ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетинговий бізнес-план
       

   

  Маркетинг

  Зміст:

  Стор.


  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 3


  Глава 1: Маркетингове обгрунтування впровадження у виробництво нової продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4

  1. Визначення поняття «нового товару» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

  2. Оцінка ризику нововведення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

  3. Розробка концепції нового товару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
  1.4 Процес виходу на ринок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

  Глава 2: Впровадження нової продукції на підприємстві ... ... ... ... ... 11

  2.1 Зміст роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
  2.2 Технічні характеристики продукцію ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
  2.3 Технологічні характеристики виробництва ... ... ... ... ... ... 13
  2.4 Зовнішня маркетингове середовище підприємства ... ... ... ... ... ... .... 15
  2.5 Стратегія поведінки підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
  2.6 Фінансовий аспект проекту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 19

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

  Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25

  Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 27

  Введення

  Організації виробництва нової продукції є дуже непростийзавданням. На цьому шляху зустрічається величезна кількість всілякихтруднощів і бюрократичних пріпонов, не кажучи вже про ту роботу, якунеобхідно провести ще до початку безпосередньої реалізації проекту. Цеі пошук необхідних інвестицій, що в умовах нашої економічної ситуаціїє однією з найважливіших, а часом і нерозв'язних, проблем, і проведеннякомплексу різних досліджень з метою економічного обгрунтування даногопроекту, і звичайно узгодження дій з різними гілкамидержавної влади на всіх її рівнях.

  Житлова проблема в Краснодарському краї залишається напруженою. Сьогоднітільки заможні громадяни мають можливість купити квартиру абопобудувати заміський котедж з використанням високоякіснихматеріалів, включаючи імпортними.

  В Указі Президента Російської Федерації «Про новий етап реалізації
  Державної цільової програми «Житло» від 29 березня 1996 року визнананеобхідність забезпечення можливості поліпшення житлових умов для родинзі скромним і середнім достатком шляхом запровадження довгострокових житловихкредитів на прийнятних умовах, що надаються субсидій на будівництвоі придбання житла, надання допомоги в розвитку індивідуальногобудівництва житла та інших заходів державної підтримки громадян.

  Одним із головних завдань, визначених в Указі, є перебудовавиробничої бази житлового будівництва на сучасному технічномурівні для розвитку виробництва нових видів будівельних матеріалів іконструкцій.

  На виконання Указу Президента від 23 березня 1996 р. № 420 Уряд
  РФ затвердив Федеральну цільову програму «Свій дім».

  У Переліку найважливіших об'єктів але виробництву будівельних матеріалів іконструкцій, що підлягають будівництву в 1996-1998 роках включенобудівництво цеху з виробництва керамічної черепиці потужністю 5 млн.штук на рік на базі акціонерного товариства «Промислово-будівельної компанія»
  СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЦЕГЛА х. Галіциної, Краснодарського краю.

  Створення цих потужностей також передбачено в постанові
  Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 702 "Про Федеральноїцільову програму з комплексного соціально-економічного розвитку
  Краснодарського краю в 1996-2000 роках ".

  Підвищення уваги розвитку виробництва керамічної черепиці викликанонеобхідністю забезпечення індивідуальних забудовників екологічно чистимиі довговічними покрівельними матеріалами.

  Глава 1: Маркетингове обгрунтування впровадження у виробництво нової продукції

  1.1 Визначення поняття «нового товару»

  Поняття «новий товар» дуже багатогранно і тому необхідно правильноі точно сформулювати і розкрити його. Якщо трактувати це поняття з точкизору виробника, то це продукція вперше впроваджена у виробництво.
  Основними характеристиками, якими наділяють це поняття єчасовий фактор і якісь незвичайні якісні характеристики самоготовару. Навколо цих двох факторів і «обертається» більшість існуючихвизначень, більшою чи меншою мірою наголошуючи на один з них. Однимз найбільш вдалих визначень є наступне.

  Новий товар - це новий продукт, що надійшов на ринок і відрізняється відіснуючих товарів подібного призначення яких-небудь зміноюспоживчих властивостей. Дане визначення підкреслює товарну новизнупродукту. Тут важливий сам факт появи товару, що не має повниханалогів на даному ринку і користується попитом. При цьому границі ринку такожслужать критерієм новизни.
  . У США, наприклад, до нових товарів відносяться продукти, вироби, розпочаті проводитися не більше чотирьох років тому. Ступінь їх відмінності від вироблених раніше не береться до уваги.

  1.2 Оцінка ризику нововведення

  Як вже було сказано, вираз «новий товар» використовується дуже широко,для позначення як дрібних удосконалень існуючого товару, так іважливих нововведень, наприклад випуску нового продукту в результатібагаторічних досліджень і розробок. Ясно, що ризики в цих прикладахмають різну природу й істотно різняться за рівнем. Томуважливо правильно оцінювати різноманітні нововведення і пов'язані зними ризики. Визначивши елементи, що складають нововведення, розглянеморізні класифікації нововведень, а також головні чинники, що визначаютьуспіх або провал нових товарів.
  Потрібно відрізняти інновацію, або нововведення, від винаходу. Нововведеннявизначається як творча і успішна реалізація прогресивного відкриття,винаходу або просто концепції. Згідно Баррейру можна виділити трискладових нововведення:
  . потреба, що підлягає задоволенню, тобто функція або набір функцій, які потрібно виконати;
  . концепція об'єкту або сукупності об'єктів, здатна задовольнити потребу, тобто нова ідея;
  . компоненти, що представляють сукупність наявних знань, матеріалів і доступних технологій, що дозволяють довести концепцію до робочого стану.
  Отже, рівень ризику, асоційованого з нововведенням, буде,залежати від двох чинників:
  . ступеня оригінальності та складності концепції, що визначає сприйнятливість ринку і витрати переходу для користувача (ринковий ризик);
  . рівня технологічної інновації, необхідної для технічної можливості нововведення (технологічний ризик).
  До цих завжди присутнім ризиків додається також стратегічний ризик,що залежить від ступеня новизни для самої фірми, тобто від ступеня їїзнайомства з ринком і технологією.
  Зі сказаного випливають три можливі критерію класифікації нововведень:
  (а) ступінь новизни для фірми, (б) характер концепції, на якій заснованонововведення, і (в) інтенсивність нововведення.
  Оцінка ступеня новизни для фірми дуже важлива, оскільки від новизнизалежить, принаймні певною мірою, конкурентоспроможністьнововведення. Як видно з табл. 1, чим далі фірма заглиблюється в новіобласті, тим вище стає стратегічний ризик. Можна виділити чотириградації ризику:
  . ринок і технологія відомі, ризик мінімальний, так як фірма спирається на свою особливу компетентність;
  . новий ринок, але відома технологія; ризик в основному комерційний, і успіх визначається маркетинговим ноу-хау фірми;
  . ринок відомий, але нова технологія, ризик технічний, і успіх залежить від технологічного ноу-хау фірми;
  . новий ринок і нова технологія; ризики підсумовуються, і виявляються підстави для стратегії диверсифікації.

  Таблиця № 1. Ступінь новизни нововведення

  | Ринок | Товари та технології |
  | | Відомі | Нові |
  | Відомий | Концентрація | Технологічний |
  | | | Ризик |
  | Новий | Комерційний ризик | Диверсифікація |

  З точки зору новизни потрібно розрізняти товари «світової новизни» і
  «Нові для фірми». Буз, Алеї і Хемілтон в 1982 р., грунтуючись на вивченні
  700 фірм і 13000 нових промислових і споживчих товарів, розробилинаступну класифікацію):
  Товари світової новизни Товари, нові для фірми Розширення наявної гамитоварів Оновлені товари Зміна позиціонування товару Скороченнявитрат (виробнича інновація). Видно, що лише мала частинанововведень (10%) володіє світової новизною, тоді як більшість з них
  (70%) - це доповнення до гамі існуючих товарів або їх модифікації.
  Шоффре і Доре в 1983 р. запропонували таку класифікацію, засновану наприроді змін фізичних або сприймаються характеристик новоготовару.
  . Оригінальні товари. Як фізичні, так і сприймаються характеристики описуються в термінах нових. Звані в російській літературі з маркетингу також «товарами ринкової новизни».
  . Оновлені товари. Фізичні характеристики змінені, тоді як базові сприймаються характеристики незмінні.
  . Товари з новим позиціюванням. Змінено тільки сприймаються характеристики, завдяки чому покупець оцінює ці товари по-новому.

  1.3 Розробка концепції нового товару

  Будь-яке нововведення починається з розробки його концепції.

  Під концепцією товару розуміється система орієнтувальних базиснихуявлень підприємства-виробника про створюваному товар і його ринковихможливостях. [6]

  Інакше кажучи, концепція товару - це прогнозування та розробка нетільки якихось нових споживчих характеристик самого товару, але йстворення іміджу товару, формування споживчого попиту на товар намомент його виходу на ринок, а також місце даного товару в асортиментнійполітику підприємства. Новий товар повинен володіти ринковою новизною, тобтозадовольняти будь-яку нову потребу або ще з більшою «силою»задовольняти вже відому потребу. Концепція товару повинна враховуватинаявність можливих товарів конкурентів або аналогів на момент виходу товаруна ринок. Заздалегідь необхідно провести сегментування ринку тобто товарадаптується до конкретного сегменту ринку. Важливим моментом в розробціконцепції товару є позиціонування. Воно має виділити новий товарсеред інших за допомогою його якихось незвичайних характеристик. У процесіпозиціонування можливе проведення рекламної компанії. Це сформує упокупців спонукальні стимули до покупки саме цього товару. На цьомуетапі роботи звичайно починається планування всього комплексу маркетингу. Прирозробці концепції нового товару необхідно постійне надходженняінформації про зміну вподобань споживачів. Для розробки концепціїтовару зазвичай формується «команда», що складається з фахівців різнихпідрозділів підприємства: фінансисти, бухгалтери, якісь технічніпрацівники і звичайно маркетологи. На великих підприємствах такі командипрацюють постійно. Готову концепцію стверджує керівник підприємства ітільки після цього вирішується питання про фінансування проекту.

  1.4 Процес виходу на ринок

  Недостатньо просто створити новий товар, потрібно щоб він користувавсяпопитом на ринку. Можна випустити на ринок новий товар з прекраснимитехнічними характеристиками, з безліччю нововведень, але він не будекористуватися попитом у споживачів у силу своєї високої ціни або з будь -яких інших причин.

  Перед безпосереднім виходом товару на ринок необхідно оцінитипередбачувані обсяги продажу, з метою оптимізації виробничихпотужностей. Для цього використовуються різні методи, серед яких найчастішевсього застосовуються пробні продажі. Якщо дані пробних продажів виявилисянегативними, то великомасштабне виробництво товару неможливе без йогоподальшого опрацювання. Маркетологи також спираються на дані продажівконкурентів, прямі соціологічні опитування та іншу доступну інформацію.
  Найбільш ефективним є поєднання перерахованих методів.

  При розробці нового товару дуже важливе значення має тимчасовоїфактор. Особливо гостро він позначається, життєвий цикл товару невеликий істановить лише кілька років. У такій ситуації затримка з виходом товаруна ринок всього в кілька місяців може позбавити декількох десятківвідсотків потенційного прибутку. Ось чому компанії в усьому світі намагаютьсямаксимально зменшити період часу між зародженням ідеї та виходомтовару на ринок. Хоча іноді ранній вихід на ринок може виявитися чреватідля виробника з різних причин: погана поінформованістьпотенційного споживача про товар або будь-яка інша. Тому дужеважливо саме вчасно запропонувати свій товар. Також своєчасно потрібновиробляти нарощування виробничих потужностей. Якщо цей процесзатягнеться, то виробник може втратити частину прибутку й не будутьсвоєчасно відшкодовані витрати на організацію виробництва. У той же часнадто інтенсивне нарощування обсягів виробництва може призвести доперенасичення ринку або товар може втратити свій ексклюзивний імідж.
  Відомі випадки у світовій практиці, коли компанії спеціально обмежувалиабо навіть знижували обсяги виробництва і продажів з метою збереженняексклюзивного іміджу своєї продукції.

  Фахівці виділяють дві основні стадії виведення нового товару наринок. Перша стадія дориночная, включає в себе роботи з розробкитовару та підготовці його до виходу на ринок. Друга - ринкова, цебезпосередньо вихід товару на ринок. На цій стадії товар займає своємісце в сфері товарного обігу. Далі в певний момент товар зрозряду «нових» переходить в розряд «традиційних». Якщо розглянути цепроцес по стадіях життєвого циклу, то товар зазвичай є новим настадії ринок і виходу на стадії росту. Поетапний характер робіт відображено утаблиці № 2. [6]

  Таблиця № 2. Характеристика робіт зі створення нових товарів

  і виходу з ними на ринок

  | № | Етапи впровадження нових товарів у | Характер дослідницьких робіт |
  | з/| ринок | |
  | п | | |
  | 1 | 2 | 3 |
  | 1 | Визначення набору | Аналіз тенденцій та закономірностей |
  | | Бажаних | розвитку предметного середовища, |
  | | Споживчих властивостей та | потреб і споживчих |
  | | Створення концепції нового | вимог до властивостей товарів |
  | | Продукту | |
  | 2 | Виявлення найбільш вдалого | Порівняльний аналіз і первинна |
  | | Втілення конструкторського | оцінка прийнятності нової |
  | | (Технологічного) задуму та | конструкції і дизайну |
  | | Підготовка дослідного зразка | |
  | 3 | Підготовка, випробування дослідного | Оцінка параметрів виробу, |
  | | Зразка | визначення напрямків його |
  | | | Технічного та художнього |
  | | | Вдосконалення |
  | 4 | Створення і тестування пробної | Виявлення властивостей нового товару в |
  | | Партії товарів і підготовка | процесі досвідченого споживання, |
  | | Інфраструктури продажу і | оцінка перспективності випуску, |
  | | Споживання | проектування інфраструктури |
  | 5 | Випуск та апробування | Вивчення реакції покупців на |
  | | Дослідно-промислової партії | новий товар, мотивів покупки, |
  | | | Категорій покупців, |
  | | | Купівельних оцінок товару, форм |
  | | | І методів його продажу, реакції на |
  | | | Рекламу, визначення широти |
  | | | Асортименту |
  | 6 | Серійно-масовий випуск | Виявлення сегментів ринку, |
  | | Вироби, підготовка ринку та | визначення обсягу потенційного |
  | | Споживання | попиту, визначення форм і методів |
  | | | Робіт на ринку, рекламної |
  | | | Діяльності |
  | 7 | Фінальна доробка товару, | Визначення динаміки продажу, |
  | | Уточнення форм і методів | аналіз поведінки покупців, |
  | | Продажу, вдосконалення | змін в їх складі, претензій |
  | | Інфраструктури споживання | до властивостей продуктів (виробів) |
  | 8 | Стабілізація виробництва та | Аналіз конкретних ринкових |
  | | Збуту | ситуацій, оцінка поточної |
  | | | Потреби, вивчення характеру |
  | | | Споживання, аналіз масових |
  | | | Дефектів виробів, визначення |
  | | | Оптимального асортименту |

  Як випливає з таблиці, існує певна послідовність уетапах впровадження нового товару і в характері проведених досліднихробіт, порушення яких не тільки небажано, але і протипоказано,оскільки суперечить самій логіці «саморозвитку» нового товару імаркетингового процесу.

  У світі щороку з'являються мільйони нових ідей. З них помічаютьсякілька десятків тисяч. Кілька тисяч з них уважно вивчаються істають проектами. І лише сотні з них запускаються у виробництво. Інавіть не всі з них згодом знаходять своє місце на ринку. І багато в чомучи стане нова ідея зАТЕМ успішним товаром, що приносить прибуток, залежить відправильності тієї роботи, яка робиться ще задовго до того, коли цейтовар почне приносити прибуток.

  Глава 2: Впровадження нової продукції на підприємстві

  (Всі грошові показники наведені в неденомінованих грошових одиницях.)

  2.1 Зміст роботи

  Як приклад виведення нового товару на ринок розглянемо створенняпотужності з виробництва 5 млн. штук керамічної черепиці на рік на базііснуючого заводу лицьової цегли відповідно до Переліку найважливішихоб'єктів, що підлягають будівництву в 1996-1998 роках Федеральної цільовоїпрограми «Свій дім», затвердженої Постановою уряду Російської
  Федерації від 27 червня 1996 р. № 753.

  Характер будівництва --розширення

  Кошторисна вартість проекту - 48500 млн.рублів

  Роки будівництва - 1997 --Червень 1998

  Підвищення уваги розвитку виробництва керамічної черепиці викликанонеобхідністю забезпечення індивідуальних забудовників екологічно чистимиі довговічними покрівельними матеріалами.

  2.2 Технічні характеристики продукції

  У порівнянні з традиційними покрівельними матеріалами (азбоцементнийшифер, руберойд, оцинкований лист тощо) керамічна черепиця маєнайкращими. показниками, в тому числі по довговічності та архітектурноївиразності. По морозостійкості, міцності і водопроникності вонаперевершує і цементно-піщану черепицю.

  Сучасна штампована керамічна черепиця на відміну від стрічковоїмає подвійне пазової з'єднання по довжині і ширині, що запобігає заносвологи вітром і забезпечує більш надійне покрівельне покриття.

  Досить високі поздовжні виступи цієї черепиці і виникаєвнаслідок цього гра світла й тіней на її поверхні надає покрівлі особливуестетичну привабливість.

  Перераховані переваги позитивно позначаються при виборіспоживачами саме цього виду покриття покрівель будинків у всьому світі. Цітенденції спостерігаються і в Краснодарському краї. Не випадково, щозаможні замовники набувають навіть імпортну черепицю.

  2.3 Технологічні характеристики виробництва

  У зв'язку з індустріалізацією будівництва, переважанням умасовому житловому будівництві біс горищних будівель, недостатнімувагою до потреб індивідуальних забудовників, у Росіїпрактично втрачено виробництво керамічної черепиці. Вітчизнянапромисловість не випускала і не випускає в даний частехнологічне обладнання для виробництва керамічної черепиці.

  У зв'язку з викладеним, в даному проекті передбачено застосуванняімпортного технологічного обладнання, зокрема, фірми «Уксідантал
  Индустри »(Франція). Комплектна технологічна лінія цієї фірминайбільше підходить до умов АТ ПСК «Слов'янський цеглину», забезпечуєвипуск усіх видів черепиці для покриття покрівель сучасних будівель, включаючидвох і чотирьох скатні даху з вбудованими вікнами та інші архітектурнірішення, до того ж обладнання даної фірми відповідає всім нормамекологічної безпеки.

  При цьому закуповується лише комплект спеціального обладнаннятому що є можливість використання для випуску черепиці вжепідготовленої шихти на діючій технологічної лінії звиробництва облицювальної керамічної цегли. У результаті такогорішення не буде потрібно будівництво окремого комплексу з переробки тавилежування сировини, що знижує вартість об'єкта на 27-30 відсотків.
  Проектом передбачається також використання готових інженерних мереж іінфраструктури діючого виробництва.

  У зв'язку з цим вартість проекту в цінах поточного року становить 48,5млрд. рублів проти 63,0 млрд. рублів при повнокомплектною будівництві.

  Аналізуючи питання про можливий вплив на собівартість продукціїтехнологічних змін, використання продуктів замінників, змін узаконодавстві за умовами праці, охорони природи та ін слід зазначити,що собівартість продукції залежить від цін на основну сировину,енергоресурси, рівень заробітної плати працюючих, оподатковуваної бази іінших факторів.

  Важливою перевагою пропонованого проекту є наявність власноїсировинної бази. Розвідані і затверджені запаси високоякісних глин
  Новопетровського родовища складаю більше 3 млн. тон, що забезпечитьвиробництво черепиці (5 млн. штук на рік) і лицьової цегли (20 млн. штукна рік) протягом 50 років.

  проектована виробництво черепиці в хуторі Галіциної, базується назастосуванні рідко зустрічається високоякісної сировини, родовищеякого розташовано в безпосередній близькості до споживача, а також натехнологічному обладнанні, що працює в автоматизованому режимі, щозумовлює невеликі операційні витрати (заробітна платаобслуговуючого персоналу) і гарантовані якісні показники готовоїпродукції.

  «Будівництво цеху черепиці в х. Галіциної на кордоні родовищаглинистого сировини, кар'єр якого є структурним підрозділом ПСК
  "Слов'янський цегла", виключає фактор невизначеності і дозволяє отримуватисировину з мінімальними технологічними і транспортними витратами.
  Згідно з технологічним випробувань дана сировина не вимагає інших добавок.

  Прийнята в проекті технологія виробництва, обладнання іавтоматизовані системи управління дозволяють знизити операційнівитрати, зменшити технологічні втрати в сушці і випаленні проти норм іотримувати черепицю з меншими виробничими витратами.

  Вартість енергоресурсів (природний газ, електроенергія) наближається досвітових цінами тому подорожчання по видимому буде перебувати в межахінфляційних змін.

  Не передбачається також збільшення питомих витрат ПЕР, так якпроцеси сушіння і випалу продукції полностро автоматизовані, авідходить тепло від печей використовується повністю в сушильних агрегатах.

  Проектом передбачено створення екологічно чистого виробництва.
  Технологічні процеси і вживане обладнання забезпечуютьекологічну безпеку для працюючих і навколишнього середовища і не потребуютьбудівництва спеціальних очисних споруд. Виділення пилу з димовихгазів не потрібно так як процеси сушіння і випалу виробів засновані наспалюванні газоподібного палива, а пулуфабрікати є щільними тілами.
  Аспіраційний повітря від запилені обладнання направляється надвоступеневу очищення. Виробничих стічних вод при випуску черепицінемає.

  Перераховані фактори показують, що очікувати технологічних ітощо змін, які можуть вплинути на збільшення собівартості іконкурентоспроможність продукції не слід.

  2.4 Зовнішня маркетингове середовище підприємства

  З огляду на перераховані вище рішення Президента та Уряду
  Російської Федерації, особливо можливість довгострокового кредитуваннябудівництва житла строком від 10 до 25 років, є всі підстави вважати,що індивідуальне будівництво незабаром ще більше розшириться і,як наслідок, зросте попит на високоякісні і довговічніпокрівельні покриття. Слід зазначити, що навіть за існуючих умов у
  Краснодарському краї щорічно зростають обсяги будівництва індивідуальногожитла. За даними Департаменту з будівництва, архітектури та житлово -комунальному господарству за останні 3 роки введення індивідуальних житлових будинківсклав 1207 тис. кв. м., в тому числі в 1995р.-522, 4, у 1994р.-681, 7, в
  995г.-845, 3 тис. кв. метрів.

  Якщо навіть така тенденція збережеться, то питань зі збутом продукціїне передбачається.

  Відповідно до проведених маркетингових досліджень потребу
  Північно-Кавказького регіону в керамічної черепиці в 1998 році, в якомупочнеться її випуск, складе 19,5 млн. штук. Вводяться потужності - 5 млн.штук забезпечать лише 25% потреби.

  В даний час привізна черепиця з Бєлгородської області стоїть 8,7тис. рублів за 1 штуку, з Греції і Туреччини - від 11,8 до 17,7 тис. рублів.

  У червні-липні поточного року АТ ПСК «Слов'янський цегла» вже уклавдоговори з низкою будівельних фірм Краснодарського краю про постачання черепиціблизько 50% від обсягу продажу в 1998-2000 роках за середньою ціною 8 тис. рублівза одну штуку.

  У пропонованому проекті у всіх розрахунках прийнята ціна черепиці 6,15 тис. рублів, що на 40% нижче від дешевої привізною (8,6 тис. рублів).

  В даний час в Краснодарському краї склалася ситуація,характеризує постійним дефіцитом у довговічних покрівельних матеріалах.

  змінилися економічні умови викликали з одного боку зниженняплатоспроможного попиту, з іншого - підвищення вимог до якостіпродукції, яка з'являється на ринку до її споживчими властивостями,привабливості.

  До найбільш довговічним і архітектурно виразним покрівельнимматеріалах відноситься керамічна черепиця, виробництво якої в
  Північнокавказькому регіоні відсутній. На місцевому ринку з'являється привізначерепиця з Бєлгородської області, Греції та Туреччини. У той же час їївартість, у зв'язку з транспортними витратами, непомірно висока іпридбати її можуть в основному тільки заможні споживачі. Рішенняцієї проблеми передбачено у Федеральній цільовій програмі "Свої дім" зарахунок будівництва цеху керамічної черепиці продуктивністю 5млн. штук на рік.

  АТ ПСК "Слов'янський цегла" зможе отримати продукцію не поступаєтьсявимогам вітчизняних і світових стандартом, і продавати її за цінаминижче, ніж привізну на 25-30 відсотків.

  маркетинговими дослідженнями, які представляли собою вивчення іаналіз структури споживачів даної продукції торгових фірм, що працюють вданому регіоні, встановлено, що основними споживачами продукціїбудуть будівельні фірми та індивідуальні забудовники у співвідношенніблизько 60 і 40% відповідно.

  З огляду на кліматичні умови Північного Кавказу слід очікувати, щохарактер попиту буде рівномірним протягом усього року.

  2.5 Стратегія поведінки підприємства

  Маркетингові дослідження ринку покрівельних матеріалів у регіоніпоказали, що рівень цін в основному визначається платоспроможним попитомспоживачів і не в повній мірі залежить від фактичних витрат на їхвиробництво. Так, наприклад, азбестоцементні листи, які втратили попит череззмінених екологічних вимог, продаються за ціною 15-16 тис. руб. заодин квадратний, що ледве покриває їх собівартість.

  У той же час роздрібні ціни на привізну черепицю черезнезадоволення попиту, залишаються досить стабільними і надмірновисокими.

  Так германська фірма «Робен» реалізує керамічну черепицю по 15тыс.руб. за штуку, фірми Греції і Туреччині за 12-14 тис. руб. шт, Білгородськапривізна черепиця коштує 8,7-8,9 тис. рублів.

  Виходячи з усталеного рівня цін, витрат на виробництво, а такожнеобхідного рівня рентабельності, що забезпечує оптимальні терміниокупності проекту, у розрахунках прийнята ціна 6,15 тис. рублів за однучерепицю проектованого виробництва в складі ПСК "Слов'янський цегла"
  Така ціна в 2 рази нижче імпортної і на 35-40% менше привізноювітчизняної черепиці, що буде сприяти завоювання необхідної часткиринку.

  Розрахунки збутових витрат при реалізації продукція враховують витрати наутримання служби збуту, зберігання продукції на складі, навантаження наавтотранспорт, а також витрати, пов'язані з рекламою продукції. При цьому непередбачається розширення вже наявної служби, що займається збутом цегли.
  Витрати на пакування продукції (вартість поліетиленової плівки) врахуєш вскладі основної сировини.

  Капітальні витрати, пов'язані з реалізацією продукції протипередбачених у проекті, не будуть потрібні.

  Загальні торговельно-збутові витрати і рекламні витрати складають 3,7% відсуми витрат.

  На діючому виробництві облицювальної цегли ПСК «Слов'янськийцегла »є служба маркетингу і збуту і при введенні в діючерепичної цеху її розширення не передбачається. При необхідностіпевна частина продукції буде реалізована через торговельні табудівельні фірми.

  Незважаючи на те, що черепиця є дефіцитної продукцією в краї,представляється доцільним ще в процесі будівництва та освоєннявиробництва розвинути рекламну діяльність через місцеві засобиінформації, випуск рекламних буклетів, оповіщення великих будівельнихфірм, проектувальників і архітекторів.

  Станом на липень 1996 АТВТ ПСК "Слов'янський цегла" уклалодоговори з 10 будівельними та комерційними фірмами Краснодарського краю напоставку в 1998-2001 роках 8,5 млн. штук керамічної черепиці, у тому числіу 2-му півріччі 1998 р. - 850 тис. штук, у 1999 р. - 2200 тис. штук, в
  2000-2500 тис. штук, 2001 р. - 2950 тис. штук. Ці обсяги становлять майжеполовину запланованої до випуску продукції. З огляду на резерв часу до пускув експлуатацію цеху черепиці ця робота буде продовжена, маючи на увазі, щоне менше 35-40% продукції будуть споживати індивідуальні забудовники.

  Середньозважена ціна, встановлена у договорах становить 1,57долара США, або 8034 рубля за одну штуку (курс 5125 руб/дол.). У розрахункахсобівартості продукції прийнята ціна 6150 рублів, що свідчить проефективності та стійкості проекту.

  2.6 Фінансовий аспект проекту

  Фінансово-економічні розрахунки виконані у відповідності з
  Методичних рекомендацій про порядок організації та проведення конкурсівз розміщення централізованих інвестиційних ресурсів, запобігання
  Мінекономіки Російської Федерації від 20 березень 1996 ИВЯ-77, узгодженихз Мінфіном РФ і Мінбудом РФ і Методичних рекомендацій з оцінкиефективності, інвестиційних проектів та їх відпрацювання для фінансування,затверджених Держбудом Росії. Мінекономіки РФ, Мінфіном РФ і Госкомпромом
  Росії від 31 березня 1994 р. № 7-12/47.

  У пропонованому проекті у всіх розрахунках прийнята ціна черепиці 6,15 тис.рублів, що на 40% нижче від дешевої привізною (8,6 тис. рублів). При ційціною термін окупності проекту складає 2 роки і 9 місяців.

  Розрахунковий період прийнято 9 років - від початку будівництва до повноїамортизації основного технологічного устаткування.

  За розрахунковий період (1998-2005 р.р.) прийнятий відповідно до встановленої
  Указом Президента Російської Федерації від 8 травня. 1996 р. № 685 річноїнормі амортизації технологічного обладнання в розмірі 15% до бюджетіврізних рівнів надійде 65044,4 млн. рублів, що в 3,8 рази перевищує обсягкоштів у вигляді державної підтримки.

  Таблиця № 3. Основні фінансово економічні показники проекту
  | Капітальні вкладення на будівництво цеху | 48500 млн. крб. |
  | Вартість обладнання | 25126 млн. крб. |
  | Виручка за розрахунковий період | 229087 млн. руб. |
  | Балансовий прибуток | 154394 млн. руб. |
  | Відрахування в бюджет і державні фонди | 65045 млн. крб. |
  | Накопичений грошовий залишок | 110503 млн. руб. |
  | Внутрішня норма прибутковості | 20,1% |
  | Термін окупності проекту | 2,75 року |

  Загальна вартість проекту складає 48500 млн руб. в середньорічнихцінах поточного року, з них обладнання 25126,6 млн. рублів, будівельніроботи 18012,2 млн. рублів, монтажні - 2577,0 та інші роботи 2784,2 млн.рублів.

  Із загальної вартості проекту 48500 млн. крб., власні коштиініціатора проекту складають 9700 млн. рублів або 20%, кредит іноземногобанку - 21545 млн. крб. або 44,4%, кошти державної підтримки 17225млн. крб.

  Іноземний кредит для оплати імпортного технологічного обладнанняпередбачається залучити строком на 6 років при пільговому періоді 1 рік іпроцентною ставкою - 6 відсотків річних, виходячи з типових умовнадання кредитів Французьким банком.

  План грошових надходжень і виплат по роках реалізації інвестиційногопроекту показаний в додатку.

  Проектом передбачається отримання доходів тільки за рахунок виручки відреалізації продукції, інших джерел доходів не передбачається.

  Доходи у вигляді виручки від реалізації продукції розраховані з урахуваннямпрограми продажу. При цьому обсяг продажів прийнятий рівним обсягом виробленоїпродукції згідно з графіком освоєння виробничих потужностей.

  У операційні витрати з виробництва і збуту продукції не включеніамортизаційні відрахування і податки, які розраховані відповіднодо чинного законодавства.

  Законодавча база прийнята за станом на липень 1996 року.

  Таблиця № 4.Основние податки
  | Відрахування від витрат на оплату праці | 42% |
  | Податок на прибуток | 35% |
  | Податок на майно | 2% |
  | Митна мито на імпортне обладнання | 5% |

  Дотримуючисьт також очікувати, що відповідно до змін, що відбуваються воподаткування будуть трохи знижено платежі до різних фондів.

  Норма дисконту прийнята в розмірі 10%. Розрахунковий період від початкубудівництва цеху черепиці до повної амортизації технологічногообладнання складає 9 років.

  Аналіз даних програми показує, що в результаті виробничої,інвестиційної та фінансової діяльності накопичений грошовий потік напідприємстві за розрахунковий період складе 110546,3 млн. руб. приінвестиційних витратах 48500 млн. рублів.

  Надходження податків та інших обов'язкових платежів із собівартості іприбутку до державного та місцевого бюджетів і відповідних фондівскладуть 65044,4 млн. рублів або в 3,8 рази більше запитуваних коштівдержавної підтримки.

  Розрахунки, показують, що термін окупності проекту представляє собоюперіод часу з моменту закінчення будівництва до моменту, коли різницянакопиченої між сумою чистого прибутку з амортизаційними відрахуваннями ісумарним обсягом інвестицій набуває позитивне значення становить
  2,75 року.

  При цьому показники з чистого прибутку та амортизаційних відрахуваньвіднесено лише до реалізації даного інвестиційного проекту і незачіпають результати господарської діяльності існуючого підприємстваз виробництва лицьової керамічної цегли.

  Згідно з розрахунком внутрішня норма рентабельності становить 20,3% припроцентною ставкою довгострокового кредиту 6% річних і комісійних виплат
  2 відсотка.

  Індекс прибутковості, що представляє собою відношеннядисконтованого грошового потоку до дісконтіруемой вартості проекту,дорівнює 1,5.

  Розрахунок коефіцієнтів оцінки структури балансу виконаний за методикою,викладеної в додатку № 1 до постанови Уряду Російської
  Федерації від 20 травня 1994 р. № 498.

  У результаті розрахунків коефіцієнт поточної ліквідності за станом на 1Січень 1996 склав 3,79, на 1 квітня 1996 р. - 2,29, що більше 2-х ісвідчить про платоспроможність ПСК "Слов'янський цегла".

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характеризуєнаявність власних оборотних коштів підприємства для його фінансовоїстійкості, визначається як відношення різниці між обсягами джерелвласних коштів і фактичною вартістю основних засобів та іншихнеоборотних активів до фактичної вартості оборотних коштів у виглядівиробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції,дебіторської заборгованості та інших оборотних активів.

  За станом на 1.01.96 р. він дорівнює 0,736, на 1.04.96 р. - 0,56, що. вкілька разів перевищує припустиме значення цього коефіцієнта рівне 0,1 і свідчить про фінансову стійкість підприємства.

  Коефіцієнт платоспроможності становить 1,4, що свідчить про задовільну структурі балансу підприємства по всіх трьохкритеріям.

  Висновок

  Виконані техніко-економічні розрахунки ефективності проектубудівництва цеху з виробництва керамічної черепиці

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status