ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організаційно-технічне забезпечення логістичної системи
       

   

  Маркетинг

  Міністерство Освіти Російської Федерації

  Хабаровська Державна Академія Економіки та Права

  Кафедра комерційної діяльності.

  МЕВ, спеціальність «Комерція»

  Комерційна логістика.

  Курсова робота

  Тема: «Організаційно-технічне забезпечення логістичної системи»

  Роботу виконала:

  студентка групи К -01

  Тропіна К.А.

  Керівник:

  Хабаровськ-2003

  АНОТАЦІЯ.

  В даній роботі викладені основні питання організації та технічногозабезпечення логістичної системи; розглянуті основи системного аналізу,види логістичних систем.

  У курсовій роботі розглядається сутність логістичної системи,описані її склад і види.

  Обсяг курсової роботи складає 26 сторінок. Робота виконана звикористанням 5 літературних джерел.

  Зміст:


  Введення 4 стор

  1. Основи системного аналізу 5 стор

  2. Порівняльна характеристика класичного і

  системного підходів до формування систем 9 стор


  3. Приклад класичного і системного підходів

  до організації матеріального потоку 11 стор


  4. Логістичні системи 15 стор

  4.1. Види логістичних систем 19 стор
  4.2 Структура управління логістичними системами 21 стор
  Висновок

  24 стор
  Використана література 25 стр.

  Введення.

  Об'єктом вивчення дисципліни "Логістика" є матеріальні іпов'язані з ними інформаційні потоки. Актуальність дисципліни ізростаючий інтерес до її вивчення обумовлені потенційними можливостямипідвищення ефективності функціонування матеріалопроводящіх систем,які відкриває використання логістичного підходу. Логістика дозволяєістотно скоротити часовий інтервал між придбанням сировини інапівфабрикатів і поставкою готового продукту споживачу, сприяєрізкого скорочення матеріал запасів, прискорює процес отриманняінформації, підвищує рівень сервісу.

  Управління матеріальними потоками завжди було істотноїстороною господарської діяльності. Однак лише порівняно недавно вононабуло положення однієї з найбільш важливих функцій економічного життя.
  Основна причина - перехід від ринку продавця до ринку покупця, що викликавнеобхідність гнучкого реагування виробничих і торговельних систем нашвидко змінюються пріоритети споживача.

  Метою курсової роботи є вивчення застосування методів оптимізаціїорганізаційно-технічного забезпечення логістичної системи.

  1. Основи системного аналізу.

  Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики.
  Існують різноманітні системи, що забезпечують функціонуванняекономічного механізму. У цій безлічі необхідно виділяти самелогістичні системи з метою їх синтезу, аналізу та вдосконалення.

  Поняття логістичної системи є частковим по відношенню до загальноїпоняття системи. Тому спочатку дамо визначення загального поняття системи,а потім визначимо, які системи відносять до класу логістичних.

  В енциклопедичному словнику наведено наступне визначення поняття
  «Система»: «Система (від грец. - Ціле, складене ід частин; з'єднання)
  - Безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним,утворюють певну цілісність, єдність ».

  Дане визначення добре відображає наші уявлення про системи, однакцілям аналізу та синтезу логістичних систем воно не задовольняє. Длябільш точного визначення поняття «система» скористаємося наступнимприйомом.

  Перерахуємо властивості, якими має володіти система. Тоді, якщо вдастьсядовести, що будь-який об'єкт має цієї сукупністю властивостей, томожна стверджувати, що цей об'єкт є системою.

  Існує чотири властивості, які повинен мати об'єкт, щоб йогоможна було вважати системою.

  Перше властивість (цілісність і членімость). Система є ціліснасукупність елементів, що взаємодіють один з одним. Слід мати наувазі, що елементи існують лише в системі. Поза системи це лише об'єкти,володіють потенційною здатністю освіти системи. Елементи системиможуть бути різноякісні, але одночасно сумісні.

  Друге властивість (зв'язку). Між елементами системи є істотнізв'язки, які з закономірною необхідністю визначають інтегративніякості цієї системи. Зв'язки можуть бути дійсні, інформаційні,прямі, зворотні і т. д. Зв'язки між елементами всередині системи повинні бутибільш потужними, ніж зв'язки окремих елементів із зовнішнім середовищем, тому що вІнакше система не зможе існувати.

  Третє властивість (організація). Наявність сістемоформірующіх факторів уелементів системи лише передбачає можливість її створення. Для появисистеми необхідно сформувати впорядковані зв'язки, тобто певнуструктуру, організацію системи.

  Четверте властивість (інтегративні якості). Наявність у системиінтегративних якостей, тобто якостей, притаманних системі в цілому, але невластивих жодному з її елементів окремо.

  Можна навести безліч прикладів систем. Візьмемо звичайну кульковуручку і подивимося, чи має вона чотири ознаки системи.

  Перше: ручка складається з окремих елементів - корпус, колпачок, стрижень,пружина і т. д.

  Друге: між елементами є зв'язку - ручка не розсипається, вона єєдиним цілим.

  Третє: зв'язки певним чином впорядковані. Всі частини розібраної ручкиможна було б зв'язати ниткою. Вони теж були б пов'язані між собою, але зв'язку небули б впорядковані і ручка не мала б потрібних нам якостей.

  Четверте: ручка має інтегративні (сумарні) якості, якими неволодіє ні одна зі складових її елементів ручкою можна зручнокористуватися: писати, носити.

  Точно так само можна довести, що такі об'єкти, як автомобіль,студентська група, оптова база, сукупність взаємопов'язанихпідприємств, справжня книга та багато інших звичні, що оточують насоб'єкти теж є системами.

  Природа матеріального потоку така, що на своєму шляху до споживаннявін проходить виробничі, складські, транспортні ланки. Організовують інаправляють матеріал потік різноманітні учасники логістичногопроцесу.

  Методологічною основою наскрізного управління матеріальним потоком єсистемний підхід (системний аналіз), принцип реалізації якого вконцепції логістики поставлений на перше місце.

  Системний аналіз - це напрям методології наукового пізнання, в основіякого лежить розгляд об'єктів як систем, що дозволяє досліджувативажко спостережувані властивості і відносини в об'єктах.

  Системний аналіз означає, що кожна система є інтегрованимцілим навіть тоді, коли вона складається з окремих, роз'єднаних підсистем.
  Системний підхід дозволяє побачити досліджуваний об'єкт як комплексвзаємопов'язаних підсистем, об'єднаних спільною метою, розкрити йогоінтегративні властивості, внутрішні і зовнішні зв'язки.

  Функціонування реальних логістичних систем характеризується наявністюскладних зв'язків як усередині цих систем, так і в їх відносинах з навколишнімсередовищем. У цих умовах прийняття приватних рішень, без врахування спільних цілейфункціонування системи і висунутих до неї вимог, може виявитисянедостатнім, а можливо і помилковою.

  Як приклад звернемося до схеми руху цукрового піску від заводу -виробника до магазинів.

  Припустимо, що керівництво заводу без узгодження з оптових і роздрібнихланкою прийняло рішення про впровадження потужного устаткування для фасуванняцукрового піску в паперові пакети. Виникає питання: як сприйме ценововведення вся товаропровідну система, пристосована дотранспортування, зберігання та виконання інших технологічних операційз цукровим піском, упакованим саме в мішки? Не виключено, що в їїроботі відбудеться збій.

  Відповідно до вимог системного підходу рішення про фасуванняцукрового піску на заводі-виробнику повинно прийматися у взаємному зв'язкуз іншими рішеннями, спільною метою яких є оптимізаціясукупного матеріального потоку.

  Системний аналіз не існує у вигляді суворої методологічної концепції.
  Це свого роду сукупність пізнавальних принципів, дотримання якихдозволяє певним чином зорієнтувати конкретні дослідження.

  При формуванні логістичних систем повинні враховуватися наступні принциписистемного підходу:

  принцип послідовного просування по етапах створення системи.
  Дотримання цього принципу означає, що система спочатку, повиннадосліджуватися на макрорівні, тобто у взаємовідносини з навколишнім середовищем,а потім на мікро рівні, м. тобто всередині своєї структури;

  принцип узгодження інформаційних, надежностних, ресурсних та іншиххарактеристик проектованих систем;

  принцип відсутності конфліктів між цілями окремих підсистем і цілямивсієї системи.

  2. Порівняльна характеристика класичного і системного підходів доформування систем.

  Істота системного підходу, чітко проявляється при порівнянні зкласичним індуктивним підходом до формування систем.

  Класичний підхід означає перехід від окремого до загального (індукція).
  Формування системи, при класичному підході до цього процесу, відбуваєтьсяшляхом злиття її компонентів, розробляються окремо.

  На першому етапі визначаються цілі функціонування окремих підсистем,потім, на другому етапі, аналізується інформація, необхідна дляформування окремих підсистем. І, нарешті, на третьому етапі формуютьсяпідсистеми, які в сукупності утворюють працездатну систему.

  На відміну від класичного системний підхід передбачає послідовнийперехід від загального до конкретного, коли, в основі розгляду лежить кінцевамета, заради якої створиться система.

  Послідовність формування системи при системному підході такожвключає в себе кілька етапів.

  Перший етап. Визначаються і формулюються цілі функціонування системи.

  Другий етап. На підставі аналізу мети функціонування системи таобмежень зовнішнього середовища визначаються вимоги, яким повинназадовольняти система.

  Третій етап. На базі цих вимог формуються, орієнтовно, деякіпідсистеми.

  Четвертий етап. Найбільш складний етап синтезу системи:

  аналіз різних варіантів і вибір підсистем, організація їх у єдинусистему. При цьому використовуються критерії вибору. У логістиці один зосновних методів синтезу систем моделювання.

  3. Приклад класичного і системного підходів до організації матеріальногопотоку.

  Різні підходи до організації матеріального потоку проілюструємо наприкладі постачання магазинів бакалійними товарами зі складів оптової бази.
  Учасники цього процесу: оптова база, транспортне підприємство та мережаобслуговуються продовольчих магазинів.

  Розглянемо два варіанти організації матеріального потоку, що маютьпринципова відмінність один від одного. Перший варіант носить традиційненазва «самовивіз», другий - «централізована доставка».

  Варіант 1 (самовивіз) характеризується наступними ознаками:

  немає єдиного органу, що забезпечує оптимальне використаннятранспорту. Магазини самостійно домовляються з транспортнимиорганізаціями і, отримавши машину, приїжджають в міру необхідності на базу затоваром;

  на складах бази, на транспорті і в магазинах застосовуються історичносформовані технологічні процеси вантажопереробки, не узгодженіміж собою. Деякий узгодження має місце лише в місцях передачівантажу;

  ні оптова база, ні магазини не висувають жорстких вимог до типіввикористовуваного транспорту головне вивезти товар;

  відсутня необхідність використання строго певних видів тари;

  можливо, що в ряді магазинів не створені умови для безперешкодногопід'їзду транспорту, швидкої розвантаження і приймання товару.

  Аналіз характерних ознак «самовивозу» показує, що в учасниківлогістичного процесу відсутня єдина мета - раціональна організаціясукупного матеріального потоку. Кожен з учасників організуєматеріальний потік лише в межах ділянки своєї безпосередньоїдіяльності.

  Очевидно, що тут має місце класичний спосіб формування системи,забезпечує проходження сукупного матеріального потоку. Дійсно,ми бачимо тут три, самостійно сформовані підсистеми:

  13. підсистема, що забезпечує проходження матеріального потоку на складах оптової бази:
  14. підсистема, що забезпечує його обробку на транспорті;
  15. підсистема, що забезпечує його обробку в магазинах.


  Ці підсистеми з'єднані між собою в значній мірі механічно.
  Незважаючи на це, в цілому вони утворюють працездатну систему,забезпечує проходження сукупного матеріального потоку по всьому ланцюгу:

  оптова база --- транспорт --- магазини.

  Варіант 2 (централізована доставка) характеризується наступнимиознаками:

  учасники логістичного процесу створюють єдиний орган, мета якогооптимізація саме сукупного матеріального потоку. Наприклад, вспоживчому союзі для організації централізованої доставки створюєтьсяробоча група, до складу якої входять директори автотранспортних, оптовихі роздрібних підприємств. Організаційне керівництво робочою групоюпокладається на заступника голови правління споживспілки;

  історично сформовані технологічні процеси на підприємствах --учасників логістичного процесу коригуються відповідно довимогами оптимальної організації саме сукупного матеріальногопотоку;

  розробляються схеми завезення товарів у магазини, визначаються раціональнірозміри партій поставок і частота завозу;

  розробляються оптимальні маршрути і графіки завезення товарів у магазини;

  створюється парк спеціалізованих автомобілів, а також виконується рядінших заходів, що дозволяють оптимізувати сукупний матеріалпотік.

  Аналіз характерних ознак другого варіанту організації матеріальногопотоку показує, що для централізованої доставки товарів учасникилогістичного процесу задаються спільною метою формування логістичноїсистеми, що забезпечує раціональну організацію сукупного матеріальногопотоку. Вивчаються вимоги, яким він повинен задовольняти. Формуютьсяваріанти його організації, з яких за спеціальними критеріями відбираєтьсякращий. Таким чином, другий варіант є прикладом системного підходудо формування логістичної системи, що забезпечує проходженнясукупного матеріального потоку, по колу:

  магазини --- оптова база --- транспорт

  Не зупиняючись на доказі, відзначимо, що другий варіанторганізації матеріального потоку, тобто системний підхід до товаропостачанняроздрібної торгової мережі, дозволяє:

  21. підвищити ступінь використання матеріально-технічної бази, в тому числі транспорту, складських і торгових площ;
  22. оптимізувати товарні запаси у всіх учасників логістичного процесу;
  23. підвищити якість і рівень логістичного сервісу;
  24. оптимізувати розміри партій товарів.

  4. Логістична система.

  Просування матеріальних потоків здійснюється кваліфікованимперсоналом за допомогою різноманітної техніки: транспортні засоби,вантажно-розвантажувальні пристрої і т. д. У логістичний процесзалучені різні будівлі і споруди, хід процесу істотно залежитьвід ступеня підготовленості до нього, самих рухомих і періодичнонакопичуються в запасах вантажів. Сукупність продуктивних сил,забезпечують проходження вантажів, краще або гірше, але завжди як-тоорганізована. По суті, якщо мають місце матеріальні потоки, то завждимає місце якась матеріалопроводящая система. Традиційно ці системиспеціально не проектуються, а виникають як результат діяльностіокремих елементів.

  Логістика ставить і вирішує завдання проектування гармонійних, узгодженихматеріалопроводящіх (логістичних) систем, із заданими параметрамиматеріальних потоків на виході. Відрізняє ці системи високий ступіньузгодженості що входять в них продуктивних сил з метою управліннянаскрізними матеріальними потоками.

  Охарактеризуємо властивості логістичних систем в розрізі кожного з чотирьохвластивостей, властивих будь-якій системі і розглянутих у переддущем розділі.

  Перше властивість (цілісність і членімость) - система є ціліснасукупність елементів, що взаємодіють один з одним. Декомпозиціюлогістичних систем на елементи можна здійснювати по-різному. Намакрорівні при проходженні матеріального потоку від одного підприємства доіншому в якості елементів можуть розглядатися самі ці підприємства, атакож зв'язує їх транспорт.

  На мікрорівні логістична система може бути представлена у виглядінаступних основних підсистем *:

  ЗАКУПІВЛЯ - підсистема, яка забезпечує надходження матеріального потокув логістичну систему.


  ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ -

  ця підсистема беруть матеріальний потік від підсистеми закупівель тауправляє ним в процесі виконання різних технологічних операцій,перетворюють предмет праці в продукт праці.

  ЗБУТ - підсистема, яка забезпечує вибуття матеріального потоку злогістичної системи.

  * При більш детальному розгляді кожна з перерахованих нижче під -систем сама розгортається у складну систему.

  Як бачимо, елементи логістичних систем різноякісні, але одночасносумісні. Працює забезпечується єдністю цілі, якій підпорядкованефункціонування логістичних систем.

  Друге властивість (зв'язку): між елементами логістичної системи єістотні зв'язки, які з закономірною необхідністю визначаютьінтегративні якості. У макрологістіческіх системах основу зв'язку міжелементами складає договір. У мікрологістичних системах елементипов'язані внутрішньовиробничих відносинами.

  Третє властивість (організація): зв'язки між елементами логістичний системипевним чином упорядковані, тобто логістична система,має організацію.

  Четверте властивість (інтегративні якості): логістична система володієінтегративними якостями, не властивими жодному з елементів уокремо. Це здатність поставити потрібний товар, в потрібний час, впотрібне місце, необхідної якості, з мінімальними витратами, а такожздатність адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища (змінапопиту на товар або послуги, непередбачений вихід з ладу технічнихкоштів і т. п.).

  інтегративні якості логістичної системи дозволяють їй купуватиматеріали, пропускати їх через свої виробничі потужності і видавати підзовнішнє середовище, досягаючи при цьому заздалегідь намічених цілей.

  логістичну систему, здатну відповісти на що виникає попит швидкоїпоставкою потрібного товару, можна порівняти з живим організмом. М'язи цьогоорганізму - підйомно-транспортна техніка, центральна нервова система --мережа комп'ютерів на робочих місцях учасників логістичного процесу,організована в єдину інформаційну систему. За розмірами цей організмможе займати територію заводу або оптової бази, а може охоплюватирегіон або виходити за межі держави. Він здатен адаптуватися,пристосовуватися до збурень зовнішнього середовища, реагувати на неї в тому жтемпі, в якому відбуваються події.

  Загальноприйняте визначення логістичної системи говорить:

  Логістична система це адоптівная система зі зворотним зв'язком,що виконує ті чи інші логістичні функції. Вона, як правило, складаєтьсяз декількох: підсистем і має розвинуті зв'язки з зовнішнім середовищем. Уяк логістичної системи можна розглядати промисловепідприємство, територіально-виробничий комплекс, торговельне підприємствоі т. д. Мета логістичної системи - доставка товарів і виробів в заданиймісце, в потрібній кількості і асортименті в максимально можливій міріпідготовлених до виробничого або особистого споживання при заданомурівень витрат.

  Межі логістичної системи визначаються циклом обігу засобіввиробництва. Спочатку закуповуються засоби виробництва. Вони у виглядіматеріального потоку надходять у логістичну систему, складуються,обробляються, знову зберігаються і потім йдуть з логістичної системи вспоживання в обмін на що надходять у логістичну систему фінансовіресурси.

  4.1. Види логістичних систем.

  Логістичні системи поділяють на макро-і мікрологістичних.

  Макрологістіческая система-це велика система управління матеріальнимипотоками, що охоплює підприємства і організації промисловості,посередницькі, торгові і транспортні організації різних відомств,розташованих у різних регіонах країни або в різних країнах.
  Макрологістіческая система являє собою певну інфраструктуруекономіки регіону, країни або групи країн.

  При формуванні макрологістіческой системи, яка охоплює різні країни,необхідно подолати труднощі, пов'язані з правовими та економічнимиособливостями міжнародних економічних відносин, з неоднаковимиумовами поставки товарів, різницею в транспортному законодавствікраїн, а також ряд інших бар'єрів.

  Формування макрологістіческіх систем в міждержавних програмахвимагає створення єдиного економічного простору, єдиного ринку безвнутрішніх кордонів, митних перешкод транспортування товарів,капіталів, інформації, трудових ресурсів.

  мікрологістичних системи є підсистемами, структурнимискладовими макрологістіческіх систем. До них відносять різнівиробничі і торговельні підприємства, територіально-виробничікомплекси. Мікрологістичних системи являють собою класвнутрішньовиробничих логістичних систем, до складу яких входятьтехнологічно пов'язані виробництва, об'єднані єдиною інфраструктурою.

  У рамках макрологістика зв'язку між окремими мікрологістичнихсистемами встановлюються на базі товарноденежних відносин. Всерединімікрологістичних системи також функціонують підсистеми. Однак основа їхвзаємодії безтоварні. Це окремі підрозділи всередині фірми,об'єднання, або іншої господарської системи, що працюють на єдинийекономічний результат.

  На рівні макрологістика виділяють три види логістичних систем.

  Логістичні системи з прямими зв'язками. У цих логістичних системахматеріальний потік проходить безпосередньо від виробника продукції до їїспоживачеві, минаючи посередників.

  ешелоновані логістичні системи. У таких системах на шляхуматеріального потоку є хоча б один посередник.

  Гнучкі логістичні системи. Тут рух матеріального потоку відвиробника продукції до її споживача може здійснюватися як безпосередньо,так і через посередників.

  4.2. Структури управління логістичними системами.

  Об'єктом логістичних систем, як відомо, є наскрізною матеріалпотік, тим не менше, на окремих ділянках управління ним має відомуспецифіку. Відповідно до цієї специфікою виконують п'ять функціональнихобластей логістики, які в свою чергу здійснюють управліннярізними логістичними системами. В управління системами входятьнаступні структури: закупівельна, виробнича, розподільча,транспортна та інформаційна. Нижче показана специфіка кожної структури іїї місце в загальній системі логістики.

  1. У процесі забезпечення підприємства сировиною і матеріалами вирішуються завданнязакупівельної логістики. На цьому етапі вивчаються і вибираються постачальники,укладаються договори і контролюється їх виконання, уживаються заходиразі порушення умов постачання. Будь-яке виробниче підприємство маєслужбу, яка здійснює перераховані функції. Логістичний підхід доуправління матеріальними потоками вимагає, щоб діяльність цієї служби,пов'язана з формуванням параметрів наскрізного матеріального потоку, що небула відокремленою, а підпорядковувалася стратегії управління наскрізним матеріальнимпотоком. У той же час завдання, які вирішуються в процесі доведення матеріальногопотоку від складів готової продукції постачальника до цехів підприємстваспоживача, мають певну специфіку. На практиці межі діяльності,складової основний зміст закупівельної логістики, визначаютьсяумовами договору з постачальниками і складом функцій служби постачанняусередині підприємства.

  2. У процесі управління матеріальним потоком всередині підприємства,що створює матеріальні блага або надає матеріальні послуги, восновному вирішуються завдання виробничої логістики. Специфіка цієїструктури управління полягає в тому, що основний обсяг робіт зпроведення потоку виконується в межах території одного підприємства.
  Учасники логістичного процесу при цьому, як правило, не вступають втовароденежние відносини. Потік йде не в результаті укладених договорів,а в результаті рішень, що приймаються системою управління підприємством.

  Сфера виробничої логістики тісно стикається зі сферами закупівельматеріалів та розподілу готової продукції. Проте основне коло завдань уцій області - управління матеріальними потоками в процесі здійсненнясаме виробництва.

  3. При управлінні матеріальними потоками в процесі реалізації готовоїпродукції вирішуються завдання розподільної логістики. Це велике колозавдань, рішенням яких займаються як виробничі підприємства, так іпідприємства, що здійснюють торговельно-посередницьку діяльність. До рішенняцих завдань мають відношення владні структури, тому що від організаціїрозподілу суттєво залежить стан економіки регіону. Наприклад, ввипадку незадовільної організації системи розподілупродовольчих товарів у регіоні положення місцевої влади буденестабільним.

  Реалізація функції розподілу на виробничому підприємстві інакшеназивається збутом продукції. У сферу уваги цієї структури управлінняматеріальний потік потрапляє ще перебуваючи у виробничих цехах. Цеозначає, що питання тари та упаковки, розміру виготовляється партії ічасу, до якого ця партія має бути виготовлена, а також багатоінших питань, суттєвих для процесу реалізації, починають вирішуватися набільш ранніх стадіях управління матеріальним потоком.


  4. При управлінні матеріальними потоками на транспортних ділянках вирішуютьсяспецифічні завдання транспортної логістики. Сукупний обсяг транспортноїроботи, що виконується в процесі доведення матеріального потоку від первинногоджерела сировини до кінцевого споживача, моно розділити на дві великігрупи (приблизно рівні):

  робота, яку виконують транспортом, що належить спеціальним транспортниморганізаціям (транспорт загального користування);

  робота, яка виконується власним транспортом всіх інших (нетранспортних)підприємств.

  Також як і інші функціональні області логістики, транспортна логістикачітко окреслених кордонів не має. Методи транспортної логістикизастосовуються при організації будь-яких перевезень. Однак пріоритетним об'єктомвивчення та управління у цьому розділі є матеріальний потік, який маємісце в процесі перевезень транспортом загального користування.

  5. Інформаційна логістика. Результати руху матеріальних потоківзнаходяться в прямому зв'язку з раціональністю організації рухуінформаційних потоків. В останні десятиліття саме можливістьефективного управління потужними інформаційними потоками дозволила ставитиі вирішувати задачу наскрізного управління матеріальними потоками. Високазначимість інформаційної складової в логістичних процесах сталапричиною виділення спеціального розділу логістики - інформаційноїлогістики. Об'єкт дослідження тут - інформаційні системи,забезпечують управління матеріальними потоками, що використовуєтьсямікропроцесорна техніка, інформаційні технології та інші питання,пов'язані з організацією інформаційних потоків (пов'язаних зматеріальними).

  Інформаційна логістика тісно пов'язана з іншими структурамилогістичних систем. Цей розділ розглядає організацію інформаційнихпотоків усередині підприємства, а також обмін інформацією між різнимиучасниками логістичних процесів, що знаходяться на значнихвідстанях один від одного (наприклад, за допомогою засобів супутникового зв'язку).


  Висновок

  У цій роботі розглянута одну з важливих тем, що вивчаютьсядисципліною "Логістика", це основи системного аналізу, логістичнісистеми та їх організаційно-технічне забезпечення. У роботі булирозглянуті основні питання цієї теми такі як: основні принциписистемного аналізу, порівняльна характеристика класичного і системнихпідходів до формування систем. Крім цього, були розглянуті основнівластивості систем, а також питання про те, як ці властивості "працюють" влогістичних системах. Особливу увагу було приділено питанню про видилогістичних систем та їх організаційно-технічного забезпечення.

  Використана література:

  1. Гаджинский А.М. Основи логістики: учеб. посібник. М: ИВЦ "Маркетинг",

  1996. - 124 с.

  2. Гаджинский А.М. Логістика: підручник. М: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 246 с.

  3. Гордон М.Ф. Особливості та розвиток логістики в сфері руху товарів// Ризик.

  - 1993. - № 1. - С. 42-47

  4. Карташов В.А. Система систем. Нариси загальної теорії та методології.

  М: Прогрес - Академія, 1995. - 209 с.

  5. Плоткин Б.К. Комерційна логістика в системі управління матеріальними ресурсами: Автореферат. - СПб, - 1994. - 2с.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !