ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетинговий план холдингової компанії ТЕКО-Дніпрометиз
       

   

  Маркетинг

  ВСТУП

  Метою маркетингового плану на 2002 рік є розробка ключовихзаходів в області маркетингу за допомогою розробки маркетинговоїстратегії та заходів щодо її реалізації.

  Теоретичною основою для розробки плану є дослідженняпровідних зарубіжних і вітчизняних вчених і практиків: Ф. Котлера, Мак
  Доналда, Дібба. План розроблений на основі методик Чартерного Інституту
  Маркетингу (Великобританія), Міжнародної Фінансової Корпорації (1РС) і
  Інституту Приватизації і Менеджменту, і адаптований відділом маркетингупідприємства.

  Об'єктом маркетингового планування є вся структура
  Холдингової компанії "ТЕКО-Дніпрометиз" в розрізі просування Торгового
  Дому «ТАС».
  У роботі використані показники роботи ВАТ «Дніпрометиз», ТОВ «ТЕКО» і ТОВ
  «Торговий Дім« ТАС », звіти про діяльність підприємств об'єднання
  «Укрметиз», статистична інформація Державного комітету зстатистикою, аналітичні матеріали Міністерства економіки України,
  Міжнародного інституту чавуну і сталі (IISI), інформаційні матеріалиспеціалізованих друкованих видань і мережі Internet, що публікуютьсяінформаційно-аналітичними організаціями та підприємствами - конкурентами.
  Маркетинговий план спрямований на досягнення наступних цілей:
  - Підвищення контрольованої частки ринку;
  - Передбачення вимог споживача;

  - випуск продукції більш високої якості;
  - Забезпечення погоджених термінів постачань;
  - Встановлення рівня цін з урахуванням умов конкуренції;
  - Підтримка репутації фірми в споживачів.

  Цей маркетинговий план побудований за принципом ковзногопланування, що передбачає щоквартальну коректування показників зурахуванням змін ринкового середовища.

  УПРАВЛІНСЬКІ РЕЗЮМЕ

  Маркетинговий план Холдингової Компанії на 2002 рік базується нарезультати аналізу підприємств холдингу, внутрішнього ринку України тасвітових тенденцій споживання металевих виробів.
  В даний час в Україні налічується близько 20 промислових підприємствз виробництва метизів, В середньому в рік виробляється близько 300 тис. тоннметизної продукції, з них 60% відвантажується на експорт. Частка підприємств ХК
  «Теко-Дніпрометиз» в реалізації метизів українськими підприємствами склала
  29% (з початку 2001 року).

  Місткість ринку металовиробів України орієнтовно становить 10 000 тонн намісяць, поступово збільшується за рахунок підвищення активності споживання впромисловій сфері та будівництві. У 2002 році експерти прогнозують зростанняпопиту на об'єкти нерухомості (житлові будинки, офіси, квартири), що, у своючергу, призведе до підвищення попиту на будівельні матеріали, у тому числіна металевої продукції.

  За прогнозами ряду міжнародних організацій, у майбутнє десятиліттясвітове споживання продукції з чорних металів буде зростати. Експертипрогнозують збільшення обсягу експорту у зв'язку зі збільшенням квоти Українина експорт металопродукції в країни Європейського Союзу.

  У зв'язку з постійно збільшується попит на металеві виробипромислового призначення і з урахуванням аналізу стану і тенденцій розвиткувнутрішнього і зовнішнього ринків в основу маркетингової стратегії покладенаконцепція концентрованого маркетингу з поступовим переходом настратегію диференційованого маркетингу.
  Основними маркетинговими цілями підприємства на 2002 рік є:
  1. Збільшення ринкової частки підприємства з 29% до 32%.
  2. Збільшення обсягу продажів у 2002 році до 121228 тонн на рік, у тому числі на внутрішньому ринку до 53790 тонн, на зовнішньому ринку до 67438 тонн
  3. Збільшення частки продажів на внутрішньому ринку з 40% до 44%, і, відповідно, зниження частки експорту з 60% до 56%.
  4. Зміна структури клієнтів у бік кінцевих споживачів та збільшення їх частки з 36% до 50%.
  5. Збільшення в структурі реалізації частки продукції з більшою частиною доданої вартості - більш прибуткової продукції.
  6. Географічне розширення продажів на всю територію України, вихід на нові закордонні ринки - Північна Америка, Європа, Азія, країни СНД.
  7. Перехід на диференційовану стратегію маркетингу для ринків дроту, кріплення та електродів, розробка плану заходів щодо поглибленого дослідження сегментів і розвитку кожного з них.
  Витрати на маркетингові заходи складуть $ 47797, у тому числі нарекламу -532015, на розвиток системи руху товару - $ 12250, назаходи з ціноутворення - $ 944 і на маркетингові дослідження - $
  1888.

  Загальною стратегією підприємств холдингу є стратегія зниженнясобівартості, що дозволить домогтися максимального ефекту фінансовоговід впровадження маркетингових стратегій. Для кардинального поліпшення ситуаціїнеобхідне проведення внутрішньої реструктуризації виробничо -організаційної структури підприємства та зниження витрат виробництва.

  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  «Стратегічне маркетингове планування в кінцевому підсумку націлена назбільшення грошових показників збуту конкретного підприємства. »
  Дж. Велша, президент «Дженерал Електрик»

  Маркетинг - система управління господарською діяльністю з урахуваннямвимог ринку, що включає способи активного впливу наспоживчий попит. Роль маркетингу полягає в тому, що він покликанийпривести виробництво у відповідність з попитом.

  Маркетингові дослідження - це збір, обробка та аналіз даних проринку, конкурентів, споживачів, ціни, внутрішньому, потенціал підприємстваз метою зменшення невизначеності, супутньої прийняття маркетинговихрішень. Результатом досліджень маркетингу є конкретнірозробки, які використовуються при виборі і реалізації стратегії, а такж маркетингової діяльності підприємства.

  Сегментація ринку - Розбиття ринку на однорідні групи споживачів,виділення окремих його частин, що відрізняються один від одного характеристикамипопиту та пропозиції і реакцією на маркетингові дії.

  Товарні стратегії - принципові напрямки товарної політики,слідуючи яким підприємство може забезпечувати стабільний обсяг продажів іприбуток на всіх стадіях життєвого циклу продукту.

  Стратегія низьких цін, або стратегія "проникнення", "прориву" наринок, - передбачає первинну продаж товарів, що не маютьпатентного захисту, за низькими цінами, щоб стимулювати попит, здобутиперемогу в конкурентній боротьбі, витіснити конкуруючі товари з ринку ізавоювати масовий ринок і істотну ринкову частку.

  Стратегія диференційованих цін - передбачає запровадження системизнижок (сезонні знижки, знижки за кількість, знижки постійнимпартнерам).

  Стратегія концентрованого маркетингу - зосередження зусиль наодному або декількох прибуткових сегментах ринку. На цих сегментах ринкуфірма концентрує один або декілька продуктів і супроводжує їх цільовимимаркетинговими програмами.

  Стратегія диференційованого маркетингу - підхід до вибору цільовогоринку, коли виробник орієнтується на різні сегменти і виходить наних з різними комплексами маркетингу. Ця стратегія дозволяєпідприємствам діяти в декількох сегментах з індивідуальною цінової,збутової та комунікаційної стратегією. Ціни продажів встановлюються на базіцінової чутливості кожного сегмента.

  SWOT-аналіз - проста техніка систематизації інформації для виробленнястратегії (SWОТ-абревіатура з англійських слів: Strengths-сили,
  Weaknesses-слабкості, Орроrtunities - можливості, Тhreats-загрози). SWOТ -аналіз - матриця, застосовна на першому етапі якісного аналізу бізнесу,за результатами якого формується список пріоритетів розвитку та об'єктівреформування.

  Рекламна кампанія - комплекс заходів з рекламування товару абопослуги, розрахований на певний період і певний район дії.

  паблік рілейшнз (РК) - плановані тривалі зусилля,спрямовані на створення і підтримку доброзичливих, гармонійнихвідносин і взаєморозуміння між організацією та громадськістю.
  Здійснюється для інформування населення про фірму, її товари та послуги,формування сприятливого іміджу.

  Дистриб'ютор - оптовий посередник, який реалізує, як правило, продукціювиробничо-технічного призначення і надає Споживачамповний цикл послуг з торговельного обслуговування. Дистриб'ютор можеодночасно обслуговувати і мережу дилерів в заданому регіоні, а такожзабезпечувати центри сервісного обслуговування запасними частинами.

  Дилер - незалежний роздрібний продавець, закуповує на правахвласності продукцію і потім від свого імені продає її кінцевим
  Споживачам.

  Укрметиз - об'єднання «Укрметиз» є наглядоваорган, фактично виконує роль статистичної організації, виробляючизбір та аналіз основних показників фінансово-господарської діяльностіщо входять до нього. Крім того, до завдань «Укрметиз» входитьвиявлення проблем та розробка рекомендацій щодо їх вирішення на підприємствах вщодо функціонування систем забезпечення сировиною і реалізаціїпродукції.

  АНАЛІЗ ПОЛОЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

  Опис підприємства

  ХТ «ТЕКО-Дніпрометиз» складається з великих підприємств-виробниківметалургійних виробів ВАТ «Дніпрометиз» і ТОВ «ТЕКО», а також Торгового
  Дому «ТАС», який є ексклюзивним дистриб'ютором виробленої нимипродукції як на ринку України, так і на світовому ринку в цілому. Мережарегіональних представництв з власними складами, яка створена врамках Торгового Дому, покликана забезпечити тісний контакт зі споживачамина всій території України. Торговий Дім має центральний офіс в м. Київ, регіональні

  представництва в мм. Донецьк, Харків, Миколаїв, атакож філію в м. Дніпропетровськ - безпосередньо на території заводів -виробників.

  Місце ХК «ТЕКО-Дніпрометиз» в системі ринку металовиробів Українивизначається вагомим значенням серед українських виробників заводів,що входять до її складу.

  Виробнича майданчик «Дніпрометиз», заснована в 1890 році і
  «ТЕКО», заснована в 1915 році є одними з найстаріших в Україні.
  Активне нарощування промислового потенціалу після 2 світової війни, атакож стимулювання урядом здійснення і впровадження науковихрозробок при плановій економіці дозволили накопичити підприємствам великийтехнологічно потенціал.

  Перехідні процеси у зв'язку з набуттям Україною незалежності іприватизацією підприємств значно скоротили обсяги виробництвапідприємств і призвели до заморожування значної частини обладнання.
  Труднощі в забезпеченні реалізації продукції в період високих темпівінфляції і кризи економіки України негативно позначилися на рентабельностіпідприємств, відповідно - були скорочені бюджетні фонди на оплатупраці та утримання устаткування. Це призвело до значного скороченняперсоналу, тобто витоку фахівців, а також до зносу основного ідопоміжного обладнання, на відновлення якого в цей часнеобхідні значні кошти.

  Зі стабілізацією економічних процесів в країні підприємства зайнялипевне місце на ринку металовиробів і на даний момент є доситьміцною платформою для створення найбільшого в Україні виробника зсучасними технологіями і високою якістю продукції.
  ХК «ТЕКО-Дніпрометиз», входячи до складу фінансово-промислової групи «ТАС»
  ТАС Комерц-банк, ТАС Інвест-банк, Страхова група "ТАС", Страхова компанія
  ТАС), забезпечена підтримкою у вигляді пільгового кредитування та страхуванняризиків, що дає можливість досить «безболісно» здійснюватиактивні інноваційні процеси.

  Місія Компанії
  . Наша компанія бачить себе активним учасником процесу відродження української промисловості. Ми концентруємо свої фінансові і маркетингові зусилля на впровадженні нових технологій виробництва, розширення асортименту продукції, підвищення рівня сервісу для наших партнерів.
  . Ми здійснюємо інвестиції в підготовку висококласного персоналу та розвиток суспільних відносин нашої компанії. Наша мета - бути лідером на українському ринку металевих виробів, як за обсягами продукції та рівню нашої роботи, так і з того вкладу, який ми вносимо в економіку країни.
  . Наше прагнення до постійних поліпшень дозволяє нам забезпечувати українських виробників товарів і послуг широким асортиментом високоякісних металовиробів і цим сприяє зростанню доходів інвесторів, підвищення рівня добробуту працівників підприємства, розвитку виробництва якісних товарів в Україні, збільшення експорту готової продукції з країни.

  Основні проблеми в області маркетингу на підприємстві
  . Наш ринок - це ринок промислових товарів. Закупівлі здійснюються професіоналами в своїй галузі. Основну увагу при ухваленні рішення про закупівлю приділяється досвіду компанії, її надійності, якості продукції і сервісу. Все більшу роль набуває іміджу компанії в очах громадськості.
  . Попит на промисловому ринку носить похідний (вторинний) характер.

  Похідним (вторинним) він є тому, що виникає не сам по собі, а від попиту на споживчі товари, для виготовлення яких вимагається дана продукція.
  . На промислових ринках в більшості випадків попит нееластичний.

  купують фірми дуже обережно ставляться до товару, що продається за низькою ціною. Зазвичай промисловий покупець пов'язує низьку ціну продукції з його низькою якістю.
  . До специфічних складнощів просування компанії можна віднести зміну назв, нестабільність якості продукції та ненадійність графіка поставок, відсутність цілеспрямованої систематичної роботи з просування, складність просування нового на ринку імені.

  SWOT-аналіз
  Аналіз сильних і слабких сторін

  | Сильні сторони | Слабкі сторони |
  | популярність заводів-виробників, | невідомість Торгового Дому «ТАС» |
  | як одних з найбільших на Україні | серед споживачів продукції |
  | завойована частка ринку виробництва | незавершеність формування |
  | металовиробів (21%) | регіональних представництв |
  | великий промисловий потенціал | Торгового Дому |
  | виробництва накопичений багаторічний | незначна кількість постійних |
  | досвід роботи на ринку дроту та | клієнтів |
  | металовиробів | дефіцит на заводах оборотних коштів |
  | близьке розташування до постачальників | для закупівлі сировини і матеріалів |
  | основної сировини - катанки | застарілий асортимент продукції в |
  | наявність висококваліфікованих | відношенні як внутрішнього, так і |
  | фахівців на керівних | зовнішнього ринків |
  | посадах | фізичний знос ок. 70% основного і |
  | наявність на заводах відділів | допоміжного обладнання |
  | варіаційного забезпечення і | відсутність зв'язків з альтернативними |
  | автоматизованої системи складського | постачальниками сировини |
  | обліку | (катанки) |
  | можливість надання послуг з доставки | нестачу кваліфікованого |
  | продукції клієнту | виробничого та обслуговуючого |
  | здатність варіювання упаковкою при | персоналу в основних цехах |
  | комплектації замовлення | відсутність стабільної системи |
  | близькість до транспортних магістралей | звітності заводів з необхідним |
  | активна маркетингова політика | Торговому Дому показниками |
  | наявність джерела фінансування | вузький асортимент продукції для |
  | | Закордонних клієнтів |

  Аналіз зовнішніх можливостей і загроз

  | Можливості | Загрози |
  | підвищуються темпи виробництва та | нововведення конкурентів несуть загрозу |
  | будівництва, що гарантує | втрати частини клієнтів і викликають |
  | збільшення попиту на металовироби | необхідність витрат на власні |
  | економічне зростання в країні дає | нововведення |
  | можливість зростання доходів громадян і | зниження цін конкурентами приверне |
  | організацій, що, відповідно, | значну частину наших клієнтів і для |
  | підвищує платоспроможність, тобто | утримання ринкової частки, з'явиться |
  | попит стає платоспроможним | необхідність позапланово знижувати ціни |
  | технічний прогрес дає | незадоволеність клієнтів |
  | можливість розвитку продукту в | визоветнеобходімость реструктуризації та |
  | відповідно до вимог ринку, а | технічного переозброєння підприємств |
  | також вдосконалення економічності | компанії |
  | технологій виробництва, що знижує | погіршення соціально-політичної |
  | собівартість | ситуації може негативно відбитися на |
  | утриманнялідерства а ціни | розвитку промисловості, скоротиться |
  | привертає основну масу клієнтів, | потреба в металовироби, а |
  | так як на існуючому ринку | такжеплатежеспособний попит. |
  | металовиробів, низька ціна - ключовий | військові конфлікти можуть створити кризу в |
  | фактор при ухваленні рішення про покупку | економіці. |
  | | Недовіру рекламі в ЗМІ викличе |
  | співпраця з конкурентами | неефективність витрат на |
  | дозволяє обмінюватися | размещеніереклами. |
  | технологічним досвідом і не дає їм | підвищення цін на сировину |
  | приводу створювати негативні відгуки про | сократітпрібильность і викличе |
  | нас при спілкуванні з клієнтами | необхідність підвищувати ціни. |
  | залучення посередників дозволяє | збільшення імпорту |
  | залучити їх постійних клієнтів, | взаімозаменяемихтоваров може скоротити |
  | розширивши власну базу клієнтів, а | попит на нашу продукцію |
  | також скоротити складські витрати в | втрата клієнтів через перебої в |
  | регіональних представництвах | транспорті і зв'язку |
  | довіру аудиторії реклами в ЗМІ | нестабільність господарського, |
  | сприяє ефективному розміщенню | податкового, банківського та інших |
  | в них інформації для створення | законодавств в Україні. |
  | позитивного іміджу компанії та | нестабільність курсу євро та долара |
  | захоплення нових клієнтів | може знизити прибутковість експортних |
  | зниження цін на сировину знизить | контрактів |
  | собівартість продукції і дасть | високий курс гривні може зробити |
  | можливість збільшити прибутковість | експорт неконкурентоспроможним. |
  | пом'якшення постачальниками сировини умов | |
  | оплати може позбавити необхідності | |
  | залучення позикових коштів і створить | |
  | економію бюджету за рахунок скорочення | |
  | оплати за користування кредитами | |
  | стабільна робота інфраструктури дає | |
  | можливість успішної діяльності як | |
  | самої компанії, так і обслуговуючих | |
  | систем | |
  | невелику кількість сильних | |
  | конкурентів на ринку України | |
  | | |

  Опис галузі

  Металообробна промисловість утворилася на Україні в кінці
  19 століття і з часом активно розвивалася, не дивлячись на труднощі векономічної та політичної ситуації.

  Процес переробки залізної руди в готові металеві виробипроходить чотири етапи (переділу), перші три з яких здійснюютьсягарячим способом:
  1-й переділ - виготовлення чавуну;
  2-й переділ - виготовлення сталі;
  3-й переділ - виготовлення сталевого прокату;
  4-й переділ - волочіння дроту і виготовлення металовиробів.

  Галузь з виробництва металевих виробів (скор. - металовиробів)займає одне з гідних місць в гірничо-металургійному комплексі України.
  Маючи потужну сировинну базу, як у чорній так і кольорової металургії,виробництво металовиробів в Україні має потужний потенціал.

  Продукція, що випускається метизними підприємствами, провадиться вширокому асортименті і користується попитом як усередині країни, так і за їїмежами.

  Основні її види, що виробляються на українських підприємствах - цедріт різних діаметрів з різноманітних марок сталі з покриттям абобез, а також неможливі вироби з дроту: канати, цвяхи, кріплення,електроди, сітки.
  Згідно з балансом виробничих потужностей за станом на 1січня 2001 року, потужність ВАТ «Дніпрометиз» становить 457,5 тис. тонн, а
  ТОВ «ТЕКО» - 262,7 тис. тонн. Дані показники не відповідають реальнимробочим потужностей, тому що за даними виробничих відділів підприємств,максимально, можливо виробити 133,2 тис. тонн на рік, при 3-х змінномуграфіку роботи, що складає 18,5% від балансової потужності виробництва.
  Ця проблема характерна для всіх найбільших підприємств метизної галузі
  України. За даними об'єднання «Укрметиз», за 10 місяців 2001 рокуфактичне використання потужностей серед найбільших підприємств неперевищило 40%. Для читання проблеми такого роду необхідна глобальнареструктуризація, яка в даному випадку, вимагає ревізії та списаннянепридатних до використання виробничих потужностей.

  Існуюча на даний момент структура українського ринкуметалевих виробів в першу чергу залежить від основної сировини, якимє катанка.
  На Україні є 3 металургійні комбінати, що виробляють катанку:
  Криворізький, Макіївський і Єнакіївський.

  Відповідно, географічне розташування джерел основної сировинистало ключовим фактором при розвитку метизних підприємств,зосереджених у східному регіоні України.

  Специфіка вимог до заготівлі технологічного обладнання длянанесення цинкового покриття «Дніпрометиз» дозволяє використовувати в більшіймере один з видів катанки, що випускається тільки Криворізькимметалургійним комбінатом. Іншу продукцію заводів «Дніпрометиз» і
  «ТЕКО», можливо проводити з будь-яких видів катанки, а вимогивисуваються тільки до якості сталі кожної партії катанки.

  Динаміка ємності внутрішнього ринку металопродукціїобумовлюється змінами основних макропоказників розвитку економіки
  України: валового внутрішнього продукту (ВВП) та його складової частини --машинобудування та металообробки, - а також обсягів капітальних вкладень.

  За даними зарубіжних аналітичних агентств, стійке зростанняспоживання металу настає лише при зростанні ВВП не менше 2-3% на рік.

  За попередніми оцінками, номінальний ВВП на Україні за шістьмісяців 2001 року склав 91,3 мільярда гривень, у тому числі в червні -
  16,61 мільярдів гривень. Обсяг промислової продукції за цей період вирісна 18,5% проти аналогічного показника минулого року і досяг 76мільярдів гривень (в середньому по СНД зростання виробництва склало 8,4%, тодіяк у першій половині 2000 року - 9.8%). За цей період обсяг товарноїпродукції на металургійних підприємствах України збільшився на 8,9%, нагірничодобувних - на 7,8%, на феросплавних - на 28,6%, на коксохімічних
  - На 126,4%, а в цілому по ГМК - на 12,7%. Сумарна оцінка продукціїметалургії та галузі обробки металів доставляє 18,14 мільярда гривень,або майже 1/5 вартості всієї промислової продукції України, що на 15,7%перевищило рівень шести місяців 2000 року. У той же час собівартістьвиробництва в металургії в цілому зросла на 17,8% при тому, що питомівитрати залізорудної сировини, коксу, електроенергії, газу на виробництвотонни металопрокату знизилися) - у зв'язку із зростанням цін на основніматеріальні та енергоресурси.

  Діаграма 1. Розподіл продукції чорної металургії.

  За період з січня по вересень 2001 року зростання ВВП у країні склав
  9,3%. Металургія та галузь з обробки металу займає 23,5% у структуріпромислового виробництва України. За даними Держкомстату, протягомроку в промисловості України спостерігалася стійка тенденція зростаннявиробництва. Обсяг промислового виробництва України в жовтні 2001 рокувиріс на 12,2% в порівнянні з вереснем і на 12% у порівнянні з жовтнем
  2000 року, за даними Державний комітет статистики. За десять місяців
  2001 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсягпромислового виробництва збільшився на 16,1%.

  У найближчій перспективі, на думку ряду аналітиків, виробничі тафінансові показники українських підприємств будуть визначатися наступнимизовнішніми та внутрішніми факторами.

  Зовнішні:
  . очікуване до кінця 2001 - початок 2002 року деяке поліпшення кон'юнктури світового ринку чорних металів;
  . "стан здоров'я" USD;
  . підвищення конкурентоспроможності російської металопродукції і зростання обсягів її експорту з чорноморських і балтійських портів завдяки зміні залізничних тарифів у Росії;
  . торговельні обмеження на шляху продукції української чорної металургії
  .
  Внутрішні:
  . рівень внутрішнього споживання;
  . ціни на сировину, енергоносії, залізничні тарифи (або, іншими словами, стан факторів, що визначають собівартість у гірничо-металургійному виробництві);
  . розвиток ситуації з економічним експериментом в ГМК;
  . стан з поверненням ПДВ експортерам - виробникам чорних металів;
  . курс гривні (до USD).

  Оператори галузі

  Оператори українського ринку металовиробів різняться в залежності відосновного способу їх функціонування:
  . підприємства, що виробляють продукцію з власної сировини на власному устаткуванні;
  . організації, що здійснюють виробництво продукції з власної сировини на чужому обладнанні за схемою промислової переробки або що купують готову продукцію у виробників;
  . організації, що ведуть виключно торгівлю, як метизами, так і суміжній або супутньою продукцією вітчизняного та імпортного виробництва.

  Діюча в даний час виробнича база ринку металовиробів на
  Україні представлена трьома основними видами виробників:
  1. Великі підприємства, що функціонують на промисловій основі, які були створені в період планової економіки і, відповідно, мають розвинену інфраструктуру і досить усталену систему постачання і розподілу. Продукція таких виробників відрізняється широтою або глибиною асортименту, а також тим, що проходить повний цикл технологічної обробки та її якість підтверджується сертифікатами, виданими контролюючими інстанціями. Відповідно, всі процеси, які супроводжують у подібному випадку виробництво продукції, збільшують повну собівартість, а відповідно і ціну пропозиції підприємств даного виду. А так як для українських клієнтів ціна змінюється вирішальним фактором при ухваленні рішення про покупку, то дрібнооптові покупці віддають перевагу продукції дрібних виробників.
  2. Дрібні фірми-виробники, що утворилися в результаті перерозподілу частини обладнання під час приватизації великих державних підприємств у період переходу народного господарства до ринкової економіки. У подібних організаціях через обмеженість в засобах виробництва максимально спрощені процеси обробки металу, що не дозволяє робити технологічно точну продукцію, і, відповідно, асортиментна політика відрізняється вузькою спрямованістю.

  Ціни на продукцію даних виробників нижче, ніж у великих підприємств, так як не містять у собі витрат на утримання інфраструктури.
  3. Підприємства, створені на базі наукових інститутів, що відрізняються тим, що здійснюють вдосконалення продукції, виробленої виробниками першої групи. В основному це нанесення захисних покриттів і вдосконалення міцності. Готова продукція даних підприємств задовольняє підвищеним вимогам до якості та тривалості експлуатації, тому вона є дорогою. Основну конкуренцію продукції даних підприємств складають вироби, що імпортуються з Тайваню та Польщі.

  Більшість підприємств метизної галузі, створених ще в СРСР, розміщеноза двома основними принципами: близькість до великих індустріальних регіонів іблизькість до виробників вихідної сировини - металу. Тому основнимирегіонами розвитку метизної галузі в Україні стали
  Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Харківська, Київська і Запорізькаобласті.

  Основні проблеми галузі
  Як і будь-яка інша галузь, підприємства якої в основній масі будувалисяз урахуванням потреб промисловості СРСР, метизна галузь в сьогоднішнєчас стикається з низкою труднощів і проблем:
  • Низька ємність внутрішнього ринку. Одна з найбільш актуальних проблем:галузі, що стримує її темпи розвитку. Оскільки українськемашинобудування, раніше що було основним споживачем метизної продукції,знаходиться у важкому фінансовому стані, більшість метизних підприємств,орієнтованих на цей сегмент ринку, змушене або шукати іншу групуспоживачів, або налагоджувати збут своєї продукції за кордон. У кращомуположенні в порівнянні з машинобудуванням знаходиться галузь капітальногобудівництва,
  • Надлишок виробничих потужностей. Другий чинник, який породжує всукупності з вищезгаданим перевищення пропозиції продукції над і безтого низьким платоспроможним попитом. Виробництво продукції в малихобсягах тягне за собою збільшення її собівартості на одиницю товарноїпродукції. Виходом з даної ситуації може стати або ліквідація зайвихвиробничих потужностей, або їх використання в кооперації з іншимисуб'єктами підприємницької діяльності. Останнім шляхом пішли такіметизні підприємства, як ВАТ "Дніпрометиз" спільно з ТОВ "Теко", ВАТ
  'Силур "з ТОВ" металокорд ", ВАТ" Стальметиз "із ЗАТ" Звармет ".
  • Сертифікація продукції. Наявність сертифікатів відповідності продукції, що випускаєтьсяпродукції різними стандартами на сьогодні є перепусткою на зовнішнійринок. Тому метизні підприємства, що експортують свою продукцію,стикаються з серйозними фінансовими витратами на проходження даноїпроцедури. Крім того, у ряді випадків, українські технічні стандарти,успадковані від СРСР, не відповідають західним. Перехід на іншістандарти також тягне за собою додаткові витрати.
  • Якість і ціна вихідної сировини. Якість виробленого металу в Українісьогодні є далеко не найкращим. Крім того, поставки українського металуна внутрішній ринок де-факто здійснюються меткомбінатами за залишковимпринципом: краще за якістю йде на експорт. Тому дана обставина
  1егатівіо впливає і на якість готової продукції метизних підприємств.
  Крім того, протягом останніх двох років внутрішні ціни на метал такожбули далекі від стабільності. За прогнозами на 2001 рік, ціни на метал у
  Україні також будуть рости.
  • Високий ступінь конкуренції. Більшості великих підприємств галузі всескладніше стає конкурувати на внутрішньому ринку з дрібними приватнимипідприємствами які випускають свою продукцію з набагато меншоюсе6естоімостью. Крім того, виробництво металевої продукції здійснюєтьсяв Україні також на ряді машинобудівних заводів і металургійнихкомбінатах. Зокрема, ВО "Південмаш" виробляє спеціальниймашинобудівний кріплення, Дніпропетровський експериментально -дослідний завод зварювальних матеріалів - електроди й зварювальнудріт. Широкий асортимент металевої продукції випускають маріупольськийметкомбінат ім. Ілліча і «Дніпроспецсталь». Тому великим підприємствам,як правило, доводиться або випускати більш наукоємну продукцію, абошукати основний збут своєї продукції за кордоном.

  СТРАТЕГІЧНИЙ І Маркетинговий АНАЛІЗ

  Аналіз товару

  Розглянемо основних конкурентів ХК «ТЕКО-Дніпрометиз» у розрізіспецифіки витягуваної продукції.
  Дріт загального призначення по ГОСТ3282-74 термічно необроблена безпокриття є заготівлею для виготовлення більшості видівметалевих виробів. Її виробництво здійснюється шляхом волочіннякатанки на волочильних станах, причому, на різних підприємствах розрізняютьсяспособи підготовки катанки (видалення окалини) перед волочінням: хімічний
  (травлення в розчині соляної або сірчаної кислоти), або механічний
  (видалення окалини безпосередньо на волочильне стане за допомогоюпристрою «окаліноломатель»). Хімічний спосіб видалення окалини вимагаєзначних матеріальних і трудових витрат і внаслідок цього неможливий внепромислових умовах, тому дрібні виробники застосовуютьокаліноломателі.

  Волочіння здійснюється на станах різної складності і залежить віднеобхідного діаметра кінцевої продукції.

  Характер виробництва даної продукції полягає в тому, щодріт діаметром від 2,0 до 6,0 мм. можливо проводити як в умовахвеликого промислового підприємства, так і на окремо встановленомуволочильне стане в умовах дрібної фірми. У зв'язку з цим, данаасортиментна група є найпоширенішою виробленоїпродукцією, і на цьому ринку існує велика кількість як промислових,так і приватних виробників. До основних можна віднести «ТЕКО-Дніпрометиз»,
  «Запорізький сталепрокатний завод», «Силур», «Стальметиз», «Стальканат»,
  «Метиз» (м. Дніпродзержинськ), Чернівецький метизний завод », УВП УТОГ,
  «Адьюстаж».

  Найбільші промислові підприємства мають обладнання різноїступеня складності і здатні випускати всі типорозміри дроту. Так,підприємства ХК «ТЕКО-Дніпрометиз», мають можливість виробляти данупродукцію (0,22 - 10,0 мм. Аналогічними можливостямимають у своєму розпорядженні заводи «Силур», Запорізький Сталепрокатний завод »,
  «Стальметиз», «Стальканат»

  Дріт проного призначення за ГОСТ 3282-74 термічно обробленабез покриття застосовується головним чином для ув'язки і в конструкційнихцілях. Попит на неї не такий великий, як не дріт термічнонеоброблену, до того ж технологічний процес відпалу досить складнийі дорогий. Тому потужності з виробництва даного видудроту, крім заводів «ТЕКО-Дніпрометиз», є ще тільки на чотирьох українських підприємствах: Запорізький СПЗ »,« Силур »,
  «Стальметиз» і «Стальканат».

  Наявність печей для відпалу також дозволяє робити зварювально -леговану дріт марки СВ08Г2С тонких діаметрів. Оскільки вонавикористовується для наплавлення при зварюванні в широко поширених зварювальнихавтоматах, то попит на неї досить широкий як на внутрішньому, так і незовнішньому ринку. Пропозиція, відповідно, складається з обсягу,виробленого «ТЕКО-Дніпрометиз», «Запорізький СПЗ», «Силур», «Стальметиз»і «Стальканат».

  В умовах як великих, так і дрібних підприємств можливе виробництвозварювального дроту марки звезення і звозив для виготовлення електродів, щомає фіксовані вимоги до діаметру ((3.0, 4.0, 5.0, 6.0) ікористується великим попитом у дрібних виробників електродів, середяких останнім часом спостерігається зростання активності. Головним чином, цепов'язано з існуванням на Україні інституту зварювальних матеріалів іпідприємств виробництва обладнання для виготовлення електродів. Дотого ж, дана продукція має як багатогалузеве промислове, так іпобутове застосування і тому попит на неї необмежений і збільшується знастанням сезонів будівельно-ремонтних робіт. До найбільшихвиробникам електродів на Україні відносяться підприємства Дніпрометиз,
  Стальметиз, Вістек, полтавський завод «Електрод», Кременчуцький електроднийзавод, Дослідний завод зварювальних матеріалів ІЕЗ ім. Патона, Дніпропетровськийекспериментально-дослідний завод зварювальних матеріалів.

  Поширеним є також виробництво дроту дляармування залізобетонних конструкцій класу ВР-1. Оскільки вонавипускається (3.0, 4.0 і 5.0 мм і не вимагає складного волочильногоустаткування, то всі підприємства, що виробляють низьковуглецевий дрітзагального призначення, пропонують і ВР-1.

  Типовим для дрібних виробників євиробництво цвяхів будівельних, а також сіток з рифленоїдроту і плетених типу "Рабица" з закуповуваної готового дроту.
  Верстати для виробництва даної продукції компактні, прості в дії іне вимагають особливого догляду, крім періодичної змащення. Тому, виробництвоможливо не тільки на великих промислових підприємствах, але і в «кустарних»умовах, причому якісні характеристики готової продукції аналогічні.

  Найбільш технологічно складною і дорогою в метизноївиробництві є дріт з цинковим покриттям. Вагомим чинником їїзатребуваність на ринку є забезпечення тривалого терміну служби яксамого дроту, так і всіляких виробів з неї.

  Технологія нанесення цинкового

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status