ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація контролю за дотриманням державної дисципліни цін. Види маркетингових стратегій ціноутворення, умови їх застосування
       

   

  Маркетинг

  Державний комітет Російської Федерації з вищої освіти

  Іркутська державна ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ

  Контрольна робота з курсу «Ціноутворення»

  Тема:

  Виконано: студенткою 2 курсу факультету прискореного навчання за фахом «Фінанси і кредит»

  Воропановой О.Б.

  Перевірено:

  _______________________________

  _______________________________

  _______________________________

  Іркутськ 1997


  Зміст:

  Організація контролю за дотриманням державної дисципліни цін.

  Введення стор 3

  Поняття державної дисципліни цін стор.3

  Органи контролю за дотриманням державної дисципліни цін стор 3

  Методи контролю за дотриманням державної дисципліни цін стор 5

  Відповідальність за порушення державної дисципліни цін стор 6

  Види маркетингових стратегій ціноутворення, умови їх застосування.

  Загальні підходи до ціноутворення стор 12

  Види маркетингових стратегій ціноутворення стор 13

  Список використаної літератури стор 16

  Відповідно до постанови З'їзду народних депутатів РРФСР від 1Листопад 1991 «Про соціально-економічний стан в РРФСР» Президентом
  РРФСР було видано 3 грудня 1991 Указ № 297 «Про заходи щодо лібералізації цін». УВідповідно до прийнятого Указом з 2 січня 1992 здійснено перехід назастосування вільних (ринкових) цін і тарифів, що складаються підвпливом попиту і пропозиції, на продукцію виробничо-технічногопризначення, товари народного споживання, роботи і послуги. На обмеженийколо продукції виробничо-технічного призначення, основнихспоживчих товарів і послуг застосовуються державні регульованіціни.

  Поняття державної дисципліни цін.

  Державна дисципліна цін передбачає дотриманняпідприємствами, органами управління республік у складі Російської
  Федерації, країв, областей, автономних утворень, міст Москви та Санкт-
  Петербурга та інших адміністративно-територіальних утворень Російської
  Федерації, міністерствами та відомствами Російської Федерації, іншимиорганами управління (концернами, асоціаціями і т.п.) чинногозаконодавства та інших нормативних документів з ціноутворення іконтролю за цінами.

  Органи контролю за дотриманням державної дисципліни цін.

  Розробку та реалізацію єдиної державної політики цін в
  Російської Федерації забезпечує Комітет цін при Міністерстві економіки
  Російської Федерації. Очолює Комітет Голова Комітету.

  До компетенції Комітету цін входить виконання наступних завдань:

  = підготовка пропозицій щодо проведення єдиної державної політики цін в Російській Федерації;

  = систематичний аналіз процесів ціноутворення в галузях народного господарства Російської Федерації і підготовка на цій основі пропозицій щодо зміни номенклатури і рівня цін і тарифів на продукцію, товари та послуги, що реалізуються за державними регульованими цінами і тарифами, а також при взаємних поставках між Російською Федерацією та державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав;

  = вдосконалення порядку встановлення державних регульованих і вільних цін і тарифів на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання та послуги;

  = державне регулювання цін і тарифів на продукцію підприємств-монополістів;

  = систематичний контроль за дотриманням державної дисципліни цін підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами на території
  Російської Федерації незалежно від відомчої приналежності і форм власності;

  = надання методичної допомоги органам ціноутворення республік у складі
  Російської Федерації, країв і областей;

  = вивчення і узагальнення досвіду ціноутворення в зарубіжних країнах і державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав, здійснення в межах своєї компетенції міждержавних зв'язків з ціноутворення .

  При комітеті працює колегія у складі 11 осіб. При Міністерствіекономіки РФ утворена Российская інспекція з контролю за цінами Комітетуцін у складі 25 осіб, яку очолює керівник, який призначається
  Урядом РФ. Спільно з місцевими органами ціноутворення вонаорганізовує і проводить перевірку цін на підприємствах та інших господарськихорганізаціях.

  Крім того, на підприємствах торгівлі та громадського харчування контрольза дотриманням дисципліни цін здійснюється органами державноїінспекції з торгівлі та якості товарів у встановленому порядку.

  Державний контроль за цінами проводиться за єдиним річнимпланом, який об'єднує зусилля в цій галузі органів ціноутвореннявсіх рівнів і служить інструментом координації відомчого тадержавного контролю за цінами.

  Методи контролю за дотриманням державної дисципліни цін.

  Державний контроль за дотриманням дисципліни цін ведеться у виглядісистематичних перевірок практики розробки проектів цін, їх затвердження ізастосування. Основними формами перевірок є: комплексні, масові,тематичні та вибіркові.

  Комплексні перевірки, найчастіше, є суцільними. При комплекснійперевірці контролюється не тільки практика застосування діючих цін ітарифів, але й одночасно перевіряється і практика розробки проектів цін.
  Комплексні перевірки, що проводяться місцевим органами ціноутворення, що складаютьсяу перевірці всіх підприємств роздрібної торгівлі, громадського харчування,побутового та комунального господарства, а також всіх підприємств і організаційвиробничої сфери, які розташовані на території даного районучи міста.

  Комплексні контроль дозволяє більш глибоко і правильно представитистан державної дисципліни цін у даному місті, районі.

  Масові перевірки відрізняються особливою широтою охоплення одночасноперевіряються, підприємств і організацій. Вони проводяться за більш вузькоїпрограмі і в більш стислі терміни, ніж комплексні перевірки дотриманнядисципліни цін. Масові перевірки звичайно бувають тематичними, тобто вонипроводяться по обмеженому колу питань. Так, можливі масовітематичні перевірки практики встановлення цін на продукцію,виробляється по разових замовленнях, практики застосування цін на нові товаринародного споживання. Мета таких перевірок полягає в отриманні оперативноїінформації, яка використовується для термінового доповнення або зміниокремих положень діючих методик та інструкцій, для прийняттяневідкладних заходів щодо зміцнення дисципліни цін. Ця ж мета стоїть припроведення вибіркових перевірок.

  Найважливішим вимогою до організації всіх видів перевірок станудисципліни цін є їх дієвість. Заходи щодо усуненнянедоліків у практиці розробки проектів цін, їх затвердження і застосуванняне зводяться лише до вилучення до бюджету незаконно отриманого прибутку або допокаранню винних. На основі аналізу виявлених в ході перевірок різногороду порушень розробляються конкретні заходи і пропозиції щодоусунення виявлених недоліків і недопущення їх у майбутньому. Результатиперевірок стану дисципліни цін є важливим матеріалом длявдосконалення методологічної та методичної роботи органівціноутворення всіх рівнів.

  Відповідальність за порушення державної дисципліни цін.

  Відповідальність за порушення державної дисципліни цін регулюєтьсястаттею 146.6. "Кодекс про адміністративні правопорушення" (затв. нд
  РРФСР 20.06.84) (ред. від 19.07.97), «Порядку застосування економічнихсанкцій за порушення державної дисципліни цін »(Лист Комітету РФз політики цін № 01-17/030-23 від 1 грудня 1992 р.).

  До порушень державної дисципліни цін, зокрема, відносяться:

  . завищення державних регульованих цін (тарифів) на продукцію, товари, послуги (фіксованих цін (тарифів), граничних цін (тарифів), граничних коефіцієнтів зміни цін (тарифів), граничних рівнів рентабельності та ін);

  . завищення оптових (відпускних) цін, зареєстрованих при декларуванні в органах ціноутворення;

  . завищення або заниження цін на продукцію, що поставляється підприємствами за міжурядовими угодами з країнами СНД та іншими державами;

  . завищення встановлених надбавок (націнок) до цін (тарифів), нарахування непередбачених надбавок (націнок), ненадання або надання покупцеві в зменшеному розмірі встановлених знижок;

  . включення у вартість послуг фактично невиконаних робіт або виконаних не в повному обсязі, врахованих у вартості цих послуг, а також застосування цін, погоджених на комплектну продукцію при постачанні некомплектної продукції;

  . застосування регульованих цін, націнок, тарифів підприємствами громадського харчування, комунального господарства і побутового обслуговування населення, рівень обслуговування яких не відповідає характеристикам, передбаченим при встановленні цих цін і тарифів;

  . завищення цін на продукцію, за якою через конструктивних або технологічних недоліків не досягнуті споживчі властивості, прийняті при узгодженні їх рівня (при наявності висновку органів стандартизації);

  . порушення підприємствами - монополістами порядку декларування вільних цін і тарифів;

  . неперерахування до бюджету сум, отриманих за рахунок перевищення граничного рівня рентабельності та несвоєчасне зниження цін (тарифів, надбавок) на продукцію (товари, послуги) підприємствами-монополістами (по продукції, включеної до Реєстру підприємств-монополістів), а також іншими підприємствами, на продукцію (товари, послуги) яких встановлені граничні рівні рентабельності;

  . застосування незареєстрованих в Комітеті Російської Федерації з політики цін оптових цін на найважливіші види озброєння, військової техніки та основні комплектуючі вироби;

  . застосування вільних оптових (відпускних) цін, тарифів, націнок і надбавок, не узгоджених із споживачами у встановленому порядку.

  Економічні санкції застосовуються до підприємств, що допустили приреалізації продукції, товарів, послуг порушення державної дисципліницін і отримав в результаті цього зайві суми, які в безспірномупорядку вилучаються з прибутку в дохід бюджету. У такому ж розмірі зпідприємства додатково стягується штраф.

  Суми, що підлягають вилученню, вилучаються за весь період порушення. Вилученнязазначених сум та стягнення штрафу виробляються з прибутку, що залишається врозпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язковихплатежів, незалежно від фінансового стану підприємства і взаєминз бюджетом.

  Застосування економічних санкцій до підприємств не звільняє відперсональної відповідальності посадових осіб, винних у порушеннідержавної дисципліни цін.

  При застосуванні економічних санкцій існує певний порядок.

  Органи ціноутворення та контролю за цінами на основі проведених нимиперевірок приймають рішення про стягнення в дохід бюджету сум, отриманихпідприємством в результаті порушення державної дисципліни цін, істягнення штрафу.

  Обчислення сум, отриманих в результаті порушення державноїдисципліни цін здійснюється в наступному порядку:

  1. Суми, отримані в результаті порушення підприємствомдержавної дисципліни цін, що підлягають вилученню в доход бюджету,визначаються як різниця між фактичною виручкою від реалізації продукції
  (робіт, послуг) за завищеними цінами і тарифами (з урахуванням доплат, знижок до нихі т.п.) і вартістю цієї ж продукції (робіт, послуг) за цінами і тарифами (зурахуванням доплат, знижок до них і т.п.), сформованим у відповідності дочинним законодавством та нормативними документами.

  -------------------------

  Надалі "суми, підлягають вилученню "

  2. Для підприємств торгівлі, громадського харчування, постачальницько -збутових, посередницьких та інших організацій, які формують і застосовуютьціни реалізації на продукцію (товари) додаванням до відпускних цін (цінамизакупівлі) торгових, оптових, постачальницько-збутових та інших надбавок, суми,підлягають вилученню, визначаються:

  . у випадках застосування завищених надбавок - як різниця між фактичною сумою надбавки, отриманої від реалізації продукції

  (товарів) і сумою надбавки, визначеної відповідно до діючих нормативних документів;

  . у випадках застосування встановлених надбавок до цін, визначеним з порушенням діючого порядку ціноутворення, - як різниця між сумою надбавки, розрахованої на весь обсяг реалізованої продукції за завищеними цінами, та сумою надбавки на той же обсяг реалізованої продукції, розрахований за цінами, визначеними відповідно до чинними нормативними документами.

  Для підприємств-монополістів, а також для інших підприємств, на продукціюяких встановлені граничні рівні рентабельності, вилученню підлягаютьсуми, отримані за рахунок перевищення граничного рівня рентабельності вцілому по групах (видами) продукції (товарів, послуг) і не внесеніпідприємствами в бюджет самостійно.

  У випадках реалізації підприємствами-монополістами продукції за цінами,підвищення яких підлягає декларуванню, але не представленим нареєстрацію в органи ціноутворення, вилученню підлягає сума, що визначаєтьсяяк різниця між цінами, що застосовуються на момент перевірки і діялидо їх підвищення.

  5. При обчисленні суми, що підлягає вилученню в бюджет у підприємств,що допустили порушення порядку встановлення і застосування цін на продукцію,товари (роботи, послуги), що спричинило за собою завищення податків та іншихплатежів, зайво внесена сума податків та інших платежів поверненню збюджету не підлягає і не зараховується у зменшення суми, що вилучається упідприємства.

  Рішення про стягнення в дохід бюджету сум, отриманих підприємством увнаслідок порушення державної дисципліни цін, направляєтьсявідповідної державної податкової інспекції (зареєструвалапідприємство як платника податків) для його виконання і в копіїпідприємству, до якого застосовуються економічні санкції.

  Перерахування підприємствами (у тому числі самостійно) сум,отриманих в результаті порушення державної дисципліни цін,проводиться в наступному порядку:

  - до республіканського бюджету Російської Федерації,

  - в республіканські бюджети республік у складі Російської Федерації,бюджети країв, областей, автономних утворень, міст Москви та Санкт-
  Петербурга, бюджети інших адміністративно-територіальних утворень.

  Органи державної податкової служби відповідно до чинногопорядком:

  при отриманні рішення органів ціноутворення та контролю за цінами прозастосування економічних санкцій за порушення дисципліни цін виробляють уп'ятиденний термін стягнення цих сум у дохід відповідного бюджету;

  ведуть облік підлягають вилученню (перерахуванню) і фактично надійшлисум в результаті порушення дисципліни цін та відповідних штрафів накартках особових рахунків за формою N 9;

  повідомляють у тижневий термін органам, які прийняли рішення про вилученнякоштів до бюджету, про час та суму виробленого стягнення;

  повідомляють органам ціноутворення та контролю за цінами про всі випадкипорушень підприємствами дисципліни цін, виявлених податковими органами приперевірках, для прийняття відповідних рішень.

  Підприємство, самостійно виявило допущене порушеннядержавної дисципліни цін і отримало у результаті цього зайвісуми, вносить їх до бюджету за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженніпідприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів, без сплатиштрафу з одночасним зниженням ціни.

  Скарги на рішення про застосування економічних санкцій за порушеннядисципліни цін, прийняті органами ціноутворення та контролю за цінами,можуть бути спрямовані керівнику вищого органу ціноутворення іконтролю не пізніше за цінами місячного терміну з дня одержання рішення.
  Подача скарги не зупиняє виконання рішення на час їїрозгляду.

  Крім того, рішення про застосування економічних санкцій за порушеннядержавної дисципліни цін можуть бути оскаржені в порядку,встановленому законодавством.

  Повернення неправильно стягнутих до бюджету сум за порушення дисципліницін здійснюється органами державної податкової служби на ос?? ованіірішень органів ціноутворення та контролю за цінами, суду або арбітражногосуду.

  При розгляді за скаргами підприємств в арбітражному суді спорів зрішень про застосування економічних санкцій за порушення дисципліни цін уяк відповідачів виступають органи ціноутворення та контролю за цінами,що прийняли відповідне рішення.

  Даний порядок застосування економічних санкцій за порушеннядержавної дисципліни цін введений в дію з 1 січня 1993 року.

  Види маркетингових стратегій ціноутворення, умови їх застосування.

  Загальні підходи до ціноутворення.

  Проводячи певну політику в області ціноутворення, організаціяактивно впливає як на обсяг продажів, так і на величину отримуваноїприбутку. Як правило, організація не керується отриманням сьогочасноївигоди, реалізуючи товар за максимально високою ціною, а проводить гнучкуцінову політику.

  На величину ціни впливають внутрішні фактори (ціліорганізації, стратегія комплексу маркетингу, витрати, організаціяціноутворення) і зовнішні фактори (тип ринку, конкуренція, економічнаситуація, державне регулювання цін).

  Можливими загальними цілями організації, що впливають на процесціноутворення, є: виживання, максималізація поточного прибутку,максималізація ринкової частки, лідерство в області якості продукції.

  Ціна є одним з елементів комплексу маркетингу, тому вибірціни визначається з урахуванням вибору стратегій щодо інших елементівкомплексу маркетингу. Наприклад, ціна залежить від якості продукту, витратна його просування, від стадії життєвого циклу продукту.

  Організація ціноутворення включає наявність певних фахівцівабо підрозділів усередині організації, що встановлюють ціни.

  Види маркетингових стратегій ціноутворення.

  В основу визначення базових, вихідних цін можуть бути покладенівитрати, думка покупців, ціни конкурентів. Найпростіший методвизначення ціни на основі витрат - їх встановлення шляхом простогододавання до собівартості продукту певних націнок, що характеризуютьвитрати, податки і норми прибутку на шляху руху продукту від виробникадо споживача.

  Далі до цієї групи слід віднести розрахунок ціни на основі точки
  «Беззбитковості», тобто положення нульової прибутку або нульових збитків.

  На політику в галузі ціноутворення сильний вплив роблятьконкуренти та їх можлива реакція на зміну цін на ринку. Томувивчення цін конкурентів - важливий елемент діяльності в областіціноутворення. Якщо в основу ціни кладеться ціна конкурентів, втрати абопопит перестають грати вирішальну роль, особливо коли важко вимірятиеластичність останнього, тобто визначити вплив зміни ціни напопит.

  Підхід до ціноутворення змінюється, якщо продукт є частиноюпродуктової номенклатури. У цьому випадку організація прагне встановитиціни, максімалізірующіе сумарну прибуток. Для даної ситуації виділяютьп'ять стратегій ціноутворення:

  I. встановлення цін для різних продуктів однієї продуктової номенклатури з урахуванням відмінностей в їх собівартості, в оцінках їх властивостей покупцями і цін конкурентів;

  II. одночасне встановлення цін як на основний продукт, так і на доповнюють продукти;

  III. встановлення низької ціни на основний продукт і завищення ціни на обов'язковий супутній продукт;

  IV. встановлення гранично низькою, безприбутковою ціни на малоцінні побічні продукти, що дає можливість зменшити ціну на основний продукт;

  V. пакетне ціноутворення, коли продавець об'єднує кілька продуктів, пропонуючи їх за сумарною зменшеною ціною.

  Базові ціни зазвичай змінюють з урахуванням відмінностей між клієнтами іумов продажу. У зв'язку з цим використовують наступні стратегії адаптації цін:цінові знижки та заохочення, дискримінаційне ціноутворення,ціноутворення за психологічним принципом, що стимулюєціноутворення, ціноутворення за географічним принципом.

  Цінова знижка надається виробником оптовим покупцям іроздрібним торгівцям, іншим клієнтам протягом певного періодучасу.

  Використовують наступні види цінових знижок: знижки за платіж готівкою;знижка за кількість товару, що купується; функціональні знижки - зниженняціни для організацій системи руху товару, що виконують певніфункції з продажу товару, його зберігання; сезонні знижки. Заохоченнявикористовуються або у вигляді зменшення роздрібної ціни на новий товар приумови здачі старого.

  дискримінаційне ціноутворення - продаж товару по двох або більшерізними цінами незалежно від витрат. Встановлення дискримінаційнихцін здійснюється в різних формах:

  . в залежності від сегменту покупців - різні покупці платять за один і той же товар різні ціни;

  . в залежності від варіанта товару - різні версії товару продаються за різними цінами, без урахування різниці у витратах;

  . з урахуванням місцезнаходження товару - товар продається за різною ціною в різних місцях, хоча витрати для цих місць однакові;

  . з урахуванням часу - ціни змінюються в залежності від сезону.

  Ціноутворення за психологічним принципом грунтується на тому, що привизначенні ціни враховуються не тільки економічні, але й психологічніфактори. Наприклад, дослідження показали, що споживачі сприймаютьдорожчі товари як більш високоякісні.

  Стимулююча ціноутворення - тимчасове зниження ціни нижчіпрейскурантної, іноді нижче собівартості, з метою активізації продажу накороткому інтервалі часу. Здійснюється запасів товарні для зниження.

  Ціноутворення за географічним принципом - припускаєвстановлення різних цін для споживачів в різних частинах країни.
  Доцільно для покриття більш високих транспортних витрат.

  Список використаної літератури:

  Цивільний кодекс РФ.Ст.395.

  Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ст.146.6

  Порядок застосування економічних санкцій за порушення державноїдисципліни цін. Лист Комітету РФ з політики цін. № 01-17/030-23 від
  01.12.92 р..

  Указ Президента РФ «Про заходи щодо впорядкування державного регулюванняцін (тарифів). Від 28.02.95 № 221.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !