідерства на ринку, отриманнязапланованої ванної суми прибутку, максимізація прибутку, виживання фірми іт.д.).
  У вивченні цінової політики та аналізу обгрунтованості цін на продукціюпідприємства важливими питаннями є наступні: встановлення, наскільки ціни відображають рівень витрат; яка ймовірна реакція покупців на зміну цін (еластичністьпопиту); чи використовується політика стимулюючих цін; привабливі чи ціни підприємства в порівнянні з цінами конкурентів; чим відрізняється політика ціноутворення на даному підприємстві від ціновоїполітики конкурентів; як діє підприємство при зміні цін конкуруючими фірмами; яка державна політика в галузі ціноутворення на аналогічнітовари?
  Порівняльний аналіз рівня цін (табл. 6) показує, що аналізуєтьсяпідприємство проводить більш гнучку цінову політику на внутрішньому ринку. Воношвидше відреагувало на зменшення попиту на перші два види продукції,знизивши рівень ціни в порівнянні з ціною конкуруючого підприємства,одночасно піднявши ціни на продукцію, яка користується підвищенимпопитом.

  Таблиця 6 Порівняльний аналіз рівня цін на продукцію
  | Вид | Рівень ціни за 1 туб, млн руб. |
  | прод | |
  | укці | |
  | і | |
  | | На внутрішньому ринку | у країні імпортера |
  | | Аналізую | у середньому по | конкуруючого | аналізованого | Середня на |
  | | Емого | галузі | підприємства | підприємства | ринку |
  | | Підприєм | | | | |
  | | Ія | | | | |
  | А | 5 | 5,0 | 5,5 | 7,7 | 10,0 |
  | B | 6.1 | 6.0 | 6.4 | - | - |
  | C | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 8.4 | 12.0 |
  | D | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 8,3 | 12,0 |

  Цінова політика підприємства повинна коригуватися зумовами стадії життєвого циклу товаров.На стадії проникнення товару наринок зазвичай застосовують політику "зняття вершків". На стадії росту політикаціноутворення повинна орієнтуватися на довгострокову перспективу. Настадії зрілості цінова політика, як правило, націлена на отриманнякороткострокового прибутку, а на стадії спаду слід застосовувати знижки, поки нез'явиться новий товар.

  5. Аналіз конкурентоспроможності продукції

  Поняття конкурентоспроможності товару. Поодинокі, групові, інтегральні показники конкурентоспроможності. Методика їх аналізу.

  Під конкурентоспроможністю розуміють характеристику продукції, що показує її відмінність від товару-конкурента як по ступеню відповідності конкретної суспільної потреби, так і по витратах на її задоволення.

  Оцінка конкурентоспроможності продукції грунтується на дослідженні потреб покупця і вимог ринку. Щоб товар задовольняв потреби покупця, він повинен відповідати певним параметрам: технічним (властивості товару, область його застосування і призначення); ергономічним (відповідність товару властивостям людського організму); естетичним (зовнішній вигляд товару); нормативним (відповідність товару діючим нормам і стандартам); економічним (рівень цін на товар, його сервісне обслуговування, розміркоштів, які є у споживача для задоволення даної потреби).

  Завдання аналізу: оцінка і прогнозування конкурентоспроможності продукції;вивчення факторів, що впливають на її рівень; розробка заходів щодо забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможностіпродукції.
  Методика аналізу конкурентоспроможності продукції показано на рис. 1.

  Розробка заходів з підвищення конкурентоспроможності

  Рис. 1. Блок-схема аналізу конкурентоспроможності продукції

  Для оцінки конкурентоспроможності необхідно зіставити параметрианалізованого вироби і товару-конкурента з рівнем, заданим потребоюпокупця, і порівняти отримані результати. З цією метою розраховуютьпоодинокі, групові та інтегральний показники конкурентоспроможностіпродукції.
  Поодинокі показники відображають процентне відношення рівня будь-якоготехнічного або економічного параметра до величини того ж параметрапродукту-конкурента:

  P

  q = -------- х 100,

  Р100де q - одиничний параметричний показник; Р - рівень параметрадосліджуваного вироби; Р100 - рівень параметра виробу, прийнятого зазразок, що задовольняє потребу на 100%.
  Груповий показник (G) поєднує одиничні показники (qj) пооднорідної групи параметрів (технічних, економічних, естетичних) здопомогою вагових коефіцієнтів (аj), визначених експертним шляхом:

  G = Еаj x qj
  Інтегральний показник (J) являє собою відношення груповогопоказника за технічними параметрами (Від) до групового показника поекономічними параметрами (Gg):

  J = Gm/Gе.
  Якщо J <1, то аналізованої виріб поступається зразку, а якщо J> 1, товоно перевершує виріб-зразок або виріб конкурента за своїми параметрами.
  У даному прикладі (табл. 7) за технічними параметрами оцінюванийхолодильник поступається базовому зразку, але перевершує його за економічнимипараметрами, що робить його конкурентоспроможним: J = 0,962/0,911 = 1,056.
  Крім рейтингової оцінки конкурентоспроможності товарів для визначенняфактичного положення вироби на певному ринку можна використовуватиматричний метод. Сутність його полягає в побудові матриці, в якій завертикалі відображаються темпи зростання обсягу продажів всіх або основних фірм -продавців на ринку, а по горизонталі вказується частка ринку, контрольованаданою фірмою. Чим більша частка, тим вище фактичнаконкурентоспроможність товарів фірми на даному ринку, і навпаки. З цією жметою розраховують і такий показник, як відношення частки, займаноїфірмою на ринку, до частки найбільш великого конкурента. Якщо це відношеннябільше одиниці, то частка фірми вважається високою, якщо менше - низькою.

  Таблиця .7

  Поодинокі та групові показники 'конкурентоспроможності холодильників
  | Показник | Оцінюваний | STINOL | Qi | АI | G |
  | Технічні параметри | | | | | |
  | Загальний обсяг, дм3 | 315 | 325 | 0,97 | 0,15 | 0,1455 |
  | Корисний обсяг ГК, дм3 | 190 | 202 | 0,94 | 0,25 | 0,235 |
  | Корисний обсяг МК, дм3 | 70 | 70 | 1,0 | 0,20 | 0,20 |
  | Замораживающая | | | | | |
  | здатність, | | | | | |
  | кг/добу | 4,3 | 4,5 | 0,95 | 0,22 | 0,209 |
  | Середній термін служби, | 16 | 15 | 1,06 | 0,10 | 0,106 |
  | років | | | | | |
  | Температура в | | | | | |
  | морозильної | | | | | |
  | камері, "С | -15 | -18 | 0,83 | 0,08 | 0,0664 |
  | | | | | | 0,962 |
  | Економічні | | | | | |
  | параметри | | | | | |
  | Ціна, у. е. | 350 | 400 | 0,875 | 0,6 | 0,525 |
  | Витрата електроенергії | | | | | |
  | на добу, | | | | | |
  | кВт-ч | 1,40 | 1,45 | 0,965 | 0,4 | 0,386 |
  | | | | | | 0,911 |


  Важливий напрямок підвищення конкурентоспроможності продукції --вдосконалення процесу руху товарів, організації торгівлі, сервісногообслуговування покупців, реклами продукції, які є потужнимиінструментами стимулювання попиту.
  При аналізі організації торгівлі з'ясовують, чи є у підприємствафірмові магазини, які використовуються методи торгівлі (пряма, оптова,дрібний опт, роздрібна, дилери і т.д.), який питома вага вони займають узагальному обсязі продажів і які з них найбільш прибуткові, який рівеньвитрат обігу, як можна зменшити витрати, не знижуючи ефективності?
  . Сервісні послуги та реклама є могутніми чинниками в конкурентнійборотьбі за покупця. Вони вимагають додаткових витрат, але збільшуютьобсяг продажів і прибуток. Тому в процесі аналізу необхідно встановити,які ви ди сервісних послуг надає підприємство і як цестимулює попит на продукцію, скільки коштів витрачається на рекламу іяка її ефективність: простежується чи є зв'язок між активністю рекламиі рівнем збуту, рівнем прибутку, чи добре помітний фірмовий знакпідприємства серед конкуруючих, наскільки упаковка товару сприяєзбільшення обсягу продажів?
  Для вивчення впливу даних факторів на обсяг продажу, суму прибутку можнавикористовувати прийоми зіставлення паралельних рядів чисел, аналітичнихугруповань, кореляційного аналізу.
  -----------------------< br> Вивчення ринку

  Збір даних про конкурентів

  Вивчення запитів пакупателей

  Формулювання вимог до виробу і визначення переліку показниківоцінки конкурентності товару

  Визначення рівня еденічних і групових параметрів конкурентноздібності.


  Нормативні параметри


  Технічні параметри


  Економіческае параметри


  Розрахунок інтегрального показника конкурентних спасобності

  Розробка заходів з підвищення конкурентно спасобності

  Ed =

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !