ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Трудовий договір
       

   

  Маркетинг

  Трудовий договір № 02

  (з головним бухгалтером)

  м. Санкт-Петербург

  16 жовтня 1999р.

  < br> Підприємство ЗАТ «ЗПС» в особі генерального директора Хорева Сергія
  Володимировича, що діє на підставі Статуту підприємства, іменованийнадалі "Роботодавець", з одного боку, і громадянин Туркин Станіслав
  Ігорович, іменований надалі "Головний бухгалтер", з іншого боку,уклали цей договір про наступне:
  1. Громадянин Туркин Станіслав Ігорович призначається на посаду Головногобухгалтера підприємства ЗАТ «ЗПС» на термін з 17 жовтня 1999 р. по 17Жовтень 2002
  2. Цей договір регулює трудові та інші відносини між Головнимбухгалтером та Роботодавцем.
  3. Робота за даним контрактом є основним місцем роботи Головногобухгалтера.
  4. Головний бухгалтер, відповідно до чинного законодавства
  Російської Федерації, за період дії цього контракту зобов'язанийзабезпечити:
  4.1. Організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансовоїдіяльності підприємства і контроль за економним використаннямматеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності
  ЗАТ «ЗПС».
  4.2. Раціональну організацію обліку та звітності в структурнихпідрозділах підприємства на основі максимальної централізації тамеханізації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методівбухгалтерського обліку та контролю.

  4.3. Організацію обліку вступників грошових коштів, товарно -матеріальних цінностей та основних засобів, своєчасне відображення нарахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, обліквитрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізаціїпродукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансовоїдіяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитнихоперацій.
  4.4. Контроль: за законністю, своєчасністю і правильністюоформлення документів; складанням економічно обгрунтованих звітнихкалькуляцій собівартості продукції, робіт (послуг); розрахунками по заробітнійплаті з працівниками підприємства; правильним нарахуванням і перерахуваннямплатежів до державного бюджету, внесків на державне соціальнестрахування, коштів на фінансування капітальних вкладень; погашенням увстановлений термін заборгованостей банкам за позиками; відрахуванням коштів уфонди економічного стимулювання та інші фонди і резерви.
  4.5. Оперативне оформлення документів щодо недостач і розкрадання грошовихкоштів і товарно-матеріальних цінностей, а також контроль передачі внеобхідних випадках цих документів у слідчі і судові органи.
  4.6. Ведення роботи щодо забезпечення суворого дотримання штатної фінансовоїі касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських витрат,законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторськоїзаборгованості та інших втрат: збереження бухгалтерських документів,оформлення і здачу їх у встановленому порядку в архів.
  4.7. Керівництво працівниками бухгалтерії підприємства.
  4.8. Дотримання комерційної таємниці підприємства.
  5. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо Генеральному директорупідприємства.
  Підприємство зобов'язується організувати працю Головного бухгалтера, створитиумови для безпечного і ефективного праці, обладнати робоче місце ввідповідно до правил охорони праці та техніки безпеки, своєчасновиплачувати обумовлену договором заробітну плату.
  6.1. Підприємство зобов'язується надати Головному бухгалтеру приміщення неменее12 кв. м., обладнане письмовим столом, кріслом, засобами зв'язку
  (Телефон, телефакс), засобом автоматизації бухгалтерського обліку,індивідуальним засобом пожежогасіння, засобом охорони приміщення.
  6.2. Роботодавець зобов'язується виплачувати Головному бухгалтеру заробітнуплату в розмірі 7000 (сім тисяч) рублів щомісяця.
  6.3. За умови виконання зобов'язань, викладених у пункті 4цього контракту, головному бухгалтеру додатково встановлюється:
  6.4. Надбавка в розмірі 700 (семисот) рублів щомісяця.
  6.5. Премія у розмірі 2000 (двох тисяч) рублів щоквартально.
  6.6. Винагорода за результатами роботи за рік у розмірі 7000 (семитисяч) рублів.

  6.7. За згодою сторін розмір і система оплати праці Головногобухгалтерам можуть бути переглянуті.
  6.8. Головному бухгалтеру встановлюється щорічну відпустку 30 (тридцять)і додаткову оплачувану відпустку 10 (десять) (за умови йогонадання) календарних днів.
  До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі 7000
  (сім тисяч) рублів.
  7. Договір може бути припинений або розірваний на підставах,передбачених чинним законодавством.
  При розірванні договору з підстав, не передбачених чиннимзаконодавством, у трудовій книжці працівника робиться запис прозвільнення за п. 1 ст. 29 КЗпП Російської Федерації (угода сторін).
  8. Умови цього контракту можуть бути змінені лише за угодоюбоків у письмовій формі.
  9. Договір набуває чинності з моменту його підписання.

  10. Договір складений в двох примірниках, один з яких видано на руки
  Туркин Станіславу Ігоровичу.

  11. Адреси сторін:
  ГРОМАДЯНИН
  Туркин Станіслав Ігорович
  ________________________

  Адреса: 199226 Санкт-Петербург,
  5-а Радянська, д. 4 кв. 24,тел: 279-18-96
  РОБОТОДАВЕЦЬ
  Хорев Сергій Володимирович


  199226, м. Санкт-Петербург,
  Ленінський пр. 112, офіс 46-У
  Тел: 176-54-54
  Факс: 176-54-55


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !