ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація і планування виробництва
       

   

  Маркетинг

  Зміст

  1. Введення
  2. Завдання
  3. Розрахунок очікуваного обсягу конструкторської документації та трудомісткості її розробки
  4. Розрахунок тривалості етапів і чисельності виконавців
  5. Розрахунок параметрів мережного графіка
  6. Лінійна карта мережі та графік завантаження виконавців
  7. Оптимізація мережевого графіка
  8. Розрахунок параметрів оптимізованого мережевого графіка
  9. Лінійна карта мережі та графік завантаження виконавців
  10. Розрахунок фонду зарплати та кошторису витрат
  11. Кошторисна калькуляція на тему

  Список використаної літератури
  1. Пархоменко О.М., Голованова Л.Н. «Планування технічної підготовки виробництва», Навчальний посібник, 1981р.
  Введення.

  Ефективність науково-дослідних і дослідно-конструкторських робітбагато в чому залежить від якості їх планування. Під якістю плануваннямається на увазі точність, обгрунтованість і збалансованість планів,повнота планових розрахунків, комплексність планування всіх стадійпроектування, виробництва й експлуатації нової техніки.

  Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи відрізняютьсяособливою трудомісткістю планування. Це пояснюється складністю розробок,великими термінами між початком розробок і реалізацією їх результатів, щостворює значну невизначеність ходу робіт, творчим характеромпраці, багатоваріантністю інженерних рішень і необхідністю їхоптимізації.

  Складність процесів створення нової техніки зумовлюєнеобхідність забезпечення максимальної достовірності та надійностіприйнятих рішень вже на перших етапах проектування. Ця вимогавідноситься як до проектних рішень, так і до планування строків,трудомісткості, вартості робіт та інших техніко-економічних показників.

  Подальше вдосконалення планування технічної підготовкивиробництва передбачає:
  . Підвищення комплексності планування, тобто розробку перспективних комплексних програм, що охоплюють всі стадії циклу «наука-техніка-виробництво-експлуатація»; ув'язування прогнозів, перспективних і поточних планів науково-технічного прогресу з іншими розділами загальногосподарських планів; планування забезпечення проектних робіт всіма видами ресурсів (робочою силою, матеріалами, капітальними вкладеннями і т.д.);
  . Удосконалення техніко-економічного обгрунтування досліджень і розробок, визначення найбільш перспективних напрямків з метою концентрації сил на цих напрямках;
  . Удосконалення методів планових розрахунків, застосування методів нормативного планування, заснованих на використанні науково обгрунтованих нормативів;
  . Впровадження системи мережевого планування та управління окремими темами та комплексної системи об'ємно-календарного планування та управліннями багатотемність розробками.

  Вирішення цих складних проблем багато в чому залежить від кваліфікації танаукової підготовки розробників нової техніки та їх керівників та успрощеному варіанті представлено в даному курсовому проекті.

  Завдання

  Розробити план технічної підготовки виробництва дослідного зразка
  ВЧ блоку приймача-метеоРЛС «Гроза», що складається з блоків:

  1. ВЧ головка (90 елементів);

  2. Підсилювач ВЧ (141 елемент);

  3. Гетеродин (160 елементів).

  Група новизни 2.

  Приймемо загальний обсяг КД на прилад:


  А) Комплект документів на блок

  Кількість найменувань документів на блок: Nб = 66

  Кількість аркушів формату А4 на блок: Qб = 13

  Кількість блоків i = 3

  n'б = i (Nб = 3 (66 = 200


  Б) Комплекти документів для приладу в цілому

  Кількість найменувань документів на прилад Nп = 32

  Кількість аркушів формату А4 на прилад Qп = 4

  В) Загальний комплект документів:

  Qоб = 13

  Обсяг конструкторської документації, N

  Визначимо обсяг КД за видами документів за формулою:

  Розрахунок очікуваного обсягу конструкторської документації та трудомісткості її розробки

  Таблиця 1

  | | Кількість | Середній | Обсяг | Норматив | КСЛ | Кн | трудомістко | Структура,% |
  | | О | обсяг | документа | трудомістко | | | сть | |
  | | Наіменова | документа | ції в | сті | | | | |
  | | Ний | ції | листах | | | | | |
  | | | | | | | | | | |
  | | | | | | | | | Обсяг | Трудоемкос |
  | | | | | | | | | Документац | ть |
  | | | | | | | | | Ії | |
  | Е1 | 1 | 4 | 4 | 4,1 | 1,8 | 0,65 | 19,2 | 0,3 | 0,34 |
  | Е2 | 6 | 10 | 60 | 4,1 | | | 287.8 | 6,8 | 5,12 |
  | ПЕ3 | 6 | 3 | 18 | 5,9 | | | 124.25 | 2,2 | 2,21 |
  | МЕ | 3 | 17 | 51 | 5,9 | | | 300.9 | 5,48 | 6,26 |
  | ТБЕ | 4 | 22 | 88 | 4,7 | | | 483.9 | 9,5 | 8,6 |
  | СБ | 30 | 5 | 150 | 7 | | | 1228.5 | 19,2 | 21,86 |
  | СП | 30 | 2 | 60 | 4,7 | | | 330 | 9,5 | 5,86 |
  | ДЧ | 25 | 2 | 50 | 5,3 | | | 310 | 7,6 | 5,55 |
  | ТУ, ПМ | 7 | 33 | 231 | 5,3 | | | 1432 | 19,8 | 25,49 |
  | Таблиці | 6 | 10 | 60 | 3,5 | | | 245.7 | 7 | 4,37 |
  | Відомості | 3 | 12 | 36 | 3,5 | | | 147.42 | 3,3 | 2,62 |
  | Експлуатаційна | 3 | 40 | 120 | 4,7 | | | 658.88 | 9,9 | 11,72 |
  | документація | | | | | | | | | |
  | РАЗОМ: | 124 | 10 | 928 | | | | 5569.55 | 100 | 100 |
  Розрахуємо тривалість етапів і чисельність виконавців.

  Визначимо найменування стадій і етапів, і їх трудомісткості, ti. Для цьогознайдемо відсоток розробки КД в загальному обсязі робіт (кд:

  Тоді трудомісткості ti.стадій та етапів визначимо за формулою:

  де: ТКД - загальна трудомісткість розробки КД (осіб/год);

  (кд - відсоток розробки КД в загальному обсязі робіт;

  (i - структурний коефіцієнт стадій в загальній трудомісткості, %;

  (j - структурний коефіцієнт етапів і стадій,%.

  Здається зразковими даними про кількість виконавців по етапах ДКР,nj. Розрахуємо тривалість окремого етапу робіт Tj, за формулою:

  де: Tj - тривалість j-го етапу (у робочих днях); tj - трудомісткість етапу (у люд.-днях) ; nj - кількість виконавців одночасно зайнятих виконанням роботи;

  Кд - коефіцієнт неврахованих робіт (приймемо рівним 1,1)

  Квн - планований коефіцієнт підвищення продуктивності праці

  (приймемо рівним 1,1).

  Розрахунки тривалості етапів зведені в таблицю 2 «Зведені розрахункитривалості етапів проектування виробів ».

  Зведені розрахунки тривалості етапів проектування виробів

  Таблиця 2
  | Зміст роботи | Шифр | Трудомісткість | Кількість | Продовжить. роботи в |
  | | Роботи | чол./год | виконавців | днями |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  | Розробка і аналіз ТЗ | 0-3 | 31,12 | 1 | 3,89 = 4 |
  | Огляд літератури, патентний пошук | 0-1 | 77,79 | 2 | 4,86 = 5 |
  | Обгрунтування напрямів розробки | 1-2 | 124,46 | 3 | 5,2 = 6 |
  | Розробка ТЕО, ДСГ (заздалегідь) | 2-3 | 15,56 | 1 | 1,9 = 2 |
  | Розгляд та затвердження ТП | 3-4 | 15,56 | 1 | 1,9 = 2 |
  | Обгрунтування варіантів схемних рішень | 4-5 | 233,36 | 4 | 7,29 = 8 |
  | Розробка принципових схем виробу і його | | | | |
  | окремих елементів і специфікацій до них | 5-7 | 280 | 6 | 5,83 = 6 |
  | Розрахунки (електричні, надійності та ін) | 6-9 | 233,36 | 4 | 7,29 = 8 |
  | Виготовлення та випробування макетів | 5-6 | 264,5 | 5 | 6,6 = 7 |
  | Ескізне конструювання | 7-8 | 124,5 | 3 | 5,2 = 6 |
  | Розробка патентного формуляра та картки тих. рівня | 1-6 | 186,7 | 4 | 5,8 = 6 |
  | Розробка ДСГ, кошторисної калькуляції та ін | 3-8 | 77,8 | 2 | 4,8 = 5 |
  | Розробка і випуск пояснювальної записки | 8-9 | 124,5 | 3 | 5,2 = 6 |
  | Захист ескізного проекту | 9-10 | 31,1 | 1 | 3,88 = 4 |
  | Уточнені розрахунки (електричні, надійності) | 10-12 | 622,3 | 8 | 9,7 = 10 |
  | Коригування і випуск структурно. і принцип. схем | 10-13 | 622,3 | 8 | 9,7 = 10 |
  | Виготовлення та випробування макетів | 10-11 | 809 | 9 | 11,3 = 12 |

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  | Розробка складальних креслень і специфікацій до них | 11-13 | 1867 | 15 | 15,6 = 16 |
  | Розробка монтажної документації | 11-12 | 622,3 | 6 | 12,9 = 13 |
  | Розробка деталіровочних креслень | 13-14 | 435,6 | 5 | 10,89 = 11 |
  | Розробка ТУ, програм і методик випробувань | 11-18 | 746,8 | 7 | 13,4 = 14 |
  | Розробка відомостей (попутних і стандартних | | | | |
  | виробів) | 14-18 | 186,7 | 4 | 5,8 = 6 |
  | Розробка експлуатаційно-ремонтної документації | 12-18 | 311 | 5 | 7,7 = 8 |
  | Розробка тех. документів для виготовлення дослідного | | | | |
  | зразка | 14-15 | 466,7 | 6 | 9,72 = 10 |
  | Проектування та розробка оснащення | 14-16 | 1633,5 | 10 | 20,4 = 21 |
  | Виготовлення дослідних зразків | 15-17 | 840,1 | 8 | 13,2 = 14 |
  | Участь конструкторів у виготовленні дослідного зразка | | | | |
  | | 14-17 | 233,4 | 4 | 7,3 = 8 |
  | Лабораторне випробування вузлів, блоків і виробів | 17-18 | 700 | 7 | 12,5 = 13 |
  | Розробка КД | 18-19 | 466,7 | 5 | 11,7 = 12 |
  | Розробка уточненої кошторисної калькуляції | 13-19 | 93,3 | 2 | 5,83 = 6 |
  | Організація в забезпеченні дослідного виробництва | 16-19 | 233,4 | 4 | 7,3 = 8 |
  | Комплексні випробування і доопрацювання | 19-20 | 12,4 | 1 | 1,55 = 2 |
  | Держ. випробування | 20-21 | 9,33 | 1 | 1,2 = 2 |
  | Обробка КД для серійного виробництва | 21-22 | 6,22 | 1 | 0,77 = 1 |
  | РАЗОМ: | | 12738 | 154 | |
  Розрахунок параметрів мережного графіка

  Ранній термін звершення подій:

  Пізній термін звершення подій:

  Резерв часу на звершення події:

  Визначимо топологію критичного шляху, як послідовністьподій, які не мають резервів часу. Для критичного шляху коефіцієнтнапруженості kн дорівнює 1.

  Для некритичних шляхів визначимо:
  А) Резерв часу на виконання робіт:

  Б) резерв часу першого виду:

  В) Резерв часу другого виду:

  Г) Вільний резерв:

  Д) Коефіцієнт напруженості:

  < p> Отримані дані для робіт некритичного шляху

  зведемо в таблицю 3.

  | Код | | | | | |
  | роботи | | | | | |
  | 0-3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,31 |
  | 1-6 | 22 | 22 | 19 | 19 | 0,39 |
  | 3-8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0,23 |
  | 5-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,83 |
  | 6-9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,83 |
  | 10-12 | 58 | 58 | 15 | 15 | 0,43 |
  | 10-13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0,36 |
  | 11-12 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0,33 |
  | 11-18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,22 |
  | 12-18 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0,33 |
  | 14-16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0,59 |
  | 14-17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0,66 |
  | 14-18 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0,84 |
  | 13-19 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0,9 |
  | 16-19 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0,59 |

  Шляху, що володіють рівним резервом часу, рівною тривалістю,а значить, що мають рівний коефіцієнт напруженості:

  5 - 6 і 6 - 9

  11 - 12 і 12 - 18

  14 - 16 і 16 - 19

  будуємо лінійну карту робіт і діаграму ресурсів (рис. 2).
  Проведемо оптимізацію:

  Оптимальна кількість виконавців.


   


   


   


   


   

  Звільнену кількість виконавців:


   


   


   


   


   


  Разом: 16 чол.
  Оптимальна тривалість робіт:

  звільнилися виконавців направимо на напружені ділянкикритичного шляху
  | 4 - 5 | 4 + 1 = 5 |
  | 11 - 13 | 15 + 2 = 17 |
  | 13 - 14 | 5 + 2 = 7 |
  | 14 - 15 | 6 + 2 = 8 |
  | 15 - 17 | 8 + 3 = 11 |
  | 17 - 18 | 7 + 3 = 10 |
  | 18 - 19 | 5 + 3 = 8 |

  Визначимо очікувані терміни виконання


   
   
   

  Отримані дані для робіт некритичного шляху зведемо в таблицю 4

  | Код | | | | | |
  | роботи | | | | | |
  | 0-3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,31 |
  | 1-6 | 15 | 15 | 12 | 12 | 0,57 |
  | 3-8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0,48 |
  | 5-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,83 |
  | 6-9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,83 |
  | 10-12 | 37 | 37 | 13 | 13 | 0,41 |
  | 10-13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0,5 |
  | 11-12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0,53 |
  | 11-18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0,47 |
  | 12-18 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0,75 |
  | 13-19 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0,27 |
  | 14-16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,86 |
  | 14-17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,58 |
  | 14-18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0,28 |
  | 16-19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0,86 |

  Будуємо лінійну карту і діаграму ресурсів оптимального графіка (рис.
  4).

  Аналізуємо результати оптимізації:
  1. Абсолютне скорочення критичного шляху


  2. Відносне скорочення критичного шляху:

  Оптимізація за рахунок зміни кількості виконавців на ділянках, що маютьрезерв часу допомогла зменшити критичний шлях на 18 днів (13%)
  Розрахунок фонду зарплати і кошторису витрат.

  Розрахунок основної зарплати виробничого персоналу

  | Найменування стадій етапів | Трудомісткість | Середньоденна | Основна |
  | | Чол/дні | ставка, грн. | зарплата, |
  | | | | Грн. |
  | Стадія 1,2 ТЗ і ТП | | | |
  | Розробка і аналіз ТЗ | 3,9 | 3,8 | 14,82 |
  | Огляд літератури | 9,7 | 3,8 | 36,95 |
  | Обгрунтування напрямів | | | |
  | розробки | 15,56 | 4,7 | 73,12 |
  | Розробка ТЕО, ДСГ | | | |
  | (предваріт.) | 1,95 | 2,6 | 5,06 |
  | Розгляд та затвердження ТП | | | |
  | Всього по стадіях 1,2 | 1,95 | 5,7 | 11,05 |
  | | 33,06 | 20,6 | 135,01 |
  | Стадія 3 Ескізний проект | | | |
  | 3.06 Обгрунтування варіантів | | | |
  | схемних рішень | 29,17 | 4,7 | 137,1 |
  | 3.07 розробок. принцип. схем і | | | |
  | специфікацій до них | 35 | 5 | 175 |
  | 3.08 Розрахунки (електріч. і | 29,17 | 5,3 | 154,6 |
  | надійно.) | | | |
  | 3.09 виготовлен. та випробування | 36,06 | 3 | 99,19 |
  | макетів | 15,56 | 3,8 | 59,14 |
  | 3.10 Ескізне конструювання | | | |
  | 3.11 Розробка і випуск ПФ, | 23,34 | 3 | 70,01 |
  | КТУ | 9,73 | 3 | 29,18 |
  | 3.12 Розробка ДСГ | 15,56 | 3,8 | 59,14 |
  | 3.13 Розробка і випуск ПЗ | 3,89 | 5,6 | 21,77 |
  | 3.14 Захист ЕП | 197,48 | 37,2 | 805,13 |
  | Всього по стадії 3 | | | |
  | Стадія 4 Технічні та робочі | | | |
  | проекти | | | |
  | 4.15 Уточнені розрахунки | 77,79 | 4,7 | 365,6 |
  | 4.16 Коректування й випуск | | | |
  | принцип схем | 77,79 | 3 | 233,37 |
  | 4.17 виготовлен. та випробування | | | |
  | макетів | 101,13 | 3,3 | 303,38 |
  | 4.18 Розробка СЧ | 233,38 | 3 | 700,13 |
  | 4.19 Розробка монтажної | | | |
  | документації | 77,79 | 3,8 | 295,6 |
  | 4.20 Розробка деталіровочних | | | |
  | креслень | 54,45 | 3 | 163,35 |
  | 4.21 Розробка ТУ програм та | | | |
  | методик | 93,35 | 3,8 | 354,73 |
  | 4.22 Розробка відомостей | 23,33 | 4,8 | 112,02 |
  | 4.23 Розробка | | | |
  | експлуатаційної та ремонтної | 38,88 | 3 | 116,63 |
  | документації | 777,89 | 32,4 | 2644,81 |
  | Всього по стадії 4 | | | |
  | Стадія 5 Виготовлення досвідчених | | | |
  | зразків | | | |
  | 5.24 Розробка | | | |
  | технологічної документації | 58,33 | 4,8 | 280,02 |
  | 5.25 Проектування та | | | |
  | виготовлення оснащення | 204,2 | 4,2 | 857,59 |
  | Виготовлення дослідного зразка | | | |
  | Участь конструкторів | 105,01 | 3,8 | 399,05 |
  | 5.28 лабораторні випробування | 29,18 | 6,6 | 1925,55 |
  | Доопрацювання КД | 87,5 | 5 | 437,5 |
  | Розробка уточненої кошторисної | 58,34 | 3 | 175,01 |
  | калькуляції | | | |
  | Організація забезпечення | 11,66 | 3 | 34,99 |
  | дослідного зразка | | | |
  | Всього по стадії 5 | 29,18 | 3 | 87,53 |
  | | 583,4 | 33,4 | 4197,24 |
  | Стадія 6 Комплексні випробування | | | |
  | і доопрацювання дослідних зразків | 12,4 | 6 | 74,4 |
  | Стадія 7 держвипробувань | 9,33 | 6 | 55,98 |
  | Стадія 8 Відпрацювання КД для | | | |
  | серійного виробництва | 6,22 | 6 | 37,32 |
  | ВСЬОГО ПО ТЕМЕ: | 1619,78 | 141,6 | 7949,26 |

  Керівник теми з/п = 230 р/міс.
  Загальна тривалість теми 120 днів

  Зарплата = 7949,26 + 1104 = 9053,26 грн.

  Кошторисна калькуляція на тему


  | | Власні витрати за статтями калькуляції | | |
  | | | | |
  | Стадії | | | |
  | | | Контр. | Загальні |
  | | | Витрати | витрати |
  | | | | | | | | | | |
  | | Основна | доповнить | Нараховано | Матеріал | Командир | Накладні | Разом | | |
  | | З/п | Єльня | ия | и, | овочние | є | власної | | |
  | | | З/п | соцстрах | полуфабр | витрати | витрати | ные | | |
  | | | | У | Ікат | | | витрати | | |
  | 1,2. Тех. завдання і тих. | 135,01 | 33,75 | 23,63 | - | 15,93 | 108,01 | 316,33 | - | 316,33 |
  | проект | | | | | | | | | |
  | 3. Ескізне | 805,13 | 201,3 | 140,9 | 1192,39 | 31,79 | 644,1 | 3015,61 | - | 3015,61 |
  | проектування | | | | | | | | | |
  | 4. Технич. і раб. | 2644,81 | 661,2 | 462,84 | 894,29 | 31,79 | 2115,85 | 6810,78 | 838,9 | 7649,68 |
  | проекти | | | | | | | | | |
  | 5. Виготовлення дослідного | 4197,24 | 1049,31 | 734,52 | 2980,97 | 31,79 | 3357,79 | 12351,63 | 6711,16 | 19062,79 |
  | зразка | | | | | | | | | |
  | 6. Комплексні випробування | 74,4 | 18,6 | 13,02 | 596,2 | 63,59 | 59,52 | 825,33 | 67111,16 | 7536,49 |
  | і доопрацювання зразка | | | | | | | | | |
  | 7. Держвипробувань | 55,98 | 13,99 | 9,79 | 298,1 | 111,29 | 44,78 | 533,93 | 2516,69 | 3050,62 |
  | 8. Відпрацювання КД | 37,32 | 9,33 | 6,53 | - | 31,79 | 29,86 | 114,83 | - | 114,83 |
  | РАЗОМ на тему: | 7949,26 | 1987,48 | 1391,23 | 5961.95 | 317,97 | 6359,91 | 23968,45 | 16777,91 | 40746,36 |

  --- --------------------

  ВЧ

  головка

  УВЧ

  Гетеродин


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !