ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Реклама як засіб стимулювання збуту і формування попиту
       

   

  Маркетинг

  Волгоградська академія державної служби

  Кафедра «економіки та менеджменту»

  Курсова робота:

  «Реклама як засіб стимулювання збуту і формування попиту»

  Виконав: Студент ф-та «Економіка та управління» група М-303 Топілін Я. Н.
  Перевірила: доцент кафедри економіки

  Максимова Ірина Василівна

  Волгоград, 1999.

  Зміст

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3стр.

  Глава I Реклама як спосіб впливу на поведінку потенційних споживачів з метою формування попиту та стимулювання збуту ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5стр.
  1.1 Відмінності методів рекламного впливу на споживачів товарів індивідуального споживання, товарів виробничого призначення та підприємства ... ... ... ... ... ... 5стр.
  1.2 Види та засоби поширення реклами ... ... ... ... ... ... ... .9 стор

  3. Сприйняття реклами споживачем і планування реклами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 13стр.

  Глава II Планування та аналіз рекламної діяльності фірми

  ТОВ "Сигма".
  2.1 Характеристика підприємства.
  2.2 Планування рекламної компанії фірми.
  2.3 Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності реклами.

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

  Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

  Додаток

  Введення

  Реклама як засіб просування і стимулювання збуту була відома ще вдавнину. Про це свідчать розписи на стінах, вивіски, які сповіщають прорізні події і пропозиції, знайдені археологами при розкопках натериторії країн Середземномор'я.

  Одну з ранніх різновидів реклами уособлював собою міськийглашатай. "Золотий вік" Древній Греції бачив речників, які ходили повулицями Афін, говорячи про продаж рабів, худоби та інших товарів. В якостііншого різновиду можна виділити клеймо, яке ремісники ставилина своїх товарах. У міру того як чутка розносила відомості про репутаціюремісника, покупці починали шукати товар з його тавром. В нашічаси для цього використовуються товарні знаки і марочні назви.

  Поворотним пунктом в історії реклами став 1450, рік винаходи
  Гутенбергом друкарського верстата. Реклама не потрібно було більше вручнувиготовляти додаткові примірники своїх повідомлень. Перше друкованеоголошення англійською мовою з'явилося в 1478 р. Найбільший потужний стимулреклама отримала в 1622 р., у зв'язку з виходом першої газети англійськоюмовою - "Уїклі ньюс". Але час не стояло на місці, і винахід радіо, апізніше і телебачення означало поява ще двох чудових коштіврозповсюдження реклами.

  На сьогоднішній день формування попиту та стимулювання збутузаймає особливе місце у виробничо-збутової сфері сучасногомаркетингу, тому що являють собою найбільш активну частину всьогомаркетингового інструментарію.
  Дана тема в даний час досить актуальна для будь-якого підприємства позазалежно від того, які товари (вироби або послуги) підприємствовиробляє та пропонує своїм партнерам.
  Об'єктом дослідження даної курсової роботи є реклама як засібстимулювання збуту і формування попиту споживачів, предметом - методипідвищення ефективності рекламної діяльності підприємства.

  Мета курсового дослідження: розглянути технологію планування та веденнярекламної діяльності з тим, щоб представити рекомендації дляконкретного підприємства.
  Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань:
  1. Визначити сутність і цільове призначення реклами.
  2. Охарактеризувати систему методів рекламного впливу на споживачів у залежності від типу товарів (індивідуального і виробничого призначення);
  3. Розглянути технологію планування та розповсюдження реклами.
  4. Проаналізувати рекламну діяльність конкретної фірми.
  5. Представити рекомендації з підвищення ефективності реклами на даному підприємстві.

  Інформаційної базою даної роботи стали дослідження Маркова В.Д.,
  РомановаА.Н., Хруцкая В.Е., Гольман І. А., Добробаненко Н.С., Гермогенова
  Л.Ю. та інших авторів. Крім того, були використані матеріалиперіодичних видань "Маркетинг", "Ділове Поволжя", "Діловий візит" іін.
  У курсовій роботі використані матеріали соціологічного опитування,проведеного автором у листопаді 1999р.
  Курсова робота складається з вступу, шести параграфів, об'єднаних у дваголови, висновку і списку літератури.

  Глава I Реклама як спосіб впливу на поведінку потенційних споживачів з метою формування попиту та стимулювання збуту.

  1.1. Розходження методів рекламного впливу на споживачів товарівіндивідуального споживання, товарів виробничого призначення тапідприємства.

  Реклама - самий дієвий інструмент у спробах підприємствамодифіковані поведінку покупців, привернути їхню увагу до його товарах,створити позитивний образ самого підприємства, показати його суспільнукорисність.

  З точки зору формування попиту та стимулювання збутупринципове значення має поділ товарів на дві великі групи:товари індивідуального споживання і товари виробничого призначення. УЗгідно з цим поділом методи рекламного впливу істотнорозрізняються.

  Товари виробничого призначення призначені для виробництвавиробів та/або послуг, а отже, для отримання прибутку. Приймаютьрішення про купівлю товарів виробничого призначення зовсім не ті особи,які безпосередньо їх використовують, а саме рішення зазвичай приймаєтьсяколегіально на досить високому рівні, нерідко після тривалогообговорення. Так як невірний вибір, особливо у випадку придбання складногой дорогого устаткування, може привести до великих фінансових втраті зниження конкурентоспроможності даного підприємства. Існуєоману в тому, що реклама та інші заходи, пов'язані зформуванням попиту та стимулювання збуту товарів виробничогопризначення повинні бути адресовані фахівцю. Тим часом рішення приймаєзовсім не інженер-фахівець, а бізнесмен, керуючий. Навіть якщоприпустити, що бізнесмен - у минулому гарний технічний спеціаліст, вінвсе одно буде розглядати товар спочатку з економічних іорганізаційно-комерційних, а тільки потім з технічних позицій. Томуособи, на яких повинні бути в першу чергу спрямовані акції з реклами,чиї інтереси і психологію слід враховувати, - це керівники табізнесмени, які, у свою чергу, повинні припускати, до яких соціально -економічних результатів може призвести застосування пропонованого вироби,які вигоди отримає його споживач. Саме тому що пропонують товарповинні розглядати його "очима покупця".

  Для вирішення питання про покупку недостатньо інформації про соціально -економічних і суспільно значимих характеристики товару (таких як,зниження енерго-, матеріало-і трудовитрат, зменшення шкідливого впливуна природне середовище, поліпшення фінансових показників виробничихпроцесів). Пропонуючи свій товар, підприємство дуже часто, по суті,намагається умовити покупця відмовитися від колишнього постачальника. І будеприродно, якщо цю пропозицію зустрінуть з обережністю або знедовірою. Щоб знизити у покупця "бар'єр обережності", слідзнайти вагомі, правдиві і не викликають сумнівів аргументи, з якихбуде випливати, що заявлені соціально-економічні та технічніхарактеристики товару відповідають дійсності. Аргументи викличутьдовіру особливо тоді, коли вони будуть підкріплені свідченняминезалежних фірм та організацій, які професійно займаються випробуванням ісертифікацією товарів.

  Хоча потенційних покупців товарів виробничого призначеннязвичайно значно менше, ніж покупців товарів індивідуальногоспоживання, все-таки їх число дуже велике. Тому реклама в відношеннітоварів виробничого такого призначення може бути ж об'ємної тадорогої акцією, як і у випадку з товарами індивідуальногоспоживання.

  Якщо говорити про товари індивідуального споживання, то необхідновідзначити, що вони використовуються (споживаються) звичайно тими, хто їх купує.
  Рішення про покупку приймається одноосібно покупцем, в інших випадках, післяобговорення з членами родини, причому час ухвалення рішення часом займаєкілька секунд. Мотиви придбання визначаються особистими потребамипокупця. На рішення про покупку дуже впливають емоції, особливовикликані рекламою, а також модою, прагненням до наслідування знаменитостям,що використовують даний товар. Товари індивідуального призначення підрозділяютьсяна товари короткострокового і тривалого користування, що також вноситьпевні нюанси в рішення про їхню покупку.

  Товари індивідуального призначення зазвичай призначені для широкихкіл населення, тому вони тиражуються в сотнях тисяч, мільйони і навітьдесятків мільйонів штук. Відповідно для продажу вимагаються розгалуженітоваропровідні і збутові мережі, як правило, багатоступінчасті. Дляуспішного збуту товару індивідуального призначення необхідно, щобкінцеві споживачі (покупці) були добре інформовані про споживчівластивості пропонованого товару, місцях продажу, ціни і т.д. А оскількирішення про покупку приймають мільйони людей, то стають необхіднимиширокомасштабні, нерідко загальнонаціональні рекламні компанії, що вимагаютьзначних коштів.

  Престижна реклама, яку часто називають корпоративної або фірмовою
  - Це комерційна пропаганда позитивного образу підприємства. Престижнареклама звернена до громадськості в самому широкому сенсі. Завдання престижноїреклами полягають у тому, щоб створити сприятливе враження прорекламований підприємстві, а також переконати громадськість, що діяльністьтого чи іншого підприємства є суспільно корисною.

  Найбільш поширені способи здійснення престижної рекламитакі:підготовка та опублікування в спеціальних журналах редакційних (не рекламних)матеріалів про останні досягнення того чи іншого підприємства в розробціта організації виробництва нових товарів, про соціально значущих напрямахдіяльності підприємства і т.п.;організація прес-конференцій із запрошенням не лише преси, а йпредставників громадськості, політичних діячів, знаменитостей зрізних сфер науки, культури, спорту тощо;розповсюдження власної друкованої продукції у формі фірмових журналів,брошур, буклетів тощо, в яких представлено історію підприємства, йоговиробничі досягнення, суспільно корисна діяльність, турбота проблаго споживачів;участь у благодійних акціях (внески у благодійні фонди,участь в інших акціях на підтримку малозабезпечених верств населення, хворихдітей, інвалідів, пенсіонерів та ін);підтримка організацій охорони здоров'я, культури, спорту, освіти,освіти і т.п.

  Одним словом, підприємство має дбати про свою репутацію, незабуваючи про споживача та його думці.

  1.2. Види і засоби поширення реклами.

  Виходячи з цілей просування, що визначаються стадіями життєвого циклутовару, ступенем готовності основної маси споживачів до покупки, виділяютьтакі види реклами:
  Інформативна реклама - її основним завданням є донести доспоживачів інформацію про товар, послугу, підприємстві і їх характеристики,достоїнства, нововведення. Переважає в основному на етапі виведеннятовару на ринок, коли стоїть завдання створення первинного попиту.
  Увещевательная реклама - найбільш агресивний вид реклами, основним завданнямякого є переконання покупця придбати саме даний конкретнийтовар (послугу), а не товари (послуги) конкурентів. Набуває особливоїзначущість на етапі зростання, коли перед фірмою постає завдання формуваннявиборчого попиту.o Порівняльна реклама - різновид увещевательной реклами, заснованої на порівнянні рекламованого товару (послуги) з товарами (послугами) конкурентів.
  Нагадує реклама - основним завданням, якою є нагадуванняпотенційним споживачам про існування певного товару (фірми) наринку і про його характеристики. Цей вид реклами є надзвичайно важливим на етапізрілості, для того щоб змусити споживачів згадати про товар.o підкріплюються реклама - різновид нагадує реклами. Покликана підтримати споживачів, що вже купили товар, переконати їх у правильності зробленого ними вибору в надії на повторні покупки цього товару з їхнього боку.

  Залежно від використовуваних рекламою засобів розповсюдженняінформації розрізняють:
  Рекламні звернення в пресі.
  Переваги: гнучкість, своєчасність, хороший охоплення місцевого ринку,широке визнання і прийняття.
  Недоліки: короткочасність існування.
  Рекламно-комерційну літературу (довідники, каталоги, буклети).
  Переваги: висока географічна і демографічна вибірковість,вірогідність і престижність, висока якість відтворення,тривалість існування, значне число "вторинних" читачів.
  Недоліки: наявність марного тиражу.
  Теле рекламу.
  Переваги: поєднання зображення, звуку і руху, чуттєвевплив, високий ступінь залучення уваги, широта охоплення.
  Недоліки: висока абсолютна вартість, перевантаженість рекламою,скороминущість рекламного контакту.
  Радіореклама.
  Переваги: масовість використання, висока географічна ідемографічна вибірковість, відносно низька вартість.
  Недоліки: представлення тільки звуковими засобами, ступінь залученняуваги нижче, ніж у телебачення, скороминущість рекламного контакту.
  Зовнішні експозиції (щити, плакати, вивіски).
  Переваги: гнучкість, висока частота повторних контактів, щодоневисока вартість.
  Недоліки: відсутність вибірковості аудиторії, обмеження творчогохарактеру.
  Рекламу на транспортних засобах і транспортних спорудах.
  Переваги: гнучкість, висока частота повторних контактів, щодоневисока вартість.
  Недоліки: відсутність вибірковості аудиторії, обмеження творчогохарактеру.
  Пряму поштову рекламу (direct mail).
  Переваги: вибірковість аудиторії, відсутність реклами конкурентів увідправленні, особистісний характер.
  Недоліки: відносно висока вартість.

  Оскільки витрати на рекламу включаються в собівартість товару, вониабо збільшують його ціну, або знижують прибутковість комерційної роботи.
  Тому важливо, максимально збільшуючи кількість рекламних контактів зпотенційними покупцями, зменшити до мінімуму витрати на кожен такийконтакт. Щоб раціонально вибрати канал поширення рекламнихпослань, проводять спеціальну роботу, що аналізує канали масовоїінформації за наступними критеріями:
  Охоплення, тобто до якого можливого числа адресатів вдасться донести посланняпри звичайних середніх умовах.
  Доступність, іншими словами, чи зможе підприємство скористатися данимиканалами в будь-який потрібний момент, а якщо ні, то на скільки виниклиобмеження знизять ефективність реклами.
  Вартість - загальні витрати на одну публікацію (передачу) даного рекламногопослання, знижки на багаторазовість, вартість одного рекламного контакту зурахуванням тиражу (числа глядачів, слухачів).
  Керованість, тобто чи отримає підприємство можливість передавати з цьогоканалу повідомлення саме тій цільовій групі впливу, яка необхідна.
  Авторитетність, тобто наскільки даний канал користується повагою збоку потенційних і діючих покупців.
  Сервісне, тобто чи треба представляти рекламне послання в абсолютноготовому вигляді для друку (передачі) чи можна розраховувати на те, щопрофесіонали виконають підготовку тексту, фотозйомку, створять кліпи і т.д.

  Для порівняння значущості каналів масової інформації кожному з нихприсвоюють "вага" з перерахованих вище категорій, після чого підсумовують
  "Ваги" і отримують можливість ранжувати канали в порядкупереваги. Необхідно враховувати, що в різних регіонах тарифиза публікацію (передачу) реклами істотно розрізняються. Томупідприємство може прийняти рішення звернення до консультанта, що має досвідрекламної роботи на даному ринку і володіє певними статистичнимиі вартісними даними (не варто?? рібегать тільки до рішень, заснованимлише на думках керівних осіб підприємства).

  З точки зору мінімізації витрат на рекламу (по відношенню до товаріввиробничого призначення і що продається через посередників товарахіндивідуального споживання) канали масової інформації розташовуютьсянаступним чином: direct mail; реклама в журналах для спеціалістів упевній галузі; реклама в журналах для бізнесменів і менеджерів. Зпозиції мінімізації витрат на рекламу масових товарів індивідуальногоспоживання, спрямовану безпосередньо на покупців (споживачів),розташування каналів інформації дещо змінюється: аудіо-візуальна, восновному теле-і радіореклама; зовнішня реклама (рекламні щити, що біжитьхвиля, плакати тощо): реклама на транспорті.

  1.3. Сприйняття реклами споживачем та правила планування реклами.

  Існує дві основні аксіоми реклами:
  Аксіома опору споживача. Виробник (рекламодавець) не встані в наказовому порядку змусити споживачів читати свої рекламніоголошення.
  Аксіома довіри до реклами. Різні споживачі підходять до реклами з різнихпозицій: реклама, яка може вселити довіру одним, не в змозівселити довіру іншим.

  Змусити прочитати рекламу і зробити так, щоб їй повірили, - цізавдання мають вирішуватися одночасно. Для того, щоб вирішити ці завданнянеобхідно:
  Привернути увагу споживача. Для цього існує ряд прийомів,своєрідних рекламних "принад": рекламні складу і образ, які повинніточно відповідати обраній рекламно-комерційної темі.
  Необхідно подолати конкуренцію з боку навколишніх текстовихматеріалів та ілюстрацій і "спокусити" споживача пробігтися пооголошенню. Для вирішення цього завдання дуже важливе значення маємісце розташування рекламного оголошення.
  Необхідно змусити споживача вчитатися в оголошення. Потрібно пам'ятати, щолюдина при швидкому проглядання реклами прочитує перші сім слівтексту. Решта залежить від цих семи слів.
  Необхідно зацікавити споживача. Як тільки споживач зосередивувагу на рекламі, рекламне повідомлення має знайти підхід до його вжеіснуючим поглядам стосовно даного товару. Слід пам'ятати, що наданому етапі рекламне повідомлення може втратити довіру споживача, якщовоно:надто нав'язливо і нагадує скоріше про рекламуванні, ніж про товар;викликає думки про недоречних способи залучення уваги, що використовуються врекламі;розписуючи достоїнства товару, занадто явно їх перебільшує.
  Необхідно закріпити довіру до реклами. Виконуючи це завдання слід пам'ятатичотири обставини.
  1. Споживач може спотворити зміст реклами, розставивши акценти не натих пунктах сполучення, де хотілося б рекламодавця, або приписавшитовару (послуги) неіснуючі властивості та якості.
  2. Якщо споживач зверне увагу на рекламу, вірно оцінить і не спотворитьзміст, він зможе повірити їй лише ненадовго. Це відбувається внаслідоктого, що споживач не може або не хоче запам'ятати про товар все, щохотілося б рекламодавця.
  3. Малоймовірно, що споживач повірить будь-якому рекламному повідомленнямповністю, якщо для цього йому доведеться змінити свою думку про данупродукції.
  4. Реклама найбільш ефективна (їй більше довіряють) по відношенню до новоїпродукції, тому що тут включаються такі мотиви, як природнелюдська цікавість, зацікавленість.
  Необхідність сформувати бажання. Бажання формується на основі виниклау споживача зацікавленості та довіри до реклами, а також оцінки длясебе вигод від покупки даного товару (послуги).
  Необхідно, щоб у споживача намітився певний план дій. Дляцього в рекламі має бути сказано, що треба зробити покупцеві. Наприклад,
  "Зателефонуйте відразу ж, якщо хочете купити за цією ціною" або "Ми чекаємо васщодня ".

  " Ручка, затиснута в руці, зазвичай виявляється набагато ефективнішеголови, у розпачі уроненной на руки. "

  Гаррі Картер

  Визначивши цілі й завдання реклами, вибравши тему, гасло і спосіб рекламноїкомпанії, знайшовши всі можливі "приманки" та шляхи завоювання довіри, можнапереходити безпосередньо до написання реклами. Тут слід точнододержуватися правил реклами, які блискуче викладені в книзі Г. Картера
  "Ефективна реклама".
  Висловлюєтеся просто. Ніколи не затуманює своєї аргументації абосвого підходу складністю міркувань. Спрощуйте і вигострюйте думки.
  Використовуйте повсякденними словами і короткими реченнями, зміст якихможе схопити будь-яка людина. По можливості уникайте технічногожаргону.
  Висловлюйтесь цікаво. Намагайтеся розповідати захоплююче інатхненням. Добре, якщо вам вдасться порушити цікавість. Уникайтедовгих нудних перерахувань, екстравагантних тверджень. Читачацікавлять не Ваші товари, а вигоди, які можна з них витягти.
  Висловлюйтесь прямо. Швидко переходьте до суті справи. Заощаджуйте пропозиції.
  Іноді першу пропозицію можна навіть виключити взагалі. Потім поможливості, приберіть зайві слова, особливо прикметники. Роз'яснюєвашу пропозицію економно, але ніколи не жертвуйте словами, необхіднимидля підтримання стилю та ритму.
  Висловлюйтесь ствердно. Заява негативного характеру кращепереробляти в стверджувальні висловлювання спонукальний типу.
  Керуйтеся здоровим глуздом. Хитромудрі обгрунтування можуть завеститак далеко, що перетворяться на щось зовсім нелогічне. Задавайтесяпитанням, чи повірить вашим твердженням людина середніх розумовихздібностей, у стані чи він буде хоча б зрозуміти значимість основнийдумки, яку ви прагнете донести.
  Будьте коротким. Невеликі за площею ділянки тексту самі притягують око,тому що їх легко охопити поглядом.
  Будьте правдивим і благопристойним. Брехливі затвердження незабаром будутьспростовані практикою, а значить, повторних замовлень ви незабаром не отримаєте.
  Якщо ж ви проіллюстріруете рекламне оголошення двозначнимизображеннями або забезпечите неетичними заголовками, то в цьому випадкучитач має право підозрювати, що в товарі (послузі) так малопривабливого, що така реклама є вашою останньою надією наіснування.
  Будьте не схожим на інших. У розумних межах, звичайно, але вашезвернення справить враження і викличе інтерес, якщо буде викладенооригінально і незвично. Чи не переступите, однак межі між незвичним ібезглуздим або відверто дурним. Будь-який учасник вашої аудиторії повинен бути взмозі відразу зрозуміти, що ви йому хочете повідомити. Гумор - засібпрекрасне, але він повинен бути прямо пов'язаний з ідеєю, яку ви хочетедонести.
  Повторюйте найбільш важливі комерційні аргументи. Неможливо бутивпевненим, що потенційний покупець прочитає ваше оголошення цілком, аякщо і прочитає, не варто сподіватися, що він запам'ятає всі наведені в ньомуаргументи. Скорочуючи число доводів, повторюючи, акцентуючи і ілюструючи, що залишилися, таким чином, що їх легко зрозуміти і запам'ятати, ви значнопідвищуєте ефективність об'яв.
  Прагнете залучити й утримати увагу. Повинна існувати логічнапроста зв'язок між способом привернути увагу і перетворити увагу вінтерес. Утримання уваги залежить від повідомляється вами інформації, від слівякими ви користуєтеся, від довжини тексту і від того, наскільки легким вінпредставляється за своїм зовнішнім виглядом. Особливу цінність мають слова іфрази, народжують уявні образи.
  Говоріть читачеві, що він повинен зробити. Для цього в рекламі повинно бутисказано, що треба зробити покупцеві. Наприклад, "Зателефонуйте відразу ж, якщохочете купити за цією ціною "або" Ми чекаємо на вас щодня ".
  Намагайтеся використовувати засіб реклами. Перш, ніж розміщувати довгостроковий замовлення,необхідно якомога точніше оцінити корисність і привабливу силузасоби реклами, в якому буде опубліковано оголошення.
  Уникайте прямих порівнянь з конкурентами, називаючи їх по імені. Якщо васраптом осінить захоплююча дух відчайдушна ідея: "Вдарити по конкурентам зперерахуванням їх імен ", то споживачі подумають, що ваші товари гірше, ізаймуться вивченням товарів конкурентів, і можливо стануть купувати в когосьнебудь іншого.

  Для отримання віддачі від рекламної компанії, підприємство має враховувативсі можливі фактори, починаючи з того, який продукт рекламується і кінчаючиправильністю складання рекламного звернення.

  Глава II Планування та аналіз рекламної діяльності фірми

  ТОВ "Сигма".

  2.1 Характеристика підприємства.

  Спеціалізація підприємства ТОВ "Сигма" - роздрібна торгівля господарськимитоварами.
  Основним асортиментом є
  Товари: прально-мийні засоби
  -пральні порошки
  -мило
  -миючі та чистячі засоби
  -відбілюючі кошти
  Виробник: Санк-Петербурзьке ВО "Лелека",

  ВАТ "Невська косметика", Самарський АТ "Парфюмерком", Волгоградський
  "Каустик", "Хімпром".

  Товари: Лакофарбові вироби
  -водоемульсионку
  -побілка
  -фарби
  -лаки
  -оліфа
  -розчинник
  -ацетон
  -уайт-спірит
  -скипидар
  Виробник: Волгоградський "Каустик", "Хімпром", Котовська "Лакокраска".

  Товари: Пластмасові вироби
  -відра
  -тази
  -плівка парникових
  -клейонка
  -баки для соління
  -корзини для білизни
  -корзини для сміття
  -змивні бачки
  -совок для сміття
  -йоржі для унітазу
  Виробник: Сизранському АТ "Пластик", Вузлове ВО "Пластик",
  Тамбов "важмаш".

  Товари: Замково-залізні вироби
  -замки навісні, врізні, гаражні, запори
  -ручки дверні
  -ручка - засувка
  -шпінгалети форточние
  -фіксатори
  Виробник: Тульська ВО "Чермет", Пензенське ПО "Електроприлад".

  Товари: Оздоблювальні матеріали
  -шпалери
  -шпаклівки
  -штапики
  -стінові панелі
  -стелі підвісні
  -плінтуса
  -лінолеум
  Виробник: Пензенська АТ "Бумпром", Тамбовське ВО "Шпакріл", Закордоннийвиробник, Самарський АТ "Самеко".

  Торгова площа - 36 кв.метрів

  Магазин складається з торгового відділу, офісу та складу.

  Товарообіг на місяць по відділу становить приблизно 30-40 тисячрублів.

  Організаційна структура підприємства товариство з обмеженоювідповідальністю

  Режим роботи магазину: з 8 до 18 год, вихідний - неділя.

  2.2 Планування рекламної компанії фірми.

  Проаналізувавши рекламну компанію фірми "Сігма" я отримав інформацію:
  Товари рекламуються продавцями в магазині, є стенди, вітрини,покажчики. У засобах масової інформації задіяна газета "Лік".
  Телебачення, радіо щитова реклама, реклама на транспорті не використовуються.
  Дані по товарообігу за вересень, жовтень, листопад 1999р.
  Вересень
  Витрати на рекламу 500Р. Товарообіг 32 УРАХУВАННЯМ
  Жовтень
  Витрати на рекламу 700Р. Товарообіг 35т.р.
  Листопад
  Витрати на рекламу 1200р. Товарообіг 37т.р


  2.3 Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності реклами.


  Соціологічне опитування потенційних покупців фірми «Сигма» дозволиввиявити недоліки в рекламній діяльності підприємства і запропонуватидеякі заходи щодо підвищення ефективності реклами.

  Питання: Чи знаєте Ви про магазин "Сигма"?
  Результат: 70% - «так», 30% - «ні»

  Запитання: Якщо Ви знаєте магазин "Сігма", то яка спеціалізація цьогомагазину?
  Результат: 70% - (всі, хто знає) - «госптовари»

  Запитання: Чи відвідували Ви цей магазин?
  Результат: 70% - (з тих, хто знає) - «так»

  Питання: Як часто Ви відвідуєте цей магазин?
  Результат:а) 1 раз на тиждень - 20%б) 1 раз на місяць - 50%в) рідше, ніж 1 раз на місяць - 0

  Питання: Яка була мета Вашого відвідування магазину?
  Результат: «ознайомитися з асортиментом» - 10%

  «зробити покупку» - 60%


  Запитання: Чи були здійснені Вами покупки?

  Результат: «так» - 70%

  Запитання: Якщо так, то чи були Ви задоволені зробленим Вами покупкою?
  Результат: «так» - 70%

  Запитання: Чи влаштовує Вас представлений асортимент?
  Результат: «так» - 40%

  «ні» - 30%

  Запитання: Якщо ні, то чому?
  Результат: «мало вибору», «мало товарів», «хотілося б більше»

  Питання: Які рекомендації Ви могли б дати за умовами обслуговуванняпокупців?
  Результат:а) час роботи «продліть_до 20 год - 10%; 22 год - 10%»б) вихідні дні «Неділя» - 10%в) різноманітність асортименту - «збільшити» - 30%г) проведення виставок - «бажано» - 10%

  В опитуванні взяли участь 10 чоловік. Дані опитування дозволили скластиуявлення про контингент покупців магазину. У більшості своїй целюди середнього віку і середнього матеріального достатку, що мають сімейнеположення (як правило - сім'я з 4-х чоловік). Це так само ічоловіки, і жінки різних верств населення.
  Рекомендації:
  1.Целесообразно доповнити існуючі способи рекламної діяльностіпідприємства (стенди, вітрини, покажчики, газета "Лік") радіорекламою.

  2.По можливості розширити асортимент товарів магазину і відобразити це врекламі.
  3.Сделать більш наочним оголошення про режим роботи магазину, тому що деякі покупці виявилися невірно інформовані.
  4.Обратіть увагу на грамотне планування рекламної кампанії.

  Рекомендується проведення моніторингових досліджень з метою відстеження динаміки потреб покупців.

  Висновок


  У висновку хотілося б відзначити, що рекламна діяльність може бутиспрямована не на користь споживачів, в ній можуть переважати односторонніінтереси товаровиробників, що прагнуть до масової реалізації товарів.
  Відомо, що реклама може виступати і як інструмент маніпулюваннясуспільною свідомістю, засіб спрямованого впливу на споживачівне на користь останніх.

  Щоб уникнути небажаних наслідків рекламного впливу наспоживачів Міжнародною Торговельною Палатою розроблені і впроваджені впрактику кодекси, які встановлюють норми і правила рекламної практики,захищають інтереси споживачів і обмежують діяльністьтоваровиробників певними соціально-етичними рамками. У нашійкраїні також був прийнятий Федеральний закон про рекламу від 14 липня 1995 р. Уцьому документі докладно викладено загальні вимоги до реклами, дані поняття
  "Неетичною", "недобросовісної" і "прихованої" реклами, а також вимоги дорекламі, що міститься в різних рекламних засобах, особливості рекламиокремих видів товару. Відповідно до закону, державний контрольздійснюється федеральним антимонопольним органом.
  Таким чином, реклама є засобом стимулювання збуту іформування попиту населення. Перший розділ курсової роботи єтеоретичним обгрунтуванням цього твердження.
  У другому розділі, на прикладі діяльності конкретного підприємства, мипереконалися, що товарообіг фірми значною мірою залежить від якості іефективності реклами. У сучасних умовах навіть у невеликих підприємствє такі можливості, і при грамотному плануванні рекламної діяльностіможна обійтися мінімальними витратами, які окупляться в швидке час.

  Список використаної літератури

  Як рекламувати гроші. - М.: паблік рілейшнз Сервіс, - 1993.
  Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: Прогресс, - 1990.
  Маркетинг: підручник/А.Н. Романов, Ю. Ю. Кормогов, С.А. Красильников і д.р /під. ред. А. Н. Романова .- М. - 1996.
  Маркова В.Д. Маркетинг послуг. - М.: Фінанси і статистика, -1996.
  Маркетинг. - № 47 .- 1998.
  Сучасний маркетинг/под. ред. В.Е. Хруцкая. - М.: Фінанси і статистика,
  -1991.
  Гольман І. А., Добробаненко Н.С. Практика реклами: десять уроків длярадянського бізнесмена: підручник. - Новосибірський філія СП «Інтербук». 1991.
  Гермогенова Л.Ю. Ефективна реклама в Росії. Практика і рекомендації. -
  М.: 1994.
  9. Підготовка тексту рекламного оголошення.// Діловий Візит. - 1993 .- № 5
  10. Ділове Поволжі. - № 37 - сентябрь.-1998.
  Ділове Поволжі. - № 46 - октябрь.-1998.
  Ділове Поволжі. - № 37 - ноябрь.-1998.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !