ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Туризм XXI століття: чинники та тенденції розвитку попиту на ринку туристичних послуг
       

   

  Маркетинг


  ВСТУП

  Туризм є однією з провідних та найбільш динамічно розвиваютьсягалузей світової економіки. За швидкі темпи росту він визнаний економічнимфеноменом сторіччя минулого і йому пророкують блискуче майбутнє в сторіччіприйдешньому. Згідно з прогнозом Всесвітньої Туристичної Організації (ВТО) зростаннятуристичної індустрії буде необоротний в ХХ1 столітті, і до 2020 рокукількість міжнароднихтуристичних відвідувань складе 1,6 більйона одиниць.

  Як відомо, ця галузь господарства є фундаментальноюосновою багатьох розвинених країн світу. І за даними все тієї ж
  СОТ, внесок її в світову економіку (валове виробництво послуг) оцінюєтьсяв 3,5 трлн дол (дані 1993 року), що еквівалентно 10,9% світовоговалового внутрішнього продукту. Подорожі та туризм забезпечують понад 11%міжнародних інвестицій і приносять у казну держав у вигляді податковихнадходжень 302 млрд дол

  Все це повністю пояснює те, що туризм на сьогоднішній день граєодну з головних ролей у світовій економіці і є в даний часодним з найприбутковіших видів бізнесу в світі. Тому питання про майбутнєданій галузі світового господарства, про її перспективи та динаміку її розвиткув наступному третьому тисячолітті настільки важливі.

  У наші дні пересування людей в туристичних цілях охопило всі країниземної кулі, і завдяки цьому контакти між людьми з різних країн сталиповсякденною реальністю. В результаті - туризм є зараз одним зщо найбільш динамічно розвиваються видів міжнародного бізнесу. Тому інтересдо нього підприємців очевидний і пояснюється рядом факторів. По-перше,для того, щоб почати займатися туристичним бізнесом, не потрібно занадтовеликих інвестицій. По-друге, на туристичному ринку цілком успішновзаємодіють великі, середні і малі фірми. І при цьому даний видбізнесу дозволяє швидко обертати капітал, а також (у сферіміжнародного туризму) витягати відомі вигоди за рахунок валютнихоперацій.

  Природно, що для високої ефективності цього виду бізнесу, йогорентабельності та прибутковості від зайнятих в ньому людей потрібні, першза все, компетентність і глибоке розуміння міжнародного туризму в цілому.

  Щоб досягти успіху в туристичному бізнесі необхідно добре знанняміжнародних правових норм і правил, практики туристського менеджменту тамаркетингу, кон'юнктури туристичного ринку, але, перш за все, потрібнопрофесійна, заснована на потребах споживача туристських послугорганізація виробництва і реалізації туристського продукту, потрібна повна івсебічна поінформованість виробника туристичних послуг щодовсього того, що стосується клієнта, як споживача цих самих послуг.

  І саме тому на рубежі століть питання про майбутнє туризму, про попитна туристичні послуги в третьому тисячолітті є настільки хвилюють іактуальними. Хто він, турист ХХI століття? Які його особливості? Якіфактори і тенденції розвитку попиту на ринку туризму? І які ж в ціломуособливості туризму прийдешнього тисячоліття?

  Безумовно, ці питання хвилювали і хвилюють нині дуже багатьох, і,звичайно ж, вони не залишилися без уваги. Вони відображені в різнихдослідженнях фахівців і вчених-футурологів. Даною проблематикиприсвячені зокрема роботи Сапруновой В.Б., Сеніна П.Б., Несбітт Дж. і
  Ебурдін П. та інші.

  Я теж постараюся висвітлити ці питання в ході своєї курсовоїроботи, а також метою моєї роботи буде виявлення та аналіз основних рис іхарактеристик туриста майбутнього, його мотивацій і поведінкових особливостей,і в цілому визначення перспектив подальшого розвитку міжнародноготуризму в ХХI столітті.

  1.ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ПОПИТУ В ТУРИЗМІ

  Отже, туристський попит є категорією масової та соціальної. Вінформується на основі численних чинників, вплив яких можепідвищувати або знижувати попит. Найбільш важливими і значними факторами,що впливають на зміну попиту на туристичному ринку, є наступні:

  Загальноекономічні фактори


  -рівень матеріального добробуту масового споживача
  -співвідношення робочого і вільного часу у трудового населення

  Соціо-демографічні фактори


  -вік
  -пол
  -професія
  -освіта
  -соціальна група
  -сімейний стан
  -майновий стан
  -склад сім'ї
  -регіон проживання
  -город/сельская місцевість
  -величина населеного пункту, де живуть туристи
  -рід занять

  Фактори культурного та суспільно-психологічного характеру


  -пріоритети в системі духовних цінностей суспільства
  -психологія споживання

  Особистісно-поведінкові фактори


  -особисті особливості
  -стиль життя
  -інтереси у вільний час
  -система духовних цінностей
  -цільові установки
  -мотиви

  Всі ці фактори впливають на так званий «чорний ящиксвідомості покупця », який в кінцевому рахунку є визначальнийелементом поведінки споживача на ринку.

  Сукупність тих чи інших факторів визначає виникнення іхарактер поведінки споживачів туристських послуг, які можуть бутивиражені, наприклад, такими показниками, як:

  -частотність туризму;
  -переваги у виборі географії туризму;
  -бажана форма організації туру;
  -уявлення туриста про ціну туру і т. д.

  І саме для того, щоб виявити дані поведінкові особливостіспоживачів туристичних послуг, необхідно докладніше розглянути впливна структуру туристичного попиту загальноекономічних і соціо-демографічнихчинників, а також факторів культурного порядку.

  1.1. Загальноекономічні фактори

  1.1.1. Добробут суспільства і збільшення вільного часу

  Туризм як галузь економіки, що займається в першу чергуорганізацією вільного часу клієнта, може успішно існувати ірозвиватися за наявності як мінімум двох складових: вільного часу ідостатніх матеріальних засобів для його організації. Простіше кажучи, основусучасного туристичного ринку як в якісному, так і вкількісному відношенні становлять оплачувані відпустки працівників зурахуванням того, що останнім часом в міжнародному туризмі значнозростає роль ділових поїздок, а також подорожей осіб пенсійноговіку, хоча останнє, на жаль, не відноситься до Росії.

  Існує прямий зв'язок між тенденціями у розвитку індустрії туризмуі спільними економічними, технічними та соціальними досягненнями.

  Зростаючий рівень життя в розвинених країнах світу веде до зростаннятривалості відпусток працівників і достатньо високому рівню їхзабезпечення, що значно впливає на розвиток туристичноїгалузі.

  Таким чином, необхідними передумовами виникнення масовоготуризму, його розвитку і підтримки високих обсягів попиту єзбільшення вільного часу і зростання матеріального добробуту суспільства.

  Тенденція до збільшення вільного часу є важливим чинникомподальшого успішного розвитку туризму як галузі. Разом з тим
  «Потреба у відпочинку відноситься до верхнього поверху піраміди потреблюдини ». Відомо, що «... потреби людини в туризмі - потреби ввідновленні і розвитку фізичних і психічних сил людини, в їїфізичному, інтелектуальному і духовному вдосконаленні ». Але для того,щоб ці потреби придбали масовий характер, суспільство повинне досягтидосить високого рівня добробуту.

  Виміром рівня життя і диференціації доходів населення займаютьсябагато міжнародних організацій, у тому числі і Рада організаціїекономічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У 1980 році ОЕСР затвердивсписок соціальних індикаторів, в число яких входить і такий індикатор,як «час, туризм», а його показниками є величина вільногочасу і його використання. В якості критерію раціональності структуривитрат сімей використовується закон,відкритий німецьким статистиком Е. Енгеля, згідно з яким із зростанням доходів сім'ї знижується частка витрат на харчування, а часткавитрат на задоволення культурних та інших нематеріальнихпотреб (до числа яких можна віднести і використання вільного часу)істотно збільшується. Прикладом може служити ФРН, де зростаннясуспільного багатства супроводжується скороченням частки витрат на харчуванняі предмети розкоші в структурі загальних споживчих витрат громадян.
  Одночасно ж зростає частка витрат на туризм і організацію вільногочасу.

  1.1.2. Взаємозв'язок розвитку попиту на ринку туризму та загальноекономічноїкон'юктури

  Високий ступінь залежності туризму від стану економіки в ціломубула помічена ще в 20-30-і роки нашого століття.

  ____________________________________________________________________

  Сапрунова В.Б. Туризм: еволюція, структура, маркетинг. - М.: «Ось-89»,
  1997.-с.57

  Гужін Г.С., Бєліков М.Ю., Клименко Є.В. Менеджмент в іноземній івнутрішньому туризмі. - Краснодар: КубГУ, 1997.-с.56

  Таблиця

  Взаємозв'язок туризму та економічної кон'юнктури


  | Період | кон'юктура | Середній приріст | Середній приріст |
  | | | Діб | валового продукту |
  | | | Внутрішнього | |
  | | | Туризму | |
  | 1924-1929 | підйом | 5,4% | 4,2% |
  | 1929-1933 | спад | -9,5% | -4,5% |
  | 1949-1956 | підйом | 19,1% | 12,3% |

  Джерело: Сапрунова В.Б. Туризм: еволюція, структура, маркетинг. М.:
  «Ось-89», 1997.-с.74

  Звідси цілком ясно випливає, що в період економічного підйому,завдяки зростанню матеріального благополуччя і купівельної спроможностінаселення інтенсивність туризму збільшується і індустрія туризму такожпереживає певний підйом. У період же економічного спаду попит натуристичні послуги дещо падає, що не може не позначатися наіндустрії туризму в цілому.

  Однак дослідники туризму в західних країнах, визнаючи безсумнівнузалежність змін у попиті на туристичному ринку від загальноекономічноїкон'юктури, проте, відзначають, що економічні спади і кризироблять на туристичну індустрію менший вплив, ніж, наприклад, натакі галузі, як будівельна, автомобільна, виробництво меблів таінші, орієнтовані на виробництво товарів тривалого користування абопредметів розкоші. Вони відзначають, що сучасний західний споживачшвидше відмовиться від придбання відео-та аудіоапаратури, ніж відфінансування щорічної відпустки, і підкреслюють, що в періодиекономічних криз люди економили не на відпустці, а у відпустці.

  Таку відносну стійкість туризму до змін загальноекономічноїкон'юктури ринку західні дослідники пояснюють перш за всееластичністю попиту на туристичні послуги. І саме тому в рокикризи відбувається не повне припинення попиту на туристичні послуги, алише його деякі зміни, тобто збільшується попит на більш дешевівиди туристичних послуг і зменшується на найдорожчі види туризму.

  Таким чином, економічні кризи все ж таки зачіпають попит натуристичні послуги, але в набагато меншому ступені, ніж багато іншихгалузі. І викликано це, в першу чергу, тим, що туризм став практичнонеобхідною потребою масового споживача. А також тим, щоеластичність попиту і різноманіття форм туризму забезпечують у періодекономічних спадів можливість переливу попиту від дорогих видівтуризму до більш дешевим.

  1.2. Соціо-демографічні фактори

  Значний вплив на формування туристичного попиту надають восновному наступні соціо-демографічні фактори:
  -вікова і соціальна структура суспільства;
  -структура сім'ї;
  -рівень доходів різних верств суспільства;
  -співвідношення міського та сільського населення.

  1.2.1. Вікова структура

  Як відомо, в даний час зростає перспективність дляміжнародного туризму людей старших вікових груп, і в першу чергугрупи людей у віці «від 50 років і старше».

  В основі підвищення інтенсивності туризму в усіх старших віковихгрупах лежать такі причини:
  -підвищення матеріального добробуту всіх груп суспільства;
  -збільшення тривалості життя і зниження пенсійного порогу;
  -зміна психологічного ставлення до старіння.

  В результаті, в даний час у західних країнах досить великекількість самостійних людей похилого віку, які прагнуть до активногонасолоди життям і мають достатні матеріальні засоби, які вони збільшим бажанням готові віддати на власне споживання, а не залишити вспадщину; вони вважають, що слід не економити наявні в їхрозпорядженні грошові кошти, а витрачати їх «на красиве життя».

  Внаслідок цього, зараз в туристичному попиті сформувався новий ідуже перспективний сегмент «сеніори загалом були одностайні»-вікова група «від 50 років істарше », який в майбутньому, на думку фахівців, буде надавати дужеістотний вплив на розвиток попиту туристичних послуг і займе своєвидатне положення на ринку міжнародного туризму.

  1.2.2. Структура сім'ї

  Дуже актуальною цільовою групою сучасного туристичного ринкує і несімейна молодь до 35 років - так звані «одинаки». Їхчастка у великих промислових містах і агломераціях оцінюється практичнов 50% від загальної чисельності населення.

  Цим людям властиві, як правило, високий рівень освіти,прагнення до успіху в професійній діяльності, підвищені вимогидо комфорту і якості життя, індивідуалізм. Вони приділяють багато увагиорганізації свого вільного часу, прагнучи насолоджуватися життям вповною мірою.

  Відповідно, обсяг і величина попиту на даному сегментітуристичного ринку досить великі. І на думку фахівців у майбутньомуці показники зростатимуть.

  Дуже істотним доповненням до вищесказаного є той факт,що за статистикою в даній цільовій групі дуже велика кількість одинокихжінок. Так, за деякими прогнозами, кількість жінок, що здійснюютьтуристичні поїздки в поодинці, до кінця 2000 року і до початку третьоготисячоліття буде составилять практично 50% від загальної кількостіподорожуючих. І з цим фактом, безсумнівно, доведеться рахуватисятуристичним операторам, готелям і національним офісів з туризму, такяк, за проведеними опитуваннями, самотні подорожують дами дуже цінуютьвисокий комфорт і трепетне до себе ставлення. Вони приділяють підвищенуувага розташуванню та облаштування номерів, наявності в них шампунів,скрабів, гелів, прояву поваги з боку персоналу та особистоїбезпеки.

  1.2.3. Рівень доходів та освіти населення

  Як відомо, попит - це платоспроможна потреба, тобто сумагрошей, яку споживачі можуть і мають намір заплатити за потрібні їм товари іпослуги. Таким чином, туристична активність знаходиться в прямопропорційній залежності від рівня доходів, а також від освітипотенційних споживачів. З огляду на той факт, що обидва ці показники вНаприкінці 80-х років в запвдних країнах мали тенденцію до зростання, інтенсивністьтуризму також збільшилася.

  Але разом з тим, в той же період стала спостерігатися і активізаціятуристичного попиту серед населення з невисоким рівнем доходів іосвіти. Слід відзначити і те, що на Заході існує чимале числофірм, що спеціалізуються лише на освітньому туризмі, успішнопрацюють і отримують досить високий прибуток у цьому сегменті ринкутуризму.

  1.2.4. Співвідношення міського і сільського населення

  На сьогоднішній день в силі поки що залишається наступне правило: чимменше населений пункт, тим нижче інтенсивність туризму серед його жителів ітим ближче вони вибирають цілі туристичних поїздок

  Однак, багато західноєвропейських експерти стверджують, що вОстаннім часом значно збільшилася туристична активність мешканцівсільських областей західноєвропейських країн і зросла інтенсивністьспоживання ними туристичних продуктів і послуг, що дозволяєпрогнозувати можливе в майбутньому додаток до традиційно активнимгрупам споживачів туристичних послуг нового і досить перспективного сегменту на туристичному ринку Європи.

  1.3.Фактори культурного порядку

  1.3.1. Міжнародна культура і культурний націоналізм

  Основну тенденцію розвитку суспільної психології споживання насучасному Заході можна позначити як: трансформація суспільствапродуктивності і добробуту в «суспільство вільного часу».

  А оскільки це саме «вільний час» є необхідним інайважливішим компонентом існування?? процвітання туристичної галузі, топаралельно цій тенденції проходить і інша не менш значима - збільшеннякількості подорожуючих.

  В даний час величезні відстані вже не є тимобмежує і гальмує мандрівників фактором як раніше. Від Нью-
  Йорка до Парижа також легко долетіти, як і до Каліфорнії. Рекламніоголошення на всю сторінку в газеті «Нью-Йорк таймс» спокушають американцівробити покупки а Лондоні в магазині «Херродз».

  «Джет-сет» відкрив дорогу багатіє середнього класу молодят,бабусь, сімей, студентів, ділових людей західного суспільства. На початку 90-хроків кількість подорожуючих порівняно з минулим десятиріччямзначно збільшилася. За статистикою в США 90-х років 23 тисячірейсових польотів перевозили в день 450 млн пасажирів. На початок 2000 рокуце число склало вже 750 млн пасажирів. У 1990 році авіакомпаніями світулітало близько мільярда пасажирів, З початком 2000 року це число склало
  2000 млрд пасажирів, тобто збільшилася рівно в два рази.

  Таким чином, кожен день з одного місця нашої планети в іншийлітають понад 3 млн чоловік. І як відомо, до числа факторів, найбільшщо істотно впливають на розвиток міжнародного туризму і збільшення числаподорожуючих, відносять культурний фактор, а саме: зростання культурногорівня різних країн світу і прагнення у зв'язку з цим до ознайомлення зкультурою інших країн.

  Тому сьогодні, завдяки цьому прагненню, а також збільшеннюкількості поїздок і подорожуючих, глобальних телекомунікацій і такдалі, безпрецедентним став темп обміну між Європою, Америкою та іншимикраїнами світу. Майже в усіх містах світу присутні риси міжнародноїкультури. Люди з таким ентузіазмом обмінюються їжею, музикою, модою, щоновий універсальний спосіб життя став панувати в Осаці, Мадриді і в
  Сіетлі.

  Він стимулюється споживчим попитом: люди п'ють каву-капучіно таджерельну воду Перрьє, обставляють квартиру меблями фірми ІКЕЯ, їдять суші,носять одяг фірми «Бенеттон», слухають англо-американський рок, коли їдутьна автомобілі компанії «Хенде» в «Макдональдс».

  ___________________________________________________________________< br>Джет-сет »- світська еліта, сенс життя для неї - розваги

  Але в міру того як способи життя різних країн стають все більшсхожими, у міру того як люди все ближче знайомляться з культурою іншихнародів, з'являються риси сильної протидіє тенденції: протестпроти одноманітності, бажання затвердити унікальність своєї культури та мови,своєрідна боротьба з іноземним впливом.

  У кожному куточку світу відбуваються вибухи такого культурногонаціоналізму:

  -Після багатьох років навчання англійській мові свого населення
  Сінгапур розгорнув кампанію «Говорити на мандаринському» - це спробавідродити «старі цінності».

  -Боротьба уельсьці, в основному не агресивними методами, за підтримкисвоєї мови і літератури.

  -У північно-східній частині Іспанії каталонська мова, заборонений учас диктатури Франсіско Франко, був відновлений як офіційниймови.

  -Власті Квебека карають тих, хто говорить по-англійськи, забороняютьписати покажчики на англійській мові і так далі.

  Таким чином, чим більше наші способи життя стають схожими, тимбільш міцно, як стверджують футурологи, будемо триматися за такі цінності,як релігія, мова, мистецтво, література і національна культура в цілому.
  У міру того як зовнішні сторони нашого життя зближуються, ми будемо всебільше дорожити традиціями, породжуваними всередині нашого власногосуспільства.

  1.3.2. Відродження культури і мистецтв

  На думку футурологів з початком нового тисячоліття відбудеться коріннаі революційна зміна пріоритетів у проведенні дозвілля і витратах на нього.
  Справа в тому, що поступово мистецтва і культура прийдуть на зміну спорту якосновні способи проведення дозвілля. Ця дивовижна мегатенденція вжеспостерігалася в 90-х роках у вибуху інтересу до образотворчого івиконавського мистецтва:

  -З 70-х по 90-і роки відвідуваність музеїв у США зросла з 200 млнчоловік до 500 млн на рік.

  -Протягом цього ж періоду аудиторія оперних театрів США майжепотроїлася.

  -Сезон 1989/90 років на Бродвеї побив рекорди відвідуваності за всю йогопопередню історію і так далі.

  В результаті, 90-і роки викликали до життя своєрідний ренесансобразотворчих мистецтв, поезії, танцю, театру і музики практично уусьому світі. І тепер на зміну захопленню спортом поступово приходитьзахоплення мистецтвом і надбаннями культури, яке, на думкуфутурологів, в наступному тисячолітті стане одним із самих популярнихспособів проведення дозвілля.

  2. ОСНОВНІ РИСИ НОВОГО ТИПУ споживачів туристичних послуг

  Отже, значний вплив на попит в сфері туристичних послуг будутьнадавати такі зміни, що відбулися в суспільній психологіїспоживання, як: посилення в суспільній психології системного, комплексно -концептуального підходу до сприйняття проблем співіснування людськогосуспільства, тобто ускладнення сприйняття світу: явище розглядаєтьсятепер не як проста сума елементів, а як складна взаємозалежнасистема, де кожен елемент є частиною цілого і пов'язаний з ним, а ціленевіддільне від складових його компонентів; гедонізація споживання - цеозначає, що гедонізм передбачає попит на задоволення і змінувражень, причому найбільшу значимість набуває процес, а не об'єктотримання задоволення, і екологізації мислення масового споживача:усвідомлення крихкості навколишнього середовища і її нерозривного єдності злюдським суспільством.

  Новий тип споживача туристичних послуг, поряд з названими вищеособливостями сприйняття світу, відрізняють ще й наступні психолого -поведінкові риси:

  -інформованість, високий рівень освіченості;

  -індивідуалізм;

  -екологізм свідомості;

  -спонтанність рішень;

  -мобільність;

  -фізична та розумова активність на відпочинку;

  -прагнення отримувати від життя масу усіляких вражень.

  Новий споживач туристичних послуг ХХ1 століття - більшеінформоване, незалежний, розкутий, критично і вередливийщо відноситься до пропонованих йому товарів та послуг, розпещений їх великою кількістю ірізноманітністю, що жадає калейдоскопу вражень і задоволень, активний ісамостійний, істотно змінює свою поведінку на туристичномуринку.

  3. ТУРИЗМ XXI СТОЛІТТЯ

  Отже, за прогнозами експертів СОТ, світова індустрія туризму входить доперіод постійно зростаючої обсягу подорожей і екскурсій,зростаючої конкуренції серед регіонів і країн перебування. При цьомуз'являється все більша кількість добре інформованих споживачівтуристичних послуг, які звертають особливу увагу на якість та безпекуі пропонованого туристичного продукту. Останнє є особливоактуальним, з огляду на той факт, що хоча вже практично настало третєтисячоліття і існує таке поняття як «космічний турист», а тимчасом у світі все ще існує проблема піратства. Так, за минулий
  1999 було зареєстровано 285 нападів піратів, що на 40% більше,ніж в 1998 році (202 випадки) і майже втричі більше, ніж вісім років тому (у
  1991 році - 107 випадків). У щорічній доповіді Міжнародного морського бюроговориться, що одним з найнебезпечніших районів є Південно-Східна Азія,особливо води навколо Індонезії і Бангладеш.

  Повертаючись до прогнозів експертів на майбутнє, потрібно відзначити, щоподальший розвиток світового туристичного ринку все більше будевизначатися новітніми інформаційними технологіями.

  У світі спостерігається й інша тенденція - зростання засобів розміщення,пропонують самообслуговування. Бажання туристів бути незалежними припроведення подорожі, велика вартість підбору, навчання і змістуобслуговуючого персоналу мають на увазі, що високі рівні обслуговуваннябудуть виправдані тільки в елітарному секторі туристичного ринку.

  Крім того, в даний час груповими туристичними пакетами назахідному туристичному ринку мають лише деякі споживачі, тобтодоречно говорити і про тенденцію посилення індивідуалізму майбутньогоспоживача.

  У найближчому майбутньому можна прогнозувати наступні напрямкирозвитку індустрії міжнародного туризму:
  - створення нових і розвиток вже існуючих туристичних послуг і ринків, що враховують стан туристських (природних, культурних та історичних) ресурсів у країнах перебування туристів;
  - широке залучення місцевої громадськості і муніципальної влади в планування і розвиток туристичної діяльності, забезпечення її безпеки;
  - розвиток зв'язків між організаторами туризму та муніципальними структурами з метою досягнення розуміння потреб кожного з них та пошуку шляхів їх задоволення;
  - зростання добробуту місцевого населення, усунення податкових, митних та інших труднощів , які можуть перешкоджати розвитку туризму; при цьому особлива увага повинна бути приділена підтримки цін на послуги в галузі туризму на рівнях, які є прийнятним для туриста і вигідними для туристичної індустрії;
  - при інвестуванні капіталу слід брати до уваги питання захисту навколишнього середовища (будівництво, архітектура, антропогенні навантаження);
  - здійснення більш чіткого маркетингу і виділення більшої кількості ресурсів для просування послуг, пошук певних груп туристів і організація для них адресної інформації по пропонованих послугах;
  - підвищення професійного рівня працівників індустрії туризму ;
  - розвиток системи володіння клубним відпочинком (таймшер).

  Крім того, генеральний секретар СОТ Франческо Франжіаллі на конференції «Мандруючи в нове тисячоліття», що пройшла у фінському місті

  Тампере , представив міністрам з туризму країн членів ЄС прогноз розвитку цієї галузі. На думку фахівців, у новому тисячолітті Європа залишиться найважливішим у світі районом для подорожей. Південно-Східна Азія і Тихоокеанський регіон обійдуть американський континент і займуть друге місце.

  Туристичні прибуття до Європи будуть збільшуватися на 3,1% щорічно і досягнуть 7,7 млн чоловік в 2020 році. Для порівняння в минулому 1999 році по Європі подорожували близько 38 млн чоловік.

  Але в будь-якому випадку, якими б не були прогнози на майбутнє очевидний один основний висновок: щоб досягти успіху в туристичній діяльності в наступному столітті, потрібна професійна, пристосоване до потреб клієнта і виконання вимог законодавства підхід до організації виробництва, просування і реалізації туристичного продукту.

  4. РОСІЙСЬКИЙ ТУРИЗМ НА ПОРОЗІ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

  Говорячи про російський туризмі нового тисячоліття, про фактори ітенденції розвитку попиту на вітчизняному ринку туризму та про майбутнєданій галузі господарства в цілому, не можна не згадати про Московську
  Міжнародній виставці «Подорожі та туризм» MITT 2000, яка відбуласяв експоцентрі на Красній Пресні з 22 по 25 березня. Ця виставка єголовною в Росії і однією з декількох найзнаменитіших у світі. Вона пройшлапід гаслом «Відкрийте для себе світ унікальних ділових можливостей у сферіміжнародного туристського бізнесу »і була присвячена майбутньому туризму
  Росії в наступному третьому тисячолітті.

  І на думку фахівців, а також учасників, покладаючись на підсумкищо відбулася тепер уже виставки, можна говорити про перспективність і успіхумайбутнього російського туризму як на зовнішньому, так і на внутрішньомунапрямках.

  Дуже важливим для розвитку українського туризму, на думку експертів,є той факт, що на виставці вже традиційними відвідувачами сталирегіональні агенства. І якщо раніше виставка була трампліном дляіноземних організацій, то зараз це великий форум для регіональнихросійських агентств.

  Проте, іноземні компанії, як і раніше становлять основний блокучасників MITT: з 2100 офіційно зареєстрованих у виставці цьогороку учасників на частку російських довелося близько 600. Але в той же час запорівняно з минулим роком російський блок учасників виріс рівно у два рази
  - У 1999 році кількість вітчизняних компаній не перевищувало 300, при тому,що загальна кількість Експозитори не змінилося. Отже, у виставці крімросійських компаній брали участь компанії з 90 країн світу, 50 національнихпредставництв з туризму, вперше в Москві з'явилися делегації Абу-Дабі,
  Лівану, Лівії і Південної Кореї.

  Крім того, за оцінками фахівців, спостерігається не тільки пожвавлення вобласті внутрішнього туризму, а й зростання інтересу іноземних туристів до
  Росії: фахівці відзначають, що можна говорити про наміченупозитивної тенденції у сфері в'їзного туризму. Тому на MITT 2000, ввідміну від попередніх шести років, свої стенди представили адміністраціїрегіонів РФ: Санкт-Петербург і Ленінградська область, Карелія, Калмикія іінші, тоді як рік тому тільки керівництво Сочі взяло участь увиставці.

  Про те, що Росія починає набувати туристичнупривабливість, говорить і те, що ця тенденція торкнулася не тількитаких традиційних напрямків, як Санкт-Петербург, але і тих регіонів,яких раніше не особливо шанували увагою. І хоча Санкт-Петербургзалишається найпопулярнішою точкою серед в'їзних туристів, але зростає іінтерес до інших регіонів, зокрема, до Байкалу. Вперше на виставці бувпредставлений і колективний стенд «Сибір», причому організатори MITT 2000надали виставкову площу сибірським компаніям за пільговими умовами.

  Говорячи ж про перспективи виїзного туризму в Росії і зміну попитуна даному напрямку, потрібно відзначити, що обсяг туризму на такихтрадиційних напрямках, як Європа і морські курорти, істотно незміниться. Як і раніше популярні Іспанія, Туреччина, ОАЕ, Кіпр зекскурсійних турів - Франція, Італія і Греція. Коливання попиту на цівиди відпочинку не перевищують 1-5%. Зрозуміло, серйозний удар по іноземнимподорожей вітчизняних туристів завдав криза 1998 року, якийсприяв, однак, практично повній завантаженості вітчизнянихкурортів; але сьогодні вже деякі туристичні фірми, що спеціалізуютьсяна виїзному туризмі змогли досягти докризового рівня і відзначають вЗокрема зростання проса на ОАЕ в зимовому сезоні 1999/2000 на 15-20%. Чи невиключено, що інтерес до ОАЕ підігрів побудований до Мілленіум готель,відомий як Арабська башта. Знаходиться цей готель, рівних якому заразв світі немає, на березі Перської затоки, в 20 км від центру Дубая. Іскладається він з стаметрового корпусу у вигляді блакитний хвилі і корпусу висотою в
  321 м у вигляді вітрила, яке вище Ейфелевої вежі і тільки ледь-ледьвідстає від знаменитого нью-йоркського хмарочоса Емпаїр Стейт Білдінг, іфундамент якого йде на 40 м в морські глибини. Вартість цьогопроекту оцінюється в річний бюджет немаленького держави. Готельвражає небаченими раніше темпами будівництва (воно почалося в 1995році, а зараз «Арабська башта» вже функціонує і приймає своїхгостей), незвичайною архітектурою, своєю розкішшю, комфортом, сервісом імасштабами. І хоча найдешевший номер цього готелю коштує $ 330 на добу, анайдорожчий $ 6 800 саме російські туристи одними з перших освоїлицей готель.

  Іншою тенденцією цього сезону, поряд зі зростанням обсягу внутрішньоготуризму, називають і безсумнівно зростаючий інтерес до регіону Південно-Вистачає Азії
  - В першу чергу до Китаю і Непалу. Південно-Східна Азія розрахована в першучергу на тих досвідчених мандрівників, які вимагають новихвражень, уздовж і впоперек об'їздив Європу.

  Цікавим є і думка фахівців про те, що вже зараз іможливо в майбутньому одним з найбільш прибуткових видів туризму стане робота з
  VIP - клієнтами і індивідуальні тури.

  У висновку ж цієї глави, присвяченій перспективам російськоїтуристичної галузі я хотіла б зазначити, що СОТ оприлюднила нещодавнопрогноз розвитку туризму на найближчі десятиліття. І за сенсаційнимпідрахунками СОТ, в 2020 році Росія у мандрівників буде займати п'ятемісце за популярністю серед європейських країн, поступаючись лише Франції,
  Іспанії, Великобританії та Італії. Вона буде також значно випереджати поцим показником Сполучені Штати. А взагалі кількість туристів, які будутьщорічно відвідувати Європу, через 20 років майже подвоїться і досягне 700 млнчоловік.

  Цю тенденцію побічно підтверджують і дані Держкомстату РФ. Впершеза постперестроічние роки??'езд до Росії туристів-іноземців перевищиввиїзд з країни наших мандрівників. За попередніми підрахунками, в
  1999 році в Росію приїжджало більше 18,5 млн іноземців, у тому числі понад
  3 млн - як туристи. А росіян їхало менше 13 мільйонів. Інша річ, щоодна з причин такої пропорції - дешевизна російських товарів і послуг дляіноземців і відсутність грошей у наших співгромадян. Але хочеться сподівається, щопрогноз СОТ на найближчі десятиліття наступаючого третього тисячоліттявірний, і нам залишається тільки його виправдати.

  Висновок

  Отже, узагальнюючи все вищесказане, необхідно відзначити, що за прогнозамифахівців і в наступному третьому тисячолітті ріст туристичноїіндустрії буде необоротний і швидкі темпи розвитку даної галузі світовоїекономіки будуть зберігатися. І це цілком зрозуміло, особливо з огляду на тойфакт, що на даному етапі свого розвитку людське суспільствотрансформувалося з товариства продуктивності і добробуту в
  «Суспільство вільного часу», тому подорожі і туризм для величезноїкількості жителів нашої планети стали категоріями важливими. Незамінними іневід'ємними від самих необхідних умов життя.

  У той же час попит на туристичні послуги буде зазнаватидеякі зміни, що пов'язано з появою нового типу споживача наринку туризму. Турист майбутнього високо інформований і освічений, він дужевимогливий і вибагливий, мобільний і індивідуальний, він прагне житиповним життям і отримати від цього життя масу усіляких вражень, вінрозпещений достатком пропонованих йому товарів і послуг, він непостійний іжадає розмаїтості, задоволень і розваг.

  В цілому ж, на думку фахівців, світова індустрія туризму входить доперіод постійно зростаючої обсягу подорожей, що підсилюєтьсяконкуренції серед регіонів і країн перебування. При цьому Європа залишитьсянайважливішим і популярним регіоном, що приваблює туристів імандрівників. Південно-Східна Азія і Тихоокеанський регіон обійдутьамериканський континент і займуть друге місце. Росія також займе своємісце в індустрії міжнародного туризму, а саме до 2020 року будепоступатися за своєю популярністю у туристів і мандрівників лише Франції,
  Іспанії, Великобританії та Італії.

  Таким чином, туризм XXI століття - це перш за все туризм,орієнтований на клієнта, як споживача туристичних товарів і послуг.
  Успішний і прибутковий туристичний бізнес майбутнього - це бізнес,заснований на знанні міжнародних правових норм і правил, туристичногоменеджменту і маркетингу, кон'юнктури туристичного ринку, на повному івсебічному знанні потреб і запитів туриста. Це компетентність іпрофесіоналізм в організації виробництва, просування і реалізаціїтуристичних продуктів і послуг.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в турізме.-М.:

  «Економпресс», 1998.

  2. Карпова Г.А., Воронцова М.Г. Економіка сучасного туризму.-М.:

  «Герда», 1998.

  3. Папірян Г.А. Економіка туризму.-М.: Фінанси і статистика »,

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !