ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Схеми з маркетингу
       

   

  Маркетинг

  Національна економіка

  сукупність всіх економічних процесів, що відбуваються в суспільстві на основі діючих в ньому майнових відносин і організаційних форм

  Основні елементи


  | | | Сукупність | | |
  | Сукупність основних | | соціально-економічно | | Сукупність |
  | стимулів економічної | | х форм економічної | | технічних засобів |
  | діяльності | | діяльності | | економічної |
  | | | | | Діяльності |

  Основні типи національної економіки

  Централізована економіка

  Децентралізована економіка

  Основні риси < p>
  | | | |
  | ринкова економка | | планово-адміністративна економіка |
  | підприємницька економіка | | |
  | економіка з непрямим | | економіка технічних |
  | втручанням держави і в | | виробничих одиниць і |
  | самому загальному вигляді | | технічних розрахунків |
  | | | Економіка в тоталітарно |
  | | | Чинному державі, яка |
  | | | Визначає її завдання, засоби їх |
  | | | Виконання і терміни |

  Схема Національна економіка як

  економічна система

  Структура національної економіки

  сукупність пропорцій і відношенні, які характеризують національну економіку в даний момент

  Основні типи

  Структури обрамлення

  Економічні структури

  характеризують


  | діяльність простих і комплексних | | навколишнє середовище економічної |
  | економічних одиниць | | діяльності |

  Основні форми

  | структура виробничої | | демографічна структура |
  | діяльності | | інституційні структури |
  | відтворювальних структура | | соціальні структури |
  | | | Ментальні структури |
  | структура споживання | | |
  | структура доходів | | |
  | структура робочої сили | | |
  | структура накопичення | | |
  | структура зовнішньоекономічної | | |
  | діяльності | | |

  Схема Структура національної економіки

  Національна економіка Росії

  перехідна система

  Особливості

  еклектична економічна система, що складається з елементів централізованої і децентралізованої економіки

  Основне завдання

  перехід до сучасної децентралізованої економіці

  Основні шляхи


  | еволюційний | | радикальний "шоковий" | | радикально-помірний |
  | "повзучий" | | | | |

  Основні риси


  | високий рівень | | вільні ціни | | регульовані ціни |
  | державного | | жорстка | | м'які |
  | контролю | | фінан-сово-кредитна | | фінансово-кредитна |
  | стабільні ціни | | політика | | політика |
  | високий рівень | | мінімальний рівень | | помірна соціальна |
  | соціального захисту | | соціального захисту | | захист |
  | часткове | | обвальна приватизація | | поетапне |
  | разгосу-дарствленіе | | | | разгосу-дарствленіе |
  | товарний дефіцит | | галопуюча інфляція | | |
  | дефіцит | | | | помірна інфляція |
  | Госуд-рственного | | масове безробіття | | помірна |
  | бюд-жета | | різке падіння | | безробіття |
  | слабкі стимули | | рівня життя | | зниження рівня |
  | низькі темпи росту | | масові | | життя |
  | | | Банкрутства | | соціально-еко |
  | | | Конвертованість | | кая стабільність |
  | | | Сильні стимули | | |

  Схема Особливості національної економіки Росії

  Результати Функціонування національної економіки

  Основні форми

  результати сфери матеріального виробництва національної економіки

  загальні результати національної економіки

  результати національної економіки за певний період

  накопичені результати національної економіки

  Схема Результати функціонування національної економіки
  Матеріально-речові результати функціонування національної економіки

  Основні форми сукупність продуктів, вироблених усіма підприємствами матеріального виробництва за певний період

  сукупність остаточно завершених в обробці з суспільної точки зору продуктів

  сукупність продуктів різних підприємств і галузей, які відповідають знову створеної вартості

  новостворена вартість і відповідна їй сукупність продуктів праці

  створені протягом певного періоду часу предмети споживання

  Схема Матеріально-речові результати функціонування національної економіки

  Інтегральні результати функціонування національної економіки

  Основні форми сума проведених і набутих нацією товарів і послуг за певний період часу

  сума товарів і послуг, створених усередині країни і тільки з використанням факторів виробництва даної країни

  сума проведених і набутих нацією товарів і послуг за вирахуванням частини створеного продукту, яка необхідна для заміщення, за певний період часу

  сума різноманітних доходів, одержуваних населенням протягом певного періоду часу

  створений валовий національний продукт доповнюється товарами і послугами тіньової економіки, створеними на дому, збільшенням дозвілля і віднімається з нього забруднення навколишнього середовища

  Схема Інтегральні результати функціонування національної економіки

  Методологія макроекономіки

  сукупність підходів і прийомів пізнання економічних відносин і процесів на рівні економіки в цілому

  | Основні підходи вивчення | | Основні прийоми вивчення |
  | макроекономічних процесів і | | макроекономічних процесів і |
  | явищ | | явищ |


  | пріоритет економічно | | словесне моделювання |
  | потреб | | математичне моделювання |
  | граничний підхід | | графічне моделювання |
  | рівноважний підхід | | |
  | позитивний підхід | | |
  | нормативний підхід | | |

  Становлення методології макроекономіки

  економічні теорії XIX і початку XX ст. поглиблення і розвиток методології макроекономіки

  визначає вихід в 1936 р. знаменитої роботи "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей" Дж. М. Кейнса

  Схема Методологія макроекономіки

  Економічна модель

  спрощене відображення економічної дійсності за допомогою рівнянь і графіків, що описують взаємозв'язку різних змінних розкриває

  характер зв'язку між економічними змінними щось, що впливає на рішення "що", "як" і "для кого", з якими має справу економіка, або щось, що характеризує результати цих рішень

  Економічна мінлива

  Основні типи


  | Екзогенні змінні | | Ендогенні змінні |

  | Змінні, які вводяться | | змінні, які формуються |
  | ззовні і значення яких задаються | | "всередині" моделі, є |
  | до початку побудови моделі | | результатом її рішення |

  Мета моделі з'ясування того, як екзогенні змінні впливають на ендогенні

  | Статична | Динамічна |

  Схема Економічна модель

  Побудова економічної моделі

  опис економічних явищ і процесів у вигляді моделей

  Основа

  економічні дані

  факти, виражені, як правило, у вигляді чисел, які дають інформацію про економічні змінних

  Основні етапи побудови


  . попередній аналіз і ретельне вивчення даних
  . побудову і вдосконалення моделі
  . перевірки рішення моделі на основі даних

  Основні спрощення

  Основні інструменти перевірки економічних моделей
  | узагальнення або декілька неточні кількісні визначення |
  | припущення "при інших рівних умовах" передбачає всі інші |
  | змінні, за винятком тих, які в даний момент приймаються |
  | незмінними |
  | абстрагування або навмисне спрощення |

  | Використання відносин | | Використання процентних |
  | | | Змін |

  Схема Побудова економічної моделі

  Економічне моделювання

  побудова пояснювальних моделей побудова моделей економічної політики

  | ретроспективне або прогнозне | | моделювання результатів |
  | моделювання для аналізу | | різних варіантів |
  | функціонування економічного | | економічної політики в даній |
  | комплексу | | країні і в даний момент часу |

  . проблема відбору змінних для створення моделі
  . проблема рівня узагальнення моделі

  Схема Економічне моделювання і його використання

  Економічне зростання

  Основні результати


  | | | |
  | негативні | | позитивні |

  Основні особливості

  | все зростаюча навантаження | | дозволяє здійснити достатні |
  | на середовище проживання людини | | інвестиції на охорону навколишнього |
  | і забруднення навколишнього | | середовища, утилізацію |
  | середовища | | виробничих відходів |
  | не вирішує проблему | | є основною умовою |
  | справедливого | | матеріального достатку й |
  | розподілу і проблему | | підвищення рівня життя |
  | бідності | | створює великі можливості для |
  | породжує занепокоєння і | | проведення політики соціального |
  | невпевненість | | справедливості |
  | безпосередніх | | спрямований на те, щоб полегшити |
  | виробників у майбутньому | | працю, поліпшити його умови і дати |
  | призводить до дегуманізації | | можливість все більшому числу |
  | особистості і перетворює | | людей витрачати час на |
  | безпосереднього | | освіта і самореалізацію |
  | виробника в простій | | |
  | придаток до машини | | |

  Спосіб нейтралізації негативного прояву та розвитку позитивних моментів економічного зростання

  державне регулювання економічного зростання

  система прямих і непрямих заходів держави для стимулювання економічного зростання

  Схема Якісна оцінка економічного зростання

  Моделі економічного зростання

  Основні форми


  | Неокласична модель | | неокейнсіанський модель |

  . тенденції та джерела економічного зростання

  . забезпечення довготривалої стійкості економічного зростання

  . технологічна політика та її наслідки

  . темпи оновлення структури національного господарства

  . зміна факторів і результатів національної економіки

  Основні проблеми

  Основні особливості

  | розглядає економічне зростання | | розглядає економічне зростання |
  | переважно з точки зору | | переважно з точки зору |
  | факторів виробництва | | факторів попиту |
  | економічне зростання є | | економічне зростання є |
  | сумарним результатом таких | | похідним від споживання і |
  | взаємозамінних факторів, як | | накопичення |
  | працю, капітал, земля і | | основним інструментом є |
  | підприємцям-нізації здатності | | принцип |
  | головним інструментом є | | мультиплікатора-акселератора |
  | виробнича функція, де | | |
  | обсяг продукції визначається | | |
  | сумою творів | | |
  | кожного фактора на його | | |
  | граничний продукт | | |

  Схема Основні моделі стимулювання економічного зростання

  Економічне зростання

  одна з основних макроекономічних цілей

  Спосіб досягнення

  випереджаюче зростання національного продукту в порівнянні зі зростанням населення

  Показники виміру

  . зростання обсягу валового внутрішнього продукту, валового національного продукту або національного доходу
  . темпи зростання валового внутрішнього продукту, валового національного продукту або національного доходу в розрахунку на душу населення
  . темпи зростання промислового виробництва в цілому, по основних галузях і на душу населення

  Основні показники

  Схема Економічне зростання та його вимір

  Фактори економічного зростання

  Основні групи

  | Фактори здатності до росту | | Фактори реального зростання |

  Основні види

  Фактори попиту

  Фактори пропозиції

  Фактори розподілу

  Основні форми

  | наявність природних | | рівень цін | | Раціонали-ність і |
  | ресурсів | | споживчі | | повнота |
  | наявність трудових | | витрати | | залучення |
  | ресурсів | | інвестиційні | | ресурсів в |
  | наявність основного | | витрати | | економічний |
  | капіталу | | державні | | оборот |
  | рівень технології | | витрати | | ефективність |
  | | | Чистий обсяг експорту | | утилізації |
  | | | | | Втягуються в |
  | | | | | Економічний |
  | | | | | Оборот ресурсів |

  Особливості

  | взаємозв'язок факторів пропозиції, попиту і розподілу |
  | визначальна роль в економічному зростанні факторів пропозиції |
  | взаємозв'язок факторів пропозиції, попиту і розподілу показує |
  | крива виробничих можливостей |

  Схема Фактори економічного зростання

  Крива виробничих можливостей відображає

  поєднання варіантів випуску різноманітної продукції, яка може бути вироблена при даній кількості і якості природних , трудових ресурсів і основного капіталу на основі даного технологічного потенціалу

  . кожна точка на кривій виробничих можливостей представляє якийсь максимальний обсяг виробництва двох будь-яких продуктів
  . якщо обсяги випуску продукції в суспільстві відповідають точці на кривій виробничих можливостей, то ресурси використовуються у виробництві ефективно
  . кожна точка усередині кривої вказує на те, що ресурси використовуються не повністю і не найкращим чином
  . точки за кривою відповідають недосяжне рівню випуску через обмеженість ресурсів
  . зростання відбувається, коли не використовуються ресурси направляються у виробництво і при цьому економіка переміщується з внутрішньої точки в точку на кривій виробничих можливостей
  . економічне зростання відбувається і в тому випадку, коли крива виробничих можливостей зсувається вправо

  Особливості

  Схема Економічне зростання і крива виробничих можливостей

  Екстенсивний та інтенсивний економічне зростання

  економічне зростання на основі певного співвідношення факторів і результатів виробництва

  Інтенсивний

  Основні типи

  Екстенсивний

  Основні особливості

  | економічне зростання при | | економічне зростання при |
  | незмінному співвідношенні | | змінюється співвідношенні |
  | факторів і результатів | | чинників і результатів |
  | виробництва | | виробництва на користь |
  | | | Останніх |

  Основні риси

  | збільшення кількості залучених | | якісне |
  | у | | вдосконалення |
  | виробництво факторів | | факторів виробництва |
  | виробництва на колишній | | зростання ефективності |
  | технічній основі | | використання |
  | відсутність зростання ефективності | | виробничих |
  | використання | | факторів |
  | виробничих | | підвищення кваліфікації |
  | факторів | | працівників |
  | зростання числа працівників | | режим економії |
  | збільшення капіталовкладень | | науково-технічний |
  | зростання обсягу споживаного | | прогрес |
  | сировини | | вдосконалення |
  | незмінна структура | | технології та організації |
  | продукції | | праці та виробництва |
  | нераціональне природокористування | | підвищення якості |
  | | | Продукції |
  | неминучість криз у | | раціональне |
  | економіці | | природокористування |
  | | | Постійний розвиток |

  Схема Екстенсивні та інтенсивний економічне зростання

  Соціальна політика держави спрямована

  на вирішення соціальних проблем

  Основні напрями

  . гарантування членам суспільства мінімального доходу
  . підтримку і розвиток здібностей членів суспільства і насамперед здатності до праці
  . забезпечення членів суспільства прийнятним рівнем соціальних послуг

  Соціальний захист

  Соціальні гарантії

  Спосіб реалізації

  | система заходів, що здійснюються | | | < br>| суспільством в цілому та його ланками | | система зобов'язань товариства |
  | із забезпечення суспільно | | перед своїми членами за |
  | нормального | | задоволенню їх необхідних |
  | матеріального і соціального | | потреб |
  | становища громадян | | |

  Основні елементи

  | підготовка до кваліфікованої | | гарантія загальнодоступності та |
  | трудової діяльності | | безоплатність освіти |
  | доступність реалізації | | гарантія реалізації |
  | здібностей у процесі трудової | | здібностей у процесі |
  | і виробничої діяльності | | трудової та виробничої |
  | забезпечення процесу трудової та | | діяльності |
  | виробничої діяльності | | гарантія неприпустимість |
  | створення нових робочих місць і | | примусової праці |
  | підтримка працівників, що залишилися без | | гарантія мінімізації втрат в |
  | можливості трудової діяльності | | зв'язку з припиненням трудової |
  | | | Діяльності |

  Схема Соціальна політика держави

  Особливості розподілу доходу в Росії

  перехід від централізованого розподілу доходу до децентралізованому його розподілу

  Основні аспекти

  . нерівність розподілу сукупного доходу між окремими трупами населення
  . помітна частка доходів від неформальної господарської діяльності в загальних доходах населення
  . значна частка заробітної плати в грошових доходах населення
  . рівень заробітної плати відстає від рівня продуктивності праці значно більше, ніж у країнах з ринковою?? кономікой
  . заниження оплати праці розглядається як спосіб підвищення рентабельності та інвестиційних можливостей
  . скасування обмежень на заробітну плату за відсутності її ринкових регуляторів
  . поглиблення міжгалузевих відмінностей заробітної плати
  . диференціація заробітної плати за видами діяльності не завжди виходить з пріоритетності розвитку різних секторів економіки
  . здійснення розподілу доходів і у функціональному, і в індивідуальному плані не тільки під знаком продуктивності та ефективності

  Схема Особливості розподілу доходу в Росії

  Доходи населення

  сума грошових надходжень населення з усіх можливих джерел протягом певного періоду

  Основні форми
  . заробітна плата
  . підприємницький дохід
  . дохід від власності
  . державні трансфертні платежі
  . доходи з інших джерел

  Основні джерела

  | Господарська діяльність у | | Протиправну господарська |
  | рамках правових норм | | діяльність |

  Основні форми
  . господарська діяльність в рамках державного сектора
  . господарська діяльність поза державного сектора
  . незаконна господарська діяльність загальнокримінальної походження

  Основні особливості


  . в індустріально розвинених країнах частка зайнятих у неформальній економіці сягає 3-5% економічно активного населення
  . в перехідних до ринку країнах частка зайнятих у неформальній економіці сягає 30-50% економічно активного населення

  Схема Доходи населення та їх джерела

  Доходи населення

  Основні види

  Номінальний дохід

  Наявний доход

  Реальний дохід

  | дохід, | | | | дохід, підрахований с |
  | не очищений від | | доход за винятком | | урахуванням інфляції |
  | впливу інфляції | | податків | | |

  Основні причини нерівності доходів

  . відмінності в інтелектуальних, фізичних і естетичних здібностях
  . відмінності за рівнем отриманої освіти та професійної підготовки
  . відмінності в "професійних смаки" і в готовності ризикувати
  . нерівність володіння власністю
  . панування на ринку і здатність "штучно роздувається ціни на ринку" у своїх інтересах
  . удача, зв'язку, нещастя і дискримінація

  Вимірювання нерівності доходів

  Основа

  вимірювання частки доходу чи багатства, що припадає на різні групи населення

  Схема Доходи населення і причому їх нерівності

  Реалізація соціальної політики держави

  Основні форми

  Соціальний підхід

  Ринковий підхід < p>
  | суспільство має гарантувати | | товариство зобов'язане тільки лише |
  | кожному члену суспільства доходи, не | | створювати умови кожному члену |
  | дозволяють йому опуститися нижче | | суспільства для прояву |
  | межі бідності | | економічної активності та |
  | | | Отримання доходу |

  Основні показники

  показники рівня життя населення

  Основні форми
  . частка фонду споживання у валовому національному продукті та національному доході
  . абсолютні розміри фонду споживання, валового національного продукту і національного доходу на душу населення
  . фактичні споживчі стандарти для продуктів харчування і промислових товарах
  . рівень зайнятості
  . умови праці
  . стан охорони здоров'я та освіти, народжуваність, смертність і тривалість життя
  . забезпеченість житлом та комунальними послугами
  . розвиток комунікацій
  . стан екологічного середовища проживання

  Схема Принципи та показники реалізації соціальної політики держави

  Соціальна політика російської держави

  мінімізація втрат при переході від централізованого типу економіки до децентралізованому

  Особливості

  . закріплення що намітилися тенденцій стабілізації рівня життя
  . створення міцної основи для підвищення рівня життя в міру подолання кризового стану
  . скорочення масштабів бідності
  . оптимізація ситуації на ринку праці
  . забезпечення більш рівномірного розподілу соціальної ціни кризи за допомогою зміни оподаткування, виборчої соціальної підтримки окремих верств населення, створення умов для самореалізації та адаптації до ринкових умов, активної політики на ринку праці

  Принципи

  . чітке розмежування відповідальності між федеральними та місцевими органами за реалізацію соціальної політики
  . облік соціальних нормативів при формуванні бюджетів різного рівня
  . усунення монополізму в наданні соціальних послуг
  . залучення на ліцензійній основі недержавного сектора до надання безкоштовних і субсидійованих соціальних послуг
  . роздержавлення організацій та установ соціальних послуг
  . коригування строків і масштабів заходів з урахуванням конкретної складної економічної ситуації, підсумків соціальної експертизи проведених заходів

  Схема Особливості соціальної політики держави в Росії

  Крива Лоренса

  показує

  ступінь нерівності у розподілі доходу та ступінь нерівності у розподілі багатства

  Особливості


  . показує реальний розподіл доходу
  . відображає частку доходу, що припадає на різні групи населення
  . якщо кожна група буде отримувати рівну частку доходу, то на графіку це відіб'ється у вигляді прямої лінії абсолютної рівності
  . чим ближче крива Лоренца до лінії абсолютної рівності, тим вище ступінь рівномірності розподілу доходу
  . чим більше увігнутість кривої Лоренца, тим більше нерівномірним є розподіл доходу
  . якщо тільки 1% всього населення буде одержувати весь дохід, то це відіб'ється в вигляді кривої абсолютної нерівності
  . крива абсолютної нерівності утворює прямий кут з вершиною в точці А
  . криву Лоренца можна використовувати для аналізу розподілу доходу в різні періоди часу або в певних країнах, або між різними групами

  Схема Крива Лоренса

  Коефіцієнт Джині

  показник концентрації доходів населення

  Рівняння розрахунку

  LogN = p +? log Ax

  Особливості

  . показник концентрації? - похідна від кривої нерівномірного розподілу доходу

  . крива нерівномірного розподілу доходу має позначення р


  . рівень доходу має позначення х


  . кількість осіб, які отримують доходи, рівні або перевищують певний рівень х, має позначення. N

  . сума доходів, що перевищують х, має позначення Ах

  . крутизна падіння служить показником ступеня нерівності у розподілі доходів

  . чим більше показник концентрації? тим сильніше нерівність у розподілі доходів

  Схема Коефіцієнт Джині

  Соціальна зашита населення в Росії

  відмова від політики проведення окремих благодійні заходів, розробка і здійснення системи заходів по забезпеченню стійкості суспільно нормального матеріального і соціального становища громадян під час переходу від централізованого типу економіки до децентралізованому
  . комплекс заходів, що забезпечують загальнодоступність і безкоштовність загальної та середньої професійної освіти, здобуття на конкурсній основі вищої освіти
  . заходи, що забезпечують гарантії доступу та участі працівників у процесі трудової і виробничої діяльності
  . заходи, що гарантують неприпустимість примусової праці, дотримання законодавчо встановленої тривалості робочого часу, надання вихідних та святкових днів, оплачуваних відпусток, створення працівниками професійних спілок та інших об'єднань для захисту інтересів у відносинах з роботодавцями
  . заходи, що обмежують втрати у зв'язку з припиненням трудової та виробничої діяльності
  . заходів щодо забезпечення утримання непрацездатних членів суспільства
  . заходи щодо забезпечення екологічної безпеки для нормального відтворення життя членів суспільства
  . соціальний захист економічно активного населення за рахунок коштів бюджетів різного рівня, позабюджетних державних фондів, соціальної підтримки, державного страхування по безробіттю, страхових коштів роботодавців громадських і приватних благодійних фондів

  Особливості

  Схема Особливості соціальної захисту населення в Росії

  Доход

  сума грошових надходжень з усіх джерел протягом певного періоду

  Основні види

  Реальні доходи

  Номінальні доходи

  | | | рівень грошових доходів з |
  | рівень грошових доходів | | урахуванням зміни роздрібних цін |
  | незалежно від оподаткування та | | і тарифів, а також витрат на |
  | зміни цін | | виплату податків та інших |
  | | | Обов'язкових платежів |

  Основні форми

  Схема Дохід та його форми

  ---------------- -------

  Матеріально-речові результати

  Інтегральні результати

  Річні результати

  Багаторічні результати < p> Сукупний суспільний продукт

  Кінцевий суспільний продукт

  Чистий суспільний продукт

  Національний дохід

  Фонд споживання

  Валовий національний продукт

  Валовий внутрішній продукт

  "Чистий" національний продукт

  Валовий національний доход

  "Чисте" економічний добробут

  Основа

  функціональні відносини між економічними змінними в даний момент часу

  функціональні відносини між економічними змінними в різні моменти часу

  Основні форми функціональних відносин між економічними змінними

  Основні види

  Основні обмеження

  Коефіцієнт зростання

  відношення показника досліджуваного періоду до показника базового періоду

  Темп зростання

  коефіцієнт зростання, помножений на 100%

  Темп приросту

  темп зростання мінус 100%

  Заробітна плата

  дохід працівника за певний період часу

  Відсоток

  дохід на капітал

  Рента

  дохід від використання землі та інших природних ресурсів

  Підприємницький дохід

  дохід на підприємницьку діяльність або підприємливість

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !