ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Звіт за методом аналіз фінансових коефіцієнтів
       

   

  Маркетинг

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Філія Санкт-Петербурзького державного інженерно-економічного університету в м. Чебоксари.

  Кафедра економіки та менеджменту.

  Звіт

  практики за технологією на тему:

  «Аналіз фінансових коефіцієнтів по моделі бухгалтерського балансу фірми

  " Оргтехніка "»

  Виконав: студент групи 17 -00

  . Єфімов М.В.

  Проверила:

  Смирнова О.С.

  Чебоксари

  2003

  Зміст

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
  1. Шаблон ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
  2. Модель бухгалтерського балансу фірми «Альянс» ... ... ... ... ... ... ... ... .7
  3. Резюме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
  4. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
  5. Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13

  Введення

  Основною метою моєї роботи є: розглянути всі запропонованікоефіцієнти даної моделі бухгалтерського балансу і встановити вплив наних економічних чинників (вибір цінової політики компанії (підприємства),обсяг продажу тощо)

  Для досягнення мети необхідно:
  1. Визначити ключові фінансові коефіцієнти, що використовуються для оцінки результатів господарської діяльності.
  2. Встановити зв'язок між коефіцієнтами даної моделі.
  3. Практично застосувати знання розрахунку коефіцієнтів.
  4. Оцінити можливий ефект змін фінансових коефіцієнтів на загальні результати діяльності компанії.
  5. Зробити висновки про результат роботи над даною моделлю.

  Розглянемо модель:

  Метою господарської діяльності підприємства є: визначеннятих можливостей в бізнесі, які забезпечать найбільш високу віддачу примінімально можливим у розмірі інвестицій при розумній ступеня ризику.

  Для цього необхідно визначити обсяг продажів, який досягнутий,прибутковість кожного продажу на певній базі інвестований показникрентабельності статутного капіталу - це показник ефективностівикористання ресурсів

  Ефективність використання ресурсів.

  Цей показник характеризується: o коефіцієнтом оборотності активів

  Коефіцієнт вказує, у скільки обсяг продажів перевищує вартістьчистих активів. o показником ліквідності - здатності господарської організації погашає короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних активів. Для аналізу ліквідності застосовуються два основних фінансових коефіцієнта:

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  Цей показник відображає співвідношення між вартістю активівкампанії, які є ліквідними в тому сенсі, що можуть бути зверненів готівкові грошові кошти в наступному фінансовому році, і розміромзаборгованості, яка підлягає погашенню протягом того ж фінансовогоперіоду.

  Коефіцієнт термінової ліквідності показує, яка частина заборгованостіможе бути погашена в короткий термін за рахунок оборотних активів, якщо запасне представляється можливим перевести готівкові кошти.

  . коефіцієнтом оборотності запасів

  Швидкість оборотності запасу пов'язана з характером продукту

  . періодом оборотності дебіторської заборгованості

  Кожне підприємство прагне звести до мінімуму рівень дебіторськоїзаборгованості.

  . періодом оборотності кредиторської заборгованості

  Оптимальний рівень перерахованих показників у значній мірізалежить від специфіки галузі, у рамках якої діє кампанія, атакож від прийнятої в кампанії системи управління.

  Рентабельність господарської організації визначається якспіввідношення фактичного прибутку від продажів до обсягу продажів, здійсненихпідприємством.

  Розглянемо два ключових показників рентабельності, а саме:

  1. Коефіцієнт чистої маржі

  Цей коефіцієнт дозволяє оцінити загальну рентабельність кампанії заданий період часу шляхом порівняння рівня чистого торгового прибутку,досягнутої при певному рівні обсягу продажів. Суть: якщо коефіцієнтдорівнює 10%, то кожен 100 руб. продажів чистий прибуток підприємства післяпокриття собівартості продукції та усіх загально витрат фірми составляет10руб.

  2. Коефіцієнт валової маржі:

  Суть: якщо коефіцієнт дорівнює 30%, то на кожен 100 руб.,отриманих підприємством від продажу, його валовий прибуток складає 30 руб.

  Загалом величина валової маржі визначається політикоюціноутворення кампанії - покупці часто використовують якінструменту ціноутворення показник націнки.

  При встановленні розміру націнки кампанія - покупець маєбрати до уваги бажану стратегічну позицію в областіпропозиції, яку кампанія займе відносно конкурентів. Доситьчасто кампанія змушена вибирати між розміром призначеної на товарціни та обсягом продажу.

  Оцінка формування фінансових результатів діяльності.

  Детальний аналіз фінансових коефіцієнтів, відіграє важливу роль умоніторге і управління ключовими ресурсами кампанії (підприємства), але вінзастосовується тільки для внутрішніх цілей менеджменту. Для інвесторів необхіднийі важливий фінансовий результат, тобто ключовий показник, який відбивав бив узагальненому вигляді всі інші фінансові коефіцієнти.

  Термін фінансові результати характеризує величину прибутку,отримані на кожен вкладений у кампанію 1 руб.

  Основним показником фінансових результатів є коефіцієнтрентабельності чистих активів (ROCE).

  Результати господарської діяльності, які оцінюються коефіцієнтомчистих активів, зазнають впливу двох основних елементів: ефективностівикористання ресурсів і рентабельності, а розглянутий коефіцієнттакож складається з цих двох елементів.
  | |

  Розберемо модель бухгалтерської звітності на конкретнихприкладах, з огляду на вид діяльності підприємства (підприємство --виробник; підприємство - посередник).

  е

  Шаблон

  1. Коефіцієнт оборотності активів = Обсяг продажу/Сумарні чисті активи

  2. Сумарні чисті активи = необоротні активи + оборотні активи --короткострокові зобов'язання.

  3.Коеффіціент поточної ліквідності = Оборотні активи/Короткостроковізобов'язань
  4.коеффіціент термінової ліквідності = Оборотні активи - запаси/
  Короткострокові пасиви


  5.Коеффіціент оборотності запасів = Собівартість проданої продукції/
  Середній розмір запасу
  6.Період оборотності дебіторської заборгованості (у днях) = Дебіторська заборгованість/
  Обсяг продажів у кредит * 36
  7.Періодом оборотностікредиторської заборгованості (у днях) = Кредиторська заборгованість/Обсягзакупівель у кредит * 365


  8. Чиста маржа = Чистий прибуток/Обсяг продажів * 100%


  9. Валова маржа = Валовий прибуток/Обсяг продажів * 100%


  10.Наценка = Валовий прибуток/Собівартість проданої продукції * 100%

  11. ROCE = Чистий прибуток/Сумарні чисті активи * 100%

  Або


  . ROCE = коефіцієнт активів * чиста маржа

  | МОДЕЛЬ |
  | Бухгалтерський баланс фірми "Оргтехніка" |
  | Необоротні активи |
  | Обладнання | 200 000 |
  | Комп'ютери | 100 000 |
  | Автотранспорт | 105 000 |
  | | 405 000 |
  | Оборотні активи |
  | Товарні запаси | 50 000 |
  | Дебіторська заборгованість | 19 000 |
  | Каса і кошти на рахунку в банку | 12 000 |
  | | 81 000 |
  | Кредиторська заборгованість (на протязі. 1 року) |
  | Торгові кредити (кртк.обяз.) | 50 000 |
  | | |
  | Сумарні чисті активи * | 436 000 |
  | Власний капітал |
  | Акціонерний капітал | 260 000 |
  | Нерозподілений прибуток | 50 000 |
  | | 841 000 |
  | | |
  | Додаткова інформація за 1 рік |
  | Продаж товару |
  | Готівкою | 200 000 |
  | У кредит | 90 000 |
  | | 290 000 |
  | Закупівлі |
  | Готівкою | 100 000 |
  | У кредит | 80 000 |
  | Собівартість проданої продукції | 180 000 |
  | | |
  | Валовий прибуток | 110 000 |
  | Витрати | 40 000 |
  | Чистий прибуток | 70 000 |
  | |
  | Коефіцієнти |
  | Оборотності активів | 0,67 |
  | Керівництво поточною ліквідності | 1,62 |
  | Срочно ліквідності | 0,62 |
  | Оборотності запасів | 3,60 |
  | Період оборотності дебіт заборгованості | 77 |
  | Період оборотності кредит заборгованості | 228 |
  | Рентабельність |
  | Чиста маржа | 24 |
  | Валова маржа | 38 |
  | Націнка | 61 |
  | Фінансові результати |
  | ROSE (Рентабельність чистих активів) | 16 |

  Резюме

  Фірма «Оргтехніка» займається роздрібною торгівлею комп'ютерів,комплектуючих, витратних матеріалів. «Оргтехніка» займається різнимивидами діяльності, такими як: продаж, ремонт і установка комп'ютерів.
  Продукцію наша фірма купує у дилерів за готівку або в кредит.

  Для аналізу результатів господарської діяльності нашої фірмими беремо бухгалтерський баланс за 2002 рік і додаткові відомості, такіяк обсяг продажів і обсяг закупівель. За результатами цих даних ми розрахувалиряд коефіцієнтів:

  V Коефіцієнт оборотності активів = 0,67

  V Це означає, що на кожен вкладений у компанію 1 рубль доводиться обсяг продажів у 75 копійок за звітний фінансовий рік.

  V Коефіцієнт поточної ліквідності = 1,62

  V Тобто компанія здатна оборот в готівкові грошові кошти всі оборотні активи у разі необхідності погашення всіх фінансових заборгованостей.

  V Коефіцієнт термінової ліквідності = 0,62

  V При необхідності негайного погашення короткострокової заборгованості компанія може погасити їх тільки на 75%.

  V Коефіцієнт оборотності запасів = 3,66

  V Протягом одного року оборотність запасів склало 3,66.

  V Період оборотності дебіторської заборгованості = 77дней

  V За перший рік дебітори в середньому погашали свою заборгованість нашої компанії через 77 день після позики.

  V Період оборотності кредиторської заборгованості = 228 днів

  V Протягом першого року компанія «Альянс» оплачувала рахунки кредиторів у середньому через 228 днів після їх виставлення.

  V Чиста маржа = 24%

  V Цей коефіцієнт рентабельності означає, що на кожні 110 рублів продажів чистий прибуток компанії становить 70 рублів.

  V Валова маржа = 38%

  V Вона означає, що на кожен 100 рублів отриманих компанією від продажів, її валовий прибуток становить 43 рубля.

  V Націнка = 61%

  V Коефіцієнт рентабельність чистих активів (ROSE) = 16

  V Кожні 100 рублів вкладених інвесторами в компанію протягом звітного періоду отримано 16 рублів чистого прибутку.

  Висновок

  У ході практичного дослідження я розглянув економічнікоефіцієнти бухгалтерського балансу фірми «Оргтехніка», необхідні дляаналізу діяльності компанії при розробці цілей та здійснення контролюнад різними економічними ситуаціями які можуть виникнути впроцесі роботи. Визначив коефіцієнт рентабельності, при якому компаніябуде зазнавати збитків (за допомогою чистої маржі).

  Крім того, розрахував і інші коефіцієнти, такі яккоефіцієнти ліквідності, оборотності активів, визначив середнє числоднів протягом яких моїй фірмі повертатимуть дебіторськузаборгованість і багато іншого.

  Аналіз цих коефіцієнтів використовується для оцінки порівняльноїефективності діяльності компанії щодо конкурентів, сильних іслабких сторін управління ресурсами компанії. Потрібно врахувати, що детальнийаналіз фінансових коефіцієнтів відіграє важливу роль у моніторингу тауправлінні ключовими ресурсами компанії і застосовується тільки для внутрішніхцілей менеджменту. Показники фінансових результатів відобразили, якдіє фірма в порівнянні з іншими учасниками галузі і чи вартоінвесторам звернути увагу на нашу компанію.

  Для себе я з'ясував, що обрана стратегічна позиція уобласті пропозиції, яку компанія «Оргтехніка» займе щодоконкурентів буде дуже ефективною і дозволить збільшити товарообігкомпанії і отже збільшиться і прибуток компанії.

  Моя робота показала, що компанія «Оргтехніка» доситьліквідні, має високі показники чистої та валової маржі, що достатньопозитивно позначається на довірі до компанії інвесторів і потенційнихклієнтів. Крім того про це довірі може говорити і такий фінансовийпоказник, як коефіцієнт рентабельності чистих активів (ROSE).

  Отже, в ході роботи мною була досягнута поставлена на початкумета і вирішені завдання для її досягнення.

  Список використаної літератури

  1. Куршакова Н. «Маркетинг»: Москва 2002
  2. Фінансовий менеджмент (теорія і практика) під ред. Е.С. Стояновой. -
  М.: 2001 р.
  3. Фінансові аспекти маркетингу. Шмідт і Райт./Переклад з англ. М.: 2001м.
  4. Економічний аналіз./Под ред. Л.Т. Гіляровський - 2-е изд., Доп. Ізрад. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002 р. - 615 с.
  5. Економіка підприємства:/під ред. В.М. Семенова. - М.: Центр економікиі маркетингу, 2000 р. - 312 с.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !