ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Показники якості товару Шляхи підвищення конкурентоспроможності
       

   

  Маркетинг

  Кафедра комерційної діяльності та підприємництва

  Факультет комерції

  З дисципліни "Комерційне товарознавство та експертиза"

  На тему: "Показники якості товару. Шляхи підвищення конкурентоспроможності "

  Виконав: студент 3 курсу гр.3291
  Факультету "Підприємництва та фінансів"
  Чекмарьов Д.А.


  Консультант - викладач:
  Саратовців Ю.І.

  Санкт-Петербург

  -2001р .-

  Зміст


  Введення 2
  Показники якості товару 4
  Фактори що впливають на якість продукції. 19
  Фактори що впливають на конкурентоспроможність 21
  Забезпечення конкурентності продукції та шляхи її підвищення 22
  Порівняльна оцінка сортів пива: "Holsten Premium", "Балтика - Парнас
  № 5 "і" EFES Pilsener "26
  Висновок 33
  Список літератури: 34

  Введення

  При розвитку ринкових відносин забезпечення необхідного рівня якостіпродукції та послуг повинна бути стратегічним напрямком діяльностібудь-якої господарської одиниці. У той же час ключовим поняттям, що належать дооб'єкту ринку (продукція, послуга), є його конкурентоспроможність.

  Якість - синтетичний показник, що відображає сукупне проявбагатьох чинників - від динаміки і рівня розвитку національної економіки довміння організувати і керувати процесом формування якості у рамкахбудь-якої господарської одиниці. Разом з тим світовий досвід показує, щосаме в умовах відкритої ринкової економіки, немислимою без гостроїконкуренції, виявляються фактори, які роблять якість умовоювиживання товаровиробників, що визначає результатом їх господарськоїдіяльності.

  Якість включає в себе безліч компонентів. Перш за все, до нихвідносяться техніко-економічні показники якості продукції, а такожякість технології її виготовлення і експлуатаційні характеристики.
  Показники призначення продукції, надійності та довговічності, трудомісткість,матеріалоємності, наукоємності - визначальні в цьому ряду.

  В останні роки все більше значення набувають і такі властивості тахарактеристики продукції, як екологічні, ергономічні, естетичні.
  Екологічні показники характеризують відповідність товару вимогамзахисту навколишнього середовища і грунтуються на раціональному і дбайливеприродокористуванні. Ергономічні пов'язані з урахуванням властивостей і особливостейлюдського організму і покликані дотримуватись гігієнічні (освітленість,токсичність, шум, вібрація, запиленість та ін), антропометричні
  (відповідність форми і конструкції виробу розмірам і конфігураціїлюдського тіла), фізіологічні, психологічні та інші вимоги.
  Естетичні показники визначають зовнішню форму і вид продукції, їїдизайн, привабливість, виразність, емоційність впливу наспоживача і т.д.

  Проблема якості продукції носить в сучасному світі універсальнийхарактер. Вона не належала до розряду простих у всі часи і особливогостро стоїть зараз, на етапі переходу до ринкової економіки. Нашіпідприємства стикаються з великими труднощами; скороченням виробництва,багато заводи зупиняються, колективи не отримують зарплату. Проблемиускладнюються ще й нестабільністю у фінансовій системі. Назріває питання: прояку ж якість може йти мова в такій ситуації? Аби вижити, недопустити остаточного розвалу індустрії країни. А ключем, яким, якпоказує досвід багатьох країн, що відкриває двері виходу з кризи, єсаме якість.

  Від того, наскільки успішно вирішується проблема якості, залежить багато чого векономічному і соціальному житті країни. Об'єктивний фактор, що пояснюєбагато глибинні причини наших економічних та соціальних труднощів,знижуються темпів економічного розвитку за останні десятиліття, зодного боку, і причини підвищення ефективності виробництва та рівняжиття в розвинених країнах Заходу, з іншого це якість створюваної іпродукції, що випускається.

  Якість товару, його експлуатаційна безпека і надійність, дизайн,рівень післяпродажного обслуговування є для сучасного покупцяосновними критеріями при здійсненні покупки і отже, визначаютьуспіх або неуспіх фірми на ринку.

  Сучасна ринкова економіка висуває принципово нові вимогидо якості продукції, що випускається. Це пов'язано з тим, що заразвиживання будь-якої фірми, її стійке положення на ринку товарів і послугвизначаються рівнем конкурентоспроможності. У свою чергу,конкурентоспроможність пов'язана з дією декількох десятків факторів,серед яких можна виділити два основних - рівень ціни та якістьпродукції. При цьому якість продукції поступово виходить на перше місце.
  Продуктивність праці, економія усіх видів ресурсів поступаються місцемякості продукції.

  Як вже було зазначено вище, якість - складному поняття, і йогозабезпечення потребує об'єднання наукових сил, від творчого потенціалу допрактичного досвіду багатьох фахівців. І за нинішньої ситуації в Росіїпроблема якості не тільки важлива, але й повинна бути вирішена спільнимизусиллями держави, федеральних органів управління, керівниківколективів підприємств, вчених, конструкторів, кожного робітника.

  Я роблю цю курсову роботу щоб наочно побачити і переконатися те,який вплив робить проблема якості на конкурентоспроможність товару,а отже і на ефективність виробництва. І зв'язку з тим, щоякість є основою для успішного просування товару на ринку іголовним критерієм оцінки продукції, я вирішив виявити можливі шляхи або хочаб часткове вирішення цієї проблеми. Все це і буде метою моєїкурсової роботи. Завдання ж я поставлю таку: спробувати виявити негативнічинники цього явища і описати можливі шляхи підвищенняконкурентоспроможності товару.

  Показники якості товару

  Основні напрямки визначення складу і структури характеризуютьсявластивостей відображає класифікація показників, що застосовуються при оцінці рівняякості продукції.
  За способом вираження вони можуть бути в натуральних одиницях (кілограми,метри, бали, безрозмірні), а також у вартісних одиницях.
  За оцінкою рівня якості - базові, відносні показники.
  За стадії визначення - прогнозовані, проектні, виробничі,експлуатаційні показники.
  За характеризується властивостями вони можуть бути одиничними і комплексними
  (груповими, узагальненими, інтегральними).
  Поодинокі і комплексні показники якості, можуть об'єднуватися врізні групи в залежності від того, які відносини об'єкта (системи) ззовнішнім середовищем вас цікавлять. Приклад такого угрупування показано у таблиці:
  Табл. № 1

  | № | Середовища розгортання | Групи показників |
  | п/п | функції якості | якості |
  | 1 | предметна середа | показники функціонального |
  | | | Призначення |
  | 2 | предметна середу під | показники надійності |
  | | Часу | |
  | 3 | предметна середу в | показники |
  | | Просторі | транспортабельності |
  | 4 | виробничо-технологічними | показники |
  | | Еская середа | технологічного та |
  | | | Організаційного рівня |
  | | | Виробництва |
  | 5 | Середа економічних | економічні показники |
  | | Відносин | |
  | 6 | Середа екологічних | екологічні показники |
  | | Відносин | |
  | 7 | Середа відносин | показники безпеки |
  | | Безпеки | |
  | 8 | Середа ергономічних | ергономічні показники |
  | | Відносин | |
  | 9 | Середа естетичних | естетичні показники |
  | | Відносин | |
  | 10 | Середа патентно-правових | патентно-правові |
  | | Відносин | показники |
  | 11 | нормативна середа | показники стандартизації |
  | 12 | Середа ринкових відносин | показники |
  | | | Конкурентоспроможності |


  При аналізі груп показників можна помітити певну кореляціюміж ними. Наприклад, такий показник рівня технологічності виробництва,як енергоємність продукції, тісно пов'язаний з групами економічних іекологічних показників.

  Якість продукції оцінюється на основі кількісного вимірувизначальних її властивостей. Сучасна наука і практика виробили системукількісної оцінки властивостей продукції, які і дають показникиякості. Широко поширена класифікація властивостей предметів (товарів)за такими групами, які дають відповідні показники якості:

  -показники призначення товару,

  -показники надійності,

  -показники технологічності,

  -показники стандартизації і уніфікації,

  -ергономічні показники,

  -естетичні показники,

  -показники транспортабельності,

  -патентно - правові показники,

  -екологічні показники,

  -показники безпеки.

  Показники призначення характеризують корисний ефект від використанняпродукції по призначенню й обумовлюють область застосування продукції. Дляпродукції виробничо-технічного призначення основним може служитипоказник продуктивності. Для виробів машино та приладобудування,електротехніки та інших показники призначення характеризують кориснуроботу, що здійснюються виробом.

  Даний показник дозволяє визначити, який обсяг продукції може бутивипущений за допомогою оцінюваної продукції чи який обсяг виробничихпослуг може бути наданий за певний проміжок часу.

  До групи показників призначення відносять наступні підгрупи:класифікаційні, функціональної і технічної ефективності,конструктивні, а також складу та структури.

  Класифікаційні показники характеризують належність продукції допевної класифікаційної угруповання. До класифікаційнимипоказниками, наприклад, відносяться: потужність електродвигуна; місткість ковшаекскаватора; передавальне число редуктора; межа міцності картону длявзуття; вміст вуглецю в сталі та ін

  Показники функціональні та технічної ефективності характеризуютькорисний ефект від експлуатації або споживання продукції і прогресивністьтехнічних рішень, які закладаються в продукцію. Ці показники длятехнічних об'єктів називаються експлуатаційними.

  . До показників функціональної і технічної ефективності відносяться:

  . показник продуктивності верстата, що визначає кількість виготовленої продукції за певний період;

  . показник точності і швидкості спрацьовування вимірювального приладу;

  . показник точності тканини для швейних виробів;

  . питома енергоємність електрокаміна, обумовлена витратами електроенергії на одиницю виділеного тепла;

  . показник водонепроникності тканини для плаща;

  . калорійність харчових продуктів та ін

  Конструктивні показники характеризують основні проектно-конструкторськірішення, зручність монтажу й установки продукції, можливість їїагрегатування і взаємозамінності. До конструктивним показниками,наприклад, відносяться: габаритні розміри; приєднувальні розміри; наявністьдодаткових пристроїв, наприклад, наявність сигналу і календаря в ручнихгодинах та ін

  Показники складу і структури характеризують вміст у продукціїхімічних елементів або структурних груп.

  До показників складу і структури, наприклад, відносяться:

  . масова частка компонент (легуючих добавок) в сталі;

  . концентрація різних домішок в кислотах;

  . масова частка сірки, золи в коксі;

  . масова частка цукру, солі у харчових продуктах та ін

  Показники надійності. Надійність є одним з основних властивостейпромислової продукції. Складність і інтенсивність режимів роботи різнихвиробів безперервно зростає, підвищується відповідальність виконуванихфункцій. Чим відповідальніше функції, тим вище повинні бути вимоги донадійності. Недостатня надійність машин і пристроїв призводить до великихвитрат на ремонт і підтримку їх працездатності в експлуатації.
  Надійність виробів багато в чому залежить від умов експлуатації: температури,вологості, механічних навантажень, тиску, радіації та ін

  Терміни та визначення в галузі надійності відносяться до технічнихоб'єктів, під якими розуміється предмет певного цільовогопризначення, що розглядається в періоди проектування, виробництва,досліджень і випробування на надійність, звернення, експлуатації. Об'єктамиможуть бути вироби, системи та їх елементи, зокрема, споруди,установки, пристрої, машини, апаратура, прилади та їх частини, агрегати іокремі деталі.

  Надійність - це властивість об'єкта зберігати в часі у встановленихмежах значення всіх параметрів, що характеризують спроможність виконуватинеобхідні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічногообслуговування, ремонтів, зберігання і транспортування.

  Надійність товару - складна властивість якості, що залежить відбезвідмовності, ремонтопридатності, зберігання, властивостей і довговічностітовару. Залежно від особливостей оцінюваної продукції дляхарактеристики надійності можуть використовуватися як всі чотири, так ідеякі з цих показників.

  Безвідмовність - властивість надійності товару зберігати працездатність упротягом деякого напрацювання в годинах без вимушених перерв.

  До показників безвідмовності відносяться:

  . ймовірність безвідмовної роботи;

  . середнє напрацювання до першої відмови, наробіток на відмову;

  . інтенсивність відмов;

  . параметр потоку відмов;

  . відносяться гарантійна напрацювання (ГОСТ 27.004.-85 "Надійність в техніці, технологічні системи, терміни і визначення ").

  Безвідмовність - властивість об'єкта безупинно зберігати працездатнийстан протягом деякого часу або деякого напрацювання.
  Безвідмовність властива об'єкту в кожному з режимів його експлуатації.
  Саме ця властивість складає головний зміст поняття надійності. Однак вононе вичерпує всього змісту надійності. Будь-який, навіть найвищий,рівень безвідмовності системи не дає повної гарантії того, що відмоване виникне. Причому, наслідки відмови в більшості випадків залежать невід самого факту його появи, а від того, наскільки швидко може бутивідновлена втрачена об'єктом працездатність, тобто усунутий відмову. Узв'язку з цим всі об'єкти діляться на дві групи - відновлювані аборемонтовані об'єкти і невідновних.

  Ремонтопридатність - властивість об'єкта, що полягає у пристосуванні допопередження причин виникнення відмов, ушкоджень і підтримці івідновленню працездатного стану шляхом проведення технічногообслуговування і ремонтів.

  На ремонтопридатність впливають конструктивні особливості машин, механізміві вузлів; доступ до контрольних вузлів і місць регулювання; повнотасупровідної документації. Ремонтопридатність тісно пов'язана зконструктивністю і технологічністю. До показників ремонтопридатностівідносяться: ймовірність відновлення працездатного стану; середнєчас відновлення працездатного стану; середня трудомісткістьремонту та технічного обслуговування.

  Ремонтопридатність об'єкта оцінюється коефіцієнтом готовності
  (технічного використання), що визначається за формулою

  де, То - середнє напрацювання на відмову відновлюваного об'єкта, ч; Тв - середній час відновлення об'єкта після відмови, ч.

  З формули видно , що коефіцієнт готовності характеризує одночаснодва різні властивості об'єкта - безвідмовність і ремонтопридатність.

  зберігання - властивість об'єкта зберігати значення показниківбезвідмовності, довговічності і ремонтопридатності протягом і післязберігання або транспортування. Основним показником зберігання єсередній термін зберігання.

  Термін зберігання - це календарна тривалість зберігання аботранспортування об'єкта, протягом і після якої зберігаються значенняпоказників безвідмовності, довговічності і ремонтопридатності ввстановлених межах. Зберігання властивостей якості об'єктахарактеризує частку зниження найважливіших показників призначення, надійності,ергономічності, екологічність, естетичність (дизайну), патентоспроможностів міру використання об'єкта.

  Кожен показник має свою функцію і, відповідно, частку зниженняпервинних показників. Загалом, як ця функція має такий вигляд:

  Рис. 1 Функція зберігання показників якості об'єкта у міру його використання (зберігання)

  Форма кривої на рис. 1 показує, що в перший час використанняоб'єкта (Тн) показники його якості не погіршуються. А потім починаєтьсящорічне зниження (погіршення) показників кач?? ства, і чим більше термінслужби (застосування) об'єкта, тим більше частка щорічного зниження. Дожаль, в даний час мало результатів досліджень у цій області.
  Є відомості тільки по деяких властивостях деяких об'єктів.
  Наприклад, продуктивність тракторів через 2-3 роки знижується на 2-5%щорічно, металорізальних верстатів - на 2-3%.

  Залежно від особливостей і призначення об'єкта термін зберігання йогодо введення в експлуатацію може включати термін зберігання в упаковці або взаконсервованому вигляді, термін монтажу та термін зберігання на іншому упакованомуабо законсервованому більш складному об'єкті.

  Довговічність - властивість об'єкта зберігати працездатний стан донастання граничного стану при встановленій системі технічногообслуговування та ремонту. Довговічність характеризує властивість надійності зпозиції граничної тривалості збереження працездатності об'єкта зурахуванням перерв у роботі (на рис. 1 - це термін Tпр). Збереженняпрацездатності об'єкта в межах терміну служби чи терміну до першогокапітального ремонту залежить не тільки від режиму й організаційно -технічних умов роботи, заходів відновлювального характеру,що проводяться в цей час, але також здатності зберігати ці властивості вчасу.

  До показників довговічності об'єкта відносять нормативний термін служби (термінзберігання), термін служби до першого капітального ремонту, ресурс до списання,а також інші показники (ГОСТ 27.002-83).

  Показники технологічності характеризують ефективність конструкторсько -технологічних рішень для забезпечення високої продуктивності праціпри виготовленні і ремонті продукції саме за допомогою технологічностізабезпечується масовість випуску продукції, раціональний розподілвитрат матеріалів, засобів праці і часу при технологічній підготовцівиробництва, виготовлення та експлуатації продукції.

  До основних показників технологічності конструкцій відносяться наступні:

  . коефіцієнт меж проектної уніфікації (запозичення) компонентів конструкцій;

  . коефіцієнт уніфікації компонентів технологічних процесів;

  . питома вага деталей з механічною обробкою;

  . коефіцієнт прогресивності технологічних процесів.

  Ці показники безпосередньо впливають на масу вироби,коефіцієнт використання матеріалів, трудомісткість технологічноїпідготовки виробництва, власного виробництва, підготовки дофункціонування, технічного обслуговування та відновлення об'єкту,витрати по стадіях життєвого циклу.

  Коефіцієнт міжпроектної уніфікації (запозичення) компонентівконструкції об'єкту:

  Де Нзаім - кількість найменувань виробів, деталей, складових частиноб'єкта, запозичених з інших проектів,

  Н - загальна кількість найменувань деталей та інших складових частиноб'єкта, включаючи запозичені та оригінальні.

  Коефіцієнт уніфікації (запозичення) технологічних процесіввиготовлення об'єкту:

  Де Нс.т.п. - Кількість найменувань існуючих технологічнихпроцесів, запозичених для виробництва нового об'єкта,

  Нт.п. - Загальна кількість найменування технологічних процесіввиготовлення нового об'єкта, включаючи запозичені і знову розроблені.

  Питома вага деталей об'єкта з механічною обробкою:

  Де Нмех - кількість найменувань деталей об'єкту, трудомісткістьмеханічної обробки яких вище 10% повної трудомісткості їхвиготовлення.

  Коефіцієнт прогресивності технологічних процесів виготовленняоб'єкту:

  Де Нпр.т.п. - Кількість найменувань прогресивних технологічнихпроцесів виготовлення об'єкта, залежить від програми випуску предметапраці, віку технології та методу виготовлення.

  Необхідність кількісної оцінки технологічності конструкції виробів,а також номенклатура показників і методика їх визначення встановлюютьсяв залежності від виду виробів, типу виробництва та стадії розробкиконструкторської документації галузевими стандартами або стандартамипідприємства.

  Показники стандартизації та уніфікації - це насиченість продукціїстандартними, уніфікованими й оригінальними складовими частинами, а такожрівень уніфікації в порівнянні з іншими виробами. Всі деталі виробиподіляються на стандартні, уніфіковані й оригінальні. Чим вище відсотокстандартних і уніфікованих деталей, тим краще як для виробникапродукції, так і для споживача.
  Стандартизація та уніфікація передбачають раціональне скороченнякількості типорозмірів складових частин у проектуються і виготовляютьсяоб'єктах.
  До показників стандартизації і уніфікації відносяться наступні:

  а) коефіцієнт стандартизації об'єкта

  де, НСТ - кількість типорозмірів (найменувань) складових частиноб'єкта, що випускаються по державним, республіканським стандартам,стандартам фірми (підприємства), крім стандартних кріпильних виробів; Н - загальна кількість типорозмірів складових частин об'єкта (без стандартнихкріпильних виробів)

  б) коефіцієнт міжпроектної уніфікації комплектів конструкції об'єкта


  Нзаім - кількість найменувань деталей та інших складових частин об'єкта
  (без стандартного кріплення), запозичених з інших проектів;

  в) коефіцієнт повторюваності складових частин об'єкта

  де, n - загальна кількість складових частин об'єкта (без стандартнихкріпильних виробів), шт.

  За результатами дослідження впливу рівня уніфікації об'єкта наокремі техніко-економічні показники можна робити тільки приватнівисновки і знаходити резерви поліпшення цих показників за умови, щоінші показники (якість, витрати у споживача) не погіршаться.

  Ергономічні показники відбивають взаємодія людини з виробом,його відповідність гігієнічним, фізіологічним, антропометричних, іпсихологічним властивостям людини, що виявляється при користуванні виробом.
  До таких показників можна віднести, наприклад, зусилля, необхідні длякерування трактором, розташування ручки в холодильника, кондиціонер укабіні баштового крана або розташування керма у велосипеда, освітленість,температура, вологість, запиленість, шум, вібрація, концентрація чадногогазу і водяних пар у продуктах згоряння.

  Ергономічні показники якості використовуються при визначеннівідповідності об'єкта ергономічним вимогам, що пред'являються, наприклад, дорозмірами, формою, кольором вироби та елементів його конструкції, до взаємногорозташуванню елементів і т.п.

  Ергономічні показники якості охоплюють всю область факторів,що впливають на працюючу людину і експлуатовані вироби. Зокрема,при вивченні робочого місця приймається до уваги не тільки робоча позалюдини і її руху, дихальні функції, сприйняття, мислення, пам'ять,але і розміри сидіння, параметри інструментів, засоби передачі інформаціїі т.д. Терміни і визначення за ергономічним показникам якостіпромислових виробів встановлені ГОСТ 16035-70.

  Ергономічні показники продукції класифікуються на:

  а) гігієнічні - показники, які використовуються при визначенні відповідностівироби гігієнічних умов життєдіяльності та працездатностілюдини при взаємодії його з виробом.

  До групи гігієнічних входять показники, що характеризують рівеньосвітленості, температури, вологості, тиску, напруженості магнітного таелектричних полів, запиленості, випромінювання, токсичності, шуму, вібрації,перевантаження (прискорень).

  б) антропометричні - показники, які використовуються при визначеннівідповідності виробу розмірам і формі людського тіла і його окремихчастин;

  До групи антропометричних входять показники, що характеризують:

  . відповідність конструкції виробу розмірам тіла людини і його окремих частин;

  . відповідність конструкції виробу форми тіла і його окремих частин, що входять у контакт з виробом;

  . відповідність конструкції виробу розподілу маси людини.

  в) фізіологічні і психофізіологічні - показники, які використовуються привизначенні відповідності виробу фізіологічним властивостям (вимогам)людини і особливостей функціонування його органів чуття (швидкісні ісилові можливості людини, а також пороги слуху, зору, тактильноговідчуття тощо);

  В групу фізіологічних і психофізіологічних показників входятьпоказники, що характеризують:

  . відповідність конструкції виробу силовим можливостям людини;

  . відповідність конструкції виробу швидкісним можливостям людини;

  . відповідність конструкції виробу (розміру, форми, яскравості, контрасту, кольору і просторового положення об'єкта спостереження) зоровим психофізіологічних можливостей людини;

  . відповідність конструкції виробу, що містить джерело звукової інформації, слуховим психофізіологічних можливостей людини;

  . відповідність виробу (форми та розташування виробу і його елементів) відчутних можливостей людини;

  . відповідність виробу смакових і нюхових можливостей людини.

  г) психологічні - показники, які використовуються при визначеннівідповідності вироби психологічних особливостей людини, знаходятьвідображення в інженерно-психологічних вимогах, вимоги психологіїпраці і загальної психології, що пред'являються до промислових виробів.

  До групи психологічних входять показники, що характеризують:

  . відповідність виробу можливостям сприйняття і переробки інформації;

  . відповідність виробу закріпленим і знов сформованим навичкам людини (з урахуванням легкості і швидкості їх формування) при користуванні виробом.

  . Рівень ергономічних показників визначається експертами - ергономістів, що спеціалізуються в даній галузі промисловості за розробленою спеціальною шкалою оцінок у балах.

  Показники транспортабельності характеризують пристосованість продукціїдо транспортування без використання або споживання її.

  До показників транспортабельності відносяться:

  . середня тривалість підготовки продукції до транспортування;

  . середня трудомісткість підготовки продукції до транспортування;

  . середня тривалість встановлення продукції на засіб транспортування певного виду;

  . коефіцієнт використання об'єму засоби транспортування;

  . середня тривалість розвантаження партії продукції з засобів транспортування певного виду.

  Для оцінки показників транспортабельності необхідно мати вихіднідані, що характеризують процес транспортування такі, як: маса та об'ємодиниці продукції, показники фізико-механічних властивостей, габаритнірозміри виробу, показники зберігання продукції, гранично допустимізначення режимів транспортування (гранична швидкість рухутранспорту, інерційні перевантаження і т. п.), норми вантажно-розвантажувальнихробіт, коефіцієнт максимально можливого використання ємності абовантажопідйомності транспортного засобу при транспортуванні даноїпродукції, сприйнятливість вантажів, що перевозяться до теплових і механічнихзовнішніх впливів і т. д.

  Найбільш повно і всебічно транспортабельність оцінюється вартіснимипоказниками, що дозволяють одночасно врахувати матеріальні та трудовівитрати, кваліфікацію і кількість людей, зайнятих роботами зтранспортування, а також фактор часу.

  Патентно-правові показники характеризують патентний захист і патентнучистоту продукції і є істотним чинником при визначенніконкурентоспроможності. При визначенні патентно-правових показниківслід враховувати у виробах нові технічні рішення, а також рішення,захищені патентами в країні, наявність реєстрації промислового зразка ітоварного знака, як у країні-виробнику, так і в країнахпередбачуваного експорту.

  Патентно-правовий рівень промислового виробу оцінюється за допомогоюбезрозмірних двох показників: показник патентного захисту (абопатентоспроможності) та показника патентної чистоти.

  Офіційним документом, що свідчить про патентну захисту і патентноїчистоті вироби, є патентний формуляр, що виконується відповідно до
  ГОСТ 2.110-68.

  Показник патентного захисту характеризує кількість і вагомість новихвітчизняних винаходів, реалізованих в даному виробі (в тому числі істворених при його розробці), тобто характеризує ступінь захисту виробиналежать вітчизняним фірмам авторськими свідоцтвами в країні іпатентами за кордоном з урахуванням значущості окремих технічних рішень.

  Показник патентної чистоти характеризує можливість безперешкодноїреалізації товару на внутрішньому і зовнішньому ринках.

  Товар володіє патентною чистотою відносно даної країни, якщо він немістить технічних рішень, що підпадають під дію патентів,свідоцтв виключного права на винаходи, показні моделі,промислові зразки і товарні знаки, зареєстрованих в цій країні.

  При визначенні показника патентної чистоти товару необхідно враховувати,що товари, що випускаються для реалізації тільки всередині країни, не повинніпорушувати діючі патенти виключного права, видані в Російській
  Федерації (СРСР), а вироби, які можуть стати об'єктами експорту, неповинні порушувати діючі патенти третіх осіб, видані в передбачуванихкраїнах експорту.

  Для розроблених нових товарів цю вимогу можна виконати,забезпечивши їм патентну чистоту відносно країн, що займають провіднестановище в світі в цій галузі.

  Екологічні показники характеризують рівень шкідливих впливів нанавколишнє середовище, що виникають при експлуатації або споживанні продукції.
  Показники екологічності товару - одні з найважливіших властивостей, що визначаютьрівень його якості.

  Для обгрунтування необхідності врахування екологічних показників при оцінціякості продукції проводиться аналіз процесів її експлуатації абоспоживання для виявлення можливості хімічних, механічних, світлових,звукових, біологічних, радіаційних та інших впливів на навколишнєприродне середовище. У разі виявлення шкідливих впливів зазначених факторів наприроду групу екологічних показників необхідно включати до номенклатурипоказників, що застосовуються для оцінки рівня якості продукції.

  До екологічних показників відносяться:

  . вміст шкідливих домішок (елементи, оксиди, метали і т.п.) в продуктах згоряння двигунів різних машин, обладнання, агрегатів, комплексів;

  . ймовірність викидів шкідливих часток, газів, випромінювань при зберіганні, транспортуванні, експлуатації або споживанні продукції

  . радіоактивність функціонування атомних електростанцій та інших об'єктів, пов'язаних з дослідженням, "прирученням" та використанням атомної енергії

  . рівень шуму, вібрації та енергетичного впливу транспортних засобів різного призначення та інших машин і агрегатів.

  При виборі екологічних показників повинні бути відображені вимоги,виконання яких забезпечує підтримку раціонального взаємодіїміж діяльністю людини і навколишнім середовищем, а також попередженняпрямого і непрямого шкідливого впливу результатів експлуатації абоспоживання продукції на природу.

  Облік екологічних показників повинен забезпечити:

  . обмеження надходжень у природне середовище промислових, транспортних і побутових стічних вод і викидів для зниження вмісту забруднюючих речовин в атмосфері, природних водах та грунтах до кількості, що не перевищують гранично допустимі концентрації;

  . збереження і раціональне використання біологічних ресурсів;

  . можливість відтворення диких тварин та підтримання в сприятливому стані умов їх перебування;

  . збереження генофонду рослинного і тваринного світу, у тому числі рідкісних і зникаючих видів.

  Всі показники екологічності по різних об'єктах регламентуються ввідповідних нормативних актах і документах (законах, стандартах,будівельних нормах і правилах, інструкціях і т.п.).

  В даний час ряд міжнародних організацій (ООН, МАГАТЕ, ІСО, МЕК іін) здійснює постійний моніторинг за функціонуванням окремихоб'єктів, зміною екологічних параметрів навколишнього природного середовища,здоров'ям тваринного світу. Промислово розвинені країни в останні рокирізко?? жесточают вимоги до екологічності об'єктів. Однак істотнихкінцевих результатів у світовому масштабі ця робота поки не дає. Показникиекології земної кулі продовжують погіршуватися.

  У Російській Федерації на основі Закону "Про охорону навколишнього природногосередовища ", прийнятому 19.12.1991 р., формується система правового танормативного забезпечення проблем екології.

  Показники безпеки характеризують особливості продукції,що забезпечують безпеку людини (обслуговуючого персоналу) приексплуатації або споживанні продукції, монтажі, обслуговуванні, ремонті,зберіганні, транспортуванні від механічних, електричних, тепловихвпливів, отруйних і вибухових парів, акустичних шумів, радіоактивнихвипромінювань і т. п.

  Показники безпеки повинні відображати вимоги, що обумовлюють заходита засоби захисту людини в умовах аварійної ситуації, несанкціонованої і не передбаченої правилами експлуатації в зоніможливу небезпеку.

  Для характеристики розсіювання фактичних значень певногопоказника якості у різних одиниць продукції одного виду застосовуютьпоказники однорідності, які використовуються для оцінки стабільностіпоказників якості в умовах масового і серійного виробництвапродукції.

  Чим краще налагоджене виробництво, ніж однорідні що використовується сировина,матеріали, комплектуючі вироби, чим стабільніші умови виробництва, втому числі кліматичні, тим менше розкид можливих значень показниківякості, що характеризують продукцію.

  До показників однорідності, наприклад, відносяться: середньоквадратичневідхилення значень показників якості, розмах - різниця міжмаксимальним і мінімальним результатами.

  Фактори що впливають на якість продукції.

  На кожному підприємстві на якість продукції впливають різноманітні фактори, як внутрішні, так і зовнішні.

  До внутрішніх відносяться такі, які пов'язані зі здатністю підприємства випускати продукцію належної якості, тобто залежать від діяльності самого підприємства. Вони численні, їх класифікують на наступні групи: технічні, організаційні, економічні, соціально
  - психологічні.

  Технічні фактори істотно впливають на якість продукції, тому впровадження нової технології, застосування нових матеріалів, більш якісного сировини - матеріальна основа для випуску конкурентоспроможної продукції.

  Організаційні фактори пов'язані з вдосконаленням організації виробництва і праці, підвищенням виробничої дисципліни та відповідальності за якість продукції, забезпеченням культури виробництва та відповідного рівня кваліфікації персоналу.

  Економічні фактори обумовлені витратами на випуск і реалізацію продукції, політикою ціноутворення і системою економічного стимулювання персоналу за виробництво високоякісної продукції.

  Соціально - економічні фактори значною мірою впливають на створення здорових умов праці, відданості і гордості за м

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !