ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Матеріально-технічне забезпечення готелів
       

   

  Маркетинг


  Міністерство Освіти України

  ОДЕУ


  Кафедра маркетингу іекономіки туризму

  Курсова робота
  На тему:

  Виконала студентка ФМЕ 44 гр

  Одеса 2001


  Введення.

  Для успішної роботи готельного підприємства, надання комплексуосновних і додаткових послуг готелю повинні мати у своєму розпорядженні необхіднедля експлуатації обладнанням та інвентарем (меблі, посуд, постільніприналежності, килимові вироби, миючі засоби і т.д.), а також мати насвоєму розпорядженні такі засоби експлуатації, які можуть забезпечитипевний комплекс комунальних послуг, обов'язковий для обслуговуваннящо проживають в готелі (опалення, освітлення, водопостачання). Отже, впроцесі свого функціонування готелі потрібний цілий комплексматеріальних і технічних засобів, а також такі ресурси, як паливо,вода і електроенергія.
  Успішне вирішення цих питань покликана забезпечити служба матеріально -технічного забезпечення в готелі, що займається розрахункомпотреб готелі в різних матеріалах, а також визначаєджерела їх покриття.

  Сутність і значення МТО в совреммених умовах.

  Для того щоб забезпечити готель необхідними їй матеріалами ввідповідно до виявлених потреб, організується матеріально -технічне постачання готелю .. Його завдання полягає у визначенніпотреби готелі в матеріальних і технічних ресурсах, вишукуванніможливостей покриття цієї потреби, а також у проведенні контролю заправильним використанням матеріально-технічних ресурсів і сприяння вїх економії Всі ці функції виконує відділ матеріально-технічногозабезпечення готелю.
  Слід зазначити, що ще зовсім недавно, за часів ценралізовано-плановоїекономіки МТС являло собою процес планового забезпечення народногогосподарства. У той час підприємства (зокрема готелі) несамостійно планували матеріально-технічне забезпечення ввідповідно до своїх потреб, а плани з постачання всіхпідприємств в країні розроблялися централізовано спеціальнимидержавними органами - Держплан, Держкомітет СРСР з матеріально -технічного постачання. Це відбувалося таким чином. Готеліпочинали розробляти плани матеріально-технічного постачання до початкупланового періоду на основі повідомлень вищестоящих організаційпопередніх лімітів. Плани складалися з попередніх розрахунків
  (заявок) на всі види потреб: експлуатацію, поточний і капітальнийремонт, капітальні роботи. Заявки представлялися у вищуорганізацію, яка становила зведені заявки по всім підвідомчим їйпідприємствам і організаціям і направляла їх до місцевих планові органи іуправління матеріально-технічного постачання виконкому місцевої Радинародних депутатів, а також міністерству житлово-комунального господарствасоюзної республіки. Остаточні планові розрахунки складалися післяотримання від вищестоящої організації завдання по обсягу послуг і даних провиділених фондах на фондованим і планово розподіляються ресурси.
  При такій системі планового розподілу ресурсів часто готелю неотримували тих матеріалів, які їм були необхідні, траплялося також, щоті матеріали, які були ним розподілені, не знаходили застосування, такяк в готелі не було в них реальної необхідності. Також всіматеріальні ресурси, які надходили в готель, були більш чи менштиповими, тобто точно такі меблі, постільну білизну, посуд іт.д. надходили і в інші готелі. І якщо готель хотіла і маламатеріальну можливість закупити більш якісні матеріали ввідповідно до своїх дійсними потребами, вона не могла цьогозробити без відповідного розпорядження «згори». Після розпаду СРСР,розпалася й система планового матеріально-технічного постачання. Готеліодержали господарську самостійність і в даний час в поняття
  «Планування» вкладається інший зміст. Потреба в плануванні всучасних готельних підприємствах випливає з великої кількостіконкурентних підприємств все збільшується в період ринкової економіки,різноманітності можливих форм управління підприємством наявність численнихструктурних підрозділів в рамках підприємства, тісних зв'язків міжфірмовихз постачальниками різних товарів (продукти, обладнання та ін.) та фірмами -агентами, включеними в процес обслуговування клієнтів, а також звимог науково-технічного прогресу - швидко враховувати і освоюватиновітні досягнення науки і техніки. Також в умовах ринку у готельнихпідприємств виникло право вибору постачальника, а значить, і право закупівлібільш ефективних матеріальних ресурсів. Це змушує постачальницькеперсонал готелю уважно вивчати якісні характеристикипродукції, виготовленої різними постачальниками.

  Планування матеріально-технічного забезпечення (постачання) готелів насучасному етапі покликане вирішувати такі завдання:
  1) воно повинно забезпечити безперервність роботи готельного підприємства, щодосягається шляхом правильної організації поставок матеріалів в готель унеобхідній кількості і відповідної якості;
  2) сприяти підвищенню технічного рівня виробництва послуг,сприяти впровадженню автоматизації, нових технологій, а такожрозширення асортименту додаткових послуг, які, у свою чергу,є найважливішим фактором збільшення прибутку готелю;
  3) МТО повинна бути спрямована на підвищення якості обслуговування шляхомзакупівлі товарів високої якості для найбільш повного задоволенняклієнта;
  4) МТО повинна бути спрямована на підвищення продуктивності праці;
  5) план МТО повинен бути направлений на економію матеріальних ресурсів
  6) а також план МТО повинен бути спрямований на виконання плану прибутку;
  Як вже зазначалося вище, план матеріально-технічного постачання готелюрозробляється спеціальним відділом при бухгалтерії готелю, який включаєв себе два основні підрозділи - управління закупівлями, і управлінняскладами. Перед ними ставляться наступні завдання: організація контролю надпостачанням за обсягом і асортименту відповідно до укладенихдоговорами; дотримання нормативу та структури товарних запасів; знаходженняшляхів зниження товарних втрат при зберіганні та транспортуванні. Але слідвідзначити, що найважливішим обов'язком цього відділу є розробка плануматеріально-технічного забезпечення готелю.
  План МТО готельного підприємства є його матеріальним балансом, вякому зведено всі розрахунки потреби в матеріальних ресурсах,необхідних для забезпечення виробничого процесу (видаткова частина),наявність залишків на планований період, а також визначені джерелапостачання (прибуткова частина). Основні показники плану МТО, а також зв'язокміж ними можна відобразити наступним рівнянням:

  Рпен + Знор = Оож + Е + В, де
  Рпен-потреба в матеріальних ресурсах на виробничих алеексплуатаційні потреби;
  Знор - запаси нормовані;
  Оож - залишки очікувані, тобто фактичні запаси, які існують уготелі на якийсь певний період;
  Е - економія
  В - план ввезення.
  У лівій частині рівняння відображається загальна потреба в матеріальнихресурсах, у правій його частині - джерела покриття цієї потреби.
  Процес розробки плану МТО включає в себе наступні етапи:розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на виробничоексплуатаційні потреби;виходячи з існуючих потреб розраховуються норми запасів ресурсів,необхідних для безперебійного функціонування готельного підприємства;
  3) потім визначаються джерела покриття потреби в матеріальнихресурсах, розробляється план ввезення матеріалів з боку.
  Отже, план матеріально-технічного забезпечення готелю є йогоматеріальним балансом, в якому зведено всі планові розрахунки потреби вматеріальних ресурсах, необхідних для забезпечення виробничогопроцесу (видаткова частина), наявність залишків на плановані період, а такожвизначені джерела постачання (прибуткова частина).

  Зведений план матеріально-технічного постачання, що враховує загальнупотреба в матеріалах для всіх потреб готельного підприємства, включаючиосвіта запасів, а також джерела покриття потреби підприємства вматеріалах, набуває зазвичай такий вигляд:

  Таблиця1. План матеріально-технічного забезпечення по готелю.
  | | Пе | Одиниця | ожид | За | План | Підлягає | Іс | Це | Сума, тис.грн | |
  | | Ре | ен | аеми | тр | овие | заготівлі на | то | на | | |
  | | Нь | иц | й | еб | запа | планований | чн | | | |
  | | Ма | а | оста | але | с в | період | ик | | | |
  | | Ті | з | ток | ст | план | | зн | | | |
  | | Ри | ме | до | и | іруе | | аб | | | |
  | | Ал | ре | нача | у | мом | | ж | | | |
  | | Ів | ні | ло | пл | пери | | ні | | | |
  | | Та | я | план | ан | оді | | я | | | |
  | | Про | | іруе | ир | на | | | | | |
  | | Ор | | мого | уе | коні | | | | | |
  | | Уд | | пери | мо | ц | | | | | |
  | | Ів | | ода | м | року | | | | | |
  | | Ан | | | пе | | | | | | |
  | | Ія | | | ри | | | | | | |
  | | | | | Од | | | | | | |
  | | | | | Е | | | | | | |
  | | | | | | | НД | У тому числі | | | НД | | |
  | | | | | | | Ег | по кварталах | | | ег | По кварталах | |
  | | | | | | | О | | | | о | | |
  | | | | | | | На | | | | | | |
  | | | | | | | Го | | | | | | |
  | | | | | | | Д | | | | | | |
  | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | | |
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

  Розрахунок потреби в різних видах матеріальних

  ресурсів.

  Одним з найбільш відповідальних етапів розробки плану МТО євизначення потреби в матеріальних ресурсах на майбутній плановийперіод. Розрахунки потреби в матеріальних ресурсах складають на основіпитомих норм витрат. Під питомою нормою витрати матеріалів, палива,води мають на увазі максимально допустимий витрата на одиницю виміру. Узалежно від видів та призначення матеріальних ресурсів за одиницювиміру беруть одиницю продукції (послуг), потужності об'єкта, обсягубудівлі.
  Частина матеріальних ресурсів, що використовуються в експлуатаційної діяльностіготелі, не піддається точному нормування з-за різноманітності їх видів івикористання в незначних кількостях. Це мастильні, обтиральні іінші експлуатаційні допоміжні матеріали. При їх плануваннікеруються даними про фактичні витрати за попередній період, а такожвраховуються фактори, що сприяють зменшенню витрат і зниженнявартості їх за рахунок використання нових, більш ефективних синтетичнихматеріалів.
  Загальні потреби готелі в матеріальних ресурсах на виробничо -експлуатаційні потреби розраховується за такою формулою:

  Рпен = Росно + РПЦ + Ррен + Ркап.стр., де

  Росно - потреби основного виробництва готельного підприємства. Сюдивходять матеріальні ресурси, необхідні для надання готелем комплексуосновних послуг клієнтам. Це меблі, електроосвітлювальне прилади, килимовіпокриття, постільні приналежності, посуд, миючі засоби, предметигостинності і багато іншого.
  РПЦ - потреби підсобних цехів готелі. До них відносятьсяперукарня, косметичний кабінет, басейн, сауна, оранжерея і т.д.

  Ррен - потреби в матеріальних ресурсах на ремонтно-експлуатаційніпотреби. Сюди включаються потреби у воді, будівельних матеріалах,запасних частинах і електроенергії
  Ркап.ст. - Потреба в матеріалах для здійснення капітального ремонту
  (якщо в цьому є необхідність).

  Існує кілька методик розрахунку потреб готелі в матеріальнихресурсах.
  Метод прямого рахунку - при використанні даного методу потреба вматеріально-технічних ресурсах розраховується виходячи з питомихнормативних витрат матеріалів на одиницю експлуатаційних послуг. Розрахунокпроводиться за такою формулою:

  рi = (Ni & B, де

  рi - потреба в i-тому матеріалі;
  Ni - норма витрати i-того продукту на одиницю послуги;
  B - обсяг виконуваних послуг.

  Розглянемо розрахунок потреби матеріалів, палива, води та електроенергії наоснові даної методики.
  У готелях паливо витрачається на опалення приміщення й для забезпеченнягарячого водопостачання. Його витрати обчислюють, виходячи із зовнішнього обсягубудівлі готелю і встановленої норми витрати на 1 м і будівлі за формулою:

  R = Hу, де
  Н - норма витрати умовного палива на 1 м і будівлі на весь опалювальнийсезон для даної місцевості:
  У - обсяг опалювального будівлі по зовнішньому обміру, мі.
  Норми витрат палива на опалення диференційовані залежно відградації кубатури будівлі і місцевості.

  Приклад. Необхідно розрахувати кількість палива для опалення готелю.
  Об'єм будівлі по зовнішньому обміру дорівнює 6000мі. Для цієї місцевості нормавитрати умовного палива на опалювальний сезон для будівель об'ємом 5001 -
  10000 мі становить 4,02 кг на 1 мі. Отже, на опалення готелібуде потрібно умовного палива 6000 · 4,02 = 24,12 т. Для переведення його унатуральне кількість умовного палива ділять на перевідний коефіцієнттого виду палива, який використовує готель.
  Наприклад, паливом є вугілля, перекладний коефіцієнт якої дорівнює
  0,84. Тоді кількість необхідного для опалення готелі вугілля складе
  24,12: 0,84 = 28,7 т.
  Для визначення потреби готелі в паливі для гарячого водопостачанняпри нормі 2,1 кг на 1 послугу і річній програмі з надання послуг,умовно складової 28000 місце-днів необхідно це число помножити нанорму витрати умовного палива на послугу: 28000 · 2,1 = 58,8 т. У перекладіна вугілля зазначеної марки буде потрібно палива 58,8: 0,84 = 70 т. Такимчином для всіх потреб готелі необхідно вугілля 24,12 + 70 = 94,12 т.
  Для того щоб визначити витрачається кількість палива в натуральномувираженні, отримане кількість умовного ділять на відповіднийперевідний коефіцієнт того виду палива, яким користується готель.
  Після визначення усієї кількості натурального палива, необхідного дляексплуатаційних потреб готелю на планований період, розраховують йоговартість. Кількість палива множать на ціну за його одиницю. У цінувключають всі витрати, пов'язані з транспортуванням та складуваннямпалива, тобто беруть до уваги всі витрати франко-склад готелю. Розрахунокпотреби в паливі, як і в інших матеріальних ресурсах, складають нарік з розподілом по кварталах.
  Потреба та вартість води розраховують так само, як і палива, на основідіючих питомих норм витрат на одну послугу. Норми витрати води вготелях встановлені в залежності від розміщення умивальних установок
  (або кранів). Необхідна загальна кількість води на планований періодвизначають множенням відповідної питомої норми витрат води назапланований обсяг місце-днів.

  Приклад. Готель на 300 місць має 250 номерів, з яких 240 обладнаніванними. Програма з відпуску послуг на планований період складає
  150000 місце-днів. Відповідно до діючих норм витрат води наодну послугу по цьому готелі становить 200-250 л. Прийнявши в середньому витратаводи на послугу в кількості 220 л. або 0,22 мі., розрахуємо загальний витратаводи по готелю на плановий період: 150 000 · 0,22 = 33 000 мі.

  Вартість води розраховують множенням необхідного на планований періодїї кількості на діючий тариф, підсумований з тарифом на каналізацію.
  Електроенергія в готелях використовується для освітлення (освітлювальна), атакож для роботи електричних двигунів (силових установок) таелектроприладів. Потреба її розраховують окремо по кожному виду. Прирозрахунку потреби в освітлювальної електроенергії враховують кількістьсвітлоточок і їх потужність (у ВАТ), а також середня кількість годин горіння впланованому періоді.
  Приклад. Для освітлення приміщень готелю використовується 250 ламп, у томучислі 70 ламп по 75 Вт, 110 ламп - по 100 Вт, і 70 - по 60 Вт. У середньому вдобу кількість годин горіння їх складає: 45 ламп по 75 Вт - 10ч.; 25 по 75
  ВТ - 12 ч.; 50 ламп по 100 Вт - 14 ч., 60 по 100 - 16ч.; 70 по 60 Вт - 17ч.
  Таким чином, за добу ці лампи споживають (45.0, 075.10) + < br>(25.0, 075.12) + (50.0, 1.14) + (60.0, 1.16) +
  + (70.0, 06.17) = 293,65 кВт • год електроенергії.
  Помноживши добове споживання електроенергії на число днів роботи готелю,визначаємо її потреба на весь планований період (рік, квартал,місяць). Для точного визначення потреби в освітлювальної електроенергіїпо окремих кварталах розрахунок ведуть по кожному кварталу, з огляду на різнутривалість горіння ламп в залежності від пори року.
  Потреба готелі в силовій електроенергії визначають так само, як іосвітлювальної, враховуючи, що об'єктом розрахунку є встановленідвигуни та потужність. Потреба в електроенергіі для роботиелектроприладів (пилососів, прасок, фенів, телевізорів, комп'ютерів тощо)розраховують, виходячи з числа користування ними та норми витратиелектроенергії для їх роботи.
  Вартість електроенергії визначають множенням необхідного на планованийперіод кількості освітлювальної та силової електроенергії в кіловат-годинахна діючий тариф.
  Питомі норми витрат допоміжних матеріалів (мила, порошку, пасти,щіток) розробляють в кожному готелі окремо на підставі звітно -статистичного методу, тобто виходячи з фактичних витрат у попередньомуперіоді з урахуванням їх можливого зниження. Норми встановлюють на одиницюроботи, послуги. Відповідно до встановлених таким методом нормамирозраховують потребу в допоміжних матеріалах на планованийперіод. Для більш правильного визначення її необхідно аналітичновивчити дані про витрату за ряд років, що дозволяє виявити можливірезерви економії допоміжних матеріалів.

  Розрахунок запасів матеріальних ресурсів і методика їх нормування.


  Для забезпечення нормальної роботи готель повинен мати в наявностіматеріальні ресурси не тільки в кількості, необхідній для їїповсякденних потреб, але й мати у своєму розпорядженні певний запас. У зв'язку з цим уплані матеріального постачання поряд з розрахунками поточних потребматеріальних ресурсів враховують також розмір необхідних запасів і залишківїх на початок і кінець планованого періоду.
  Запас матеріалів, що знаходиться на підприємстві, складається з трьох частин:поточного запасу, за рахунок якого досягається безперебійне забезпеченняготелі матеріалами в період між черговими постачаннями, гарантійного
  (страхового) запасу, що створюється на готельному підприємстві на випадокпорушення нормальних строків поставки: і підготовчого запасу, якийстворюється на час розвантаження матеріалу, здійснення кількісної іякісної приймання, підготовки до споживання.
  З метою визначення розміру поточного запасу всі матеріали поділяються на чотиригрупи:матеріали, постійно і систематично споживаються в значнихкількостях, одержувані транзитом, із середньомісячним споживанням,що перевищує рекомендовану або транзитну норму, внаслідок чого виникаєнеобхідність у регулярних великих поставках;матеріали, що отримуються транзитом, поставка яких за умовами праціпостачальників проводиться один раз на квартал, півріччя чи рік і приуроченадо певного місяця цього періоду;матеріали, що отримуються транзитом, середньомісячні витрати на яких меншезамовний або транзитної норми;матеріали, що отримуються з збутових і постачальницьких баз.
  Для кожної з цих груп по-різному визначається інтервал між двомачерговими поставками.
  Для матеріалів, віднесених до першої групи, інтервал встановлюється наоснові типових договірних строків поставки за минулий період з урахуваннямнамічаються змін в організації постачання.
  Для матеріалів другої групи інтервали поставок приймаються виходячи зумов роботи постачальників в 90, 180 або навіть 360 днів. За матеріаламитретьої групи інтервал поставки визначається діленням їх транзитної нормина середньодобову потреба в матеріалах.
  За матеріалами четвертої групи інтервал поставки визначаєтьсядоцільне розміром партії матеріалів, що доставляється готельногопідприємству.
  У першому випадку середній залишок матеріалів дорівнює половині термінупоставки, і коефіцієнт затримки матеріалів у запасі Кз становитиме
  0,5.
  У другому випадку середній запас залежить від термінів споживання матеріалів.
  Якщо періодичність споживання матеріалів визначена в 10 днів, рівнимичастками, то коефіцієнт затримки матеріалів у запасі складе [1]:


  Таким чином, поточний запас матеріалів Зтек дорівнює інтервалу поставок ИП,помноженому на середньодобову потреба в матеріалах Мс і на величину Кз:


  Отже, поточний запас має забезпечити готельне підприємствовідповідною кількістю матеріальних ресурсів, необхідних для йоговиробничої діяльності на період між двома черговими партіямипоставок.
  Однак у постачанні можуть траплятися перебої і зриви, пов'язані зметеорологічними або іншими непередбаченими умовами. На випадок такихзбоїв готель створює другий вид запасу - страховий. При визначенністрахового запасу слід ретельно продумати його граничний розмір (термін,на який він створюється), тому що його завищення призводить до «заморожування»матеріальних і грошових ресурсів.


  Методика нормування запасів матеріальних ресурсів.
  Перш за все, для розуміння сутності нормування запасів матеріальнихресурсів, необхідно дати визначення норми запасу. Під нормою запасуслід вважати таке планове мінімальна кількість матеріальнихресурсів, яка повинна знаходитися у підприємства для нормального процесуматеріально-технічного забезпечення. Характерною особливістю нормматеріальних запасів є мінливість їх основний - поточної частини.
  Тому розрізняють максимальні, мінімальні та середні норми запасів.
  Максимальні норми запасів будуть тоді, коли поточна частина запасудосягає найбільшого значення. Ці норми встановлюються підсумовуванняммаксимального поточного запасу, а також підготовчого та страховогозапасів.
  Мінімальними норми запасів будуть в момент повного вичерпання поточногозапасу. Визначаються вони як сума підготовчого і страхового запасів.
  Середні норми запасів використовуються в планах матеріально-технічногопостачання і носять назву перехідних запасів. Знаходять їх підсумовуваннямполовини максимального поточного запасу, а також підготовчого істрахового запасів, узятих у повному обсязі.
  Розглянемо дві основні методики нормування матеріально-технічнихресурсів.

  Метод техніко-економічних розрахунків.
  За цією методикою поточний запас визначається як половина середнього інтервалупоставки (? 1) між двома черговими постачаннями.

  Зтек = Ѕ t1
  Середній інтервал поставки, у свою чергу, знаходиться за такою формулою:

  t1 - фактичні інтервали поставки, днів
  Q - кількість поставляються матеріальних ресурсів відповідно інтервалампоставки (у натуральних одиницях виміру).
  Страхові запаси встановлюються виходячи з средневзве-шенного відхиленняінтервалів поставки, що перевищують середній інтервал. Цей метод базується наобліку фактичних інтервалів поставки за минулий період часу.
  Страхові запаси в цьому випадку визначаються за формулою (у натуральниходиницях виміру):

  де p - середньодобове споживання;t - фактичні інтервали поставки, що перевищують середній інтервал поставкиtср;
  В - величини надходять партій матеріалу, відповідні інтервалам tф;n - кількість поставок з інтервалом, що перевищує середній.
  Необхідність прийняття до уваги тільки тих постачань, інтервали яких вищесередньозважених, аргументується прихильниками цього методу тим, щострахові запаси не потрібні, якщо інтервали поставок рівні або меншесередньозважених.
  Більш обгрунтованим є метод знаходження страхового запасу посередньоквадратичне відхилення фактичних інтервалів (x) від середнього (x)за відомою в статистиці формулою

  , деm - частота (кількість надійшов матеріалу).
  Якщо не можна побудувати ряд розподілу, то для розрахунку можна використовуватибільш спрощений метод:

  , деn - кількість прийнятих у розрахунок відхилень від інтервалів.
  Середньоквадратичне відхилення можна застосувати для встановлення нормистрахового запасу в залежності від необхідного ступеня гарантійногозабезпечення виробництва матеріалами. При цьому використовується відома встатистикою залежність, при якій x ±? забезпечує виробництво,гарантує 65%, x ± 2? - 96,4%, x ± 3? - 99,4%.
  Отностітельная величина підготовчих запасів визначається часом,яке необхідне для здійснення операцій з підготовки матеріалів довживання. Зазвичай він встановлюється в розмірі-від 12 до 24 годин.
  Цього часу вистачає на здійснення розсортування надійшлиматеріалів, організації кількісного і якісного приймання матеріалів,для розсортування і розпакування і додання матеріалами і товарах товарноговиду. Наприклад, в готель надійшла нова посуд. Зрозуміло, що взапакованому вигляді вона не може відразу піти у вжиток. Отже,персоналу готелю потрібно якийсь час для її прийняття, розпакуванняі укомплектовкі.
  Загальний запас визначається як сума поточного, страхового та підготовчогозапасів:

  Зобщ = Зтек + Зстр + Зподг

  Економіко-математичний метод.
  Цей метод застосовується для розрахунку оптимальної партії постачання. Підоптимальною партією поставки даного виду матеріального ресурсу розумієтьсятакий розмір партії, за якої транспортні витрати на еденицу ресурсів,а також витрати щодо її змісту та зберігання будуть мінімальними.
  Розраховується вона за формулою:

  , де
  2V - подвоєний річний обсяг споживання;
  С1 - транспортні витрати на одиницю (тонна, кг);
  С - витрати з утримання та зберігання на одиницю.
  Отже, нормування запасів є дуже важливим етапом при розробціплану МТО гостініци.От правильно встановлених розмірів різних видівзапасів залежить безперервність роботи готелю.

  Джерела покриття потреб в матеріальних ресурсах.

  Планова потреба в матеріалах до витрати покривається за рахунок очікуванихзалишків нв початок планового періоду, внутрішніх ресерсов (якіутворюються за рахунок економії матеріалів) і величини завезення з боку.
  Величина очікуваних залишків на початок планового періоду визначається заформулою:

  Оож = Оф + Вож-Рож, де
  Оож - очікуваний залишок;

  Оф - фактичний залишок на перше число місяця, в якому розроблявсяплан постачання (звітні дані);
  Вож - очікуване надходження на підприємство за період від дати, на якувзято фактичний залишок, і до початку планового періоду;
  Рож - очікуваний витрата за той же період.
  Встановлення величини ввезення матеріалів з боку може бути визначеношляхом розробки балансу матеріально-технічного забезпечення за формулою:

  Рпен + Знор = Оож + Е + В, де
  Рпен-потреба в матеріальних ресурсах на виробничих алеексплуатаційні потреби;
  Знор - запаси нормовані;
  Оож - залишки очікувані,;
  Е - економія матеріалів, за рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів;
  В - величина завезення матеріалів з боку.
  Звідси величина завезення матеріалів з боку визначається за такоюформулою:

  В = Рпен + Знор - Оож - Е

  На цьому етапі укладаються договори з постачальниками, якірегламентують умови поставки: обсяг, якість, ціну товару, формурозрахунків, терміни доставки, відповідальність за порушення умов договору.
  При виборі постачальників слід враховувати ряд чинників: територіальнувіддаленість та оперативність поставок, відповідність виробничоїпотужності постачальників потреби підприємства в матеріальних ресурсах, їхякість, ціну, умови розрахунків, можливість надання кредиту та ін
  Перевага віддається тому партнерові, яких забезпечує найкращі умови змінімальними витратами. Успішний вибір постачальника залежить від того,наскільки готель може проаналізувати його діяльність щодоякості, доставки та ціни. Дані компоненти розглядаються при відборі впершу чергу.
  Поставки матеріальних ресурсів на підприємство здійснюються черезгосподарські зв'язки. Господарські зв'язки являють собою сукупністьекономічних, організаційних та правових взаємовідносин, яківиникають між постачальниками і споживачами засобів виробництва.
  Раціональна система господарських зв'язків передбачає мінімізацію витратвиробництва і обігу, повну відповідальність кількості, якості іасортименту продукції, що поставляється потребам виробництва,своєчасність і комплектність її надходження.
  Господарські зв'язки між підприємствами можуть бути прямі інепрямі (побічні), тривалі і короткочасні.
  Прямі являють собою зв'язки, при яких відношення по поставкахпродукції встановлюється між підприємством-виробником іпідприємством-постачальником прямо, безпосередньо.
  Непрямі це зв'язки, коли між цими підприємствами єхоча б один посередник. Поставки продукції споживачеві можуть здійснюватисязмішаним шляхом, тобто як прямо, так і через посередників
  (дистриб'юторів, джоберів, агентів, брокерів)

  Виробник Споживач

  Прямий зв'язок


  Виробник Посередник Споживач
  Опосередкована

  зв'язок

  Посередник

  Змішана

  (гнучка) зв'язок
  Виробник Споживач
  Рис.1. Схеми господарських зв'язків МТС. [2]


  Дистриб'ютори та джобери - це фірми, які здійснюють збут на основі оптовихзакупівель у великих промислових підприємств - виробників готовоїпродукції. Дистриб'ютори на відміну від джоберів - відносно великіфірми, які мають власні склади і встановлюють триваліконтрактні відносини з промисловими підприємствами. Джобери, навпаки,скуповують окремі великі партії товарів для швидкого перепродажу.
  Агенти і брокери - це фірми або окремі підприємці, що здійснюютьзбут продукції промислового підприємства на основі комісійноївинагороди.
  Прямі господарські зв'язки для підприємств є найбільш економічними іпрогресивними в порівнянні з непрямими, так як вони, виключаючипосередників, зменшують документообіг, зміцнюють взаємини міжпостачальниками та споживачами. Поставки продукції стають більшрегулярними і стабільними.
  Опосередковані господарські зв'язки менш економічні. Вони вимагаютьдодаткових витрат на покриття витрат діяльності посередників міжпідприємствами-споживачами та підприємствами-виробниками.
  Потреба в непрямих зв'язках пояснюється тим, що прямі зв'язки вигідні ідоцільні в умовах споживання матеріальних ресурсів у великихмасштабах. Якщо ж підприємства споживають сировину і матеріали внезначних кількостях, що не досягають транзитної форми відвантаження, то,щоб не створювати на підприємствах зайві запаси матеріальних цінностей,доцільні зв'язку та послуги через посередників.
  Як прямі, так і непрямі зв'язки можуть носити тривалий ікороткостроковий характер. Тривалі господарські зв'язки - прогресивнаформа матеріально-технічного постачання. У цьому випадку підприємства маютьможливість розвивати на довгостроковій основі співробітництво з постачальниками.
  З класифікацією зв'язків на прямі і непрямі тісно пов'язаний поділ їх заформ організації поставок продукції. З цієї точки зору розрізняютьтранзитну та складську форми постачань.
  При транзитній формі постачання матеріальні ресурси переміщуються відпостачальника до споживача прямо, минаючи проміжні бази та складипосередницьких організацій. Крім того, підприємство, отримуючи матеріалбезпосередньо від постачальника, прискорює доставку і скорочує транспортно -заготівельні витрати. Проте її використання обмежене транзитниминормами відпустки, менше яких постачальник не приймає до виконання.
  Використання цієї форми постачання для матеріалів з невеликою потребоюпризводить до збільшення запасів і пов'язаних з цим витрат.
  При складській формі матеріальні ресурси завозяться на склади і базипосередницьких організацій, а потім з них відвантажуються безпосередньоспоживачам.
  Транзитну форму доцільно застосовувати в тих випадках, коли споживачампотрібні матеріальні ресурси у великих кількостях, що дає можливістьвідвантажувати їх полногрузнимі вагонами або іншими засобами транспорту.
  При транзитній формі завезення значно знижуються витрати, і підвищуєтьсяшвидкість обертання, поліпшується використання транспортних засобів.
  Складська форма постачання відіграє велику роль у забезпеченні готелівневеликих розмірів. Вона дозволяє їм замовляти необхідні матеріали вкількостях менше встановленої транзитної норми, під якою розумієтьсямінімальна допустима загальна кількість продукції, що відвантажується підприємствомвиробником споживачеві за одним замовленням. При складській формі постачанняпродукція зі складів посередницьких організацій може завозиться малимипартіями і з більшою частотою, що сприяє скороченню запасівматеріальних ресурсів у споживачів. Однак у цьому випадку останні несутьдодатковівитрати за складську переробку, зберігання та транспортуванняз баз посередницьких організацій.
  Також, в практиці світового господарства відомі кілька методів поставокматеріальних ресурсів, що забезпечують раціональне постачання підприємствНайбільший інтерес з них представляє метод
  «Точно вчасно» (just - in-time), вперше запропонований однієї з японськихфірм. Суть методу полягає безпосередньо в той момент, коли вонинеобхідні, і в обсязі, розрахованому на конкретний відрізок часу. Прицьому методі забезпечується ритмічне, безперебійне постачання підприємстваматеріальними ресурсами та ефективне їх використання протягом процесувиробництва.
  Хотілося б відзначити, що в даний час з розвитком технологій іформуванням відповідних альянсів спостерігається певний підйом всфері електронних закупівель для постачання готельних комплексів. Так,спільне підприємство Hyatt Hotels і Marriott International під назвою
  Avendra (http://www.avendra.com) минулого місяця приступило до бета -тестування системи онлайнових закупівель для 16 готелів, а електроннийринок PurchasePro (http://www.purchasepro.com) нещодавно оголосив про початокобслуговування ряду готельних мереж, до складу яких входить понад 3 тис.готелів. Крім того, Wyndham International збирається цього рокуорганізувати закупівельну групу-консорціум компаній з управлінняготелями, а GoCo-op - технологічний провайдер Avendra і Wyndham --паралельно веде переговори ще з двома великими готельнимипідприємствами.

  На думку оглядачів та аналітиків, таке посилення активності пояснюєтьсятим, що індустрія "дозріла" для електронної комерції. Закупівлі дляготельного бізнесу мають дуже фрагментований характер, стає щопричиною виникнення великої кількості фізичних і функціональнихзв'язків з малими місцевими постачальниками. Це завдає серйозного удару поготельним компаніям, які роблять все для того, щоб менеджериготелів здійснювали закупівлі в єдиних великих постачальників.

  Як вважають фахівці, у сфері електронного постачання готельних мережможе виникнути одночасно кілька моделей, причому успішними можутьвиявитися відразу декілька з них.

  Одна з можливих моделей - спільне підприємство Avendra, створене Hyatt
  Hotels і Marriott International. За планом його засновників, оборот цьогоонлайнового ринку повинен скласти не менше 2 млрд. дол на продуктаххарчування, напоях та іншої необхідної в готельній справі продукції.
  Протокол про намір приєднатися до нової торговому майданчику підписали щетри великі мережі - Bass, ClubCorp і Fairmont. Однак навіть незважаючи напідтримку таких гігантів фахівці скептично налаштовані з приводумайбутнього Avendra - аналогічне підприємство Hsupply.com вже розорилося черезнездатність залучити постачальників, покупців і венчурний капітал. Крімтого, основна маса готелів Marriott працює за франшизу і їх не вдастьсяв примусовому порядку змусити перейти на інші канали постачання, дотого ж деякі з них вже користуються послугами PurchasePro.

  Шляхи економії і раці

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status