ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розробка нового методу використання нафтових свердловин
       

   

  Маркетинг

  ЗМІСТ

  Введення

  1 Аналітична частина

  1.1 Стан світового нафтового ринку та перспективи його розвитку

  1.2 Аналіз виробничо-економічної діяльності

  СП "МеКаМінефть"

  1.3 Організаційна структура управління СП "МеКаМінефть"

  1.4 Аналіз існуючих стратегій маркетингу

  2 Теоретичні дослідження

  2.1 Експертна модель оцінки стратегії маркетингу

  2.2 Розробка моделі заходів щодо реалізації маркетингової стратегії

  2.3 Розробка моделі оцінки ефективності гідроразрива пласта на родовищах нафти Росії та Казахстану

  2.4 Маркетингове прогнозування ефективності біополімеру

  3 Статистичний аналіз діяльності СП "МеКамінефть" і розробка практичних рекомендацій

  3.1 регресійні моделювання ефективності гідроразрива пласта

  3.2 Модель прогнозування економічної ефективності варіантів

  розробки із застосуванням біополімерів вітчизняного виробництва

  3.3 Оцінка економічної ефективності розробленої теми

  Висновок

  Список літератури

  Додаток

  ВСТУП

  Стан нафтової галузі можна охарактеризувати лише як складне.
  Падіння в 1998 році цін на світовому нафтовому ринку з $ 18-20 до рівня $ 10 -
  12 за барель увійде в історію світового нафтового сектора. Нинішня ціновакатастрофа порівнянна, на думку багатьох експертів, з нафтовими кризамипочатку 70-х і середини 80-х років. Основними факторами зниження світових цінна нафту визнаються

  - підвищення квот країнами - експортерами, зростання експорту іракської нафти і отже, зростання пропозиції нафти;
  - азіатський економічна криза, що приймає глобальний характер;
  - зростання технологічних здібностей збільшити запаси і видобуток нафти практично в кожній країні - експортері;
  - потепління клімату.

  Світова ціна на нафту - одна з ключових для Росії і Казахстанумакроекономічних параметрів, оскільки нафта та нафтопродукти були і,очевидно, ще довгий час залишаться основою російського експорту. У
  1997р. На них припало майже 25% експорту країни. Ситуація на зовнішньомуринку визначає і фінансове становище російських нафтових компаній.
  Криза світових цін на нафту становить серйозну загрозу не тількинафтової промисловості, а й усій економіці Росії. Відбувається зупинкасвердловин з безповоротною втратою частини запасів. Як наслідок - зменшеннянадходжень до бюджету, ліквідації робочих місць, згортання виробництва всуміжних галузях, посилення податкового тягаря на всіх галузях економіки.

  Зниження світових цін на нафту та нафтопродукти стало потужним чинникомзменшення відповідних внутрішніх цін в Росії в сполученні з впливомфінансово-економічної кризи. У результаті внутрішні ціни на нафту в
  1998 зменшилися (до серпнево-вересневої кризи) на 30%.
  Вплив російських чинників на зниження цін виразилося у щорічномузниження внутрішнього попиту на нафтопродукти на 5-7% (до останньогокварталу 1997 року, світовий попит на противагу, щорічно зростав на
  1,3-1,5%). Різко знизилися як введення в дію нових родовищ, так іексплуатаційне буріння, що позначилося на видобутку нафти в Росії, данівідображені на малюнку 1.3. У подібних умовах багато нафтові компаніїзбанкрутували.

  Отже, виникає проблема підвищення віддачі вже діючихсвердловин. Істотна зміна структури запасів нафти обумовлюєнеобхідність пошуку, створення і промислового впровадження нових технологійвпливу на нафтоносні шари. Одним з таких нових методів єметод гідравлічного розриву пласта. Даний метод припускаєвикористання спеціальних матеріалів у своєї технології. У зв'язку з тим, щогідравлічний розрив пласта є дуже дорогим, виникаєнеобхідність використання його в якості одного з видів послуг стороннімнафтовидобувним організаціям. Що дозволить розширити ринок використанняданого виду послуг за межами Росії та СНД. Для цього необхідноздійснити цілий ряд досліджень, в яких повинен бути зроблений особливийакцент на маркетингові дослідження.

  На підставі вищесказаного можна зробити висновок про актуальністьданої теми.

  Тому метою даної роботи є підвищення продуктивностінафтових свердловин і рентабельності СП "МеКаМінефть".

  Об'єктом дослідження є процес стратегічного управління СП
  "МеКаМінефть", а предметом дослідження є прогнозуванняефективності використання методу гідравлічного розриву пласта ібіополімеру.

  Наукова новизна роботи полягає в розробці моделі оцінкиефективності методу гідравлічного розриву пласта і прогнозуванняекономічного ефекту застосування біополімеру.

  Практична цінність полягає в розробці плану маркетинговихзаходів щодо реалізації стратегії менеджменту СП "МеКаМінефть" до 2005року.

  1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

  1. Стан світового нафтового ринку та перспективи його розвитку.

  Казахстан має у своєму розпорядженні великими природними ресурсами, достатнімекономічних, науково-технічним та інтелектуальним потенціалом,необхідними трудовими ресурсами, вигідним економіко-географічнимстановищем. Є сприятливі умови для налагодження взаємовигідногоспівробітництва з республіками СНД, активного розгортаннязовнішньоекономічної діяльності.

  Економіка перебуває на вістрі уваги всього суспільства. Життя людей,соціальна сфера, міць самої держави - все це залежить від стануекономіки.

  Як було відзначено Президентом РК Н.А. Назарбаєвим "... Основніпередумови до проведення реформ і вирішення завдань модернізації економіки вреспубліці вже створені "[19, с.1].

  Промисловість - частина суспільного виробництва, покликаназадовольняти потреби суспільства в паливі, енергії, машинах, приладах,обладнанні та інших промислових виробах і послуги.

  Казахстан вступив в ринкову економіку, і процес трансформаціїпланової економіки в ринкову зіткнувся з новими, раніше невідомими для
  Казахстану проблемами. Серед них - подолання інфляції, обмеженнядефіциту бюджету, створення ринкових відносин і взаємозв'язків міжсуб'єктами ринку, вироблення абсолютно нових інструментів управліннянаціональною економікою. Казахстану в спадок від колишнього СРСРдісталося надзвичайно монополізована економіка. З одного боку самевеликі підприємства та об'єднання в республіці виробляють основні обсягисировинних ресурсів, що мають експортне значення, що даютьвалютні надходження. На багатьох з них використовуються не має аналогівтехнологія, висока кваліфікація працівників.

  З іншого - більшість підприємств, що виробляють експортне сировинає монополістами, не мають конкурентної боротьби на міжнародномуринку. Республіка продає, перш за все, сировина, яка потребує переробкина місці і залучення іноземного капіталу.

  Економічна ситуація в республіці в кінці 1998 року найбільшебула пов'язана з російським і світовим кризами, а також збільшенняминегативних явищ у національній економіці [16, с.5-8].

  За даними статистики, в даний час в Казахстані спостерігаєтьсятенденція зниження інвестицій з іноземних джерел. Як і ранішеосновна маса капітальних вкладень використовується спільними підприємствами
  (48,8%). У регіональному розвиток зовнішні ресурси найбільше направляютьсяу нафтові регіони республіки, де Мингистауская і Кизилординська областіє лідерами [18, с.15-22].

  Аналізуючи інвестиційну діяльність в Казахстані, можна переконатися всировинної спрямованості використовуваних зовнішніх коштів.

  Одним з найважливіших у питаннях реформування зовнішньоторговельного сектору
  Казахстану в період здобуття суверенітету стали: побудова власноїзовнішньоторговельної стратегії, налагодження багатосторонніх торговельних зв'язків. Принаявність численних негативних чинників основне протиріччяполягає в тому, що в умовах кризи і спаду виробництва зусилля булиспрямовані на кількісне збільшення обсягів експорту з одночаснимналагодженням торгових контактів. Необхідно відзначити, що для здійсненняефективної зовнішньоторговельної стратегії основоположними визнавалисянаступні принципи [20, с.53-56]:
  - відкритість економіки;
  - ефективний валютний режим;
  - розвиток торговельної інфраструктури;
  - розширення участі республіки в міжнародний поділ праці;
  - заняття певної ніші для вітчизняних товарів;
  - повномасштабна реалізація порівняльних і конкурентних переваг у зовнішній торгівлі.

  Вживалися заходи, з метою вдосконалення зовнішньоторговельної політики,які сприяли притоку фінансових коштів до бюджету для структурноїперебудови економіки і виходу з кризи. Основний приплив валютних коштівздійснюється, в основному за рахунок експортних поставок вуглеводневої імінеральної сировини на ринку ближнього і далекого зарубіжжя.

  Характер торговельних взаємин між країнами залежить перш за всевід економічної та політичної ситуації, а також від стратегії узовнішньоторговельної політики.

  Казахстан за його природному потенціалу входить до числа тих небагатьохкраїн світу, які здатні повністю забезпечити не тільки себе первиннимиенергетичними ресурсами як в даний час, так і на перспективу,але й експортувати їх в значних обсягах.

  У республіки, що займає 1,8% території всієї суші Землізосереджено близько 0,5% світових балансових запасів мінерального палива
  . З них на частку нафти припадає 13%, що показано на малюнку 1.1.

  Існуючий стан сировинної бази є одним з найважливішихфакторів, що визначають потенціал і перспективи розвитку в цілому паливно -енергетичного комплексу Казахстану.

  Малюнок 1.1 Балансові запаси мінерального палива Казахстану

  Потенційні можливості паливно-енергетічекого комплексу республікиреалізовані ще недостатньо повно. Таке положення в ПЕК Республікисклалося внаслідок планового розвитку народного господарства Казахстану ввульгарному, як складової частини всього ПЕК СРСР.

  За загальними розвіданими запасами вуглеводневої сировини Казахстан входить упершу десятку світу. У республіці відкрито 191 родовище вуглеводневоїсировини, видобуваються з розвіданими запасами нафти 2,1 млрд. тонн.
  Прогнозні ж геологічні запаси нафти і газу в Казахстані в суміоцінюються більше, ніж у 20 млрд. т. умовного палива або 7 млрд. тонннафти і конденсату.

  За існуючих темпів видобутку нафтовидобувні підприємства республікизабезпечені розвіданими запасами на 120 років.

  Запаси нафти промислових категорій є в шести адміністративнихобластях (Атирауська, Мангістауської, Актюбінськ, західно-казахстанської,
  Жезказганський і Кизилординська). У чотирьох областях Західного Казахстанузнаходиться 113 родовищ з 122 розвіданих і з ними пов'язано 95%початкових і 94% залишкових видобутих запасів нафти республіки. Тут жезнаходяться 98% розроблюваних родовищ і всі великі родовища звидобуваються, запасами понад 100 млн.т. Розподіл ресурсів нафтитериторії Казахстану відображено на рисунку 1.2 [6, с.47].

  Основний обсяг прогнозних запасів нафти припадає на Прикаспійськузападину. Більша частина прогнозних запасів вуглеводневої сировини
  Прикаспійської западини, тобто 90% нафти розміщені в подсолевом комплексі вінтервалі глибин 5-7 км. Тут потенційні запаси вуглеводнів поступаютьсялише Західного Сибіру Росії. Наявність багатої ресурсної бази дозволитьдовести до 2010 року видобуток нафти до Республіки до 70 млн. тонн. Слідвідзначити, що збільшення видобутку нафти Республіки можна здійснювати внайближчі роки тільки за рахунок родовищ, що знаходяться в розробці,причому частка тих, які важко розвіданих запасів весь час зростає і їхподальша видобуток потребують великих капітальних вкладень.

  Малюнок 1.2 Розподіл ресурсів нафти по території Казахстану

  Крім того, видобуток вуглеводнів на найближчу перспективу повністюзалежить від технічного переоснащення розробляються на сьогодніродовищ.

  Зупинимося тепер на рівні розвитку нафтогазової галузі.
  Сучасний стан техніки і технології видобутку нафти в республіки цілкомвідповідало середньогалузевого рівня колишнього СРСР, а по рядунапрямків в Казахстані є цілком передові технології. Провідне місцесеред технологічних новинок, які застосовуються в РК займає хімізаціяпроцесів видобутку, внутріпромислового транспорту і підготовки нафти. Зарекомендацій науково-дослідних інститутів Алмати, Москви та іншихміст, на нафтопромислах Мангишлака було випробувано більше тридцяти видівхімічних інгібіторів корозії, парофіно-і солеотложенія, реагентів дляпідготовки нефтеочісткі, будівництва свердловин. На жаль в останніроки кризу економіки позначився і на цій сфері. Знизилися обсяги поставокреагентів з інших республік СНД, зносився парк спец.техніки,що застосовується в цих цілях. Щоб якось вийти з положення,підприємства змушені збільшити імпорт матеріалів і для валютного покриттяпідвищити експорт нафти на власні потреби, це представлено таблицею 1.1.

  Як і раніше пріоритетним напрямком галузі відноситься небудівництво переробних комплексів, здатних дати республікивеличезну комерційну вигоду, а створення розгалуженої мережітрубопровідного транспорту, більша частина якого призначена дляекспорту. Сьогодні Казахстан видобуває 23 млн. тонн нафти з газовимконденсатом, з яких на експорт поставляє 14 млн. тонн, у тому числі 8,8млн. тонн до Росії.

  Таблиця 1.1 Баланс нафти і конденсату СНД

  | | | | | | | | |
  | Країни | 1990р. | 1993р. | 1995р. | 2000 | | 2010 | |
  | | | | | Рік | | рік | |
  | | | | | Хв. | макс. | хв. | макс. |
  | Виробництво (млн.тонн) |
  | Казахстан | 26 | 23 | 21 | 24 | 30 | 35 | 55 |
  | Росія | 516 | 354 | 307 | 284 | 297 | 290 | 360 |
  | СНД | 571 | 403 | 356 | 343 | 381 | 401 | 513 |
  | Експорт (млн.тонн) |
  | Казахстан | 22 | 13 | 9 | 15 | 8 | 25 | 21 |
  | СНД | 243 | 136 | 129 | 129 | 129 | 165 | 214 |
  | Імпорт (млн.тонн) |
  | Казахстан | 14 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
  | Росія | 19 | 11 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 |
  | СНД | 144 | 64 | 48 | 60 | 64 | 75 | 94 |
  | Споживання |
  | (млн.тонн) |
  | Казахстан | 18 | 12 | 19 | 16 | 28 | 16 | 40 |
  | Росія | 315 | 242 | 194 | 180 | 199 | 189 | 228 |
  | СНД | 471 | 321 | 275 | 273 | 316 | 311 | 394 |

  Також в Казахстані тепер не буде після Тенгіза інших материковихкрупнодебітних дешевих родовищ. У перспективі треба буде освоюватилише морські родовища, що пов'язано з великими інвестиційними таексплуатаційними витратами. На суші багато казахстанські родовищає і малодебітних, знаходяться в експлуатації вже достатньотривалий час. На цих родовищах систематично знижується видобутокнафти, погіршуються умови експлуатації свердловин, зростають потреби вкапітальних вкладень, безперервно дорожчає видобуток однієї тонни нафти
  [6, с.39-45].

  Зниження світових цін на нафту та нафтопродукти став потужним чинникомзменшення відповідних внутрішніх цін в Росії в сполученні з впливомфінансово-економічної кризи. Для більшості країн Заходу падіння цінна нафту не має таких катастрофічних наслідків, як для країн -експортерів, включаючи Росію. У Росії точка беззбитковості на початок 1998року - $ 11-12. Подальше зниження витрат нафтових компаній Росіївимагає реалізації програм технологічного оновлення. Темп реформ іпроцес заміни старого стилю управління більш гнучким, орієнтованим навимоги ринку, прискорюються і в державних нафтових компаніях.
  Усвідомлення того, що назріла гостра необхідність у перетвореннях,безсумнівно підкріплюється тим, що відбувається у сусідів в країнах СНД. Потікіноземних капіталовкладень ринув в Казахстан, Азербайджан, і, вдещо в меншій мірі, до Туркменістану.

  Москва наполягає на тому, що їй по праву належить часткавуглеводневих скарбів на Каспії. Як аргумент висуваючи тіміркування, що нафтогазова промисловість колишніх радянських республікстворювалася багато в чому завдяки російському капіталу і досвіду, і що Каспійє не морем, а озером, а тому його ресурси повинні бути розділеніміж усіма країнами, які розташовані на його узбережжя. У відповідь на тискз боку Росії Уряди країн СНД та їх партнери залучили до участів каспійських проектах деякі російські компанії, проте дужесильний тиск з боку Москви може викликати відповідну реакцію. Вжесьогодні нафтові компанії активно шукають альтернативу експортними маршрутами,який проходить по території Росії. Провідні російські банкіри в?? кажутьдумку, що пора залишити спроби "втиснутися" в що відбуваються в країнах СНДподії. Росія і сама багата запасами нафти і газу. І більш доцільно, було б спрямувати всі зусилля на створення сприятливого ділового клімату,який залучив інвесторів у Каспійський регіон, в Росії [10, с.58-62].

  Падіння в 1998 році цін на світовому нафтовому ринку з $ 18-20 до рівня
  $ 10-12 за барель увійде в історію світового нафтового сектора.

  Ціни на нафту почали падати з листопада 1997 року, після того як країни
  - Члени ОПЕК (об'єднує багатьох провідних постачальників нафти на світовийринок) прийняли рішення про збільшення квот видобутку. Сумарний обсяг,виробництва ОПЕК виріс на 10% - до 2705 млн. барелів на добу. Причомупадіння цін співпало зі зростанням витрат у нафтовій галузі, зумовленим, вЗокрема, сильним подорожчанням нафтовидобувного обладнання.

  Зростання пропозиції на світовому ринку нафти був також пов'язаний згуманітарної програми ООН для Іраку, якому було дозволено продаватипевна кількість нафти. Криза в Азії закріпив падіння цін. Уостанні роки на Азію припадала половина приросту світового споживаннянафти. Спад виробництва в результаті кризи вже привів і приведе вмайбутньому до зниження споживання нафти азіатськими країнами, а девальваціямісцевих валют робить для них нафту більш дорогою, приводячи до зниженняпопиту.

  Науково-технічний прогрес теж став фактором падіння нафтових цін.
  При потребі в нафти в світі в обсязі 75 млн. бар./добу. , Надлишокпропозиції в 1998 р. складе не менше 1,5 млн. бар./добу. На думкудиректора ОПЕК, падіння цін на нафту загрожує серйозними наслідками длясвітової економіки. Це тягне за собою відтік інвесторів з нафтовоїпромисловості і веде до скорочення потужностей. Коли, як прогнозується
  , У 2005-2010 роках попит на нафту знову зросте, задовольнити йогобуде нічим. Тоді світ може зіткнутися з енергетичною кризою, щебільш гострим, ніж у 70-ті роки [1, с.30-32].

  Для більшості країн Заходу падіння цін на нафту не має такихкатастрофічних наслідків, як для країн-експортерів сировини, включаючи
  Росію. Зниження доходів нафтових компаній дуже істотно, ікомпенсувати втрати за рахунок прибутків від переробки і збуту вони не можуть
  .

  Загальні фінансові втрати нафтовидобувних арабських країн Перськоїзатоки в результаті падіння цін на нафту становлять до $ 2 млрд. на місяць.
  У 1998 році країни ОПЕК зароблять $ 100 млрд. - на 32% менше, ніж у 1997році. Для Саудовсой Аравії втрата кожного долара в цінах на її нафтовупродукції означає пролом в $ млрд. у річному бюджеті королівства. Однак,на відміну від Росії, нафту Перської затоки має таку низькусобівартість, що її видобуток надприбутковим навіть при ціні $ 10 забарель. Для країн цього регіону за зниження цін на нафту мова йде не прозбитки, а про скорочення можливого прибутку.

  Прибутки найбільших американських нафтових компаній в секторі нафтизнизилися на 40-60% при зниження загального прибутку на 35 - 40%.
  Для Росії падіння цін на нафту, яка є джерелом 20% валютнихнадходжень, дуже чутливо, Виручка від продажу нафти за 1півріччя 1998 впала на 25% у порівнянні з аналогічним періодом 1997року. Прибутки нафтових компаній Росії в результаті зниження світових цінна нафту впали на 50% і в ряді місяців стали негативними. Нафтовагалузь Росії переобтяжена податками, які становлять більше 50% виручки
  . Значна частина податків, в першу чергу ставки акцизів, не залежитьвід результатів господарської діяльності підприємств, вони єфіксованими. Все це призводить до того, що система оподаткування в
  Росії регресійній, штрафний, не реагує на зміни ринку
  . Практично всі вітчизняні та міжнародні експерти констатують, щов умовах зниження світових і внутрішніх цін на нафту діюча податкованавантаження на нафтовий комплекс стала абсолютно не терпимо. Видобуток нафти іїї переробка на більшості підприємств у Росії збиткові. У той же часкількість малодебітних свердловин постійно збільшується в міру виснаженнязапасів розроблюваних родовищ. У зв'язку з вступом більшостівисокопродуктивних родовищ в пізні стадії розробки питома вагамалодебітних свердловин в загальному фонді свердловин стає переважаючим
  [10, с.103-106].
  За час експлуатації родовищ сировинна база погіршується. з кожнимроком знижується рівень введення нових свердловин, що представлено нарісунке1.3.

  Малюнок 1.3 Введення нових свердловин по Росії

  Ханти Мансійський автономний округ - це головна паливно -енергетична база країни. Більше 50% російської нафти видобувається вданому окрузі. Ханти-Мансійський автономний округ - найбільшийнафтовидобувний район Росії. Розвиток галузі тут почалося в 1964 роціз промислової експлуатації нафтових промислів Сургута, а в 1967 році
  Югорський нафта почала надходити по трубопроводу Усть-Балик-Омск на Омськийнафтопереробний завод. За минулі десятиліття з надр округувилучено понад 6 млрд. т нафти - більше, ніж у будь-якому іншомунафтовидобувному регіоні Росії.

  У 80-і роки найбільші нафтові родовища вступають у стадіюзменшення видобутку. З метою компенсації цього виникла необхідністьрозробляти нові родовища, більшість з яких відносяться дорозряду середніх і дрібних за розвіданими запасами. Коштів же вистачає нарозробку невеликої кількості родовищ, що не заповнює зниженнянафтовидобутку на родовищах - гігантів. Залучаємо до останнєдесятиліття в розробку нафтові родовища мають, як правило, низькийдебіт (продуктивність) свердловин. Невисока продуктивність свердловин,тривала експлуатація більшості родовищ нафти зажадалиширокого застосування інтенсивних (механічних) способів видобутку. УСьогодні більше 90% нафти в окрузі видобувається за допомогою насосів ікомпресорів. Для підтримки тиску в пластах експлуатованихродовищ застосовується закачування води або газу. Традиційні методивидобутку, що склалися в окрузі, дозволяють витягувати з надр лише 1/3наявних в родовищах запасів нафти. Зростає середня глибиназалягання нафтогазоносних пластів. Зараз вона перевищує 2,5 км. Великачастина нафти видобувається з глибини 2-3 км. Пробурені свердловини глибиною 4-5км. На думку вчених, нафту на території автономного округу залягає іна великих глибинах - до 5-6 км [25, с.17].

  Істотна зміна структури запасів нафти обумовлюєнеобхідність пошуку, створення і промислового впровадження нових технологійвпливу на пласти і їх привибійну зону. В наслідок цього створюютьсяпідприємства, що надають сервісні роботи і послуги нафтовидобувнимкомпаніям.

  У зв'язку зі значним падінням рівня видобутку нафти на початку 90-хроків ВАТ «Славнефть-Мегионнефтегаз» активізувала зусилля із впровадження насвоїх нафтових родовищах сучасних технологій та обладнання з метоюзбільшення продуктивності існуючих свердловин, а також підвищення якостібудівництва та екологічної безпеки нових свердловин. Післяофіційного оголошення частини ліцензійних ділянок Товариства,розташованих в заплаві р.Обь, зоною охорони природних ресурсів подальшурозробку даних ділянок стало можливим проводити тільки за умовизастосування сучасних, екологічно чистих технологій буріння і видобутку.
  Для швидкого вирішення вищесказаних проблем протягом 1992-1993 рр.. Булистворено кілька спільних підприємств з бельгійською компанією «Micko
  Finance & Trading Co. », Яка раніше протягом довгого часузаймалася постачанням нафтопромислового обладнання та технологій наросійський ринок.
  Одним з таких підприємств в Росії та єдиним в Західному Сибірує - СП «МеКаМінефть».

  2. Аналіз виробничо-економічної діяльності СП «МеКаМінефть»

  СП "МеКаМінефть" - одне з небагатьох підприємств не тільки успішновитримали що вибухнула в країні криза, а й продовжують розвиватися вскладних економічних умовах Росії.

  Спільне підприємство "МеКаМінефть" - юридична особа,що діє на підставі законодавства РФ, статуту та угоди простворення СП.

  Засновниками Спільного Підприємства "МеКаМінефть" є:
  - з Російської сторони - АТВТ "Мегионнефтегаз";
  - з Іноземної боку - Фірма "Мікко Файненс енд Трейдінг" - компанія з обмеженою відповідальністю (юридична особа за законами Бельгії);
  - Фірма "Кат Оіл Гмбх" - компанія з обмеженою відповідальністю

  (юридична особа за законами ФРН).

  Зареєстровано 3 червня 1992 року комітетом з іноземних інвестиційпід номером 517.15 і розміщено на території Нижневартовск району вселищі Вата. Статутний капітал - 24млн.долл. США.

  СП "МеКаМінефть" має свою печатку з найменуванням підприємства,емблему. Може укладати контракти від свого імені, має право наматеріальну та нематеріальну власність, а також здатне прийматина себе зобов'язання. Може виступати в якості Позивача та Відповідача в суді
  .

  Учасники СП і Російське Держава не несуть відповідальності ні заяким зобов'язаннях СП, а СП не несе відповідальності ні за якимизобов'язаннями Учасників або Російського Держави. СП "МеКаМінефть"несе відповідальність тільки в межах всіх активів.
  Бізнес-ідея фірми полягає в тому, щоб прикладі компактного, мобільного,правильно організованого підприємства створити модель організаціївиробництва, яку можна перекласти на ВАТ «Мегионнефтегаз» в цілому. Уумовах фінансового дефіциту залучити кошти західнихінвесторів. Але на мій погляд для економіки країни важливіше не просто отримуватидодаткові матеріальні ресурси, а з їх допомогою оживляти власні
  «Омертвлення засоби виробництва». Використовувати високоефективноїпідприємства для виходу на зовнішній ринок.

  Пер

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !