ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Визначення впливу асортиментних зрушень на собівартість продукції
       

   

  Маркетинг

  Московського інституту сталі і СПЛАВІВ

  (ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)

  Старооскольському ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

  Кафедра АіПЕ

  Курсова робота

  По курсу: «Алгоритмізація»

  Тема: «Визначення впливу асортиментних зрушень на собівартість продукції»

  Виконав: ст. гр. АТП-97-2 Д

  Сивцов С.Н

  Прийняв: ст. пр. Козир О. Ф.

  м. Старий Оскол, 2001 р.

  ЗМІСТ
  1. ЗАВДАННЯ до курсової роботи. 3
  2. ВСТУП 4
  3. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧІ 5
  4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 7
  5. АЛГОРИТМИ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ 9
  5.1. Покрокового алгоритму РІШЕННЯ ЗАДАЧІ 9
  5.2. Укрупнення АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ 11
  5.3. ДЕТАЛЬНА АЛГОРИТМ Режим редагування БД 14
  ВИСНОВОК 16
  Список використаної літератури 17

  1. ЗАВДАННЯ до курсової роботи.


  1. Дати економічну характеристику завдання.
  2. Вказати зв'язок з іншими завданнями.
  3. Періодичність рішення задачі.
  4. Побудувати структури БД необхідних для вирішення задачі і вказати зв'язку між ними.

  Завдання.
  Організувати перегляд робочої бази даних по полю "Виріб".
  Видати наступну форму звіту:

  Звід витрат на продукцію за період с____по____ роки

  Лист № ___

  | | | | | |
  | N п/п | Виріб | Товарний випуск | Товарний випуск | Витрати на 1 |
  | | | В оптових цінах | за | рубль |
  | | | | Собівартості | товарної |
  | | | (Тис. крб.) | (Тис. крб.) | Продукції |
  | | | | | (Копійки) |
  | | За рік __________ | | | |

  Разом за рік? 1

  ? 2? 3

  Витрати на 1 карбованець товарної продукції (копійки) розраховуються за формулою:

  (Товарний випуск за собівартістю)/(Товарний випуск в оптових цінах) • 100

  2. ВСТУП

  Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу нарівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, такяк ці ланки (при будь-якій формі власності) складають основу ринковоїекономіки.

  Дослідження економічних процесів починається з окремогогосподарського факту, явища, ситуації, які в сукупності іпредставляють господарський процес, що виражає сутність господарськоїдіяльності у тому чи іншому ланці керованої підсистеми і керуючоїсистеми. Під предметом економічного аналізу розуміються господарськіпроцеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально-економічнаефективність і кінцеві результати їх діяльності, що складаються підвпливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, що одержують відображеннячерез систему економічної інформації. Характерними особливостями методуекономічного аналізу є: використання системи показників,всебічно характеризують господарську діяльність, вивчення причин зміни цих показників, виявлення і вимірювання взаємозв'язку між ними вметою підвищення соціально-економічної ефективності. До характернихособливостей методу економічного аналізу відносяться виявлення та вимірюваннявзаємозв'язку і взаємозалежності між показниками, які визначаютьсяоб'єктивними умовами виробництва і обігу товарів. Раціональноорганізований і відповідним чином регульований інформаційний потікслужить надійною базою для економічного аналізу, а отже, і дляприйняття оптимальних управлінських рішень.

  Впровадження дієвого комерційного розрахунку в усі галузі господарства,забезпечення найкращих результатів при найменших витратах, дотриманнянайсуворішого режиму економії вимагають постійного спостереження за всімаскладовими виробничої собівартості, глибокого аналізу витрат постаттях і елементам. При цьому ретельно повинні аналізуватисянепродуктивні витрати і втрати. Тільки повсякденний контроль за такимивитратами і втратами, оперативний аналіз чинників, що їх зумовили, допоможутьвиключити нераціональні витрати живої і матеріалізованої праці. Дотриманнярежиму економії підвищує економічну ефективність виробництва,збільшує прибуток і розширює можливості матеріального стимулювання.

  3. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАННЯ

  У системі показників, що характеризують ефективність виробництва іреалізації, одне з провідних місць належить собівартості продукції.

  Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі витрати на їївиробництво і реалізацію. У собівартості продукції як синтетичномупоказнику відбиваються всі сторони виробничої і фінансово -господарської діяльності підприємства: ступінь використання матеріальних,трудових і фінансових ресурсів, якість роботи окремих працівників ікерівництва в цілому.

  Обчислення цього показника необхідно з багатьох причин, в тому числідля визначення рентабельності окремих видів продукції і виробництва вцілому, визначення оптових цін на продукцію, здійсненнявнутрішньовиробничого госпрозрахунку, обчислення національного доходу вмасштабах країни. Собівартість продукції є одним з основнихфакторів формування прибутку. Якщо вона підвищилася, то при інших рівнихумовах розмір прибутку за цей період обов'язково зменшиться за рахунокцього фактора на таку ж величину. Між розмірами величини прибутку ісобівартості існує зворотна функціональна залежність. Чим меншесобівартість, тим більший прибуток, і навпаки. Собівартість є однієюз основних частин господарської діяльності і, відповідно, одним знайважливіших елементів цього об'єкту управління.

  Одне з основних умов отримання достовірної інформації прособівартості продукції - чітке визначення складу виробничихвитрат. У нашій країні складу собівартості продукції регламентуєтьсядержавою. Основні принципи формування цього складу визначені в
  Законі РФ "Про податок на прибуток підприємств і організацій" таконкретизовані у Положенні про склад витрат. Крім того, на основіданого Положення міністерства, відомства, міжгалузеві державніоб'єднання, концерни розробляють галузеві положення про склад витрат іметодичні рекомендації з питань планування, обліку і калькулюваннясобівартості продукції (робіт, послуг) для підвідомчих підприємств.
  Регламентує роль держави по відношенню до собівартості продукціїпроявляється також у встановленні норм амортизації основних засобів, тарифіввідрахувань на соціальні потреби та ін

  Положенням про склад витрат визначено, що собівартість продукції
  (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних упроцесі виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива,енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на їївиробництво і реалізацію.

  Крім того, у практиці планування, обліку, калькулювання та аналізурозрізняють цехову, виробничу і повну собівартість. Цеховасобівартість продукції складається з витрат (прямих і непрямих) всіхцехів не її виготовлення. Виробнича собівартість формується звсіх витрат підприємства, пов'язаних з процесом виробництва і управління.
  Повна собівартість складається з виробничої собівартості іпозавиробничі витрат (тобто витрат, пов'язаних з реалізацієюпродукції покупцям).

  У більшості галузей промисловості завдання по собівартостізатверджується підприємством у виді граничного рівня витрат на рубльтоварної продукції.

  Показник витрат на карбованець товарної продукції характеризує рівеньсобівартості одного рубля знеособленої продукції. Він обчислюється якчастка від розподілу повної собівартості всієї товарної продукції на їївартість в оптових цінах підприємства. Це найбільш узагальнюючий показниксобівартості продукції, що виражає її прямий зв'язок з прибутком. Допереваг цього показника можна також віднести його динамічність ішироку порівнянність.

  Безпосередній вплив на зміну рівня витрат на карбованець товарноїпродукції надають 4 фактори, які знаходяться з ним у прямийфункціонального зв'язку:
  . зміна структури випущеної продукції;
  . зміна рівня витрат на виробництво окремих виробів;
  . зміна цін і тарифів на спожиті матеріальні ресурси;
  . зміна оптових цін на продукцію.

  Задача визначення впливу асортиментних зрушень на собівартістьпродукції належить до комплексу завдань планування, обліку і аналізупоказників для прийняття управлінських рішень в підсистемах управління.
  Таким чином, для вирішення даного завдання вхідні дані беруться із завданьпланування та обліку показників фінансово-економічної діяльностіпідприємства, а вихідна інформація необхідна для забезпечення центріввідповідальності за витратами необхідною інформацією для оперативногоуправління формуванням собівартості продукції.

  4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Інформаційне забезпечення - сукупність єдиної системи класифікаціїта кодування техніко-економічної інформації, уніфікованих системдокументації і масивів інформації, що використовуються в АСУ.

  Аналіз господарської діяльності грунтується на системі показників іВідповідаю пункт в падаючому меню або за допомогою лівої кнопки миші, прице перед записом з'явиться жирна крапка. Помічені до видалення записувидаляються при виборі пункту "Видалити позначені" з падаючого меню.

  Заповнення баз даних здійснюється при виборі пункту "Додатизапис ".

  Для заповнення довідника необхідно вибрати пункт" Довідник "зпункту "Бази даних" Головного меню, а потім "Редагування" - "Додатизапис "(або F3). З'явиться вікно редагування "Довідник", де необхіднобуде ввести код виробу і його найменування.

  Для заповнення робочої БД необхідно вибрати пункт "Витрати" з пункту
  "Бази даних" Головного меню, а потім "Редагування" - "Додати запис"
  (або F3). При цьому активується вікно редагування "Звід витрат" (див. рис.
  9). Проводиться додавання порожнього рядка. Робиться запит на введення коду.
  Здійснюється перевірка правильності вводиться коду. Якщо код неіснує, то відбувається видалення порожнього рядка і керування передаєтьсяпроцедурою виведення довідника, виводиться довідник для перевірки коду абовведення нового рядка. Якщо код існує, то автоматично з довідниказаповнюється поле "Виріб" по введеному коду. Далі здійснюється введеннязначень полів "Оптом" і "Собівартість". Управління передається процедуроюзаповнення розрахункового поля "Витрати". Після виконання процедури вводитьсязначення поля "Рік". Для редагування вже введеної раніше записинеобхідно вибрати за допомогою кнопок «Попередня запис» і «Наступназапис »потрібну. Механізм зміни полів запису аналогічний розглянутомупри додаванні нового рядка.

  Після проведення необхідних дій користувачеві потрібно закритиробочу БД. При цьому деактівізіруется вікно робочої БД, відбуваєтьсяповернення в режим «Головне меню».

  ВИСНОВОК

  Задача визначення впливу асортиментних зрушень на собівартістьпродукції дозволяє зробити грамотний аналіз фінансово-економічноїдіяльності підприємства і виявити шляхи і способи зниження собівартостіпродукції, що випускається.

  Вирішальною умовою зниження собівартості служить безперервний технічнийпрогрес. Впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизаціявиробничих процесів, вдосконалення технології, впровадженняпрогресивних матеріалів дозволяють значно знизити собівартістьпродукції.

  Серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширенняспеціалізації та кооперування. На спеціалізованих підприємствах змасово-потоковим виробництвом собівартість продукції значно нижчі,ніж на підприємствах, що виробляють цю ж продукцію в невеликихкількостях. Розвиток спеціалізації вимагає встановлення і найбільшраціональних кооперованих зв'язків між підприємствами.

  До факторів, що забезпечує зниження собівартості, відносяться:

  . економія усіх видів ресурсів, споживаних у виробництві, - трудових і матеріальних;

  . підвищення продуктивності праці, зниження втрат від браку і простоїв;

  . поліпшення використання основних виробничих фондів;

  . застосування новітніх технологій;

  . скорочення витрат по збуту продукції;

  . зміна структури виробничої програми в результаті асортиментних зрушень;

  . скорочення витрат на управління та інші фактори.

  Список використаної літератури


  1. Абротіна, Грачов. Аналіз фінансово економічної діяльності підприємства.
  2. Кондраков. Бухгалтерський облік.
  3. Яркин Т.В. Основи економіки підприємства. Короткий курс. Навчальний посібник для студентів вузів і середніх спеціальних закладів економічного спрямування, фахівців-практиків.

  ----------------------- kod

  optom

  sebist

  zatrata

  god

  tovar.dbf

  Редагування

  Сервіс

  Вихід

  izdelie

  kod

  sprav.dbf

  Звіт

  Бази даних

  Вихід у FoxPro

  Вихід в ОС

  Допомога

  Калькулятор

  Календар

  Скасувати

  Копіювати

  Вирізати

  Вставити

  Виділити все

  Додати запис

  Позначити

  Довідник

  Витрати

  Видалити запис

  Допомога

  Довідник

  Новий запис

  Пошук

  Пошук по: коду - 1, по виробу - 2

  Ввести період с____ по____ роки

  Введіть код

  Введіть виріб

  початок

  Активізація вікна редагування

  Додавання пустого рядка

  Введення коду вироби

  Перевірка правильності вводиться коду

  Автоматичне заповнення поля "Виріб" по введеному коду

  Видалення порожнього рядка

  +

  -

  Процедура виведення довідника

  Введення значення поля "Оптом"

  Введення значення поля "Собівартість"

  Процедура заповнення розрахункового поля zatrata = sebist/optom * 100

  Введення значення поля "Рік"

  Редагування записів

  Закриття БД

  Деактивація вікна редагування

  Кінець

  Збір планових і нормативних даних

  Збір звітних даних про продукції, що випускається

  Збір даних бухгалтерського обліку

  Заповнення робочої БД

  Розрахунок витрат на 1 карбованець товарної продукції

  Zatrata = sebist/optom * 100

  Формування звіту

  Висновок звіту

  Кінець

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !