ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розвиток рекламних агентств на Україні
       

   

  Маркетинг

  3. Удосконалення розвитку рекламних агентств на Україні ... ... ... ... ... ... ... ...

  1. Проблеми удосконалення рекламних агентств на Україні ... ... ... ....

  2. Рекомендації за рішенням проблем діяльності рекламних агенств ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  Заключення. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

  4 Охорона праці на робочому місці рекламіста ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  Додаток А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ..

  Додаток Б ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ..

  Додаток В ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ..

  Додаток Г ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ..

  Перелік посилань .. ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  Вступ

  В умовах ринкової економіки діяльність підприємств - рекламодавцівпов'язана з проблемою створення, розробки і розміщення реклами в засобахреклами, для того, щоб знайти покупців для своїх товарів або послуг. Утаких умовах найбільш успішним шляхом діяльності рекламодавців, різнихорганізаційно-правових форм господарювання є розвиток рекламних агентств.

  Розвиток рекламних агентств є дуже ефективною справою. Рекламніагентства дозволяють Україні виходити на європейський ринок реклами ірекламного бізнесу. Чим більше розвивається рекламних агентств у країні,тим більше її престиж на світових ринках реклами, серед інших набагатопотужних рекламних організацій.

  Ефективність рекламних агентств для держави складається ще в тому, щодозволяє вітчизняним виробникам реклами залучати інвестиції з інших країн,тим самим сприяє розвитку держави.

  - Розвиваючи рекламні агентства, рекламодавець виконує ряд задач: підвищується платоспроможність; розвиток рекламодавців;

  - задоволення потреб споживачів і підняття їхнього життєвого рівня;

  - зміцнення бізнесу рекламодавця, зберігання і розширення робочих місць.

  Виходячи з цього можна визначити, що значення розвитку дуже велике,особливо для самого рекламодавця. Саме рекламні агентства дозволяютьрекламодавцю затвердити на ринку.

  Розвиток рекламних агентств я вважаю дуже перспективною справою, і томусого свого дипломного проекту я взяв цю тему: «Розвиток рекламних агентствна Україні ». У дипломному проекті докладно розкривається вся технологіяроботи, розвиток, ідеї рекламного агентства і пов'язані з цим проблеми.

  - У перший «теоретичної» частини дипломного проекту я роздивився рекламне агентство як об'єкт рекламного ринку, як-от: поняття рекламного агентства, його види, задачі і функції;

  - шляхи розвитку рекламних агентств на Україні.
  Теоретично я запропонував напрямки розвитку рекламних агентств, їхнєвпровадження і модифікацію. На закінчення теоретичного розділу дипломногопроекту я висловив свою оцінку необхідності розвитку рекламних агентств.
  В другий, «аналітичної» частини дипломного проекту, проаналізоване всесказане в «теоретичній» частини. Проведено аналіз роботи і взаємовідносиниміж агентством і рекламодавцем. А так само я аналізував численність питань,що стосуються рекламних агентств, але самі основні - це питання пов'язані зорганізацією рекламних агентств і аналізом деяких видів діяльності.

  У третій, «практичній» частині, вдосконалюється усе те, що аналізував удругому розділі. У третьому розділі дані свої рекомендації по розвиткудіяльності рекламних агентств і роботи їх на рекламному ринку. Також япривів приклади того, яке значення має маркетинг і яку роль він грає врозвитку і роботі рекламного агентства.

  Таким чином, усі три розділи мого дипломного проекту тісно пов `язаніміж собою. По черзі я роздивився всю технологію розвитку агентств і всіетапи, що передують цьому.

  Четверта частина мого дипломного проекту називається «охорона праці ітехніка безпеки на робочому місці рекламіста ». У ній я розробив своюохорону праці для робітників рекламних агентств і міри техніки безпеки, щовони повинні виконувати. У ній розкриті методичні рекомендації по охороніпраці.

  При виконанні дипломної роботи я використовував літературу вітчизнянихі закордонних авторів.

  1. Рекламні агенства на Україні.

  1.2 Поняття рекламного агентства. Задачі. Функції.

  Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійніорганізації, які надають своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг зпланування і проведення рекламних кампаній, а також окремих її заходів,наприклад розробки та розміщення (або того та іншого разом) замовлень узасобах масової інформації - у пресі, на радіо й телебаченні, замовлень навиготовлення та прокат рекламних фільмів, відеороликів, відеокліпів тощо.
  Ці організації мають назву рекламних агентсво. Рекламне агентсво стоїть міжрекламодавцем і засобами масової інформації (якщо рекламне агентсво не маєсвоїх засобів масової інформації або не створена такими). Агенство виконуєвсі види послуг від імені й коштами своїх клієнтів - рекламодавців. Вонамає перед рекламодавцями фінансові, юридичні й морально-етичні забов `зання.
  Іншими словами, рекламне агентсво - це посередник, який пропонуєспеціалізовані послуги рекламодавцям, щоб вони змогли знайти своїхпотенційних покупців.

  Рекламні агентсва класифікуються за обсягом наданих послуг (з повним чиобмеженим циклом послуг), за їх видами (універсальні чи спеціалізовані), затериторіальною ознакою (місцеві, регіональні, міжнародні) тощо.

  Рекламні агентсва - це фабрики рекламних ідей. Їх називаютьунікальними організаціями 20 століття, хоча вони виникли майже у такомусамому вигляді (надавали ті самі послуги), як і зараз, ще у середині 19століття. На початку 20 століття вони стали все більше приділяти увагупроблемам творчості. Тоді ж рекламні агентсва стали вивчати, чому людикупують або не купують товари, які рекламуються.

  Нині в усьому світі існує широка мережа рекламних агентсво, якізаймаються проведенням рекламних кампаній, рекламними дослідженнями ринку,розміщенням рекламних звернень у засобах масової інформації, розробкоюфірмового стилю та іншими видами рекламної діяльності.

  Реклама - це складне мистецтво, тому нею повинні займатисяпрофесіонали, які можуть виконувати свою роботу на професійному (з поглядусвітових вимог) рівні. У конкуренції з вітчизняними і закордоннимирекламними фірмами виграє те рекламне агентсво, яке має у своємурозпорядженні творчих працівників, а не слухняних, але посередніхвиконавців. Значення рекламних агентсво у створені окремих рекламнихзвернень і, особливо, у проведені комплексних рекламних кампаній окремихрекламодавців - виробників чи посередників - є дуже великим.

  Рекламні агентсва щоденно мають справу з широким колом маркетинговихситуацій. Це дає їм можливість глибшого розуміння загальної і окремоїстратегії поведінки на споживацьких ринках України, необхідні навички йкомпетентність. У свою чергу, це забезпечує вищу якість рекламних зверненьі вищу їх ефективність, ніж тоді, коли їх розробляють і виготовляють самірекламодавці.

  агентсва є незалежними організаціями. Це уможливлює погляд на проблемирекламодавців збоку, тобто більш об'єктивно. Тим самим послаблюється такінегативні моменти, як залежність від смаків окремих керівників, неправильніустановки (ідеї, теми) тощо.

  Як правило, рекламні агентсва мають добре налагоджені стосунки іззасобами масової інформації. Вони мають можливість стабільно і своєчаснозакупати у них час і місце для розміщення реклами (як що агентсва маютьвласну базу чи створенні при видавництвах - проблема вирішується щепростіше). Співробітництво із рекламною агенцією дає змогу рекламодавцюоперативно вирішувати ті питання, які постають перед ним, економити гроші ігод.

  Звернення до рекламного агентсва (особливо коли воно виконує веськомплекс рекламних послуг) забезпечує системний підхід до рекламноїдіяльності, що значно підвищує її ефективність.
  За кордоном переважають агентсва, які пропонують увесь спектр послуг, такихяк дослідження ринку, планування впровадження нової продукції, наданнятворчих послуг та закупівля місця і часу в засобах масової інформації.
  Проте нині з'явилися спеціалізовані рекламні агентсва, невеликі за розміромі з великою часткою участі самого клієнта. Їх послуги не такі дорогі. Вониможуть спеціалізуватись на придбанні місця й часу в засобах масовоїінформації або на окремих творчих послугах.

  В Україні нині діє близько тисячі підприємств, що займаютьсярекламування. Це рекламно-поліграфічні, редакційно-виконавчі фірми, атакож видавничо-поліграфічні комплекси.

  Прикладом рекламно-поліграфічної фірми може бути акціонерне товариство
  "Бліц-Інформ". Воно налічує понад 50 підрозділів, у яких зайнято близько
  900 працівників. "Бліц-Інформ" випускає журнали "Наталі", "Капітал", газету
  "Бізнес" і має центр маркетингових досліджень. Центр виконує періодичнідослідження на замовлення. До періодичних досліджень належать: "Рейтинг" --щоквартальні дослідження засобів масової інформації та їхньої аудиторії в
  Києві та в Україні; "Моніторинг" - щомісячний аналіз реклами в засобахмасової інформації; "Тарифи" - щомісячно оновлювана інформація про тарифи йумови розміщення реклами в засобах масової інформації. Дослідження назамовлення охоплюють аналіз ринків, вивчення споживачів, аналіз рекламнихзвернень, вивчення конкурентів. Вони мають конфіденційний характер --результати повідомляють тільки замовнику. Девіз центру: "Перемагає той, хтоволодіє інформацією ".

  Інформацію про носії реклами в Україні можна отримати із довідникарекламоносіїв.

  Довідник, зокрема, дає таку інформацію.

  Про газети і журнали:

  - назва;

  Якість послуг, запропонованих агентством, набагато вище, а їхнійасортимент - набагато ширше, чим може дозволити собі окремий рекламодавецьі чим йому потрібно. Дії поза межами організації рекламодавця, агентствомає можливість скористатися усім великим досвідом, що накопичується в ходірішення найрізноманітніших проблем різних клієнтів. Крім того, будучисторонньою організацією, агентство може підійти до проблем рекламодавця воб'єктивних позицій. Агентство стало уособленням суті рекламної справи.

  Головне багатство рекламного агентства як організації по наданню послугособистого характеру - люди. Звичайно 65% суми валового прибуткувідчісляється на заробітну плату, посібники для службовців і пенсійнезабезпечення.

  Значні агентства обслуговують значних рекламодавців. А значнірекламодавці сконцентровані в рамках порівняно невеличкого кола товарнихкатегорій: харчові продукти і напої, ліки і косметичні засоби, автомобілі,тютюнові вироби, мило і миючі засоби. Не рахуючи автомобілів, всі ціфасовані товари з великим об `ємом збуту і високої частоти покупок,продавані головним чином у магазинах самообслуговування. За допомогоюзагальнонаціональної реклами виробники кинутися заздалегідь запродати товарспоживачу і сформувати у нього превагу до товарів своїх марок. Реклама єдомінуючим елементом у комплексі маркетингу. Отже, і діяльність значнихрекламних агентств концентруються в рамках тих же самих товарних категорій.

  Природньо, що дрібні агентства не в змозі запропонувати настільки жширокий об'єм послуг, який пропонують значні рекламні фірми. Точно так самоі значне агентство рідко пропонує свої послуги дрібним рекламодавцям,таким, як продавці товарів промислового призначення, рекламодавців сфериторгівлі, медицини, юриспруденції, так само роздрібні торговці. Створенняагентських мереж дозволило ряду дрібних рекламних агентств розширити асортимент запропонованих їм послуг. Мережа - це група агентств, щоспільно проводять дослідження, що обмінюються інформацією про ринок, щоспільно оплачують послуги виробничих організацій і використовуючи єдиніпринципи справи виробництва.

  Функції рекламних агентств.

  Рекламні агентства помітно відрізняються по розміру: від фірми з єдинимробітником до значної організації, що має в штабі більш 2 тис.. чоловік. Всіагентства зайняті плануванням, підготуванням і розміщенням реклами. Протеасортимент і ступінь грунтовності наданих клієнтам послуг істотновідрізняються. Оскільки основний об'єм ділових операцій сконцентрований уруках значних агентств, так званих агентств із повним циклом послуг, мизосередимо основну увагу на їхній роботі.
  Головна функція таких агентств полягає у створенні реклами. Це їхняспеціалізація, так сказати, передумова їхнього існування. Проте рекламніоголошення є кінцевими продуктами складного процесу рішення проблем,процесу, що потребує урахування всіх елементів застосовуваного клієнтомкомплексу маркетингу. Функції планування полягають у вивченні споживачів,товару і ринку, у розробці творчої стратегії і стратегії використання носіяреклами, в упорядкуванні кошторису витрат. У функції підготування входятьнаписання тексту, художнє оформлення оголошень і їхніх виробництв. Функціїрозміщення містять у собі підготування контрактів на покупку часу і місця взасобах поширення реклами, надання носіям реклами належною уявоюпідготовлених оголошень, перевірку і посвідчення факту виходу реклами усвіт, перевірку фінансових розрахунків, виставляння рахунків клієнтам іоплату рахунків носіїв реклами.

  Клієнт жадає від агентства плану реклами і маркетингу по виведенню наринок нового товару. От що буде робити в цьому випадку агентства:
  2.6 Аналіз надання рекламних послуг у Internet рекламного агентства.

  Комерційне середовище проникло в глобальну мережу Internet, і вона усебільше стає середовищем бізнесу. Найбільше помітні зміни відбуваються вінтерактивному брендингу, торгівлі і наданні послуг через Internet,просуванні продуктів і маркетингових кампаніях.

  З кожним днем ростуть обсяги і бюджети реклами в Internet.

  Нові технології припускають нові вимоги до стандартного наборурекламних послуг. Медіапленері в США і Європі в усю використовують Internetі бачать у ньому нове поле для досліджень. Глобальна природа мережі робитьїї усе більш привабливою складовою міжнародною рекламною кампанією. Багатодрібних рекламодавців, не будучи в стані оплатити великомасштабні кампанії,іміджеву і телевізійну рекламу, найкраще досягають своєї цільової аудиторіїсаме через Internet. Найчастіше значними користувачами в регіонах єорганізації, котрим інші засоби комунікації недоступні. Мережа надаєоднакові можливості виходу на ринок як значним фірмам, так і новачкам.

  Системи пошуку і тематичних довідників Internet-ресурсів дозволяютьшвидше, чим через «Жовті сторінки» знайти потрібний продукт. Internet маєвиняткову оперативність - дані про себе можна обновляти щодня, а прибажанні і щогодини.

  Рекламодавці й агентства уважніше придивляються до Мережі, оскількимежа між Мережею й іншими мас медіа поступово стираються. У інтерактивнійрекламі, безумовно, є своя специфіка: компаніям потрібно виявляти більшевинахідливості і показувати риси своєї індивідуальності. Мережа змушує добільш докладного спілкування з клієнтом. Реальна перевага й унікальність
  Internet-маркетингу в спілкуванні один на один. У цьому головна перспективарозвитку Мережі як рекламного носія: програмне забезпечення,використовуваний у Internet, дозволяє на сьогоднішній деньодержувати дані не зовсім коректно. Цим питанням потрібно серйознозайматися. Головними споживачами досліджень по Internet поки є провайдери ікомп'ютерні компанії, що говорить про мінімальний інтерес до ньогорекламних агентств.

  Але визначений прогрес усе ж є. На 8-ому Московському фестивалі реклами
  , проблемам розвитку вітчизняного Internet було виділено багато уваги,з'явилися перші інтерактивні агентства і web-сторінки, присвячені рекламі в
  Україні.

  Internet ніколи не замінить людського діалогу і не повинний йогозамінити. Але думки спеціалістів зводяться до того, що мережа стала новимповноправним рекламним носієм і інструментом передачі інформації. Якщо вине враховуєте інтерактивні потреби своїх клієнтів при розробці рекламнихкомпаній, не Досліджуйте можливості Internet, ви підводіте клієнта і самихсебе.
  2.8. Аналіз роботи рекламного агентства яке займається метрорекламой.

  У останні роки метро на наших очах перетворилося в засіб масовоїкомунікації. Стікери, світлові і несвітлові щити у вестибулями і наескалаторах стали популярними рекламними засобами, доступними самим різнимзамовникам.

  У недалекому минулому реклама взагалі була відсутня, сьогодні достатокрекламних засобів виглядає звичним. Звичними стали і щити, і стікери, але?? писок рекламних засобів поступово поповнюється. Цілком можливо, незабаромми побачимо в метро і підлогову рекламу, і щити на колійних стінах, івагони, цілком оформлені під рекламу одного замовника.

  Спектр товарів і послуг, що рекламуються в метро, досить широкий.
  Аналізуючи дані наших досліджень, можна зробити висновок про те, що рекламатоварів (71%) превалює над рекламою послуг (29%). Найбільшерекламоване товарами є продукти харчування (13%), побутова техніка (11%),фармацевтичні препарати (10 %).

  Реклама в метро залучає замовника, завдяки величезній аудиторії, цифравеличезна - 8 900 000 чоловік щодня. Проте, метрореклама відрізняє іширокий соціально-демографічний діапазон аудиторії, і час контактів, іпостійний зв'язок з аудиторією в перебігу часу проїзду й інші переваги.
  Криза відбилася на рекламі в метро. Аналіз динаміки об'ємів реклами в метродо і після серпневої кризи показує, що скорочення рекламного українськогоринку торкнувся і ринок реклами в метро. Якщо навесні - улітку 1998 року нанайбільше популярних у рекламодавців лініях київського метро вагони булизаповнені рекламою на 85 - 100% (60 - 74 наліпки у вагоні), те в першійполовині жовтня аналогічні цифри склали 20 - 25% (12 - 18 наліпок навагон). З'явилася величезна кількість вільних рекламних щитів, що поступовостали заповнюватися соціальною рекламою. Зараз ситуація змінилася кращімчином. Заповнюваність вагонів стікерамі в січні-лютому
  3. Удосконалення розвитку рекламних агенств на Україні.
  3.1. Проблеми розвитку рекламних агентств на Україні.

  1. Вітчизняний ринок реклами не можна порівнювати з ринками іншихкраїн. Особливо це стосується його медіального сегмента - він зародковий,незавершений, навіть у порівнянні з найближчими сусідами: Польщею або
  Росією. Про широку рекламу масових товарів у пресі говорити ще дуже рано.
  Розсудливий рекламодавець може порівняти кількість платоспроможногонаселення і тираж кожного з видань.

  У журнали потрапляють західні бренди, що по тим або іншим причинам неможуть використовувати телебачення. Або ті, для кого немає спеціалізованихвидань (наприклад, дорога парфумерія).

  Позіціоніровання - головне для будь-якого видання. На даний момент наринку найбільше чітко спозіціонірованні: НАТАЛІ, БІЗНЕС. Motor News,
  "Бурда". Але багатьох видань просто немає. Наприклад, ексклюзивних журналівдля добре забезпечених читачів, журналів для чоловіків, дітей.маса

  Існує поняття цільової аудиторії. Це потенційні споживачі. Саме на нихорієнтована реклама замовника. Коли ринок розвитий і існує масаспеціалізованих видань, то ніхто не зможе розміщати рекламу, призначенуспеціалістам, у журналі, наприклад, загального читання.

  2. Творчість цінується в нас дуже негідно, а авторські права майже незахищені. $ 50 за ідею оригіналу-макета або $ 30 за сценарій аудіоролики - ценавіть не смішно. Зате виробництво коштує від $ 300 до $ 600. Західнихгігантів, що є клієнтами верхівки українського медіа-байєрства наші реаліїНЕ смущають. Адже практично всю рекламну продукцію вони привозить із собою
  (від буклету до відео), іноді разом із методиками розміщення.
  3. Саморегулювання реклами - це процес, при якому - у країні можутьвідсутні закони, що прямо регламентують рішення правових питань, щовиникають у процесі виробництва і поширення реклами, але існують визначенісамообмеження, що беруть на себе рекламодавці і

  3.2. Рекомендації за рішенням проблем у діяльності рекламних агентств.

  Розвиток медіального сегмента вітчизняного рику реклами.

  приділяти велику увагу творчості й авторським правам а так самопрофесіоналізм адаптації до продуктів західних гігантів.

  Для того, щоб виникнуло перспектива саморегулювання реклами в Українінеобхідно, що б збільшився обсяг ринку реклами і виросла всяінфраструктура.

  Об'єктивне визначення читацької аудиторії, проведення власнихмаркетингових досліджень.

  Створення імеджа торгової марки і послідовне застосування іншихінструментів у рекламі.

  Додатки маси зусиль виконати роботу не тільки классно, але інестандартно.

  Постійна робота над професіоналізмом, гарне знання мови і навичокпроведення презентацій.

  Створення нових форм реклами: рекламні стікери, плакати і щомісячнінастінні міні газети в салонах транспортів центральних маршрутів.

  Підвищення уваги рекламодавця до купівельних можливостей провінційногопасажира.

  Шріфтові акценти краще робити на ключових словах, що сприяєзапам'ятовування.

  Рекламний текст повинний сполучити граничну ясність виклада іспроможність зацікавити.

  12 Реклама на телебаченні повинна бути цікавою.
  Найбільший авторитет у світі реклами Девид Огілві писав із цього приводу:
  «Ніколи не співайте під рекламний текст. Торгівля - справа


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !