ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління маркетинговою діяльністю фірми
       

   

  Маркетинг

  Мурманський Гуманітарний Інститут

  Контрольна робота з дисципліни:

  Маркетинг на тему:

  Управління маркетинговою діяльністю фірми

  Виконав:

  Перевірив:

  Мурманськ 2004

  Зміст

  Вступ 3
  Глава 1. Дослідження ринку 5
  1.1. Загальне дослідження ринку 5
  1.2. Дослідження ринкового сегменту 7
  1.3. Дослідження конкурентів 10
  Глава 2. Стратегія маркетингу 12
  2.1. Стратегічний план маркетингу 12
  2.2. План маркетингу 13
  Глава 3. Просування товару 18
  3.1. Організація збуту 18
  3.2. Організація рекламної компанії 21
  Висновок 23
  Список використаної літератури 25
  Програми 27

  Введення

  В умовах жорсткої конкуренції та зростання витрат неодмінною умовоювиживання суб'єкта економіки стає маркетинг. Інтерес до цієїдіяльності посилюється в міру того, як все більше число організацій усфері підприємництва, в міжнародній сфері і некомерційній сферіусвідомлюють, тобто знову сприяє їх більш успішному виступуна ринку. Це стосується як нашої країни, що знаходиться зараз у перехідномуперіоді, так і США, де багато підприємств добувної і важкоїпромисловості також лише нещодавно звернулися до маркетингу.

  Маркетинг (від англійського market - ринок) (комплексна системаорганізації виробництва і збуту продукції, орієнтована назадоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку наоснові дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішньої і зовнішньоїсередовища підприємства-експортера, розробки стратегії і тактики поведінки наринку за допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладенізаходи щодо поліпшення товару і його асортименту, вивченню покупців,конкурентів і конкуренції, щодо забезпечення цінової політики, формуваннюпопиту, стимулювання збуту і рекламі, оптимізації каналів руху товаріві організації збуту, організації технічного сервісу і розширенняасортименту представляються сервісних послуг. Маркетинг як породженняринкової економіки є в певному сенсі філософією виробництва,повністю (від науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт дозбуту та сервісу) підпорядкованої умов і вимог ринку, що знаходиться впостійному динамічному розвитку під впливом широкого спектруекономічних, політичних, науково-технічних і соціальних факторів.
  Підприємства-виробники та експортери розглядають маркетинг як засібдля досягнення цілей, фіксованих на даний період по кожному конкретномуринку та його сегментах, з найвищою економічною ефективністю. Однакце стає реальним тоді, коли виробник має можливістьсистематично коректувати свої науково-технічні, виробничі тазбутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури,маневрувати власними матеріальними та інтелектуальними ресурсами,щоб забезпечити необхідну гнучкість у вирішенні стратегічних ітактичних завдань, виходячи з результатів маркетингових досліджень. Прицих умовах маркетинг стає фундаментом для довгострокового іоперативного планування виробничо-комерційної діяльностіпідприємства, складання експортних програм виробництва, організаціїнауково-технічної, технологічної, інвестиційної та виробничо -збутової роботи колективу підприємства, а управління маркетингом (найважливішим елементом системи управління підприємством.

  Глава 1. Дослідження ринку

  1.1. Загальне дослідження ринку

  Комплексне дослідження ринків є однією з головних функціймаркетингу. Це - основа маркетингової стратегії. Ринок - це категоріямаркетингу, яка позначає область економічних відносин міжвиробниками (продавцями) та споживачами (покупцями) продукції.
  Тільки на ринку продається продукція отримує об'єктивну оцінку збоку покупців.

  Метою дослідження ринку є отримання інформації про стан,кон'юнктурі і динаміку ринку. Збір такої інформації дозволяє, після їїаналізу та обробки, отримати досить цінні відомості про особливостіпотреб окремих груп споживачів, діяльності конкурентів, рівніцін, політику місцевої влади з регулювання ринків і т. д.

  Для дослідження ринку необхідно ретельно вивчити маркетинговусередовище фірми (підприємства). Середа фірми складається з мікросередовища імакросередовища. Мікросередовище представлена суб'єктами, що мають безпосереднєставлення до самої фірми і її можливостей по обслуговуванню клієнтури, тоє постачальниками, маркетинговими посередниками, клієнтами, конкурентами іконтактними аудиторами. Макросередовище представлене силами більш широкогосоціального плану, такими, як фактори демографічного, економічного,природного, екологічного, технічного і культурного характеру, яківпливають на мікросередовище.

  Виходячи з цього, я спробую визначити чинники мікросередовища імакросередовища, що впливають на ринок послуг, що надаються трактиром.

  Фактори мікросередовища, що впливають на ринок послуг корчми.

  Зменшити негативний вплив перерахованих вище факторів, меніздається, можна в такий спосіб:

  1. Створити виробничі запаси.

  2. Налагодити контакти з новими постачальниками.

  3. Постійно контролювати настрій працівників.

  4. Постійний пошук нового ринку збуту.

  5. Діяти за обставинами.

  Фактори макросередовища, що впливають на ринок послуг корчми.

  1.2. Дослідження ринкового сегменту

  Пробитися і зміцнитися на ринку для кожної фірми - завдання номер один.
  Для забезпечення просування товарів до споживача чималу роль граєсегментування ринку, тобто поділ великого числа споживачів на більшдрібні групи, яким властиві які - то загальні характеристики, типповедінки, запити або потреби.

  Мета дослідження ринкового сегменту складається в оцінці існуючоїситуації і розробці прогнозу розвитку ринку.

  Щоб оцінити існуючу ситуацію і розробити прогноз розвиткуринку необхідно провести наступну дослідницьку роботу:
  - за допомогою анкетування зібрати інформацію про потреби населення;
  (див. додаток 1 .).

  - за допомогою побудови дерева потреб визначити шляхизадоволення загальної потреби; (див. додаток 2.).
  - за допомогою побудови суб'єктно - об'єктної схеми визначитиконкретний спосіб задоволення потреби; (див. додаток 3.).
  - за допомогою складання портрета споживача визначити місткість ринку.
  (див. додаток 4 .).

  Сегментація дає можливість:
  - більш точно окреслити цільовий ринок у значеннях потреб клієнтів;
  - визначити переваги та слабкості фірми в боротьбі за освоєння даногоринку;
  - більш чітко поставити цілі та спрогнозувати можливості успішногопроведення маркетингової програми.

  Далі мені б хотілося по - докладніше описати дослідницьку роботу,спрямовану на вивчення потреб населення в послугах, що надаютьсятрактиром.

  В ході анкетування було опитано 26 чоловік. Було виявлено, щоіснує потреба в поліпшенні якості як продукції, так іобслуговування. Крім того, існує потреба в послузі «Доставка надім ».

  Шляхом задоволення потреби є розміщення трактиру вдосить людному районі з наявністю місць паркування і з гарнимсполученням громадського транспорту.

  Конкретним способом задоволення потреби є пропозиціяякісної продукції.

  Сегментація ринку буде проводитися за рівнем доходів і за віком.
  Потенційну місткість ринку можна визначити наступним чином:

  При визначенні ємності буде розглядатися населення м. Мурманська
  (300 тис. чол.); Доросле населення становить 59,4%, що в абсолютнихвеличинах складе:

  300000 чол. * 0,594 = 178200 чоловік.

  Отже, потенційна ємність нашого ринку становить 178200 чол.

  1.3. Дослідження конкурентів

  Аналізуючи ситуацію на ринку збуту послуг трактиру можна прийти довисновку, що основними конкурентами є кафе «Вдень і вночі», кафе
  «Емеля». Їхня продукція майже завжди відрізняється гарною якістю, широкимасортиментом. Основний недолік - досить високі ціни.

  Результати дослідження конкурентів можна представити у виглядіпорівняльної таблиці:
  | Параметр | Кафе | Кафе | Трактир |
  | | «Вдень і вночі» | «Емеля» | «Кружка» |
  | 1. Якість продукції | 4 | 4,5 | 5 |
  | 2. Якість | 4 | 3 | 5 |
  | обслуговування | | | |
  | 4. Ціна | 4 | 4 | 5 |
  | 5. Реклама | 2 | 3 | 5 |
  | 6. Місце розташування | 4 | 5 | 5 |
  | 7. Привабливий | 4 | 4 | 5 |
  | зовнішній вигляд (вивіска, | | | |
  | фасад) | | | |
  | 8. Інтер'єр | 4 | 4 | 5 |

  Оцінка параметрів проводитися за п'ятибальною шкалою (від найбільшслабких позицій за даним параметром до домінуючої позиції).

  Далі оформляється матриця конкурентної реакції. Для цього необхіднооцінити фінансово-економічний, ринкове становище конкурентів.

  | Послуги | Кафе «Вдень і вночі» | Кафе «Емеля» |
  | трактиру | | |
  | "Кружка" | | |
  | | Ціна | Реклама | Якість | Ціна | Реклама | Якість |
  | Ціна | 5% | 10% | 5% | 10% | 12% | 5% |
  | Реклама | 2% | 5% | 2% | 5% | 5% | 3% |
  | Якість | 10% | 2% | 10% | 15% | 2% | 10% |

  Якщо ми змінимо нашу ціну на послуги (шинок «Кружка»), тобто ми їїзнизимо на 10%, то наші конкуренти вимушені будуть знизити ціни: кафе «Днемі вночі »- на 5%, а кафе« Емеля »- на 10%, при цьому їм доведеться збільшитивитрати на рекламу відповідно: на 10% і на 12%; їм також доведетьсяполіпшити якість відповідно: на 5% і на 5%.

  Якщо ми збільшимо витрати на рекламу на 10%, то «Вдень і вночі» знизитьсвої ціни на 2%, а «Емеля» - на 5%. Їм доведеться збільшити витрати на рекламувідповідно на 5% «Вдень і вночі» і на 5% «Емеля» і поліпшити якістьпослуг «Вдень і вночі» на 2%, «Емеля» на 3%.

  Якщо ми покращимо якість послуг на 10%, то «Вдень і вночі» знизить цінуна 10%, а «Емеля» - на 15%. Вони збільшать витрати на рекламу «Вдень і вночі»на 2%, «Емеля» на 2%. Крім того, вони спробують поліпшити якість послугвідповідно «Вдень і вночі» на 10%, «Емеля» на 10%.
  Глава 2. Стратегія маркетингу

  2.1. Стратегічний план маркетингу

  Головним завданням стратегічного плану є забезпечення сталогоконкурентної переваги підприємства (фірми) в усіх напрямкахдіяльності, яка оцінюється за трьома моментами: наявність факторівуспіху, значущість переваг фірми перед конкурентами, можливістьактивно використовувати ці переваги тривалий період.

  2.2. План маркетингу

  Метою планування маркетингу є визначення позиції на даниймомент: куди фірма хоче рухатися і як їй досягти наміченого.
  Результати розробки та реалізації плану маркетингу зумовлюєотримання запланованого доходу. Цей план є основою для всіх іншихвидів діяльності фірми. Він є ефективним інструментом управління іпредставляється в цілому вигляді або по частинах всім тим, хто безпосередньобере участь у процесі планування діяльності фірми.

  Отже, в план маркетингу входять наступні пункти:

  1. Ціноутворення.

  2. Схема розповсюдження послуг.

  3. Методи стимулювання збуту (продажу).

  4. Реклама.

  5. Формування громадської думки про ресторан і послуги.

  1. При аналізі способів ціноутворення можна припустити, що цінапослуги буде визначатися виходячи з:

  1). Собівартості продукції;

  2). Ціни конкурентів на аналогічну продукцію;

  3). Унікальних достоїнств послуги;

  4). Ціни, яка визначається попитом на дану продукцію.

  На основі собівартості буде оцінюватися мінімально можлива цінапродукції, що відповідає найменшим витратам виробництва.

  На основі аналізу цін конкурентів буде визначатися середній рівеньцін на продукцію.

  Максимально можлива ціна буде встановлюватися для продуктів,що відрізняються високою якістю або унікальними перевагами.

  Ціни, які визначаються попитом або кон'юнктурою ринку даної продукції,можуть коливатися в усьому діапозоні від мінімальних до максимальних цін. Ціціни будуть мінятися в різні періоди життєвого циклу продукції.

  Важливим з точки зору маркетингу є розробка керівництвомкорчми своєї цінової політики.

  Цілеспрямована цінова політика полягає в наступному: требавстановлювати на свої послуги такі ціни і так змінювати їх залежно відситуації на ринку, щоб оволодіти певною часткою ринку, одержатибажаний обсяг прибутку.

  При розробці цінової політики слід враховувати наступні етапиценоообразованія:

  1. Вихід на новий ринок.

  Щоб порушити інтерес споживачів до продукції корчми і поступовозакріпитися на новому ринку, доцільно буде встановити більш низькіціни в порівнянні з цінами конкурентів. Така цінова політика вигідна напочатковому етапі проникнення на новий ринок. Далі, у мірузавоювання певної частки ринку і формування устойчівойкліентури, цінина продукцію поступово будуть підвищуватися до рівня цін конкурентів.

  2. Впровадження нової послуги.

  Вихід з новою послугою "Доставка додому", абсолютно по-новомузадовольняє потреби споживачів, забезпечить заїзду протягомдеякого часу монопольне становище на ринку. На цьому етапі будепроводитиметься цінова політика "зняття вершків". Вона полягає в тому, щотрактир буде встановлювати максимально високу ціну, яка забезпечуєнорму прибутку, у багато разів перевищує середню. Проте проведення цієїполітики буде обмежено в часі, тому що конкуренти "не дрімають", вонипостараються почати надавати даний вид послуги. Виникає небоходімость впевний момент почати зниження цін, щоб завоювати нові сегментиринку і придушити активність конкурентів на старих сегментах.

  3. Захист позиції.

  Трактир в умовах конкуренції буде прагнути зберегти ту часткуринку, якою він володіє. До основних чинників, що враховується приконкуренції, відносяться: ціна, якісні показники продукції, часобслуговування, умови платежу, реклама, робота з громадськістю та іншізаходи системи стимулювання збуту. Трактиром може бути використанавідкрита цінова "війна", яка полягає в тому, що трактир можерізко знизити ціну на продукцію. Тоді у відповідь інші повинні будуть такожзнизити свої ціни, при цьому найбільш слабким конкурентам доведеться піти зринку.

  4. Послідовний прохід по сегментах ринку.

  На цьому етапі продукція буде пропонуватися сначало тих сегментівринку, де споживачі готові заплатити високу ціну. Після отриманняпідвищених ( "преміальних") цін трактир перейде послідовно до збутупродукції за нижчими цінами на такі сегменти ринку, якіхарактеризуються більшою еластичністю попиту (збільшенням об'єму покупокпри зниженні ціни).

  5. Задовільна відшкодування витрат.

  На цьому етапі буде використовуватися політика "цільових цін", тобтотаких, які протягом 1-2 років при оптимальному завантаженні виробничихпотужностей (звичайно 80%) забезпечують відшкодування витрат і розрахункового прибуткуна вкладений капітал (звичайно 15-20%). При цьому, як правило, ризикмінімальний.

  2. Схема розповсюдження послуг - організація каналів збуту. Каналзбуту - шлях, по якому товари рухаються від виробника до споживачів.
  Для поширення послуг буде використовуватися прямий канал збуту, так яквін дозволяє підтримати контакт зі споживачем і тим самим дозволяєконтролювати збут послуг корчми. Каналом розподілу буде роздрібнаторгівля, так як шинку - роздрібне підприємство послуг.

  3. Методи стимулювання збуту (продажу).

  Стимулювання збуту - використання різноманітних стимулюючихкоштів, які сприяють вчиненню покупки. В шинку будуть використовуватисянаступні засоби: o Стимулювання споживачів - поширення купонів для покупки зі знижкою; гарантування повернення грошей при поганій якості продукції, невідповідному обслуговуванні; використання "психологічних цін". o Стимулювання власного персоналу - усілякі премії. o Проведення різних конференцій.

  4. Реклама.

  Керівництвом трактиру буде використовуватися інформативна реклама,яка призначена для ознайомлення потенційного споживача зпослугами, що надаються трактиром. Далі по ходу розвитку трактиру будевикористовуватися нагадує реклама.

  5. Формування громадської думки про шинку і послуги.

  У цьому напрямку будуть проводитися наступні заходи: o Чи будуть міститися статті в газетах про шинку (його досягнення у суспільному та благодійної діяльності); o Будуть поширюватися рекламні буклети і листовки; o Проводитимуться прес - конференції, презентації.

  Бюджет реклами

  Далі розрахуємо вартість реклами:

  Вартість реклами в "Ва-Банк" = 4 рази на місяць * 360руб. (60 кв.см) =
  1440 руб.в місяць; Вартість реклами у "Вечірній Мурманськ" = 4 рази на місяць
  * 180руб. (30 кв.см) = 720 руб. на місяць; Реклама рядком, що біжить на "ТВ-21"
  = 1 слово * 10 слів у повідомленні * 15руб. = 150 руб. Реклама на радіо (ДТРК)
  = 1 слово * 20 слів у повідомлення * 10 руб. = 200руб. Візитки = 1 шт. * 5руб. * 100 шт. = 500 руб. Беджі = 1 шт. * 100 руб. * 15 шт. = 1500 руб.

  Разом бюджет реклами становить у грошовому еквіваленті:
  21610 руб.
  Глава 3. Просування товару

  3.1. Організація збуту

  Канал розподілу товару - сукупність фізичних і юридичнихосіб, які беруть на себе право власності на товари або послуги нашляху їх проходження від виробника до споживача.

  Для розподілу послуг керівництво трактиру буде використовувати прямийканал збуту, тому що він дозволяє підтримати контакт зі споживачем і тимсамим дозволяє контролювати збут, послуг, що надаються. Каналомрозподілу буде роздрібна торгівля, так як шинку - роздрібнапідприємство послуг.

  Сучасний ринок не дозволяє фірмам та підприємствам припинятитримати «руку на пульсі» покупця (споживача). Маркетинг вимагаєнабагато більшого, ніж просто створити хороший товар (послугу), призначити нанього (неї) привабливу ціну і забезпечити його (її) доступність дляцільових покупців. Фірми, підприємства повинні підтримати спілкування зі своїмиклієнтами.

  Цілеспрямоване і систематичний вплив на споживачів табезперервний збір інформації про їх реакції на цей вплив і на самупослугу (товар) є сьогодні обов'язковими елементами діяльності фірми
  (підприємства).

  Комплекс стимулювання збуту складається з чотирьох основних засобіввпливу:

  . Реклама;

  . Стимулювання збуту;

  . «Паблік рілейшнз»;

  . Особистий продаж.

  Організації рекламної компанії буде присвячено наступний параграф.

  Стимулювання збуту називають використання різних засобівспонукальний впливу,. покликаних прискорити і посилити відповідну реакціюспоживачів. Керівництвом трактиру будуть використовуватися наступні видивпливу:
  - гарантування повернення грошей при поганій якості продукції, невідповідному обслуговуванні;
  - продаж продукції за пільговими цінами;
  - поширення купонів через газети із зазначенням знижок (в основному по святах);
  - стимулювання власного персоналу за допомогою премій.

  «паблік рілейшнз». «Паблік рілейшнз» - сприяння встановленнювзаєморозуміння та доброзичливості між особистістю, організацією таіншими людьми, групами осіб, групами людей і суспільством в ціломуза допомогою поширення роз'яснювального матеріалу, розвитку обміну
  (інформацією) та оцінки суспільної реакції. Існує також і іншевизначення: «паблік рілейшнз» - це мистецтво і наука досягнення гармоніїза допомогою взаєморозуміння, заснованого на правді і повнійінформованості. Ключовим завданням «паблік рілейшнз» є подолання
  «Бар'єру недовіри» до товару і фірмі.

  В області «паблік рілейшнз» керівництвом будуть проводитися наступнізаходу:
  - будуть вивчатися громадську думку, ставлення та очікування з боку громадськості, рекомендації необхідних заходів з формування думки і задоволення очікувань;
  - буде встановлюватися і підтримуватися двостороннє спілкування, засноване на правді і повній інформованості;
  -- будуть запобігати конфліктам і нерозуміння, а також буде формуватися повага до бажань клієнта;
  - будуть формуватися доброзичливі відносини з персоналом, з постачальниками;
  - будуть залучатися кваліфіковані працівники і по можливості буде знижуватися плинність кадрів;
  - відповідно буде проводитися реклама послуг;
  - створюватиметься «власний імідж».

  Особистий продаж. У стимулювання збуту послуг (товарів) великезначення надається спілкуванню персоналу (зокрема гардеробників, офіціантіві т.д.) з одним або декількома потенційними споживачами. Формуванняефективно працюючого персоналу - одне з найважливіших завдань і проблемсучасних фірм.

  Відносно цього керівником трактиру буде проводитися доситьсуворий відбір кваліфікованих працівників.

  3.2. Організація рекламної компанії

  Реклама є одним з найважливіших видів діяльності, за допомогоюякого фірма передає інформацію, переконують споживача вдоцільності придбання товару (послуги).

  Рекламою (комерційної) іменують публічне надання інформації протовар і послуги за допомогою художніх, технічних і психологічнихприйомів з метою виникнення попиту та здійснення продажу. Якговориться, реклама - двигун торгівлі.

  На початковому етапі розвитку трактиру буде використовуватисяпервісна реклама, яка має на меті ознайомити можливихспоживачів у створенні нового трактиру шляхом надання докладнихвідомостей про якість, ціну, місцезнаходження шинку. Така реклама покликанапереконати споживача в доцільності відвідати шинок.

  У ході розвитку трактиру буде використовуватися конкурентна реклама,яка націлена на виділення трактиру з маси аналогічних закладів,характеристику його відмінностей і стимулювання споживачів відвідати самецей шинок.

  Для рекламування трактиру будуть використовуватися наступні основнізасоби:

  . реклама в періодичній пресі (зокрема в газетах);

  . друкована реклама;

  . реклама по телебаченню;

  . реклама по радіо;

  . зовнішня (зовнішня) реклама.

  Реклама в періодичній пресі буде міститися у формі оголошень,так як оголошення дають докладні описи послуг, місцезнаходження шинку,ціни і т.д.

  Друкована реклама буде поширюватися серед директорів фірм,заводів, шкіл і т.д. Друкована реклама буде поширюватися у формірекламних листівок та буклетів. Дана реклама буде поширюватися восновному поштою за допомогою «Direct Mail».

  На телебаченні рекламні оголошення будуть розміщуватися за допомогоюрядка, що біжить і відеороликів.

  Реклама по радіо - економічна і проста, до того ж тарифи нарадіорекламу значно нижче, ніж на інші види реклами. (Вихід 1 або 5раз на день).

  Зовнішня та зовнішня реклама буде представлена у вигляді світлової вивіскиабо щитової конструкції.

  З перерахованих вище засобів реклами на перших етапах розвиткутрактиру будуть використовуватися: реклама в періодичній пресі, друкованареклама та реклама на радіо. При успішному розвитку трактиру будутьвикористовуватися залишилися два види реклами.

  У рекламну компанію я б включив і створення іміджу фірми, тобтостворення як можна більш позитивного і сучасного способу корчми,відповідного вимогам і рівню споживача.

  До основних елементів іміджу трактиру відносяться: культура обслуговування;культура його оформлення і його територіальне розташування; образпрацівників трактиру та їх кваліфікації; реклама і т.д.

  Перше враження про шинку може бути підкріплене візитноюкарткою керівника і беджа працівника. Строгий стиль карткипідкреслює грунтовність і солідність, легкий - створює враженняневимушеності спілкування.

  Важливий момент іміджу трактиру - це зовнішня привабливість їїпрацівників і особливо керівника. Обслуговуючий персонал буде одягнений вуніформу, крім того, не можна упустити такий важливий момент, як сервіс іпрофесійне обслуговування клієнтів, тому відповіднимикерівниками проводитиметься правильний відбір кадрів.

  Логотип трактиру також формує певні емоції та асоціації уклієнтів.

  Висновок

  У розвинутій ринковій економіці існує безліч типів підприємств,але на жодному з них не можна обійтися без маркетингової служби. Хочаекономісти виділяють різноманітні шляхи підвищення ефективності фірми, яконцентрують увагу саме на службі маркетингу, на тому як спеціалістицього відділу допомагають підприємцю підвищити ефективність, аотже, і прибутковість фірми.

  Насамперед, маркетологи займаються дослідницькою роботою:дослідженням ринку, споживачів, товару, конкурентів. Деякі директорапідприємств недооцінюють і навіть ігнорують дослідження маркетингу, щозгодом прямим чином відбивається на фінансовому добробуті фірми.
  Хоча дослідження дорогі, не можна применшувати їх роль, тому що в майбутньомувони принесуть тільки прибуток: підприємство, особливо молоде, відчуєсебе впевненіше на новому грунті незасвоєного ринку. За допомогою дослідженьможна вибрати найбільш оптимальний і прибутковий ринок, споживачів, спосібреклами і т. д., і в такий спосіб маркетингові дослідження підвищуютьприбутковість підприємства.

  Маркетингова політика підприємства є логічним продовженнямдосліджень. Маркетинг супроводжує товар на всьому шляху процесу створення,визначення ціни, стратегії збуту і просування.

  Товарна політика маркетингу визначає оптимальні інструментивпливу на новий товар, життєвий цикл товару, пророкуєстаріння, що сприяє економії засобів і підвищенню ефективності.

  Цінова політика допомагає визначити щиру ціну товару, виявитифактори, що впливають на зміну ціни, виробити стратегію зміниціноутворення. Ця тактика не дає підприємцю пригадати ввизначенні ціни, а також завищити її, що в обох випадках могло бпризвести до банкрутства.

  Стратегія збуту товару впливає на визначення оптимального каналузбуту, його ширину і довжину, вибору посередника і постачальника, виборуметоду збуту, можливість створення власної торговельної мережі, що якне можна краще впливає на економію коштів, у ринкових умовах, коли навітьнайменша помилка карається конкурентом.

  Без тактики просування товару (реклама, ярмарки, директ-маркетинг, ітощо) не вижила б жодна фірма. Зараз, коли населення планети росте,збільшується кількість як продавців, так і покупців, виробнику іспоживачу усе складніше стає відшукати один одного. Саме дляполегшення цієї задачі служить тактика просування.

  На ринку послуг для корчми «Кружка» існує сприятливий сегмент,куди в основному входять споживачі незадоволені продукцієюконкурентів, з порівняно низьким рівнем доходу, але з достатньоюкупівельною спроможністю. Особливістю, що виділяє трактир з рядуподібних закладів є різноманітність страв, якість продукції,прийнятна ціна, а також швидке обслуговування.

  Я сподіваюся, що в даній роботі освітив достатню кількістьпитань, що дозволяють пізнати на що спрямована орієнтація маркетингу таприйти до висновку, що маркетинг, підвищуючи ефективність та прибутковість,є невід'ємною частиною політики підприємства.
  Список використаної літератури

  1. Абдулжанов А.Г., Баширов І.Х. Маркетинг. Дослідження. Організація.

  Впровадження. - Донецьк: Кассіопея, 1998.-316 с.

  2. Азоев Г. Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1996.-208 с.

  3. Аникеев С. Методика розробки плану маркетингу. Москва 1996

  4. Берджерс Д.Ф., Штайнхофф Д. Основи управління малим бізнесом.

  Москва 1997

  5. Бізнес-план. Методичні матеріали. Под ред. Р. Г. манілівські.

  Москва 1998 г.

  6. Буров В.П. «Бізнес-план. Методика складання »- М.: Изд-во ЦІПКК -

  1995. - 88с.

  7. Гладіна Е. А., Медведєв М. И., Муртазалієв М. М. Альбом наочних посібників з маркетингу: Учеб. Посібник - М: 1993.-150 с.

  8. Діксон П. Управління маркетингом. Москва 1998

  9. Діхтль Є., Хершген Х. Практичний маркетинг: Учеб. Посібник/пров. З ньому. А.М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. - М.: Висш. Шк., 1995 .- 255 с.

  10. Як скласти план по маркетингу торгової компанії. Под ред. С.О

  Каледжяна. Москва 1997.

  11. Як скласти бізнес-план сервісної компанії. Под ред. С.О

  Каледжяна. Москва 1997.

  12. Ковелл Д.А., Хейзелгрен Б.Д. Бізнес-плани. Повне довідкове керівництво. Москва 1998 р.

  13. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Санкт-Петербург, 1998

  14. Коноплев В.Т. «Міжнародний маркетинг» .- Донецьк: Юго-Восток,

  1998 .- 320 с.

  15. Кожекін та ін; Під заг. Ред. Р. С. Седегова .- Мн.: Висш. Шк.,

  1995 .- 382 с.

  16. Ламбен Жан-Жак. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива.

  Пер. з французької. - СПб.: Наука, 1996.-589 с.

  17. Маркетинг/Под ред. проф. Уткіна Е.А. - М.: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ». Видавництво ЕКМОС, 1998 .- 320 с.

  18. Маркетинг. Под ред. А.Н. Романова. Москва 1995 р.

  19. Ноздревой Р. Д. Цигічко Л. И. Маркетинг: як перемагати на ринку. -

  М.: Фінанси і статистика, 1991.

  20. Основи підприємницької діяльності. Под ред. В.М. Власової.

  Москва 1997

  21. Основи менеджменту і маркетингу: Навчальний посібник/В. Б. Зубик,

  А.І. Ільїн, Г.Я.

  22. Сучасний маркетинг/В. Е. Хруцкая, І. В. Корнєєва, Е. Е.

  Автухова. За редакцією В. Е. Хруцкая .- М.: Фінанси і статистика,

  1991.

  23. Уткін Е.А. «Довідник з маркетингу» - М.: Изд-во ЕКМОС - 1998. -

  464с.

  24. Чубаков Г.Н Стратегія ціноутворення в маркетинговій політиці підприємства (методичний посібник) .- М.: ИНФРА - М, 1995 .- 224 с.

  Програми

  Додаток 1.

  Анкета

  Добрий день!

  Дане анкетування проводиться серед потенційних відвідувачівкорчми з метою виявлення вимог, що пред'являються до послуг, що надаютьсятрактиром і, в кінцевому підсумку, поліпшення обслуговування і якості продукції.

  I. Відмітьте, будь ласка, джерела інформації, які вплинули на Вашвибір з числа перерахованих нижче:

  Реклама на TV

  Реклама в газеті

  Реклама на радіо

  Рекомендації, отримані від знайомих

  Інші джерела інформації

  (вкажіть, будь ласка)

  II. Відмітьте, будь ласка, головні причини, чому Ви обрали самецей трактир серед аналогічних:

  Репутація трактиру

  Привабливий зовнішній вигляд (вивіска, фасад)

  Якість продукції

  Прийнятна ціна

  Швидке обслуговування

  Рекомендації знайомих

  Близькість від місця проживання

  Інша

  III. На що Ви в першу чергу звертаєте свою увагу, прийшовши втрактир:

  Прибирання

  Ввічливість персоналу

  Привабливість обстановки трактиру (інтер'єр)

  Естетично оформлені страви

  Сервірування

  Інше (вкажіть, будь ласка)

  IV. Привертає Вас різноманітність кухонь?

  Так

  Ні

  V. Ви ходите до шинку для того, щоб:

  Відпочити

  Провести ділову зустріч (банкет, ленч)

  Повечеряти

  Інша

  VI. Вкажіть, будь ласка, користувалися б Ви послугою «Доставка додому»?

  Так

  Ні

  VII. У чому полягають переваги даного виду послуг?

  Зручність

  Мінімальні витрати часу

  Інше (вкажіть, будь ласка)

  VIII. Стать:

  Жіночий

  Мужской

  IX. Вік: до 20 років до 35 до 50

  50 і старше

  X. Сімейний стан:

  Одружений (заміжня)

  Неодружений (незаміжня)

  XI. Соціальний стан:

  Робочий

  Пенсіонер

  Службовець

  Студент, учень

  XII. Дохід на одного члена родини (в місяць): менш 500Р.

  500-1000

  1000-2000 більше 2000

  Будемо вдячні Вам за будь-які пропозиції та зауваження , що стосуютьсяданого питання.

  Велике спасибі за участь в опитуванні.

  Додаток 2.

  Дерево потреб.

  Тут:

  1. Угамування голоду.

  2. Відпочинок.

  3. Дозвілля.

  4. Ділова зустріч. а. Один (одна). б. З друзями. в. З сім'єю. м. З діловим партнером. a. Постійно. b. Іноді. c. Часто. d. Рідко.
  Додаток 3.

  суб'єктно - об'єктна схема.

  НТФ - науково-технічні фактори;

  СЕФ - соціально-економічні фактори;
  Додаток 4.

  Портрет споживача.

  | Потреба | Тип особи | Портрет | Обсяг ринку |
  | 1. Постійно одна | Вікова група | Робітник, службовець. | 11194 |
  | (один) для вгамування | 30-60 років (в основному | Люди різних | |
  | голоду поблизу від | холостяки) | професій. | |
  | місця проживання. | | | |
  | 2. Іноді з сім'єю | Населення у віці | Вчителі, лікарі (то | 223867 |
  | для проведення | 30-55 років | є населення з | |
  | дозвілля в центрі | | малим і середнім | |
  | міста. | | Рівнем доходів) | |
  | 3. Рідко з діловими | Ділові люди в | Підприємці | 11193 |
  | партнерами для | віці 25-45 років | | |
  | ділових зустрічей | | | |
  | поблизу від великих | | | |
  | фірм | | | |
  | 4. Часто з друзями | Молоді люди в | Студенти, які навчаються, | 33580 |
  | все одно де для | віці 18-25 років. | кур'єри, домогосподарки | |
  | відпочинку. | | | |

  -----------------------

  Позитивні фактори


  1. Безперебійність роботи корчми.
  2. Стабільність поставок сировини.
  3. Придбання нових споживачів.

  Негативні фактори


  1. Затримки в роботі, пов'язані із настроєм працівників.
  2. Нестабільність постав?? до сировини.
  3. Втрата існуючих зв'язків зі споживачами.

  Негативні фактори


  4. Незадоволеність споживачів якістю продукції.
  5. Негативне ставлення контактної аудиторії.
  6. Стабільна робота конкурентів.

  Позитивні фактори


  4. Споживачі задоволені якістю, що робляться послуг.
  5. Позитивне ставлення контактної аудиторії.
  6. Нестабільна робота конкурентів.

  Позитивні фактори


  1. Прийняття законів, що передбачають пільги для виробників такоговиду послуг.
  2. Підвищення загального рівня купівельної спроможності.
  3. Спад інфляції.
  4. Зниження рівня безробіття.
  5. Зростання рівня освіти.
  6. Швидке зростання субкультур.
  7. Швидка зміна в цінностях та ідеях.
  8. Використання нових технологій.

  Негативні фактори


  1. Прийняття законів, що ущемляють права виробників послуг.

  2. Зниження загального рівня купівельної спроможності.
  3. Зростання інфляції.
  4. Збільшення рівня безробіття.
  5. Зниження рівня освіти.
  6. Повільний зростання субкультур.
  7. Повільне зміна в цінностях та ідеях.
  8. Не використання нових технологій.

  Забезпечення максимальної задоволеності потреб

  СТРАТЕГІЇ

  ТРАКТИР

  ЦІЛІ ТРАКТИР

  ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ТРАКТИР

  1. Збільшення частки існуючого ринку за рахунок більш ефективної реклами і стимулювання збуту. (Стратегія розширення частки ринку).
  2. Створення послуги, що не має аналогів на ринку (в даному випадку послуга

  «Доставка додому»). (Стратегія інновацій).
  3. Впровадження довершених форм обслуговування, а також поліпшення системи збуту і якості продуктів. (Стратегія диференціації продукції).
  4. Зниження витрат шляхом зменшення накладних витрат, скорочення експлуатаційних та адміністративних витрат.
  5. Впровадження заходів з охорони навколишнього середовища.

  1. Забезпечити стабільне фінансове і матеріальне становище трактиру на цільових ринках.
  2. Організувати ефективну рекламу послуг корчми.
  3. Збільшення прибутку для фінансування дослідницьких робіт.
  4. Збільшення обсягів продажу.
  5. Підняття престижу корчми.
  6. Зниження виробничих витрат.

  | | Розмір, | Вартість | Час |
  | | Кількість | | |
  | «Ва-Банк» | 1/16 смуги | 1440 руб. (В міс.) | Один місяць кожну |
  | | (60 кв.см) | | тиждень |
  | «Вечірній | 1/16 смуги | 720 руб. (В міс.) | Один місяць кожну |
  | Мурманск »| (30 кв.см) | | тиждень |
  | «Радуга» | 1000 шт. | 3600 руб. | |
  | Буклет | | | |
  | «ТВ-21» | 10 сек. | 2500 руб. | |
  | Відеоролик | | | |
  | «ТВ-21» | 1 слово | 150 руб. | 5 разів на день |
  | Рухомий рядок | | | |
  | ДТРК | 1 слово | 200 руб. | 4 рази на день |
  | Рекламне | | | |
  | повідомлення | | | |
  | «Радуга» | 1 шт. | 8000 руб. | |
  | Вивіска світлова | | | |
  | ДТРК | 10 сек. | 3000 руб. | 5 разів на день |
  | «Мурман» | | | |
  | «Радуга» | 1 шт. | 500 руб. | |
  | візитка | | | |
  | «Радуга» | 1 шт. | 1500 руб. | |
  | бедж | | | |

  винятково важливо

  зовсім не важливо

  дуже важливо

  досить важливо

  не дуже важливо

  винятково важливо

  дуже важливо

  досить важливо

  не дуже важливо

  зовсім не важливо

  винятково важливо

  дуже важливо

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !