ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація торгівлі
       

   

  Маркетинг

  Зміст

  1.Характеристика магазину 3
  1.1. Загальна характеристика магазину 3
  1.2. Характеристика ЦУМу відповідно до прийнятої класифікації магазинів
  4
  1.3. Організаційно правова характеристика ВАТ «ТД ЦУМ» 5
  2. Розподіл обов'язків між керівниками і посадові інструкціїкерівних працівників Акціонерного Товариства «ЦУМ» "8
  3. Опис будівлі, схеми торгового залу, і аналіз планування ВАТ «ЦУМ»
  14
  4. Асортиментна політика ВАТ «ЦУМ» і основні постачальники 16
  5. Зміст технологічного процесу в магазині та принципи йогоорганізації 17
  6. Економічні та фінансові показники діяльності магазина 22
  Програми 28
  Договір купівлі - продажу партії продукції (товару) 29
  Договір комісії 31

  Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35

  1.Характеристика магазину

  1.1. Загальна характеристика магазину


  Назва: ЦУМ
  Юридичне найменування: ВАТ "Торговий дім" ЦУМ "
  Галузь: роздрібна торгівля
  Місцезнаходження: м. Новосибірськ, пр. Димитрова 5, т. 223-849, 221-083, 222 -
  000, 224-307
  Характер діяльності: промислові та продовольчі товари
  Статутний капітал: 985 тис. руб.
  Число зайнятих: (на 01.11.99) 490 чол.
  Основна сфера діяльності: роздрібна торгівля товарами народногоспоживання.
  Години роботи: з 10 до 20 годин

  ЦУМ - одне з найбільших і популярних торгових підприємств міста.
  На торговій площі в 4500 квадратних метрів розміщені 34 торгові секції.
  Персонал складає 460 співробітників, 230 з яких зайняті безпосередньона обслуговуванні відвідувачів. Щоденно понад 7 тисяч торговельних угод насуму понад 100 тисяч доларів США. Серед товарів - одяг, взуття,електроніка, меблі, посуд, тканини, килими, парфумерія, іграшки, галантерея,продукти харчування. Постачальниками є близько трьох тисяч організацій, у томучислі близько 200 заводів-виробників в Росії та ближньому зарубіжжі.

  1.2. Характеристика ЦУМу відповідно до прийнятої класифікаціїмагазинів

  Відповідно до прийнятої класифікації (див. табл. 1.) ЦУМ потрапляє в розрядвеликі. Загальна площа ВАТ ЦУМу становить 10500 кв. м. Зокрема,торгова площа - 4 500 кв.м., складські поіещенія - 6 000 кв.м.

  Таблиця 1.

  Класифікація магазинів за розміром торгової площі
  | Дрібні | До 250 кв.м. |
  | Середні | від 251 до 1000 кв.м |
  | Великі | від 1000 до 5000 кв.м |
  | Особливо великі | понад 5000 кв.м. |

  За товарною спеціалізацією - магазини класифікуються як
  -вузькоспеціалізовані, спеціалізовані, комбіновані,універсальні, змішані.

  ВАТ «ЦУМ» по товарній спеціалізації відноситься до універсальнихмагазинах.

  Залежно від типу будівлі - окремо варта уваги, вбудовано -прибудоване та торгові комплекси.

  У цьому випадку ВАТ «ЦУМ» є окремо стоїть будівлею.

  З урахуванням особливостей об'ємно-планувального рішення - одноповерхова,багатоповерхове, з підвальними приміщеннями або без.

  ВАТ «ЦУМ» - багатоповерхова (2) будівля з підвальними приміщеннями.

  За функціональними особливостями - стаціонарні, пересувні, сезонні,посилочних, комісійні та ін

  ВАТ «ЦУМ» є стаціонарним магазином.

  По видах - магазини, магазини-склади, павільйони, намети,автомагазини.

  ВАТ «ЦУМ» - магазин-склад. Склади розташовуються в підвалі магазину. Імають висоту 4м і 3.8м

  За формами обслуговування - самообслуговування, обслуговування черезприлавок.

  ВАТ «ЦУМ» має обидві форми обслуговування.

  1.3. Організаційно правова характеристика ВАТ «ТД ЦУМ»

  Відкрите акціонерне товариство "Торговий дім" ЦУМ "(далі« Товариство »)має печатку із своїм найменуванням, фірмовий знак (символіку),розрахунковий та інші рахунки в гривнях та іноземній валюті в установахбанків.

  Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки вмежах свого майна. Акціонери зазнають збитків у межах своговкладу (пакета належних їм акцій).

  Товариство не відповідає по майнових обов'язків акціонерів.

  Товариство є правонаступником орендного підприємства ВАТ «ЦУМ» "вщодо виконання договірних зобов'язань перед постачальниками іспоживачами.

  Основною метою Товариства є отримання прибутку.

  Основними видами діяльності акціонерного Товариства є:

  - організація торгівлі промисловими та продовольчими товарами; < p> - проведення товарообмінних операцій, укладання бартерних угод;

  - посередницькі діяльність;

  - закупівля та продаж оптових партій товару і продовольства;

  - надання платних послуг населенню.

  Товариство здійснює будь-які види господарської діяльності, завинятком заборонених чинним законодавством, у відповідності зметою своєї діяльності.

  Баланс, рахунок прибутків і збитків товариства складаються в рублях.

  Перший фінансовий рік починається з дати його реєстрації та завершується
  31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки відповідаютькалендарним.

  Баланс, рахунок прибутків і збитків, а також інші фінансові документи длязвіту складаються відповідно до чинного законодавства.

  За місцем знаходження Товариства ведеться повна документація, в томучислі:

  - установчі документи Товариства, а також нормативні документи,регулюють відносини всередині Товариства з подальшими змінами ідоповненнями;

  - всі документи бухгалтерського обліку, необхідні для проведеннявласних ревізій Товариства, а також перевірок відповіднимидержавними органами згідно з чинним законодавством;

  - реєстр акціонерів, журнал виписок з реєстру акціонерів;

  - протоколи засідань зборів акціонерів, Ради директорів іревізійної комісії;

  - перелік осіб, які мають довіреність на представлення Товариство;

  - список всіх членів Ради директорів і посадових осібадміністрації Товариства.

  Ці документи повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам.

  Вищим органом управління Товариства є збори акціонерівзбирається не рідше 1 разу на рік.

  Рада директорів має такі повноваження:

  - рекомендувати акціонерам величину, умови та порядок збільшення абозменшення розміру статутного капіталу;

  - затверджувати положення про Правління Акціонерного товариства,акредитуючої Генеральним директором;

  - приймати нормативні документи, що регулюють відносини усередині
  Товариства;

  - приймати правила і регламент проведення засідань Ради;

  - затверджувати укладення або припинення будь-яких угод, в якиходнією зі сторін виступає Акціонерне товариство, а іншою стороною --будь-який акціонер, що володіє пакетом акцій, що становить не менше 10%статутного капіталу, член Ради директорів, член Правління абопосадова особа Товариства;

  - давати акціонерам рекомендації щодо створення філій,представництв, відділень або дочірніх підприємств;

  - за погодженням з генеральним директором призначати, звільнятипосадових осіб Правління Товариства;

  - визначати порядок подання всіх рахунків, звітів, заяв,системи розрахунку прибутків і збитків, включаючи правила, що відносяться доамортизації;

  - визначати рекомендації про розмір що виплачується акціонерам дивіденду.

  За поданням генерального директора, Рада директорів затверджує членів правління:

  1. Заст. ген. директора з комерційних питань

  2. Заст. ген. директора з загальних питань

  3. Головний бухгалтер

  4. Голова СК

  5. Юрист


  2. Розподіл обов'язків між керівниками і посадові інструкції керівних працівників Акціонерного Товариства «ЦУМ» "

  Генеральний директор.

  I. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво діяльністю ВАТ« ЦУМ ». < p> II. Hа генерального директора покладаються такі обов'язки:

  1. Здійснювати загальне керівництво адміністрацією та оперативно -господарською діяльністю ВАТ «ЦУМ».

  2. Координувати роботу всіх служб і підрозділів.

  3. Раціонально використати фінансові, матеріальні та людські ресурсиз метою забезпечення прибутковості ВАТ «ЦУМ».

  4. Забезпечити виконання колективного договору.

  5. Сприяти розвитку і вдосконалення морально-технічноїбази ВАТ «ЦУМ».

  6. Визначати кадрову політику, приймати на роботу і звільнятипрацівників ВАТ «ЦУМ».

  7. Організувати правову роботу і забезпечити дотримання чинногозаконодавства ВАТ «ЦУМ».

  8. Виконувати всі обов'язки передбаченими Статутом ВАТ «ЦУМ».

  9. Представляти і захищати інтереси працівників ВАТ «ЦУМ» в різнихінстанціях.

  III. Генеральний директор несе відповідальність, передбаченузаконодавством, за неналежне виконання покладених на ньогообов'язків та відшкодовує збиток, заподіяний ВАТ «ЦУМ» за невиконання абоненалежне виконання обов'язків.

  Заступник генерального директора з комерційних питань.

  I. Заступник генерального директора з комерційної роботиорганізовує комерційну діяльність ВАТ «ЦУМ», яка відповідно до
  Статутом є основною діяльністю.

  II. Hа заступника генерального директора з комерційної роботипокладаються такі обов'язки:

  1. Забезпечити закупівлю та реалізацію промислових та продовольчихтоварів, що користуються попитом у споживача.

  2. Вживати заходів до укладення та виконання договорів поставки,здійснювати контроль за дотриманням договірної дисципліни.

  3. Проводити розрахунки з постачальниками відповідно до укладенихдоговорами.

  4. Організувати торговельний процес з урахуванням кон'юнктури ринку, приділяючиосновну увагу реалізації товарів дитячого асортименту, постійновдосконалювати структуру товарообігу.

  5. Вживати заходи спрямовані на підвищення культури обслуговування,задоволення запитів споживача.

  6. Організувати роботу з вивчення попиту споживача, кон'юнктуриринку, рекламу товарів.

  7. Удосконалювати організацію складського господарства з метоюраціонального розміщення товарів, забезпечення їх якісною такількісної збереження.

  8. Здійснювати комерційну діяльність ВАТ «ЦУМ» у суворійзгідно з чинним законодавством та Статутом.

  9. При організації комерційної роботи ефективно використовуватинаявні кошти та ресурси з метою одержання найбільших прибутків від цьоговиду діяльності.

  10. Вирішувати відповідно до Статуту всі питання, пов'язані здіяльністю ВАТ «ЦУМ», у разі відсутності генерального директора.

  III. Заступник генерального директора з комерційної роботи несевідповідальність передбачену законодавством за неналежневиконання обов'язків та відшкодовує збиток, заподіяний ВАТ «ЦУМ» на увазіневиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

  Заступник генерального директора з загальних питань.

  I. Заступник генерального директора з загальних питань забезпечуєматеріально-технічне постачання ВАТ «ЦУМ», функціонування транспорту.

  II. Hа заступника генерального директора з загальних питаньпокладаються такі обов'язки:

  1. Забезпечити раціональне матеріально-технічне постачання ВАТ
  «ЦУМ».

  2. Організувати ефективне використання автотранспорту.

  3. Забезпечити своєчасне та якісне виконання розвантажувально -вантажних робіт.

  4. Передбачити ефективне використання відходів діяльності:папір, метал, сміття і т.д.

  5. Забезпечити належний стан прилеглої території.

  6. Організувати своєчасне виконання господарських договорів,що належать до сфери його діяльності.

  7. Забезпечити охорону території на якій розташовується ВАТ «ЦУМ».

  III. Заступник генерального директора з загальних питань несевідповідальність, передбачену законодавством, за неналежневиконання покладених на нього обов'язків і відшкодовує збиток, заподіяний
  ВАТ «ЦУМ» за невиконання або неналежне виконання покладених на ньогообов'язків.

  Головний бухгалтер.

  I. Головний бухгалтер забезпечує в суворій відповідності до чинногозаконодавством та Статутом ВАТ «ЦУМ» здійснення фінансової діяльності
  ВАТ «ЦУМ».

  II. Hа головного бухгалтера покладаються такі обов'язки:

  1. Оформлення та здійснення фінансових операцій, у тому числісвоєчасні і в повному обсязі розрахунки з бюджетом.

  2. Правильно і раціонально організовувати бухгалтерський облік,відповідає законодавчо встановленим вимогам.

  3. Постійно здійснювати облік результатів фінансово-господарськоїдіяльності ВАТ «ЦУМ».

  4. Забезпечити збереження грошових коштів і товарно-матеріальнихцінностей, для чого організувати своєчасне проведення якіснихінвентаризацій, контрольних перевірок, заходів спрямованих назбереження грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

  5. Організувати достовірний облік витрат, вживати заходів,спрямовані на їх зменшення.

  6. Контролювати правильне витрачання фонду оплати праці,дотримання штатного розкладу, платіжної та фінансової дисципліни.

  7. Представляти в правління або Рада директорів ВАТ «ЦУМ» міркуванняпро наявні внутрішньогосподарських резервах і ресурсах, зменшення витрат,ліквідації втрат і т.д.

  8. Здійснювати спільно з іншими службами економічний аналізфінансово-господарської діяльності ВАТ «ЦУМ».

  9. Систематично контролювати стан товарних і грошовихзапасів.

  10. Забезпечувати належний порядок інкасування виручки, щодняконтролювати надходження виручки на розрахунковий рахунок ВАТ «ЦУМ».

  11. Забезпечувати правильність і своєчасність проведення іоформлення переоцінки, уцінки та перемаркування товарів.

  III. Головний бухгалтер несе відповідальність, передбаченузаконодавством, за неналежне виконання покладених на ньогообов'язків та відшкодовує збиток, заподіяний ВАТ «ЦУМ» за невиконання абоненалежне виконання обов'язків.

  Головний інженер

  I. Головний інженер здійснює безпосереднє керівництво будівництвом, капітальним і поточним ремонтом, експлуатацією будівель, споруд та обладнання.

  II. Hа головного інженера покладаються такі обов'язки:

  1. Забезпечити належну експлуатацію будівель, споруд технічнихзасобів, обладнання. Для цього вчасно організувати проведеннякапітального та поточних ремонтів.

  2. Забезпечити нормальне функціонування систем опалення,водопостачання, каналізації, електромережі.

  3. Створити безпечні умови праці для всіх працівників, організувативиконання необхідних заходів, що забезпечують належний стантехніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці.

  4. Створити умови забезпечують охорону ВАТ «ЦУМ» в цілому, якоб'єкта, товарно-матеріальні, грошові кошти.

  5. Здійснювати постійний контроль за раціональним і дбайливимвикористанням працівниками обладнання, матеріалів, електроенергії, води іінше.

  6. Організувати своєчасне виконання договорів, що регулюютьгосподарську діяльність ВАТ «ЦУМ».

  7. Постійно проводити аналіз і вносити необхідні пропозиції в
  Правління і Рада директорів, за зменшення експлуатаційних витрат татоварно-матеріальних цінностей, що використовуються при проведенні ремонту.

  8. Забезпечити дотримання трудової дисципліни в підпорядкованому йомуколективі.

  III. Головний інженер несе відповідальність, передбаченузаконодавством, за неналежне виконання покладених на ньогообов'язків та відшкодовує збиток, заподіяний ВАТ «ЦУМ» за невиконання абоненалежне виконання покладених на нього обов'язків.

  Приблизна структура управління ВАТ "Торговий дім" ЦУМ "

  3. Опис будівлі, схеми торгового залу, і аналіз планування ВАТ «ЦУМ»


  | Загальна площа | 10500 кв.м. |
  | Торгова площа | 4500 кв.м |
  | Складські приміщення | 6000 кв.м |

  Кількість окремих кабінетів: 30. Побутові приміщення: 23. Такожє кімната відпочинку, кімната прийому їжі, кімната охорони та ін службовіприміщення.

  Вся торгова площа центру розділена на торгові зони-секції,своєрідні торгово-операційні зали, незалежні один від одного, що даєможливість здійснювати швидку індивідуальну перепланування обладнанняпід зміну різних товарних груп в цих секціях, безболісно проводитизаміну або переміщення всього асортименту товарів у торговельному залі. Крімтого ці секції-зали можуть автономно працювати і здійснювати матеріалоблік та обслуговування покупців незалежно від роботи (або блокування)сусідніх секцій.

  У них встановлено найсучасніше торгове о?? орудованіе та засобимеханізації, що дозволяють максимально ефективно використовувати торговуплоща, поєднуючи схеми пристенного і острівної його розміщення.

  Розміри вітрин дозволяють використовувати їх, як корисно-працюючуторгову площу для габаритного товару або великих стендів з великимнабором товару.

  Причому зони торговельних секцій чітко відповідають кордонів прилеглих доним вітрин, що створює додаткові зручності в роботі.

  Крім того, кожна секція має свої складські приміщення, що працюютьавтономно від центрального складу.

  Планування торгового центру дає можливість застосовувати різнітехнології обслуговування вантажопотоків: через рампу, склад накопичувач,що мають два автономних виходу до під'їзних шляхів безпосередньо в зонурозвантаження і складування та ін

  Вільний доступ покупців і винос товарів придбаних у торговельнихсекціях забезпечується трьома великими парадними входами.

  У Торговому центрі є необхідні умови для проведення розвантажувально -навантажувальних робіт і обробки всіх вступників вантажів у закритому приміщенні.

  З торця Торгового центру є закрита рампа на одночаснурозвантаження однієї великовантажної двадцатітонной машини. Розвантаження вантажівпроводиться за допомогою рокла, безпосередньо на рампу або що знаходиться порядсклад-накопичувач. Переміщення вантажів у складські приміщення нульового рівняпроводиться за допомогою 2-х вантажних ліфтів і механічних візків. Напершому поверсі, біля рампи, розташовані проміжні склади, що використовуютьсядля формування збірних вантажів, палетірованія та кодування товару.


  Складське господарство

  Всі складські площі обладнані стелажами відповідно до нормпожежної безпеки та санітарних вимог.

  У Торговому центрі застосовується комп'ютерна система складського обліку. Товарнадходить на проміжний склад, де кодується, за прейскурантомвизначається його роздрібна вартість, а потім розподіляється по складахторгово-операційних секцій Торгового центру, що дозволяє відслідковувативнутрішнє переміщення товару, його відпустка за безготівковим і готівковимрозрахунком. Дана система дозволяє оперативність в знятті залишків товарно -матеріальних цінностей на будь-який час, і число місяця як усього Торговогоцентру, так і по кожному постачальнику.

  Всі складські приміщення знаходиться під сигналізацією.

  4. Асортиментна політика ВАТ «ЦУМ» і основні постачальники

  Торговий дім ЦУМ є універсальним магазином широкого профілю.
  Тому про докладному асортиментом переліку говорити вкрай складно. Уунівермазі постійна наявність широкого асортименту чоловічої та жіночоїодягу, взуття, хутряних виробів, господарських товарів, електротоварів,парфумерії, іграшок, тканин, меблів і т. д.

  Найбільший обсяг продажу припадає на швейні вироби (питома вага
  22,5%), галантерею (13,9%), ювелірні вироби (13,2%), парфумерію (10,4%),трикотаж (8,4%), взуття (6,0%). З тих товарних груп, продажі якихвідіграють помітну роль, у загальному товарообігу, найбільш значний прирістприпадає на товари повсякденного попиту. Слід зазначити, такожзначний приріст продажів ювелірних виробів і біжутерії, який склав
  103% за рік. Тут позначилися відповідна рекламна кампанія і вправниймаркетинг. Як і раніше асортимент ВАТ "ТД ЦУМ" приблизно на 30%формується за рахунок вітчизняних товарів і на 70% - за рахунок імпортних.
  Частка вітчизняних товарів не знижується протягом багатьох років. Стійкийпопит мають чоловічі костюми фабрики "Сінар", жіночі пальтооб'єднання "Сварник", білизна "Червоної зорі", сумки "Галанта" і багатоінші товари. Найважливішою проблемою в ЦУМі вважають роботу з постачальниками.

  Як уже говорилося в першому розділі, постачальниками є близько трьохтисяч організацій, у тому числі близько 200 заводів-виробників в Росії таближньому зарубіжжі.

  На жаль, дещо знизилася частка товарів, що отримуються за прямимипостачань від виробників (з 40 до 25%), і в той же час зріс відсотоктоварів, що отримуються через різні посередницькі структури (з 35 до 72%).
  ЦУМ прагне балансувати цей процес і вже оформив прямі договірнівідносини з зарубіжними партнерами з постачання жіночої білизни компанії
  "Triumf" та фірми "Wilhelm Drescher", взуття від "Salamander" з Німеччини,швейних виробів "Bianchi" і "Kelo", парфумерії та косметики фірм "Estee
  Lauder "," Aramis "," L'Oreal "," Wella "," Schwarzkopf ", посуду і кришталю з
  Чехії та Словаччини, зокрема від фірми "Bohemia

  5. Зміст технологічного процесу в магазині та принципи його організації

  Технологічний процес в магазині являє собою сукупністьвзаємозалежних і послідовних операцій, що забезпечують доведеннятоварів до кінцевих споживачів з повним якості при найменших витратахпраці та високому рівні торговельного обслуговування. Операцією називається частинатехнологічного процесу, яка виконується працівниками за допомогою сукупностіспособів і прийомів.

  Технологічні операції магазина включають розвантаження, транспортуваннятоварів, приймання їх за кількістю та якістю, зберігання, підготовку допродажу, продаж.

  Всі технологічні операції магазину умовно можна підрозділити наосновні та допоміжні.

  До основних відносяться операції, пов'язані з продажем товарів таобслуговуванням покупців, відбір, відмірювання, розрахунок за товари і т.д.

  Допоміжні операції включають приймання товарів за кількістю таякості, розпакування, доставку до комори, зберігання, підготовку до продажу,доставку в торговий зал, розміщення і викладення товарів в торговому залі,організацію зберігання і здачу тари.

  Hа технологічний процес магазину впливає низка чинників. Найважливішими зних є рівень розвитку торгівлі, обсяг і структура товарів народногоспоживання, ступінь їх підготовленості до продажу, методи продажу,стан товарних запасів, система товаропостачання, тип, розмір торговогопідприємства, ступінь його господарської самостійності. Під впливом цихфакторів формуються структура і послідовність технологічнихоперацій магазина.

  У торговій практиці склалося три основні схеми технологічних процесів.

  Перша схема включає приймання товарів за кількістю та якістю, подачуїх відразу ж до торговельного залу для продажу. Вона найбільш прогресивна іможлива тільки при постачанні товару в тарі-обладнанні, повністюпідготовленої до продажу, що виключає з технологічного процесу самітрудомісткі операції.

  За другою схемою технологічний процес включає приймання, зберігання іпродаж товарів. У даному випадку виникає необхідність у спеціальнихприміщеннях для зберігання.

  Hаіболее складною і менш економічною є третя схема, приякій товари, що надійшли в магазин, вимагають попередньої підготовки допродажу (фасування, прасування, чищення і т.д.).

  При будь-якій зі схем весь технологічний процес можна розділити наетапи.

  Перший етап - операції з товарами до пропозиції їх покупцям уторговому залі: приймання і готує їх до продажу, створення необхідногорежиму зберігання.

  Другий етап - операції, пов'язані з безпосереднім обслуговуваннямпокупців. Це найбільш відповідальну ділянку технологічного процесу.
  Тут на високому рівні повинна бути здійснена демонстрація товарів удії, допомога у виборі, кваліфікована консультація і т.д.
  Особливість цього етапу полягає в тому, що при виконанні операційпрацівники магазинів не тільки повинні мати професійні навичкиповодження з людьми, а й добре вивчити психологію покупця.

  Третій етап - операції з надання додаткових послуг: розкрійтканин, прийом попередніх замовлень, припасування по фігурі швейних виробівкуплених в магазині і т.д.

  Всі операції технологічного процесу взаємопов'язані, повиннівиконуватися в чіткій послідовності.

  важливими принципами організації внутрішньомагазинні технологічногопроцесу є:

  - комплексний підхід до визначення раціональної схеми технологічногопроцесу для конкретного магазину;

  - відповідність технології роботи магазину сучасному науково -технічним рівнем розвитку торгівлі, досягнень вітчизняного тазарубіжного досвіду;

  - економічна ефективність прийнятої технологічної схеми роботимагазину, що забезпечує раціональне використання матеріальних, трудовихі фінансових ресурсів.

  - створення умов для повного збереження товарів та їх споживацькоївартості;

  - скорочення застосування ручної праці і підвищення ефективностівикористання торгово-технологічного устаткування.

  Метод продажу є головним чинником, що визначає зміст іпослідовність операцій технологічного процесу. Це має бутивраховано при проектуванні технологічних схем планування магазину,розміщенні функціональних приміщень.

  Впровадження прогресивних методів доставки та продажу товарівобумовлює особливу вимога до пристрою входів і виходів магазинів,розвантажувальних майданчиків, дебаркадерів, міцності покриття підлоги.

  Основними напрямками раціоналізації технологічного процесумагазинів є широке впровадження прогресивних методів продажу товарівта обслуговування покупців, розробка раціональних схем технологічноїпланування, підвищення рівня технічного оснащення, забезпеченнябезперебійного постачання товарами, їх раціональне розміщення і викладка,вдосконалення роботи вузлів розрахунку.

  Технологія приймання товарів у магазині

  Приймання товарів у магазині є найважливішою складовою частиноютехнологічного процесу. Вона здійснюється матеріально відповідальнимиособами відповідно до інструкцій про порядок приймання продукціївиробничо-технічного призначення і товарів народного споживання закількості і якості.

  Правила, встановлені цими інструкціями, застосовуються у всіхвипадках, коли інший порядок не передбачено стандартами, особливими умовамипоставки, іншими обов'язковими нормативними документами.

  Товари в магазині приймають за кількістю та якістю.

  Залежно від способу доставки та й упакування товару визначаєтьсятехнологія приймання.

  Приймання товарів за кількістю при доставці затарених товару,товару у відкритій тарі, а також за вагою брутто і кількості місць виробляютьвідразу ж у момент доставки їх в магазин.

  Якщо товар доставлений у справній тарі, крім перевірки ваги брутто ікількості тарних місць, магазин має право вимагати розкриття тари та перевіркиваги нетто і кількості одиниць у кожному місці.

  Якщо товар в пошкодженій тарі, то перевірку ваги нетто і кількостітоварних одиниць у кожному місці магазин проводить одночасно з прийманням помасі брутто і кількості місць у момент отримання товару від постачальника.

  Товари, що надійшли у справній тарі, за масою брутто і кількістютоварних одиниць у кожному місці приймають одночасно з розкриттям тари, алене пізніше 24 год. швидкопсувних і 10 днів по нешвидкопсуючих товарах змоменту їх надходження.

  Приймання товарів за кількістю виробляють шляхом зіставлення данихсупровідних фактів (рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних,специфікацій, пакувальних ярликів, описів та ін) з фактичною наявністютоварів. Якщо супровідні документи відсутні то товари приймають пофактичній наявності на основі складеного акта, в якій вказуютьякі документи відсутні.

  При надходженні товарів, вага яких не можна перевірити необхідно вмомент отримання прийняти їх за вагою брутто, а після продажу товарівперевірити вагу тари. Результати перевірки оформляють актами. Акт про масу тариповинен бути складений не пізніше 10 днів після її звільнення, а з підвологих товарів негайно після її звільнення. При виявленні впроцесі приймання недостачі магазин повинен подальшу приймання призупинити,що надійшла партію товару зберігати окремо від наявних в магазиніматеріальних цінностей, забезпечити їх повне збереження. Про виявленнянедостачі складають акт за підписами осіб, які брали товар. Магазинзобов'язаний швидкопсувних товарах негайно після виявлення недостачі,по іншим не пізніше 24 год. направити постачальнику по телеграфу або телефонувиклик-повідомлення. У ньому вказують найменування продукції, номер рахунку -фактури, характер недостачі, стан пломб, а також кількістьвідсутньої продукції.

  6. Економічні та фінансові показники діяльності магазина

  У минулому 1998 товарообіг компанії ВАТ "ТД ЦУМ" склав 90
  044 тис. руб. і збільшився майже в 2 рази в порівнянні з 1997р. (табл.1).

  Таблиця 1

  Порівняльна таблиця найважливіших фінансових показників ВАТ "ТД ЦУМ" за
  1997 - 1998 рр..

  млн. руб.
  | Показник | за | за 1998р. |
  | | 1997р. | |
  | Товарообіг | 51,0 | 90,4 |
  | Валовий дохід | 132,2 | 205,3 |
  | Витрати | 39,6 | 78,6 |
  | Результат від реалізації | 92,6 | 126,7 |
  | Дохід від внереаліз. | - | 61,7 |
  | діяльність. | | |
  | Балансовий прибуток | 92,6 | 188,4 |
  | Чистий прибуток | 59,5 | 134,0 |

  Валовий дохід також збільшився в 1,5 рази і склав 20,3 млн. руб. Уберезні 1998 р. був на загальних зборах акціонерів було затверджено зміни дочинному статуті компанії, що стосуються розширення видів діяльності, щодозволило отримати дохід від позареалізаційних діяльності в розмірі 6,7млн. крб.

  У таблиці 2 представлені показники фінансової діяльності компаніїза 1-і півріччя 1998 та 1999 року.

  Таблиця 2

  Порівняльна таблиця найважливіших фінансових показників ВАТ "ТД ЦУМ" за 1-і півріччя 1998 та 1999 року.

  млн. руб.
  | Показник | за 6 міс. | за 6 міс. |
  | | 1998р. | 1999р. |
  | Товарообіг | 53,0 | 70,0 |
  | Валовий дохід | 54,5 | 65,2 |
  | Витрати | 41,4 | 48,8 |
  | Результат від реалізації | 13,1 | 16,4 |
  | Дохід від внереаліз. | Н/д | н/д |
  | діяльності | | |
  | Балансовий прибуток | 12,0 | 11,7 |
  | Чистий прибуток | 8,2 | 8,8 |
  | Дебіторська заборгованість | 4,1 | 5,1 |
  | Кредиторська заборгованість | 17,3 | 18,2 |
  | Заборго. Федеральному бюджету | 8,9 | 0,7 |

  У першій половині 1999р. обсяг товарообігу універмагу на 48%перевищує відповідний показник першого півріччя попереднього року.
  Сума прибутку практично не змінилася в порівнянні з аналогічнимпоказником 1998р. Чистий прибуток за січень-червень на 7% менше прибутку,отриманої за 1 півріччя 1998р. Дебіторська заборгованість компаніїзбільшилася майже в півтора рази, причому майже 16% її обсягу припадає наборги покупців і замовників. Трохи зросла (на 1,6%) і без тоговелика кредиторська заборгованість (понад 90% її складають борги ЦУМупостачальникам і підрядникам). У свою чергу різко скоротилася заборгованістьфедерального бюджету.

  Фінансовий стан ВАТ "ТД ЦУМ" на 1998р. оцінювалося по балансу
  (ф.N1) і "Звіту про прибутки і збитки" (ф. N2).

  Таблиця 3
  Звіт про прибутки і збитки ВАТ "ТД ЦУМ" за 1998р. (в тис. руб)

  | Найменування показника | Код стор | За отчетн. |
  | | | Період |
  | Виручка від реалізації товарів, | 10 | 205252 |
  | продукції, послуг | | |
  | (без ПДВ, акцизу та ін платежів) | | |
  | Собівартість реалізації продукції | 20 | 78577 |
  | (робіт, послуг) | | |
  | Комерційні витрати | 30 | 0 |
  | Управлінські витрати | 40 | 0 |
  | Прибуток (збиток) від реалізації | 50 | 126675 |
  | Відсотки до отримання | 60 | 0 |
  | Відсотки до сплати | 70 | |
  | Доходи від участі в інших | 80 | |
  | організаціях | | |
  | Інші операційні доходи | 90 | 148 |
  | Інші операційні витрати | 100 | |
  | Прибуток (збиток) від | 110 | 126824 |
  | фінансово-господарської | | |
  | діяльності | | |
  | Інші позареалізаційні доходи | 120 | 165712 |
  | Інші позареалізаційні витрати | 130 | 104119 |
  | Прибуток (збиток) звітного періоду | 140 | 188417 |
  | Податок на прибуток | 150 | 0 |
  | Відволікання коштів | 160 | 0 |
  | Нерозподілений прибуток (збиток) | 170 | 188417 |
  | звітного періоду | | |
  | Товарообіг | | 900 251 |
  | Чистий прибуток | | 134 041 |

  Таблиця 4
  Агрегований баланс ВАТ "ТД" ЦУМ "за 1998 рік (руб)

  | А К Т І В | Код | На початок | На кінець |
  | | Стр. | року | року |
  | 1.Внеоборотние активи | | | |
  | Нематеріальні активи | 110 | 68 731 | 8590 |
  | Основні засоби (по залишитися. | 120 | 50889598 | 57835005 |
  | стоїмо.) | | | |
  | Незавершене будівництво | 130 | 818886 | 728207 |
  | Довгострокові фінансові вкладення | 140 | 1080201 | 17720543 |
  | Інші необоротні активи | 150 | | |
  | РАЗОМ по розділу 1 | 190 | 52857416 | 76292345 |
  | 2. Оборотні активи | | | |
  | Запаси | 210 | 98907759 | 131650424 |
  | Податок на додам. вартість за на

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !