ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Реклама в торгівлі
       

   

  Маркетинг

  Зміст.

  Введення.

  1. Теоретичні аспекти організації рекламно-інформаційної роботи у сфері торгівлі та громадського харчування.
  1.1. Поняття і роль реклами на товарному ринку.
  1.2 Рекламні засоби та їх застосування в підприємствах громадського харчування.
  1.3. Реклама як складова частина маркетингової служби.

  2. Аналіз рекламно-інформаційної роботи в їдальні № 29.
  2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства громадського харчування та правове регулювання рекламної діяльністю.
  2.2. Організація рекламної роботи в підприємстві громадського харчування.
  2.3. Планування та ефективність рекламної роботи.

  3. Основні напрямки вдосконалення рекламної діяльності в їдальні № 29.
  3.1. Шляхи поліпшення організації рекламної діяльності.
  3.2. Економічні методи підвищення ефективності рекламної діяльності.

  Висновки та пропозиції.

  Список літератури.

  Введення.

  Актуальність теми дослідження полягає у виборі правильних методівреклами для підвищення її ефективності з метою кращого просування товарівна ринку.

  СТАН вивченням проблеми.

  Питаннями поліпшення організації рекламної діяльності, підвищенняефективності рекламної діяльності, аналізу рекламно-інформаційноїроботи займалися багато вітчизняних та зарубіжні вчені-економісти.
  Велику теоретичну і практичну актуальність мають праці Панкратова
  Ф.Г., Баженова Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Гермогенова Л.Ю.,
  Картера Г., Котлера Ф., Сендідіс Ч. та інші.

  Їх дослідження відносяться до періоду централізовано планованоїекономіки і лише окремі сторони вивчення рекламно-інформаційної роботивідображають особливості вирішення цієї проблеми в умовах переходу економіки доринкових відносин.

  Зокрема, залишаються малодослідженим питання поліпшення організаціїрекламної діяльності.

  МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.

  Метою дослідження є розробка методичних положень іпрактичних рекомендацій щодо вдосконалення методів підвищенняефективності рекламної діяльності.

  Для досягнення поставленої мети поставлені і вирішені наступні завдання:

  -вивчені теоретичні аспекти організації рекламно-інформаційної роботиу сфері торгівлі,

  -проведено аналіз рекламно-інформаційної роботи у ВАТ їдальня № 29,

  -вивчено досвід в організації рекламно-інформаційної роботи ВАТ їдальні
  № 29,

  -обгрунтована необхідність вдосконалення рекламної діяльності вїдальні № 29.

  Предметом дослідження є процес формування рекламноїкампанії підприємства харчування і використання реклами для більш доступноюдля споживачів інформації про товар.

  Об'єктом дослідження є ВАТ їдальня № 29, що знаходиться за адресою
  Луначарського, 8, місто Курськ.

  Практичне значення дослідження.

  Практична значимість роботи полягає в тому, що основні висновкиі розробки можуть бути використані адміністрацією їдальні № 29 длявдосконалення рекламно-інформаційної роботи їдальні.

  СТРУКТУРА І ОБСЯГ РОБОТИ.

  Робота складається з вступу, трьох глав, висновків і пропозицій, спискулітератури з 27 найменувань і додатків.

  Робота викладена на сторінках друкованого тексту, містить таблиці, малюнка.

  1. Теоретичні аспекти організації рекламно-інформаційної роботи в підприємстві громадського харчування.

  1.1.Понятіе і роль реклами на товаром ринку.

  Термін «реклама» походить від латинського слова «rehlamare» -

  «голосно кричати чи сповіщати».

  Закон Російської Федерації 18.07.95г. «Про рекламу» дає такевизначення реклами: "Реклама - яка розповсюджується в будь-якій формі, за допомогоюбудь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеїі починаннях, яка призначена для певного кола осіб і покликанаформувати або підтримувати інтерес до цих фізичним, юридичним особам,товарам, ідеям і починанням і сприяти реалізації товарів, ідей іпочинань »

  Як бачимо, закон дає широке визначення реклами.

  Як правило, зарубіжні автори також широко трактують визначення реклами
  , Але, в основному, з точки зору маркетингу.

  Так, наприклад, за визначенням Американської Асоціації Маркетингу рекламає «... будь-яку форму неособистого представлення і просуванняідей, товарів чи послуг, оплачувану точно встановленим замовником "іслужить для залучення уваги потенційних споживачів до об'єктарекламування, використовуючи при цьому найбільш ефективні прийоми і методи зурахуванням конкретної ситуації.

  Відомий маркетолог Філіп Котлер, професор маркетингу університету
  США, дає наступне визначення реклами: «Реклама представляє собоюнаявність форми комунікації, здійснювані за посередництвом друкованихзасобів поширення інформації, з чітко вказаним джереломфінансування ».

  Широке визначення реклами, відображаючи її сутність як різноманітногосуспільного явища сучасності, не виключає її підрозділи наокремі види, що обмежують рекламно-інформаційну діяльністьпевними сферами суспільно-економічного життя людей. У цьомуконтексті чітко простежуються такі її галузі, як торгова,політична, наукова, релігійна та інші види реклами.

  Види рекламної діяльності можна класифікувати наступним чином.

  Таблиця 1. Види рекламної діяльності.

  | Соціальні сфери | Предмет реклами |
  | рекламної | |
  | діяльності | |
  | економіка | Виробництво, торгівля, фінанси, пропозиції робочої |
  | | Сили, пошуки роботи, |
  | побутові послуги | Починка, пошиття, виготовлення предметів побуту, відпочинку, |
  | Інтелектуальні | Освіта, медицина, книги, преса, туризм, |
  | послуги | |
  | видовища | Циркові, театральні, концертні, |
  | релігія | Місіонерські відозви, релігійні плакати, |
  | | Запрошення до ритуальних акцій, |
  | політика | Агітація за кандидатів на виборах, гасла мітингів, |
  | | Демонстрацій, |
  | юриспруденция | повідомлення про зниклих, пошуки злочинців, |
  | Наука і екологія | Реклама просвітницького спрямування, наукова |
  | | Популяризація в листівках, плакатах, |
  | Благотворітельнос | Заклики до пожертви, |
  | ть | |
  | Сімейні та | Шлюбні оголошення, запрошення до знайомства. |
  | міжособистісні | |
  | відносини | |

  Наведені в таблиці види рекламної діяльності мають різніпредмети або об'єкти рекламного впливу. Найбільш поширеноюсферою рекламної діяльності є торгова реклама, предметомрекламного впливу-товари, торгові підприємства, послуги, що надаютьсяцими підприємствами. По своїй сутності торгова - це цілеспрямованепоширення інформації про споживчі властивості товарів і різнихсупроводжуючих продаж товарів видах послуг, спрямована на створення нимпопулярності, залучення до них уваги споживачів з метою створенняпопиту на товари і послуги і збільшення їх реалізації.

  Рекламні повідомлення відрізняються від звичайних інформаційних тим, що вонивиконують функцію увещевательного впливу на людину з метою спонукатийого придбати ті чи інші товари. Тому здатність реклами надавативплив на людину і створювати попит на товари дозволяє використовуватиїї для виховання розумних потреб, естетичних смаків і запитівнаселення. Реклама складає частину ринкового маркетингу, завдання якогополягає у забезпеченні безперебійного збуту виробленої продукції. Рекламаповинна точно і правдиво інформувати споживача про якість, властивості,асортименті, правила користування, споживання та інших відомостях протовари і послуги. Ця функція реклами створює передумови для більшефективного виробництва товарів і кращого задоволення потребнаселення.

  Неприпустимо використовувати в рекламних повідомленнях перебільшені дані проякість товарів або, більше того, видавати фальсифікований товар заповноцінний, впливати на низинні нахили людини івикористовувати інші негативні мотиви. Оформлення реклами повинновідповідати сучасним естетичним вимогам, а витрати на її організаціюне повинні перевищувати розумних розмірів.

  Зі світового досвіду відома сила і роль реклами. Перш за все вона несе всобі інформацію, звичайно представлену у стислій, художньо вираженійформі, емоційно забарвлений і доводять до свідомості й увагипотенційних покупців найбільш важливі факти і відомості про товари іпослуги. При цьому слід зазначити, що реклама-завжди інформація, аінформація-не завжди реклама.

  Реклама, з одного боку, доводить до споживачів відомості, необхіднідля придбання та використання товарів. З іншого, поєднуючи своюінформаційність з переконливістю і навіюванням, робить на людинуемоційно-психологічний вплив. З цього можна зробити висновок, щосама по собі реклама-одночасно і робота і мистецтво.

  Торгова реклама повинна сприяти підвищенню якості торговогообслуговування покупців. За допомогою реклами покупці швидше знаходятьнеобхідні їм товари, набувають їх з найбільшими вигодами і найменшоювитратою часу. При цьому прискорюється реалізація товарів, підвищуєтьсяефективність праці торгового персоналу, знижуються витрати. Не менш важливаінформація для населення про окремих торгових підприємствах, послуги,які вони пропонують, час роботи, методи продажу, специфічнихособливості їх діяльності.

  Торгової рекламі повинні бути притаманні риси добросовісної реклами, такі,як правдивість, конкретність, цілеспрямованість, гуманність ікомпетентність.

  Правдивість-риса, яка зобов'язує організатора рекламного заходунаводити відомості про товари, їхню якість, достоїнства і переваги,що відповідають дійсності.

  Конкретність-виражається в переконливих аргументах і цифрових даних,що використовуються в тексті рекламного засобу; в рекламній графіці дотриманняцього принципу виключає невиправданий формалізм і незрозумілі широкомуглядачеві прийоми.

  Цілеспрямованість реклами означає, що її відправним пунктом єрекламовані товари та ринкова кон'юнктура, її об'єктом - споживач.
  Дотримання в рекламі принципу цілеспрямованості запобігаєнераціональне витрачання коштів, дозволяє оцінювати ефективністьзастосування того чи іншого засобу реклами, його вплив на збільшенняобороту торговельного підприємства, а також емоційний і психологічнийвплив.

  Гуманність торгової реклами означає, що вона сприяє гармонійномурозвитку особистості, духовному зростанню людини, розширення його кругозору,зміцненню здоров'я, поліпшенню естетики побуту та виробництва.

  Компетентність реклами полягає в тому, що вона базується на новітніхдосягнення різних наук і технічного прогресу.

  Таким чином, весь рекламний процес впливу на споживача повиненбудуватися в тісному зв'язку з його способом життя, економічними, соціальними іестетичними завданнями сучасного суспільства.

  Гуманність торгової реклами означає, що вона сприяєгармонійному розвитку особистості, духовному зростанню людини, розглядуйого кругозору, зміцнення здоров'я, поліпшення естетики побуту та виробництва.

  Компетентність реклами полягає в тому, що вона базується нановітні досягнення різних наук і технічного прогресу.

  Таким чином, весь рекламний процес впливу на споживача повиненбудуватися в тісному зв'язку з його способом життя, економічними, соціальними іестетичними завданнями сучасного суспільства.

  1.2 РЕКЛАМНІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГРОМАДСЬКОГО

  ХАРЧУВАННЯ.

  Засоби реклами - це носій рекламної інформації, за допомогоюякої рекламодавець намагається підтримувати ту чи іншу дію напотенційних споживачів, об'єкта рекламування об'єкта і спонукати їхтим самим до вчинення певної дії або вчинку. Іншими словамизасоби реклами - це те, «що рекламують». До рекламних засобіввідносяться друковані, плакатно графічні, радіотелевізуальние, світлові іінші реклами.

  ДРУКОВАНА РЕКЛАМА.

  До засобів друкованої реклами відносяться: плакати, листівки, проспекти,буклети, спеціальні рекламні видання (листи, листівки, пам'ятки,вкладиші); рекламні оголошення, статті в періодичних виданнях - газетахі журналах. Рекламні листи і листівки служать одним з найпростіших, алеосновних засобів прямої реклами. Листи, призначені для рекламуванняокремих товарів, що містять рекламний текст, ілюстрації. Вонивиготовляються на замовлення типографським способом або розмножуються нарозмножувальних апаратах. Рекламні листи, звернені до адресата в загальнійформі розсилаються через поштові відділення на адресу можливих покупців ззазначенням прізвищ.

  Листівки призначені для пропаганди одного або групи товарів.

  У пам'ятці покупцеві подаються відомості про користування зберіганні, доглядіза товаром. У тексті вкладишів можуть бути висловлені побажання: «Дякуємоза покупку ».

  У проспектах дається розгорнута характеристика технічно складнихтоварів і рекомендації щодо їх експлуатації. Мета проспектів - повідомитипокупцям про свої товари, конструктивні особливості, способів їхвикористання, гарантійному ремонті виробів та догляд за ними. Видаютьсяпроспекти у вигляді невеликих брошур.

  Реклама на пакувальному матеріалі пропагує торговельне підприємство.
  Тут вказується адреса підприємства громадського харчування час роботи,форми обслуговування зображується торгова марка.

  Реклама в періодичній рекламі - у газетах і журналах - маєширокими можливостями інформації населення, роздрібних і оптовихорганізацій та підприємств про надходження новинок, їх достоїнства послуги,що надаються споживачам.

  Плакатні-графічної реклами.

  До цього виду реклами відносять плакати, щити, афіші. Вона покликанарекламувати окремі товари (продукти), що діють або зновувідкриваються підприємства громадського харчування. Особливістю плакатнографічної реклами є поєднання художнього зображеннярекламованого об'єкта з рекламним текстом.

  Основним засобом цього виду торговельної реклами є плакати,вивішувати на вулицях, у місцях масового відпочинку людей, у міськомутранспорті.

  Рекламні щити встановлюються на площах, перехрестях міськихвулиць, на стінах будинком, уздовж автострад. Поряд з текстом вони можутьмістити малюнки схеми. Основна вимога при оформлення щитів --площину, стислість, ясність текстів про рекламованих об'єктах.

  Афіша містить лише рекламний текст. Розмір афіші залежить від обсягурекламного тексту.

  Засоби плакатно-графічної реклами розміщують так само в залахпідприємств громадського харчування, де вони є важливим елементомоформлення інтер'єрів, вітрин.

  радіотелевізійний РЕКЛАМА.

  Рекламні ролики по радіо є оперативним і масовим засобомпсихологічного впливу на покупців. У радиорекламе використовуютьтакі жанри, як діалоги, репортажі, оголошення, які частосупроводжуються музикою. Радіореклама транслюється по міській радіомережі,місцевому радіо у великих магазинах, підприємствах громадського харчування, наярмарках, святах. За допомогою радіо рекламують нову продукцію,підприємства громадського харчування, нові форми обслуговування.

  Для підвищення ефективності радіореклами важливо визначити часпередачі і домогтися максимального охоплення радіослухачів, вибрати найбільшприйнятний жанр реклами з урахуванням конкретних умов діяльностіпідприємств.

  ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА займає все більш важливе місце серед іншихзасобів реклами. Її відмінна риса-масовий охоплення населення,широка можливість застосування різних засобів впливу на глядача,включаючи зображення, мова, музичний супровід, колір, оперативністьрекламного повідомлення, що дозволяє проводити репортажі безпосередньо зпідприємств.

  У телерекламі використовуються такі жанри, як фільми, бесіди, передачі провластивості та особливості окремих товарах, про різних підприємствахгромадського харчування, форми обслуговування, показ моделей одягу, взуття,головних уборів і ін

  Телевізійна реклама поєднує достоїнства багатьох видів реклами імає широкі можливості вибору жанру фільму або передачі. Укороткочасні, звертається увага на їх Лаконічность, змістовність,виразність.

  світлової реклами.

  Засобом світлової реклами відносяться вивіски підприємств громадськогохарчування, світлові панно, газети і транспаранти що встановлюються на дахахбудинків або на спеціальних стендах у місцях скупчення людей. Світловареклама виконує подвійну функцію: вона прикрашає вулиці і площі міст ввечірній час та інформує покупців про місце знаходження підприємствгромадського харчування.

  Центральні вулиці і проспекти міст повинні мати середнюхудожнє рішення, тому при оформленні не допускається строкатості інагромадження рекламних засобів.

  Світлова реклама може бути електричної і газової, статичної тадинамічної, зі зміною кольорів і рухомим рекламним текстом. Елементи газо -світлової реклами виготовляють із скляних трубок наповнених газом,через який пропускається струм високої напруги.

  Важлива роль у рекламуванні товарів належить продавцямконсультантам. Вони повідомляють покупцям відомості про асортименті,особливості, способи використання та догляду за ними.

  1.3 РЕКЛАМА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МАРКЕТИНГОВОЇ СЛУЖБИ.

  Реклама в маркетингу розглядається, як засіб стимулюваннязбуту.

  В умовах ринкової економіки фірми шукають шляхи і способи підвищенняефективності своєї діяльності, замінюючи один засіб стимулюванняіншим, як тільки з'ясовується, що останнє забезпечує розтягнення більшесприятливих економічних результатів. Багато фірм частково скоротилиобсяг діяльності продавців, вдавшись до продажу по телефону і «Direct
  Mail ». Інші для досягнення швидкого збуту - збільшують витрати на йогостимулювання.

  Оскільки засоби стимулювання взаємозамінні, маркетинговіфункції необхідно координувати в рамках єдиного відділу маркетингу. Формиі методи використання реклами настільки різноманітні, що зробити якісьзагальні висновки про її специфічних якостях як складового елементукомплексу стимулювання важко. Однак можна виділити наступніриси.

  Громадський характер. Реклама - сугубо суспільна формакомунікації.

  Її суспільна природа припускає, що товар є законним ізагальноприйнятим.

  Здатність до умовляння. Реклама - це засіб умовляння,що дозволяє продавцю багаторазово повторювати своє звернення.

  Експресивність. Завдяки митецькому використання звуку, шрифту ікольору реклама відкриває можливості для помітного, ефективногопредставлення фірми про її товар.

  безособливість. Реклама здатна тільки на монолог, але не на діалог заудиторією.

  Перед рекламою можуть стояти безліч конкретних задач в областікомунікації і збуту.

  Інформативна реклама переважає в основному на етапі виведення товаруна ринок, коли стоїть завдання створення первинного попиту.

  Увещевательная реклама набуває особливу значущість на етапі зростання,коли перед фірмою постає завдання формування виборчого попиту.

  Частина увещевательних оголошень зміщується в категорію порівняльноїреклами, що прагне затвердити переваги однієї марки за рахунокконкретного порівняння з однією або декількома марками в рамках даноготоварного класу.

  нагадує реклама надзвичайно важлива на етапі зрілості, для того,щоб змусити споживача згадати про товар. Те саме їй так званапідкріплюються реклама, що прагне запевнити нинішніх покупців управильності зробленого ними вибору.

  У рекламних оголошеннях на автомобілі часто фігурують задоволеніпокупці, захоплюються тією чи іншою особливістю купленої машини.

  Рекламу можна розглядати як метод керування людьми.

  Поведінка і сприйняття людиною навколишнього інформації постійнозмінюється.

  сьогохвилинне поведінка формується з комплексу подразників упевний момент. На процес поведінки людини в рекламному середовищівпливають, як зовнішні фактори, так і внутрішні.

  Зовнішні фактори - це все те, що відбувається навколо нас в даниймомент часу. Це можуть бути люди, що знаходяться поруч, погодні умови.

  Внутрішні чинники - це все те що відбувається всередині нас у той жесамий момент. Це наша установка, наше ставлення до різних видівстану здоров'я, погляд. Розуміння подібних фактів, їх дій дужеважливо в рекламно-інформаційної діяльності. Воно дає можливістьуправляти психікою людини в процесі цілеспрямованого впливуреклами.

  Ці внутрішні і зовнішні фактори викликають певний психологічнийнастрій, який в кінцевому підсумку виявляється в певному поведінковомудії.

  Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів (подразників) на поведінкулюдини можна представити у вид схеми.

  Внутрішні фактори

  (подразники)

  Пн ВП

  Зовнішні фактори

  (подразники)

  пн - психологічний настрій людини в даний момент під впливомзовнішніх і внутрішніх факторів;

  ВП - зовнішня поведінка людини.

  Малюнок 1. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на поведінкулюдини.

  Рекламну інформацію можна розглядати, як комплекс подразників.
  На людину завжди діє безліч подразників, кожен з якихнесе в собі певну інформацію. До цих подразників слід віднестикольору, образотворчі форми, контрастність, обсяг і інтенсивність ступіньновизни рекламного звернення та ін

  2.1 Організаційно-правова характеристика підприємства громадського харчування та правове регулювання рекламної діяльності.

  Підприємство ВАТ "Їдальня № 29" створено і діє відповідно до
  Цивільним Кодексом Російської Федерації, Федеральним законом "Проакціонерні товариства "та іншими нормативними актами. Акціонерне товариство,учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згодиінших акціонерів, визнається відкритим акціонерним товариством.

  Товариство зареєстровано розпорядженням голови адміністрації м. Курська
  № 1336-р від 07.08.92.

  Місцезнаходження підприємства: м. Курськ, вул. Луначарського, 8.

  Засновниками товариства є особи, письмово поіменні в установчомудоговорі суспільства.

  Товариство є юридичною особою і діє без обмеження строку.
  Метою діяльності товариства є забезпечення працюючих на підприємствіхарчуванням, а також одержання прибутку. Основними видами діяльностіє:

  1. організація громадського харчування;

  2. торгово-закупівельна діяльність;

  3. виробництво та реалізація продукції;

  4. маркетинг і послуги з реалізації продукції, товарів власного виробництва, покупних товарів, надання інформаційних, рекламних і посередницьких послуг;

  5. виготовлення та реалізація сувенірної продукції;

  6. організація дозвілля працюючих на підприємстві.

  Статутний капітал товариства складає 35000 рублів і складається із внеску,внесеного його засновниками. Статутний капітал може бути збільшено за рахунокдодаткових внесків учасників товариства.

  Рішення про збільшення статутного капіталу приймається за рішенням загальнихзборів учасників товариства.

  Суспільство може створювати резервний та інші фонди.

  Товариство веде бухгалтерський облік і надає фінансову звітність вдержавні органи. Відповідальність за організацію, стан ідостовірність бухгалтерського обліку, річного звіту несе директорсуспільства.

  ***

  Розвиток ринкових відносин неможливе без реклами. Реклама в підприємствігромадського харчування стала необхідною умовою його функціонування зурахуванням форми власності. Вона зачіпає інтереси людей і єневід'ємною частиною їхнього життя.

  З усього набору ринкових інструментів російський бізнес швидко освоїв ішироко став використовувати рекламу. Це пов'язано з тим, що реклама в системімаркетингових комунікацій є найбільш доступним методомстимулювання продажу.

  У нашій рекламі концентруються всі труднощі і недоліки вітчизняноїекономіки. Реклама на сучасному етапі крикливих, нав'язлива, а іноді йпомилкова. Так і зміст звернень часто не відповідає елементарниметичним нормам. Залишається низьким професійний рівень виконаннязначної частини рекламоносіїв. Це є прямим наслідком того,що займаються рекламою в більшості своїй не фахівці.

  Рекламна справа вимагає найвищого професіоналізму, який поряд зглибокими знаннями основ професії вимагає такту, художнього смаку іпочуття відповідальності. На жаль, у нашій рекламі в ряді випадків ціякості відсутні.

  Конституція України визначає право громадян на достовірнуінформацію. Реалізація цього права стала можлива після прийняття закону "Прорекламу ". Закон вперше дає визначення поняття" реклама "і обгрунтовуємежі його розповсюдження. Федеральний закон реалізує відносини,що виникають у процесі виробництва, розміщення і розповсюдження рекламина ринках товарів, робіт і послуг.

  Прийнятий закон "Про рекламу" дозволяє на сучасному етапі управлятиринком різних засобів реклами окремих видів товарів і послуг,встановлює права та відповідальність рекламодавця, виробників рекламиі рекламораспространітеля. Крім того, закон служить вихідною нормативноїбазою для розвитку законодавства в галузі реклами.

  Основними цілями закону є захист від недобросовісної конкуренції вгалузі реклами, запобігання і припинення ненадійною реклами.

  Закон передбачає необхідність функціонування системи контролю тасаморегулювання у сфері рекламної діяльності, що враховує інтересивсіх учасників рекламної комунікації.

  Найважливішою складовою системи контролю рекламної діяльності єдержавне регулювання. Воно досягається як створенням широкоїзаконодавчої бази, так і формуванням системи виконавчих органіврізних рівнів, що здійснюють контроль.

  Як відомо, законодавство Російської Федерації про рекламу складається ззакону "Про рекламу" та прийнятих відповідно до нього інших федеральнихзаконів.

  Адміністрацією їдальні! № 29 вивчено основні вимоги до реклами:

  7. реклама повинна бути распознаваема без спеціальних знань або без застосування технічних засобів;

  8. реклама поширюється російською мовою;

  9. не допускається реклама товарів, реклама самого рекламодавця, якщо здійснювана ним діяльність вимагає ліцензії, але вона не отримана, а також реклама товарів, заборонених до виробництва і реалізації;
  10. реклама товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, вона повинна супроводжуватися позначкою "підлягає обов'язковій сертифікації";
  11. використання у рекламі об'єктів виключних прав допускається в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації;
  12. реклама не повинна порушувати громадян до насильства, агресії, а також спонукати до небезпечних дій, здатним завдати шкоди здоров'ю фізичних осіб, або загрожують їхній безпеці;
  13. реклама не повинна спонукати до дій, що порушують природоохоронне законодавство.

  У законі "Про рекламу" правовому регулюванню присвячено 5 статей.

  Особливості окремих видів товарів визначені в статті 16. З усієїсукупності товарних груп закон "Про рекламу" регламентує рекламу тількичотирьох груп товарів (тютюн і тютюнові вироби, алкогольні напої,медикаменти, зброя). Однак ці товари вибрані не випадково, тому що вониє атрибутами нездорового способу життя, а однією з головних функційдержави є турбота про здоров'я народу і розвиток його раціональнихпотреб.

  Особливе місце в цій статті відводиться рекламу алкогольних і тютюновихвиробів. Реклама алкогольних і тютюнових виробів не повинна міститидемонстрацію процесів паління і споживання алкогольних напоїв,дискредитувати утримання від вживання їх, містити інформацію протерапевтичних властивостях зазначених товарів.

  Реклама тютюну та тютюнових виробів повинна супроводжуватися попередженням прошкідливість куріння.

  Учасники рекламного процесу, як юридичні особи, так і громадяни несутьвідповідальність за порушення законодавства про рекламу. Відповідно дозаконодавством Російської Федерації.

  Особи, права та інтереси яких порушені в результаті неналежноїреклами, має право звернутися в установленому порядку до суду, арбітражного суду зпозовами, в тому числі і з позовами про відшкодування збитків, включаючи упущенувигоду, про відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та майну, компенсаціїморальної шкоди, публічне спростування неналежної реклами. Позивачізвільняються від державного мита.

  Порушник законодавства про рекламу зобов'язаний здійснити контр рекламу втермін встановлений державним антимонопольним органом, який винісрішення про здійснення контр реклами.

  Відповідно до закону "Про рекламу" неналежна реклама, відмова від контр реклами,або неподання в установлений термін відомостей на вимогуфедерального антимонопольного орган, тягнуть за собою адміністративнувідповідальність у вигляді попередження або штрафу.

  Виконання законодавства про рекламу учасниками процесу залежить віддіючої системи контролю.

  Контроль за дотриманням законодавства про рекламу на ринкуспоживчих товарів покладений на антимонопольні органи відповідно дозаконом Російської Федерації "Про конкуренцію і обмеження монополістичноїдіяльності на товарних ринках ". Проте слід зазначити, що чиннезаконодавство не передбачає попередній контрольантимонопольними органами реклами до її поширення.

  Адміністрацією їдальні № 29 дотримуються всі статті Федерального Закону
  "Про рекламу".

  2. Організація рекламної роботи на підприємстві громадського харчування.

  У їдальні № 29 використовуються різноманітні рекламні та інформаційнікошти, багато з яких застосовуються для естетичного оформленняїдальні. Вони надають собою носії інформації, за допомогою яких довідвідувачів доводиться певне рекламне повідомлення.

  Рекламно-інформаційне оформлення їдальні зручніше здійснювати запопередньо розробленим проектом. При розробці такого проектуслід ознайомитися з розташуванням будівлі, його архітектурно-будівельнимиособливостями технологічної плануванням залу для організаційтехнологічного процесу.

  Здійснюючи комплексне рекламно-інформаційне оформлення їдальні,необхідно дотримуватися прийнятого для нього стилю рекламного оформлення.

  Зовнішня інформація, як правило, включає вивіску, що складається з назвиїдальні, фірмового знака, а також покажчика годин роботи магазину. Длявиготовлення вивіски можна використовувати уніфіковані короби,зазвичай виготовлені з металевих каркасів і білого полістиролу. Накороба наноситься зображення букв, цифр, знаків. Короба кріпляться на фасадібудівлі.

  При вході до їдальні повинна бути розміщена інформація не тільки прочасу її роботи, а й про надання різних послуг.

  За допомогою уніфікованих рекламних засобів сучасних методівоформлення окремих зон зола для обслуговування вестибюля і створення умовдля гарного проведення дозвілля можна домогтися єдиного типового стилюоформлення інтер'єру, характерного для даної їдальні і визначальнузагальну картину залу.

  При оформленні залу для обслуговування необхідно мати на увазі, що занадтовелика кількість елементів погано сприймається відвідувачами. Чи нерекомендується використовувати занадто багато контрастних кольорів, щовиконується в оформленні залу їдальні. При виборі квітів враховувалася їхвплив на психіку людини. Велику роль відіграють відтінки кольору, а такожколірні поєднання. Так, наприклад, в їдальні № 29 добре сприймаєтьсясполучення кольорів синього на білому, чорного на жовтому, чорного на білому.

  Значний вплив на загальне враження про їдальні надають вітрини.
  Вони допомагають ознайомитися з основним асортиментом страв у їдальні. Вітриниє окрасою їдальні. У ній використовується такий вид тип вітрини, яктоварні вітрини. У них розміщуються покупні товари - чіпси, горішки,шоколад, пиво, жувальна гумка, цукерки та інше. Вітрини потребуютьпостійного догляду. Не можна допускати замерзання і запотівання вітринногостекол. Вони повинні бути чистими і прозорими. Виставлені у вітринітовари слід оберігати від вигорання, для чого працівники їдальні ввесняно-літній період періодично застосовують тенти з козирками.

  Використовувані в їдальні рекламні засоби слід поєднувати з внутрішньоїрекламою. До основних засобів внутрішньої інформації відносять інформаційніоголошення, схеми, плакати, меню, форма та етикет товарів, офіціантів,прибиральниць, меблі, посуд, інтер'єр залу.

  Одним з найважливіших засобів внутрішньої інформації є меню. Меню --це перелік закусок, страв, напоїв, кондитерських виробів, що є впродажу на даний день, зі вказівкою виходу і ціни. Меню їдальні № 29надруковано на комп'ютері, із застосуванням декоративних елементів, підписанодиректором, завідувачем виробництвом і калькулятором. У їдальні № 29використовуються різні види меню, з вільним вибором страв; комплекснихобідів і обідів за абонементами; банкетне. Меню з вільним вибором стравявляє собою перелік страв, відповідних страв в ранішескладеному плані - меню, записаних у певному порядку, із зазначеннямвиходу готової продукції, гарніру, основного продукту і ціни. Для першихстрав наводиться ціна порції і півпорції.

  Меню комплексних обідів являє собою набір страв, при певномупоєднанні яких забезпечується комплекс необхідних для організму білків,жирів, вуглеводів, мінеральних солей і вітамінів. У меню комплексного обідувказується не тільки ціна, але й загальна вартість раціону.

  При організації харчування за абонементами в комплексне меню включають страви,загальна вартість яких відповідає вартості абонементів. Прискладанні меню комплексних обідів, різноманітних по днях тижня,передбачається широкий набір продуктів, використовуються різні прийоми їхтеплової обробки.

  З метою різноманітності меню комплексних обідів в їдальні періодичнопроводяться дні борошняних страв, дарів осені. Національних кухонь, проводятьсятематичні вечори.

  Банкетне меню складається з урахуванням характеру бенкету. Банкет за столомможе бути сніданком, обідом, вечерею. Залежно від цьогорозробляється і меню. У меню банкету включають кілька холодних страв ізакусок, гарячу закуску, другі гарячі страви, солодке блюдо, фрукти,гарячі напої, борошняні кондитерські вироби. У меню банкету-обіду повиннібути включені супи. Меню бенкету складається заздалегідь відповідно допобажаннями замовника.

  У їдальні напередодні недільних і святкових днів меню складається зурахуванням підвищеного попиту на кулінарну продукцію, що відпускається додому.

  Професійний етикет також є одним з елементів внутрішньоїреклами. У роботі кухаря, офіціанта манери - показник не тільки зовнішньої івнутрішньої культури працівника, а й культури їдальні в цілому. Красарухів рук, ходи, вміння триматися перед відвідувачами, вести себе вконфліктних ситуаціях - це і є прояв хороших манер. Манерипрацівників їдальні будуються на принципі турботи про відвідувачів. Їх поведінкамає свідчити про увагу до відвідувача, його запитам. Кухар,офіціант, буфетник повинен проявити, перш за все гостинність. Всіповедінку працівників їдальні повинна виражати приве

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !